Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina navyše Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
B - Cestujeme s kamerou po anglicky Mgr. Darina Babjačková
B - Dramaticko-tanečný krúžok Mgr. Lucia Kentošová
B - Malý záchranár Mgr. Zuzana Hrubovská
B - Miništrantský krúžok Mgr. Marek Hospodár
B - Počítačový krúžok Mgr. Anna Ďuríková
B - Pohybové hry Mgr. Mária Vargová
B - Šikovníček Mgr. Katarína Tomášová
B - Športový krúžok PaedDr. Marián Babej
Matematika navyše Ing. Jaroslava Babejová
Matematika navyše Ing. Terézia Mašlanková
Mladý záchranár RNDr.Gabriela Bradovková
Nemčina navyše Mgr. Slavomíra Kisilová
Plavecký krúžok PaedDr. Eduard Nadzam
Počítačový krúžok Mgr. Peter Lojan
Prírodovedný krúžok Mgr. Henrieta Kľučárová
Školská kapela Mgr. Matúš Haňov
Školská knižnica Mgr. Cyril Melničák
Športové hry Mgr. Jozef Tušim
Športovo-turistický krúžok Mgr. Rudolf Kľučár
Športový krúžok - dievčatá Mgr. Ivana Ondo-Eštoková
Športový krúžok - chlapci Mgr. Viliam Jedinák
Tanečný krúžok Mgr. Jana Marková
Tvorivé dielne sr. Consolata

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016