• Pozdrav od otca arcibiskupa Bernarda
     • Pozdrav od otca arcibiskupa Bernarda

     • Milí pedagógovia a zamestnanci našich jubilujúcich katolíckych škôl!

                  Po páde totality vyrástla nová generácia škôl, ktoré zriadila naša Košická arcidiecéza. V tomto roku si mnohé z nich pripomínajú 20. výročie svojho založenia. Je preto správne nanovo pripomenúť a vyzdvihnúť skutky lásky a vernej služby všetkých zúčastnených, ktorí napomáhali ich zrodu, rastu a dozrievaniu. Na pedagogickom poli sú to práve učitelia našich katolíckych škôl, ktorí si v mnohých ohľadoch zaslúžia isté morálne uznanie a ocenenie.

                  Chcem sa preto v prvom rade poďakovať práve učiteľom, ktorí pôsobili i pôsobia na našich katolíckych školách, za trpezlivé odovzdávanie vedomostí našim deťom a teda našej budúcej generácii. To, za čo im ďakujem asi najviac, je ich schopnosť rozvíjať všetky dimenzie života svojich zverencov – nemyslieť len čisto technicky, ekonomicky a pragmaticky, ale zamýšľať sa aj nad zmyslom, významom, hodnotou a cieľom ľudskej existencie.

      Bez obetavých učiteľov, ktorí praktizujú svoju vieru, ponúkajú ju ďalej a sami sa stávajú svedkami vzkrieseného Krista, by s tento poklad viery odovzdával oveľa ťažšie.

                  A práve toto poslanie je základom náročnej misie našich škôl. Ich istá prednosť by sa mala odzrkadliť nielen v dosahovaných výsledkoch a vedomostiach žiakov – v ich informovaní, ale predovšetkým v štýle a spôsobe ich života – teda v ich formovaní. Úprimne veriaci pedagóg sa preto bude vždy snažiť upevňovať vzťah medzi žiakom a najväčším učiteľom – Kristom.

                  Som preto vďačný všetkým, ako pedagógom, tak aj ďalším zamestnancom, ktorí sa starajú o chod našich škôl. V neposlednom rade som vďačný aj za úsilie všetkých kňazov vynaložené v tomto dvadsaťročnom období, keď sa starali o duchovné potreby žiakov i učiteľov. Zároveň pozdravujem aj všetkých žiakov a absolventov a povzbudzujem ich k tomu, aby škole šírili dobré meno, prezentovali jej kvality a ochotu stále napredovať.

                  Vyprosujem vám všetkým Božie požehnanie aby ste ku vzdelávaniu aj naďalej pripájali osobnú horlivosť a zanietenosť v šírení Evanjelia a viery.

                  S pozdravom                                     

                   Mons. Bernard Bober,  arcibiskup

                                                                                                                                

      Košice, 22. mája 2012                     

    • Tešia sa stovky prečítaných kníh
     • Tešia sa stovky prečítaných kníh

     • Hlásia sa vám prváci. Prvou knihou, ktorú sme čítali bol Šlabikár. Ema má mamu, mama má Emu. To boli prvé vety, ktoré sme zvládli. Pribúdali ďalšie písmenká, až sme zvládli celú abecedu. Dnes už čítať vieme. Rozhodli sme sa, že si požičiame knihy z mestskej knižnice detského oddelenia. Krásne nás privítali a usadili do pohodlných kresiel, kde sme si vypočuli ako vznikali knihy pod perom jednej z autoriek K. Bendovej. Bolo to zaujímavé, ale najviac žiaci čakali na to, kedy si budú môcť požičať knihy podľa vlastného výberu.
      S výberom nám pomohli tety a potom bolo radosti a nadšenia. Všetci sme si potom knihy nedočkavo prezerali a v škole sme si z nich aj čítali.
      "Tešíme sa na ďalšie knihy, ktoré prečítame ...." to boli slová nadšených čitateľov - prvákov. Snáď im to vydrží a počítače zostanú chvíľu bokom.
      Mgr.Darina Babjačková
      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.
     • Zaujímavé výstavy

     • Členovia turisticko-poznávacieho krúžku navštívili na svojom poslednom stretnutí dve zaujímavé výstavy. V MsKD výstavu pod názvom Žili medzi nami-spomienková výstava o deportácii Židov z vranovského okresu . Výstava potrvá do konca mája. V pobočke vlastivedného múzea vo Vranove navštívili etnografickú výstavu vyšívaných kuchynských násteniek.Táto výstava pod názvom Z kuchýň našich babičiek potrvá vo Vranove do 18.augusta. Fotografie nájdete vo Fotoalbume II v priečinku z činnosti turisticko-poznávacieho krúžku.
      Mgr. Cyril Melničák

     • Aj to sme zažili...

     • V rámci spomienok na dvadsaťročnicu našej základnej školy dnes vyberáme slová sr.Don Bosky, ktorá stála pri zrode Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia :

      "Život je ako bystrý potok, ktorý sa nedá zastaviť. Nádherné okamihy sa zrodia v pohľade na celkom obyčajné veci. Pozerajúc sa na uplynulé roky, ktoré ubehli veľmi rýchlo, viem, že v mojom srdci zanechali nádherné okamihy, ktoré sa zrodili pri dotyku detských sŕdc s mojím srdcom.

      Vidieť, ako Boh pôsobí v ľudskej duši, prijímať úprimné vyznania detí z ich radostných i smutných chvíľ  - je milosť.

      Radosť sa strieda s bolesťou, ale viera v Boha nám dávala silu, že táto námaha má zmysel. Cez bolesť sa rodia veľké veci. Bolesť je milosť. A preto dnes ďakujem Pánu Ježišovi za tento dar a poslanie byť práve tu..."

       

     • Druháci sadili stromčeky

     • LESY SR, štátny podnik Banská Bystrica, pripravil v spolupráci s Ministerstvom školstva SR akciu STROMY POZNANIA. Jej  úlohou je nielen skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť žiakov bližšie spoznávať  základné dreviny  Slovenska. V rámci tejto akcie nás 22.5.2012 navštívil pán Bc. Martin Ďurík, lesník z Lesnej správy Zámutov . Našim druhákom ukázal, ako sa sadia stromčeky. Priniesol a pomohol  im zasadiť  agát biely, jarabinu vtáčiu a čerešňu vtáčiu.  V areáli našej školy tak začína vznikať malé arborétum.
       

    • Požehnaná májová nedeľa
     • Požehnaná májová nedeľa

     • Nedeľa 20.mája 2012 je naplnená významnými udalosťami. Naši tretiaci po prvýkrát pristúpili k sviatosti Eucharistie. Prvé sväté prijímanie sa uskutočnilo dnes od 9.00 hod. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh.

       

      V kalendári je dnes meno Bernard. Pripájame sa ku gratulantom a prajeme nášmu otcovi arcibiskupovi Mons.Bernardovi Boberovi k  jeho meninám hojnosť Darov Ducha svätého a požehnania pri vedení svojich ovečiek - nás veriacich.

       

      Zablahoželať chceme aj nášmu pánovi riaditeľovi PaedDr.Mariánovi Babejovi, ktorý dnes slávi svoje narodeniny.  Prajeme mu zdravie, pokoj, lásku, pohodu, pokoru, múdrosť a hojnosť síl pri vedení našej školy. Je to o to radostnejšie, že naša Cirkevná základná škola  sv.Dominika Savia slávi svoje 20.narodeniny.

       

      Nuž a v neposlednom rade nás dnes čaká hokejové finále. Po včerajšej krásnej výhre nad Českom zabojujeme o zlato v súboji s Ruskom.

      V dnešnej svätej omši na rádiu Slovensko povedal otec Daniel Dian nádherné slová. Slovensko sa dnes opäť spojilo. Dokáže počúvať tých druhých... Naši politici sa nevedia navzájom počúvať, preto prijímajú zákony, ktoré je treba ešte pred zverejnením v zbierke zákonov novelizovať. Ale my sa teraz vieme vzájomne vypočuť.  Viete, aké je to krásne počuť z okien domov v mestách, či na dedinách slovo góóól. Slovensko opäť zjednotil  hokej...

       

       

     • Aj to sme zažili...

     • Dnes vyberáme zo spomienok prvej pani ekonómky Katky Majerčinovej, ktorá včera oslávila svoje 69.narodeniny.

      Som šťastná, že som bola s vami, moji drahí ! ( z knihy 10.rokov CZŠ sv.Dominika Savia)

      ... V auguste 1992 som nastúpila do CZŠ sv.Dominika Savia. Bola som šťastná, že sa budem môcť podieľať pri zriaďovaní tejto inštitúcie. Budovu základnej školy na Rodinnej oblasti, ktorú nám pridelili, sme našli v dezolátnom stave. Opadané omietky, zničené podlahy. Vyzeralo to katastrofálne.

      Na opravy nám ostával jeden mesiac. A tak s nasadením všetkých síl obetavých ľudí, ktorí tu pracovali od ráno do neskorých večerných hodín,  podarilo sa nám ukončiť najnutnejšie práce k 1.septembru 1992, aby sa školský rok 1992/1993 mohol dôstojne začať....

      Som už v starobnom dôchodku, ale žijem stále s problémami aj radosťami tejto školy. Veľmi ma bolí, ak sa na verejnosti niekto vyjadruje negatívne o tejto škole a hlavne tí, ktorí nepoznajú jej vnútorný život. Pôsobenie v tejto inštitúcii ma veľmi obohatilo.

      Ďakujem Pánu Bohu za to, že som mohla spoznať veľa dobrých ľudí, ktorí boli a sú zapálení pre prácu s deťmi, i za to, že mi dal silu a zdravie. Som šťastná, že som bola s vami, moji drahí. Katarína Majerčinová, prvá ekonómka školy.

     • Aj to sme zažili...

     • V našej historickej minirubrike pokračujeme...

      Prví zamestnanci  CZŠ sv.Dominika Savia - šk.r.1992/1993

       

      Duchovný otec : Mons.ThLic.František Šándor

      Riaditeľ školy : PaedDr.Marián Babej

      Zástupca RŠ : Mgr.Cyril Melničák

      Výchovný poradca : Mgr.Jozef Šamo

      Vedúca vychovávateľka : Anna Monoková

      Triednictvo :

      I.A  - Aurélia Maťašová, I.B - Anna Kandrová, II.A - Helena Bačová, II.B - Mária Ivanová, III.A Vlasta Lesňáková, III.B - Ján Vasiľ, IV.A - Juraj Maťaš, IV.B - Ing.Veronika Fedorová, V.A - RNDr.Gabriela Bradovková, V.B - Ing.Terézia Mašlanková, VI.A - PaedDr.Dezider Babica, VI.B - Ing.Jaroslava Babejová, VII.A - RNDr.Miroslav Bradovka, VII.B - Ing.Peter Orendáč, VIII.A - Mgr.Kvetoslava Ivanišinová, VIII.B - Mgr. Jozef Šamo

      Učitelia a vychovávatelia : PaedDr.Mária Miltáková, Edita Dončáková, Mgr. Alžbeta Chovancová (Don Boska), Ing.Mariana Kubišová, Ing.Miroslav Vaterka, Anna Mydlová, Marek Tomko, Renáta Vasková

      Ekonómka : Katarína Majerčinová, Katarína Matušková

      Školník : Jozef Počekajlo, Rudolf Taščic, Ján Valčo

      Upratovačky : Alena Krajníková, Helena Macíková, Anna Reváková, Mária Uhrínová

       

     • Akademický týždeň

     • V piatok sa naši maturanti rozlúčili so spolužiakmi a celý tento týždeň prežívajú akademicky - teda prípravou na maturitné skúšky, ktoré začínajú od pondelka 21. mája a potrvajú do štvrtka 24.mája t.r.

      Myslíme teda na našich maturantov a prajeme im, aby skúška dospelosti  bola jednou z najkrajších spomienok ich života.

      Vo Fotoalbume II. nájdete maturitné tablá jednotlivých tried - oktávy A, oktávy B a IV.AG

     • Aj to sme zažili...

     • Z príhovoru riaditeľa školy 1.9.1992 v kostole  Božského Srdca Ježišovho v Hencovciach :

       

      Školským rokom 1992/1993 začíname po prvýkrát školský rok Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Vďaka Pánu Bohu za túto milosť a požehnanie.

                  V tomto školskom roku  má naša škola 389 žiakov, 16 tried, 3 oddelenia školskej družiny. Na škole pôsobí 28 pedagogických a výchovných pracovníkov. Cirkevná základná škola sv.Dominika Savia sa nachádza v dvoch budovách – v Hencovciach sú umiestnené ročníky 1.-4. ( štyri triedy), a ročníky 1.-8. ( 12 tried) sú situované v bývalej štátnej základnej škole RO, Školská 650. Našim zriaďovateľom je Rímsko-katolícky biskupský úrad v Košiciach. Škola má právnu subjektivitu, je príspevkovou organizáciou. Na škole bude pôsobiť Rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude riadiť vlastným plánom.

                  Tento školský rok musí byť rokom intenzívnej práce, rokom hľadania vlastnej tváre, rokom zápasov o kvalitu. Verím, že bude poznačený úspechmi, chybami, radosťou i starosťami.

      Našou hlavnou úlohou bude zasiať do duší detí a rodičov lásku, spokojnosť, porozumenie, toleranciu, veľkorysosť, obetavosť, iniciatívu a fantáziu - vychovávať slobodných a tvorivých ľudí s pozitívnym myslením, ľudí radostných, s postojom „nie mať, ale byť“. Ak chceme dosiahnúť hodnotné výsledky, musíme priniesť aj obete a sebazapieranie. Prichádzajme k deťom v prvom rade cez srdce, učme ich, kráčajme po tejto neprebádanej ceste vpredu a volajme ich , aby išli za nami a hľadali Pravdu.

                  Ďakujeme Ti , Pane Ježišu, za túto príležitosť a sľubujeme, že Ťa nesklameme.

                   Boh nám žehnaj!

                                                                                           PaedDr.Marián Babej

                                                                     

    • Pre mamičku
     • Pre mamičku

     • V nedeľu 13.mája t.r. pripravili naši žiaci z I.stupňa nádhernú kytičku vďaky svojim mamám. V Katolíckom kultúrnom dome vystúpili v programe Pre mamičku.
       
      Prvým darom od mamy je život, druhým láska, tretím porozumenie...
      Koľko darov som už od Teba prijal(a), a stále prijímam!
      Ďakujem mami! Ľúbim ťa.
      Stvoriteľ nás miloval skôr, než sme sa počali v matkinom lone.....
      Vďaka Bože, za mamu i otca, vďaka, že Tvoja láska sa násobí aj vďaka nim. Mgr.Darina Babjačková.
      V našom Fotoalbume II. nájdete krásne fotografie.
    • Hornozemplínska knižnica nás pozýva
     • Hornozemplínska knižnica nás pozýva

     • V rámci projektu Vranovské knihodni sa 17. mája 2012 o 9,00 hod. v  Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční stretnutie s českou spisovateľkou Petrou Braunovou. Pre slovenských detských čitateľov vyšli na Slovensku tri jej knihy Kubko nechce čítať , Ema a čarovná knihaRošťák Oliver. Beseda je určená žiakom štvrtého ročníka vranovských základných škôl.


      Noc literatúry 2012

      16. mája 2012 (streda) od 18,00-22,00 hod. sa pred budovou MsDK uskutoční NOC LITERATÚRY 2012, ktoré organizuje České centrum v spolupráci s OZ Slniečkovo.

      Podujatie prebieha v tom istom čase vo viacerých európskych mestách. Vranov sa tým pripojí k Amsterdamu, Londýnu, Budapešti, Bratislave, Košiciam a ďalším mestám.

      Srdečne pozývame Vranovčanov na túto dobrodružnú večernú výpravu európskou literatúrou.

      Spojením príťažlivého textu, zaujímavého miesta čítania a originálnej prezentácie súčasnej európskej literatúry  v podaní  známych osobností napr. českej spisovateľky Petry Braunovej, redaktorky Slovenského rozhlasu Petry Hladkej, poslanca NR SR Pavla Zajaca a ďalších známych aj menej známych osobností, vám ponúkame jedinečnú atmosféru a neopakovateľný kultúrny zážitok.

                                                                                            pracovníčky Hornozemplínskej knižnice

     • Aj to sme zažili...

     • Tento školský rok je dvadsiatym rokom v histórii našej Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia. Z malého bábätka vyrástol krásny mladý človek sláviaci svoje 20.narodeniny.

      Pri tejto príležitosti vám budeme na našej stránke prinášať rôzne myšlienky, slová, zážitky, vyznania, ktoré sme počas našej histórie zažili a ktoré máme ukryté v našich dokumentoch, ale aj v našich srdciach. Oslavy 20.výročia vzniku našej základnej školy sa uskutočnia v stredu 6.6.2012...

       

      ... Ako keby to bolo dnes. Živo si pamätám slová nášho zriaďovateľa otca aricibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktoré povedal pri posviacke novej kaplnky školy dňa 7.decembra 1992.

      Citujem : " Modlil som sa za celú školu, aby ona bola tou najlepšou školou vo Vranove. Nechcem povedať, že medzi všetkými cirkevnými školami".

      Náš duchovný otec Mons. František Šándor, kňaz s milujúcim srdcom, srdečným úsmevom, spontánne reagoval : "My to aj tak dokážeme..."

      Otec biskup odpovedal : "Keď to dokážete, budem sa tešiť!"

      (zdroj : PaedDr.Marián Babej, kniha 10 rokov CZŠ sv.D.Savia)

       

    • Super úspech malých futbalistov
     • Super úspech malých futbalistov

     • Dnes sa chlapci z I. stupňa našej základnej školy zúčastnili krajského kola futbalového turnaja v Kežmarku. Počínali si veľmi dobre, keď v skupine porazili všetkých súperov a prebojovali sa do semifinále. Tam si poradili s rovesníkmi zo Svidníka a postúpili do finále, kde sa stretli s futbalistami zo Stropkova. Našim malým futbalistom už dochádzali sily a vo finálovom zápase nakoniec prehrali a obsadili perfektné 2. miesto. Chlapcom za predvedený výkon blahoželáme a zároveň ďakujeme rodičom, ktorí im pomohli a podporili ich.

     • Pieseň pre svätého otca

     • Vo štvrtok 10. mája 2012 sa v kultúrnom dome v Stropkove konala spevácka súťaž cirkevných škôl s názvom Pieseň pre svätého otca. Našu školu reprezentovali štyri žiačky v rôznych kategóriách - Barborka Hrubovská (1.A); Sofia Grittersová (5.A) (pripravovala Mgr. Zuzana Hrubovská); Soňa Metyľová (Kvarta) a Petra Murínová (Kvinta).

      Prvé tri spomínané dosiahli najlepšie možné umiestnenia, tzv. zlaté pásmo, a duet Petry Murínovej a Soni Metyľovej strieborné miesto.

      Porota po prvýkrát v histórii udelila aj špeciálne ocenenie nášmu učiteľovi Mgr. Jozefovi Bubnárovi za najlepšiu klavírnu spoluprácu.

      Riaditeľ školy ďakuje Mgr. Z. Hrubovskej, Mgr. J. Bubnárovi za prípravu žiačok a gratuluje našim reprezentantkám k dosiahnutému výbornému výsledku.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • V nedeľu oslávia svoj sviatok všetky naše mamičky, mamulľky, mamky... Aj naše deti z materskej školy pripravili slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek. Srdečne pozývame drahé mamičky na ich vystúpenie.

      Slávnostný program bude v piatok 11.mája o 15.30 hod. v katolíckom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou.

      Na všetkých sa tešia naše deti z materskej školy.

       

    • Program našej odpustovej slávnosti
     • Program našej odpustovej slávnosti

     • V pondelok oslávime sviatok sv.Dominika Savia, nášho patróna. Program na tento deň :

      8.00 hod - sv.omša v Kostole sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh

      9.30 hod - slávnostná akadémia žiakov základnej školy

      Po ukončení sv.omše a akadémie sa VI.A presúva do centra voľného času na divadelné predstavenie (10.15 hod)

      Žiaci 7. 8. a 9. ročníka majú individuálny program pod vedením triednych učiteľov do 12.00 hod.

      Žiaci gymnázia sa učia podľa riadneho rozvrhu hodín

       

    • Zomrel otec biskup Tondra
     • Zomrel otec biskup Tondra

     • Spišská Kapitula 3. mája (TK KBS) – Vo veku 76 rokov dnes zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majda. Dátum pohrebných obradov bude spresnený.

      zdroj : www.rimkat.sk

      Odpočinutie večné, daj, mu ó, Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. AMEN.

     • V prírode

     • Slnečné prvomájové počasie  využili  členovia Turisticko-poznávacieho krúžku na výlet do prírody.Okolo miestneho cintorína v Sedliskách sme vystúpili na hrad Čičva. Preskúmali sme aj okolie hradu.Príroda je v tomto období prekrásna. Niečo sme nafotili.Cez obed sme sa posilnili z vlastných zásob, zašli sme pozrieť k  Ondave a šťastne sme sa vrátili domov.
      Mgr. Cyril Melničák

      Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II. v galérii Z činnosti turisticko-poznávacieho krúžku.

    • Deviatnik k nášmu patrónovi
     • Deviatnik k nášmu patrónovi

     • V nedeľu  6.mája oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia.

      Prípravou na náš sviatok je Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi. Prosíme, modlite sa s nami.

       

      Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi

       

      Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boskovi naučil kráčať cestou mladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k Pánu Ježišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby sme aj my chceli radšej zomieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večné spasenie. Amen.

       

       

      Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

       

      1. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia, keď si sa mu kľaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj my vrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.

       

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

       

      2.deň

      Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľom Nepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a so synovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť, aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou v nebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.

       

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

       

      3.deň

      Svätý Dominik Savio, ty sisi urobil predsavzatie : "Radšej zomrieť ako zhrešiť" a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojej duše. Vypros aj nám  milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbali hriechu, zlým príležitosiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnu cnosť.

       

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

       

      4. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhal vystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskými ohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj, aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie a cirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

       

      5. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanského sebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra, vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať naše náruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohu a žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

       

      6. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiahol kresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj, aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov a vychovávateľofv a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami Ježiša Krista.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

       

      7. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmi sníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich a odlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros aj nám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzi svojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebou urýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jediného pravého pastiera.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

       

      8.deň

      Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svoje povinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojej radosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti a chrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať po svete slávu Božiu.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

       

      9.deň

      Svätý Dominik Savio, ty si povedal : " Chcem sa stať svätým " a v škole svätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, aby sme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, aby sme víťaziac nad svetom, diablom  a náruživostiami, boli živým chrámom Ducha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.

       

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...