• Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • Od nedele 13.januára do piatku 18.januára 2013 sa uskutoční pre žiakov 7.ročníka základnej školy a sekundy osemročného gymnázia Lyžiarsky výcvikový kurz. Žiaci si zalyžujú v Tatranskej Lomnici a ubytovaní budú v Starej Lesnej.

     • Pracovná porada a pedagogická rada

     • Pracovná porada a pedagogická rada sa uskutočnia nasledovne :

      1.stupeň základnej školy - budova B 92 - 22.január 2013 - 14.00 hod.

      2.stupeň základnej školy a gymnázium - budova RO - 23.január 2013 - 14.00 hod.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Oznamujeme všetkým rodičom, že slávnostný zápis do našej cirkevnej základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 24.januára 2013 v čase od  14.30 hod. do 17.30 hod. v budove 1.stupňa základnej školy (Bernolákova92).

      Zapísať svoje dieťa môžete aj denne u pani zástupkyne Mgr. Anny Ďuríkovej  - kontakt 4421300, mail : czsvranov@gmail.com.

     • Požehnaný rok, vinšujeme vám

     • Stále sa niečo začína,
      každý deň sa niečo končí...

      Takto nádherne začína nadčasová pieseň legendárnej slovenskej skupiny Elán.

      Áno, stojíme na prahu starého roku 2012 a o pár hodín prívítame nový kalendárny rok 2013.

      Možno mnohí z nás hodnotíme prežitých 365 dní. Určite to boli dni plné krásnych zážitkov, lásky, pokoja, porozumenia, láskavosti, zdravia, múdrych myšlienok a slov, ale aj dni naplnené chorobou, starosťami, utrpením, pokorou, neláskavosťou, podrazmi...

      Ale ak nešlo o život, tak nešlo o nič. Máme veľkú výhodu, máme svojho Otca, svoju Mamku, svojho Brata v nebi. Stále keď sa v modlitbe obrátime na nich, nezostávame sami. A keď si myslíme, že ich stopy nevidno v piesku medzi tými našimi, tak vtedy nás Pán nesie na svojich rukách.

      V týchto chvíľach vám chceme vinšovať hojnosť požehnania, Darov Ducha Svätého, dobroty, milosrdenstva a otvorené srdcia pre tých ostatných. Vážme si samozrejmé veci. To, že ráno vstaneme vo vykúrenej izbe, že dokážeme poskočiť z postele, zohnúť sa po papuče, pobehnúť do kúpelne, porozprávať sa so svojimi blízkymi, pokľaknúť k modlitbičke, usmiať sa na mamku, ocka, manžela, manželku, dcéru, syna, svojho kolegu v práci, žiakov v triede.

      Vážme si, že vidíme slnko, trávu, že počujeme smiech i plač, že vnímame všetku tú krásu navôkol. Mnohí z nás, totiž už mnoho týchto samozrejmých vecí nedokáže vidieť, počuť, pocítiť, vykonať...

      Skúsme v novom roku viac dávať, než dostávať, viac sa smiať, než plakať, viac mať otvorené srdce, než ho mať zamknuté na sto zámkov. Ak zvíťazí Láska, tak zvíťazí všetko...

      Požehnaný rok, vinšujeme vám všetkým...

       

     • Nedeľa svätej rodiny

     • Sviatok svätej rodiny  sa od r. 1969 slávi v nedeľu po Narodení Pána alebo 30. decembra, ak slávnosť Narodenia Pána pripadne na nedeľu.

      Čo cítime, keď vyslovujeme slová mama, otec, syn, dcéra, starká, starý otec, brat, sestra? Keď pripojíme ešte môj, moja, dostávame ešte jasnejší obraz ako fotografia niekoho, s kým nás spája nielen puto krvi, ale najmä obsah slova láska.
      Moja rodina to nie sú len mená, tváre ľudí, dátumy, ale i zodpovednosť, starosť, výchova, ale tiež radosti i ťažkosti, vzájomná služba a to všetko v duchu Božích a cirkevných príkazov.
      Nečudujeme sa, že sviatok Svätej rodiny má opodstatnené miesto v čase najkrajších sviatkov. Keď sa aspoň na niekoľko dní schádzame a máme na seba viac času, cítime viac lásky, prežívame chvíle pohody, je aj čas zamyslieť sa nad “našou rodinou“. Nestačí len niečo konštatovať, napríklad, že deti rastú, že starneme, že sme niečo nadobudli, vlastníme, ale tiež čo nás od seba vzďaľuje, odsudzuje, chladne…

      Uvedomujeme si, že byť otcom a matkou nie je ľahké. Je to veľké a ťažké umenie. Ján XXIII. mal povedať: „Ľahšie otcovi splodiť päť detí, ako dať piatim deťom dobrého otca. A o matke platí. Pôrod ešte neurobí ženu matkou, tak ako mať piano v dome ešte neznamená, že som pianista.“
      Svätá rodina každého z nás učí, ako sa stať dobrým otcom, matkou, synom či dcérou. Učiť sa od Jozefa, Márie a Ježiša žiť neznamená, že sme zastaralí, nemoderní… Naopak, náš pohľad na nich je tá najlepšia škola. Tak ako oni plnili vôľu Božiu, tak je správne, že aj my máme najlepšiu vôľu, chuť splniť všetko, čo od nás očakávajú naši najdrahší, ako aj náš Boh.
      Áno, naše miesto je v škole nazaretskej Svätej rodiny. A je správne, že si uvedomujeme, že sme vždy syn či dcéra rodičov, aj keď už ma volajú mama, otec. Sme si bratmi a sestrami tak v línii pokrvnej, ako aj vo vzťahu k Ježišovi. Za to všetko dnes ďakujme, prosme, odprosujme a klaňajme sa pri jasliach Dieťaťa Ježiša, pri jeho matke Panne Márii a ich pestúnovi, sv. Jozefovi.

      Zdroj : www.vincentini.sk

    • Blahoželanie
     • Blahoželanie

     • V druhý sviatok vianočný oslavujú meniny muži menom Štefan. Chceme sa pripojiť ku gratulantom a zablahoželať nášmu duchovného otcovi Mgr. Štefanovi Albičukovi, dekanovi a duchovného správcovi školy a vyprosiť mu hojnosť požehnania, Božích milostí, zdravia, lásky, pokoja, trpezlivosti, múdrosti a radosti zo všetkých prežitých dní.

      S úctou a vďakou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy spolu s kolektívom zamestnancov a žiakov školy.

    • Tichá noc, svätá noc
     • Tichá noc, svätá noc

     • Tichá noc, svätá noc!

      Všetko spí, všetko sní,

      sám len svätý bdie dôverný pár,

       stráži Dieťatko, nebeský dar.

      Sladký Ježiško spí, sní, nebesky ticho spí, sní.

      Tichá noc, svätá noc!

      Anjeli zleteli,

      najprv pastierom podali zvesť,

      ktorá svetom dnes dáva sa niesť:

       Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu!

      Tichá noc, svätá noc!

      Nežná tvár, lásky žiar

      božsky rozsieva v jasličkách tam:

      bije záchranná hodina nám,

      v tvojom zrodení, Boh Syn,

      Ježiško, Láska, Boh Syn!

     • Vianočný misijný jarmok

     • Druhý ročník misijného vianočného jarmoku je za nami. Ďakujeme Vám milí rodičia , že ste  prostredníctvom svojich detí prispeli na dobrú vec ,akou sú pápežské misijné diela.Vyslovujeme Vám Pán Boh zaplať a zároveň želáme veselé, Bohom požehnané vianočné sviatky a radosť Božieho dieťaťa nech vstúpi do Vašich sŕdc a príbytkov.

      Učitelia a žiaci prvého stupňa základnej školy - organizátori jarmoku.

       Foto si môžte pozrieť vo Fotoalbume II. v galérii Vianočný misijný jarmok.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • V piatok 21.decembra t.r. zavŕšime vyučovanie v tomto kalendárnom roku. Všetci sa stretneme na slávnostnej svätej omši v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou o 8.30 hod. Po sv.omši bude nasledovať vianočná akadémia. Nuž a potom si už žiaci budú užívať sviatky a vianočné prázdniny. Nástup do školy je v utorok 8.januára 2013.

      Prajeme všetkým požehnaný čas Vianoc, hojnosť radosti, pokoja, láskavosti, zdravia a šantenia.

       

    • Slávnostný predvianočný obed
     • Slávnostný predvianočný obed

     • V stredu 19.decembra 2012 sme sa všetci zišli na slávnostnom predvianočnom obede. Medzi hosťami nechýbali naši duchovní otcovia - Mgr. Štefan Albičuk, ThLic.Tibor Závadský a páni kapláni. Krásnu atmosféru spríjemnili zamestnancom školy žiaci z prvého stupňa základnej školy, ktorí nám priblížili význam vianočných sviatkov z pohľadu detí.

      Krásne fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v galérii Slávnostný predvianočný obed 2012.

    • Futbalový turnaj - starší žiaci
     • Futbalový turnaj - starší žiaci

     • Dnes vyvrcholili akcie v rámci športom nadupaného decembra futbalovým zápasom starších chlapcov. Veruže bolo sa na čo pozerať.  Pozrite si aj fotografie v našom Fotoalbume II.

      Blahoželáme všetkým zúčastneným, ale hlavne víťazom z III.AG, druhé miesto obsadila Oktáva, bronz patril Sexte a štvrté miesto si vybojovala Kvinta.

      Najlepší strelci : Peter Pastir (6 gólov), Jozef Pivovarník a Šimon Tomáš (5 gólov), Lukáš Trella (4 góly).

    • O Jankovi Hraškovi
     • O Jankovi Hraškovi

     • V stredu 12.decembra 2012 sa žiaci triedy II.A a IV.A zúčastnili na stretnutí so spisovateľom J. Cígerom, ktorý nám pútavo rozprával o Jankovi Hraškovi, ktorý žije ďalej.  Ďakujeme  tetám z  knižnice za pozvanie.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v galérii O Jankovi Hraškovi

     • Vyplácame dopravné

     • Oznamujeme všetkým rodičom žiakov základnej školy, že dopravné budeme vyplácať vo štvrtok od 9.00 hod. do 15.00 hod.

      Dopravné sa bude vyplácať pre žiakov I.stupňa ZŠ (1.-4.ročník) v budove na Bernolákovej 92 a pre žiakov II.stupňa (5.-9.ročník) v budove na Rodinnej oblasti.

      Prosíme rodičov, aby si v tento deň vyzdvihli peniaze.

      V prípade, že nebude dopravné vyplatené rodičom vo štvrtok, preniaze budeme nútení vrátiť do štátneho rozpočtu.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • V znamení futbalu

     • Športom nadupaný december vrcholí futbalovými turnajmi. Dnes si zmerali svoje sily vo futbale mladší žiaci. Po super výkonoch nakoniec zvíťazila trieda Tercia pred Sekundou a bronz získala VIII.A. Na štvrtom mieste sa umiestnili chlapci zo VII.A, piate miesto vyfutbalovala prima, šieste miesto patrilo V.B a siedme miesto V.A.

      Najlepší strelci : Sebastián Soták - 7 gólov, Ivo Tongel - 4 góly, Kristián Dindák a Peter Kočiš - 3 góly.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

      Zajtra, v utorok nás čakajú urputné futbalové zápasy starších žiakov.

     • Predsedníčkou rady školy sa stala Mgr. Emília Antolíková

     • Na zasadnutí Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou  dňa 17.decembra 2012 bola za predsedníčku rady školy zvolená Mgr. Emília Antolíková.

      Blahoželáme a prajeme jej ako aj celej Rade školy hojnosť správnych rozhodnutí v prospech cirkevného školstva.

     • Foto z klziska

     • V našom Fotoalbume II. nájdete v priečinku Návšteva klziska krásne fotografie žiakov našej školy na klzisku v Humennom.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • Dnes si v našej  telocvični  zmerali svoje sily mladší chlapci vo Vianočnom florbalovom turnaji. Víťazmi sa stali žiaci Tercie + VIII.A, druhá priečka patrila Sekunde a bronz získali žiaci Primy. Na štvrtom mieste sa umiestnili chlapci zo VI.A. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci V.A, V.B a VII.A.

      Blahoželáme víťaznému družstvu v zložení : Sebastián Soták, Ivo Tongel, Daniel Tomáš, Robert Kočiš, Dávid Karpáč, Branislav Kerlík, Kristián Kotuľak a Jaroslav Dudáš.

      Najlepšími strelcmi florbalového turnaja sa stali - Sebastián Soták (8 gólov), Peter Kos (6 gólov), Sebastián Čech (5 gólov).

      Ďakujeme všetkým florbalom nadšeným chlapcom a aj fanúšikom a fanúšičkám. Atmosféra turnaja bola perfektná.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Športom nadupaný december 2012.

     • Vianočný turnaj vo vybíjanej dievčat

     • V týchto dňoch to v našej telocvični vrie... Po vydarenom turnaji vo volejbale zmiešaných družstiev si dnes svoje sily zmerali dievčatá vo vybíjanej. Atmosféra bola úžasná, krik neutíchal a trieda povzbudovala triedu. Dievčatá prežívali zápas s plnou vážnosťou a často išlo o každú loptu, každý úder, či bod.

      Po vynikajúcom turnaji a urputnom boji si víťazný pohár odniesli dievčatá zo sekundy. Druhá priečka patrila primankám, bronz patril tercii. Na štvrtom a piatom mieste skončili zhodne dievčatá z piateho a ôsmeho ročníka.

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za nádherný športový zážitok.

      Zajtra, vo štvrtok pokračujeme... O 14.00 hodine začína florbalový turnaj mladších chlapcov. Veríme, že bude taký perfektný, ako ten dnešný.

      Fotografie zo športom nabitého decembra nájdete v našom Fotoalbume II.