• Zmena sídla školy

     • V zmysle Dodatku číslo 2 k Zriaďovacej listine číslo S-1131/2011 a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2011-664/185:1-916 sa s účinnosťou od 1.mája 2011 mení sídlo školy nasledovne :

      Názov školy :

      Cirkevná spojená škola

      Školská 650

      093 02 Vranov nad Topľou

      org.zložky :

      1) Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

      Bernolákova 92

      093 01 Vranov nad Topľou

      2) Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

      Školská 650

      093 02 Vranov nad Topľou