• Rozpis modlitieb za školy
     • Rozpis modlitieb za školy

     • Na nový školský rok 2011/2012 nám zaslal zriaďovateľ nový rozpis  modlitieb za školy. Kliknite na slovíčko viac...

      Dátum (od - do):

      Názov školy, školského zariadenia

      5.9.2011 – 11.9.2011

      Základná škola s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna

      12.9.2011 – 18.9.2011

      ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov Košice

      19.9.2011 – 25.9.2011

      Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce

      26.9.2011 – 2.10.2011

      Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice

      3.10.2011– 9.10.2011

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka

      10.10.2011 – 16.10.2011

      Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou

      17.10.2011 – 23.10.2011

      Cirkevná materská škola sv. Terezky Michalovce

      24.10.2011 – 30.10.2011

      Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

      31.11.2011 – 6.11.2011

      Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina

      7.11.2011 – 13.11.2011

      Cirkevná základná škola sv. Martina Radatice

      14.11.2011 – 20.11.2011

      Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

      21.11.2011 – 27.11.2011

      Gymnázium sv. Košických mučeníkov Košice

      28.11.2011 – 4.12.2011

      Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Prešov

      5.12.2011 – 6.12.2011

      CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

      12.12.2011 – 18.12.2011

      Materská škola sv. Márie Goretti Fintice

      19.12.2011 – 8.1.2012

      Všetky materské a základné školy Košickej arcidiecézy

      9.1.2012 – 15.1.2012

      Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov Ždaňa

      16.1.2012 – 22.1.2012

      Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy  Svidník

      23.1.2012 – 29.1.2012

      Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice

      30.1.2012 – 5.2.2012

      CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov

      6.2.2012 – 12.2.2012

      Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov

      13.2.2012 – 19.2.2012

      Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice

      20.2.2012 – 26.2.2012

      Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

      27.2.2012 – 4.3.2012

      Všetky stredné školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy

      5.3.2012 – 11.3.2012

      SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník

      12.3.2012 – 18.3.2012

      Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov

      19.3.2012 – 25.3.2012

      CSŠ - Gymnázium a ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné

      26.3.2012 – 1.4.2012

      Cirkevná základná škola bl. Jána Pavla II. Hencovce

      2.4.2012 – 8.4.2012

      Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov

      9.4.2012 – 15.4.2012

      Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany

      16.4.2012 – 22.4.2012

      Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

      23.4.2012 – 29.4.2012

      Materská škola Kráľovnej Pokoja Prešov

      30.4.2012 – 6.5.2012

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou

      7.5.2012 –13.5.2012

      Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy Košice

      14.5.2012 – 20.5.2012

      Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. Prešov

      21.5.2012 – 27.5.2012

      Gymnázium sv. Moniky Prešov

      28.5.2012 – 3.6.2012

      CSŠ - Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda Snina

      4.6.2012 – 10.6.2012

      Cirkevná materská škola sv. Bernadety Košice

      11.6.2012 – 17.6.2012

      Cirkevné centrum voľného času Snina

      18.6.2012 – 24.6.2012

      Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov

      25.6.2012 – 30.6.2012

      Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou


      Vypracoval : Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ Košice