Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Marián Babej BM Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: B - Športový krúžok
marian.babej@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Ďuríková DA Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: B - Počítačový krúžok
anouche38@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Nemcová NK Zástupkyňa
aktak.nemcova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Tuľáková TA Zástupkyňa
atulakova@pobox.sk
 
 
Ing. Jozef Varga VJ Zástupca
jozef.varga4@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Albičuk, PhD. AS Učiteľ
 
 
Ing. Jaroslava Babejová BJ Triedna učiteľka: príma
Vedie krúžok: Matematika navyše
jaroslava.babej@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Belinská BA Učiteľka
belinska.anna23@gmail.com
 
 
RNDr. Gabriela Bradovková BG Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý záchranár
gbradovkova@gmail.com
 
 
RNDr. Marcela Cenknerová CM Triedna učiteľka: V.B
cenkmar@gmail.com
 
 
Tatiana Ficková FT Učiteľka
 
 
Mgr. Mathias Rastislav Gočik GM Učiteľ
 
 
Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová GE Triedna učiteľka: tercia
Vedie krúžok: Angličtina navyše
ewagrajcarova@gmail.com
 
 
Mgr. Matúš Haňov HM Triedny učiteľ: VII.A
Vedie krúžok: Školská kapela
krakar82@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hrubovská HZ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: B - Malý záchranár
jano.zuzana@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Hudáková HL Triedna učiteľka: MŠII
 
 
Mgr. Viliam Jedinák JV Triedny učiteľ: sexta
Vedie krúžok: Športový krúžok - chlapci
vjedinak@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Jedináková JJ Triedna učiteľka: MŠIII
 
 
Mgr. Lucia Kentošová KL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: B - Dramaticko-tanečný krúžok
luciakentos@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomíra Kisilová KS Triedna učiteľka: III.AG
Vedie krúžok: Nemčina navyše
s.kisilova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Klaciková KM Učiteľka
monikaklacikova@gmail.com
 
 
Mgr. Rudolf Kľučár KR Učiteľ
Vedie krúžok: Športovo-turistický krúžok
rudoklucar@gmail.com
 
 
Mgr. Henrieta Kľučárová KH Triedna učiteľka: sekunda
Vedie krúžok: Prírodovedný krúžok
henrietaklucarova@gmail.com
 
 
PaedDr. Marta Kviatková KvM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
 
 
Mgr. Peter Lojan LP Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
petolojan@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Majcherová MT Triedna učiteľka: V.A
tmajcherova@gmail.com
 
 
PaedDr. Róbert Majzlík MR Triedny učiteľ: kvarta A
robert.majzlik@gmail.com
 
 
Ing. Terézia Mašlanková MšT Triedna učiteľka: I.AG
Vedie krúžok: Matematika navyše
maslankova@gmail.com
 
 
Mgr. Cyril Melničák MC Učiteľ
Vedie krúžok: Školská knižnica
c.melnicak@gmail.com
 
 
Gabriela Mošková MG Triedna učiteľka: MŠI
 
 
PaedDr. Eduard Nadzam NE Triedny učiteľ: II.AG
Vedie krúžok: Plavecký krúžok
eduard.nadzam@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Ondo-Eštoková OI Učiteľka
Vedie krúžok: Športový krúžok - dievčatá
 
 
PaedDr. Peter Orendáč, PhD. OP Učiteľ
p.orendac@gmail.com
 
 
Tatiana Poláková PT Učiteľka
 
 
Mgr. Marcel Puškáš PM Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Radová RZ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jozef Tušim TJ Rozvrh
Triedny učiteľ: kvarta B
Vedie krúžok: Športové hry
jozef.tusim@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Vargová VM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: B - Pohybové hry
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016