Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Kontakt

Meno školy: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Email školy: czsvranov@gmail.com
Telefón: 057 4464281 ( Rodinna oblasť)
057 4421300 ( Bernolákova)

057 4462152 ( Dobrianskeho 1494 - materská škola)
0918 662960

ekonomický úsek : 057 4464281
email : czsvranov@gmail.com

Adresa školy: Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou.