• Noc v škole

     • V stredu 26. júna 2013 mali žiaci 4.A triedy 1.stupňa CSŠ netradičnú rozlúčkovú párty. Netradičná bola v tom, že trvala až do rána. Štvrtáci spolu so svojou triednou učiteľkou ostali totiž nocovať v škole. Celú párty si pripravili žiaci spolu s ochotnými rodičmi. Na začiatku dievčatá krásne zaspievali triednej učiteľke, no zahanbiť sa nedali ani chlapci, ktorí jej zatancovali. Po týchto výkonoch sa všetci s chuťou pustili do torty a iných dobrôt. Podvečer si boli zašportovať na ihrisku, a potom až do rána spomínali na 4 spolu strávené roky a zabávali sa. Táto trieda nie je veľká, čo sa týka počtu, ale je veľká v tom, aké veľké a čisté srdcia majú deti v nej. Už dlho ďakujem Bohu zato, že mi poslal do cesty práve týchto žiakov, boli pre mňa veľkým obohatením.

      Zároveň chcem zo srdca poďakovať všetkým rodičom, ktorí mi zverili svoje dieťa. Milí rodičia, bola to pre mňa veľká česť, učiť Vaše deti! Navždy zostanú v mojom srdci.
       
      Triedna učiteľka Mgr. Lucia Kentošová
     • Turistika plná zážitkov

     • Dňa 25.6. sme sa spoločne presunuli do Zámutova na náučný chodník, ktorý viedol popri Hrušovskom jarku. Sprevádzal nás Bc. Martin Ďurík, ktorý nám trpezlivo vysvetľoval a deťom zadával rôzne úlohy, za ktoré, dostávali sladkú odmenu. Zároveň mu týmto vyslovujeme Pán Boh zaplať.Po turistike sme sa posilnili opečenou klobáskou a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

     • Z výletov

     • Tretiaci a štvrtáci boli spoločne na školskom výlete v Betliari a Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Druháci a prváci sa spoločne plavili na Zemplínskej šírave a potom si pozreli krásu kaštieľa v Humennom a skanzen. Viac prezradia spoločné fotky.

     • Vyplácame dopravné

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov základnej školy, že dopravné budeme vyplácať vo štvrtok 27.6.2013 od 8.30 hod. do 14.00 hod.

      V budove B 92 a aj v budove na RO.

      Prosíme rodičov, aby si dopravné vyzdvihli v tento deň, lebo v prípade nevyplatenia dopravného, budeme nútení vrátiť finančné prostriedky zriaďovateľovi.

     • Máme v nebíčku anjelika

     • Prežívali sme veľkú radosť, keď sme sa dozvedeli, že náš kolega čaká prírastok a to až dvojnásobný. Na svet prišli trošku skôr dvaja chlapčekovia Alex a Erik. Boli maličkí, ale všetci sme verili, že to všetko dopadne dobre.

      Malý Erik dnes svoj životný boj prehral. Je už v nebíčku ako malý anjelik. Daj mu, Pane, večný odpočinok!

      My všetci smútime, ale zároveň máme v srdci nádej. Máme neskutočne mocného orodovníka.

      Vyjadrujeme celej rodine úprimnú sústrasť, ale zároveň ich chceme povzbudiť do ďalších dní, ktoré budú naplnené slnkom a novými ránami. Edo, Andrejka, Dávidko a Alexko, modlíme sa za vás a sme s vami!

      Kolegovia a študenti.

      Pohreb zosnulého Erika sa uskutoční v stredu o 14.30 hod. v Dome nádeje vo Vranove nad Topľou.

     • Prekvapenie - no nie jedno!

     • V utorok sme spoločne slávili sv. omšu u nás na prvom stupni CZŠ v budove na Bernolákovej ulici. Prekvapili nás naše žiačky Mária Hrubovská III.A, Natália Tuľáková III.A, Laura Virbová III.A a Slávka Porvažníková IV.A, ktoré doprevádzali celú sv. omšu bez pomoci učiteliek -  zodpovedne sa pripravovali, aby nás prekvapili.

      ĎAKUJEME! :-)

      No prekvapenie nebolo iba jedno. Na záver sv. omše vystúpili dopredu žiaci - zástupcovia jednotlivých tried a po ďakovnej reči, ktorú predniesli Alexandra Ďuríková a Anna Mária Vaverčáková nám ako poďakovanie podarovali kvet. Úžasné je učiť takéto deti.

      Ďakujeme Bohu za naše povolanie a aj za skvelých žiakov, ktorí nás stále vedia nielen potrápiť, ale hlavne potešiť. 

      Vaše p. učiteľky. Viac vo fotoalbume II.

    • Najskôr vysvedčenie, potom prázdniny
     • Najskôr vysvedčenie, potom prázdniny

     • Už o niekoľko dní zasadnú v školách pedagogické rady, ktorých úlohou bude zhodnotiť prospech a správanie  žiakov za druhý polrok školského roka 2012/2013. tzv. klasifikačné porady začínajú od 21. júna 2013.
           Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade.
           Školské vyučovanie sa skončí 28. júna, kedy si takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl prevezme koncoročné vysvedčenie. Letné prázdniny sa školákom oficiálne začnú 1. júla a potrvajú až do 30. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2013/2014 sa začne 2. septembra 2013.
           Prevádzka v materských školách bude cez letné prázdniny v tzv. letnom režime, čo znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

      Zdroj www.minedu.sk

      Poznámka : Pedagogická rada  našej školy zasadne v pondelok 24.júna 2013.

     • Aranžovanie kvetov

     • Dňa 12. 6. 2013 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konala súťaž v aranžovaní kvetov. V kategórii 4. – 6. ročník obsadila Viktória Biliková (VI. A) 1. miesto a Lea Tomašiková (V. A) obsadila 2. miesto.

      Obom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie ich úspechy.

     • Čitateľský maratón 2013

     • V utorok 4.júna sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil čitateľský maratón.  Chýbať nemohli ani naši žiaci. Fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v galérii Čitateľský maratón 2013.

     • Štúrov Zvolen

     • V dňoch 27. –28. mája 2013 sa uskutočnila celoštátna súťaž v rétorike, Štúrov Zvolen. Študent kvinty nášho gymnázia Jozef Antolík, sa v nej umiestnil na 3. mieste.

                  Súťažný program otvorili  27. mája  tvorivé  dielne. Workshop III. kategórie viedol Mgr. Andrej Turčan, lektor tvorivej dramatiky, ktorý je absolventom štúdia réžie VŠMU v Bratislave. Bodkou programu bol večerný kultúrny program na Zvolenskom zámku.

                  Súťaž v jednolivých kategóriách začala 28. mája. Súťažiaci boli víťazmi regionálneho, resp. krajského kola. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z odborníkov – pedagógov zo všetkých stupňov škôl. Medzi kritériá hodnotenia rečníckych prejavov patrili:

      - obsah a kompozícia –hodnotila sa originalita spracovania témy, smerovanie myšlienkovej línie   k pointe(logická nadväznosť textu) a presvedčivosť prejavu, osobná zainteresovanosť, výber rétorických prostriedkov (rečnícka otázka, zvolanie, apostrofa, enumerácia, gradácia atď.);

      - prednes– prozodické vlastnosti, intonácia (zmeny tempa a intenzity hlasu, melódia, pauza, dôraz), spisovná výslovnosť, artikulácia;

      - celkový dojem–vzhľad a úprava zovňajšku, postoj, kontakt s publikom, mimika, gestikulácia.

                  Účastníkov obohatili aktivity v rámci tvorivých dielní, ktoré mali podnietiť ich predstavivosť a komunikačnú pohotovosť. Medzi nimi boli aj mnohí skúsení členovia dramatických krúžkov a klubov, a tak si mohli navzájom vymieňaťskúsenosti a zlepšovať svoj jazykový prejav.

                  Sme radi, že porota ocenila talent a komunikačné zručnosti študenta nášho gymnázia, študenta z nášho mesta. Veríme, že tento úspech bude motiváciou v budúcich ročníkoch tejto súťaže pre neho aj pre ďalších talentovaných študentov.

      Ďakujeme za prípravu pani učiteľke Mgr. Z.Džurdženíkovej a Jožkovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Cena mesta Vranov nad Topľou 2013

     • V piatok 31.5.2013 sa pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa detí uskutočnilo každoročné odovzdávanie cien mesta Vranov nad Topľou – Reprezentant mesta Vranov nad Topľou 2013. Naša škola na tomto podujatí nemohla chýbať. Blahoželáme všetkým oceneným a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Video a fotografie nájdete na našej webovej stránke css-vranov.sk

      http://www.css-vranov.sk/?p=402

     • Mamut 2013

     •       V piatok 31. mája 2013 sa družstvo našej školy v zložení: Ján Polák (Príma), Mariana Valčová (V.A), Martin Klacik (V.A), Eugénia Ficková (IV.A) a Tomáš Vida (IV.A) prvýkrát zúčastnilo matematickej súťaže Mamut v Košiciach spojenej so športovo-logickými hrami.

      Z 32 prihlásených družstiev obsadili pekné 6. miesto, aj keď im vyššie umiestnenie uniklo len o vlások. Žiaci získali nové skúsenosti, ktoré veríme, že o rok zužitkujú. Týmto im ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  

      Mgr. Eva Hajníková.

     • Prosím hlasujte za náš projekt

     • Prosíme žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov našej školy, aby zahlasoval za projekt našej školy a to  vybudovanie OUTDOOROVÉHO IHRISKA pri budove na Rodinnej oblasti.

      Prosím zahlasujte za náš projekt na tejto adrese:

      http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/537

      Je to BEZPLATNÉ!!! Po zadaní vášho čísla telefónu vám príde sms správa a tiež nezabudnite kliknúť na svoju e-mailovú adresu, kde potvrdíte ďalšie 2 hlasy.

      Vopred vám ďakujeme.