• Rok 2012

    •  

     NOVINKY 2012

     Rada školy

     19. 3. 2012

     Zasadnutie rady školy sa uskutoční v utorok 20.marca 2012 od 16.00 hod. v riaditeľni v budove na Rodinnej oblasti.

     Deň otvorených dverí

     15. 3. 2012

     Pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem študovať na našej škole na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Uskutoční sa v piatok  30.marca 2012  v budove gymnázia na Rodinnej oblasti. Program dňa bude kopírovať bežný piatok na našej škole a navyše sa dozviete aj niečo viac o nás.

     8.00 hod - sv.omša

     8.50 hod. - 14.00 hod. - prehliadka priestorov školy, rozhovory so žiakmi, riaditeľom školy, učiteľmi, návšteva odborných učební, účasť na vyučovaní.

     Pripomíname všetkým deviatakom, že majú šancu získať mini notebook alebo tablet. Tento ponúkame novým študentom štvorročného gymnázia, ktorí splnia Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2012/2013 (4 ročné štúdium) a od 1.9.2012 začnú študovať na našom gymnáziu.

     Deviataci píšu MONITOR 9

     14. 3. 2012

     Dnes robí malú skúšku dospelosti 27 našich deviatakov.  Myslíme preto na nich a pridajme aj modlitbičku za nich.

     Vyplácame dopravné

     13. 3. 2012

     Oznamujeme všetkým rodičom žiakov základnej školy, ktorí majú nárok na dopravné, že ho budeme vyplácať dňa 15.2.2012 (štvrtok) v jednotlivých budovách takto:

     Bernolákova 92 (1.-5. roč.) v čase od 12.00 do 15.00 hod.

     Školská 650 (6.-9. roč.) v čase od 9.00 do 15.00 hod.

     Prosíme rodičov, aby si dopravné vyzdvihli v stanovenom termíne, nakoľko musíme zaslať vyúčtovanie dopravného na Arcibiskupský školský úrad v Košiciach. 

     Deviataci pozor!!!

     12. 3. 2012

              Chceme byť školou kvalitnou, chceme byť školou značkovou.  V rámci inovácie výučby ponúkame všetkým budúcim prvákom Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou  mini notebook alebo tablet (podľa  výberu).

              Podmienky pridelenia mini notebooku alebo tabletu  a Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2012/2013 – 4 ročné štúdium nájdete na www.gfavranov.edupage.sk.

              Viac informácii u riaditeľa školy na č.t. 4464281, 0904 509150 alebo mailom gfa1@post.sk.

     Čaká nás náročný, ale krásny týždeň

     11. 3. 2012

     Tento týždeň bude v našej škole naozaj pestrý, náročný ale aj krásny. V utorok začíname na gymnáziu s maturitnými písomkami zo slovenského jazyka. V stredu bude prebiehať maturita z anglického jazyka. Naši deviataci a kvarťania budú "zarezávať" v testovaní deviatakov - MONITOR 9. No a vo štvrtok sa uskutočnia maturitné písomky z matematiky.

     Myslíme teda na našich žiakov a spolužiakov a modlitbičkou im vyprosme hojnosť Darov ducha svätého (dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu).

     Spoločná krížová cesta

     9. 3. 2012

     Je čas pôstu. Snažíme sa stíšiť a venovať viac času modlitbe a rozjímaniu. Veľmi silne dnes na všetkých zapôsobila spoločná modlitba Krížovej cesty žiakov II.stupňa základnej školy v budove na Rodinnej oblasti. Spolu s pánom kaplánom Mariánom Halasom sme precítili zastavenia krížovej cesty.

     Vďaka za tento nádherný čas.

     Povesti trochu inak

     8. 3. 2012

     V stredu 7.marca t.r. poznávali žiaci V.A triedy na hodine slovenského jazyka a literatúry i našu minulosť z literárnych diel. V múzeu sa zúčastnili čítania regionálnych povestí, ich výtvarného stvárnenie a dramatizácie. Na podujatí odznela zaujímavá interpretácia  dvoch povestí : Povesť o kupcovi a vranách pri Topli, Povesť o tajomnej chodbe A. Bátoryovej v podaní zamestnanov  múzea a žiakov ZŠ. Mgr.C.Melničák

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     Testovanie deviatakov

     7. 3. 2012

     Dňa 14. marca 2012 sa uskutoční externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. NÚCEM zodpovedá za prípravu a metodické riadenie priebehu externého testovania a za organizačné zabezpečenie T9 na základnej škole zodpovedá riaditeľ školy.

     Viac informácií nájdete tu :

     http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      

     Aký je cieľ Testovania 9?

     • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
     • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
     • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
     • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

     Aký druh testu sa používa?
     NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

     • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
     • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
     • najdôležitejšie je poradie žiakov
     • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
     • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

     Aké sú očakávané hodnoty testu?
     NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

     • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
     • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
     • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,8

     Prečítali sme na www.minedu.sk

     6. 3. 2012

     Na dnešnej tlačovej besede informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca novinárov o novom portáli Mapa regionálneho školstva http://mapaskol.iedu.sk, vďaka ktorému sa široká verejnosť dostane k dôležitým informáciám o základných a stredných školách.
          „Novým portálom s digitálnou mapou sme chceli dosiahnuť lepšiu informovanosť verejnosti, najmä rodičov, aby si mohli buď vybrať pre svoje deti školu, ktorá im viac vyhovuje alebo aby mohli vstúpiť do kvalifikovanej debaty s vedením školy, napríklad cez Radu školy," predstavil ďalší zo zámerov vedúcich k znižovaniu informačnej nerovnosti Eugen Jurzyca.

     Okrem dostupných informácií o jednotlivých školách je na portáli možné zistiť napríklad výsledky v Testovaní 9 a porovnanie s celoslovenským priemerom. Na základe sprístupnených informácií a ich porovnania si rodičia budú vedieť vybrať školu aj podľa typu, zriaďovateľa či počtu žiakov, ale aj lokality či vzdialenosti od bydliska. Portál je oddnes v testovacej prevádzke.
          V druhej časti tlačovej besedy minister Eugen Jurzyca a štátny tajomník Jaroslav Ivančo zhodnotili zmeny, ktoré sa im podarilo dosiahnuť počas ich pôsobenia vo vedení rezortu školstva. Za najdôležitejšie považujú tie, ktoré vedú k vyššej kvalite školstva. „Cieľom číslo jedna bolo pre nás skvalitňovanie školstva a zvolili sme dve cesty. Po prvé - lepšia kontrola procesu vzdelávania, po druhé - a to bolo nové u vysokých škôl - lepšia kontrola a zverejňovanie výsledkov škôl," uviedol Eugen Jurzyca. Kým na základných školách išlo prioritne o zverejňovanie výsledkov škôl dosiahnutých v Testovaní 9 a prípravu pilotného testovania štvrtákov (Testovanie 5), u stredných a vysokých škôl bolo potrebné zosumarizovať kľúčové informácie z viacerých zdrojov.
          Za významnú označil Eugen Jurzyca úspešnú snahu o udržanie, resp. zvýšenie platov učiteľov, nakoľko z medzinárodných porovnaní vyplýva, že rozdiel medzi priemerným platom slovenského učiteľa a priemerným platom vysokoškolsky vzdelaného občana Slovenska je najvyšší spomedzi krajín OECD.
          V oblasti zabezpečovania učebníc pre školy došlo k významnej zmene ich obstarávania prostredníctvom vydavateľstiev a za podmienky sprístupnenia zdigitalizovanej verzie učebnice (www.eaktovka.sk), ako aj k zavedeniu efektívnych sankcií za nedodržanie termínu dodávky.
          Dôležité zmeny boli pripravené aj v oblasti financovania športu, rozpohybovaní detí či odbúraní administratívy v školách.

     Prosíme o 2%

     6. 3. 2012

     Prosíme našich rodičov a sympatizantov o darovanie 2% zaplatenej dane. Tlačivá nájdete na našej stránke, alebo vám ich radi pošleme do vašej emailovej schránky.

     Údaje o prijímateľovi potrebné pre vyplnenie :

     Obchodné meno alebo názov : Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo : Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

     Právna forma : občianske združenie

     Identifiačné číslo prijímateľa (IČO/SID) : 37937120

     ĎAKUJEME v mene všetkých našich žiakov.

     Kontakt : czsvranov@gmail.com, 4464281, 0904 509150

     Radostná správa

     28. 2. 2012

     Prinášame vám radostnú správu. Naša rodina sa opäť rozrástla o malého človiečika. Našej pani učiteľke Mgr. Janke Lojanovej sa v pondelok 27.2.2012 napoludní narodil synček - malý Petrík. Blahoželáme mamke a ockovi Mgr.Petrovi Lojanovi, nášmu pánovi učiteľovi. Vyprosujeme im hojnosť zdravia, pokoja, radosti a darov Ducha svätého.

     Otec arcibiskup a štátny tajomník ďakujú

     28. 2. 2012

     Zdroj : www.minedu.sk

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo sa chce aj touto cestou poďakovať predsedovi Komisie KBS (Konferencie biskupov Slovenska) pre katechizáciu a školstvo arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za morálne uznanie jeho angažovanosti v oblasti rozvoja škôl.
          Jaroslav Ivančo si vysoko cení vyzdvihnutie jeho snaženia v budovaní škôl nového typu. Dôvera, akej sa mu dostalo od predstaviteľov duchovného života na Slovensku, ho veľmi teší a zároveň zaväzuje. Aj preto bude naďalej vzdelávanie a duchovný rozvoj mladej generácie aktívne presadzovať ako najvyššie hodnoty našej spoločnosti.

     Znenie listu otca arcibiskupa štátnemu tajomníkovi nájdete na stránke ministerstva školstva tu :

      

     http://www.minedu.sk/data/USERDATA/TlacoveInformacie/2012/Konferencia%20biskupov.pdf

      

     Biblia trochu inak

     25. 2. 2012

     V piatok 24.februára t.r.   sa  žiaci  tried  9.A  a  I.AG  zúčastnili putovnej výstavy „Biblia, včera, dnes a zajtra“. Táto putovná výstava už tretí rok  navštevuje české a slovenské mestá, aby predstavila históriu a vývoj  „knihy kníh“  Biblie. Pútavým rozprávaním sa žiaci mohli dozvedieť mnohé zaujímavosti a na vlastné oči vidieť takmer stovku rôznorodých výtlačkov tejto knihy, od tých najstarších z roku 1549 až po súčasné výtlačky. Táto putovná výstava je organizovaná v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a jej tvorivé prevedenie je pre žiakov určite zaujímavým spestrením. PaedDr.Eduard Nadzam

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     Poďme si zakorčuľovať

     24. 2. 2012

     Pozývame všetkých žiakov a učiteľov na bezplatné korčuľovanie v sobotu 3.marca 2012 v čase od 13.30 hod. do 18.00 hod. na klzisko v Humennom. Sponzorom akcie je náš rodič Ing.Pavol Zajac.

     Fotografie z klziska

     24. 2. 2012

     Keďže nám vo Vranove veľmi chýba klzisko, rozhodli sa naši učitelia z budovy na B 92 zájsť si so žiakmi zakorčuľovať na klzisko do Humenného. Nuž a o tom, že bolo super svedčia fotografie, ktoré nájdete v našom Fotoalbume II.

     Naša rodina sa rozrástla o malú Ester

     24. 2. 2012

     S veľkou radosťou vám oznamujeme, že sa naša rodina rozrástla. Našej pani učiteľke v materskej škole Tatiane Fickovej sa narodilo dievčatko ESTER.

     Srdečne blahoželáme a vyprosujeme malej Ester a celej rodine hojnosť zdravia, radosti, pokoja, milostí a darov Ducha svätého.

     Jarné prázdniny

     24. 2. 2012

     Od pondelka 27.februára 2012 do piatku 2.marca 2012 si naši žiaci oddýchnu a načerpajú nové sily. Začínajú sa totiž jarné prázdniny.

     Budova na Bernolákovej 92 bude mimo prevádzky z dôvodu riešenia havarijného stavu v kotolni a elektrickom zariadení. V prípade potreby nás kontaktujte na č.t. 4464281 alebo 0904509150.

     Vyučovanie sa začne v pondelok 5.marca 2012.

     Prajeme vám krásne prežité dni oddychu.

     Sme poznačení popolom

     22. 2. 2012

     Dnešný deň je pre nás kresťanov výnimočný. Začíname obdobie pôstu. Na popolcovú stredu k nám do budovy gymnázia zavítali štyria kňazi, aby nás poznačili znakom kríža na čelo a to popolom.

     Slová : "Prach si a na prach sa obrátiš" nám doznievajú v našich srdciach.

     Skúsme prežívať pôstne obdobie trochu inak - skromnejšie, pokojnejšie, s väčšou láskou, pokorou - tak ako nás vyzval vo svojej homílii otec kanonik.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Motivačný systém odmeňovania žiakov

     21. 2. 2012

     V 2. polroku šk. roka 2011/2012 spúšťame na našej škole skúšobnú verziu tzv. „Motivačného systému odmeňovania žiakov“.  Tento systém odmeňovania je založený na jednoduchom princípe. Každý žiak bude mať možnosť získavať  body v prvom rade za svoju pravidelnú dochádzku a dosiahnutý prospech. V druhom rade to bude za jednotlivé činnosti, ktoré bude robiť pre svoju školu a vo svojej škole.

     Viac sa o tomto systéme dočítate v priečinku Výchovné poradenstvo (vľavo na lište).

     Popolcová streda

     20. 2. 2012

     V stredu začíname pôstne obdobie popolcovou stredou. Ráno o 8.00 hod. začne v budove na Rodinnej oblasti bohoslužba slova (pri kaplnke) a všetci budeme poznačení popolcom.

     Vyučovanie sa začne na druhej vyučovacej hodine podľa riadneho rozvrhu od prvej vyučovacej hodiny. Na šiestej hodine bude 20 minútová 5.hodina a 20 minútová 6.hodina.

     Duchovná obnova

     20. 2. 2012

     Duchovná obnova pre zamestnancov školy sa uskutoční vo štvrtok 23.februára o 14.30 hod. v katechetickej miestnosti.

     Euroscola - vyhlásenie výsledkov

     20. 2. 2012

     Zdroj : www.europskyparlament.sk

     Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 17. februára v Európskom informačnom centre slávnostne vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2012 určenej pre študentov stredných škôl za účasti poslancov Európskeho parlamentu Anny Záborskej, Moniky Flašíkovej Beňovej, Kataríny Neveďalovej a Jaroslava Pašku.

     Víťazmi súťaže Euroscola 2012 sa stali: Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch, Spojená škola Žilina Bytčica, Gymnázium Giraltovce, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach, Stredná priemyselná škola v Snine, Cirkevné gymnázium Sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, Obchodná akadémia v Šuranoch a Stredná odborná škola v Pruskom.

     Študenti a pedagógovia víťazných škôl (24 študentov a 2 pedagógovia z každej víťaznej školy) pocestujú za odmenu do sídla Európskeho parlamentu do Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ budú v Parlamente rokovať ako skutoční europoslanci.

     Víťazné školy:
     1. Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, Sučany (40b)
     2. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina Bytčica (38b)
     3. Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce (38b)
     4. Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10, Košice (38b)
     5. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina (37b)
     6. Cirkevné gymnázium Sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou  (37b)
     7. Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany (34b)
     8. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské (34b)

     Podľa počtu bodov sa ďalej umiestnili:
     Spojená škola, org.zložka Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves
     Gymnázium, Školská 234/8 Považská Bystrica
     Gymnázium Sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
     Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
     Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
     Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
     Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
     Stredná odborná škola , Sládkovičova 2723/120, Snina
     Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
     Cirkevná spojená škola, org.zložka Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina
     Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto
     Gymnázium Sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
     Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, Žilina
     Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
     SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
     Bilinválne slovensko-španielske gymnázium, Športová 41, Nové Mesto n.Váhom
     Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
     Gymnázium, Hlinská, Žilina
     Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava
     Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov

     Naši študenti na TA3

     20. 2. 2012

     Naše Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi zaznamenalo výrazný úspech, keď náš projekt bol vyhodnotený ako jeden z najlepších a 24 študentov a dvaja pedagógovia sa zúčastnia návštevy európskeho parlamentu v Štrasburgu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo v Bratislave v piatok 17.februára. Nechýbala tam televízia TA3. Ak chcete vidieť našich študentov a učiteľov kliknite si na odkaz :

     http://www.ta3.com/clanok/9795/studenti-sa-za-odmenu-zasadnu-v-europskom-parlamente.html

     Jarné prázdniny

     20. 2. 2012

     Jarné prázdniny pre žiakov nášho kraja začínajú v pondelok 27.februára a potrvajú do piatka 2.marca 2012. Prajeme žiakom príjemné dni naplnené oddychom.

     Pracovné porady

     20. 2. 2012

     Pracovná porada učiteľov gymnázia sa uskutoční v pondelok 5.marca 2012 o 14.00 hod. v zborovni gymnázia na Rodinnej oblasti.

     Pracovná porada učiteľov základnej školy (I. a II.stupeň) sa uskutoční v utorok 6.marca o 14.00 hod. v budove na Bernolákovej 92.

     Kultúrne poukazy

     14. 2. 2012

     Dnes nám došla zásielka Kultúrnych poukazov na rok 2012.  Sú primárne určené základným a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití.

     Nevyužité poukazy sa žiakom rozdajú na konci školského roka 2011/2012, aby ich mohli použiť do 11.11.2012.

     Bližšie informácie o kultúrnych poukazoch nájdete na stránke www.kulturnepoukazy.sk .

     ĎAKUJEME rodičom budúcich prváčikov

     10. 2. 2012

     Z úprimného srdca ďakujeme všetkým rodičom, ktorí boli včera zapísať budúcich prváčikov do našej základnej školy. Vďaka za dôveru.

     O nádhernej atmosfére, ktorá vládla na zápise svedčia aj skoro dve stovky fotografií, ktoré nájdete v našom Fotoalbume II.

     Projekt EUROSCOLA - ideme do Štrasburgu

     10. 2. 2012

     Dnes nám prišiel e-mail z kancelárie Európskeho parlamentu, že projekt študentov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou sa umiestnil medzi prvými ôsmymi a teda 24 študentov a dvaja pedagógovia sa zúčastnia finále programu EUROSCOLA v Európskom parlamente v Štrasburgu.
      
     Presné umiestnenie bude oznámené počas slávnostného vyhlásenia výsledkov dňa 17. februára 2012 o 11:00 hodine v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

     Z tohto úspechu sa veľmi tešíme a zároveň sa chceme poďakovať PaedDr. Eduardovi Nadzamovi a všetkým aktívnym študentom za prípravu a realizáciu celého projektu.

     Dnes - ZÁPIS do 1.ročníka

     Dnes čakáme na našich budúcich prvákov. Máme totiž zápis do l.ročníka. Naša námorná loď je pripravená, učiteľky - námorníčky už čakajú na plavčíkov, kapitán vydáva rozkazy... Ako na lodi... v tomto duchu sa nesie dnešný zápis. No a my už čakáme na vás.

     Naša škola už aj na Facebooku

     9. 2. 2012

     Od dnešného dňa má Cirkevná spojená škola vytvorené konto na Facebooku. Na tejto sociálnej sieti budeme prezentovať našu školu, keďže sa blíži 20. výročie založenia našej základnej školy. Na zdieľanie týchto informácií ste všetci srdečne pozvaní.

     Pozdrav od lyžiarov

     7. 2. 2012

     Dnes sme sa skontaktovali s našimi lyžiarmi, ktorí sú ubytovaní v Starej Lesnej a lyžujú v Tatranskej Lomnici. Aj napriek sibírskej zime, ktorá je v Tatrách (aj u nás) vládne super nálada a už včera si všetci zalyžovali na svahu. A vraj to ide našim lyžiarom veľmi dobre. Myslíme na nich, aby sa im lyžiarák vydaril, aj keď počasie je také aké je.

     Blahorečenie Anky Kolesárovej

     6. 2. 2012

     Dňa 14.2.2012 bude slávnostné ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Anny Kolesárovej pri ďakovnej svätej omši o 18.00 hod. v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude celebrovať arcibiskup Mons. Bernard Bober.

     Po sv. omši bude oboznámenie s procesom blahorečenia a po ňom akadémia s krátkym vizuálnym predstavením činnosti Domu Anky Kolesárovej.

     Tejto slávnosti sa zúčastnia aj naši žiaci pod vedením sr. Edity Franekovej  a Mgr. M. Haňova.

     Tešíme sa na prváčikov

     4. 2. 2012

     Blíži sa termín zápisu - štvrtok 9.február a my sa už veľmi tešíme na nové tváre, na našich budúcich prváčikov. Máme pre vás pripravené rôzne prekvapenia. Takže rodičia nezabudnite, slávnostný zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy bude už tento  štvrtok od 14.30 hod. do 18.00 hod.

     Riaditeľské voľno - budova RO

     1. 2. 2012

       V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa 2.februára 2012 udeľujem voľno žiakom 6.-9.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia a všetkým žiakom Gymnázia sv.Františka z Assisi - (budova Rodinna oblasť),   z dôvodu odstraňovania havarijného stavu vodovodného potrubia, ktoré  prasklo, došlo tak k úniku vody a je nutné haváriu odstrániť.

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Máme zlato v matematickej olympiáde

     27. 1. 2012

     V stredu 25.januára t.r. sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou  uskutočnilo obvodové kolo matematickej olympiády. V kategórii Z5 nenašiel premožiteľa náš žiak Ján Polák, ktorý bol najlepším riešiteľom a získal 1.miesto. Na šiestom mieste skončil Juraj Ficko. Pripravovala Mgr. P.Gazdová.

     Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Polročné výpisy vysvedčení

     25. 1. 2012

     Výpisy vysvedčení za 1. polrok školského roka 2011/2012 dostanú žiaci našej školy 31.1.2012 na 6. vyučovacej hodine.

     Triedni učitelia vykonajú hodnotenie správania a práce žiakov v uplynulom období a zároveň poučia žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia počas polročných prázdnin.

     Všetkým pedagogickým zamestnancom ďakujem za vykonanú námahu v uplynulom klasifikačnom období. 

     Polročné prázdniny budú 3.2.2012 (piatok), vyučovanie začne 6.2.2012.

     PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

     Kultúrne poukazy

     25. 1. 2012

     Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v priebehu mesiacov január - február 2012 zašle balík obsahujúci personifikované kultúrne poukazy pre žiakov a pedagogóv našej školy. Kultúrne poukazy bude možné využiť do 11.11.2012. Viac na stránke www.kulturnepoukazy.sk

     Oznámenie o vykonaní komplexnej školskej inšpekcie

     25. 1. 2012

     Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Prešov, vykoná komplexnú školskú inšpekciu v Cirkevnej spojenej škole, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, v organizačnej zložke Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, v jej súčasti materská škola, Dobrianskeho 1494, Vranov n.T., v dňoch 8.2.2012 - 10.2.2012.

     PaedDr. Mária Choborová, riaditeľka ŠŠI, Prešov 

     Zasadne pedagogická rada

     21. 1. 2012

     Termíny zasadnutí pedagogickej rady podľa jednotlivých zložiek:

     a) gymnázium - 23.1.2012 (pondelok) o 14.00 hod. v budove školy Školská 650 

     b) 2. stupeň základnej školy - 24.1.2012 (utorok) o 14.00 hod. v budove školy Školská 650

     c) 1. stupeň základnej školy - 24.1.2012 (utorok) o 14.00 hod. v budove školy Bermolákova 92

     Na pedagogickej rade bude vyhodnotený prvý polrok školského roka.

     Beseda s ministrom financií aj online

     17. 1. 2012

     V piatok 20. januára sa pôde našej školy uskutoční  diskusia s podpredsedom vlády a ministrom financií SR  Ivanom  Miklošom, ktorý  bude diskutovať  s našimi žiakmi na tému

       „hodnoty   v čase  euro krízy“.

     Diskusia z tohto podujatia  sa bude po prvýkrát v histórii našej školy bude vysielať online na internetových stránkach  http://www.ustream.tv/channel/css-televizia.

     Zápis do 1.ročníka

     11. 1. 2012

     Oznamujeme rodičom, že slávnostný zápis do 1.ročníka cirkevnej základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 9.februára 2012 v čase od 14.30 hod. do 18.00 hod. v budove školy I.stupňa ZŠ  na B 92.

     Ste srdečne pozvaní.

     Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904509150 alebo mailom czsvranov@gmail.com

      

     Zapísať svoje dieťa môžete aj denne od 15.1.2012 do 15.2.2012 u riaditeľa školy PaedDr.Mariána Babeja alebo zástupcu riaditeľa školy Mgr.Cyrila Melničáka.

     Duchovná obnova

     17. 1. 2012

     Pravidelná mesačná duchovná obnova sa uskutoční vo štvrtok 19.januára 2012 o 14.15 hod. v katechetickej miestnosti.

     LVK - kvinta a I.AG

     14. 1. 2012

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov kvinty a I.AG sa uskutoční od 6.februára do 11.februára 2012 (pondelok - sobota).

     Ubytovanie v hoteli Lesná - Stará Lesná. Lyžovať sa bude v Tatranskej Lomnici na Čučoriedkách a nových svahoch, ktoré sú v tomto lyžiarskom stredisku.

     Samozrejme všetko záleží od snehových podmienok :-)

     Naši lyžiari sa vrátili

     14. 1. 2012

     Po šesťdňovej lyžovačke vo Vysokých Tatrách sa dnes vyše štyridsať našich žiakov zo VII. A a sekundy vrátilo  domov. Všetci sú zdraví, vylyžovaní a plní zážitkov.

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

      

     Z činnosti turisticko-poznávacieho krúžku

     12. 1. 2012

     Vo štvrtok dňa 12.1.2012 členovia krúžku v rámci poznávania nášho mesta navštívili Baziliku Narodenia Panny Márie. S históriou baziliky ako kultúrnej a historickej pamiatky  a s históriou pôsobenia radu pavlínov nás odborne sprevádzal o.Pietras, Leander, Tadeusz OSPPE súčasný kaplán, podprior a autor publikácie Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať.Viac o Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou nájdete na stránke:

     http://www.bazilikavranov.sk/viewpage.php?page_id=17
     Mgr. Cyril Melničák

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Stretnutie triednych dôverníkov

     12. 1. 2012

     Mgr. Emília Antolíková, predseda Rodičovského združenia pri CSŠ Vranov nad Topľou, pozýva triednych dôverníkov na stretnutie, ktoré sa ukutoční dňa 18.1.2012 (streda) o 16.00 hod. v budove CZŠ na Bernolákovej 92. Účasť triednych dôverníkov je potrebná.

     Euroskola 2012 - naživo s europoslancom

     11. 1. 2012

     Videokonferencia s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom  prebiehala online pomocou programu Skype. Prvú časť svojho vystúpenia venoval  predstaveniu svojej    práce a kompetencií  v  rámci  Európskeho parlamentu. Priblížil svoje fungovanie v tomto volebnom období a poukázal na činnosti, ktorými sa v súčasnosti zaoberá. V druhej časti viac než hodinovej diskusie žiaci diskutovali s pánom poslancom o aktuálnych otázkach spoločenského diania. Pán  poslanec  pozdravil žiakov priamo z Bruselu  a zaželal im  všetko dobré. PaedDr.Eduard Nadzam, garant projektu.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Euroscola 2012 - Videokonferencia naživo

     10. 1. 2012

     Stredu 11. 1. 2011 sa na hlavnej chodbe našej školy uskutoční videokonferencia s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. Pán  poslanec bude priamo z Bruselu   v spojení s našimi žiakmi druhého stupňa gymnázia.  Začiatok videokonferencie je predpokladaný na 10. 00 hod. Žiaci sa pána europoslanca môžu opýtať  otázky týkajúce sa EP a budú mať  možnosť dozvedieť sa tie najaktuálnejšie informácie priamo zo sídla EP.

     PaedDr.Eduard Nadzam, garant projektu

     Pedagogická rada

     6. 1. 2012

     Termíny pedagogickej rady podľa jednotlivých zložiek:

     a) gymnázium - 23.1.2012 (pondelok) o 14.00 hod. v budove školy Školská 650 

     b) 2. stupeň základnej školy - 24.1.2012 (utorok) o 14.00 hod. v budove školy Školská 650

     c) 1. stupeň základnej školy - 24.1.2012 (utorok) o 14.00 hod. v budove školy Bermolákova 92

     Pozdrav od lyžiarov

     9. 1. 2012

     Pred malou chvíľou sme sa skontaktovali s našimi lyžiarmi. Vyše štyridsať detí zo sekundy a VII.A je oddnes na lyžiarskom výcvikovom kurze vo Vysokých Tatrách. Po výdatnom obede boli lyžiari rozdelení do jednotlivých družstiev. Čakalo ich rozlyžovanie pred hotelom v Starej Lesnej. O 17.00 hod. mali spoločnú sv.omšu, potom večeru a prednášku o bezpečnom správaní sa na horách.

     Všetci sú zdraví a tešia sa zajtra na svah.

     Ples ľudí dobrej vôle

     9. 1. 2012

     Rodičovské združenie pri Cirkevnej spojenej škole pozýva všetkých na Ples ľudí dobrej vôle.  Uskutoční sa 11.februára 2012 od 19.00 hod. v priestoroch školskej jedálni na Sídlisku lúčna.  Vstupné 21 EUR. Bližšie informácie a predaj vstupeniek :

     materská škola - Mgr. Alena Tuľáková ( 4462152)

     gymnázium - Ing.Jozef Varga (4464281)

     základná škola - Mgr. Zuzana Hrubovská (4421300, 0908/849 367)

     mail : stefan.ocilka@justice.sk, antolikova.mita@gmail.com

      

     EUROSCOLA 2012 - Sacharovova cena

     9. 1. 2012

     V pondelok 9. januára si naši žiaci pripravili  v triede Septima workshop a prezentácie  venované   ľudským právam a Sacharovovej cene. V niekoľkých prezentáciách sa snažili predstaviť  Sacharovovu cenu a človeka podľa ktorej je táto významná cena pomenovaná, v druhej časti priniesli pohľad na  A. Dubčeka ako nositeľa tejto ceny a v tretej časti predstavili posledných desať predstaviteľov  tejto významnej ceny. Žiaci medzi sebou diskutovali o prínose tejto ceny  a predstaviteľoch a nositeľoch tohto ocenenia. Snažili sa  posúdiť, aký človek môže byť nositeľom tohto ocenenia.

     PaedDr.Eduard Nadzam

     Posviacka tried

     8. 1. 2012

     V pondelok 9.januára sa začína vyučovanie po vianočných prázdninách.

     Počas 3.vyučovacej hodiny (od 10:00h) sa uskutoční tradičná "trojkráľová" posviacka tried v budove na Rodinnej oblasti. Prosíme všetkých žiakov a učiteľov,aby počas veľkej prestávky zišli dole na veľkú chodbu, kde bude Bohoslužba slova a následne otec kanonik s miništrantami a spevákmi posvätí všetky triedy.

     Prajeme všetkým pokojný začiatok vyučovania v novom roku 2012.

     V pondelok začína lyžiarsky výcvikový kurz

     6. 1. 2012

     Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov sekundy a VII.A sa ukutoční v rázovitej tatranskej obci Ždiar v termíne od 9.1.2012 do 14.1.2012.

     Všetkým želáme príjemný pobyt vo Vysokých Tatrách a veľa krásnych chvíľ v Božej prírode.

     Príde k nám minister

     6. 1. 2012

     V piatok  20.januára 2012 k nám zavíta  minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda, aby diskutoval s našimi žiakmi i učiteľmi. Téma diskusie : "Hodnotová politika v kontexte krízy eurozóny". Tešíme sa na účasť a bohatú diskusiu.

     Dnes slávime sviatok Zjavenia Pána (traja králi)

     6. 1. 2012

     Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich.

     O troch kráľoch sa píše vo Sv. písme ako o mudrcoch, ktorí prichádzajú od východu.

     Keď  teda traja  mudrci - Gašpar, Melichar a Baltazár  prišli do Jeruzalema, vypytovali sa na novonarodeného židovského kráľa. Príchod mudrcov nemohol ostať nepovšimnutý, spôsobili rozruch v celom meste. Sám Herodes, ktorý tam bol vtedy kráľom, si ich dal zavolať a vyzvedal od nich do podrobností, čo tam hľadajú. Herodesovi radcovia mu potvrdili, že v meste Betleheme sa má narodiť prisľúbený vykupiteľ, Boží Syn, kráľ. Herodes potom mudrcom prikázal, aby mu oznámili, keď ho nájdu, kde sa nachádza, aby sa mu mohol aj on pokloniť.

     Traja králi priniesli Ježiškovi dary – zlato, kadidlo a myrhu. V kresťanskom výklade symboliky darov sa hovorí o tom, že zlato upozorňuje na Kristov kráľovský pôvod, kadidlo na božskú podstatu jeho existencie a myrha používajúca sa pri balzamovaní naznačuje Kristovu obetu za spásu ľudstva.

     Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. Je to starý zvyk. Následne potom kňazi chodia po príbytkoch ľudí, aby ich požehnávali vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí byt požehnanou (svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Niekde sa píšu písmená G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Toto požehnanie má sprevádzať rodinu počas ďalších dní, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a podporuje rast v čnostiach.

     V Kazachstane si na nás spomína sestra Jana

     6. 1. 2012

     Mnohí z nás si na sestu Janu s radosťou spomíname. Bola plná energie a rozdávala sa na každom kroku. Učila u nás na prvom stupni a mali sme ju nesmierne radi. Sestra Jana dnes pôsobi v Kazchstane a poslala nám tento nádherný e-mail.

     Milý pán riaditeľ.

     Po rušných vianočných a novoročných dňoch, kedy sme sa snažili odovzdať tunajším ľuďom posolstvo Vianoc, si konečne nachádzam čas popriať Vám požehnaný nový rok a poďakovať sa Vám za finančnú pomoc.

     Každý peniaz je tu vzácny, no ešte vzácnejšie je vedomie, že ktosi na nás tu myslí a prejavuje nám pozornosť, alebo lepšie -  kresťanskú lásku, na pozadí ktorej vnímame obetu za duše, ktoré sú ďaleko od Krista. Matka Cirkev je dobrá Matka:myslí aj na svoje deti zabudnuté kdesi hlboko v stepi. A Cirkev, to ste Vy .

     Tunajším ľuďom Vianoce naozaj nič nehovoria. Keď sme tu pred siedmimi rokmi prišli, obrázok narodenia Ježiša nepoznali. Nevedeli, čo je na obrázku namaľované a udivene krčili plecami. Nehovoriac o slávení Vianoc.

     u je 25. decembra obyčajný pracovný deň.  Po siedmich rokoch práce predsa len vidíme nejaké výsledky. Napr. naše deti 25. nejdú do školy. Sú predsa Vianoce! Naučili sme ich, ako sláviť štedrý večer. Celý advent sme ich intenzívne duchovne pripravovali na  Vianoce. Naučili sme ich deväťdňovú novénu pred Vianocami spojenú s hľadaním príbytku pre Ježiša. Nacvičili sme s nimi vianočnú scénku, v ktorej účinkovalo 13 detí a 5 mladých ľudí, čo je na Balchaš veľmi veľké číslo. (Väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia, malé percento pravoslávnych, obyčajne žijúcich ako neveriaci). Dokonca prišli do kostola aj na Božie narodenie, čo je pre nich po polnočnej sv. omši veľmi veľký výkon. Robíme teda čo môžeme a vládzeme a Boží Duch si koná svoje v ich dušiach. Posielame Vám náš vianočný pozdrav urobený z obrázkov minuloročných Vianoc a niekoľko fotografií zo slávenia  tohtoročných. (Adventné vence sme robili s veriacimi s papiera a zo slaného cesta, lebo tu niet ihličnatých stromov.) 
     Ľudia nás tu majú veľmi radi a teraz, keď odchádzame na Slovensko predĺžiť víza, neprestávajú zdôrazňovať prosbu, aby sme sa rýchlo vrátili. A na tento úmysel sa aj horlivo modlia. Problém s vízami už trvá dva roky. Dostávame ich iba na pol roka. Teraz sa situácia ešte zhoršila, lebo bol prijatý nový zákon o náboženstvách, v rámci ktorého misionárske víza nedostaneme vôbec. Pokúšame sa teda vybavovať "vid na žiteľstvo".

     Veríme, že Boh sa postará a podarí sa nám vybaviť si ho. 
     Milý pán riaditeľ, ešte raz ďakujem, pozdravujem všetkých Vašich blízkych, kolegov, všetkých známych vo Vranove. Zostala mi v srdci jedna veľká, prekrásne spomienka na Vás, a na všetko čo sme z milosti Božej na krátkom úseku našej životnej cesty spolu prežili. 
     S úctou a vďakou Vaša sr. Jana

      

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II. a galérii Vianoce v Kazachstave.

     Radostná správa

     4. 1. 2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ schválila pre našu školu v rámci Opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú náš projekt s názvom "Spolu pretvoríme našu školu na kvalitnú a modernú".  Naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odporučená Výberovou komisiou na schválenie s maximálnou výškou 301.169,89 Eur. Bohu vďaka. 

     Nový rok beží...

     1. 1. 2012

     Nový rok beží, v jasličkách leží, Ježiško malý... Aj túto pieseň sme si dnes zaspievali v našich kostolíkoch.

     Začal sa nový rok 2012 a my vám chceme zaželať, aby bol tento rok naplnený požehnaním, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, láskou a milosťami.

     Nech je lepší a krajší ako ten predchádzajúci rok.