• Triedne rodičovské združenie

     • Oznamujeme všetkým rodičom, že triedne rodičovské združenie vo forme individuálnych konzultácií sa uskutoční v stredu 16.januára 2013 v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove na Rodinnej oblasti pre triedy II.stupňa základnej školy a gymnázia a v budove na B 92 pre triedy I.stupňa základnej školy.

       

       

    • Ples ľudí dobrej vôle
     • Ples ľudí dobrej vôle

     • Rodičovské združenie pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou pozýva rodičov a priateľov školy na Ples ľudí dobrej vôle, ktorý sa uskutoční 9.februára 2013 v spoločenskom zariadení OÁZA vo Vranove nad Topľou. Vstupné 23 € na osobu. 

    • Narodila sa malá Elenka
     • Narodila sa malá Elenka

     • S radosťou vám oznamujeme, že sa dňa 21.decembra 2012 narodila malá dcérka Elenka našej pani učiteľke RNDr.Marcele Cenknerovej. Malá Elenka sa vypýtala na svet o niečo skôr ale, chválabohu všetko je v poriadku a celá rodinka sa teší malej dcérke.

      Blahoželáme a prajeme celej rodine hojnosť zdravia, lásky, pohody a šťastné dni prežité s malou Elenkou.

     • Škola volá

     • Milí naši žiaci, vianočné prázdniny sa nám pomaličky končia. Dnes si užite posledný deň týchto prázdnin a zajtra vás už čakáme v škole. Nezabudnite, vyučovanie sa začne v utorok.

    • Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • Od nedele 13.januára do piatku 18.januára 2013 sa uskutoční pre žiakov 7.ročníka základnej školy a sekundy osemročného gymnázia Lyžiarsky výcvikový kurz. Žiaci si zalyžujú v Tatranskej Lomnici a ubytovaní budú v Starej Lesnej.

     • Pracovná porada a pedagogická rada

     • Pracovná porada a pedagogická rada sa uskutočnia nasledovne :

      1.stupeň základnej školy - budova B 92 - 22.január 2013 - 14.00 hod.

      2.stupeň základnej školy a gymnázium - budova RO - 23.január 2013 - 14.00 hod.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Oznamujeme všetkým rodičom, že slávnostný zápis do našej cirkevnej základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 24.januára 2013 v čase od  14.30 hod. do 17.30 hod. v budove 1.stupňa základnej školy (Bernolákova92).

      Zapísať svoje dieťa môžete aj denne u pani zástupkyne Mgr. Anny Ďuríkovej  - kontakt 4421300, mail : czsvranov@gmail.com.