• Vranovský maratónik

     • V piatok  26.10.2012 sa konal XII. ročník  Vranovského mládežníckeho maratóniku. Pretekalo sa v štvorčlenných štafetových družstvách v príslušných kategóriách. Naši žiaci nechýbali medzi súťažiacimi a veru sa im celkom dobre darilo. Veď posúďte sami.

      Výsledky:

      5.-6.roč. chlapci:       Viktor Kundrát, Ján Polák, Ján Šimko, Juraj Ficko - 2. miesto

      5.-6. roč. dievčatá:    Simona Šviderská, Viktória Biliková, Michaela Hricová, Nikola Alžová - 2. miesto

      9.roč.chlapci:            Peter Štefaňák, Jakub Hrubovský, Marek Gašpar, Sebastián Soták - 2.miesto

      1.-4.roč.SŠ :               Veronika Murínová, Lenka Lukačinová, Petra Serafínová, Katarína Feníková - 2. miesto

      1.-4.roč.SŠ :             Marek Porvažník, Jakub Štefanko, Dávid Hlad, Rastislav Kurec - 3. miesto
       
      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
    • Zdravo a kreatívne
     • Zdravo a kreatívne

     • 16.október -  Svetový deň výživy!!!  Počas tohto dňa sme sa vzdelávali troška netradične. Začali sme sv. omšou, na ktorej jedným z  obetných darov boli plody záhrad jesene.V triedach sme pracovali spoločne na rôznych dobrotách ako: ovocné šaláty, chuťovky, zeleninové šaláty,ovocná šťava a pod. To, že sú šikovní a kreatívni naši žiaci sme sa presvedčili na ich ovocných i zeleninových postavičkách. Zavítala k nám aj MUDr. Jenčová, ktorá nám porozprávala o zdravej výžive, o tom, čo naše telo potrebuje, a keďže bola aj 3 mesiace v Afrike, ukázala nám fotografie ako žijú deti tam a ako sa stravujú. Náš deň sme ukončili výrobou plagátov ovocno-zeleninových víl a spoločnou konzumáciou pripravených jedál zdravej výživy.

      Kolektív učiteliek 1.stupňa.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Zdravo a kreatívne - Svetový deň výživy.

    • Riaditeľské voľno - základná škola
     • Riaditeľské voľno - základná škola

     • V utorok 30.októbra 2012 udeľuje riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej riaditeľské voľno žiakom 1.-9.ročníka základnej školy z dôvodu účasti učiteľov na Metodickom dni katolíckych škôl košickej arcidiecézy v Košiciach.

      Od stredy začínajú jesenné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 5.novembra 2012.

     • Metodický deň

     • Arcibiskupský školský úrad v Košiciach Vás pozýva na celodiecézny metodický deň pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy

      v utorok 30. októbra 2012

      v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice.

      Program:

      8.30 hod.         Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase

      9.30 hod.         Presun do ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

      10.00 hod.       Občerstvenie

      10.30 hod.       Prednášky (1. časť – podľa rozpisu)

      11.15 hod.       Prestávka

      11.45 hod.       Prednášky (2. časť – podľa rozpisu)

      13.00 hod.       Obed (Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice)

      Teším sa na spoločné stretnutie. S úctou a pozdravom   Mgr. Miroslav Jacko,   riaditeľ ABŠÚ

      Viac infomácií nájdete v priečinku Dokumenty školy

     • Exkurzie

     • V tomto týždni a budúci týždeň budú prebiehať naplánované školské exkurzie jednotlivých tried takto:

      25.10.2012 - sexta, II.AG (ped. dozor - Mgr. R. Kľučár, PaedDr. E. Nadzam, Mgr. S. Kisilová)

      26.10.2012 - kvinta, I.AG (ped. dozor - Ing. T. Mašlanková, PaedDr. R. Majzlík, PaedDr. L. Kľučárová)

      29.10.2012 - V.A, VI.A, prima (ped. dozor - PaedDr. Z. Viňanská, Mgr. Melničák, PaedDr. L. Kľučárová, Mgr. E. Hajníková)

      29.10.2012 - V.B, VII.A, VIII.A, IX.A (ped. dozor - RNDr. G. Bradovková, Mgr. P. Lojan, Mgr. K. Tomášová, Mgr. J. Tušim, PaedDr. Ing. P. Orendáč)

      30.10.2012 - III.AG (ped. dozor - Ing. J. Babejová, Mgr. E. Hajníková)

    • Pasovanie do rádu prvákov
     • Pasovanie do rádu prvákov

     • 12. október  2012 bol v živote našich prváčikov významným dňom. Boli slávnostne pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského.

      Program sme začali rozprávkou, v podaní dobrej víly z ríše rozprávok, ktorá  k nám prišla z krajiny, kde knihy  ukrývajú veľa písmen, slabík a viet a hlavne veľa rozprávok a príbehov.  Deti sa snažili vílu potešiť čítaním slabík, ktoré už vedia prečítať,  básničkami a pesničkami. Pred samotným pasovaním  naši prváci zložili sľub v tomto znení:

      JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH VŽDY POZOR DÁM.

      DO ŠKOLY PRIPRAVÍM SA RIADNE, DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE,

      PÍSMENKÁ NAPÍŠEM PEROM A NAKLONÍM ICH SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD

      A CHCEM BYŤ S KAŽDÝM KAMARÁT.

      Po tomto slávnostnom sľube , boli slávnostne pasovaní  veľkým kružidlom na rameno do stavu žiackeho a z rúk pani zástupkyne si prebrali certifikát, ktorý im bude tento slávnostný okamih pripomínať.

      Mgr.Zuzana Hrubovská, triedna pani učiteľka.

       

      Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II v galérii Pasovanie prvákov 2012

     • Vyhlásenie ku štrajku učiteľov

     • Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

      Katolícke školstvo podporí štrajk vyhlásený na 26.11.2012 iba zapodmienky, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odvolá politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a bude sa zasadzovať za rovnocenné financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu bez ohľadu na zriaďovateľa.

      Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita

      predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

    • Ocenie nášho pána riaditeľa
     • Ocenie nášho pána riaditeľa

     • Dnes sa v Poprade začína dvojdňová Celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl pod vedením Mons.Bernarda Bobera. Dnes sa riaditelia škôl stretnú aj s ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom.

       

      Na celoslovenskej porade prevzal z rúk otca arcibiskupa Mons.Bernarda Bobera morálne ocenenie za 20 ročnú prácu v cirkevnom školstve aj náš pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej. Je to veľká česť pre našu školu.

     • Púť učiteľov katolíckych škôl 2013

     • Dnes nám prišla mailom pozvánka na púť učiteľov katolíckych škôl od nášho zriaďovateľa. Mail vám zverejňujeme v plnom znení. Viac o púti nájdete v priečinku Dokumenty školy (vľavo na lište) v podpriečinku Púť učiteľov katolíckych škôl 2013. V prípade záujmu prosím ihneď kontaktujte riaditeľa školy.

       

      "Pochválený buď Ježiš Kristus!

      V prílohe Vám posielam program púte učiteľov cirkevných škôl, ktorá sa uskutoční tradične počas jarných prázdnin v spolupráci s CK Awertravel pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika a Mons. Majerníka.

      Žiadam riaditeľov škôl, aby o tejto púti informovali vhodným spôsobom všetkých zamestnancov škôl a zistili predbežný záujem, ktorý nahlásia riaditeľovi ABŠÚ počas metodického dňa 30.10.2012.

      S pozdravom                                                                                                                                                                                                                                             

      Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ

     • Výsledky účelového cvičenia

     • V piatok sa uskutočnila praktická časť Účelového cvičenia žiakov II.stupňa základnej školy a gymnázia. Prinášame vám výsledky :

      Základná škola :

      1.miesto - VIII.A ( 82,5 bodov)

      2.miesto - VII.A (81 bodov)

      3.miesto - V.A  (74 bodov)

      4.miesto - VI.A (68 bodov)

      5.miesto - V.B (63 bodov)

      6.miesto - IX.A  (50 bodov)

      Gymnázium - mladší žiaci

      1.miesto - Sekunda (80 bodov)

      2.miesto - Tercia (76,5 boda)

      3.miesto - Prima (76 bodov)

      Gymnázium - starší žiaci

      1.miesto -  Kvinta (85,5 boda)

      2.miesto - III.AG (72 bodov)

      3.miesto - II.AG (66 bodov)

      4.miesto - I.AG (65 bodov)

      Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu a organizáciu dňa a žiakom za vynikajúce výkony.

     • Netradičná beseda so spisovateľkou

     • Druháčikovia našej školy spolu s pani uč. Darinkou sa na pozvanie mestskej knižnice zúčastnili netradičnej besedy so spisovateľkou. Veľmi milo nás privítali hrou na gitare z umeleckej školy a potom sme pozorne počúvali pani spisovateľku, čo ju inšpirovalo k písaniu, ako dlho trvá napísanie knižky, koľko kníh musela prečítať pred napísaním tejto knižky. Pani spisovateľka nás aj vyskúšala hľadať rôzne informácie z jej knižky - hľadali sme v skupinkách podľa otázok. Tvorivú dielňu s knihami sme si vyskúšali cez hru i spev vďaka vydavateľstvu THOVT. Nakoniec nám predniesla úryvok z knižky " O Kvetke a fúzačovi" naša spolužiačka Barborka Hrubovská. Knihy nemôžu rozprávať- mi ich nepočujeme, ale keď im zapožičiame náš hlas a oči, môžu rozprávať rôzne zaujímavé príbehy. Poďme teda do dobrodružstva s knihami a začnime viac čítať, aby knihy neboli už viac nemé.

      Nádherné fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Netradičná beseda so spisovateľkou.

     • Do školstva viac peňazí

     • zdroj : www.minedu.sk (9.10.2012)

      Na dnešnom stretnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaploviča, podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom ponúkol minister financií pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom zvýšenie základných platov o päť percent. O tom, či školskí odborári predložený návrh prijmú, rozhodne Rada OZPŠaV 15. októbra 2012.
      Návrh ministra financií predstavuje zvýšenie objemu finančných prostriedkov na platy v roku 2013 o viac ako 60 miliónov eur. Pedagogickí pracovníci by si tak mesačne prilepšili priemerne o 36 eur a nepedagogickí o 18 eur, pričom zvyšovanie sa nemá týkať vysokoškolských pedagógov.
      Minister Dušan Čaplovič po rokovaní taktiež uviedol, že so školskými odborármi sa dohodli na príprave spoločného memoranda s odborovým zväzom vo vzťahu k rokom 2014 - 2015, ktoré bude obsahovať isté záväzky, že táto vláda vníma rezort školstva ako prioritný. „Súčasne to bude aj výzva dovnútra, že pripravíme rôzne reštrukturalizačné opatrenia, kde v jasnej spolupráci s odborármi zadefinujeme školskú sieť, aby boli tie finančné zdroje, ktoré do nej idú, maximálne úspešne využité," dodal minister školstva.

     • Školská psychologička

     • Konzultačné hodiny školskej psychologičky Mgr. Marty Jonášovej, sú každý piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.

    • Duchovná obnova
     • Duchovná obnova

     • Duchovná obnova pre učiteľov sa uskutoční v utorok 9.októbra t.r. od 14.30 hod. v katechetickej miestnosti.

     • Našli sme na www.minedu.sk

     • Na webovej stránke eAktovka je zverejnených 39 zdigitalizovaných učebníc pre základné a stredné školy. Ich počet pritom neustále narastá. 
           Učitelia a žiaci základných a stredných škôl môžu vďaka eAktovke využívať už 39 elektronických verzií učebníc a učebných materiálov. Za posledný mesiac na nej pribudlo 9 učebníc a počas tohto školského roka by malo byť zverejnených ďalších 36 titulov.
           Internetovú stránku doteraz navštívilo 85 658 jedinečných, to znamená iba raz zaregistrovaných, návštevníkov. Zaznamenaných bolo celkovo 136 521 návštev a 1 122 379 zobrazení, t. j. „klikov". Návštevníci stránky na nej zotrvali v priemere viac ako 4 minúty.
           Vyše 100 návštev zaregistrovala eAktovka z ďalších 9 krajín, ako napríklad z Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka, USA, Maďarska, Rakúska, Írska, Indie či Srbska. Čo znamená, že školská elektronická knižnica je atraktívna aj v zahraničí. 
           Najvyššiu návštevnosť zaznamenali učebnice Geografia pre 8. ročník, Biológia pre 8. ročník a Čítanka pre 4. ročník ZŠ.

      Michal Kaliňák 
      hovorca ministra školstva

     • Pracovná porada

     • Pracovná porada pre učiteľov sa uskutoční takto:

      budova Bernolákova 92 - pondelok o 13.30 hod.

      budova Školská 650 (gymnázium + 2. stupeň ZŠ) - utorok o 14.00 hod.

     • Program prvého celoškolského rodičovského združenia

     • Program prvého rodičovského  združenia našej školy v dňoch 2.10 a 3.10.2012 :

      1. Úvod. Modlitba.

      2. Schválenie programu.

      3. Správa o aktivitách a hospodárení RZ pri CSŠ vo Vranove nad Topľou.

      4. Príhovor riaditeľa školy.

      a) Školský vzdelávací program na šk. rok 2012/2013.

      b) Rok viery a Rok sv. Cyrila a sv. Metoda

      c) Edukačný plán na školský rok 2012/2013.

      5. Členský príspevok, návrh a schválenie.

      6. Voľba člena Rady školy: Metodické usmernenie č. 4/2012 od zriaďovateľa (volíme 3 rodičov).

      7. Diskusia. Záver.

      Pozn: Po skončení celoškolského združenia bude v triedach pokračovať triedne rodičovské združenie.

       

      Mgr. Emília Antolíková, predseda RZ