• Ako sa v našej škôlke perníky pečú...

     • Na stránke materskej školy sme našli túto zaujímavú správu...

      Už od rána sme v našej škôlke pilne pracovali na tom, aby sme vytvorili pravú Vianočnú atmosféru. Najprv sme spoločne zdobili stromček a neskôr sme sa pustili do pečenia sladkých perníkov. Deti boli úžasné, práca im šla od ruky. Z chlapcov sa stali majstri pekári a z dievčat slečny pekárky. Celá škôlka miesila cesto, vaľkala valčekom, vykrajovala a nakoniec ukladala na plech sladké dobroty. Vôňa sa šírila celou triedou, chodbou, dokonca až vonku bolo cítiť perníky. 

      A na vôňu našich perníčkov sme dokonca privolali vzácnu návštevu. Po prvýkrát k nám zavítal ThLic. Štefan Albičuk - dekan Farnosti Juh vo Vranove nad Topľou. A predstavte si, doniesol nám lízanky a obrázky do našej modlitebnej knižky. A keď už sme mali takú vzácnu návštevu, predniesli sme pár básničiek a zaspievali pesničky, aby nám bolo veselo.

      A aby ste nám verili, nakuknite do nášho fotoalbumu2 (Ako sme piekli perníky) na www.cmsvranov.edupage.sk

       

    • Druhý vianočný misijný jarmok
     • Druhý vianočný misijný jarmok

     • Je čas očakávania, čas prípravy, čas radosti a robenia dobrých skutkov. Naši učitelia a žiaci z prvého stupňa v budove na Bernolákovej pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na 2.vianočný misijný jarmok v dňoch 20.decembra - 21. decembra 2012.

      Na jarmoku si môžete kúpiť rôzne darčeky, ktoré vyrobili naši žiaci. Kúpou darčekových predmetov prispejete na Pápežské misijné diela.

    • Huráááá... ide sa na klzisko
     • Huráááá... ide sa na klzisko

     • Vo štvrtok 13.novembra t.r. strávia naši žiaci z prvého stupňa základnej školy ľadové dopoludnie na klzisku v Humennom. Skoro stovka žiakov a rodičov si tak užije krásy zimného športu.  Prajeme im veľa zážitkov.

    • Blahoželanie
     • Blahoželanie

     • Na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie oslavuje náš pán učiteľ Mgr. Rudolf  Kľučár okrúhle 40.narodeniny. Chceme mu pri tejto príležitosti vyprosiť hojnosť Darov Ducha Svätého, zdravia, pokoja, požehnania, radosti z nádhernej rodinky a vždy láskavé pohladenie a úsmev na tvári.

      S láskou za všetkých kolegov a žiakov PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

    • Prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
     • Prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

     • Celá krásna, si Mária, v Tebe škvrny nijakej niet, dcéra Otca, matka Syna, nedaj by nás premohol svet.

      Slávna Matka Spasiteľa, chráň každého ctiteľa.

      Celá krásna, si Mária, v Tebe škvrny nijakej niet. Slávna matka Spasiteľa, chráň každého ctiteľa.
       
      Celá krásna, si bez škvrny dedičného hriechu viny,  pros u Syna za nás v smútku, keď v nás nie hlas zlého skutku.

      A keď život náš sa skloní veď nás tam kde Syn tróni.

      Celá krásna, si bez škvrny dedičného hriechu viny.       

    • Dynamický mikulášsky deň
     • Dynamický mikulášsky deň

     • V dnešný mikulášsky deň dostali naši žiaci bohatú nádielku zážitkov. Nádherný mrazivý deň sme začali sv.omšou a po nej nasledoval program pre žiakov. Mladší žiaci sledovali filmy a starší žiaci dražili zaujímavé ponuky od učiteľov v mikulášskej misijnej dražbe. Potom sa starší žiaci stretli v telocvični na supernapínavom volejbalovom turnaji, kde išlo o každú loptu, prihrávku a podanie. Každý získaný bod mal cenu zlata. Nuž a po urputnom finále si zlato vybojovali žiaci oktávy, striebro patrilo III.AG a bronzom sa hrdia žiaci IV.AG.

      Mladí žiaci medzitým dražili ponuky v dražbe. Keďže ceny boli veľmi zaujímavé vydražilo sa spolu vyše 500 eur, ktoré poputujú na misie.

      Vrcholom dňa bol príchod sv.Mikuláša medzi nás a nechýbali sladkosti.

    • Športový december
     • Športový december

     • V mesiaci december nás čakajú mnohé športové akcie, ktoré pripravili naši telocvikári.

      6.december (štvrtok po misijnej dražbe) - Volejbalový turnaj - starší žiaci (zmiešané družstvá).

      12.december (streda) - Vybíjaná dievčat - mladšie dievčatá..

      13.december (štvrtok) - Florbalový turnaj - mladší chlapci.

      17.december (pondelok) - Futbalový turnaj - mladší chlapci (prvé kolo školskej miniligy).

      18.december (utorok) - Futbalový turnaj - starší chlapci.

       

      Začiatok turnajov - 13.40 hod.

      Miesto - telocvičňa.

      Na všetkých športových súťažiach sú vítaní  športom nadšení diváci.

      Už sa na vás tešíme. Mgr.Viliam Jedinák a PaedDr.Zuzana Viňanská.

    • Čo ponúkajú učitelia v dražbe
     • Čo ponúkajú učitelia v dražbe

     • Milí žiaci, vo štvrtok  6. decembra 2012 sa v priestoroch našej školy v budove na Rodinnej oblasti uskutoční Mikulášska dražba. Ide o akciu, ktorú veľmi dobre poznáte z minulých rokov. Aj tohto roku si naši učitelia pre vás pripravili zaujímavé služby, ktoré môžete získať kúpou Misijných eur. Z ponúkaných cien vyberáme:

      Ponuka pre starších žiakov :

      • Voľný výber športovej činnosti na hodine telesnej výchovy
      • Športovo – mafinovo – kofolové popoludnie v telocvični
      • Sedenie /stolička/ pre jedného žiaka počas troch omší
      • Tyčinky, chipsy, krekery a dobrá nálada na hodine nemčiny
      • V deň narodenín žiaka plná misa pukancov
      • Horúca čokoláda v kabinete TSV pre 3 žiakov
      • Zlepšenie známky o 1 stupeň /z písomky alebo odpovede z chémie/
      • Trikrát odvoz zo školy pre žiaka
      • Volejbalová lopta
      • Jeden deň riadiť školu s riaditeľom
      • Vypratie a vyžehlenie špinavého úboru trikrát počas roka
      • Počas jedného týždňa zabezpečená desiata podľa vlastného výberu
      • Duchovná obnova pre 15 účastníkov  /aj s nocľahom/
      • Pripočítanie 5 bonusových bodov na ANJ
      • Vlastnoručne upečená torta pre celú triedu
      • Dva lístky do kina v Prešove alebo v Košiciach
      • Odvoz a prívoz pre štyroch žiakov na plaváreň v Humennom
      • Vlastný výber témy na hodine chémie
      • 5 dní výdatná desiata+ pitný režim a sladkosť
      • Služba na sv. omši za triedu /nesenie darov, čítanie prosieb/
      • Celoročné predplatné časopisu Milujte sa!
      • Odpustenie veľkej písomky zo všetkých diel na povinné čítanie
      • Voľný výber športovej činnosti na hodine TSV
      • Značkové oblečenie na leto – 3 kusy a na zimu – 1 kus
      • Čajovo – pukancová párty na hodine ANJ
      • Pizza a kola počas vyučovania
      • Dovoz do školy a odvoz zo školy dvakrát za rok
      • Hodina podľa vlastnej réžie /ANJ/
      • Pozvanie na pizzu pre dvoch študentov
      • Duchovný rozhovor alebo modlitba
      • Prednáška podľa výberu na ľubovoľnej hodine o minulosti Vranova

      Pre mladších žiakov :

      • Voľný výber športovej činnosti na hodine telesnej výchovy
      • Športovo – mafino – kofolové popoludnie v telocvični
      • 2 kg čokolády
      • Čerstvý popcorn a kola na veľkú prestávku
      • Odcvičenie hodiny TSV za žiaka
      • Darček pre ľubovoľného člena rodiny
      • 3 dievčatám gumičky do vlasov na hodine TSV
      • Napísanie diktátu  za jedného žiaka na známku
      • Kúpenie pizze a koly pre dvojicu  a jej zjedenie  v učiteľskej jedálni
      • Sedenie /stolička/ pre jedného žiaka počas troch omší
      • Tyčinky, chipsy, krekery a dobrá nálada na hodine nemčiny
      • 2 žiakom odvoz a dovoz autom a dve vstupenky na klzisko v Humennom
      • Darček na Vianoce pre akéhokoľvek člena rodiny
      • V deň narodenín žiaka plná misa pukancov
      • Horúca čokoláda v kabinete TSV pre 3 žiakov
      • Zlepšenie známky o 1 stupeň /z písomky či testu, z ústnej odpovede/
      • Výborný orechovo – čokoládový zákusok pre celú triedu
      • Dvakrát prívoz do školy a odvoz zo školy pre dochádzajúceho žiaka mimo Vranova
      • Futbalová lopta
      • Jeden deň riadiť školu s riaditeľom
      • Vedierko zmrzliny
      • Doprovod do obchodu počas veľkej prestávky
      • Vypratie a vyžehlenie špinavého úboru trikrát počas roka
      • Napísanie akéjkoľvek písomnky za žiaka
      • Napísanie za žiaka troch domácich úloh
      • Guľovačka a stavanie snehuliaka počas ANJ
      • Dobitie autobusovej karty za 10 Eur
      • Počas jedného týždňa zabezpečená desiata podľa vlastného výberu
      • Tri druhy zákuskov pre celú triedu

      Dúfam, že si z našej ponuky vyberiete a dobre si rozmyslíte na čo miniete svoje Misijné eurá. Na záver chcem pripomenúť, že výťažok z dražby poputuje pre tých, ktorí to vo svete potrebujú viac ako my.

      Mgr. Peter Lojan, hlavný organizátor

      PaedDr.Lýdia Kľučárová, organizátorka

     • List Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa

     • Drahí bratia a sestry! V týchto mesiacoch si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prišli ohlasovať evanjelium a šíriť kresťanskú kultúru. Preto ich právom nazývame učiteľmi našej viery. Svoju misiu uskutočňovali v úzkom spojení s Kristom, ich celý život bol nasmerovaný k večnej Pravde, ktorou je Boh sám. Obdivuhodné svedectvo života sv. Cyrila a Metoda nám pripomína, že každý učiteľ je ohlasovateľom pravdy. Nielen tým, že ponúka žiakom a študentom pravdivé informácie, ktoré sú ovocím vedecko – technického pokroku. Príklad svätých vierozvestov hovorí, že byť učiteľom znamená oveľa viac: viesť deti k zmysluplnému životu a odovzdávať hodnoty, ktoré ak sú opravdivo ľudské, sú aj kresťanské. V konečnom dôsledku tak dobrý učiteľ vedie tých, ktorí sú mu zverení, k Bohu. Z tohto príkladu sv. Cyrila a Metoda žili generácie našich predkov, v tomto duchu pracovali celé generácie učiteľov a kňazov aj na našom území. 

      I dnešní učitelia sú povolaní stať sa ohlasovateľmi pravdy, ktorá vovádza človeka k porozumeniu vlastného života a k nájdeniu jeho najhlbšieho zmyslu.

      Všetci sme chodili do školy, kde nám mnohí statoční učitelia odovzdávali nielen vzdelanie, ale rovnako nás aj vychovávali. Naši pedagógovia čelia mnohým problémom, ktoré sú podceňované. Rastie agresivita žiakov, pribúda byrokracia, nastavený systém viac oceňuje kvantitu než kvalitu. Školstvo môže byť iné, ak sa začneme o neho viacej zaujímať. Škola nie je nutným zlom, ale veľkou príležitosťou k osobnostnému rozvoju človeka. Milí rodičia, nepodceňujme výchovný rozmer školy, ktorý kvalitné vzdelávanie nenahradí. Zaujímajme sa o hodnoty, ktoré škola  ponúka žiakom a dobre skúmajme, či sú v súlade s našim katolíckym presvedčením.

      Učiteľov si treba vážiť. Záleží nám na zlepšení situácie v školstve, preto sa obraciame na vás, drahí bratia a sestry s dvoma prosbami. Pred  týždňom spustilo Združenie katolíckych škôl Slovenska spolu s ďalšími organizáciami petíciu za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva. Svojim podpisom všetci môžeme prispieť k diskusii, po ktorej by mohli nasledovať konkrétne kroky.
      Tá druhá prosba je ešte naliehavejšia. Byť učiteľom je povolanie. Prosíme vás, aby ste v modlitbe často mysleli na našich učiteľov, žiakov a ich  rodičov. Všetci potrebujeme silu a pomoc Ducha Svätého, aby sme lepšie chápali, k čomu sme povolaní. Dobrý učiteľ dáva svojim žiakom seba.  Keď žije mravne, stáva sa vzorom statočného života, ktorý hodno nasledovať. V tejto dobe mravného úpadku je dôležité, aby takýchto ľudí bolo za našimi katedrami stále viac.

      Milí naši učitelia, chceme sa vám poďakovať za službu, ktorú v neľahkých podmienkach vykonávate. Prosíme vás, aby ste nielen vzdelávali, ale aj  vychovávali. Keď budete vykonávať učiteľstvo ako povolanie, Boh vás určite požehná. Všetci sme spoločne vyzvaní zaujímať sa o dianie v školstve a prispieť svojim dielom k nastaveniu jeho spravodlivého financovania. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa škola stala  miestom, kde naše deti získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu založenú na prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku  kresťanským hodnotám.

      Nech nám pri tom Pán Boh pomáha.

      V Bratislave, 28. novembra 2012
      Stálu radu KBS tvoria:
      Mons. S. Zvolenský, Mons. B. Bober, Mons. V. Judák, Mons. M. Chovanec, Mons. J. Orosch.

    • Mikulášsky volejbalový turnaj
     • Mikulášsky volejbalový turnaj

     • Mikulášsky volejbalový turnaj starších žiakov (kvinta - oktáva, 1.AG - 4.AG) sa uskutoční vo štvrtok 6.decembra t.r. po Mikulášskej dražbe v telocvični školy.

     • Duchovná obnova

     • Duchovná obnova zamestnancov školy sa uskutoční v utorok 4.decembra t.r. o 14.30 hod. v katechetickej miestnosti.

     • Milulášska dražba

     • Aj v tomto roku k nám zavíta svätý Mikuláš. No a mikulášsky deň prežijeme opäť netradične. Deň začneme svätou omšou a potom bude nasledovať Mikulášska dražba pre mladších a starších žiakov. Učitelia už v plnom prúde vymýšľajú svoje dary do dražby a žiaci už šetria centíky a euríky , aby ich premenili na misijné peniažky a mohli si tak vo štvrtok vydražiť mnohé zaujímavé veci.

      O tom, čo si môžu vydražiť zatiaľ budeme mlčať, no už čoskoro sa všetci dozvedia, čo pôjde do dražby.

      Sledujte našu stránku a všetko sa dozviete :-)

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • Naše gymnázium ponúka pre žiakov mnohé zaujímavosti a podujatia, ktoré na iných stredných školách nie sú. Novinkou, ktorá sa dostala do školského vzdelávacieho programu, je organizovanie Korčuliarskeho kurzu. V pondelok a utorok korčuľovali naši žiaci z tercie na Zimnom štadióne v Humennom. A bolo že to radosti, veselosti a aj dobrá makačka. Pod vedením PaedDr.Zuzany Viňanskej,  Mgr.Viliama Jedináka a pána kaplána Mgr. Mariána Halasa sa naši žiaci dozvedeli mnohé korčuliarske kúsky a skúsili si korčuľovanie tradične netradične. Nechýbali nové korčuliarske spôsoby, hry na korčuliach a aj hokej, pri ktorom sa lámali veru aj hokejky.

      Korčuliarsky kurz mal veľký úspech u našich žiakov a o rok ho usporiadame opäť.

       

    • Hráme anjelov
     • Hráme anjelov

     • Stalo sa už tradíciou, že počas adventu je v našej škole viac anjelov, viac pozornosti, láskavosti, ústretovosti a vzájomnej pomoci. Učitelia totiž hrajú hru na anjelov. Každý z učiteľov si tajne vytiahol meno svojho anjela, ktorému sa počas adventu bude venovať. Tak si nájdeme na našich stolíkoch keksíky, čokoládky, malé darčeky, modlitbičky a milé láskavosti, ktoré nás denne potešia. Vieme, že v každej chvíli na nás myslí jeden dobrý človek a obetuje za nás prežitý deň so všetkými starosťami a radosťami.

       

     • Arcidiecézna súťaž u nás

     • V dnešný deň sme privítali medzi nami otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika na slávnostnej sv.omši, ktorou bola otvorená celodiecézna súťaž Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Súťažiť budú trojčlenné družstvá zo 14 škôl našej arcidiecézy.

      Nuž vitajte vo Vranove a prajeme všetkým súťažiacim hojnosť darov Ducha svätého.

    • Úspech v recitačnej súťaži
     • Úspech v recitačnej súťaži

     • V piatok dňa 23.novembra 2012 sa žiaci našej školy Juraj Ficko - prima, Klára Demčáková - kvinta, Damiána Šandorová - tercia a Anna Lukčová - IV.AG zúčastnili krajského kola recitačnej  súťaže ...A SLOVO BOLO U BOHA. Na CSŠ sv.Cyrila a Metoda v konkurencii súťažiacich obsadila Damiána Šandorová 2.miesto v kategórii poézia starší žiaci (pripravovala Mgr.Erika Franeková)  a Anna Lukčová 3.miesto v kategórii poézia stredné školy (pripravovala Mgr.Monika Klaciková).

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr.Cyril Melničák

     • Zmena rozvrhu hodín

     • Aj takouto formou sa chceme  poďakovať našej pani učiteľke RNDr. Marcele Cenknerovej, ktorá odchádza na materskú dovolenku, za odvedenú prácu a prajeme jej veľa Božích milostí, aby priviedla na svet zdravé bábätko.

      S jej odchodom súvisí aj jedna organizačná zmena -  nový rozvrh hodín pre žiakov piateho až deviateho ročníka v budove na Rodinnej oblasti, ktorý začne platiť od pondelka 26.11.2012.

     • Šikovné ruky našich žiakov

     • Rúčky, rúčky, rukaté ukážte čo zvládnete. Na krúžku "Šikovné ruky" sme zvládli rôzne techniky, ktorými sme vytvorili rozličné výrobky. Pozrite si vo Fotoalbume II nádherné fotografie.
      Mgr. Jana Medveďová

     • Novozvolená Rada školy

     • Zloženie novozvolenej Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou je takéto:

      PaedDr. Róbert Majzlík  - zástupca pedagogických zamestnancov
      Mgr. Darina Babjačková - zástupca pedagogických zamestnancov
      Ing. Bernardína Jedináková - zástupca nepedagogických zamestnancov školy
      Mgr. Mária Demetrová - zástupca rodičov (MŠ)
      PhDr. Štefan Ocilka - zástupca rodičov (ZŠ)
      Mgr. Emília Antolíková - zástupca rodičov (G)
      Mgr. Štefan Albičuk - zástupca zriaďovateľa 
      Vdp. Grzegorz Wach- zástupca zriaďovateľa
      Ing. Mária Helmeczyová - zástupca zriaďovateľa
      Mgr. Anna Mydlová - zástupca zriaďovateľa
      Eva Poláčeková - zástupca žiakov gymnázia

      Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 17.12.2012 o 15.00 hod. v budove školy Školská 650 Vranov nad Topľou.