• Botanikiáda

     • Vo štvrtok 30.5.2013 sa dvaja piataci - Matúš Iľko z V. B a Lea Tomášiková z V.A triedy zúčastnili na regionálmom kole Botanikiády v areáli Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

      Zúčastnili sa orientačnej hry v areáli záhrady, získali množstvo cenných informácií a postarané bolo aj o ich prázdne brušká. Z Košíc si odniesli radosť a dobrý pocit s príjemne prežitého dňa.

      Ďakujeme im  za vzornú reprezentáciu školy. PaedDr.Lýdia Kľučárová

     • Celoslovenský úspech našich žiačok

     • Z celkového počtu 4883 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa zúčastnili korešpondenčnej prírodovednej súťaže KORSEM sa naše tri žiačky  dostali medzi 29 najlepších a sú ocenené 6 dňovým pobytom v Bardejove so zaujímavým programom.

      Sú to Zuzka Krajčová a Kristínka Mašlanková z V.B a Emily Bradovková z primy.

      Súťaž zorganizovala Prírodovedecká fakulta UK Bratislava a Ústav anorganickej chémie SAV.

      Tesne za nimi sa umiestnili aj ďalšie riešiteľky z finále Diana Bertová z V.B a Rebeka Kľučárová z primy.

      Blahoželám a veľmi sa tešíme. RNDr.G.Bradovková

     • Naši zvíťazili

     • Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou vyhlásilo výtvarnú súťaž ČAROVNÝ ŠTETEC, ZÁZRAČNÁ FARBIČKA.
      Hlavná téma : "Zázraky mojej krajiny".
      Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci a ich práce boli super a získali tak zlato.
       
      1. kat. 1. - 2. ročník ZŠ   -   1. miesto : Terézia Štefanová 1.A
      2. kat. 3. - 4. ročník ZŠ   -   1. miesto : Eugénia Ficková  4.A
       
      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Máme naozaj perfektné deti, ktoré nám robia radosť. Fotografie nájdete vo Fotoalbume 2.
      Mgr. J.Medveďová
     • Opäť niečo lákavé pre študentov

     • V dňoch  31. mája až 2. júna sa skupina  12 žiakov nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka  zúčastní prvého  neformálneho vzdelávacieho cyklu pre študentov  gymnázií  Prešovského kraja  v prekrásnom prostredí Červeného Kláštora. Tento projekt prebieha pod záštitou programu IUVENTA – Mládež v akcii. Cieľom je zlepšiť kompetencie v oblasti komunikácie a projektového manažmentu. Projekt sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka pomoci nášho super študenta Tibora Balberčáka za čo mu patrí vďaka.

      PaedDr.Eduard Nadzam

     • Prikázaný sviatok

     • Vo štvrtok 30.mája slávi celá naša Cirkev prikázaný sviatok - Božie Telo. Všetci sa spolu zídeme na slávnostnej sv.omši v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh o 8.30 hod. Po sv.omši je pre jednotlivé triedy pripravený program - filmové predstavenie, beseda o histórii mesta a prednáška na tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

     • Bohatý piatok

     • Piatok 24.máj bol v našej budove na Rodinnej oblasti nabitý rôznymi netradičnými udalosťami. Deň sme začali sv.omšou, ktorú pre nás pripravili naši úspešní maturanti. Zároveň sme sa s nimi rozlúčili, lebo brány našej školy opúšťajú po štyroch, ôsmich či dokonca až dvanástich rokoch.  Veruže, padli aj slzičky smútku, lebo 49 mladých ľudí končí jednu svoju časť života strávenú medzi nami. Ďakujeme im všetkým za to, že sú, že sme ich mohli vzdelávať a vychovávať, že boli súčasťou nášho života, našej školy.

      Po slávnostnej rozlúčke začala praktická časť účelového cvičenia. Po prvykrát to bolo trošku iné v tom, že o témach nám nerozprávali naši pedagógovia, ale pozvaní hostia z radov polície SR, záchranárov, hasičov, či odborníkov na civilnú obranu a autoškolu. Praktické ukážky boli fascinujúce a chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým pozvaným hosťom, ktorí boli naozaj veľmi profesionálni.

      Pevne veríme, že takáto nová forma bola zaujímavá a žiaci ocenili úsilie vynaložené pri príprave tohto dňa.

      Fotografie nájdete na našej novej webovej stránke www.css-vranov.sk a tiež v našom Fotoalbume II. v galérii Netradičné účelové cvičenie.

     • Ide sa do kina

     • Všetkým nadšencom kina a dobrých animovaných filmov oznamujeme, že autobus na zajtrajšie premietanie filmu Krúdovci v kine Centrum Michalovce odíde zajtra o 16:00 spred kostola v Hencovciach a ostatní žiaci nastúpia 16:10 na Letisku. Predpokladaný návrat je o 20:00 hod.

      Prajeme veľa zábavy.

      PaedDr. Kľučárová Lýdia

     • "Zlaté speváčky"

     • Včera sa v Stropkove uskutočnil 18.ročník arcidiecéznej súťaže Pieseň pre sv.otca.

      Naše speváčky nám pripravili veľkú radosť, lebo všetky získali vo svojej kategórii zlaté pásmo.

      Maria Hrubovská a Klára Halasová - duet (zlaté pásmo).

      Sofia Gritersová - sólo 2.kategória (zlaté pásmo).

      Barbora Hrubovská - sólo 1.kategória (zlaté pásmo).

      Veľmi sa tešíme tomuto úspechu a ďakujeme žiačkám za vynikajúcu reprezentáciu školy a Mgr. Zuzana Hrubovskej za prípravu súťažiacich.

     • V piatok účelové cvičenie

     • V piatok čaká na našich žiakov druhého stupňa základnej školy a gymnázia praktická časť účelového cvičenia. Deň začneme sv.omšou na ktorou sa rozlúčime s našimi maturantami, ktorí sa práve v týchto dňoch veľmi snažia na ústnych maturitných skúškach.

      Po sv.omši bude od 10.00 hod. pokračovať praktická časť účelového cvičenia. Verte, že to bude opäť tradične netradične. Máme pre vás pripravené prekvapenia - len, aby nám vyšlo počasie a mohli sa splniť naše plány.

     • Riaditeľské voľno

     •             V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa 21.mája 2013 udeľujem voľno žiakom 5. – 9. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou a študentom Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, s výnimkou maturitných tried (oktáva a IV.AG), ktoré sú organizačnými zložkami Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02  Vranov nad Topľou z dôvodu uskutočnenia Maturity 2013 - internej časti.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     • Zápis do nášho gymnázia

     • Oznamujeme rodičom žiakov piateho a deviateho ročníka, že zápis prijatých žiakov do primy a  1. ročníka Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi sa uskutoční takto:

      8-ročný odbor: 20. máj 2013 o 9.00 hod.

      4-ročný odbor: 17. máj 2013 o 9.00 hod. a 20. máj 2013 o 9.00 hod.

      V prípade, že sa v stanovenom termíne nemôžete zúčastniť zápisu, oznámte túto skutočnosť na tel. čísle 057/4464281 resp. 0904509150.

      Chceme ešte raz všetkým prijatým žiakom zablahoželať a tešíme sa na stretnutie na zápise.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

       

     • V zajatí prírody

     • V utorok sa začal pre našich študentov z III.AG Kurz ochrany človeka a prírody (KOČAP). Tri dni strávia naši spolužiaci uprostred prírody v Slánskych horách na Chate Kukorelliho v Hermanovciach. Čakajú ich túry, branný výcvik, dopravná výchova, streľba zo vzduchovky, zvládanie kritických situácií. No a nechýba hokej, opekačka, športové hry, oddych a čerpanie nových síl na záverečné koncoročné skúšanie.

      Návrat sa predpokladá vo štvrtok v odpoludňajších hodinách.

     • Dnes sme žili hokejom

     • Hádam každý z nás dnes žil hokejom. Veď išlo o veľa. Významý zápas s Američanmi sme nemohli prehrať, ináč by naši slovenskí hokejisti prišli domov sklamaní a naši fanúšikovia by stratili nadšenie a radosť z tejto prekrásnej kolektívnej hry.

      Aj, my, školáci sme srdcom hokejisti a tak sme si nemohli nechať újsť hokejový ošiaľ od jedenástej. Všetci sme sa spolu stretli na hlavnej chodbe školy a či už malí, či veľkí, dospelí, deti, učitelia, žiaci - proste všetci sme fandili našim. Nuž a oplatilo sa. Vyhrali sme 4 : 1 a opäť žijeme.

      Ďakujeme všetkým za nádhernú športovú atmosféru, radosť z hry a ozajstné vlastenectvo.

      PS : No a hokejom to žilo aj v našej škôlke - spinkalo sa pri telke a fandilo našim. Skúste si kliknúť na stránku materskej školy a uvidíte viac.

     • Deň matiek

     •  V nedeľu 12.mája 2013 slávili naše mamy krásny sviatok - Deň matiek.

      "Mama"  -štyri písmená, ktoré skrývajú mnoho. Neha, krása,l áska, šťastie, sny, budúcnosť. To všetko sa spája s jedným človekom - s milovanou mamou. Mama - to je láska sama, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá...." týmito slovami privítala  zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Anna Ďuríková.

      Po príhovore dostali slovo deti - žiaci našej školy, aby vyslovili ĎAKUJEM svojim mamkám.

      Zajko cestovateľ nás sprevádzal celým programom. Cestoval do Brazílie, Talianska, Dánska, Ruska a nakoniec sa vrátil na milované Slovensko. V pozdravoch daných krajín a ich folklórom sme mali možnosť sa nielen naučiť pozdravy, ale aj zhliadnuť ich typické oblečenie.

      Nádherné fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v galérii Deň matiek 2013.

     • Foto z odpustovej slávnosti

     • Už dlhšie sme avízovali, že škola má novú webovú stránku www.css-vranov.sk, ktorú spravuje PaedDr.Róbert Majzlík. Fotografie z odpustovej slávnosti patróna základnej školy sv.Dominika Savia nájdete práve na tejto stránke.

      Postupne budú všetky informácie zverejňované na novej stránke.

      http://www.css-vranov.sk/?p=351

       

     • Štvrtok - prikázaný sviatok

     • Vo štvrtok slávi celá naša Cirkev prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. V budove na Rodinnej oblasti sa začne vyučovanie sv.omšou o 8.00 hod. v kaplnke školy. Po sv.omši bude pokračovať teoretická časť účelového cvičenia pod vedením triednych učiteľov. Maturitné ročníky sa budú učiť podľa riadneho rozvrhu hodín.

      Pre triedu prima je pripravená od 11.30 hod. misijná zmenka - športové popoludnie v telocvični školy.