Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hrubovská
I.AG Triedny učiteľ Ing. Terézia Mašlanková
Foto Foto Foto Foto Foto
MŠI Triedny učiteľ Gabriela Mošková
MŠII Triedny učiteľ Mgr. Lucia Hudáková
MŠIII Triedny učiteľ Mgr. Jana Jedináková
príma Triedny učiteľ Ing. Jaroslava Babejová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ďuríková
II.AG Triedny učiteľ PaedDr. Eduard Nadzam
sekunda Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Kľučárová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Kentošová
III.AG Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Kisilová
tercia Triedny učiteľ Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Vargová
kvarta A Triedny učiteľ PaedDr. Róbert Majzlík
Foto Foto Foto
kvarta B Triedny učiteľ Mgr. Jozef Tušim
Foto Foto Foto
V.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Majcherová
V.B Triedny učiteľ RNDr. Marcela Cenknerová
sexta Triedny učiteľ Mgr. Viliam Jedinák
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Matúš Haňov

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016