• V našej škôlke to je radosť...

     • Prečítali sme si na stránke našej materskej školy.

      Dnes sme sa opäť pokúsili priblížiť deťom jeden z významných dní, a to DEŇ MLIEKA. Zelenú farbu oblečenia sme vymenili za bielu a o zábavu sme sa starali po celý deň. Na počesť tohto dňa sme vytiahli digitálnu techniku, ktorú vlastní naša MŠ, pretože aj my sme z jedna časť našej veľkej školy, v ktorej o notebooky a dataprojektory nie je núdza.

      Taktiež sme priniesli platničku, hrniec a varešku, nakúpili tie správne potraviny na dnešný deň (mlieko) a začali variť  jednu z naobľúbenejších mliečnych pochúťok detí - krupicu. Ako inak si ju deti s menšou pomocou navarili samé a samé aj zjedli. Mištičky ostali prázdne, brušká plné a úsmevy od ucha k uchu.

      Po výdatnej desiate sme sa spoločne s lienkami vybrali za poznaním mlieka s pomocou integratívneho CD - objav mlieko, kde sme sa dozvedeli nové veci. Ale o tom vám už určite doma deti rozprávali. O čo však nesmiete prísť, sú fotky z dnešného dňa. A práve preto sme vytvorili nový fotoalbum, v ktorom sa dozviete všetko.

      Kliknite si na www.cmsvranov.edupage.sk a pozrite fotky vo Fotoalbume 2.

     • Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi

     • V pondelok 6.mája oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia.

      Prípravou na náš sviatok je Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi. Prosíme, modlite sa s nami.

      Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi

      Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boskovi naučil kráčať cestou mladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k Pánu Ježišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby sme aj my chceli radšej zomieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večné spasenie. Amen.

      Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

      1. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia, keď si sa mu kľaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj my vrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      2.deň

      Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľom Nepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a so synovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť, aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou v nebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      3.deň

      Svätý Dominik Savio, ty sisi urobil predsavzatie : "Radšej zomrieť ako zhrešiť" a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojej duše. Vypros aj nám  milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbali hriechu, zlým príležitosiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnu cnosť.

      Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      4. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhal vystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskými ohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj, aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie a cirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      5. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanského sebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra, vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať naše náruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohu a žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      6. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiahol kresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj, aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov a vychovávateľofv a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami Ježiša Krista.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      7. deň

      Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmi sníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich a odlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros aj nám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzi svojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebou urýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jediného pravého pastiera.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      8.deň

      Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svoje povinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojej radosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti a chrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať po svete slávu Božiu.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      9.deň

      Svätý Dominik Savio, ty si povedal : " Chcem sa stať svätým " a v škole svätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, aby sme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, aby sme víťaziac nad svetom, diablom  a náruživostiami, boli živým chrámom Ducha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.

      Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

     • Vynikajúce výsledky v matematickej olympiáde

     • V obvodovom kole Matematickej olympiády 2013 získali naši žiaci vynikajúce výsledky.

      Kategória Z 7 - Maroš VIDA - 1.miesto (pripravovala Ing.Babejová)

      Kategória Z 8 - Miriam FABIANOVÁ - 1.miesto (pripravovala Ing.Mašlanková)

      Kategória Z 6 - Ján Polák - 3.miesto ( pripravovala Ing.Mašlanková).

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy, blahoželáme žiakom a poďakovanie patrí aj vyučujúcim Ing.Babejovej a Ing.Mašlankovej.

       

     • "Zelený pondelok" alebo Deň zeme netradične

     • Dnes, pondelok 22.apríla, sa to v našej škole nádherne "zelenalo". Na Deň zeme sme sa dohodli, že prídeme symbolicky oblečení v zelenom. A tak nechýbali učiteľom a žiakom zelené tričká, saká, košele, šaty, ponožky, sponky vo vlasoch či zelené náušnice a tašky. Fakt to bolo niečo nádherné. No a nechýbal krátky ekotest pre študentov s možnosťou výhry. Nezahanbili sa ani naši najmenší z našej materskej školy.

      V škôlke sa tiež všetko zelenalo. Deti boli zelené, pani učiteľky boli zelené a aj náš dvorček sa zazelenal novými posadenými stromčekmi.

      Všetko začalo zeleným náboženstvom a pokračovalo hrami, pesničkami, maľovánkami. Navštívil nás aj Ujo Ľubo, ktorý nám porozprával o našich lesoch a zvieratkách v ňom a o tom, ako si všetko máme vážiť a starať sa. Vonku sme si zasadili tri stromčeky, ktoré veríme, že budú rásť do krásy. My sa o ne budeme samozrejme ukážkovo starať a pri pretekoch na dvore budeme dávať pozor, aby sme ich nezašliapli.

      Všetko sme nafotili, aby sme sa s vami podelili o našu radosť. Kliknite si na stránku www.cmsvranov.edupage.sk a tam na Fotoalbum 2. Určite neoľutujete, lebo fotky sú nádherné a komentáre úsmevné a výstižné.

      Ďakujeme pani učiteľke PaedDr.L.Kľučárovej za vynikajúci nápad a všetkým učiteľom a žiakom za spolupatričnosť. Určite máme všetci radi tradične netradičné dni v našej flexibilnej škole. 

     • Výsledky testovania deviatakov

     • Národný ústav cerifikovaných meraní vzdelávania nám zaslal výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ T9 v školskom roku 2012/2013.

      Úspešnosť našich deviatakov je nasledovná :

      Matematika - 56,00 %

      Slovenský jazyk a literatúra - 62,00 %

      Ďakujeme všetkým deviatakom za ich snahu a učiteľom za prípravu.

     • Týždeň v znamení futbalu

     • Stalo sa už tradíciou, že na škole prebieha aj jarný turnaj vo futbale. V stredu sa stretli mladší žiaci a osem družstiev bojovalo o prvenstvo. V telocvični bolo ako v úli a všetci chlapci sa snažili vyhrať, dať čo najviac gólov a získať titul majstra školy.

      Nakoniec si prvenstvo po krásnom finálovom zápase vybojovali futbalisti z tercie. Striebro patrilo VII.A a tretia priečka žiakom zo sekundy.

      Najlepším gólmanom sa stal Sebastián Soták, ktorý vsietil do bránky súperov až 7 gólov.

      Dnes, vo štvrtok si futbalové schopnosti otestovali starší žiaci. No a verte, že sa bolo na čo pozerať. Nakoniec turnaj vyhrali chlapci zo sexty, ktorí o málinky kúsok predbehli futbalistov z III.AG a bronz patril oktáve.

      Najúspešnejším strelcom bol Ján Palko z III.AG, ktorý strelil 7 gólov.

      Blahoželáme víťazom a všetkým ďakujeme za nádherné športové správanie a vynikajúci výkon, ako aj za organizáciu súťaže telocvikárom Mgr.Vilovi Jedinákovi a PaedDr.Zuzane Viňanskej.

      Mimoriadna vďaka patrí rozhodcom Mgr. Mariánovi Halasovi, nášmu pánovi kaplánovi a Paľovi Viňanskému.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     • Ako od septembra ?

     • Oznamujeme rodičom, že po rokovaniach so zástupcami vlastníkov budovy Bernolákova 92 - Mestom Vranov nad Topľou a Obvodným úradom Prešov je rozhodnutné, že v novom školskom roku budú triedy prvého stupňa ZŠ umiestnené v budove na B 92 tak ako doteraz.

      Organizácia školského roka pre prvý stupeň ZŠ :

      1.A - 24 žiakov (triedna učiteľka Mgr.Vargová)

      2.A - 18 žiakov (Mgr. Hrubovská)

      3.A - 26 žiakov ( Mgr. Babjačková)

      4.A - 28 žiakov (Mgr.Kentošová)

     • Deň Zeme – Ja ľúbim svoju Zem

     • V pondelok, 22. apríla, si celý svet pripomína a slávi Deň Zeme, ktorý sa každoročne vyhlasuje už od roku 1970.  Aj my sa chceme zapojiť svojou troškou a vyjadriť tak spolupatričnosť. Všetci, ktorí zmýšľame ekopozitívne a naša Zem nám nie je ľahostajná, prídeme oblečení v zelenom. Na každého zapojeného žiaka čaká malý ekotest, ktorého vyplnením sa zaradí do žrebovania o lákavé ceny.

      Zároveň  sa vyžrebuje aj cena pre celú triedu spomedzi tých, ktoré sa zapoja kolektívne a prídu oblečení v zelenom všetci žiaci triedy vrátane triedneho učiteľa. Nezabudnime však, že Zem máme len jednu a všetko, čo pre ňu dnes urobíme, sa nám zajtra vráti. Takže myslime a správajme sa ekologicky nie len v tento deň, ale aj počas celé roka. A svet bude krajší...

     • Jurský park 3D

     • V sobotu, 20.04. 2013 sa organizuje návšteva Kina Centrum v Michalovciach na premietanie filmu Jurský park 3D so začiatkom o 17.00 hod. Nahlásení milovníci vedecko – fantastických filmov nastúpia do autobusa nasledovne: 15:45 Hencovce – kostol, 15:50 Čemerné – Kultúrny dom a 16:00 Letisko. Návrat je okolo 19:45 hod. Všetci sa veľmi tešia a dúfajú, že ich tie dinosaury nechajú nažive.

      PaedDr. Kľučárová Lýdia

     • Plavecký výcvik IV.A.

     • Tento týždeň začínajú naši štvrtáci vyučovanie netradične - na plavárni. Absolvujú totiž základný plavecký výcvik. Podľa slov pána učiteľa Mgr.V.Jedináka  sú naši malí veľkí plavci veľmi snaživí a šikovní a je radosť pracovať s nimi. V našom Fotoalbume II. vám prinášame krásne fotografie z plavárne.

     • Druháci bábkohercami

     • V tomto týždni  si naši druháci spolu s pani učiteľkou Mgr.D.Babjačkovou vyskúšali ako je to byť bábkohercom. Vyrobili  si bábky na špajlách. No a ako to všetko vyzeralo - tak to si pozrite vo Fotoalbume II.

     • Pedagogická rada

     • Zasadnutie Pedagogickej rady CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou sa uskutoční v pondelok 15.apríla 2013 o 14.00 hod. a to nasledovne : I.stupeň ZŠ - budova B 92, II.stupeň ZŠ - budova RO.

     • "Bronzoví" florbalisti

     • Vo štvrtok sa v Humennom uskutočnilo regionálne kolo  súťaže Orion Florbal cup, kde po víťazstve v obvodovom kole reprezentovalo náš okres družstvo z našej školy.

      Po urputnom boji získali naši krásne bronzové miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a okresu.

     • Plavecký výcvik štvrtákov

     • Od pondelka 15.apríla začína pre našich štvrtákov zo IV.A Základný plavecký výcvik. Počas celého týždňa budú tráviť niekoľko hodín na plavárni a zvládať základy plávania. Nuž a v lete to už budú skvelí plavci, ktorí možno preplávajú časť Domaše... Prajeme našim štvrtákom krásny týždeň plný vody a nových skúseností.

      Tento týždeň absolvujú základný plavecký výcvik aj naši primania a darí sa im vynikajúco.

     • Botanikiáda 2013

     • Tento týždeň sa na našej škole uskutoční školské kolo projektu Botanikiáda 2013, ktoré sa zúčastnia žiaci piateho ročníka. V prvom kole vyplnia on line test v našich počítačových učebniach.

      Na základe výsledkov budú dvaja najlepší nadšenci botaniky pozvaní do druhého kola v máji priamo do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, kde na nich čaká bohatý program (orientačná hra, obed a pitný režim,  rôzne materiály a darčeky).

      Zároveň naša škola získa 50 percentnú zľavu na vstupnom pre všetkých žiakov na jeden kalendárny rok.

      Dúfame, že víťazi si odnesú množstvo zaujímavých informácií a dobrý pocit z príjemne stráveného dňa.

      Žiakov pripravuje a projekt koordinuje PaedDr. Kľučárová Lýdia

    • Futbalový turnaj
     • Futbalový turnaj

     • Na vedomie sa dáva, že sa bude hrať druhé kolo futbalového  turnaja. Pozývame teda všetky triedy a hlavne chalpcov.

      Mladšie ročníky (prima až kvarta, VI.A - IX.A) sa stretnú na turnaji v stredu 17.apríla 2013 od 13.40 hod.

      Staršie ročníky (kvinta až oktáva, I.AG až IV.AG) sa stretnú na turnaji vo štvrtok 18.apríla 2013 od 13.40 hod.

      Srdečne pozývame aj všetkých športom nadšených divákov.

      Súpisky a info u telocvikárov.

     • Úspechy našich športovcov

     • V týchto dňoch sa uskutočnili športové súťaže, kde nemohli chýbať naši žiaci. Nuž a darilo sa im perfektne. V basketbale stredných škôl sme získali bronzové tretie miesto.

      V Coca-cola futbalovom turnaji naši nenašli premožiteľa a tak zvíťazili v obvodovom kole a pokračujú v ďalších kolách.

      Nuž a dnes to naši chlapci "zaklincovali" víťazstvom vo florbalovom turnaji Orion Florbal cup. Svoju skupinu vyhrali a vo finále porazili družstvo z Bystrého a jasne vyhrali a získali tak prvenstvo. Na budúci štvrtok 11.apríla budú reprezentovať nášho okres v krajskom kole súťaže v Humennom.

      Nuž chlapci ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, za vaše športové nadšenie a vynikajúcu partiu, ktorá vždy drží spolu a vytvára nádherný kolektív. Za prípravu ďakujeme Mgr.V.Jedinákovi.

      Mená našich úspešných športovcov :

      Trella Lukáš, Gašpar Marek, Hrubovský Jakub, Kotuľák Kristián, Soták Sebastián, Štefaňák Peter, Tomáš Daniel, Tongel Ivo, Venceľ Marek, Zelenay Mário.

      Fotografie nájdete vo fotoalbume II.

     • Pedagogická rada

     • Oznamujeme, že pedagogická rada a pracovná porada základnej školy a gymnázia sa uskutoční v pondelok 15.4.2013 o 14.00 hod. v budove na Rodinnej oblasti.