• Plavecký výcvik štvrtákov

     • Od pondelka 16.apríla do piatku 20.apríla t.r. absolvovali naši štvrtáci základný plavecký výcvik v učebni plávania na Bernolákovej. O tom, že to bravúrne zvládli svedčia aj ich mokré vysvedčenia, ktoré získal každý plavec. Z neplavco sa teda stali plavci a inštruktori plávania PaedDr.Bartolomej Petro a Mgr. Viliam Jedinák si nevedeli vynachváliť, aké máme šikovné deti. Nuž milí štvrtáci blahoželáme a nádherné fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

    • Naši futbalisti sú najlepší!!!
     • Naši futbalisti sú najlepší!!!

     • V utorok 24.apríla 2012 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo futbalového turnaja Mc Donalds Cup 2012 najmladších žiakov ZŠ. Tohto turnaja sa zúčastnili aj žiaci z 1. stupňa našej základnej školy, ktorí nás veľmi milo prekvapili a zo 17 družstiev získali pre CSŠsuper krásne 1. miesto a tým postúpili po prvýkrát na krajské kolo.

      O tento úspech sa zaslúžili hlavne žiaci Martin Šviderský, Matúš Jakub, Kristián Polaščík, Benedikt Dilík, Richard Kentoš, Jakub Zubko, Filip Puškár, Ján Demeter, Kristián Bačo a Martin Polák. Ďalší žiaci Tobias Hlad, Leo Jackanič, Samuel Homrok, Daniel Makranský a Šimon Varichaj boli pripravení na striedacej lavičke a tak poskytli kamarátom aj psychickú oporu.

      Chlapcom sa počas roka venoval pán kaplán Mgr. Marián Halás na futbalovom krúžku, ale vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. Lucii Kentošovej a rodičovi našich žiakov pánovi Štefanovi Šviderskému, ktorí zostavili mužstvo.

      Krajské kolo súťaže sa uskutoční 10. mája 2012 v Kežmarku a samozrejme našim futbalistom prajeme, aby dopadli čo najlepšie.

      Chlapci bolo to super a ešte raz, veľká vďaka.

    • Pozvánka na púť učiteľov
     • Pozvánka na púť učiteľov

     • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska pozýva na IX. celoslovenskú púť učiteľov 8.mája 2012 do Košíc.

      Program púte v Kostole sv.Gorazda a spoločníkov v Košiciach - Terasa :

      9.00 hod. - privítanie pútnikov

      9.20 hod. - V škole je úžasná klíma (ZŠ sv.Cyrila a Metoda Košice)

      10.00 hod. - Učiteľ, rozdúchajme to! (Syndróm vyhorenia z biblického pohľadu)

      11.00 hod. - Slávnostná sv.omša - otec arcibiskup Mons.Bernard Bober, metropolita

      Eucharistické požehnanie.

     • Spoznávame históriu

     • O necelý mesiac uplynie 70 rokov od prvého transportu židovského obyvateľstva z Vranova a okolia do koncentračných táborov.Túto smutnú udalosť si mesto pripomenie výstavou pod názvom "Žili medzi nami", ktorá bude sprístupnená od 17.5.2012 v MsKD. Členovia turisticko- poznávacieho krúžku si toto obdobie z histórie nášho mesta pripomenuli návštevou židovského cintorína vo Vranove nad Topľou. Niekoľko fotografií nájdete v našom Fotoalbume II.

      Mgr.Cyril Melničák, vedúci krúžku

    • ROZPRÁVKA 2012
     • ROZPRÁVKA 2012

     • HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA,  M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou, s finančným príspevkom Mesta Vranov nad Topľou organizuje 13. ročník súťaže o najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu s regionálnou pôsobnosťou pod názvom  ROZPRÁVKA 2012 .

      Literárny žáner a téma podľa vlastného výberu. ZASIELANIE LITERÁRNYCH PRÁC:

      POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA  a doručiť 2 vytlačené kópie

      ZASIELANIE VÝTVARNÝCH  PRÁC: technika ľubovoľná, doporučujeme formát A3

      ZNAČENIE PRÁC: meno a priezvisko, trieda, vek, škola

      Adresa email: detske@vthk.sk

      Kontaktná osoba - Elena Kladná

      č. t. 4464468 kl. 103

      Termín uzávierky prác je do 15. júna 2012

      Práce budú  hodnotené PhDr. Alžbetou Verešpejovou a PaedDr. Máriou Križalkovičovou.

       

    • Svätý otec oslavuje 85. narodeniny
     • Svätý otec oslavuje 85. narodeniny

     • Pápež Benedikt XVI. ( kardinál Joseph Ratzinger) dnes oslavuje svoje 85. narodeniny. Benedikt XVI., ktorý sa stal nástupcom pápeža Jána Pavla II., pochádza z Nemecka. Narodil sa 16. apríla 1927 v bavorskej dedine Marktl am Inn. 

      Pripájame sa ku gratulantom a vyprosujeme nášmu sv.otcovi hojnosť zdravia, darov Ducha svätého, pokoj a rozvahu a vždy správne rozhodnutia, ktoré sú precítené láskou k nám všetkým.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme všetkým rodičom, že sa uskutoční triedne rodičovské združenie.

      Budova Bernolákova 92 - 1. ročník - 5.ročník - streda 18.4.2012 od 16.00 hod.

      Budova Školská 650 - 6.ročník - 9.ročník a gymnázium - štvrtok 19.4.2012 od 16.00 hod.

    • BLAHOŽELANIE
     • BLAHOŽELANIE

     • Vo štvrtok 12.apríla oslávi krásne okrúhle 50.narodeniny naša pani zástupkyňa Mgr.Katarína NEMCOVÁ. Pripájame sa ku gratulantom a chceme vyprosiť našej oslávenkyni hojnosť Božích milostí, radosti, lásky, pokoja, zdravia, múdrosti a vždy úsmev na tvári.

    • Morálne ocenenie učiteľov
     • Morálne ocenenie učiteľov

     • Pri príležitosti osláv Dňa katolíckych učiteľov prevezmú v stredu 11.apríla t.r. z rúk otca arcibiskupa Ďakovný list aj naši zamestnanci. Morálne ocenení budú tohto roku pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ktorí pôsobia v cirkevnom školstve celých 2O rokov, teda od vzniku Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.

      Ocenenia si za našu školu prevezmú : Ing.Babejová Jaroslava, RNDr.Bradovková Gabriela, Ing.Mašlanková Terézia, Mgr. Melničák Cyril, PaedDr.Ing.Orendáč Peter a Počekajlo Jozef.

      Blahoželáme a vyprosujeme im hojnosť zdravia, múdrosti, pokoja, radosti a veľa pracovných úspechov v ďalšom pôsobení v cirkevnom školstve.

    • Zomrela mamka Jána Figeľa
     • Zomrela mamka Jána Figeľa

     • S hlbokým zármutkom v srdci, ale s nádejou vo večný život vám oznamujeme, že vo veľkonočný pondelok zomrela mamka rodáka z Čaklova Janka Figeľa - Anna Figeľová. Dožila sa krásnych 87. rokov, vychovala jednu dcéru a štyroch synov. Janko bol najmladším synom.

      Celej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

      Pohreb zosnulej sa uskutoční v stredu 11. apríla o 14.00 hod. v Dome nádeje v Čaklove.

      Odpočinutie večné, daj jej, ó, Pane a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. AMEN.

    • Aleluja, radujme sa!
     • Aleluja, radujme sa!

     • Ó, slávny deň s Kristom víťazom, radujme sa, veseľme sa v ňom.

      Dnes je slávne vzkriesený Kristus, náš Pán, je oslávený, Pána Boha chváľme.

      ALELUJA!

      Hľa, žiarou skvie sa Kristov hrob, premohol Víťaz peklo zlôb. Bohu sa všetci klaňajme, dnes Kristus Pán vstal, spievajme Aleluja!

      Už nad hrobom niet kameňa, smrť krátka pút je zbavená. Bohu sa všetci klaňajme, dnes Kristus Pán vstal, spievajme Aleluja!

      Ó, hriešnik, mysli na večnosť, ži bohumilo, hľadaj čnosť. Bohu sa všetci klaňajme, dnes Kristus Pán vstal, spievajme Aleluja!

      (JKS č. 212)

    • Veľká noc 2012
     • Veľká noc 2012

     • Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha veľkonočným tajomstvom. Svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám daroval život. Tohtoročný Veľký týždeň prežívajme spolu Kristovo utrpenie s úctou a veľkou láskou.

      Hosanna Synovi Dávidovmu!

      Prajem všetkým žiakom, pedagógom i nepedagógom našej školy, cteným rodičom milostiplné "Veľkonočné sviatky 2012".

      Marián Babej, riaditeľ školy

       

    • Biela sobota
     • Biela sobota

     • Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Preto podľa Kristovho napomenutia (Lk 12, 35n) veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole.

      Po dráme Veľkého piatku je Biela sobota určitým kontrastom. Celý tento deň je poznačený tichom, ktoré je plné očakávania a vrcholí takým radostným spôsobom, že ho možno porovnať len s atmosférou Vianoc. Nečudo, veď to, čo sa na Vianoce začína, dosahuje vrchol na Veľkú noc.

       

      Človek, ktorý sa pádom do hriechu oddelil od Boha a ocitol sa v tme, potrebuje na návrat k Bohu špeciálne svetlo. Je ním sám Boh, ktorý vychádza človeku v ústrety, aby ho očistil, posvätil a osvecoval mu správnu cestu. Toto vyjadruje prvá časť obradov. Jej zavŕšením je osobitný oslavný a ďakovný spev človeka, ktorý jasá nad veľkosťou Božej dobroty.

     • 3. miesto v gitarovej súťaži

     • Na celoslovenskej súťaži mladých gitaristov, ktorá sa konala 3. apríla 2012 v Bratislave, obsadila naša žiačka V.A triedy, Emília Bradovková, v konkurencii 12 súťažiacich 3. miesto v zlatom pásme v druhej kategórii. Blahoželáme.  

     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov na rodičovské zruženie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých budovách takto:

      Bernolákova 92 - 18.4.2012 (streda) o 16.00 hod.

      Školská 650 - 19.4.2012 (štvrtok) o 16.00 hod.

     • Pedagogická rada

     • Pedagogická rada školy sa uskutoční v jednotlivých budovách takto:

      Bernolákova 92 - 12.4.2012 o 13.30 hod.

      Školská 650 - 12.4.2012 o 13.30 hod.

       

    • Ocenení aj naši učitelia
     • Ocenení aj naši učitelia

     • Dňa 28.3.2012 sa v Mestskom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou konalo oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk primátora nášho mesta prevzali ocenenie aj títo naši učitelia: Mgr. Katarína Nemcová, Mgr. Anna Belinská, PaedDr. Lýdia Kľučárová, PaedDr. Eduard Nadzam.