• Motivačný systém odmeňovania žiakov

     • V 2. polroku šk. roka 2011/2012 spúšťame na našej škole skúšobnú verziu tzv. „Motivačného systému odmeňovania žiakov“.  Tento systém odmeňovania je založený na jednoduchom princípe. Každý žiak bude mať možnosť získavať  body v prvom rade za svoju pravidelnú dochádzku a dosiahnutý prospech. V druhom rade to bude za jednotlivé činnosti, ktoré bude robiť pre svoju školu a vo svojej škole.

      Viac sa o tomto systéme dočítate v priečinku Výchovné poradenstvo (vľavo na lište).