• Požehnané vianočné sviatky vinšujeme vám
     • Požehnané vianočné sviatky vinšujeme vám

     • Tichá noc, svätá noc. Všetko spí, všetko sní. Sám len svätý bdie dôverný pár, stráži dieťatko, Nebeský DAR. Sladký Ježiško spí, sní. Nebesky tíško spí sní.

      Vyprosujeme vám Požehnané Vianočné sviatky, naplnené Božimi milosťami, radosťou, zdravím, pokojom, láskou, láskavovsťou, trpezlivosťou a pohodou.

      S úctou a vďakou kolektív CSŠ Vranov.