• Organizácia šk.r. 2012/2013

     • Organizácia školského roka 2012 / 2013

       

      Prázdniny

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      Termín prázdnin 

      Začiatok vyučovania  po prázdninách

      jesenné

      30. október 2012
      (utorok)

      31. október –
      2. november 2012

      5. november 2012 (pondelok)

      vianočné

      21. december 2012 (piatok)

       

      24. december 2012   – 7. január 2013

       

      8. január 2013
      (utorok)

      polročné

      31. január 2013 (štvrtok)

       

      1. február 2013 (piatok)

       

      4. február 2013 (pondelok)

       

       

       

      jarné

       

      Košický kraj, Prešovský kraj

      15. február 2013
      (piatok)

      18. február –
      22. február 2013

       

      25. február 2013 (pondelok)

       

      Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
      Trenčiansky kraj

      22. február 2013 (piatok)

      25. február –
      1. marec 2013

      4. marec 2013 (pondelok)

      Bratislavský kraj,
      Nitriansky kraj
      Trnavský kraj

      1. marec 2013 (piatok)

      4. marec –
      8. marec 2013

      11. marec 2013 (pondelok)

      veľkonočné

      27. marec 2013 (streda)

      28. marec –
      2. apríl 2013

      3. apríl 2013 (streda)

      letné

      28. jún 2013 (piatok)

      1. júl –
      30. august 2013

      2. september 2013 (pondelok)

       

     • Vyučovanie sa začína 3.septembra

     • Začiatok školského roka je 1.9.2012, školské vyučovanie sa začína 3.9.2012 (pondelok) sv. omšou o 8.30 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

    • Nový duchovný otec
     • Nový duchovný otec

     • Novým duchovným otcom našej školy sa od 1.9.2012 stáva ThLic. Mgr. Štefan Albičuk. V školskej katechéze mu bude pomáhať vdp. Mgr. Marián Halas.

    • Návšteva Štrasburgu
     • Návšteva Štrasburgu

     • Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa uskutoční v termíne 12.9. - 19.9.2012. Podrobnejšie informácie pre vybraných žiakov má PaedDr. Eduard Nadzam.

     • Nástup do školy po dovolenkách

     • Začiatok prvého pracovného týždňa pre učiteľov a vychovávateľov je 27.8.2012 (pondelok) o 8.00 hod. na Rodinnej oblasti.

      Program 1. dňa:

      8.00 - 8.30 hod. - pracovná porada

      8.35 - 9.30 hod. - sv. omša

      10.00 - 12.00 hod. - školenie BOZP a PO

      12.30 hod. - záver