• Projekt Spolu pretvoríme našu školu na kvalitnú a modernú
     • Projekt Spolu pretvoríme našu školu na kvalitnú a modernú

     • Cirkevná spojená škola Školská 650 vo Vranove nad Topľou realizuje projekt pod názvom:

       

      Spolu pretvoríme našu školu na kvalitnú a modernú

       

      Miesto realizácie:                                 Prešovský samosprávny kraj

      Termín realizácie:                                        06/2012 – 05/2014

      Výška nenávratného finančného príspevku: 290 842,04 EUR

      Projekt a jeho aktivity sú zamerané na zavedenie nových trendov učenia, ktoré prináša moderná doba. Ide predovšetkým o spestrenie hodín, zvýšenie motivácie žiakov učiť sa, vytvoriť na hodinách priateľskú atmosféru bez stresu, spojiť osvojovanie vedomostí so schopnosťou a zručnosťou ich použitia v praxi. Škola identifikovala ako veľmi dôležité rozvíjať samostatnosť žiakov vo vyučovacom procese a to prostredníctvom ich samostatného pôsobenia počas vyučovacích hodín, nechať ich samostatne riešiť problémy a situácie a získavať tak spätnú väzbu, čo umožňuje práve využitie inovatívnych foriem vyučovania aj prostredníctvom interaktívnej techniky a digitálnych učebných materiálov.

      Viac o projekte nájdete vľavo na lište v priečinku Projekt ASFEU.

    • BLAHOŽELANIE
     • BLAHOŽELANIE

     • Dnes oslavuje krásne 50.narodeniny naša pani učiteľka a vychovávateľka Mgr.Anička Belinská. Pripájame sa ku gratulantom a Aničke vyprosujeme hojnosť Božích milostí, zdravia, pokoja, radosti, múdrosti, lásky a porozumenia.

      Aj počas počas prázdnin a dovoleniek myslíme na teba Anička a modlíme sa za teba.

      S láskou PaedDr.Marián Babej a tvoji kolegovia.

     • Pozdrav z Rumunska

     • Od pondelka až do soboty potrvá medzinárodná výmena v rámci projektu Comenius v Rumunsku. Našu školu reprezentujú PaedDr.Marián Babej, Mgr.Katarína Nemcová, Ing.Jaroslava Babejová, Janka Grejtáková a Zuzana Tkáčová. O svoje zážitky sa nám určite podelia a radi ich prinesieme na našej webovej stránke.

    • Rok sv.Cyrila a Metoda
     • Rok sv.Cyrila a Metoda

     • Nitra 5. júla (TK KBS) - Starobylá Nitra sa dnes stala dejiskom otvorenia Roka sv. Cyrila a Metoda, ktorý vyvrcholí v septembri 2013. Otvorenie bolo spojené so slávnostnou svätou omšou, ktorú v rámci celonárodnej púte ku cti dvoch solúnskych bratov celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Medzi niekoľko tisíc veriacimi nechýbali ani najvyšší ústavní činitelia, biskupi a kňazi a hostia zo zahraničia.

    • Zavŕšili sme jubilejný školský rok
     • Zavŕšili sme jubilejný školský rok

     • Nádhernou slávnostnou sv.omšou v kostole sv.Františka z  Assisi sme zavŕšili jubilejný 20. školský rok. Táto sv.omša bola výnimočná nielen tým, že už 20 rokov existuje Cirkevná základná škola sv.Dominika Savia, ale bola slávená v deň sviatku sv.Petra a Pavla. Vo svojej homílii nám to pripomenul aj duchovný otec ThLic. Tibor Závadský, ktorý sa s nami na tejto svätej omši rozlúčil. Od 1.júla ho čaká nová farnosť. Sme vďační za osem spoločných rokov s pánom kanonikom. Bol našim duchovným vodcom, priateľom, kolegom v zborovni. Ďakujeme Pánu Bohu, že bol medzi nami a rozdával nám svoju múdrosť, vieru, zásadovosť, lásku.

      Celú sv.omšu pre nás pripravili naši deviataci, ktorí sa príhovorom a symbolickými ružami rozlúčili s učiteľmi a spolužiakmi. Deväť rokov sme ich stretávali v triedach, či na chodbách. Dnes pre nich skončila jedna dôležitá fáza života a začína ďalšia. Čaká ich štúdium na stredných školách. Prajeme im, aby nikdy nezabudli na vieru, žili vo svätosti, múdrosti a láske. Vždy ich radi privítame medzi nami. V našej škole sú ich korene vzdelania.

      Po sv.omši  vyhodnotil pán riaditeľ školský rok, ocenil najúspešnejších žiakov a rozlúčili sme sa učiteľmi, ktorí odchádzajú z našej školy z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, či odchodu na materskú dovolenku.

      Na záver dňa rozdali triedni učitelia vysvedčenia a nezabudli sme na spoločné foto na záver školského roka. Z prvého vysvedčenia sa určite najviac tešili naše prváčence.

      Začali sa prázdniny. Hurááááá. Prajeme, aby boli prázdninové dni plné slnka, radosti, oddychu, bez chorôb a úrazov. Už teraz sa tešíme na nový školský rok.

     • Prváci medzi škôlkarmi

     • Predsa sa to len podarilo. Vo štvrtok 28.6. 2012 sme my žiaci 1. A - odo dnes 2.A, navštívili našu škôlku. Prečítali sme im a zdramatizovali rozprávku Divotvorný hrnček. Srdečne nás privítali a tešili sme sa spolu ako jedna rodina. Prekvapením pre nás však bolo, keď po prečítaní rozprávky tety kuchárky doniesli na desiatu kašu - nebolo to vôbec dohodnuté!!!!!!
      Úžasné môžu byť cesty Pánove. Potom ako sme sa nadesiatovali sme vyšli so škôlkármi na ihrisko, kde sme sa  spoločne zabávali.
      Prikladáme foto v našom Fotoalbume II v galérii Zo života prvákov  (jfoto nájdete vo fotoalbume materskej školy   http://cms2vranov.edupage.sk/album/?

      S pozdravom a hurá na prázdniny!!!!!!

      Prváci a triedna učiteľka Mgr.Darina Babjačková