• Na svet prišla malá Andrejka
     • Na svet prišla malá Andrejka

     • S veľkou radosťou vám oznamujeme, že v pondelok 24. septembra 2012 sa narodila malá Andrea, druhá dcéra nášho pána učiteľa Mgr. Jozefa Bubnára.

      Celej rodinke prajeme všetko dobré, radosť, pokoj, lásku, zdravie a život naplnený pohodou.

    • V autoškole na návšteve
     • V autoškole na návšteve

     • V pondelok 24.septembra t.r. sme navštívili spolu s našou triednou učiteľkou Mgr.Darinou Babjačkovou -  Autoškolu - zopakovali sme si niektoré z dopravných predpisov a potom sme si vyskúšali naše znalosti priamo v teréne na cvičisku. Bola to zábava!!!!!! Vieme však, že na ceste sa musíme správať zodpovedne - či už na bicykli, kolobežke, alebo ako chodec. Ak porušíme niektoré z predpisov, môže to mať zlé následky a naši "strážni anjeli by mali zabrať.

      V autoškole boli aj naši najmenší prváci spolu s pani učiteľkou Mgr. Zuzkou Hrubovskou.

      Fotky  nájdete vo Fotoalbume II.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme všetkým rodičom, že Rodičovské združenie sa uskutoční budúci týždeň takto:

      2.10.2012 (utorok) o 16.00 hod. - budova Bernolákova 92 (1. stupeň základnej školy)

      3.10.2012 (streda) o 16.00 hod. - budova Školská 650 (2.stupeň základnej školy + gymnázium)

      Účasť je nutná.

       

     • Súťaž Mladý záchranár CO

     • Vo štvrtok 20.9.2012 sa naša škola zúčastnila obvodového kola súťaže Mladý záchranár CO. Tohto roku sme mali v súťaži 2 družstvá. Za gymnázium družstvo z primy. Aj keď boli najmladší, získali pekné 6.miesto. Základnú školu reprezentovalo družstvo z VIII.A a obsadili 7.miesto z 13 súťažiacich družstiev.

      Naše gymnázium reprezentovali : Rebeka Kľučárová (kapitánka), Emily Bradovková, Juraj Ficko a Dávid Dzurovčin. Náhradníci - Simona Šviderská a Sebastián Čech.

      Družstvo základnej školy : Katarína Zeleňáková (kapitánka) Patrícia Bilíková, Jozef Cipa, Juraj Dudáš.

      Ďakujeme žiakom za svedomitú prípravu v krátkom časovom termíne a za výkony odvedené v mimoriadne zlom počasí.

    • Na svet prišiel Sebastián
     • Na svet prišiel Sebastián

     • Dnes nám prišla krásna sms správa od našej pani učiteľky Mgr.Petry Marekovej :

      " Ahoj. Volám sa Sebastián, mám miery krásavca 4060 gramov, 52 cm a na svet som sa prihlásil mocným  hlasom o 9.35 hod. Ďakujem za modlitby za moje a maminkino zdravie."

       

      Blahoželáme a prajeme malému Sebastiánovi i jeho mamke a ockovi zdravie, pokoj, lásku, múdrosť, pokoj a nádherný život.

      S láskou kolegovia a žiaci našej školy.

    • Dnes slávia meniny naše MÁRIE
     • Dnes slávia meniny naše MÁRIE

     • V dnešnú nádhernú slnkom zaliatu stredu slávia svoje meniny naše Márie, Majky, Marušky, Mariky, Marušiatka. Prajeme im hojnosť zdravia, pokoja, lásky, trpezlivosti, láskavosti a všetky dary Ducha svätého. Nech vás vaša patrónka, naša mamička Panna Mária ochraňuje a sprevádza každým dňom života.

    • Slovo riaditeľa školy na začiatku školského roka
     • Slovo riaditeľa školy na začiatku školského roka

     •            Milostiplný, radostný a pokojný nový školský rok 2012/2013 prajem všetkým žiakom a zamestnancom Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

                  Všetci potrebujeme pokoj a Lásku. Prázdniny sú nenávratne preč, zostávajú nám spomienky, ktoré časom odveje vietor. Všetkých vás srdečne vítam a teším sa na spoluprácu v školskom roku 2012/2013, ktorý je 21.rokom existencie základnej školy, 14.rokom existencie gymnázia a 7.rokom materskej školy.

                  Každý deň si aj v tomto školskom roku nájdime čas na modlitbu – rozhovor s pánom. Modlitba prináša pokoj a lásku. Hovorme vždy s Bohom a o Bohu. Budujme spoločenstvo s Pánom i medzi nami.  Žime Evanjelium doma i v škole, veďme vám zverené deti za Kristom osobným príkladom. Buďme pokorní a láskaví, nadšení, milujúci, citliví, milosrdní, zhovievaví, milujme aj svojich nepriateľov, jednoducho povedané buďme nábožní a vďační za našu spásu.

                  Buďme svedkami viery vo vlastnej rodine, v škole, v spoločnosti. Celou svojou bytosťou vložme sa do budovania vzťahu s Bohom Otcom, Synom, Duchom svätým. Denne čítajme sväté písmo, živme sa Božím slovom. Často sa spovedajme a ak ej to možné, každý deň prijímajme eucharistického Krista.

                  Žime s Cirkvou Rok viery a Rok sv.Cyrila a sv.Metoda.  Buďme spokojní, milujúci a múdri. Kráčajme s Ježišom po ceste a tak sa približujme k cieľu – Božiemu kráľovstvu medzi nami tu na zemi a neskôr v nebi. Majme s Ježišom  aktívny vzťah. Deň čo deň nechajme svoje srdce formovať Ježišovi s bezhraničnou dôverou. Spolu s Máriou, sv.Dominikom Saviom, sv.Klárou a sv.Františkom premieňajme seba i blízke okolie s radosťou, pokojom a láskou.

                  Počas prázdnin nastali aj niektoré personálne zmeny v pedagogickom zbore. Ďakujem za 20 ročnú službu v našej škole Mgr. Cyrilovi Melničákovi, ktorý od začiatku až doteraz vykonával funkciu ZRŠ. Zostáva učiť slovenský jazyk, literatúru, výtvarnu výchovu, výchovu umením a umenie a kultúru. Do vedenia školy prichádzajú ThLic.Mgr.Štefan Albičuk, duchovný spráca školy, Mgr. Anna Ďuríková, ZRŠ pre ročníky 1.-4. a ŠKD, Ing. Jozef Varga, ZRŠ pre technicko-hospodárske činnosti na gymnáziu a novými učiteľmi budú Mgr.Svetlana Timková – Cimbalová, ktorá bude vyučovať anglický jazyk, Mgr.Katarína Tichá, ktorá bude pôsobiť ako vychovávateľka v ŠKD, Bc.Jana Jedináková, učiteľka MŠ, Bc. Danka Taščicová, učiteľka MŠ, Mgr.Simona Kovalíková, učiteľka MŠ a z materskej dovolenky nastupuje do zamestnania PaedDr.Zuzana Viňanská.

                  S veľkou radosťou v srdci vítam v našom kolektíve dve naše absolventky gymnázia Mgr.Martinu Jonášovú – externý psychológ a Mgr. Evu Hajníkovú – asistentka učiteľa.

                  Aj tento školský rok bude zápasom o kvalitu.Našim prioritným cieľom je naďalej budovať kvalitnú, značkovú katolícku školu. Náš školský výchovno-vzdelávací program Vychovávať k svätosti, učiť múdrosti, všetko s Láskou vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a odráža špecifiká katolíckej školy.

                  Len Ježiš Kristus je pravý pokrm, ktorý môže prvý naplniť náš život a dať mu pravý zmysel. Ustavične sa modlíme a ďakujme za život s Kristom a v Kristovi.  Požehnaný školský rok 2012/2013, pokoj a dobro a ochranu vranovskej Panny Márie všetkým žiakom, učiteľom a rodičom Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou želá                                                                                                                         

       

                                                                             PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

       

    • Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov
     • Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov

     • (15. septembra – 24. októbra 2012)

      Milí veriaci, pozývame Vás, aby ste sa zapojili do 40 - dňovej reťaze pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku, ktorá sa začne 15. septembra 2012 - na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pôstna reťaz je s požehnaním arcibiskupa B. Bobera, biskupa S. Stolárika a S. Sečku a zastrešuje ju Spolok adorujúcich kňazov.

      Spolok adorujúcich kňazov vznikol 25. mája 2012. Zriadením Spolku sa kňazi rozhodli dať odpoveď svojou slobodnou iniciatívou modliť sa za posväcovanie kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony k Eucharistii. Spolok vznikol ako odpoveď na rastúci tlak útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu úcty ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav.

      Reťaz pôstu a modlitieb obetujeme za kňazov na Slovensku - ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a tiež ako prosbu za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie. Budeme prosiť o dar nových povolaní a pre tých, ktorí sa vzdialili od Pána budeme vyprosovať návrat k Otcovi.

      Kňazov prosíme, aby sa k nám pripojili najmä tým, že odslúžia sväté Omše za seba a ostatných spolubratov, práve v tomto čase.

      Priebeh pôstu: Odporúčame pôst, ako ho stanovuje zákon Katolíckej cirkvi o pôste: t.j. len raz za deň sa dosýta najesť, okrem toho ešte dvakrát si niečo zjesť. Nikomu sa nebráni ani pôst o chlebe a vode. Chorí sa môžu do pôstu zapojiť modlitbou, obetovaním svojho utrpenia, zdržiavaním sa televízie, fajčenia...

       Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej Omši a obetovať ju za kňazov.

      V prípade vašich otázok píšte na adresu postzaknazov@gmail.com. Privítame aj vaše spätné väzby, ako prebiehal pôst a modlitby vo vašej farnosti, ktoré môžete posielať na adresu:  Soňa Vancáková, Helsinská 10, 040 13 Košice.

       

       Za Spolok adorujúcich kňazov                                            Za OZ Manželské stretnutia       

      Mons. Ján Duda                                                                    Mgr. Soňa Vancáková

       

       „Lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti...“ 

                                                                                                                            (4.  pôstna prefácia)

    • Rozpis modlitieb za školy 2012/2013
     • Rozpis modlitieb za školy 2012/2013

     • Rozpis modlitieb za školy – školský rok 2012/2013:

      Dátum (od - do):

      Názov školy, školského zariadenia

      3.9.2012 – 9.9.2012

      Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov Ždaňa

      10.9.2012 – 16.9.2012

      Základná škola s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna

      17.9.2012 – 23.9.2012

      Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice

      24.9.2012 – 30.9.2012

      Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce

      1.10.2012 – 7.10.2012

      Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou

      8.10.2012 – 14.10.2012

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka

      15.10.2012 – 21.10.2012

      Cirkevná materská škola sv. Terezky Michalovce

      22.10.2012 – 28.10.2012

      Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

      29.10.2012 – 4.11.2012

      Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina

      5.11.2012 – 11.11.2012

      Cirkevná základná škola sv. Martina Radatice

      12.11.2012 – 18.11.2012

      Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

      19.11.2012 – 25.11.2012

      Gymnázium sv. Košických mučeníkov Košice

      26.11.2012 – 2.12.2012

      CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

      3.12.2012 – 9.12.2012

      Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Prešov

      10.12.2012 – 16.12.2012

      Materská škola sv. Márie Goretti Fintice

      17.12.2012 – 23.12.2012

      ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov Košice

      24.12.2012 – 6.1.2013

      Všetky materské a základné školy Košickej arcidiecézy

      7.1.2013 – 13.1.2013

      Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy Svidník

      14.1.2013 – 20.1.2013

      Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice

      21.1.2013 – 27.1.2013

      Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice

      28.1.2013 – 3.2.2013

      CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov

      4.2.2013 – 10.2.2013

      Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov

      11.2.2013 – 17.2.2013

      Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

      18.2.2013 – 24.2.2013

      Všetky stredné školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy

      25.2.2013 – 3.3.2013

      SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník

      4.3.2013 – 10.3.2013

      Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov

      11.3.2013 – 17.3.2013

      CSŠ – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné

      18.3.2013 – 24.3.2013

      Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. Prešov

      25.3.2013 – 31.3.2013

      Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov

      1.4.2013 – 7.4.2013

      Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

      8.4.2013 – 14.4.2013

      Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany

      15.4.2013 – 21.4.2013

      Materská škola Kráľovnej Pokoja Prešov

      22.4.2013 – 28.4.2013

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou

      29.4.2013 – 5.5.2013

      Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy Košice

      6.5.2013 – 12.5.2013

      Cirkevná základná škola bl. Jána Pavla II. Hencovce

      13.5.2013 – 19.5.2013

      Gymnázium sv. Moniky Prešov

      20.5.2013 – 26.5.2013

      CSŠ - Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda Snina

      27.5.2013 – 2.6.2013

      Cirkevná materská škola sv. Bernadety Košice

      3.6.2013 – 9.6.2013

      Cirkevné centrum voľného času Snina

      10.6.2013 – 16.6.2013

      ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné

      17.6.2013 – 23.6.2013

      Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov

      24.6.2013 – 30.6.2013

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

       

                                                                                          Mgr.Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ

    • Príhovor otca arcibiskupa
     • Príhovor otca arcibiskupa

     • Na začiatku školského roka sa nám prihovoril otec arcibiskup. Prinášame jeho homíliu v plnom znení : 

       

      Bratia v kňazskej službe, milí učitelia a vychovávatelia našich katolíckych škôl, chlapci a dievčatá!

      Osem týždňov prázdnin sa pominulo. Vy ste sa vrátili – jedni od starých rodičov, druhí ste boli medzitým niekde pri mori, iní zase na horách, v tábore, v lese, na hradoch…

      Zážitky, ktoré ste si priniesli so sebou ešte nejaký ten deň budete živo opisovať svojim spolužiakom a kamarátom, navzájom si porozprávate o tom, čo bolo pekné i tom čo bolo snáď menej príjemné.

      Viem, aj z vlastnej skúsenosti, že začínať nový školský rok bolo vždy ťažké. Pokiaľ si znovu zvyknete ráno vstávať, nabehnúť na istý režim dňa, môžete to vnímať ako nepríjemnú povinnosť. Keď však v škole znovu nájdete svojich priateľov a dobrých spolužiakov a super učiteľov, budete sa na každý nový deň do školy priam tešiť.

      Za mojich čias sa našli aj takí školáci, ktorí z čistej lenivosti, robili všetko preto, aby tam nemuseli ísť. Raz sa najedli kriedy aby sa im zvýšila teplota, potom si vonku nachytali niekoľko včeličiek a prikladali si ich na ruku, aby im ruka opuchla a hľadali si ešte veľa iných výhovoriek, len aby sa škole zďaleka vyhli. Po rokoch však ľutujú a priznávajú, že sa mohli viac učiť, pretože bez vzdelania toho v živote veľa nedosiahli a mnohé ich životné sny zostali nenaplnené.

      Keď teda vy dnes znovu po prázdninách sadáte do školských lavíc, urobte si predsavzatie, aby ste počas tohto roka boli lepší ako ten predchádzajúci. Nie iba kvôli známkam a lepším výsledkom, ale práve kvôli tomu, aby sa vaše sny, ktoré o svojom budúcom povolaní z času načas snívate, aby sa aj naplnili. Bez učenia a bez istej disciplíny a aj prísnosti voči sebe to ale nepôjde.

      Najskôr treba uistiť vás, milí chlapci a dievčatá, že vaši rodičia vás majú oveľa radšej ako vám to ukazujú. Nie sú sklamaní z vás, keď ste slabí v škole – sú sklamaní predovšetkým zo seba. Vedia, že veľakrát na vás jednoducho nemajú čas, kvôli práci a povinnostiam. Potom sú často vyčerpaní a unavení a niekedy ani nemajú čas vás vypočuť. Nemajte im to za zlé, oni robia všetko preto, aby vám zabezpečili slušný život. Vy sa preto snažte o väčšiu zodpovednosť voči školským povinnostiam, aj bez toho aby vás rodičia museli kontrolovať a stále vás do niečoho nútiť.

      Ak urobíte všetko, čo bude v tomto roku vo vašich silách, buďte spokojní. Boh má oveľa väčšie pochopenie pre vaše známky a azda aj celkom inú predstavu o vás. Zlá známka nie je životnou tragédiou. Myslíte si, že vaši rodičia a učitelia prišli bez prekážky tam, kde sú teraz?

      A potom, toľko toho ešte leží pred vami: priateľstvá, zážitky, prvé lásky, mladosť, krása života. Boh si ešte pripravil kopu vecí pre vás. On dobre pozná vaše srdcia, vaše zmýšľanie i vaše radosti a problémy. Boh vám pošle svoju posilu, ak Ho o to budete prosiť. Posilu pri učení, čnosť trpezlivosti i vytrvalosti, dary múdrosti i rozumu. To všetko zoslal v podobe ohnivých jazykov aj Pán Ježiš na svojich apoštolov, keď im poslal Ducha Svätého – s Ním sa im hlásalo evanjelium oveľa ľahšie. Dostali odvahu, stratili strach, zrazu mali pevnejšiu vôľu priniesť hoci aj obetu vlastného života za Ježišovo evanjelium.

      Keď vám bude pri učení ťažko, spomeňte si na tento príbeh z evanjelia a príďte na miesto kde prebýva Boh. Niekedy stačí aj dobrá svätá spoveď, úprimná modlitba, prosba o silu zhora. Modliť sa iba pred skúškami a písomkami je už neskoro. Modliť sa a posilňovať sa samým Ježišom v modlitbe i pod spôsobom chleba pri svätej omši je nevyhnutné počas celého školského roka.

      K tomu je potrebná veľká dávka trpezlivosti, trpezlivosť aj so sebou samým. Ak prídu problémy, nebojte sa o nich hovoriť s rodičmi, učiteľmi, kňazmi, ale aj s Pánom Bohom vo svojej modlitbe. Čím ste a akú máte nesmiernu cenu, to neurčujú známky, školské vysvedčenia, alebo maturita. Boh vás miluje takých akí ste!

      Vaši učitelia budú pri vás. Oni vám budú pomáhať a budú vás celý ten čas sprevádzať. Jeden kazateľ Rudolf (Haderstorfer) sa v jednej svojej kázni priznáva, ako sa mu nedávno snívalo, že znovu bol žiakom a vraj mal skladať skúšku. Ale o oblasti, v ktorej mal byť skúšaný, nemal ani najmenšie tušenie. Keď už vôbec nevedel čo má robiť, prišiel k nemu učiteľ a ticho mu povedal: Nemusíš mať strach, sadnem si k tebe. Trvalo celé minúty, kým sa celkom spotený zobudil a uvedomil si, že študentské roky má už dávno za sebou a že už nemusí robiť žiadne skúšky.

      Pravda, nie je to celkom tak. Ešte jedna, veľká skúška stojí pred nami a to skúška nášho života. Ten kazateľ hovorí: Kiež by som v tom učiteľovi, ktorý chcel stáť pri mne videl samého Boha, ktorý chce byť so mnou v mojom živote a chce mi uľahčiť moje životné skúšky! Obstojím, alebo premrhám svoj čas, svoje sekundy, ktoré mi Boh dáva s novým začiatkom?

      Želám vám preto, v novom školskom roku aby ste mali pevnú vôľu, odhodlanie i chuť učiť sa a aby ste vždy cítili Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. V dňoch skúšok nemajte strach a myslite na to, že dôležitejšie je obstáť pred Bohom v ťažkých životných skúškach. Buďte féroví voči spolužiakom, nepodvádzajte, majte v úcte svojich učiteľov a vychovávateľov, spolupracujte s kňazmi na školách.

      Nakoniec vám prajem, aby ste mali okolo seba veľa ľudí, ktorí na vás budú mať čas a budú vás chápať. Naša Nebeská Matka Mária nech vás sprevádza celým rokom až k jeho úspešnému zvŕšeniu v ústrety ďalším prázdninám. AMEN

      zdroj : 

      http://www.ke-arcidieceza.sk/mons-bernard-bober-homilia-zaciatok-skolskeho-roka-20122013/
       

     • Vo štvrtok bude riadne vyučovanie

     • Vo štvrtok 13. septembra 2012 je plánovaný celoslovenský štrajk učiteľov. Podporujeme všetky oprávnené požiadavky učiteľov, ale v uvedený deň bude na našej škole riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín jednotlivých organizačných zložiek.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

    • BLAHOŽELANIE
     • BLAHOŽELANIE

     • S veľkou radosťou v srdci chceme zablahoželať k okrúhlym 40.narodeninám, ktorých sa v utorok 4.septembra dožíva náš pán kaplán Mgr.Marián HALAS.

      Drahý pán kaplán, vyprosujeme vám hojnosť darov Ducha svätého, lásku, pokoj, pokoru, trpezlivosť a slovo, ktoré nás dokáže potešiť, povzbudiť, upokojiť naše srdcia. Sme vďační, že vás Pán Boh poslal práve medzi nás.

      S úctou a láskou vaši kolegovia a všetci žiaci školy.

     • Začal sa nový školský rok

     • Slávnostnou sv.omšou sme začali nový školský rok 2012/2013. Sv.omšu celebroval náš nový duchovný správca ThLic. Mgr. Štefan Albičuk spolu s pánom kaplánom Mgr. Mariánom Halasom. Pán dekan privítal všetkých žiakov školy od tých najmenších až po maturantov. Svätú omšu nádherne dopĺňala naša školská kapela Inside. Medzi prítomnými sme videli aj mnoho našich bývalých žiakov, ktorým naša škola naozaj chýba.

      Po sv.omši privítal všetkých žiakov riaditeľ školy a predstavil organizáciu školského roka. Privítal tiež nových učiteľov - Mgr. Svetlana Timková (AJ), Mgr. Katarína Tichá (vychovávateľka) a po materskej dovolenke prišla do školy aj pani učiteľka PaedDr.Zuzana Viňanská.

      Nuž hurá do školy, začína sa nový kolotoč. Veríme, že bude plný darov Ducha svätého a vzájomnej lásky a pohody.