Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 pokračovanie Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Archív v roku 2006

Archív noviniek

Rok 2009NOVINKY 2009Žiaci si užívajú prázdniny

30.12.2009 zdroj : www.minedu.sk
Od stredy 23. decembra 2009 sa pre približne 448-tisíc detí vzákladných školách, vyše 28-tisíc detí v špeciálnych základných školácha viac ako 291-tisíc stredoškolákov v dennom štúdiu začali vianočnéprázdniny. Tie potrvajú až do piatka 8. januára 2009, pričom vyučovaniesa začne opäť v pondelok 11. januára 2010.
Nastávajúce vianočné a novoročné sviatky pre žiakov znamenajú spolu 19voľných dní, teda rovnako ako vlani. Po návrate do škôl budú nanajbližšie prázdniny čakať len tri týždne. V pondelok 1. februára 2010si oddýchnu po odovzdávaní polročných vysvedčení.

Bratislava 18. december 2009

Cestovné vyplácame už len do zajtra

29.12.2009Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú nárok na cestovné a do dnešnéhodňa si nevyzdvihli peniaze, aby tak urobili do zajtra t.j. 30.decembra2009. Cestovné sa bude vyplácať v pokladni školy v budove gymnázia naRodinnej oblasti v čase od 9.00 do 13.00 hod. Prosíme, aby si rodičiadoniesli so sebou občiansky preukaz.
Vzhľadom k tomu, že sa končí kalendárny rok a ročná účtovná závierka,je potrebné, aby si rodičia dávku vyzdvihli do zajtra. Ďakujeme zapochopenie.

Nedeľa svätej rodiny

27.12.2009Dnes slávime nádherný sviatok svätej rodiny. Sme si k sebe akosibližšie a oveľa viac si manžel váži manželku, otec deti, deti rodičov.
Na svätých omšiach sme si mohli vypočuť Pastiersky list otcaarcibiskupa Mons.Alojza Tkáča. V jeho liste bolo množstvo úžasnýchmyšlienok. Vyvrcholením bola modlitba za rodiny. Z pastierskeho listuvyberáme práve jeho záver:

Milí mladí priatelia, milí veriaci!
Skusujeme, že žiť v manželstve, v rodine, plniť si svoje otcovské amaterinské povinnosti a taktiež žiť v usporiadanom partnerskom vzťahunie je ľahko. Vyžaduje to obety, zriekanie. Ale pritom je krásne byťmanželom a manželkou, otcom a matkou. Na týchto krásnych vzťahochzávisí naša budúcnosť.
Modlime sa za naše rodiny:
Modlitbou obráťme sa k nebeskému Otcovi, aby na príhovor Panny Márieobdaril nás svojim hojným požehnaním. (Vstaňte a opakujte za mnou:)
- Naši manželia a otcovia nech sú úctiví a ohľaduplní voči svojim manželkám a matkám svojich detí.
- Synovia a dcéry nech sú vďační za materinskú lásku a obetavosť.
- Ženy nech si vážia svoju ženskosť a dôstojnosť.
- V rodinách nech nikdy nechýba láska a porozumenie, pokoj a pohoda.
- Nech naše rodiny sú kolískami života a deti ovocím lásky.
- Žehnaj náš národ, aby v ňom nikdy nechýbali mladé generácie, ktoré zaručia jeho životaschopnosť a budú nádejou Cirkvi.
- A naše rodiny nech žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Celý list môžete nájsť na www.rimkat.sk

Slávime sviatok sv.Štefana

26.12.200926. december je sviatkom sv. Štefana. Tento deň nasleduje po sviatkunarodenia Pána. Po adventnom pôste bol konečne dôvod na Štefanskúzábavu.
Nuž aj my sa pripájame ku gratulantom a chceme zavinšovať všetkýmmužom, chlapom, chlapcom , ktorí nesú toto nádherné meno ŠTEFAN hojnosťradosti, ktorá vyžaruje z jasličiek, zdravia, pokoja, svornosti a lásky.
No a kto bol sv. Štefan?
Svätý Štefan tzv. Prvomučeník bol prvý kresťanský mučeník. Medzi rokmi32 - 36 bol podľa knihy Nového zákona ukameňovaný v Jeruzaleme previeru v Ježiša Krista.

Svätý Štefan je uctievaný katolíckou cirkvou, východnou ortodoxnoucirkvou aj anglikánskou cirkvou. Sviatok sv. Štefana sa v západnejcirkvi slávi 26. decembra, hneď po vianočných sviatkoch, a vo východnejcirkvi 27. decembra.

Keby sme chceli dnes modernou rečou charakterizovať sv. Štefana, prvéhomučeníka, asi by sme povedali, že bol vychádzajúcou „hviezdou“ prvotnejCirkvi. Prví kresťania do neho vkladali veľké nádeje. Od chvíle, keďprijal krst a Ježišovo učenie, s plným nadšením sa dal do služiebKrista a jeho Cirkvi. Štefanov život smeroval k ideálom kresťanskejdokonalosti. Po vyvolení do diakonskej služby sa mu otvorili ešteväčšie možnosti. Svoje diakonské poslanie si plnil s plným nasadením,pomáhal núdznym. Robil tak skutkami i apoštolátom slova. Svojichrodákov učil a vysvetľoval im, že na Ježišovi sa splnili proroctváZákona. Usiloval sa ich presvedčiť, že Ježiš je prisľúbený Mesiáš,ktorého očakával celý izraelský národ. Štefanova obranná reč vo väzeníje cenným svedectvom jeho vzdelania a viery. Môžeme preto povedať, žeŠtefan splnil nádeje, ktoré do neho vkladala prvotná Cirkev. Jeho„hviezda“ však zažiarila ešte vynikajúcejším spôsobom - Štefan vofinále svojho života nesklamal. Pre toho, v ktorého uveril, položilživot.

Vianočný vinš

24.12.2009 Čaro Vianoc na chvíľočku zmení všedný deň,
nech ten pokoj navždy trvá,
nie chvíľočku len.
V každom srdci radosť planie,
túžba odveká - obdarovať štastím, láskou najbližšieho človeka.

O malú chvíľku príde na svet Boží syn,
hoc chudobný je, predsa víťazí,
hoc maličký je srdcia otvorí,
Preto nechajme ho vstúpiť medzi nás,
on je ten Kráľ, čo oslobodí nás.

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené pokojom, radosťou,zdravím, požehnaním vám vyprosujú všetci žiaci a zamestnanci Cirkevnejspojenej školy.

Deň naplnený šťastím a radosťou

21.12.2009Zvianočnieva sa a to je čas na plnenie túžob a na chvíle naplnenéradosťou a šťastím. Nuž a nádherné odpoludnie sme dnes prežili aj my.Stretli sme sa spolu na spoločnom predvianočnom obede. A veru, je nášuž 70 zamestnancov.
Krásne chvíle začali VÍTAČKOU novej knihy, ktorú ako prvotinu vydalanaša žiačka Patrícia Bakajsová z V.AO (kvinta). Knihu cukríkami akrásnymi slovami privítala na čitateľskom svete pani riaditeľkaHornozemplínskej knižnice vo Vranove Mgr. Emília Antolíková. Boli todojemné chvíle a pri prednese z knihy Básne nad zlato nám niektorýmvypadli aj slzičky šťastia.
A veru, radosť pokračovala aj pri vystúpení našich najmenších drobcov zmaterskej školy. Krásne piesne, básničky, tanec a čardáše rozveselilisrdiečka mnohých z nás. Veľká vďaka patrí našim škôlkárom a aj paniamučiteľkám, zásluhou ktorých vznikol nádherný program.
Odmenou pre deti boli nádherné darčeky pod stromčekom, ktoré sme imkúpili v rámci projektu Otvor srdce - daruj hračku. A veruže všetcinaši zamestnanci boli štedrí, za čo im patrí veľká vďaka.
No a po krásnych chvíľach sme si už pochutnali na kapustnici a zabíjačkových dobrotách.

Otvor srdce - daruj hračku

19.12.2009Otvor srdce - daruj hračku. Takto sme nazvali náš malý projektík,ktorým chceme potešiť srdiečka našich najmenších detí v materskejškole. V pondelok sa u nás bude zvianočnievať. Všetci sa stretnemespolu na spoločnom predvianočnom obede. Nuž a nebudú chýbať ani našiškôlkari, ktorí pre nás pripravili, vraj nádherný program. Nuž a my,teda každý z nás učiteľov a zamestnancov školy - im z vďačnostidarujeme hračku. A verte, budeme veľmi štedrí ( to vieme z tajnýchzdrojov ). Takže naše deti budú mať vianočné darčeky tak trochu spredstihom.
Už teraz chceme vysloviť úprimné ĎAKUJEM všetkým, ktorí neváhali a zapojili sa do nášho projektu.
VĎAKA za otvorené srdce, vďaka za ochotu podeliť sa a za vlastnosť, je lepšie je viac dávať ako dostávať.

Pytagoriáda - výsledky

19.12.2009U utorok a stredu 15. - 16.12. 2009 sa na našom 2. stupni základnejškoly uskutočnilo školské kolo Pytagoriady v kategóriach P5, P6, P7,P8. Súťaže sa celkom zúčastnilo 40 našich žiakov.
No a tu sú výsledky podľa jednotlivých kategórií:
P5
1.miesto Šandorová Damiána a Musák Sebastián
2. miesto Fabianová Miriam a Tongel Ivo
3.miesto Kočiš Róbert a Bubnárová Veronika

P6
1.miesto Dráb Tomáš
2.miesto Štafura Lukáš
3.miesto Josipčuková Ema Mária

P7
1.miesto Gazda Samuel
2. miesto Gajdošová Michaela
3. miesto Dravecká Kristína

P8
1. Klaciková Veronika
2. Kurišková Veronika
3. Kočiš Miroslav
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v orkesnom kole súťaže ( averíme, že naši matematickí géniovia postupia na krajské iceloslovenské kolo).

Aktualizácia údajov

18.12.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Nádherné fotografie v našom fotoalbume

17.12.2009Sľúbili sme vám, že vám čoskoro prinesieme fotografie z nášho veľkého -malého uchaľáku prvákov. To sme ešte nevedeli, že tie fotky sú taknádherné a krásne a stojí za to pozrieť si ich. Kliknite si nášFotoalbum II a tam na galériu Uchaľák prvákov - december 2009.

Olympiáda v anglickom jazyku

17.12.2009 Tento týždeň sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Prinášame vám výsledky :
Skupina 1 A
1. Piskorová Petra 7.A - pocet bodov 40
2. Gazda Samuel 7.A - počet bodov 29
3. Olahová Erika 5.A - počet bodov 23

Skupina 1.B
1. Kotuľak Lukáš 9.A - počet bodov 62 / 79
Klaciková Veronika 8. A - počet bodov 62 / 79
2. HaDacova Zuzana 8.A - počet bodov 59 / 79
3. Tomašová Anna 8.A - počet bodov 53 / 79

Víťazom blahoželáme!

Príprava vianočnej akadémie

16.12.2009V týchto dňoch žijú naši učitelia a žiaci aktívnou prípravou naVianočnú akadémiu, s ktorou vystúpia v budove základnej školy naNámestí Jána Pavla II. v utorok 22.decembra o 11.00 hod.
Za prípravu ďakujeme všetkým žiakom a aj pánom učiteľom : Mgr.K.Tomášovej, Mgr. M.Krajníkovej, PaedDr.Z.Krajčovej, Mgr.P.Dzurjaninovia Mgr.Ľ.Bakovi.

Naša žiačka Paťka vydala svoju zbierku básní

16.12.2009Na slávnostnom predvianočnom obede zamestnancov celej našej školy21.decembra t.r. o 14.30 hod. v Školskej jedálni lúčna uvedieriaditeľka Hornozemplínskej knižnice Mgr.Emília Antolíková prvotinubásnickej tvorby našej žiačky Patrície Bakajsovej z V.AO.
Mladej autorke Paťke blahoželáme k tak veľkej veci - k prvému vydaniu zbierky básní.

Blahoželanie k 50.narodeninám

16.12.2009 V utorok 22. decembra t.r. oslávi okrúhle 50.narodeniny naša pani upratovačka Božena Hajduková.
Chceme sa pridať ku gratulantom a zavinšovať jej hojnosť pokoja, zdravia, radosti, pokoja a porozumenia.
Za zdravie a Božie požehnanie oslávenkyne odslúži otec kanonik sv.omšuv piatok 18.decembra v našej školskej kaplnke na Rodinnej oblasti.

U nás sa stále niečo deje

16.12.2009V škole sa stále niečo deje. V utorok 8. decembra sme mali Pasovanieprvákov po sv. omši. Kráľovná a víla z ríše kníh ich po zvládnutí úlohz matematiky a čítania slávnostne pasovala do cechu školského. Predtýmvšak museli zložiť takýto sľub:
Sľubujem, že každé ráno budem meškať do školy.
Pomôcky a učebnice radšej ponechávam doma.
Budem kopať a neustále na spolužiakov žalovať.
V jedálni sa hlučne správať, kričať, strkať sa
a pobehovať.
V školskom klube nepočúvať, strácať veci,
iným brať a ničoho si nevšímať.
Tak sľubujem ako žiak, ale všetko
NAOPAK!

Včera zase u nás na prvom stupni prebehla Pytagoriáda v 3. a 4.ročníku. Úspešní riešitelia v 3.A triede boli: Rebeka Kľučárová, JúliaGazdová, Emília Anna Bradovková, Matej Nota, Juraj Ficko. V 4.A to boliMaroš Vida a Kristián Hreňo.

No a v utorok 22.decembra zase po sv. omši pripravujeme Vianočnúbesiedku. No o tom až potom :) Všetci ste však pozvaní!Budeme radi, keďprídete povzbudiť našich malých.

Advent a sv.Mikuláš v našej škôlke

15.12.2009Krásne chvíle adventu prežívajú naše detičky v materskej škole. Apredstavte si, v nedeľu k nim zavítal aj sv.Mikuláš. Pozrite si krásnefotografie na stránke našej materskej školy. Stačí ak si kliknete vľavona odkaz Materská škola a tam na Fotoalbum.

Pozvánka pre všetkých zamestnancov školy

14.12.2009Dovoľte, aby sme vás pozvali na slávnostný predvianočný spoločný obed,ktorý sa uskutoční v pondelok 21.decembra 2009 o 14.30 hod. v Školskejjedálni lúčna.
Príjemné chvíle adventu nám spestria svojím programom naše deti z materskej školy.
Nuž otvorme svoje srdcia a z vďaky im darujme hračku. Darovaná hračkapoteší srdiečko našich detí a my sa im môžeme odmeniť za ichvystúpenie. Darovanie je dobrovoľné.
Prajeme vám požehnaný čas očakávania - čas adventu.
PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

Niečo o sv.Lucii

13.12.2009Dnes slávia svoj sviatok menín všetky LUCIE. Aj my sa pripájame kugratulantom a vinšujeme v tento nádherný adventný čas hojnosť radosti,pokoja, lásky, pohody, porozumenia a lásky v prežívaní každej chvíleživota.
Nuž a prinášame aj niekoľko informácií o tejto svätici.

Meno sv. Lucie je v Cirkvi veľmi slávne. Narodila sa koncom tretiehostoročia v Syrakúzach na Sicílii. Jej rodičia boli zemania a dobríkresťania. Od malička bola vychovávaná zbožnou matkou, ktorá ju vodilak hrobom svätých mučeníkov. Zvlášť si obľúbila sv. Agátu, ktorá bolaumučená v sicílskom meste Katánii a ju si vyvolila za vzor. Tajnezložila sľub, že ostane pannou po celý život, ktorý venuje službeSpasiteľovi. Po otcovej smrti ju chcela matka vydať. Lucia prosilaBoha, aby prekazil toto spojenie. Jej matka upadla do ťažkej choroby,ktorá ju trápila štyri roky. Lucia prehovorila svoju matku, aby išli khrobu sv. Agáty. Tá sa jej v spánku zjavila a oznámila, že matka sauzdravila. Jej sľub panenstva sa páčil Bohu a preslávil mesto Syrakúzy.Sv. Lucia vyrozprávala svojej matke, čo jej zjavila sv. Agáta a prosilaju, aby jej umožnila splniť sľub daný Bohu. Po návrate začali predávaťmajetok a pomáhať chudobným a biednym. Ohrdnutý ženích ( pohan )zahorel hroznou nenávisťou a obžaloval Luciu pred vladárom Paschasiusomz márnenia majetku a z kresťanstva. Bola to doba krvavéhoprenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Uväznená panna saodmietla vzdať viery. Rozbesnený vladár ju chcel dať odviesť, zneuctiťa usmrtiť. Ale ona sa nepohla z miesta, hoci robili všetko možné.Pokúsili sa ju na mieste upáliť, ale plameň vytvoril oblúk a ani sa jejnedotkol. Na rozkaz jej kat prebodol mečom hrdlo. Zápasiac so smrťoumodlila sa za stálosť kresťanov a obrátenie pohanov. Umrela 13.decembra 304. Jej mučiteľ Paschasius bol u cisára obžalovaný zutláčania, uväznený a popravený.

Našim prváčikom sme pristrihli ušká

10.12.2009Všetci vieme, čo je uchaľák a v utorok sa do dozvedeli aj našiprváčikovia. Zázračná víla im pristrihla imaginárne ušká a tak bolipasovaní za rytierov prvého rádu našej školy.
Fotografie sa spracuvávajú a akonáhle ich budeme mať, radi vám ich zverejníme.

Ako sme prežili prikázaný sviatok?

8.12.2009Dnes slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Všetci sme saspoločne zišli v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou -Juh a prežili nádhernú sv.omšu, ktorú celebroval ThLic.T.Závadský,dekan - kanonik.
Svätú omšu nám nádherným spevom a čítaním spríjemnili naše deti z I.stupňa a nechýbala ani naša hudobná skupina INSIDE.
Po sv.omši nasledoval individuálny program tried pod vedením triednychučiteľov. Nechýbala návšteva knižnice, múzea, športové súťaže vtelocvični, návšteva cukrárne či výzdoba tried a našich žiakov potešilaj bowling.
Fotografie z dnešnej slávnosti nájdete v našom Fotoalbume II.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

7.12.2009V utorok 8. decembra 2009 slávime prikázaný sviatok - Nepoškvrnenépočatie Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude v Kostole sv. Františka zAssisi vo Vranove nad Topľou so začiatkom o 8.30 hod.

Hráme anjela

4.12.2009Viete aký je to krásny pocit, ak viete, že denne na vás niekto tajnemyslí a prinesie nejakú tú sladkosť či malé prekvapenie?
Prežívať advent v očakávaní a zažiť krásne chvíle je úžasné. Smevďační, že takého chvíľky môžeme žiť v spoločenstve ľudí, ktorých mámeradi a ktorí našu lásku opätujú.
Nuž milí naši anjeli, ďakujeme vám za opateru.

Príde sv.Mikuláš

4.12.2009Všetci malí, všetci veľkí, tešme sa na nedeľu. Práve vtedy k nám zavítasv.Mikuláš, nuž a ak sme boli dobrí a poslušní, určite nám niečoprinesie a nenápadne vloží do vyčistených čižmičiek.
My všetci sa tešíme a čakáme na sv.Mikuláša.

Rozhodnutie R�- protichrípkové opatrenie

3.12.2009Na základe Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR vydalriaditeľ školy Rozhodnutie o protichrípkových opatreniach. Celé znenienájdete v Dokumentoch školy.

Hlavné úlohy na december 2009

2.12.2009 Pracovná porada v mesiaci december nebude spoločná, ale operatívna v každej z budov školy.
Úlohy na tento mesiac sú nasledovné :
1. Prikázaný sviatok 8.12.2009 (utorok) Nepoškvrnené Počatie Panny Márie :
Program :
a) Svätá omša v kostole sv.Františka z Assisi - 8.30 hod. - 10.00 hod. (základná škola + gymnázium)
b) Triedny učiteľ v čase od 10.00 do 12.00 hod. zodpovedá za výchovný program so svojou triedou
c) Obed - 12.00 hod. - 12.30 hod.
d) Duchovná obnova - 12.30 hod. - katechetická miestnosť resp. budovaškoly na Námestí Jána Pavla II. Pozývame všetkých zamestnancov na tútoduchovnú obnovu.
Poznámka : Obedy pre žiakov a zamestnancov sa budú podávať v školskej jedálni lúčna. V budove na B 92 a RO obedy nebudú.
Žiaci z ŠKD pôjdu na obed na lúčnu. Z: Bc.Belinská

2.Mikuláš pre materskú školu
deň : nedeľa 6.12.2009
čas : 14.30 hod.
miesto : budova CZ�Bernolákova 92
zodpovedná : Mgr. A.Tuľáková, ZRŠ

3. Kvalifikovanosť pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov školy - odoslanie webovej aplikácie
termín : 15.12.2009
zodpovední : Mgr. C.Melničák, ZR�plus ZR�jednotlivých org.zložiek

4. Predvianočný obed pre všetkých zamestnancov školy
termín : 21.12.2009 ( pondelok )
miesto : Školská jedáleň lúčna
čas : 14.30 hod.

5. Vianočné prázdniny
termín : 23.december 2009 (streda) - 8.január 2010 (nedeľa)
Začiatok vyučovania v pondelok 11.1.2010.

6. Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov III.roč. gymnázia a VII.roč. ZŠ
termín : 11.1.2010 (pondelok) - 16.1.2010 (sobota)
miesto : Tatranská Lomnica, Škola v prírode
vedúci : PaedDr.Marián Babej

7. Základný kurz pre učiteľov zjazdového lyžovania
termín : 6.1.2010 - 9.1.2010
miesto : Spišská Nová Ves
zodpovední : Mgr.C.Melničák, Mgr.R.Kľučár, Bc.Belinská


8. Zasadnutie hlavnej inventarizačnej komisie sa uskutoční 9.decembra 2009.
čas : 14.30 hod.
zodpovedný : PaedDr.Marián Babej

Dnes v stredu 2.decembra pokračuje školenie učiteľov základnej školy na Slovenskom červenom kríži vo Vranove nad Topľou
čas : 14.30 hod. - 17.00 hod.

Projekt z dejepisu

2.12.2009 Milí spolužiaci,
žiaci 8. ročníka našej školy usilovne pracovali na nových projektoch zdejepisu. Ich domácim zadaním bolo priblížiť nám boj američanov o ichnezávislosť , či ukázať ako francúzi dobyli symbol ich utrpenia väznicuBastila a získali tak vytúženú slobodu. Či sa im tieto projektyvydarili si môžete pozrieť sami na chodbách našej školy, alebo nafotografiách na našej stránke v priečinku Projekt z dejepisu.
PaedDr.Eduard Nadzam

Chrípkové prázdniny skončili

30.11.2009Po týždennom prerušení vyučovania z dôvodu výskytu chrípkových ochorenísme v pondelok opäť začali vyučovanie. Deti sa nám vrátili v dobromzdravotnom stave a tak začíname naplno pracovať a učiť sa.
Veríme, že týždeň prerušenia vyučovania žiakom pomohol pri ich liečbe.

Vymysli logo a buď originálny

28.11.2009Máš chuť aktívne sa zapojiť do prípravy Arcidiecézneho stretnutiamládeže? Máme tu pre teba prvú ponuku! Ak máš kreatívne nápady a chuť,tak práve pre teba je tu naša výzva: Vytvor logo pre Arcidiecéznestretnutie mládeže 2010. Najbližšie ADSM bude v Prešove a to 10.apríla2010.

Logo by malo obsahovať tieto informácie:

1. motto stretnutia:
"Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Mk 10, 17
2. miesto podujatia - Prešov
3. dátum podujatia – 10. apríl 2010 – stačí rok

Podmienky, ktoré by logo malo spĺňať sú tieto:

- logo stretnutia by malo byť originálne a výrečné samé o sebe
- malo by byť použiteľné nielen na plagát, ale aj pre všetky tlačivá spojené s touto akciou

Svoje návrhy môžeš zasielať do 15. januára 2010 na acm@rimkat.sk spredmetom správy: Logo ADSM, alebo poštou na ACM, Metodova 1, 080 01Prešov.
zdroj : www.rimkat.sk

Striebro si dnes vybojovali naši matematici

27.11.2009Dnes usporiadala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachmatematickú súťaž LOMIHLAV, na ktorej sa zúčastnilo aj naše zmiešanédružstvo žiakov základnej školy a gymnázia. Nuž a spomedzi 44 družstievzískali naši matematickí géniovia nádherné druhé miesto. Ku zlatu imchýbali len 4 body.
Našim žiakom ďakujeme za super reprezentáciu školy a Ing.J.Babejovej za prípravu družstva matematikov.

Ponúkame prácu učiteľovi

25.11.2009Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou ponúka pracovnúpríležitosť v novom školskom roku učiteľovi s aprobáciou fyzika/chémia,resp. fyzika / informatika.
Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky Vyhlášky 437/2009 ktorou saustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavkypre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov nás môžukontaktovať na č.t. 4464281, 0904 509150 alebo mailom czsvranov@post.sk

Naši šachisti opäť úspešní

25.11.2009V utorok 11.novembra t.r. sa v Centre voľného času vo Vranove nadTopľou uskutočnilo obvodové kolo v šachu žiakov základných a strednýchškôl. Nuž a naše dievčatá a chlapci si počínali veľmi dobre.
Medzi dievčatami si striebornú pozíciu vybojovala Veronika Klaciková z VIII.A a bronz patril Anne Tomášovej taktiež z VIII.A.
V kategórii chlapcov si tretie miesto vybojoval Adam Fehér z VIII.B a jeho spolužiak Patrik Zeleňák skončil na šiestom mieste.
Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Chrípkové prázdniny aj v materskej škole

25.11.2009Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky prerušuje riaditeľ školy prevádzku vmaterskej škole od stredy 25.novembra do stredy 2.decembra 2009.
Prevádzka v materskej škole začne vo štvrtok 3.decembra 2009.

Nazabudnime na Kataríny

23.11.2009 V stredu oslávia svoj sviatok mením všetky Kataríny, Katky, Katušky. Nezabudnime im zablahoželať.
Aj my sa chceme pridať ku gratulantom a zablahoželať hojnosť zdravia,pokoja, láskavosti, radosti a porozumenia našej pani zástupkyniMgr.Kataríne Nemcovej a pani učiteľke Mgr. Kataríne Tomášovej, nuž anezabúdame na našu drahú Katku Majerčinovú i na všetky naše žiačkymenom Katka.

Chrípkové prázdniny

20.11.2009Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení v budove základnejškoly - Námestie Jána Pavla II. (lúčna) a Bernolákova 92, po prejednaníso zriaďovateľom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásilriaditeľ školy CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY.
Vyučovanie nebude pre žiakov základnej školy od pondelka 23.novembra do piatku 27.novembra 2009.
Nástup do školy je v pondelok 30.novembra 2009.

Duchovná obnova

19.11.2009Duchovná obnova sa uskutoční dnes o 14.15 hod. v budove školy -Námestie Jána Pavla II. (lúčna) nie v katechetickej miestnosti.

Zomrel otec kňaza

18.11.2009So zármutkom v srdci ale s nádejou vo večný život oznamujeme, že vstredu 18.novembra zomrel vo veku nedožitých 80. rokov Michal Kentoš,otec duchovného otca ThLic.Petra Kentoša, rodáka z Čaklova.
Pohreb zosnulého sa uskutoční v sobotu o 14.hodine v kostoleNanebovzatia Panny Márie v Čaklove. Pohrebný obrad bude celebrovať otecbiskup Mons.Bernard Bober.
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane , a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Blahoželanie k sviatku

17.11.2009V dnešný krásny historický deň slávi svoje 55.narodeniny zakladateľcirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou, vzácny človek,kňaz, dekan Mons.ThLic.František Šándor.
Chceme sa pridať k zástupu gratulantov a vysloviť jedno veľké ĎAKUJEMza vzácne chvíle prežité v spoločnosti tohto úžasného človeka. Navždyzostane v našich srdciach zapísaný zlatými písmenami.
Pane, vďaka ti za to, že si nám dožičil stretnúť sa s pánom dekanom.Vďaka za jeho nádherné slová, ktoré vždy povzbudili a boli plné nádeje.Vďaka za jeho úsmev a radosť, ktorú nám denne rozdával počas svojhopôsobenia v našej škole.
Pane, prosíme ťa za dary zdravia, pokoja, porozumenia, radosti amilosti pre pána dekana. Nech ešte dlho rozdáva svoje srdce námveriacim.
Aj keď už nie je blízko nás, predsa ho máme radi a žijeme z vyklíčených semienok ním zasiatej úrody.

Vďaka za nežnú revolúciu

17.11.2009Mnohí z nás patria do generácie, ktorá v 89.roku stála na námestí aštrngala kľúčami. Dnes chceme vysloviť obdiv a vďaku všetkým tým, ktorízabojovali pred dvadsiatimi rokmi aj za nás. Bez nežnej revolúcie bysme dnes nemali našu školu, naše úžasné deti, prácu, ktorú vykonávame sláskou.

Opatrenie riaditeľa školy

13.11.2009 Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva prijíma riaditeľ školy nasledovné opatrenie :
Dňa 16.novembra 2009 vyučovanie na základnej škole a na gymnáziu nebude z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia.
Vyučovanie sa začne v stredu 18.novembra.
Materská škola bude v prevádzke v pondelok 16.novembra 2009.
V utorok 17.novembra je štátny sviatok.
Budovy školy – Bernolákova 92, Námestie Jána Pavla II. A Školská 650 budú uzatvorené v dňoch 16.novembra a 17.novembra 2009.

Čo to vlastne bola tá nežná revolúcia???

12.11.2009Tlačová agentúra Slovenskej republiky uvádza v týchto dňoch krásnespomienky na pamätný rok 1989. Niečo o týchto dňoch nájdete na tejtostránke :
www.tasr.sk
http://www.17november1989.sk/
a viac o sviečkovej manifestácii :

http://www.upn.gov.sk/obdobie-1945-1989/svieckova-manifestacia-v-bratislave--25--marec-1988/
Stojí to za to, kliknúť si tam.

Blahoželanie k sviatku

11.11.2009Dnes slávia svoj sviatok muži menom MARTIN. Aj náš predseda rady školyduchovný otec Martin Lehončák, OSPE oslavuje. Chceme sa pridať kugratulantom a popriať mu hojnosť pokoja, radosti, porozumenia, darovDucha svätého. Modlime sa za vás, drahý náš duchovný otec.
Blahoželáme všetkým Martinom.

"Zlatá" darkyňa

11.11.2009 Získať zlatú medailu na olympiáde nie je ľahké, ba naopak vyžaduje si to veľa energie, tréningu, obety.
Aj my máme "zlatú" medailistku. Jej zlato je o to vzácnejšie, že jevyvážené najvzácnejšou tekutinou - krvou. Práve v týchto dňoch prevzalazlatú Janského plaketu za 30 násobné bezplatné darovanie krvi naša paniučiteľka Mgr.Anna Ďuríková.
Chceme jej vyjadriť náš obdiv a zároveň vďaku, lebo aj vďaka nej môžuplnohodnotne žiť mnohí ľudia, ktorí podstupujú operácie a krv je preich život zlatom, ktoré sa nedá ničím iným vyvážiť.

17. november 1989 - 2009

10.11.2009V predvečer štátneho sviatku bude dňa 16.11.2009 o 18.00 hod. vBazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou slúžená slávnostnáďakovná sv. omša za 20 rokov slobody a demokracie v našej vlasti.
O 18.50 hod. bude odhalená a požehnaná pamätná tabuľa všetkým mužom aženám viery a skutkov, ktorí v období totality žili evanjelium bezstrachu a priniesli mnohé obete.
O 19.15 hod. bude v katolíckom kultúrnom dome koncert pre mládež - skupina F6.
Srdečne pozývame všetkých žiakov a verejnosť.

Pozvánka

10.11.2009Konfederácia politických väzňov Slovenska nás pozýva na odhaleniepamätnej tabule rímsko-katolíckeho kňaza vdp Juraja Šafčáka, ktoré sauskutoční pri kostole v Slovenskej Kajni 21.novembra t.r. Slávnostnúsv.omšu celebruje Jeho excelencia Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup -metropolita.

Blahoželanie k meninám

10.11.2009Dnes slávi svoj sviatok menín TIBOR. Toto meno nesie aj náš oteckanonik. K meninám mu vyprosujeme hojnosť zdravia, pokoja, radosti aBožích milostí.

Zasadnutie pedagogických rád

9.11.2009 V tomto týždni budú zasadnutia pedagogickej rady náslovne :
I.stupeň - budova B 92 - 9.11.2009 o 13.30 hod.
II. stupeň - budova NJP (L) - 11.11.2009 o 14.30 hod.
Gymnázium - budova Školská 650 - 10.11.2009 o 14.00 hod.

Protichrípkové opatrenia - upozornenie

9.11.2009Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou námzaslal upozornenie - Chrípka a chrípke podobné ochorenia -protichrípkové opatrenia.
V zmysle tohto upozornenia a Metodického usmernenia M�SR č. 15/2005-Rz 31.10.2005, ktorým sa vydáva "Plán opatrení pre základné strednéškoly a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR" :
1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvoduochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí alebo žiakov,prijme nasledovné opatrenia :
a) po konzultáci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút,
b) zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí
2) Riaditeľ školy, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí
a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,
c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdrvotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

Nové stupnice platových taríf

3.11.2009Ministerstvo školstva SR dnes zverejnilo nové stupinice platových tarífpedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenieplatových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe (praxzapočítaná k 31.12.2008). Tieto sú platné od 1.novembra 2009.
Prinášame vám ich na našej stránke v priečinku Dokumenty školy v podpriečinku Platové tarify od 1.11.2009.


V utorok vyučovanie na základnej škole nebude

1.11.2009Metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov v katolíckychškolách Košickej arcidiecézy sa uskutoční v utorok 3.novembra 2009 vCZ�sv.Michala, Michalovce.
Odchod autobusu na metodický deň je ráno o 7.30 hod. spred budovy školyNámestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou (lúčna).
Program a organizačné pokyny od nášho zriaďovateľa nájdete aj na našejwww stránke v priečinku Dokumenty školy, v podpriečinku Aktuálne.
Z dôvodu účasti všetkých učiteľov na tejto akcii vyučovanie na základnej škole nebude.

Sviatok všetkých svätých - Pamiatka zosnulých

30.10.2009Sú chvíle, kedy sa treba stíšiť, spomaliť tempo a zastaviť sa prihroboch našich najbližších zosnulých. Práve v týchto dňoch častejšiemyslíme na našich blízkych, ktorí odišli do večnosti. Nezabúdajme nanich, v modlitbe prosme o nebo pre všetkých, ktorých sme mali radi anosíme ich neustále v srdci.
Odpočinutie večné, daj im, Pane, a svetlo večné, nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Smútočná správa

28.10.2009S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme, že v pondelok 26.októbrazosnul vo veku nedožitých 60.rokov Milan Choma, manžel našej panivrátničky a kuchárky Evy Chomovej.
Pohreb zosnulého bude zajtra (štvrtok) o 14. hodine v Dome smútku v Bystrom.
Vyslovujeme celej rodine úprimnú sústrasť a prosíme aj vás o modlitby za zosnulého.
Odpočinutie večné, daj, mu Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Aktualizácia údajov

28.10.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Pozvánka

26.10.2009Pozývame vás na ďakovnú sv.omšu, ktorú bude celebrovať J.E. Mons. AlojzTkáč, arcibiskup, metropolita spolu s Mons.ThLic. Františkom Šándorom aThLic. Tiborom Závadským, pri príležitosti 15.výročia konsekrácieRímsko-katolíckeho kostola Nepoškvneného Srdca Preblahoslavenej PannyMárie vo Vranove nad Topľou - Na vŕšku. Slávnosť sa uskutoční v piatok30.októbra t.r. o 17. hodine.
Nový kostol slávnostne konsekroval košický arcibiskup J.Ex.Mons. Alojz Tkáč dňa 30.októbra 1994.
Duchovná príprava na slávenie jubilea začala ružencovou novénou od 21.októbra do 29.októbra vždy o 17.00 hod. ( v nedeľu o 14.00 hod.)

Metodický deň učiteľov katolíckych škôl

23.10.2009Metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov v katolíckychškolách Košickej arcidiecézy sa uskutoční 3.novembra 2009 v CZ�sv.Michala, Michalovce.
Odchod autobusu na metodický deň je ráno o 7.30 hod. spred budovy školyNámestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou (lúčna).
Program a organizačné pokyny od nášho zriaďovateľa nájdete aj na našejwww stránke v priečinku Dokumenty školy, v podpriečinku Aktuálne.

Rodičia nezabudnite!!!

18.10.2009Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské rodičovské združenie rodičovžiakov základnej školy sa uskutoční v stredu 21.októbra 2009 o 16.00hod. v budove na Námestí Jána Pavla II. (lúčna).

Misijná nedeľa

16.10.2009 Nedeľa 18.októbra má prívlastok MISIJNÁ NEDEĽA.

Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslaniepre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo,ktoré dnešný človek –ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch–potrebuje.
Lebo ako to len nedávno zdôraznil Benedikt XVI.: „Misijné úsilie je prvou službou Cirkvi ľudstvu“ (Angelus, 7.10.2007).

Dávajme s vierou a z viery. Tak si posilníme vieru, lebo, ako to výrazne povedal veľký misionár Ján Pavol II.:
„Viera sa posilňuje tým, že sa dáva!“
Dávajte a dá sa vám.
(myšlienky z kázne otca kardinála Jozefa Tomka na misijnú nedeľu 2007)

Dnes je sviatok sv. Terézie od Ježiša

15.10.2009V dnešný deň by sme chceli popriať hojnosť radosti a pokoja všetkýmnašim Teréziam, Terezkám, Terkám. Slávia svoj sviatok menín.
Aj naša pani zástupkyňa Ing.Mašlanková nesie toto krásne meno a preto sa pridávame k zástupu gratulujúcich.
Drahá naši pani zástupkyňa Terezka, prajeme ti mnoho pokoja, radosti,zdravia, porozumenia a múdrosti. Nech ti vždy tvár skrášľuje úsmev a vsrdci nos len radosť.
Tvoji kolegovia :-)

Projekt - Ďalšie vzdelávanie - informatika

14.10.2009Takmer 570 dataprojektorov si v uplynulých dňoch prevzali učiteliazákladných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci národnéhoprojektu ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a strednýchškôl v predmete informatika.
Projekt realizuje Štátny pedagogickýústav a jeho cieľom je zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania tohto predmetua taktiež zlepšiť vybavenosť zapojených škôl modernou technikou.
Do tohto projektu je zapojená aj naša pani zástupkyňa PaedDr.Jana Tirpáková.

zdroj : www.minedu.sk
Bratislava 13. október 2009

Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckyh škôl

14.10.2009V utorok a stredu 13. - 14. októbra t.r. sa v Poprade konáceloslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska. Natomto stretnutí prijal účasť aj náš pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej.
V programe nechýbajú témy ako :
Pozitívne a negatívne vplyvy médií pri výchove žiakov s dôrazom na katolícke školy (CSILic.Jozef. Kováčik, hovorca KBS)
Výchova v katolíckych školách smerujúca k úcte kňazov ( Mons.Peter Brodek, špirituál kňazského seminára v Nitre)
Aktuálna situácia v regionálnom školstve SR ( zástupcovia ministerstva školstva)
Registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia ( PhDr.Božena Malovcová, Štátny archív v Levoči)
Aktiálne informácie Štátnej školskej inšpekcie ( Mgr. Anna Korduliaková, hlavná školská inšpektorka)
Činnosť subkomisie KBS pre školstvo ( Ing. Mgr. Jana Brázdilová, tajomníčka subkomisie KBS pre školstvo)
Poslanie riaditeľa katolíckej školy ( ThBiblLic.Róbert Jáger)
Projekty katolíckych škôl a RENOVABIS ( Ing.Ján Gyulai, koordinátor projektu)

Pozdraviť riaditeľov katolíckych škôl prišiel aj Mons.Rudolf Baláž,banskobystrický biskup a predseda Komisie KBS pre katechizáciu aškolstvo.

Elektronická žiacka knižka už funguje

12.10.2009Oznamujeme všetkým rodičom, že elektronická žiacka knižka už funguje.Denne si môžete kliknúť na odkaz a zistiť známky svojich ratolestí.
Prihlasovacie mená a heslá sú rovnaké, tak ako minulého roku. Ak stenáhodou meno a heslo zabudli na rodičovskom združení vám budú kdispozícii.
Chceme vás upozorniť na to, že heslo si môžete zmeniť podľa svojich požiadaviek.


Píšu o nás na www.rimkat.sk

9.10.2009Na webovej stránke Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu jezverejnený článok o našej škole. Prinášame vám ho v plnom znení :
Vo štvrtok 1.októbra na sviatok sv. Terézie z Lisieux sme si vo Vranovenad Topľou pripomenuli 10 rokov existencie nášho cirkevného gymnázia,ktorého patrónom je sv. František z Assisi.

Bol to deň spomienok, deň osláv, deň gratulácií, deň vzácnychstretnutí. Slávnosť sme začali sv. omšou. Hlavným celebrantom bol otecarcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorý sa prihovoril učiteľom, študentom irodičom a pripomenul dôležitosť vzdelania. Po sv. omši nasledovalakrátka prezentácia gymnázia a gratulácie od štátnych i cirkevnýchpredstaviteľov. Gymnáziu zavinšoval Ing. Ján Hudacký v svojom mene a vmene nového predsedu KDH Ing. Jána Figeľa prečítal jeho blahoprajnýlist. Primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo v učiteľskej terminológiivyslovil myšlienku, že napriek mnohým problémom, najmä priestorovým,naše gymnázium má najkrajšiu „učebňu“, ktorou je tento kostol sv.Františka z Assisi Vranov-Juh. Primátor mesta odovzdal riaditeľoviškoly Ďakovný list. Pozdravný list zaslal aj vedúci Krajského školskéhov Prešove Ing.Jaromír Paulík. Nasledoval program, ktorý pripraviliučitelia a žiaci gymnázia – scény zo života sv. Františka z Assisipretkávané krásnymi piesňami, nádherným slovom i tancami . Úžasná bolapantomíma, ktorou mladí poukázali na súčasný život dnešnej mládeže i nato, že existuje východisko z každej krízy, a tým je návrat k Otcovi cezJežiša. Krásne bolo aj vyjadrenie vzťahu s prírodou – tak ako to vedelsv. František. Sme radi, že sme toto jubileum oslávili aj spolu s Mons.Františkom Šándorom, zakladateľom cirkevného školstva vo Vranove nadTopľou, ktorý sa spolu s riaditeľom školy PaedDr. Mariánom Babejom predmnohými rokmi dal na túto krížovú cestu. I napriek rôznym ťažkostiam sastále viac potvrdzuje, že cirkevné školstvo aj vo Vranove jekvalitatívne rovnocennou alternatívou v sieti škôl. Pozvanie prijali ajrehoľné sestry z františkánskej rodiny sr. Don Boska a sr. Noemi, ktorétu pôsobili a prišli aj sestry z Kongregácie školských sestier de NotreDame, z ktorých sr. Katarína v súčasnosti pôsobí na tomto gymnáziu.Ďalšími pozvanými boli: PaedDr. Pavol Macák a Mgr. Miroslav Jacko,bývalý a súčasný riaditeľ Arcibiskupského školského úradu, ThLic. TiborZávadský, duchovný správca školy, kapláni pôsobiaci vo farnosti,členovia Kolégia Rady riaditeľov ako aj bývalí učitelia a zakladatelianášho gymnázia. Gymnázium sv. Františka z Assisi je súčasťou Cirkevnejspojenej školy vo Vranove nad Topľou spolu s Cirkevnou základnou školous materskou školou sv. Dominika Savia je alternatívou k štátnemu asúkromnému gymnáziu vo Vranove. Svojimi výsledkami nezaostáva, banaopak. Brány gymnázia už opustilo 96 absolventov ( 3 triedy) -maturantov osemročnej formy štúdia zameranej na programovanie Už tretírok existuje aj štvorročná forma štúdia zameraná na jazyky. Vsúčasnosti na gymnáziu študuje 262 žiakov a v cirkevnom školstve sa vmaterskej škole, základnej škole i gymnáziu vychováva a vzdeláva 643detí a mládeže. Najdôležitejší je však duch školy – tak, ako citovalriaditeľ školy PaedDr. Marián Babej Mons. Františka Šándora: „Výchovabez lásky nie je možná.“ Marta Sabolčáková

Prijatie u primátora mesta

8.10.2009Primátor mesta Vranov nad Topľou PhDr.Tomáš Lešo prijal včera vobradnej sieni našich prváčikov. Prihovoril sa im a odovzdal im malédarčeky. Spolu s našimi deťmi sa prijatia zúčastnili aj PaedDr.MariánBabej, riaditeľ školy a triedne učiteľky Mgr. Jozefa Čišecká aMgr.Lucia Kentošová.
Z tejto akcie máme krásne fotografie, ktoré nájdete vo Fotoalbume II. v galérii Prijatie u primátora 2009.

Celoškolské rodičovské združenie

8.10.2009Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské rodičovské združenie rodičovžiakov základnej školy sa uskutoční v stredu 21.októbra 2009 o 16.00hod. v budove na Námestí Jána Pavla II. (lúčna).

Modlime sa za nového biskupa

7.10.2009V stredu 7. októbra pri príležitostí kňazských rekolekcií dekanátuKošice – Západ navštívil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč farnosť NarodeniaJána Krstiteľa v Košickej Belej.

Kňazské rekolekcie začali svätou omšou, pri ktorej arcibiskup Tkáčvyzval veriacich a kňazov k modlitbe za nového biskupa. Tak ako tostanovuje Kódex kánonického práva, aj Alojz Tkáč, po dovŕšení 75. rokaživota, predložil zrieknutie sa úradu Najvyššiemu veľkňazovi, ktorý pozvážení okolností predĺžil arcibiskupovi jeho pôsobenie o rok.Pamätajúc nato, arcibiskup v modlitbe prosil o dary pre biskupa, ktorýho vystrieda.

zdroj : www.rimkat.sk

Sledujte televíziu B 52 ( na Jojke)

7.10.2009Naša regionálna televízia B 52 prináša v týchto dňoch nádherné zábery zosláv 10.výročia nášho gymnázia. Vo vyše päť minútovom šote uvidítezábery so slávnostnej sv.omše, programu našich detí, ale aj krásnevyznania nášho pána riaditeľa, pánov zástupcov, rodičov i bývalýchžiakov.
Televízia B 52 vysiela na frekvencii TV JOJ večer od 18.05 hod. a ráno od 8.00 hod.
Ďakujeme za nádherné spracovanie televízii B 52.

INSIDE v Zámutove

7.10.2009 Dnes, na sviatok Ružencovej Panny Márie slávia odpustovú slávnosť veriaci v Zámutove.
Naša hudobná skupina INSIDE prijala pozvanie a tak sme sa dnes večer stretli na slávnostnej sv.omši.
Naši hudobníci predviedli nádherný program a pesničky v ich podaní rozozhriali srdcia mnohých Zámutovčanov ( a nielen ich).
Ďakujeme chlapcom za nádhernú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena školy. Aj takto funguje evanjelizácia...

Ružencová reťaz

7.10.2009Mesiac október patrí Ružencovej Panne Márii. Aj napriek tomu, že sme vštyroch budovách, dokázali sme dnes vytvoriť modlitbovú ružencovúreťaz. Všetci žiaci našej školy sa dnes na tretej vyučovacej hodinemodlili spoločne vo svojich kaplnkách desiatky sv.ruženca.

Úspech v súťaži Čítačka - písačka 2009

7.10.2009Občianske združenie Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nadTopľou vyhodnotila literárnu súťaž o najkrajšiu literárnu prácu sregionálnou tematikou Korálkový deň - Čítačka s písačkou 2009.
Nuž a naši žiaci si počínali veľmi výnimočne a 13. októbra budú za svoje práce odmenení :

1. Ako sa Ďurko naučil rozprávať (Jurko FICKO, III.A)

2. Vranovská pieseň (Adam DELY, tercia)

3. Osoba túžby (Alžbeta UNGRADYOVÁ, kvinta)

4. Mesto usína, Jeden a pol človeka (Patrícia BAJKASOVÁ, kvinta)

5. Vo Vranove po európsky, Vranov nad Topľou (Mária GAZDOVÁ, kvinta)

6. Vranov (Matúš MAŠLANKA, kvinta)

7. Marekovi VODILOVI (Marek VODILA, kvinta)

Tety z knižnice nám poslali tento mail :

Blahoželáme k úspešným žiakom v súťaži Rozprávka 2009. V prílohe vámposielame zoznam žiakov, a pozvánku na slávnostné vyhodnotenie spojenés literárnym seminárom pre víťazov.
Seminár povedie spisovateľka A. Verešpejová. Žiaci nech si prinesú aj víťazné texty, niektorí budú čítať ukážky.

Tešíme sa na vašu účasť. S pozdravom pracovníčky HK.

Duchovné obnovy v tomto školskom roku

6.10.2009Podľa Plánu duchovných akcií,ktorý vypracovala predmetová komisianáboženstva pravidelné duchovné obnovy zamestnancov školy sa v tomtoškolskom roku uskutočnia následovne :

8. október 2009
19. november 2009
8. december 2009
28. január 2010
25. február 2010
18. marec 2010
15. apríl 2010
20. máj 2010
10. jún 2010
Čas : 14.15 hod.
Miesto : Katechetická miestnosť

Super správa, ktorú sme dnes dostali

6.10.2009 Dnes sme dostali nádherný mail. Keďže nás veľmi potešil chceme sa s vami podeliť o túto super správu od firmy Datalan.

Vážený pán riaditeľ PaedDr. Marián Babej ,

oznamujeme Vám, že v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesuzabezpečovaným Ústavom informácií a prognóz školstva bude Vašej škole s
projektovým číslom 21956 dodaná informačná technika podľa schváleného harmonogramu.
Informačná technika vám bude dodaná dňa 13.10.2009 v čase medzi 8:00 až 16:00 hod.
Obsahom zásielky je:
* Notebook HP Compaq 6730b v počte 3 ks
* Osobný počítač HP Compaq dc5850 SFF a LCD monitor HP L1908w v počte 8 ks
* Dataprojektor EPSON EB85edu v počte 1 ks
* Balík obsahujúci :
** DVD Planéta vedomostí
** Bezpečnostné zámky

Veľmi sa tešíme. Pomaličky sa napĺňa náš sen, aby mal každý učiteľ svoj notebook a mali sme dostatok IKT.

Pracovná porada a duchovná obnova

5.10.2009Oznamujeme všetkým učiteľom, že v stredu 7.10. sa uskutoční spoločnápracovná porada pre I. a II.stupeň v budove na Námestí Jána Pavla II. vobvyklom čase.
Vo štvrtok 8. októbra sa od 14.15 hod. začne pravidelná mesačná duchovná obnova v katechetickej miestnosti.

Sviatok sv.Františka

4.10.2009Dnes, v nádhernú prvú októbrovú nedeľu slávime sviatok sv.Františka zAssisi, patróna nášho gymnázia. Dnešná nedeľa patrí aj sviatkuRužencovej Panny Márie.
V tak nádherný sviatočný deň myslíme aj na všetkých mužov, ktorý nesúnádherné meno FRANTIŠEK. Chceme im popriať hojnosť zdravia, radosti,pokoja, lásky, porozumenia a Darov Ducha svätého. S úctou tento vinšvenujeme aj Mons.Františkovi Šándorovi a Mgr. Františkovi Telvákovi,ktorí odovzdali kus svojho srdca všetkým nám.

Buďme školou kvalitnou, buďme školou značkovou

1.10.2009Prežili sme nádherný prvý októbrový deň, verte nám. Oslavy 10.výročiazaložia nášho Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi boli úžasné.
Vrcholom bola slávnostná sv.omša, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč,arcibiskup, metropolita. Koncelebrovali Mons.ThLic. František Šándor,zakladateľ gymnázia a ThLic.Tibor Závadský, duchovný správca školy.Pozvanie prijali aj pán kaplán Mgr. Peter Šoltis a Mgr.Marián Halas,tiež ThLic. Štefan Albičuk, farár farnosti Sedliská.
Po sv.omši sme si v krásnej prezentácii školy pripomenuli nádhernýchdesať rokov. Nechýbali historické zábery, mená všetkých našich žiakov,prvých učiteľov a spomienka na bohatý život prežitý v našej škole.
Po prezentácii sa k nám prihovoril Ing.Ján Hudacký, ktorý zároveňprečítal pozdravný list, ktoré pri príležitosti osláv 10.výročia zaslalIng.Ján Figeľ, eurokomisár, rodák z Čaklova, zakladateľ nášho gymnázia.
Pozdravný list nám zaslal aj Ing.Jaromír Paulík, prednosta Krajskéhoškolského úradu v Prešove, ktorý nám prečítal Dr. Juraj Daniel Čarný.
Čestné uznanie a nádherné slová vyslovil aj primátor mesta Vranov nadTopľou PhDr. Tomáš Lešo, ktorý ocenil prácu a zásluhy nášho pánariaditeľa PaedDr.Mariána Babeja i všetkých našich učiteľov a slováuznania vyslovil aj našim žiakom.
Nuž a naši žiaci a učitelia nesklamali. Nádherný program, ktorý námodprezentovali oslovil všetkých a slzy šťastia sa vykotúľali mnohým znás. Piesne striedali slová, tance, divadielko, pantomíma a to všetkospolu so školskou hudobnou skupinou INSIDE. Emócie vládli v celomkostolíku a naozaj čo dieťa, to talent. Máme nádherné deti a ďakujemeBohu za to , že nám ich poslal a že ich môžeme vychovávať a vzdelávať.

Vďaka patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dnešnej nádhernej a úžasnej slávnosti.

Po oficiálnej slávnosti sme sa spolu so vzácnymi hosťami stretli na spoločnom slávnostnom obede.
Ďakujeme za účasť s.Noemi, predstavenej rehoľných sestier Notre Dame zNového Mesta nad Váhom, s.Don Boske, zakladateľke gymnázia, s.Metode,s.Márii, s.Štefane. V našich kruhoch sme privítali aj týchto vzácnychhostí : PaedDr.Pavol Macák, bývalý riaditeľ Arcibiskupského školskéhoúradu v Košiciach, ktorý stál pri zrode gymnázia, Mgr. Miroslav Jacko,súčasný riaditeľ ABŠÚ v Košiciach, členovia Kolégia Rady riaditeľov,Katka Majerčinová, zakladateľka a prvá ekonómka gymnázia, Ing.PavolZajac, podnikateľ a veľký sympatizant našej školy, Mgr.ValériaZávadská, bývalá učiteľka a zástupkyňa školy, Mgr.Ján Vasiľ, riaditeľCirkevnej základnej školy Jána Pavla II. Hencovce, členovia Rady školy,zástupcovia rodičov a mnohí ľudia dobrej vôle, ktorej našej školenezištne pomáhali a pomáhajú.

Foto z dnešnej slávnosti prinášame vo Fotoalbume II.

Pozvánka na oslavy X.výročia gymnázia

30.9.2009S veľkou radosťou v srdci chceme vás všetkých pozvať na slávnostnúsv.omšu pri príležitosti osláv 10.výročia založenia nášho cirkevnéhogymnázia.
Slávnosť začína zajtra t.j. vo štvrtok o 9. hodine v kostolesv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh slávnostnou sv.omšou,ktorú bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita.
Pozvanie prijali zástupcovia cirkvi, ministerstva školstva, krajskéhoškolského úradu, mesta, Rady školy i ďalší vzácni hostia - Mons.František Šándor, zakladateľ gymnázia, sestra Don Bosca, sestra Noemi,Mgr.Valéria Závadská, Katka Majerčinová...
Počas akadémie sa nám predstavia žiaci nášho gymnázia v bohatomprograme, nebude chýbať školská hudobná skupina INSIDE, spev, tanec,pantomíma. Sú pripravené prezentácie z histórie školy, súčasnýchúspechov a projektov.

Pozývame vás všetkých, príďte sa podeliť s našou radosťou a zároveňpoďakovať za plodných desať rokov a prosiť o ďalšie roky naplnenémúdrosťou, radosťou, láskou, pohodou a spokojnosťou.

Rozvrh hodín už na našej stránke

29.9.2009S radosťou vám oznamujeme, že naša stránka je opäť bohatšia. Nájdete nanej aj ROZVRH HODÍN všetkých tried základnej školy. Ďakujeme zaspoluprácu Ing.T.Mašlankovej a PaedDr.J.Tirpákovej.
Nuž teda klikajte.

Aktualizácia údajov

29.9.2009 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Tretiaci sa stretli so spisovateľkou Gabrielou Futovou

29.9.2009Včera boli naši tretiaci s III.A v Hornozemplínskej knižnici vo Vranovenad Topľou na besedu s mladou slovenskou spisovateľkou GabrielouFutovou. Porozprávala deťom o svojej tvorbe, o inšpiráciách pre svojeknihy.
Svojim pútavým rozprávaním v nás podnietila záujem o jej knihy a takveríme, že mnohé deti si nájdu bližší vzťah ku knihám a literatúrevôbec.

Naši záchranári vybojovali zlato

29.9.2009Vo štvrtok 24.septembra sa v Zámutove na strelnici konala súťaž Mladýzáchranár. Našu školu reprezentovalo družstvo : kapitán družstva LukášKotuľák IX.B, Erika Kušnírová VIII.A, Veronika Kurišková VIII.B a PeterKonfederák VIII.A.
Zo siedmich družstiev naši žiaci vybojovali nádherné prvé miesto, keď zpočtu 585 bodov získali 547 bodov. Putovný pohár teda poputoval práve knám.
Zlaté družstvo postupuje na krajské kolo súťaže.
Pripravovala : RNDr.G.Bradovková.
Blahoželáme a ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu našej školy.

V našom Fotoalbume II nájdete krásne fotografie z tejto súťaže.

Oslavy 10.výročia založenia nášho gymnázia

27.9.2009S veľkou radosťou v srdci chceme vás všetkých pozvať na slávnostnúsv.omšu pri príležitosti osláv 10.výročia založenia nášho cirkevnéhogymnázia.
Slávnosť začína vo štvrtok o 9. hodine v kostole sv.Františka z Assisivo Vranove nad Topľou - Juh slávnostnou sv.omšou, ktorú bude celebrovaťMons. Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita. Pozvanie prijali zástupcoviacirkvi, ministerstva školstva, krajského školského úradu, mesta, Radyškoly i ďalší vzácni hostia - Mons. František Šándor, zakladateľgymnázia, sestra Don Bosca, sestra Noemi...
Počas akadémie sa nám predstavia žiaci nášho gymnázia v bohatomprograme, nebude chýbať školská hudobná skupina INSIDE, spev, tanec,pantomíma. Sú pripravené prezentácie z histórie školy, súčasnýchúspechov a projektov.

Pozývame vás všetkých, príďte sa podeliť s našou radosťou a zároveňpoďakovať za plodných desať rokov a prosiť o ďalšie roky naplnenémúdrosťou, radosťou, láskou, pohodou a spokojnosťou.

Vzdelávanie poukazy

23.9.2009Len do 25. septembra 2009 majú školáci a ich rodičia čas na výberzáujmového krúžku a konkrétnej školy či školského zariadenia, ktoré hoponúka. Aj tento školský rok totiž dostali vzdelávacie poukazy určenéna podporu mimoškolských aktivít žiakov základných, stredných ašpeciálnych škôl. Na rok 2009 bola hodnota poukazu stanovená na 28 eur,teda 2,8 eura na mesiac školského vyučovania.
Prijímateľmi poukazovmôžu byť len školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove avzdelávaní, teda základné, stredné alebo špeciálne školy, ďalejzákladné umelecké školy, jazykové školy, materské školy alebo školskézariadenia - školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediskázáujmovej činnosti, domovy mládeže i školské jedálne, ak pri nichzriadia nejaký krúžok pre žiakov základných, stredných alebošpeciálnych škôl.
Záujmová činnosť, na ktorú sa využijú vzdelávacie poukazy, musí trvaťnajmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy,kluby, súbory či iné formy.
Škola nemôže brániť rodičom svojich žiakov, aby poukaz použili v inejškole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz využiť. Vtakomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na inýúčel v rozpočte kapitoly M�SR- napríklad na dohodovacie konanie.
V roku 2008 bolo vydaných celkovo 795 690 vzdelávacích poukazov avyužilo ich 646 803 žiakov, čo predstavuje 81,29 % z ich celkovéhopočtu. Ministerstvo školstva SR tak reálne týmto spôsobom podporilomimoškolské aktivity detí sumou 525,167 mil. Sk.

Bratislava 23. september 2009
zdroj : www.minedu.sk

Stanovisko ministerstva školstva

21.9.2009 Zdroj : www.minedu.sk

Informácie v dnešnom článku denníka Pravda „Mikolaj posiela školámdrahé počítače, ktoré vyšli z módy" považuje Ministerstvo školstva SRza neodborné a zavádzajúce.
Ministerstvo školstva SR nakupovalo podľa vládou schválených národnýchprojektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách aModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách počítače,notebooky a dataprojektory podľa technickej špecifikácie, stanovenejtak, aby technika splnila požiadavky, ktoré budú na ňu kladené počascelej doby projektov. Dodané počítače a notebooky boli vyrobené v roku2009 a aj v súčasnom období sú vo výrobnom programe výrobcu. Pretotvrdenie v článku o dodávke zastaranej techniky je nepravdivé.Notebooky aj počítače obsahujú systém automatickej obnovy inštalácie pozavírení, resp. poškodení inštalácie. Notebooky určené pre učiteľovobsahujú predinštalovaný operačný systém MS Vista, kancelársky balík MSOffice 2007 a vzdelávací softvér s multimediálnym obsahom pre predmetymatematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda pre Z�a SŠ.Počítače obsahujú predinštalovaný operačný systém MS Vista akancelársky balík MS Office 2007.
Súčasťou ceny dodávky je aj distribúcia techniky a jej príprava napoužitie vo všetkých (cca 3000) zapojených základných a strednýchškolách na celom území Slovenska. Záruka na techniku je 3 roky soservisom u zákazníka, tzn. v príslušnej škole. Cenu teda nie je možnéporovnávať s dostupnými cenníkmi, ktoré obsahujú iba cenu hardvéru.
Verejné obstarávanie na dodávateľa zákazky nákup výpočtovej techniky aposkytnutie súvisiacich služieb, špecifikácia techniky a súťažnépodklady sa začali pripravovať v decembri 2008. Predbežné oznámenie aoznámenie o metóde obstarávania boli zverejnené v európskom vestníku atiež vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady si vyzdvihlo22 firiem. V termíne na predkladanie ponúk boli predložené dve ponuky,ktoré boli vyhodnotené. Komisia vybrala ponuku firmy s najnižšou cenou.Počas procesu verejného obstarávania neboli k súťažným podmienkam aprocesu hodnotenia vznesené žiadne žiadosti o nápravu. Celé verejnéobstarávanie bolo posúdené M�SR z pohľadu dodržania zákona o verejnomobstarávaní a následne bol daný súhlas na podpis zmluvy s vybratoufirmou.

Bratislava 21. september 2009

Krúžky na I.stupni

18.9.2009 Aj na prvom stupni ponúkame našim žiakom činnosť v týchto krúžkoch :

Mgr. Anna Ďuríková - Z každého rožka troška,
Mgr. Lucia Kentošová - Brúsime si jazýček,
Mgr. Mária Vargová - Pohybové hry,
Mgr. Zuzana Hrubovská - Spevácky krúžok.
Bližšie informácie vám radi poskytnú učitelia.

Aký - kedy - kto vedie - jednoducho o krúžkoch

17.9.2009 V tomto školskom roku ponúkame našim žiakov II.stupňa v budove na Námestí Jána Pavla tieto krúžky :

Prírodopisný krúžok - utorok - 13:45-15:15 - RNDr. Bradovková - 5 – 9 roč.

Literárno-dramatický krúžok - streda - 13:30-15:45 - Mgr. Paľková - 5 – 9 roč.

Futbalový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr.Petro - 7 – 9 roč.

Počítačový - internetový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - Mgr.Tušim - 5 – 9 roč.

Matematika navyše - utorok - 13:45-15:15 -Mgr. Chytra - 5 – 9 roč.

Spevácky krúžok - streda - 13:45-15:15 - Mgr. Tomášová - 5 – 9 roč.

Praktická slovenčina - pondelok - 13:45-15:15 - Mgr. Krajníková - 9 roč.

Filmový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr. Magurová - 5 – 9 roč.

Mediálny krúžok - utorok - 13:45-15:15 -Mgr. Bak - 5 – 9 roč.

Plavecký krúžok - bazén - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr.Nadzam - 5 – 9 roč.

Hudobný a gitarový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - Mgr. Dzurjanin - 5 – 9 roč.


Rozpis krúžkov nájdete aj v priečinku Oznamy rodičom. Prajeme všetkým príjemné chvíle strávené v krúžkoch.

Ján Figeľ - Blahoželám cirkevnému gymnáziu

16.9.2009Dnes sme dostali nádherný e-mail s blahoželaním od eurokomisára, rodákaz Čaklova a jedného zo zakladateľov cirkevného gymnázia Ing.JánaFigeľa.
Z jeho slov vyberáme :
Blahoželám Cirkevnému gymnáziu sv. Františka z Assisi vo Vranove nadTopľou k prvému desaťročiu existencie a pôsobenia. Jeho ovocím sú novídospeláci, občania Slovenska a spoločnej Európy formovaní nieleninformáciami a vedomosťami, ale aj hlbším duchovným poznaním akresťanskou etikou. Som rád, že sa na Slovensku rozvíja pluralitnéškolstvo, ktorého veľmi aktívnou a kvalitnou súčasťou sú cirkevnéškoly...
Celý text si môžete prečítať v priečinku Aktuálne slová.

Vzdelávacie poukazy

14.9.2009V týchto dňoch dostali naši žiaci vzdelávacie poukazy. Prosíme rodičov,aby ich podpísali a žiaci si následne mohli vybrať niektorý z krúžkov.
Bližšie informácie o krúžkoch vám poskytnú zástupcovia riaditeľa školy, ako aj triedni učitelia.
Nuž milí rodičia a žiaci, ste vítaní v našich krúžkoch. Využite svoj voľný čas čo najlepšie a podľa svojich záujmov.
Ďakujeme za dôveru.

Školský vzdelávací program

14.9.2009 Už dlhší čas môžete na našej stránke nájsť v priečinku Dokumenty školy Školský vzdelávací program.
Vzhľadom k tomu, že ide o dokument, ktorý má vyše 700 strán, naša stránka už nedokáže "utiahnúť" takýto rozsiahly dokument.
Preto vzdelávací program nájdete aj na www stránke cirkevnej spojenej školy : www.cssvranov.edupage.sk.
Postupne tento dokument zverejňujeme a obohacujeme o nové dokumenty platné už aj pre tento školský rok.

Blahoželanie k meninám

10.9.2009 Krásnu kyticu ruží dnes chceme darovať všetkým ženám, ktoré nesú nádherné meno MÁRIA.

Drahá naša mamička Mária, tebe patrí naša vďaka, k tebe sa utiekame vnašich krížoch, ale aj radostiach. Chceme si u teba vyprosiť hojnosťlásky, pokoja, radosti, milostí a porozumenia. Prosíme ťa, opatruj našeMárie, Majky, Marušky...

Zasadnutie Rady školy

10.9.2009Zasadnutie Rady školy sa uskutoční v stredu 16.9.2009 o 16.00 hod. vbudove školy na Námestí Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou.
Kontakt na Radu školy:
Rada Školy pri Cirkevnej spojenej škole
Námestie Jána Pavla II. 827/26
09301 Vranov nad Topľou

Pôžičkový fond pre začínajúcich učiteľov

10.9.2009Ešte viac ako mesiac (do 10. októbra) môžu mladí pedagógovia posielaťsvoje žiadosti o poskytnutie pôžičky z Pôžičkového fondu prezačínajúcich pedagógov.
O pôžičku z fondu môže požiadať začínajúcipedagóg alebo pedagóg, u ktorého od ukončenia vysokoškolského štúdiuneuplynuli viac ako tri roky. Musí byť občanom SR s trvalým pobytom naSlovensku. Ďalšou podmienkou je uzavretie pracovnej zmluvy na výkonpedagogickej činnosti, pričom v rezorte školstva musí zotrvať najmenejpäť rokov. Manželom, ktorí spĺňajú uvedené predchádzajúce podmienky, sapôžička pridelí prednostne.
Žiadosť o pôžičku podáva žiadateľ písomne na adresu fondu. K nej musípripojiť overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskomštudijnom odbore, overený doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve navýkon pedagogickej činnosti, ako aj osvedčenie o štátnom občianstve(neoverená fotokópia občianskeho preukazu). V prípade, že pedagogickúčinnosť žiadateľ vykonáva na stredných odborných školách alebo ZU�a máukončené vysokoškolské štúdium bez štúdia neučiteľského smeru, prikladádoklad o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia v zmysle platnejlegislatívy.
Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosťžiadateľovi najneskôr do 20. novembra nasledujúceho kalendárneho roka.
Pôžička sa poskytuje vo výške do 8 298,48 € (250 000,- Sk) a je úročenáročnou 4-percentnou úrokovou sadzbou. Lehota splatnosti je do 15 rokovod podpísania zmluvy o pôžičke. Ak dlžník odpracuje v rezorte školstvapäť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma 829,85 € (25 000,-Sk). V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desať rokov,odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších 829,85 € (25 000,- Sk).
Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas materskej dovolenky,ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončeniaštúdia. Čas ďalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tomto čase poberárodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia, sa započítavado odpracovaných rokov s nárokom na uplatnenie odpisu 829,85 € (25000,-Sk).
Podrobné informácie, ako aj tlačivo žiadosti o pôžičku možno nájsť nainternetovej stránke www.spf.sk, príp. www.minedu.sk.

Zdroj : www.minedu.sk

Naše gymnázium oslávi už 10.výročie

9.9.2009V tejto chvíli chceme ďakovať za nádherný dar, ktorý nám bol daný.Ďakujeme za naše gymnázium. V súčasnosti slávime už 10.výročie vznikuCirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi.
Oslavy výročia sa uskutočnia 1.októbra 2009. V týchto dňoch sú prípravy v plnom prúde.
Radi vás všetkých privítame na slávnostnej sv.omši v prvý októbrový deň v kostole sv.Františka vo Vranove nad Topľou.
Viac informácii vám prinesieme pred slávnosťou.

Rozpis modlitieb za školy

8.9.2009Aj v tomto školskom roku sa modlia cirkevné školy za cirkevné školy. Aksa chcete pripojiť v priečinku Dokumenty školy vám prinášame novýrozpis modlitieb za školy.
Ďakujeme za každú modlitbičku.

Jedálny lístok opäť na stránke

7.9.2009 Na našej stránke nájdete každý týždeň nový jedálny lístok, ktorý nám pripravuje naša školská jedáleň lúčna.
Kliknite si na priečinok Jedálny lístok.


Odpustová slávnosť v bazilike

3.9.2009Veriaci farnosti Baziliky Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nadTopľou - Sever a otcovia Pavlíni nás pozývajú na odpustovú slávnosť.Program bude počas soboty a nedele veľmi bohatý. Slávnostnú sv.omšu vnedeľu bude celebrovať Mons.Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita.
Viac o programe nájdete na www.bazilikavranov.sk.

Oznam pre stravníkov

3.9.2009 Riaditeľka Školskej jedálne, Sídlisko Lúčna Vranov nad Topľou oznamuje :
Stravné sa platí :
1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu vo vašej banke z vášho účtuna účet školskej jedálne 1637730953/0200. Je potrebné zadať sumu
a) žiak I.stupňa Z�- 16,60 €
b) žiak II.stupňa Z�- 17,92 €
c) učitelia - 15,94 €
d) gymnázium - (kvinta - oktáva a štvorročná forma) - 19,92 €.
Príkaz zadajte mesačne vždy na 15-teho mesiac dopredu. Variabilný symbol obdržíte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ

2. bezhotovostne - cez internetbanking
3. poštovou poukážkou - adresa príjemcu : Školská jedáleň, Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II., 093 01 Vranov nad Topľou

Poplatky za stravu :
I.stupeň - 0,82 € na deň
II.stupeň - 0,89 € na deň
Učitelia - 0,79 € na deň
Gymnázium (kvinta - oktava) - 0,99 € na deň

Poplatok za identifikačnú kartu na výdaj stravy - 1,66 €.

Odhlásiť zo stravovania sa môžete aj prostredníctvom našej www stránky v časti Odhlásenie z obedov.
Všetky informácie dostane písomne každý prihlásený žiak. Informácie prerodičov a stravníkov sú súčasťou prihlášky na obed, ktorú obdrží každýstravník písomne.

Aktualizácia údajov

3.9.2009 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Deň "D" nastal

2.9.2009Milí žiaci, drahí rodičia. Tak a deň "D" nastal. Začal sa nový školskýrok... Desať mesiacov práce, radosti, starostí, nových nápadov,múdrosti a hlavne lásky našich detí k nám a nás k naším deťom.
Dnešok bol síce ťažký, ale krásny.
Slávnostnú sv.omšu celebroval duchovný správca školy ThLic.TiborZávadský, kanonik. Všetci spolu sme si vypočuli krásne slová. Oteckanonik sa prihovoril deťom, ktoré dnes po prvýkrát prekročili prahveľkej školy - prvákom. Taktiež svoje slová venoval našim prvákom -gymnazistom. Nuž a nechýbali rady a myšlienky pre všetkých učiteľov ažiakov.
Sv.omšu krásne dopĺňali svojim spevom a hudbou naši žiaci zo školskej skupiny INSIDE.
Vďaka všetkým, za nádherné chvíle strávené v kostole sv.Františka z Assisi.
Nuž a záver len myšlienka :
Tešíme sa na každý deň prežitý s našimi deťmi. Rodičia, verte nám a dôverujte nám. Odovzdáme sa im celým srdcom...

Foto z dnešného dňa nájdete v našom Fotoalbume II v galérii Začiatok šk.r.2009/2010.

Minister sa k nám prihovorí

31.8.2009Pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2009/2010 sapodpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prihovorípedagógom, žiakom a rodičom.
Príhovor ministra školstva odvysiela vpredvečer prvého školského dňa 1. septembra 2009 Slovenská televízia naJednotke aj Dvojke po Správach STV (cca o 19.50 hod.).
V stredu 2. septembra 2009 odznie o 9.10 hod. v Slovenskom rozhlase na okruhu Rádio Slovensko.

Bratislava 28. august 2009
zdroj : www.minedu.sk

Aktualizácia údajov

28.8.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Príhovor riaditeľa školy

28.8.2009Výchova bez lásky nie je možná... To je úvodná myšlienka príhovorunášho pána riaditeľa na prahu nového školského roka.
Celý príhovor si môžete prečítať na našej stránke v priečinku Dokumentyškoly v podpriečinku Príhovor riaditeľa školy šk.r.2009/2010.

Milí žiaci, v stredu začíname!

27.8.2009 Nuž a je to tu. Prázdniny sa nám pomaličky končia a predo dvermi je nový školský rok.
Slávnostné VENI SANCTE začne v stredu o 8.30 hod. Stretneme sa všetci o 8.hodine pred kostolom sv.Františka z Assisi.
Už sa na vás tešíme. No a čakajú na vás väčšie aj menšie prekvapká :-))

Oznam pre našich škôlkárov

26.8.2009Oznamujeme všetkým rodičom no najmä našim najmenším, že prevádzkamaterskej školy v školskom roku 2009/2010 sa začína 2. septembra (vstredu). Očakávame vás včase od 7.00 - 8.25. hod. Všetci sa na vás,milé deti, veľmi tešíme!
PS : Čaká na vás prekvapenie, teda tých prekvapení je viac...

kliknite si na www.cmsvranov.edupage.sk

Nová legislatíva aj na našej stránke

26.8.2009Keďže je doba, kedy sa menia zákony a vyhlášky týkajúce sa školstva,prinášame vám na našej stránke aktuálne znenia vyhlášok o základnejškole a strednej škole.
Vyhlášky nájdete v časti Dokumenty školy ( vľavo na lište ) v podpriečinku Aktuálne.

Pozvánka na Púť rodín

25.8.2009TK KBS: Domček - Dom Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom opäť pozývamamy, otcov a deti do spoločenstva. Už 10-tykrát pre nich pripravil Púťrodín, na ktorej sa účastníkom prihovorí otec Štefan Novotný sprednáške "Objav silu svojho vzťahu". Podujatie sa uskutoční 30.augusta2009, začiatok je o 9:30. Pripravené je aj množstvo hier pre deti.
viac na www.domcek.org

Začíname sv.omšou

24.8.2009Všetci naši učitelia nastúpia po dovolenke do školy v utorok25.augusta. Ako je už zvykom, začíname školský rok 2009/2010 sv.omšou vkostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH.
Svätú omšu bude slúžiť pán kaplán Peter Šoltís a začína o 8.30 hod.

Slávnosť v bazilike

24.8.2009Vo štvrtok 27. augusta 2009 o 18.00 hod. zavíta do Baziliky NarodeniaPanny Márie vo Vranove nad Topľou - sever otec biskup Mons.StanislavStolárik, aby odslúžil slávnostnú sv. omšu pri príležitosti výročiaslzenia obrazu Panny Márie.
Celá slávnosť začne o 17.30 hod. sprievodom po meste a vyvrcholí slávnostnou sv.omšou.
Sme všetci pozvaní!

Svadobné oznámenie

21.8.2009 Dnes sme dostali krásne svadobné oznámenie :
Andrea ORAVCOVÁ
Eduard NADZAM

Milovať znamená v šťastí druhého nachádzať šťastie vlastné.
My to naše nájdeme 5. septembra 2009 o 15.30 hod. v Rímsko-katolíckom kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

Nášmu pánovi učiteľovi PaedDr.Eduardovi Nadzamovi chceme vyprosiť vmanželstve hojnosť radosti, pokoja, lásky, pohody, porozumenia. Nech jedobrým manželom a otcom.
S láskou a prianím všetkého dobrého jeho kolegovia z cirkevnej spojenej školy.

Slávime sviatok sv.Bernarda

20.8.2009 Dnes slávi celá Cirkev sviatok sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
Toto nádherné meno nosí aj náš otec biskup Bernard Bober. Chceme mu pripríležitosti jeho sviatku vyprosiť hojnosť milostí, zdravia, pokoja,radosti a darov Ducha svätého.
S úctou a vďakou Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou.

Informácie pre učiteľov

17.8.2009Keďže sa čas dovoleniek našich učiteľov napĺňa, prinášame najnovšieinformácie o začiatku nového školského roka 2009/2010.
Pondelok : 24.august
- nástup zástupcov riaditeľa školy - príprava organizácie školského roka, tvorba rozvrhu hodín
- riaditeľ školy - pracovná porada, ktorú zvolal zriaďovateľ školy - Košice

Utorok : 25.august
- nástup učiteľov ( MŠ, ZŠ, G )
- zraz o 8.00 hod. - budova Z�II.stupeň - Námestie Jána Pavla II. ( MŠ, ZŠ, G )
- 8.45 hod. - svätá omša v kostole sv.Františka z Assisi
- po skončení sv.omše školenie BOZP a prvá pracovná porada ( všetci spoločne v budove na Námestí Jána Pavla II. )

Streda : 26. august
- 8.00 hod. pracovná porada pre všetkých ped.zamestnancov v budove gymnázia - Školská 650 ( MŠ,CZ�Gy)
Program :
1. Pedagogicko-organizačné pokyny pre šk.r.2009/2010 + doplnok POP
2. Miera vyučovacej a výchovnej povinnosti pedagogických zamestnancov
3. Triednictvo
4. Školská legislatíva -
a) Zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
b) Vyhláška M�SR č. 320/2008 o základnej škole
c) Vyhláška M�SR č. 282/2009 o stredných školách
d) Vyhláška M�SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška M�SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
5. Rozpočet školy - informácia

Štvrtok - 27.august
Piatok - 28. august
- príprava nového šk.roka, tvorba časovotematických plánov, príprava tried

Pondelok - 31.august
- 8.00 hod - 11.00 hod. - práca v triedach v jednotlivých budovách
- 11.30 hod - 1.pedagogická rada - budova Bernolákova 92 ( spoločne MŠ, CZŠ, Gy )
Program :
1. Plán hlavných úloh na šk.r.2009/2010
2. Školský vzdelávací program - všetky zložky
3. Školský výchovný program
4. Ročný plán výletov a exkurzií
5. Plán kontinuálneho vzdelávania
6. Iné

v čase od 9.00 hod - školenie PO - požiarne hliadky a noví učitelia - budova Námestie Jána Pavla II.

Pastiersky list otcov biskupov

16.8.2009Drahí bratia a sestry, prihovárame sa vám v dnešný krásny mariánskysviatok Nanebovzatia Panny Márie týmto pastierskym listom. Slávimedôležitú pravdu našej viery, ktorú Cirkev vyjadruje v orácii dnešnejsvätej omše slovami: Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenúPannu Máriu, matku tvojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy.Možno sa divíme tomu... viac si prečítajte na našej stránke v priečinkuAktuálne slová v podpriečinku Pastiersky list.

Štátny smútok

11.8.2009Slovensko sa v stredu 12. augusta zahalí do smútku a štátne vlajky saspustia na pol žrde. Vláda vyhlásila jednodňový štátny smútok potragickom banskom nešťastí v Handlovej, pri ktorom v pondelok 10.augusta vyhaslo 20 ľudských životov. Zostalo 39 sirôt, z toho 23nezaopatrených detí.

"Keďže ide o obrovskú tragédiu, vláda sa rozhodla vyhlásiť štátnysmútok na 12. augusta 2009, teda na stredu a to počnúc 8.00 h ráno do20.00 h večer na vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragickyzahynuli pri výbuchu vo východnej šachte Bane Handlová vHornonitrianskych baniach Prievidza 10. augusta 2009 a ktorých smrťotriasla celou spoločnosťou," uviedol premiér Robert Fico na dnešnejtlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády. ( zdroj TASR)

Spojme sa v modlitbe za duše zosnulých.
Odpočinutie večné, daj im, ó Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen

Pozvánka na odpustovú slávnosť

10.8.2009Z úprimného srdca vás pozývame na Odpustovú slávnosť Nanebovzatia PannyMárie v Čaklove, v nedeľu 16.augusta o 10.30 hod.
Slávnostnú sv.omšu bude celebrovať ThLic. Marek Haratim, vicerektor Inštitútu sv.Cyrila a Metoda v Ríme.
Bohatý duchovný program na veriacich aj v sobotu.

Program : sobota 15.august
9.00 modlitba sv. ruženca
9.30 sv. omša
14.00 rozjímavá modlitba sv.ruženca
15.00 korunka Božieho milosrdenstva
15.30 krížová cesta
16.30 vyloženie Sviatosti oltárnej k úcte a poklone
18.00 moderovaná adorácia mladých
18.45 ukončenie adorácie s požehnaním

Nedeľa - 16.august

9.15 akadémia detí k Panne Márii
9.45 modlitba sv. ruženca - deti
10.30 slávnostná sv. omša
V sobotu v čase od 16.30 – 18.00 bude možné sa v kostole vyspovedať.

Ste v Čaklove srdečne vítaní!

MODLITBA K ROKU KŇAZOV

10.8.2009 Pane Ježišu,

ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky.

Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento Rok kňazov.

Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosťz toho, že budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšousviatosťou; aké jednoduché je tvoje Božie slovo, ktoré nás každý deňvedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijíma kajúcich hriešnikov; aképosilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej NepoškvrnenejMatke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.

Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arskéhofarára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorúchceš zveriť tým, čo sa otvoria tvojmu volaniu.

Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, dializázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže „priniesť lásku do svojejfarnosti“.

Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkýchveriacich, aby boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmydarované tvojím Svätým Duchom.

No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby smesa všetci mohli obracať na tvojho nebeského Otca rovnakými slovami, aképoužíval svätý Ján Mária Vianney, keď sa modlieval:

„Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života.
Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieťmilujúc ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval.
Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne...
Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem,chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu.
Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný;
a pretože mi umožňuješ, aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi.
Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil, že ťa milujem“. Amen.

(porov. KKC, Trnava : SSV, 1999, 2658.)

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch

6.8.2009V čiastke 113 Zbierky zákonov bol zverejnený Zákon č. 317/2009 opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov.
My vám tento zákon prinášame na našej stránke spojenej školy : kliknitena www.cssvranov.edupage.sk a tam nájdete vľavo na lište odkaz na tentozákon.
Zdroj : www.minedu.sk


Začínajúcim novinárom a fotografom

4.8.2009TK KBS: Ružomberok – Opäť aj tento rok pripravilo novinárske združenieNetwork Slovakia letný žurnalistický seminár, na ktorý sa môžuprihlásiť začínajúci i pokročilí novinári, tvorcovia študentských,farských či iných časopisov, fotografi i blogeri aj pracovnícirozhlasu. V poradí už 12. žurnalistický seminár sa uskutoční od 28.augusta do 1. septembra 2009 v priestoroch Katolíckej univerzity vRužomberku.


Organizátori pripravili tri sekcie: štylistickú, fotografickú arozhlasovú. V štylistickej a fotografickej sekcii si účastníci môžuvybrať začiatočnícku alebo pokročilú úroveň. Štylistov začiatočníkovbude viesť bývalá redaktorka týždenníka Trend Jana Karlubíková, ktorása v súčasnosti venuje internetovej komunikácii. Pokročilých štylistovbude mať pod palcom redaktor denníka SME Tomáš Hudák.

Začínajúci fotografi sa budú zlepšovať pod vedením kňaza Andreja LojanaSVD, ktorý sa dlhé roky venuje fotografii a grafike. Pokročilífotografi sa priučia od Rudolfa Lendela, ktorý vyučuje na VŠVU aŠUP-ke. Pre záujemcov o rozhlasovú žurnalistiku je tu sekcia sredaktorom a moderátorom Slovenského rozhlasu Jaroslavom Barborákom.

Počas seminára odznie téma o mediálnej výchove v rodine a účastníci strávia spolu aj niekoľko spoločenských chvíľ.

Záujemcovia, ktorí by sa radi zúčastnili tohto seminára, nech saprihlásia do 14. augusta 2009 na e-mailovú adresunetworkslovakia@networkslovakia.sk.
Cena za seminár je 40 eur. Seminár sa uskutočňuje s podporouKonferencie biskupov Slovenska, nadácie Konrad Adenauer Stiftung a vspolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckejuniverzity v Ružomberku.

Network Slovakia je občianske združenie s charakterom profesiovéhozoskupenia, zamerané na profesionálnu i vzájomnú podporu mladýchkresťanských novinárov na Slovensku. Vzniklo roku 1998, v súčasnosti mápribližne 60 aktívnych členov a približne dvojnásobok spolupracovníkovz celého Slovenska. Za svoj cieľ považuje predovšetkým zachyteniemladých talentov, ich usmernenie, podporu, profesionálny rozvoj a pomocpri novinárskom štarte, ak aj profesionalizáciu médií, v ktorýchpôsobia. Network Slovakia je členom Medzinárodnej únie katolíckej tlačeUCIP a jej sekcie pre mladých novinárov Network.

Stretnutie mládeže so sv.otcom

4.8.2009Milí mladí priatelia, už onedlho máme jedinečnú príležitosť, zažiťspoločne atmosféru stretnutia mládeže so Svätým Otcom Benediktom XVI.Ako už zaiste viete, v dňoch 26. - 28. septembra 2009, navštívi SvätýOtec Benedikt XVI. Českú republiku. Program návštevy 28. septembra vStarej Boleslavi bude zameraný pre mládež, kde Svätý Otec odovzdámladým špeciálne posolstvo.

Preto Rada KBS pre mládež a univerzity všetkým mladým ponúka možnosť,pripojiť sa k slovenskej delegácii, a byť s ostatnými mladými Slovákmina tomto stretnutí a k tomu ešte aj v jednom sektore. Miestenky simôžete záväzne rezervovať aj v našom Arcidiecéznom centre pre mládež vPrešove (ACM) . Miestenky sú zdarma.

Miestenky a dopravu ( v prípade dostatočného počtu účastníkov) nastretnutie so Svätým Otcom do Starej Boleslavi si môžete rezervovať do6. augusta 2009 na emailovej adrese acm@rimkat.sk.
Viac informácii ohľadom návštevy Svätého Otca Benedikt XVI. v Českejrepublike nájdete na webovej stránke: www.navstevapapeze.cz
zdroj : www.rimkat.sk

Pozvánka na púť mužov

4.8.2009V nedeľu 23. augusta sa v Gaboltove uskutoční 7. celoslovenská púťmužov na tému "Obnova cez Božie slovo - stretnutie s veľkými prorokmi".

Program púte:

9:00 - Krížová cesta
10:30 - dopoludňajší blok (chvály, prednáška, modlitby)
12:00 - Modlitba Anjel Pána, prestávka na obed
13:30 - popoludňajší blok (chvály, prednáška, svedectvá, sviatosť zmierenia)
15:45 - Modlitba posvätného ruženca
16:30 - svätá omša (celebruje Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup)

Prednášajúci: p. Michal Zamkovský, CSsR

zdroj : www.rimkat.sk

Nová súťaž...

3.8.2009Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje celoslovenskú verejnú neanonymnúsúťaž o Cenu generálnej komisárky Expo Šanghaj pre študentov všetkýchročníkov príslušných vysokých, stredných a základných škôl na Slovenskuo najlepšie dielo v oblasti fotografie, filmu či zvukového diela/znelky/ pre účasť Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPOŠanghaj 2010.

Cieľom projektu je vytvoriť dielo, ktoré bude odpovedať na otázku:„Svet pre ľudstvo, alebo ľudstvo pre svet?“. Táto otázka je zároveňnázvom tohto diela.
Ceny za najlepšie diela v jednotlivých kategóriach

I. cena........................100 Eur, prezentácia diela v médiách a vmateriáloch na Svetovej výstave EXPO Šanghaj 2010, darčekové predmety

II. cena....................... 80 Eur, prezentácia na tlačovej konferencii v Bratislave, darčekové predmety

III. cena..................... 50 Eur, prezentácia na tlačovej konferencii v Bratislave, darčekové predmety

V každej kategórii (fotka, film, zvuk) generálna komisárka slovenskejexpozície Expo Šanghaj 2010 Ivana Magátová teda udelí 3 ceny.

Odmenou pre absolútneho víťaza za prvé miesto v súťaži (jedensúťažiaci, ktorý získa najviac bodov v rámci všetkých troch kategórií)bude aj účasť na Svetovej výstave EXPO Šanghaj 2010. Všetky víťaznédiela budú využité počas EXPO Šanghaj 2010. Zmyslom súťaže a udeľovaniaceny je podnietiť súťaživosť študentov ako aj podporiť ich tvorivosť afantáziu.

Rámcovým kritériom hodnotenia bude originálnosť, vystihnutie témy a komplexné prepojenie všetkých prvkov.

Do súťaže študenti môžu posielať svoje návrhy najneskôr do 30. 09.2009. Zaslať ich treba v elektronickej podobe na:sekretariatexpo@economy.gov.sk

Súťažné práce vyhodnotí súťažná porota najneskôr do 30.10.2009.

Udelené ceny a diplomy študentom svojou pečiatkou a podpisom potvrdíMinisterstvo hospodárstva SR. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční vnovembri 2009. Idea

Súťaž v prvom rade vychádza z hlavnej témy Svetovej výstavy ExpoŠanghaj 2010, ktorá znie „Better City, Better Life“ („Lepšie mesto,lepší život“), a z motta, ktoré si zvolila slovenská strana: „The Worldfor Humanity“ („Svet pre ľudstvo“).

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou súťaže sú študenti základných, stredných, vysokých škôl.

Zadanie

Cieľom je vytvoriť dielo, ktoré bude vyjadrovať tému „Svet pre ľudstvo“, ktorá je zároveň názvom tohto diela.

Stránka formy a štýlu tohto diela je ľubovolná. Medze tvorivosti sa vtomto prípade nekladú. Musia však byť naplnené tieto podmienky:

- dielo musí byť zaznamenané v elektronickej forme,
- dielo musí mať jediného (podpísaného) autora,
- dielo musí byť pôvodné, v súlade s autorskými právami a prislúchajúcimi zákonmi SR.

Môže ísť o : - fotografické dielo (.jpeg, .tiff, …), podmienkou je farebná fotografia v rozlíšení min. 300dpi
- zvukové dielo (.mp3, .wma, .ogg, …) max. dĺžka trvania 20 sekúnd
- filmové dielo (.mpeg, .wmv, …). max. dĺžka trvania 5min. bez hovoreného slova, titulky v anglickom jazyku.
Výsledná práca môže mať umelecký charakter. Forma, štýl a žáner nie sú stanovené. Každý účastník môže predložiť len jedno dielo.

Digitálny súbor musí byť odoslaný najneskôr do 30.09.2009 buď e-mailomna adresu sekretariatexpo@economy.gov.sk, v prípade veľkosti do 5MB,alebo v CD / DVD formáte na adresu MH SR, Mierová 19, 827 15 Bratislavas označením Expo 2010 – súťaž (ak je súbor väčší než 5 MB).

Vyhodnotenie

Kritériom hodnotenia bude úroveň stvárnenia danej témy (max. 20 bodov),originálnosť (osobitosť, max. 10 bodov) a kvalita spracovania (formálnaa umelecká úroveň, max. 20 bodov). Maximálny možný počet bodov, ktorémôže získať hodnotené dielo je 50.

Hodnotiaca komisia / 5 členov/ bude zložená zo zástupcu Ministerstvahospodárstva, realizačnej agentúry a umelcov zapojených do realizácieslovenského pavilónu na Expo2010 Diela budú hodnotené každým porotcompodľa stanovených kritérií. Body udelené jednotlivými členmi poroty sasčítajú. Súťaž vyhráva autor diela ktoré získalo najvyšší počet bodov(max. 250).
Zdroj: www.economy.gov.sk

alebo

http://www.trra.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=179

Svadobný deň

1.8.2009Dnes prijala sviatosť manželstva v kostole Všetkých svätých v NacinejVsi naša pani učiteľka PaedDr.Zuzka Kušnírová. Jej vyvoleným manželomsa stal Pavol Viňanský.
Nuž milí novomanželia, končí vám jednoduché JA a začína nádherné MY.Vyprosujeme vám v manželstve hojnosť radosti, pokoja, lásky, pohody,porozumenia a nádherné detičky.

Prázdniny so sv.Františkom

29.7.2009Dnešný prázdninový deň bol pre naše deti a deti z farnosti Vranov - Juhnaplnený hrami a radosťou z pohybu. Športový deň sa konal pri kostolesv.Františka z Assisi a veruže bolo veselo. Ďakujeme všetkým deťom,ktorí prišli a naplnili prázdninový čas so sv.Františkom v športovomduchu.

Aktualizácia údajov

29.7.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Nová www stránka na pomoc učiteľom

27.7.2009S cieľom podporiť a skvalitniť vyučovanie o európskych témach aEurópskej únii vznikla nová internetová stránka Kútik pre učiteľov(http://europa.eu/teachers-corner/index_sk.htm). Pedagógovia si tunájdu široké spektrum učebných materiálov o Európe, na tvorbe ktorýchsa podieľali rôzne inštitúcie EÚ a iné vládne a mimovládne subjekty.
Tieto informácie pritom ponúka v prístupnej forme, náročnosťou i formouspracovania prispôsobené štyrom vekovým kategóriám - pre žiakov do 9rokov, vo veku 9 - 12 rokov, 12 - 15 rokov a nad 15 rokov.
Okrem základných informácií o EÚ sa môžu učitelia pri výučbe inšpirovaťaj rôznymi mapami, plagátmi i ďalšími materiálmi týkajúcimi saproblematiky jazykov v Európe, ochrany životného prostredia,poľnohospodárskej politiky či ochrany spotrebiteľa.

Bratislava 27. júl 2009
zdroj www.minedu.sk

Blahoželanie k meninám

25.7.2009 V nedeľu slávia sviatok mena všetky ženy nesúce nádherné, jednoduché meno ANNA.
Chceme sa aj my pripojiť ku gratulantom a našim oslávenkyniam zapriať kmeninám hojnosť radostí, pokoja, milostí, zdravia, trpezlivosti aláskavosti v každom prežitom dni. Buďte ako sv.Anna - starostlivá askromná mamička, ktorá však pre tento svet porodila úžasného človeka -Pannu Máriu.

Svadobné oznámenie

23.7.2009 Dnes k nám prišlo svadobné oznámenie našej pani učiteľky, ktoré nás veľmi potešilo. Podeľte sa s nami o radosť.

...láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.

PaedDr.Zuzana Kušnírová
Pavol Viňanský

Zuzana a Pavol oznamujú, že nepočúvali rady skúsených a 1.augusta 2009o 16.hodine vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva vrímsko-katolíckom kostole v Nacinej Vsi.

Snúbencom blahoželáme a vyprosujeme im na spoločný život hojnosť zdravia, radostí, pokoja, lásky, pohody a darov Ducha Svätého.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

22.7.2009Prijmite srdečné pozvanie na odpustovú slávnosť sv. Joachima a sv. Annyvo farnosti Vranov n.T. – Čemerné, ktorá sa uskutoční 27.7.2008 o 10.30hod. v miestom farskom kostole. Hlavným celebrantom bude Mgr. JánDolný, novokňaz.

Projekt e-vzdelávanie

22.7.2009Na základe výzvy Ministerstva školstva SR sme sa zapojili aj doprojektu e-vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia...Ministerstvo zverejnilo v týchto dňoch výsledky. Bohužiaľ, z vybranýchprojektov nebola podporená žiadna cirkevná škola.
Vyberáme zo stránky ministerstva :
V rámci výzvy E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodnenéhoprostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009 bolo Ministerstvuškolstva Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených spolu162 projektov.

Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektovE-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakovso zdravotným znevýhodnením 2009 na zasadnutí 1. júla 2009 vybrala 33projektov , ktorých zoznam po schválení podpredsedom vlády a ministromškolstva je uvedený na stránke www.minedu.sk

Projekt Zdravie v školách

22.7.2009Do celoslovenského projektu Zdravie v školách, ktoré vyhlásiloMinisterstvo školstva SR sa zapojila aj naša škola. Bohužiaľ, bolizverejnené výsledky a z podporených projektov sú iba dva, ktoré podalicirkevné školy - Gymnázium sv.Františka Žilina - celoslovenský projektČervené stužky a CZ�Šurany.
Vyberáme zo stránky ministerstva školstva :
V rozvojovom programe Zdravie v školách v roku 2009 bolo k dátumuuzávierky podania projektov dňa 14. apríla 2009 podaných celkovo 330projektov, z toho 327 projektov miestnych a regionálnych a šesťceloslovenských projektov od zriaďovateľov základných a stredných škôls celkovou finančnou požiadavkou 775 511 € z rozpočtovej kapitolyMinisterstva školstva SR na ich realizáciu.Z hodnotených 330 projektovbolo vybraných 38 projektov, ktoré sa budú realizovať na miestnej,resp. regionálnej úrovni a dva celoslovenské projekty.
Na projekty miestneho a regionálneho dosahu bola pridelená finančnápodpora maximálne 2 600 € v celkovej výške 83 826 €. Na dva projektyceloslovenského dosahu bola pridelená finančná podpora v celkovej výške15 595 €.
zdroj : www.minedu.sk

Prezident svojím podpisom odobril zákon o pedagógoch

17.7.2009Prezident SR Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon o pedagogickýchzamestnancoch. Nová právna norma, ktorú NR SR schválila 24. júna 2009,rieši práva a povinnosti pedagogických aj odborných zamestnancovpôsobiacich v školách a školských zariadeniach.
Zákon komplexneurčuje predpoklady na výkon činnosti pedagogických zamestnancov.Zavádza štyri kariérové stupne (začínajúci pedagóg, samostatný pedagóg,s prvou atestáciou, s druhou atestáciou) a dve kariérové pozície(špecialista, vedúci zamestnanec). Zároveň vytvára komplexný systémkontinuálneho vzdelávania, ktorý tvorí základ kreditového systémuodmeňovania. Zákon sa zaoberá aj starostlivosťou o pedagogického aodborného zamestnanca, jeho ochranou (chránená osoba), sociálnymivýhodami, morálnym oceňovaním. Účinnosť nadobudne 1. novembra 2009 (svýnimkou niektorých článkov).

Bratislava 17. júl 2009
zdroj : www.minedu.sk

Kampaň pre Ježiša

15.7.2009Kampaň pre Ježiša je celoslovenskou evanjelizačnou kampaňouSpoločenstva pri Dóme sv.Martina v Bratislave. Počas tohto týždňanavštívilo 60 mladých evanjelizátorov aj farnosť sv.Františka z Assisivo Vranove. Dnes sa o 17.hodine uskutoční koncert skupiny Timoti naNámestí Slobody.
ČO o sebe hovoria evanjelizátori :
Naším zázemím je rímskokatolícka cirkev aj keď cieľom je prebudeniekresťanov všetkých denominácií a neveriacich na celom Slovensku.
Kampaň je šnúra dobrej kresťanskej hudby, svedectiev a hovoreného slovapo mestách Slovenska s cieľom zasiahnuť neveriacich radostnou zvesťou ospáse skrze Ježiša Krista.
Ak chcete vedieť niečo viac kliknite si na : http://kampan.martindom.sk/rocniky.php?rocnik=10⊂=1
( čaká vás tu nádherné video )

Svätý otec navštívi Českú republiku

15.7.2009Svätý otec Benedikt XIV. navštívi v dňoch 26. - 28. septembra t.r.našich susedov v Českej republike. Prinášame vám základné informáciepre účastníkov svätej omše s pápežom Benediktom XVI. počas jehoapoštolskej cesty ( zdroj www.rimkat.sk)

Na obe bohoslužby v Brne, aj v Starej Boleslavi, je potrebné objednaťsi miestenky, pre niektoré skupiny veriacich (kňazi, diakoni,miništranti, mládež, rodiny s malými deťmi, vozičkári) budú vyhradenésamostatné sektory.

Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 7. augusta 2009 na adresu: EvaRenzová, Česká biskupská konference, Thákurova 3, CZ-160 00 Praha 6),alebo elektronicky na e-mail: renzova@cirkev.cz, kópiu na e-mail:vitzatloukal@gmail.com. Miestenky, menovky a podrobné informácie budúrozoslané v prvej polovici septembra.

Svätá omša v Brne, Medzinárodné letisko Brno-Tuřany - 27. septembra o10:00: Areál, kde sa bude bohoslužba konať, bude otvorený od 4:00 ráno,od 6:30 začne spoločný program. Vstup do červenej VIP-zóny budeukončený o 9:30, bez výnimiek.

Svätá omša v Starej Boleslavi, trávnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice (Proboštská louka) - 28. septembra o 9:45:
Areál, kde sa bude bohoslužba konať, bude otvorený od 4:00 ráno, od6:00 začne spoločný program. Pútnici by mali byť v sektoroch najneskôro 9:00.

Podrobné informácie sú priebežne uverejňované na webovej stránke www.navstevapapeze.cz a www.biskupstvi.cz/papezvbrne.

V našej škôlke vládne pracovný ruch

15.7.2009Ak si myslíte, že v škole je teraz kľud, tak sa veľmi mýlite. Pracujemena plný plyn hlavne v priestoroch našej materskej školy. Pripravujemeďalšiu triedu pre naše deti. Pre veľký záujem zo strany rodičov o našuškôlku musíme rozširovať naše priestory. Nuž a my sa snažíme naplniťto, čo si každý rodič praje pre svoje dieťa - mať krásnu, bezpečnúškôlku, kde sa deti veľmi radi vracajú.

Nové foto v našom Fotoalbume

13.7.2009V našom Fotoalbume II. vám prinášame nové fotografie v niekoľkýchgalériách. Kliknite si tam a nájdete foto zo záveru šk.roka a rozlúčkyz deviatakmi, z osláv 90.výročia príchodu prvých sestier na SlovenskoKongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom akoaj z návštevy kardinála J.E.Jozefa Tomka v Čaklove.

Festival radosti

13.7.2009 zdroj : www.rimkat.sk
Pozývame ťa na jedinečný Festival radosti pri príležitosti 10. výročiaPútí radosti vo Vysokej nad Uhom. Téma: „...aby vaša radosť bolaúplná!" (Jn15, 11c)

• Festival radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov. Koná sa po prvý raz v čase letnej púte radosti.

• Festival radosti ti umožní zažiť spoločenstvo v malých skupinkách,ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznáš nových priateľov z rôznych častíSlovenska (možno aj zahraničia). Máš priestor komunikácie o rôznychtémach a zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu s hosťom, čisvätej omši, adorácii...

• Viac informácii nájdete na www.domcek.org kde v týchto dňoch bola spustená aj samotná registrácia.


PREDBEŽNÝ PROGRAM

Štvrtok 13. august 2009

• 19:45 - slávnostné otvorenie Festivalu radosti
• 20:00 - úvodná svätá omša
• zoznámenie sa v skupinách

Piatok 14. augusta 2009

• ranná modlitba, raňajky
• 09:00 prednáška na tém "Ustavične sa radujete v Pánovi!"
• aktivity v skupinkách
• zdieľanie
• obed
• dialóg s hosťom
• večera
• kajúca pobožnosť
• 20:00 krížová cesta po obci
• 22:00 svätá omša

Sobota 15. augusta 2009

• svätá omša
• raňajky
• workshopy
• obed
• futbal
• večera
• koncert kapely

Neďela 16. august 2009 - deň osláv

• ranná modlitba
• raňajky
• prekvapenie
• obed
• 16:00 Návraty - ako sa to rodilo, priebeh púti
• predstavenie celého diela vo Vysokej nad Uhom
• 18:00 svätá omša - celebruje o. arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
• agapé
• večer svedectiev
• moderovaná adorácia

Pondelok 17. augusta 2009

• záverečná svätá omša
• rozlúčka, odchod účastníkov
• upratovanie po akcii - dobrovoľníci a tí, ktorí chcú pomôcť.
Informácie z www.domcek.org

Trošku sme sa odmlčali

12.7.2009Vážení návštevníci našej stránky. Tak trošku sme tento týždeňnepriniesli novinky. Ale tvorcovia stránky strávili týždeň dovolenky,kde prístup k netu nebol. Oddýchli si, načerpali nové sily a tak sastránka opäť rozbehne. Je síce uhorková sezóna, ale nám to nevadí.Budeme sa snažiť byť stále aktuálni. Nuž sledujte našu stránku denne...

J.E. kardinál Jozef Tomko navštívi Čaklov

5.7.2009 S veľkou radosťou v srdci oznamujeme všetkým, že v piatok 10.júla zavíta do Čaklova J.Em. kardinál Jozef TOMKO.
Otec kardinál prijal pozvanie eurokomisára, rodáka a telom a dušou Čaklovčana Ing. Jána Figeľa.
Pozývame všetkých na slávnostnú sv.omšu v piatok o 18.00 hod. v kostoleNanebovzatia Panny Márie v ČAKLOVE. Celebruje otec kardinál spolu sotcom arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.

Poďte k nám na návštevu

3.7.2009Milí naši návštevníci. Vieme, že sú prázdniny. Ale my sa nemýlime,voláme vás k nám na návštevu do našej materskej školy.
Aj keď je naša škôlka bez detí, je tam iba pracovný ruch, my vás pozývame k nám.
Ak si kliknete vľavo na lište na odkaz Materská škola, dostanete sa nastránku škôlky. No a vo Fotoalbume nájdete v galérii s názvom Poďte knám na návštevu tristo nových fotografií z našej škôlky. Verte nám, súto nádherné zábery.
Tak klikajte a pozrite sa, ako sa majú naše deti v škôlke super.

Nech sa nám deti netúlajú

3.7.2009Dnes k nám prišla pozvánka na prázdninové podujatia v Hornozemplínskejknižnici s finančnou podporou Nadácie COOP Jednota, v rámci grantovéhoprogramu Nech sa nám netúlajú...
Nuž vás teda pozývame na tieto akcie :
2.júl o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici - Tanečný štvrtok - Vyhlásenie súťaže Čitateľ leta 2009
9.júl o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici - Tvorivý štvrtok - Otvárame knihy plné nápadov
16.júl o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici - Rozprávkový štvrtok - Bábkové divadlo na potulkách rozprávkovým svetom
23.júl o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici - Hravý štvrtok - (Ne)poslušné písmenká
30.júl o 9.00 hod. v Lesíku l.mája - Dobrodružný štvrtok - Po stopáchRobinsona ( čítačka dobrodružných príbehov spojená s opekačkou,vyhodnotenie súťaže Čitateľ leta 2009).
Nuž milé deti, neváhajte a strávte každý júlový prázdninový štvrtok hodnotne a pritom zaujímavo.

TV LUX hľadá externých moderátorov

2.7.2009TK KBS: TV LUX hľadá externých moderátorov publicistických diskusnýchrelácií. Vyžadujeme schopnosť pracovať samostatne pri príprave relácií,komunikatívnosť, kresťanské zmýšľanie a kreatívnosť. Moderátorskéskúsenosti sú vítané.

Svoje životopisy, motivačné listy a aktuálnu fotografiu posielajte do 20. júla na adresu konkurz@tvlux.sk alebo poštou TV LUX,
Staré grunty 36,
841 04 Bratislava.
Heslo: KONKURZ
zdroj : www.rimkat.sk

Ako počas prázdnin

30.6.2009 Prázdniny sa nám začali, naše deti nám dnes priniesli domov vysvedčenia.
Život v škole však nekončí. Počas prázdnin nás nájdete v budove gymnázia - Školská 650 - Rodinna oblasť.
Kontakt : 4464281, mail : czsvranov@post.sk.

Koniec školského roka

29.6.2009 V utorok 30.júna končí školský rok 2008/2009. Všetci naši žiaci dostanú vysvedčenia a odídu na prázdniny.
Prajeme všetkým nádherné prázdninové dni, naplnené oddychom, slnkom, radosťou, zážitkami.
Načerpajte veľa síl do nového školského roka!
Všetkým učiteľom a zamestnancom ďakujeme za prácu vykonávanú počas celého školského roka.

Sviatok sv. Petra a Pavla

29.6.2009Dnes slávime prikázaný sviatok sv.Petra a Pavla. Deň sme prežili vspoločenstve pri sv.omši v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nadTopľou - JUH. Sv.omšu celebroval ThLic.Tibor Závadský, kanonik,duchovný správca školy.
Po sv.omši sa slovami vďaky rozlúčili naši deviataci, ktorí opúšťajúnaše rady a pokračujú v štúdiu na rôznych stredných školách.
Deň bol zavŕšený duchovnou obnovou a agapé.
Blahoželáme všetkým našim chlapcom a mužom, ktorí nosia nádherné menáPeter a Pavol k meninám. Vyprosujeme im hojnosť milostí a radostí zkaždého prežitého dňa.

Výberové konanie

25.6.2009Dnes sa v budove nášho gymnázia Školská 650 uskutoční výberové konaniena miesta učiteľov pre šk.r.2009/2010 s aprobácioumatematika-fyzika-informatika-anglický jazyk. Výberové konanie sazačína o 15.00 hod.

Ďakovný list z rúk otca biskupa

25.6.2009Dnes sa v Košiciach koná morálne ocenenie najúspešnejších žiakovcirkevných škôl košickej arcidiecézy. Z rúk otca biskupa dostaliĎAKOVNÝ LIST naši žiaci : deviataci Michaela Pasulková a Marek Štovka aoktavania Michal Bubnár, Adam Antolík, Katarína Koritková a KatarínaVenceľová.
Všetkým blahoželáme. Foto prinesieme už čoskoro.

Vylepšujeme našu stránku

25.6.2009Na našej www stránke neustále pracujeme a snažíme sa ju vylepšovať. Oddnes si môžete na hlavnej stránke dole pod novinkami nájsť odkazy navýznamné stránky, na ktoré vás po kliknutí prepojíme z našej stránky.Nájdete tam odkaz na stránku nášho zriaďovateľa, Ministerstva školstvaSR, UIPŠ, školské vzdelávacie programy a postupne aj iné.
Takže si nezabudnite kliknúť na našu stránku každý deň a budete mať vždy čerstvé informácie.

Vydarený výlet a hojnosť zážitkov

24.6.2009Trieda VII. A sa v dňoch 19.-20.6.2009 spolu so svojou triednouučiteľkou RNDr.G.Bradovkovou zúčastnili výletu do AquaCity Poprad aVysokých Tatier. V piatok počas krásneho slnečného dňa strávili žiaci 7hodín v AquaCity a dosýta využili ponuku termálnych bazénov atobogánov. Večer toho istého dňa sa zúčastnili sv. omše v staromkostolíku sv. Egídia, ktorú celebroval pomocný biskup o. Imrich. Vsobotu navštívili Tatranskú Lomnicu, Starý Smokovec a obchodné centrumMax. Z výletu si všetci odniesli veľa nových a pekných zážitkov. Zavydarený výlet a šťastný návrat ďakujú všetkým, ktorí ich sprevádzali vmodlitbách.
Foto z výletu prinášame v našom Fotoalbume II v priečinku Výlety II.stupeň

Súdne pojednávanie naživo

23.6.2009Vybraní žiaci ôsmeho ročníka sa v rámci občianskej výchovy zúčastnilispolu s pánom učiteľom PaedDr.E.Nadzamom súdneho pojednávania naOkresnom súde vo Vranove nad Topľou. Žiaci mali možnosť v priamomprenose sledovať prácu sudcu, prokurátora, obhajcu aj súdneho znalca vprípade trestnej veci poškodzovania majetku. Žiaci odchádzali zosúdneho pojednávania naozaj obohatení o nové vedomosti. Poďakovaniepatrí aj JUDr. M. Vaľušovi za sprostredkovanie.

Foto z nášho školského klubu detí

23.6.2009Navštívili sme naše deti v školskom klube detí v budove I.stupňa na B92. Prinášame vám v našom Fotoalbume II. niekoľko fotografií. Kliknitesi tam.

Je čas výletov a my prinášame nové foto

23.6.2009Nastal čas výletov. Naše deti navštevujú rôzne kúty nášho krásnehoSlovenska. Vo fotoalbume II. prinášame nové foto z výletov. Kliknite sitam, stojí to za to.

Primičná sv.omša Františka Telváka

21.6.2009Dnes slúžil v kostole Povýšenia sv.kríža v Snine primičnú svätú omšunovokňaz František Telvák. Pôsobil v tomto školskom roku aj v našejškole ako školský diakon a asistent učiteľa.
Na tejto primičnej sv.omši sme sa zúčastnili aj my a odniesli sme siúžasný duchovný zážitok. V spoločnosti Ferka a jeho rodiny, príbuzných,známych, priateľov a veriacich zo Sniny, Vranova nad Topľou i zokolitých dedín sme prežili krásnu sv.omšu.
Bolo nám cťou, poznať novokňaza Františka a prežiť s ním tieto krásne chvíle.
Fotografie z primičnej sv.omši nájdete v našom Fotoalbume II.

Opäť úspešný projekt

20.6.2009 Vo štvrtok 18.6.2009 zasadalo schvaľovacie grémium projektu Renovabis, na ktorom boli hodnotené jednotlivé projekty.
Z Košickej arcidiecézy bolo hodnotených 19 projektov, z ktorých bolivybrané 3 najlepšie. Medzi úspešnými projektmi je aj náš projekt -Školská hudobná skupina, prostredníctvom ktorého získame 2.417 Eur(72.800 Sk) na vybavenie našej školskej hudobnej skupiny Insidepotrebnými hudobnými nástrojmi a aparatúrou.
Veľmi sa tešíme a ďakujeme za štedrosť nadácii Renovabis.

Morálne ocenenie žiakov

20.6.2009Na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie v katolíckychškolách Košickej arcidiecézy udelí Mons. Stanislav Stolárik, pomocnýbiskup-generálny vikár, ďakovný list aj našim žiakom. Z rúk otcabiskupa prevezmú Ďakovný list : deviataci Michaela Pasulková a MarekŠtovka a oktavania Michal Bubnár, Adam Antolík, Katarína Koritková aKatarína Venceľová. Morálne ocenenie sa uskutoční 25. júna 2009 vKošiciach.

František Telvák vysvätený za kňaza

19.6.2009S radosťou v srdci oznamujeme všetkým, že náš drahý František Telvák (pôsobiaci na našej škole ako diakon ) prijme z rúk otca aricibiskupaMons.Alojza Tkáča, v sobotu v Dóme sv.Alžbety v Košiciach sviatosťkňazstva.
Primičnú sv.omša bude slúžiť František Telvák vo svojom rodnom meste v SNINE v nedeľu 21.júna v kostole Povýšenia svätého kríža.
Myslime v modlitbách na nášho drahého otca Františka.
Foto z vysviacky a primičnej sv.omše nájdete v našom Fotoalbume II.

Deň otcov

19.6.2009 Nedeľa 21.júna bude patriť našim otcom, oteckom, ocinkom, tatíkom, tatuľkom... Práve v túto nedeľu oslávime DEŇ OTCOV.
Nuž milí naši oteckovia, prajeme vám k vášmu sviatku hojnosť milostí,darov, pokoja, lásky, pohody, porozumenia a múdrosti. Rozdávajte svojesrdcia, nám svojim deťom. Máme vás veľmi radi a ctíme si vás.

Kvalita priniesla úrodu

19.6.2009V týchto dňoch zverejnil Národný ústav certifikovaných meranívzdelávania (NÚCEM) výsledky externej časti maturitnej skúšky zanglického jazyka. Nuž a výsledky sú fantastické. Naši maturanti sa vanglickom jazyku umiestnili najvyššie v Prešovskom a Košickom kraji,ale čo je ešte úžasnejšie na celom Slovensku sme spomedzi gymnáziíobsadili nádherné tretie miesto.
Za nás hovoria výsledky ... A to je ten najkrajší dar pre všetkých učiteľov, ktorí sa naplno venujú žiakom.
Veľmi sa tešíme z tohto úspechu.
Ak chcete vedieť viac o maturite kliknite na stránku http://www.nucem.sk/sk/maturita#532.
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa pričinili o tento historický úspech.

Projekt Skupina 20 - Deň ôsmy - rozlúčkový utorok

17.6.2009Nuž a prišiel utorok - deň rozlúčky. Celá skupina slovenských apoľských detí sa stretla pred hotelom. Nechýbala spoločná prehliadkapriestorov školy a slová rozlúčky. Každý zo zúčastnených sa potešil zdarčekov.
Hodnotili sme krásne dni prežité spolu, naplnené radosťou, kamarátstvom, spoznávaním, športovaním...
Vďaka patrí všetkým, ktorí pripravili tento projekt a odovzdali riadny kus seba pre dobro iných.

Projekt Skupina 20 - Deň siedmy - pondelok

17.6.2009V pondelok čakal naše deti Cifroško. V Dome kultúry sa predstavil tentofolkórny súbor krásnymi ľudovými piesňami a tancami. Potom obed vškolskej jedálni a prechádzka mestom. Pri soche Jána Pavla II. smezasadili symbolický strom priateľstva ( lipa) a zúčastnili sa nasv.omši v kostole sv.Františka z Assisi.
Nuž a večer nasledovala Goodbye party, kde nechýbal tanec, radosť, piesne, prezentácia fotografií z prežitých dní.

Projekt Skupina 20 - Deň šiesty - nedeľa

17.6.2009Nedeľu sme začali sv.omšou v Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranovenad Topľou - Sever. Hneď po sv.omši sme šli navštíviť mesto Hanušovcenad Topľou a obed sme si dali v krásnej reštaurácii pod viaduktom. Nuža čakali na nás Pavlovce. V nádhernom prostredí sme sa povozili nakoníkoch a prešli náučný chodník. Potom nechýbal vynikajúci guľáš,piesne a hry pri vatre nemali konca. Nuž a deň sme zakončili športom -futbalom a volejbalom.

Projekt Skupina 20 - Deň piaty - sobota

13.6.2009Aj napriek tomu, že sme prišli z Tatier unavení, dnes ráno sme simuseli privstať. Čakal na nás výlet k prírodnému prameňu v Herľanoch.Nuž a Pán Boh to tak perfektne zariadil, že práve dnes striekal o8.hodine ráno. My sme tam nechýbali. Po nádhernej gejzírovej šou násčakal desaťboj. Nechýbali zaujímavé súťaže a športovalo sa v plnomprúde. Po vydarených súťažiach sme šli do Košíc, do Botanickej záhrady,kde nechýbala zase motýlia šou.
Po chutnom obede sme sa prešli mestom Košice, navštívili sme Dóm sv.Alžbety. Panorámu mesta sme videli priamo z veže Dómu.
PS : Pripomíname, že množstvo fotiek nájdete v našom Fotoalbume II,alebo sa prekliknite na stránku gymnázia a navštívte fotoalbum

Projekt Skupina 20 - Deň štvrtý - piatok

12.6.2009Privítalo nás nádherné tatranské ráno. Výhľad z okien hotela bolúžasný. Ale my sme si Tatry užili aj naživo, priamo v teréne.
Hneď ráno sme sa vyviezli lanovkou na Skalnaté Pleso, ale najväčšízážitok máme z Lomnického štítu. Kabínková lanovka nás po skupinkáchvyviezla na Lomničák, kde sme zažili snehovú búrku. Hore snežilo ako zperiny. Bol to fantastický zážitok...
Po tejto krásnej túre nás už čakal obed v Poprade s malýmmedzipristátim v Maxe, kde sme doplnili zásoby. Po chutnom obede sme užzamierili do Aqua city Poprad. Verte, nám, bola to "pecka". Naše detivyskúšali všetko, čo sa len dalo a určite si domov odniesli nádhernézážitky. Domov sme prišli až neskoro večer, unavení, ale bohatí nazážitky.

Projekt Skupina 20 - Deň tretí - štvrtok

11.6.2009 Projekt Skupina 20 beží ďalej. Nuž a na štvrtok a piatok sme pripravili výlet.
Keďže je dnes prikázaný sviatok, ráno o šiestej sme sa zišli všetci nasv.omši v našej kaplnke v budove I.stupňa na Bernolákovej 92. Sv.omšucelebroval pán kaplán Oslovič, a nechýbal príhovor v anglickom jazyku.Po sv.omši sme rýchlo nasadali do autobusu a nasmerovali sa doČerveného kláštora. Splav Dunajcom sa vryje našim deťom určite hlbokodo pamäti. Nechýbala cesta kočom, obed v kolibe a spiatočná bicyklovátúra naspäť do Červeného Kláštora.
Nuž a potom už rýchlo do Vysokých Tatier, do Tatranskej Lomnice. Cestousme boli svedkami záchrannej akcie pri tragickej autonehode, kdenechýbal zásah vrtuľníka.
Nuž a po večeri v super hoteli nás už čakal pobyt v Aqua relax priamo vhoteli. Nechýbal topogán, hríbik, výrivka, studený bazén, masáže a veľaveľa zábavy.

Projekt Skupina 20 - Deň druhý - streda

10.6.2009Našim poľským kamarátom sme dnes pripravili deň plný zážitkov. Ráno o9.00 hod. prijal delegáciu zástupcov našej školy a Rudy Rozanieckejprimátor mesta PhDr.Tomáš Lešo.
Hneď potom sa celá skupina 20 detí z Poľska a našich 20 detí prepravili do Humenného, kde ich čakal orientačný beh mestom.
Deti sa rozdelili do ôsmich zmiešaných družstiev ( súťažilo sa vpreťahovaní lanom)a odštartovali z malej stanice ( pri podniku Chemes)po vyznačenej trase. Na trase ich čakali zaujímavé súťaže a po splneníúloh dostali ďalšie indície. Nechýbal test o meste Humenné, skoky vovreci okolo fontány na pešej zóne, lietadlová súťaž, pochod s loptičkouna rakete okolo fontány, krojovanie do našich krojov... Cez celé mestosme sa všetci presunuli do cieľovej stanice - Skanzen.
Nasledovalo vyhodnotenie, odovzdanie medailí a obed. Popoludní sme sizasúťažili spolu so žiakmi z humenskej cirkevnej školy v ichtelocvični. Dievčatá súťažili vo vybíjanej, chlapci vo florbale, nuž apotom nás naši poľskí kámoši naučili super hru Ringo. Nechýbalozaspievanie hymny projektu v podaní našich a poľských detí.

Medzinárodný projekt odštartoval

9.6.2009Tak a je to tu! Medzinárodný projekt Skupiny 20, ktorého účastníkmi súnaši žiaci a žiaci z poľského mestečka Ruda Rozaniecka odštartoval.Naši poľskí kámoši docestovali dnes popoludní.
Privítali sme ich, ako sa patrí - chlebom a soľou. Nechýbal chutnýobed, pri ktorom vystúpila naša úspešná speváčka Soňa Metyľová. Potomzačalo spoločné zoznamovanie sa a predstavenie projektov našejdvadsiatky.
Po prechádzke mestom sme sa stretli na svätej omši v kostole sv.Františka z Assisi. Nechýbala tam naša hudobná skupina INSIDE.
Po sv.omši sa naši žiaci a deti z Poľska stretli na spoločnej večerispolu so zástupcami Mestského úradu a prizvanými hosťami. Chvíle imspríjemnila svojim spevom zlatá Bianka Vožňáková, víťazka arcidiéznejsúťaže Pieseň pre sv.otca.
Zajtra čaká na všetkých prijatie u primátora mesta a následne športovýdeň v Humennom. Súťaže sú pripravené, program je nabitý do poslednejminúty. Viac vám napíšeme zajtra.
Denne sledujte aj náš FOTOALBUM II. ( galériu SKUPINA 20 - medzinárodnýprojekt). Budeme sa snažiť prinášať vám vždy aktuálne foto.

Veronika Klaciková získala 7.miesto v celoštátnom kole súťaže

9.6.2009Dnes sa v Bratislave koná celoštátne kolo Pytagoriády. Našim želiezkomv ohni bola Veronika KLACIKOVÁ. Nuž a práve sme sa dozvedeli supersprávu. Veronika obsadila krásne 7.miesto v rámci celého Slovenska.
Sme na ňu veľmi hrdí a blahoželáme jej a aj pánom učiteľom, ktorí ju na túto súťaž pripravovali.

Reprezentant mesta - nové foto

9.6.2009Náš fotoalbum sme obohatili o fotografie z akcie REPREZENTANT MESTA, naktorom z rúk primátora prevzali ocenenia aj naši žiaci.

V utorok začína medzinárodný projekt

7.6.2009Tak a je to tu. Už od utorka začína medzinárodný projekt SKUPINA 20 -"To be active means to be healthy. So let s start activating...
Ide o projekt, ktorého sa zúčastní 20 žiakov našej školy spolu s 20 žiakmi z Poľska, z mestečka Ruda Rozaniecka.
Nuž a čo čaká naše a poľské deti? Vyberáme len niektoré z aktivít.Verte nám, že nuda nebude a každá minúta dňa bude využitá na stopercent.
UTOROK :
príchod na Slovensko, integračné hry, zoznamovanie, svätá omša o 18.30hod. v kostole sv.Františka z Assisi, spoločenský večer na ktoromvystúpia: Soňa Metyľová, tanečná skupina z Hencoviec, kapela INSIDE.
STREDA :
prijatie u primátora mesta, športový deň v Humennom ( orientácia,netradičné športové súťaže v meste Humenné, skanzen), súťaž vovybíjanej dievčat a florbale chlapcov v priestoroch cirkevnej školy vHumennom.
ŠTVRTOK
hneď ráno o 7.00 hod. sv.omša ( prikázaný sviatok Božie telo - kaplnkaškoly na B 92), výlet do Tatier, splav Dunajca, cyklistické pretekypopri Dunajci, návšteva múzea v Červenom kláštore, bazén, sauna a vodnýsvet v Tatranskej Lomnici.
PIATOK
Výlet na Skalnaté pleso a Lomnický štít, návšteva Aqua city Poprad.
SOBOTA - mládežnícke hry v Herľanoch - športový desaťboj, gejzír,prehliadka Domu sv.Alžbety v Košiciach, prechádzka po meste Košice.
NEDEĽA
Sv.omša v Bazilike Narodenia Panny Márie Vranov - Sever, prehliadkakostola a oboznámenie sa s históriou baziliky, návšteva Hnaušoviec,túra v Pavlovciach, večerná opekačka a guľáš v Pavlovciach.
PONDELOK
vystpenie folklórneho súboru, hodiny tanca v duchu folklóru, prechádzkamestom Vranov nad Topľou, návšteva lesoparku, sadenie lipy, Goodbyeparty.
UTOROK
rozlúčka, odovzdanie prezentov, vyhodnotenie projektu.
Nuž a toto všetko bude v anglickom jazyku.
Máme sa na to tešiť. Čaká nás síce plno práce, ale projektový tím pracuje naplno, zodpovedne ako včeličky.
Nuž držte nám prsty, aby nám to vyšlo. Vďaka za podporu.

Deň detí tak trochu netradične a krásne

5.6.2009Raz v roku je deň, kedy majú sviatok všetky naše deti. Vo viac ako 21krajinách sveta sa práve 1. jún slávi ako MDD. V r. 1952 sa pridalo ajSlovensko.
A že to nebolo ináč ani v našej základnej škole, si môžete pozrieť vo Fotoalbume II.
Žiaci 2.stupňa sa predstavili v zábavno-súťažnom programe Škola mátalent. Moderný spev, rap, hip-hop, írske tance, brake dance, balet,hra na gitaru, klarinet, husle, saxofón, cvičitelia psov, kúzelníci ašportovci, to všetko sa skrýva v našich úžasných deťoch.
Svoju šikovnosť dokázali aj v druhej časti predpoludnia, ktorá pozostávala zo spoločenských súťaží.
Všetkým deťom a ich učiteľom ďakujeme za prípravu pestrého programu aželáme si, aby deti mali šťastné detstvo, aby sme im my, rodičia aučitelia, venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, alecelý rok a aby sme im dávali svoju lásku plným priehrštím.

Výberové konanie na miesta učiteľov

4.6.2009Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Námestie Jána Pavla II. 827/26Vranov nad Topľou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľa školy saprobáciou Matematika - Informatika - Fyzika.
Termín podávania prihlášok - do 22.júna 2009.
Predpokladaný termín výberového konania - 25.jún 2009.
Podmienky : ukončenie vysokoškolského vzdelania II.stupňa, splneniepodmienok Vyhlášky M�SR č. 41/1996 a podmienok na udelenie Kánonickéhosúhlasu zriaďovateľom školy.
Bližšie informácie :
tel./fax : 4464281,
mobil : 0904509150,
mail : czsvranov@post.sk.

Minister ocení celoživotné dielo kardinála Tomka

4.6.2009 Podpredseda vlády a minister školstva SR JánMikolaj odovzdá dnes pri príležitosti významného životného jubileaJozefovi kardinálovi Tomkovi Veľkú medailu sv. Gorazda. Zablahoželá munielen k jeho 85. výročiu narodenia, ale ocení aj jeho celoživotnévedecko-pedagogické dielo a výrazný podiel na zviditeľnení Slovenska aslovenského národa. Poďakuje mu zároveň za šírenie kresťanskej kultúrya vzdelanosti vo svete.
zdroj : www.minedu.sk

Ako bolo v škole v prírode??? Supéééér!!!

3.6.2009 Celý minulý týždeň boli naše deti v Škole vprírode v Bystrej pri Humennom. Dnes sme sa spýtali pani zástupkynePaedDr.Janky Tirpákovej ako bolo? Nuž a tu je odpoveď.
V Škole v prírode bolo dobre, počasie nám prialo, deťom sa nič nestalo a priniesli si so sebou kopec zážitkov a dojmov.
Každý deň mali kultúrno-spoločenský program (Vilomeniny, Putovanie zamužmi Starého zákona, Športová olympiáda, opekačka, karneval).
Deti mali priestor aj na vlastné záujmy, z ktorých na prvom mieste bolu chlapcov futbal, tenis a u dievčat hry s loptou, preskoky cezšvihadlo či gumu alebo točenie kruhom. Okrem toho sme nezabudli ani naduchovný život. Každý deň sme sa modlili sv. ruženec a večer sme malisv. omšu s pánom kaplánom Š. Oslovičom.
Akonáhle budeme mať fotografie, hneď ich dáme na stránku.

Zapojenie do národného projektu

3.6.2009 Naša škola sa zapojila do národného projektu - Modernizácia vzdelávacieho procesu na Z�a SŠ.
Tento projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahuvzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov snovými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia .
V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciuvzdelávania učiteľov Z�a S�zo všetkých regiónov Slovenska. Projektbude trvať do roku 2013 a z našej školy sa do neho zapoja 3 učiteliazákladnej školy ( Mgr. Peter Lojan, Mgr. Lucia Kentošová aPaedDr.Eduard Nadzam) a 3 učitelia gymnázia.

Cirkevné školy na maturitách obstáli najlepšie

3.6.2009 To, že v našej škole ide o kvalitu sa jasne ukázalo. Nuž, nebojte sa dať dieťa do cirkevného gymnázia.

Najprv výsledky našich žiakov v externej časti maturitnej skúšky - kódškoly 573152 Gymnázium sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou:
slovenský jazyk a literatúra - 80,4 %
matermatika - 69,0 %.
Nuž a teraz oficiálne výsledky zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR :

V externej časti maturitnej skúšky obstáli gymnáziá v porovnaní sostrednými odbornými školami (SOŠ) výrazne lepšie, a to vo všetkýchpredmetoch. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii podpredsedavlády a minister školstva SR Ján Mikolaj: Je to prirodzené, lebo právegymnáziá majú za úlohu najlepšie pripraviť žiakov na štúdium na vysokejškole. Úlohou stredných odborných škôl je vychovávať svojich žiakovnajmä pre prax.

Kým zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli gymnazisti 74,3 %úspešnosť, študenti SO�iba 57,4 %. Porovnateľný rozdiel bolzaznamenaný v predmetoch matematika (gymnáziá 56 %, SO�39,6 %), ale ajmaďarský jazyk a literatúra (gymnáziá 69,7 %, SO�53,1 %)...

Z hľadiska zriaďovateľa sa najvýraznejšie rozdiely prejavili medzisúkromnými a cirkevnými školami, a to v prospech cirkevných. Ide najmäo predmety slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,matematika a nemecký jazyk úroveň B2. V ostatných predmetoch súrozdiely medzi súkromnými a cirkevnými školami zanedbateľné. Rovnako sanepotvrdili výrazné rozdiely medzi štátnymi a súkromnými, ako ajštátnymi a cirkevnými školami.
zdroj : www.minedu.sk

Mamičkin miláčik

30.5.2009 S láskou venujeme tieto slová našim deťom, pri príležitosti ich sviatku - DŇA DETÍ.

Každá mama má medzi deťmi svojho miláčika. Jednoducho si nemôže pomôcť– aj ona je len človek. Ani ja nie som iná – tiež mám svojho miláčika –DIEŤA ku ktorému pociťujem neobyčajnú blízkosť a ktorému preukazujemnajväčšiu lásku. Zrejme sa to ťažko chápe, ale je to tak.

Mojím miláčikom je DIEŤA, ktoré bolo nedávno veľmi choré, a preto si nasvojej narodeninovej oslave nemôže dať zmrzlinu. Je to dieťa, ktorémusí zostať doma, pretože má zlomenú nohu, kým ostatné deti idú navýlet. Dieťa ktoré uprostred noci zápasí s horúčkou, záchvatom astmyalebo ktoré práve držím v náručí, keď čakám v čakárni na pohotovosti.

Mojím miláčikom je to moje dieťa, ktorému sa nevydaril klavírnykoncert, ktoré napísalo zle diktát, ktoré na futbale netrafilo bránu aktorému ukradli bicykel, pretože si nedávalo pozor.

Mojím miláčikom je to z našich detí, ktoré musím potrestať za lož, daťmu domáce väzenie za necitlivosť k pocitom iných ľudí a ktorému musímpovedať, že robí hanbu celej rodine.

Môj miláčik buchne v hneve dverami, a keď si myslí, že ho nevidím, rozplače sa a povie to, čo by predo mnou nikdy nepovedal.

Mojím miláčikom je to moje dieťa, ktoré je občas sebecké, tvrdohlavé,má zlú náladu a myslí len na seba. Niekedy je bezbranné a cíti saopustené. Niekedy nemá istotu, čo vlastne na tomto svete robí – ale jevzácne a nádherné.

Všetky mamy majú svojich miláčikov. Je to vždy to dieťa, ktoré váspráve v tejto chvíli najviac potrebuje – aby ste ho umyli, objali,nakričali naň aj udreli, poľutovali, zaplatili zaň dlhy, alepredovšetkým, stáli vždy pri ňom.


Nikto nemôže vyplniť prázdnotu, ktorá vznikne, keď rodič neprejavuje svojmu dieťaťu lásku.

Dieťa trpí, pretože rodičovská láska je jeho základnou potrebou...

Nemôže sa stať, aby dal rodič dieťaťu priveľa lásky.

(Kay Kuzmová, vybrané z knihy Život je zaujímavý)

Druhé kolo prijímacích skúšok

28.5.2009 V utorok 2. júna 2009 sa uskutoční 2. koloprijímacích skúšok na 4-ročný študijný odbor nášho cirkevného gymnáziaso zameraním na cudzie jazyky. Maximálny počet prijatých uchádzačov je8. Podmienkou prijatia na štúdium je mať podanú platnú prihlášku dotermínu prijímacích skúšok a vyhovieť kritériám prijímacích skúšok.
Kritériá prijímacích skúšok sú zverejnené na stránke gymnázia ( www.gfavranov.edupage.sk) v priečinku Prijímacie konanie.

Úspech našich spevákov

27.5.2009 Práve sme dostali horúcu správu. Naši spevácina arcidiecéznej súťaži Pieseň pre sv.otca, ktorá sa uskutočnila vStropkove excelovali. Bianka Vožňáková obsadila vo svojej kategóriiprvé miesto a Peťo Pastir bol vo svojej kategórií v striebornom pásme.
Veľmi sa tešíme a blahoželáme!

Naše zlaté zdravotníčky

27.5.2009 V stredu sa zúčastnili žiaci našej školyúzemného kola súťaže Hliadky mladých zdravotníkov II.stupňa, ktorúorganizoval Územný spolok červeného kríža vo Vranove nad Topľou.
Našu školu reprezentovali :
Danka Gajdošová - IX.A - kapitánka
Veronika Kurišková - VII.B
Ľubica Kasanická - VII.B
Erika Kušnírová - VII.A
Lukáš Kotuľák - VIII.A
V bohatej konkurencii desiatich družstiev obsadilo naše družstvo1.miesto s minimálnou stratou troch bodov z celkového počtu bodov.
Víťazstvo si ceníme zvlášť preto, že okrem kapitánky sme mali štyroch nových členov družstva.
Pripravovala RNDr.G.Bradovková. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy.

Pieseň pre svätého otca

27.5.2009 Dnes sa v Stropkove uskutočnila súťaž speváckych talentov cirkevných škôl Pieseň pre svätého otca.
Na tejto súťaži máme aj svojich spevákov : Bianku Vožňákovú z I.Azákladnej školy a Petra Pastira zo sekundy. Doprevádzajú ich nahudobných nástrojoch Mgr.Zuzana Hrubovská a Mgr. Matúš Haňov.
Myslíme na našich spevákov a prajeme im veľa úspechov.

Piataci v televízii B 52

25.5.2009 Žiaci V.A sa dnes v rámci vyučovania predmetuMediálna výchova zúčastnili spolu s pánom riaditeľom PaedDr.MariánomBabejom na netradičnej exkurzii v priestoroch regionálnej televízie B52. Zaujímavé fotografie vám prinášame v našom Fotoalbume II - vgalérii Piataci v televízii B 52.

Dve prvenstvá pre Mariannu Švarnú

25.5.2009 Centrum voľného času vo Vranove nad Topľouusporiadalo vo štvrtok 21.mája t.r. obvodové kolo súťaže v aranžovaníkvetov. Naša žiačka IX.A Marianna Švarná získala dve prvenstvá - jednol.miesto v kategórii Aranžmán jedného kvetu a druhé prvenstvo vkategórií Aranžovanie kvetov - 7. - 9. ročník.
Mariannke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Reťaz pre mládež

24.5.2009 Rada KBS pre mládež a univerzity v spoluprácis diecéznymi centrami pre mládež Vás pozývajú zapojiť sa do modlitebnejreťaze, ktorá spája. Koná sa v čase prijímacích pohovorov, maturít,záverečných skúšok, či skúškového obdobia. Nielen študenti, ale aj ichblízki sa v modlitbe obracajú zvlášť k Duchu svätému a prosia o pomoc.

Aj my, ktorí máme v Cirkvi poslanie v starostlivosti o mládež chcemevstúpiť do tohto obdobia s iniciatívou pod názvom 3xM – Modlitbymladých za mladých. Spolu s Vami by sme radi vytvorili čas vyhradenýpre modlitby za mladých a za ľudí, na ktorých nám záleží. Chcemepremodliť našu budúcnosť, aby naša mládež bola nielen vzdelaná, alebola aj mládežou kresťanských hodnôt.

Preto v rámci modlitieb mladých za mladých, v čase od 29. mája do 7.júna, Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do modlitebnej reťaze.

Ako? Je to úplne jednoduché – stačí sledovať stránkuhttp://mladez.kbs.sk alebo www.premladez.sk a prihlásiť sa na mailovejadrese retaz@premladez.sk, kde uvediete svoje meno, farnosť, telefónnečíslo, emailový kontakt a dátum, v ktorom sa chcete modliť (napr.29.5.2009 a čas, napr. od 20.00 do 20.30).

Nahlásiť sa môžete ako farnosť alebo ako jednotlivci. Sami si vyberietečas – polhodinku (no môžete aj dlhšie, alebo opakovane viac dní) adátum, kedy sa budete modliť. Je na Vás, akú formu si zvolíte (ruženec,ruženec Božieho milosrdenstva, čítanie sv. Písma, adorácia, modlitbachvál, modlitba vlastnými slovami, litánie a pod.). Postupne budeme nainternete aktualizovať rozpis modlitebnej reťaze. Na daný čas sa môženahlásiť viacero skupín, avšak prosíme Vás, aby sme spoločne vyplnilivšetok čas. Nezabudnite prosím, že je dôležité, aby sme tento časprežili s úmyslom modliť sa za mládež.
Táto akcia sa prvýkrát pripravuje s celoslovenským pôsobením, preto sauž teraz tešíme, že sa aj Vy stanete ohnivkom v našej modlitbovejreťazi.
zdroj : www.rimkat.sk

V utorok rodičovské združenie

23.5.2009 Oznamujeme rodičom žiakov II.stupňa v budovena Námestí Jána Pavla II. (lúčna), že v utorok 26.mája t.r. sauskutoční triedne rodičovské združenie v čase od 14.30 - 17.00 hod.

Veronika Klaciková pozvaná na celoštátne kolo Pytagoriády

22.5.2009 Dnes nám bola z Iuventy doručená pozvánka naCeloštátne kolo Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. - 9. júna2009 v Bratislave. S radosťou nám oznamujú, že z našej školy postúpilado Celoštátneho kola súťaže Veronika Klaciková.
Nuž milá Veronika, budeme na teba myslieť a držíme ti prsty. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Zlaté zdravotníčky

22.5.2009 Družstvo našich zdravotníčok sa v stredu 20.mája zúčastnilo Územného kola súťaže Hliadky mladých zdravotníkovII.stupňa, ktoré organizoval Územný spolok Slovenského Červeného krížavo Vranove nad Topľou.
Keďže boli najlepšie, získali krásne prvenstvo. Vďaka patrí celémudružstvu, ako aj pani učiteľke RNDr.Gabriele Bradovkovej, ktorá ichpripravovala.
Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

Škola v prírode

22.5.2009 V týchto nádherných májových dňoch idú naše deti do Školy v prírode v Bystrej pri Humennom.
Od pondelka 25.mája až do piatku 29.mája bude našich 57 detí z 2. - 4.ročníka z našej školy a z Hencoviec tráviť nádherné chvíle uprostredprírody.
Spolu s deťmi idú aj pani zástupkyňa PaedDr.Jana Tirpáková, paniučiteľky : Mgr. Anna Ďuríková, Mgr. Mária Šándorová, Mgr. VlastimilŠándor a pán kaplán Mgr. Štefan Oslovič.
Odchod je v pondelok o 8.00 hod. z Bernolákovej 92 a príchod v piatok medzi 13.30 hod. -14.30 hod.
Na všetky naše deti a pánov učiteľov budeme myslieť, modliť sa za nicha prosiť, aby sa nikomu nič nestalo. Prajeme im aj slnečné počasie, alehlavne, aby sa deti vrátili domov s množstvom zážitkov :)

Smútočný oznam

22.5.2009 S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdcioznamujeme všetkým, že nás včera, na sviatok Nanebovstúpenia Pánaopustila navždy vo veku nedožitých 64 rokov mamka našej pani učiteľkyMgr.Tatiany Majcherovej.
Chceme v tejto chvíli vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine.Vyprosujeme im hojnosť síl prijať ťažký kríž a s nádejou vo večný životprežívať každý jeden deň.
Pohrebná sv.omša sa uskutoční zajtra ( v sobotu ) o 14. hodine vRímskokatolíckom kostole v Nižnom Žipove. Po sv.omši budú pohrebnéobrady v miestnom dome smútku.
Odpočinutie večné, daj, jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

Slávime Deň katolíckych škôl

21.5.2009 Dnes slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Tento deň je aj dňom katolíckych škôl.
Tieto sviatky sme oslávili slávnostnou sv.omšou v kostole sv.Františka z Assisi, kde sme sa zišli všetci spoločne.
Pred svätou omšou vyhodnotili katechéti v jednotlivých budováchteleprojekt o sv.Pavlovi, ktorý prebieha počas celého školského roka.Nechýbali nádherné ukážky z rôznorodých zaujímavých aktivít.
Po svätej omši navštívili naše deti z I.stupňa filmové predstavenie,žiaci II.stupňa mali teoretickú časť účelového cvičenia a gymnazistipraktickú časť účelového cvičenia. Deň vyvrcholil duchovnou obnovou vkatechetickej miestnosti.

Naši na besede so spisovateľom Jozefom Banášom

21.5.2009 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľouprivítala v stredu 20.mája t.r. spisovateľa, bývalého politika adiplomata Jozefa Banáša.
Našim deviatakom spolu s pani učiteľkou Mgr. M.Krajníkovou prezentovalsúkromný život a literárnu tvorbu. Vo Fotoalbume II nájdete fotografiez tejto akcie.

Aktualizácia údajov

19.5.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Nový metodický pokyn na hodnotenie žiakov

18.5.2009 Ministerstvo školstva SR zverejnilo novýmetodický pokyn na hodnotenie žiakov základných škôl. Na našej stránkevám ho prinášame v plnom znení v časti Dokumenty školy.

Rodičovské združenie

16.5.2009 Oznamujeme všetkým rodičom žiakov nášho prvéhostupňa v budove na B 92, že rodičovské združenie sa uskutoční v utorok19.mája t.r. od 14.00 do 17.00 v jednotlivých triedach.

Čo je normálne a čo nie

16.5.2009 Človek si občas potrebuje dobiť baterky,načerpať nové sily a trochu sa zastaviť, aby narušil zhon udalostí aprežíval vytúžené chvíle pokoja a radosti.
A práve toto sa nám naplnilo na chválach v piatok poobede v budove nášho gymnázia.
Prosby ... ďakovania... to zaznievalo z úst našich učiteľov a žiakov. Atmosféru skvele dopĺňala naša hudobná skupina INSIDE.
Z úst duchovného otca zo Štefanoviec zazneli krásne a zmysluplné slováo tom čo je v našom živote normálne a čo normálne nie je. Chvílezamyslenia boli úžasné... Chvály vyvrcholili vyložením Sviatostioltárnej a poklone tomu, ktorý nás napĺňa, dáva nám radosť, pokoj,pokoru, kríže ale aj silu prekonať ich.
Vyslovuje veľkú vďaku našim učiteľom Mgr. Z.Džurdženíkovej, Mgr.M.Haňovovi, skupine INSIDE a našim skvelým žiakom.
Sme vďační, sme vás máme.
Foto nájdete vo Fotoalbume na stránke nášho gymnázia.

Prvé sväté prijímanie

15.5.2009 Naše deti (24 tretiakov z III.A), pristúpia k prvému sv. prijímaniu v nedeľu 17.mája 2009 o 9.00 hod.
Slávnostnú sv. omšu v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou bude slúžiť otec kanonik ThLic.Tibor Závadský.
Nuž milé naše deti, modlíme sa za vás a prajeme vám, aby vás dary Duchasvätého sprevádzali po celý váš život a Pán Ježiš sa stal vašímozajstným priateľom.

Zápis do nášho gymnázia

15.5.2009 Dnes je v našej budove gymnázia trochurušnejšie. Máme zápis deviatakov do prvého ročníka štvorročnéhogymnázia zameraného na cudzie jazyky.
Ďakujeme všetkým rodičom našich deviatakov, ktorí zostávajú žiakmicirkevnej školy aj naďalej, len opustia priestory základnej školy aprivítajú ich priestory nášho gymnázia.

Akademický týždeň

13.5.2009 Naši maturanti prežívajú tento týždeň dninaplnené učením. Počas akademického týždňa sa pripravujú na maturitnéskúšky, ktoré začnú v pondelok 18.mája.
Myslíme na našich oktávanov a modlíme sa za nich.

Lúka plná kvetov a Farebný svet motýľov

13.5.2009 Dnes sa naše deti zúčastnili výtvarnej súťaže,ktorú organizovalo Centrum voľného času - Lúka plná kvetov -(1.stupeň)a Farebný svet motýľov - (2.stupeň.)
Školu reprezentovali Emka Fialová, Rebeka Kľučárová, Kristína Vašková, Dominika HaDacová a Katka Kolečavová.
Akonáhle sa dozvieme výsledky určite vám o nich napíšeme.
Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy.

Pozvánka na stretnutia v knižnici

12.5.2009 Srdečne Vás pozývame na podujatiaHornozemplínskej knižnice. Vďaka projektu Vranovské knihodni prídu doHornozemplínskej knižnice ďalší významní slovenskí spisovatelia.Vranovská knižnica privíta Jozefa Banáša 20.5. 2009 o 10.00 h preštudentov a o 15,30 h pre verejnosť. Známe slovenské osobnosti manželovOľgu a Ľubomíra Feldekovcov privíta čitateľská verejnosť dňa 22.5.2009o 15,30 hod. v knižnici.

Bohatý máj na akcie a slávnosti

12.5.2009 Mesiac máj je nádherným mesiacom. Čakajú nás v ňom mnohé akcie a slávnosti.

12. máj (utorok) - pracovná porada učiteľov I. a II.stupeň - budova lúčna 14.00 hod.
13. máj ( streda) - sviatok - Fatimská Panna Mária
15. máj (piatok) - Zápis do gymnázia - 8.00 - 15.30 hod.- budova Školská 650 Vranov
17. máj (nedeľa) - Prvé sväté prijímanie - III.A - kostol sv.Františka z Assisi Vranov - Juh
18. máj - 20.máj (pondelok - streda) - maturitné skúšky gymnázium - oktáva
19.máj (utorok) - Rodičovské združenie - I.stupeň B 92 - triedne od 14.00 do 17.00 hod.
21.máj ( štvrtok) -Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, Deň katolíckych škôl
sv.omša - 8.30 hod. kostol sv.Františka z Assisi - Juh ( spoločná CZ�a G)
21.máj (štvrtok) - Duchovná obnova - 13.00 katechetická miestnosť
22.máj (piatok) - Účelové cvičenie žiakov II.stupňa základnej školy
26.máj (utorok) - Rodičovské združenie - II.stupeň Z�- 14.30 - 17.00 hod.

Výberové konanie na miesta učiteľov

12.5.2009 Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, NámestieJána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou vypisuje výberové konanie namiesto učiteľa školy s aprobáciou Matematika - Informatika - Fyzika.
Termín podávania prihlášok - do 22.júna 2009.
Predpokladaný termín výberového konania - 25.jún 2009.
Podmienky : ukončenie vysokoškolského vzdelania II.stupňa, splneniepodmienok Vyhlášky M�SR č. 41/1996 a podmienok na udelenie Kánonickéhosúhlasu zriaďovateľom školy.
Bližšie informácie :
tel./fax : 4464281,
mobil : 0904509150,
mail : czsvranov@post.sk.

Počet budúcich prvákov mierne vzrástol

12.5.2009 Celkovo 54 445 detí zaevidovali v tomto rokuzákladné školy počas zápisov. Oproti minulému roku je to mierny nárasto približne 650 budúcich prvákov. Odloženie začiatku povinnej školskejdochádzky bolo navrhnuté v 4 329 prípadoch. Na základe týchto čísel bytak základné školy v školskom roku 2009/2010 mali celkovo v prvomročníku otvoriť 2 759 samostatných a 671 spojených tried.
Aj vtomto roku priviedli rodičia na zápis viac chlapcov než dievčat,ktorých bolo z celkového počtu 25 632. Najviac detí bolo zapísaných užtradične v Prešovskom (9 403) a Košickom kraji (8 457), najmenej vTrnavskom kraji (5 071). Väčšina budúcich prváčikov navštevuje materskéškoly, z celkového počtu zapísaných detí bolo viac ako 90% zaškolenýchv MŠ.
Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov k februáru 2009.
zdroj : www.minedu.sk

Výmena pozícií učiteľ - žiak

11.5.2009 Vo štvrtok 7. mája sa naši deviataci z vďaky ksvojim učiteľom rozhodli uľahčiť im ich každodennú nie prílišjednoduchú prácu. Na prvých troch vyučovacích hodinách si vymenili snimi miesto. Na chvíľu si učitelia pospomínali na svoje školské časy azasadli do školských lavíc. A deviataci? Tí sa postavili za katedry anadobudnuté vedomosti odovzdávali svojim mladším spolužiakom. Že to nieje najľahšia práca sa mali možnosť presvedčiť na vlastnej koži. Možnoaj táto skúsenosť ich nasmeruje k učiteľskému povolaniu. Ako tozvládli, si môžete pozrieť aj vo Fotoalbume II. v galérii s názvomVýmena žiak - učiteľ - 7. máj 2009 - lúčna.

Deň matiek

9.5.2009 Druhá májová nedeľa tradične patrí našim mamkám. Deň matiek oslávime aj my.
Pozývame všetky mamy, mamky, mamulienky na slávnostný program pod záštitou Ing.Jána Hudackého, poslanca Európskeho parlamentu.
Program pripravili naše deti z materskej školy a I.stupňa základnejškoly. Oslavy sa uskutočnia v nedeľu 10.mája t.r. o 14.30 hodine vŠkolskej jedálni lúčna na Námestí Jána Pavla II.

Volejbalový turnaj učiteľov vranovských škôl

7.5.2009 Dnes sa v našej telocvični v budove gymnázia o14. hodine začne volejbalový turnaj učiteľov vranovských základnýchškôl. Privítame súťažné družstva zo Z�Kukučínova, Z�Sídlisko II, Z�Bernolákova, Z�Juh, Z�Lúčna, Z�pre žiakov s TP a naše družstvo.
Nuž držíme prsty všetkým, ktorých šport drží pri živote a budúreprezentovať našu školu aj v takomto boji a šíriť tak dobré meno školy.

Odpustová slávnosť sv.DOMINIKA SAVIA

6.5.2009 Dnešný krásny májový utorok slávime sviatoknášho patróna sv.Dominika Savia. Naša odpustová slávnosť začala krásnouakadémiou o živote malého - veľkého svätca. Vďaka patrí pani učiteľkeMgr.Kataríne Tomášovej a žiakom, ktorí akadémiu pripravili.

Slávnostnú sv.omšu omšu celebroval pán kaplán Peter Šoltis. Jeho slovápatrili zásadám, ktoré si dal vo svojom živote sv.Dominik. V závere sanaši oktávania nádhernými slovami rozlúčili so svojimi spolužiakmi takz materskej, ako aj základnej školy a gymnázia. Od pondelka nastupujúna akademický týždeň a potom už začínajú maturitné skúšky.
Po svätej omši sme sa presunuli do Mestského domu kultúry na divadelnépredstavenie, ktoré pre nás pripravili amatérski divadelníci z NižnéhoHrušova. Bol to naozaj krásny umelecký zážitok.
Fotografie z dnešného dňa vám prinášame aj v našom Fotoalbume II. v priečinku Odpustová slávnosť sv.Dominika Savia - 6.máj 2009.

ROZPRÁVKA 2009

5.5.2009 HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA M. R. Štefánika875/200, 093 01 Vranov nad Topľou s finančným príspevkom Mesta Vranovnad Topľou organizuje 10. ročník súťaže o najkrajšiu literárnu alebovýtvarnú prácu s regionálnou pôsobnosťou pod názvom ROZPRÁVKA 2009.
Literárny žáner a téma podľa vlastného výberu.
Odporúčaná téma: Moje mesto, Moja dedina
Kontaktná osoba - Elena Kladná
č. t. 4464468 kl. 103
Termín uzávierky prác je do 15. júna 2009
Najúspešnejšie práce budú hodnotené spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou a ocenené vecnými cenami.

Socha sv.Dominika Savia , nášho patróna

4.5.2009 S veľkou bázňou sa s vami chceme podeliť oradosť ktorú prežívame. Podarilo sa nám umiestniť sochu sv.DominikaSavia, nášho patróna na čestné miesto pri budove našej školy na B 92.
Niekoľko pekných fotografií nájdete aj v našom Fotoalbume II.
Vďaka patrí aj našim pánom školníkom Štefanovi Fedorovi a Petrovi Klimčovi.

V Pytagoriáde máme bronz

4.5.2009 Na obvodovom kole Pytagoriády, ktoré sauskutočnilo 28.apríla t.r v Centre voľného času získal v silnejkonkurencii 29 žiakov v kategórii P 3 krásne 3.miesto Maroš Vida zoIII.A. Pripravovala Mgr. Anna Ďuríková.
Pekné 11. miesto v konkurencii 32 žiakov získala v kategórii P4 aj našaErika Olahová zo IV. A. Pripravovala : Mgr. Lucia Kentošová.
Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Odpustová slávnosť sv.Dominika Savia

4.5.2009 V stredu 6.mája t.r. oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia.
Program slávnostného dňa:
8.00 - Akadémia k sv.Dominikovi Saviovi – pripravili žiaci II.stupňa Z�– kostol sv.Františka z Assisi Vranov
8.45 – sv.omša – celebruje Mgr. Peter Šoltis, kaplán
10.00 – Mestský dom kultúry - Divadelné predstavenie Ferka Urbánka Kamenný chodníček – II. stupeň ZŠ, prima, sekunda a tercia.
10.00 – žiaci gymnázia - film o sv.Pavlovi – teleprojekt – II-stupeň v kostole, I.stupeň v škole na Námestí Jána Pavla II.
12.00- MSDK – repríza divadelného prestavenia pre žiakov gymnázia
13.30 – ukončenie dňa.

Kambek 2009 - projekt Mládež v akcii

1.5.2009 V týchto dňoch (od 29.4.2009 do 3.5.2009) sa dvenaše žiačky triedy 1.A – Katarína Monoková a Martina Tomášovázúčastňujú hodnotiaceho podujatia pod názvom KAMBEK 2009, ktoré sa konáv Košiciach v Hoteli Centrum.
Stretnutie je z dôvodu úspešnej realizácie nášho projektu v rámciprogramu Mládež v akcii počas roku 2008. Na tomto stretnutí majúdievčatá priestor na prezentáciu projektu, získavanie najnovšíchinformácií súvisiacich s programom Mládež v akcii ako aj výmenuskúseností s inými účastníkmi.
Zopár fotografií z tohto podujatia nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Kambek 2009 - projekt Mládež v akcii.

Púť radosti

1.5.2009 Blíži sa leto. Každý nový púčik kvetu či štebotnového života ti robí radosť. Máš voľný víkend a nevieš čo s ním? Chcešsa pýtať, no nemá ti kto odpovedať? Poď spolu s mladými zažiť už41."púť radosti" do Vysokej nad Úhom.

V dňoch 8. - 10. mája 2009 sa chceme stretnúť a zažiť spoločenstvo aj stebou. Budeme sa rozprávať, spievať, usmievať sa i počúvať o tom, že"Láska nie je nehanebná" Poď spolu s nami stretnúť tých, ktorí chcú žiťs Bohom a svedčiť o Ňom. Viac informácií: www.domcek.org
zdroj : www.rimkat.sk

Výtvarná a publicistická súťaž

1.5.2009 Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v poradí už6. ročník výtvarnej a publicistickej súťaže, ktoré organizuje v rámciTýždňa vedy a techniky na Slovensku.

Výtvarná súťaž Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre? jeurčená žiakom druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií.Školy môžu do súťaže prihlásiť výtvarné práce jednotlivcov alebožiackych kolektívov v ľubovoľnej výtvarnej technike. Mladí výtvarnícisa môžu sústrediť aj na návrh plagátu, známky alebo na sériu obrázkov.

Žiaci stredných škôl a vysokoškolskí študenti všetkých stupňovvzdelávania sa môžu zapojiť do publicistickej súťaže s popularizačnýmpríspevkom na tému Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu.Hlavným cieľom podujatí je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu atechniku, výskum a vývoj, ako aj o aplikáciu vedeckých poznatkov vpraxi a ich popularizáciu. Podrobnejšie informácie a prihlášky dosúťaží sú zverejnené na internetovej stránke M�SR www.minedu.sk, včasti Veda a technika. Výtvarné práce a publicistické príspevky spolu svyplnenou prihláškou je potrebné zaslať do 30. júna 2009 na adresuCentra vedecko-technických informácií SR (Lamačská 8/A, 811 04Bratislava I).
Príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa a partnerov súťaží.

Ceny a diplomy odovzdá víťazom podpredseda vlády a ministerškolstva SR Ján Mikolaj počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009,ktorý sa bude konať v dňoch od 2. do 6. novembra 2009.Bratislava 27. apríl 2009
zdroj : www.minedu.sk

Je to nádherný dar

30.4.2009 Je nádherné vypočuť si takéto slová :
"Boh nám z hĺbky svojho milosrdenstva požehnal dcéru Alžbetku. Jejveličenstvo meria 52 cm a váži 3900 gramov a prišlo na svet v nedeľuráno o ôsmej hodine."
Tieto nádherné slová vyriekol otec malej Alžbetky Mgr.Peter Lojan spoluso svojou manželkou Mgr.Jankou Lojanovou. Šťastným rodičom, našimučiteľom blahoželáme a vyprosujeme celej ich rodine hojnosť radostí zdarov, ktoré im Boh dáva.

Milá rozlúčka s pánom diakonom

30.4.2009 Dnes sme sa na svätej omši v našej budove naNámestí Jána Pavla II. rozlúčili s pánom diakonom Františkom Telvákom.Pôsobil v našej škole v tomto školskom roku ako asistent učiteľa. Počaspastoračného ročníka pomáhal nám a našim veriacim vo Farnostisv.Františka z Assisi. V týchto dňoch odchádza do seminára, aby úspešneukončil vysokoškolské štúdium a stal sa kňazom naveky...
Drahý pán diakon František, ďakujeme, že ste boli s nami a pre nás.Vaša prítomnosť bola pre nás cťou. Spoznali sme vynikajúceho, skromnéhoa vždy usmiateho mladíka, ktorý sa odovzdal celý Bohu a stane sa jehosluhom.
Prajeme vám hojnosť milostí a Darov Ducha Svätého, zdravie, nádej, lásku, pokoj, porozumenie a radostné srdce.
S úctou a vďakou všetci žiaci a zamestnanci cirkevnej spojenej školy.

Výsledky Testovania žiakov IX.ročníka

29.4.2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zverejnilo včera výsledky testovania žiakov IX.ročníka.
Prinášame vám výsledky vranovských škôl.

Slovenský jazyk a literatúra
1. Z�Juh - 77 žiakov - 76,5 % úspešnosť
2. Z�Sídlisko II - 106 žiakov - 69,3 %
3. Z�Bernolákova - 85 žiakov - 64,5%
4. CSŠ, CZ�sv.D.Savia - 42 žiakov - 63,1%
5. Z�Kukučínova - 33 žiakov - 57,1%
6. Z�Lúčna - 69 žiakov - 56,9%
Matematika
1. Z�Juh - 64,1%
2. Z�Bernolákova - 52,0 %
3. Z�Sídlisko II - 50,9 %
4. Z�Lúčna - 50,8%
5. CSŠ, CZ�sv.D.Savia - 39,4 %
6. Z�Kukučínova - 38,2%

Úspech v súťaži

29.4.2009 V pondelok sa v Hornozemplínskom kultúrnomstredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťažeHviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali recitátori, ktorí námurobili radosť. V silnej konkurencii v III.kategórii - próza získalakrásne druhé miesto Júlia Dzurovčinová z IX.A.
Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy všetkým recitátorom.

Pozvánka na tréning

26.4.2009 Vo štvrtok 7.mája t.r. organizuje naša školatradičný Volejbalový turnaj učiteľov vranovských základných škôl.Zúčastniť by sa ho mali družstvá učiteľov zo Z�Kukučínova, Z�SídliskoII, Z�Juh, Z�Bernolákova, Z�lúčna a našej školy.
Aby sme obstáli čo najlepšie, pozývame našich učiteľov na tréning,ktorý sa uskutoční v utorok od 14.00 hod. v telocvični na Rodinnejoblasti. Stačí, ak si prinesiete športové oblečenie, obuv a dobrúnáladu spojenú so športovým duchom. Radi privítame aj obecenstvo aroztlieskávačky.

Kultúrne poukazy

24.4.2009 V týchto dňoch boli doručené do školy Kultúrnepoukazy na rok 2009, ktoré sú platné do 15.11.2009. Na budúci týždeňich budeme prostredníctvom triednych učiteľov rozdávať jednotlivýmžiakom.

Smútočný oznam

23.4.2009 S hlbokou sústrasťou a bolesťou oznamujeme, žev stredu 22.apríla 2009 zosnul Ing.Štefan Dely, otec nášho žiakasekundy Adama Delyho.
Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 24.apríla 2009 v jeho rodnejdedine Kučín. Obrady sa začnú o 14.30 hod. v Kostole návštevy PannyMárie v Kučíne.
Celej rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť a modlíme sa za všetkých.
Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Pozvánka na zaujímavú besedu

20.4.2009 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľoupozýva všetkých na stretnutie s autormi - Gabriela Futová, Roman Brat aPeter Holka.
Beseda so známymi slovenskými spisovateľmi sa uskutoční v piatok24.apríla t.r. o 10.00 hod. pre školy a o 15.30 hod. pre verejnosťpriamo v knižnici.
Príďte, určite to bude super akcia.

Blahoželáme nášmu pánovi diakonovi

19.4.2009 V nádhernú nedeľu Božieho milosrdenstvaoslavuje svoje narodeniny vždy usmiaty a plný dobrej nálady náš pándiakon František Telvák.
Drahý pán diakon, chceme vám k vášmu sviatku vyprosiť hojnosť zdravia,pokoja, radosti a vždy slová plné lásky a povzbudenia. Patríte k ľuďom,ktorí sa hlboko zapíšu do našich sŕdc.
Už čoskoro prijmete sviatosť kňazstva a preto prosíme, aby ste bolidobrým pastierom, ktorý denne vkladá kúsok svojho srdca do každéhoslova či skutku.
S úctou vaši kolegovia z Cirkevnej spojenej školy. Za všetkých PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi, nášmu patrónovi

18.4.2009 V stredu 6.mája oslávime sviatok patróna našejzákladnej školy sv.Dominika Savia. Je už tradíciou, že pred týmtosviatkom sa všetci spoločne modlíme deviatnik k tomuto patrónovi.
Tohto roku sa začíname modliť deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi vstredu 24. apríla. Počas deviatich dní školského vyučovania budú patriťnaše modlitby a obety mladému svätcovi.
Modlitbu deviatnika nájdete na našej stránke v priečinku Ako sa modliť (vľavo na lište).

Organizácia šk.r. 2009/2010

18.4.2009 Na stránke ministerstvo školstva je zverejnenáorganizácia školského roka 2009/2010. Prinášame vám ju aj na našejstránke. Nájdete ju v priečinku Dokumenty školy.

Súťaž Európsky učiteľ jazykov

18.4.2009 Už po ôsmykrát bude aj tento rok pokračovaťsúťaž Európska značka. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniťinovačné prístupy v oblasti jazykového vzdelávania. Ide o nové prvky vovýučbe cudzích a regionálnych jazykov, ale aj jazykov menšín aprisťahovalcov.

Do súťaže sa môžu zapojiť akékoľvek vzdelávacie inštitúcie,miestne a regionálne orgány, zamestnávatelia alebo profesijnéasociácie, ktoré rozvíjajú, podporujú či zavádzajú podnetné metódy aformy vo výučbe cudzích jazykov. Prioritnými európskymi témami sú tentorok interkultúrny dialóg, ako aj jazyky a podnikanie. Národnýmiprioritami sú napríklad nové vzdelávacie programy vyučované v cudzíchjazykoch na vysokých školách či výučba cudzích jazykov od raného veku.

V rámci tejto iniciatívy sa uskutoční aj 5. ročník súťaže Európskyučiteľ jazykov roka. Zameraná bude na jednotlivcov, ktorí dosiahlipozoruhodné úspechy vo výučbe cudzích jazykov. Do súťaže sa môžuzapojiť nielen učitelia, ale aj tí, ktorí dosiahli v jazykovomvzdelávaní inšpirujúce výsledky. Súťažiacich musí prihlásiť škola,školská rada, univerzita, profesijná asociácia či akákoľvek vzdelávaciainštitúcia.

Prihlášky do oboch súťaží je potrebné zaslať na predpísanomformulári do 15. mája 2009 na adresu SAAIC – Národná agentúra Programuceloživotného vzdelávania, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.Formuláre prihlášok a ďalšie informácie sú dostupné na internetovejstránke www.saaic.sk/eu-label.

Ocenené organizácie a pedagógovia získajú certifikát podpísanýkomisárom Európskej komisie zodpovedným za viacjazyčnosť a ministromškolstva SR a vecné odmeny. Odovzdané im budú na slávnostnej ceremóniina jeseň tohto roka. Víťazné inštitúcie ocenené v rámci súťaže Európskaznačka budú môcť používať logo iniciatívy ako značku kvality.
Bratislava 14. apríl 2009
zdroj : www.minedu.sk

Matematické zlato v rukách Veroniky Klacikovej

16.4.2009 V Olympiáde z matematiky, ktorú organizovaloCentrum voľného času 8.apríla t.r. získala spomedzi 16 súťažiacich z10. škôl vranovského okresu zlaté prvé miesto v kategórii Z 7 našažiačka Veronika Klaciková. Pripravoval : Mgr.M.Chytra.
V kategórii Z 8 obsadil 2.miesto Lukáš Kotuľak. Pripravovala: Ing.T.Mašlanková
Na peknom 5.mieste sa umiestnila aj Veronika Kurišková.
Všetkým úspešným matematikárom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Morálne ocenenie z rúk otca arcibiskupa

15.4.2009 Pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov sauskutoční zajtra v Košiciach Morálne ocenenie učiteľov katolíckychškôl. Z rúk otca arcibiskupa toto ocenenie preberú z našej školy :Mgr.Zuzana Hrubovská, Mgr.Katarína Tomášová, Iveta Počekajlová a MartaBosáková.

Užime si prázdninový utorok

14.4.2009 Veľkonočné prázdniny prežívame ešte aj dnes.Prajeme všetkým našim žiakom, aby si tento krásny jarný deň užívaliplnými dúškami, aby načerpali dostatok síl do ďalších dní.
PS : Nezabudnite, zajtra už je škola :-))

ALELUJA, radujme sa !

12.4.2009 Toto je deň Krista Pána,
radujme sa aleluja!

Radostné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a Lásku
voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl
vám zo srdca vyprosuje
spoločenstvo Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.
Za všetkých PaedDr.Marián Babej, riaditeľ

Vranov nad Topľou, 2009

Biela sobota - deň znovuzrodenia v Kristovi

11.4.2009 Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnkav rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície jetáto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42).Preto podľa Kristovho napomenutia (Lk 12, 35n) veriaci s horiacimisviecami v rukách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojhoPána. Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole.

Po dráme Veľkého piatku je Biela sobota určitým kontrastom. Celý tentodeň je poznačený tichom, ktoré je plné očakávania a vrcholí takýmradostným spôsobom, že ho možno porovnať len s atmosférou Vianoc.Nečudo, veď to, čo sa na Vianoce začína, dosahuje vrchol na Veľkú noc.

Narodilo sa vytúžené dieťatko

10.4.2009 Aj keď prežívame v tichu Veľký piatok, túto sms-ku vám s veľkou radosťou prinášame :
" Ahoj, volám sa Terezka a narodila som sa dnes o 3.40 hod. Vážim 2950 gramov a meriam 49 cm."

Tešíme sa spolu s rodičmi malej Terezky a našej pani učiteľkeRNDr.Marcelke Cenknerovej ( šťastnej mamičke) chceme vyprosiť hojnosťradosti z jej vytúženej dcéry, celej rodine Cenknerovej pokoj, zdravie,lásku a nekonečné milostí a dary Ducha Svätého.

Veľký piatok: Slávenie utrpenia a smrti Pána

10.4.2009 Veľký piatok je dňom Veľkonočného trojdnia. Jenazývaný aliturgickým, takisto ako Biela sobota, pretože v tieto dni saneslávi eucharistia. Samotná liturgia sa však v tento deň koná.
Počas nej si bohoslužbou slova pripomíname udalosti Pánovho utrpenia,jeho smrti, pričom sa táto bohoslužba slova končí jednou z najstaršíchforiem modlitby veriacich, ktorú vedie kňaz. Druhou časťou tohtoliturgického slávenia je poklona Kréta, treťou je podávanie svätéhoprijímania. U nás k tomu pristupuje aj štvrtá časť, vystavenieSviatosti Oltárnej v Božom hrobe. Tento spôsob liturgie sa v tento deň,aj keď je bez slávenia svätej omše, nevyhýba celému Veľkonočnémutajomstvu, pretože zvlášť sväté prijímanie je pripomienkou ajprežívaním skutočnosti, že zmŕtvychvstalý Kristus je stále medzi nami.Ani tento deň nie je bez toho, aby sme si uvedomili, že Veľkonočnétajomstvo je nedeliteľné. Je tu utrpenie a smrť Pána, ale aj jehozmŕtvychvstanie, ktoré si pripomíname, sprítomňujeme. Ono jehistorickou skutočnosťou, ktorú znova prežívame.

Zelený štvrtok - deň sviatosti kňazstva, eucharistie a lásky

10.4.2009 Na Zelený štvrtok sa pre nás kresťanov začínaveľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota,obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na Zelenýštvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstvaslúžia svätú omšu so všetkými kňazmi svojej diecézy. Pri tejto omšinazývanej Missa chrismatis - Omša svätenia olejov biskup svätí tridruhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Táto omša má byťprejavom jednoty kňazov s biskupom. Po homílii nasleduje obnoveniekňazských sľubov. Biskup dáva prítomným kňazom nasledujúce otázky:

Chcete si predo mnou a pred Božím ľudom obnoviť sľuby, ktoré ste kedysi urobili?
Chcete sa bližšie primknúť k Pánu Ježišovi a lepšie sa mu prispôsobiť?
Chcete sa zrieknuť samých seba a verne plniť kňazské poslanie, ktoréste z lásky ku Kristovi a jeho Cirkvi vzali na seba v deň svojejkňazskej vysviacky?
Chcete v Eucharistii a v ostatných liturgických úkonoch verne vysluhovať Božie tajomstvá?
Chcete posvätný učiteľský úrad vykonávať podľa príkladu Ježiša Krista,nášho Učiteľa a Pastiera, teda nie z túžby po hmotných výhodách, alejedine z lásky k dušiam?

A kňazi odpovedajú zakaždým: Chcem.
Celá pieseň vďaky - prefácia hovorí o Kristovom kňazstve a o službekňazov: Veď Kristus nielen povýšil tvoj vykúpený ľud na kráľovskékňazstvo, ale s láskou brata povoláva si z neho učeníkov a vkladanímrúk im dáva účasť na svojej kňazskej službe. V jeho mene obnovujú obetunášho vykúpenia, a rodine veriacich pripravujú veľkonočnú hostinu. Sopravdivou láskou slúžia tvojmu ľudu, živia ho tvojím slovom aposväcujú sviatosťami. Zasvätiac svoj život tebe a spáse svojichbratov, majú sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi a tebe stáledosvedčovať vernosť a lásku.

Pamiatka Pánovej večere

Večerná omša sa slávi na pamiatku Pánovej večere. V liturgii Zelenéhoštvrtka už začíname akoby slávenie Veľkého piatku. Umývanie nôhučeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišovamodlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jehozajatie, sú hlavnými témami dnešného večera a noci. Schádzame sa naoslávenie pamiatky Poslednej večere, pri ktorej Ježiš Kristus prv nežseba samého vydal na smrť, zveril svojej Cirkvi novú a večnú obetu akohostinu svojej lásky.

Projekt - Veľká Morava

7.4.2009 Žiakov 7. ročníka tematický celok oVeľkomoravskej ríši na hodinách dejepisu zaujal natoľko, že v týchtodňoch na hlavnej chodbe našej školy svojim spolužiakom prezentujú svojeprojekty zamerané na tému o Veľkej Morave a všetkom čo s ňou súviselo.Ak sa aj vy chcete dozvedieť niečo nového o tomto našom významnomhistorickom období navštívte naše nástenky. Všetkým super siedmakom,ktorí si na projektoch dali poriadne záležať patrí veľká pochvala, aleaj jednotka do žiackej knižky. Projekt realizovali spolu sPaedDr.E.Nadzamom.
Niekoľko fotografií nájdete vo Fotoalbume II - Projekt Veľká Morava - apríl 2009

Deň učiteľov katolíckych škôl

7.4.2009 Dnes, na sviatok sv.Jána Krstiteľa de la Salle oslavujú všetky cirkevné školy Deň učiteľov katolíckych škôl.
Chceme v tejto chvíli popriať všetkým učiteľom hojnosť radosti pridennodennej neľahkej práci, srdcia plné lásky a pochopenia pre žiakov,rodičov, priaznivcov, ale aj nežičlivcov cirkevného školstva.
Všetkým katolíckym školám nekonečnú trpezlivosť a radostnú budúcnosť naplnenú spokojnosťou a pokojom.
S úctou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

Slávik Slovenska

7.4.2009 V pondelok 6.apríla 2009 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska.
V prvej kategórii sa na 2.mieste umiestnila Bianka Vožňaková z 1.A, 3.miesto obsadili Angelika Jenčová z 1.A a Sofia Grittersová z 2.A.
V druhej kategórii sa na 2.mieste umiestnila Anna Gajdziková zo 4.A a na 3. mieste Janka Feničinová zo 4.A.
Speváčkam blahoželáme a vo Fotoalbume II. nájdete aj fotografie z tejto milej pesničkovej súťaže.

Výsledky Hviezdoslavovho Kubína

7.4.2009 Vo štvrtok 2.apríla sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína aj na našom I.stupni.
Prinášame vám výsledky :
V poézii sa na 2.mieste umiestnila Laura Zámborská -4.A, na 3. mieste Rebeka Kľučárová - 2.A a Anička Gajdziková - 4.A.
V próze sa na 1. mieste umiestnila Hanka Hrubovská -3.A, na 2. mieste Matejko Nota - 2.A a na 3. mieste Števko Ocilka - 3.A.
Každý z výhercov získal peknú knižnú odmenu a všetci recitátori sa tešili zo sladkej odmeny.
Víťazom blahoželáme a všetkým malým recitátorom ďakujeme za ich statočnosť.
Vo Fotoalbume II. prinášame fotografie.

V nedeľu slávi svoje päťdesiatiny naša Anička Gazdová

5.4.2009 Je Kvetná nedeľa a v tento pre nás tak sviatočný deň slávi svoje 50.narodeniny naša mzdová účtovníčka Anička Gazdová.
Chceme sa pripojiť ku gratulantom a popriať ti Anička, hojnosť zdravia,pokoja, radosti, Darov Ducha Svätého a srdce otvorené pre Nebo.
S úctou tvoji kolegovia a všetci naši žiaci.

Kvetná nedeľa

5.4.2009 Dnes slávi celý kresťanský svet KVETNÚ NEDEĽU. Vnašich kostoloch zaznievajú krásne spievané PAŠIE, ktoré námpripomínajú krížovú cestu nášho Vykupiteľa.
Nuž, na chvíľu sa stíšme a pripravme svoje srdcia na Veľký či Svätý týždeň, ktorý začíname prežívať.

Kritériá prijímacích skúšok pre šk. r. 2009/2010 – 4 ročné a 8 ročné štúdium

4.4.2009 Vážení rodičia, milí žiaci, v priečinku Oznamyrodičom (vľavo na lište) nájdete Kritériá prijímacích skúšok preškolský rok 2009/2010 – 4 ročné štúdium a 8 ročné štúdium nášhoCirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.
Príďte medzi nás, radi vás privítame v našej rodine.

Riaditeľské voľno v stredu 8.apríla

4.4.2009 Vzhľadom k tomu, že v stredu 8.apríla t.r.oslávime Deň katolíckych učiteľov, udelil riaditeľ školy všetkým žiakomškoly riaditeľské voľno.
Veľkonočné prázdniny sa teda predĺžia o jeden deň. Prajeme všetkým deťom, aby si užili nádherné jarné počasie.

Foto zo súťaže Hviezdoslavov Kubín

4.4.2009 Vo štvrtok 2.apríla sa uskutočnilo školské kolosúťaže Hviezdoslavov Kubín aj na našom prvom stupni. Keďže nám tamnechýbal fotoaparát prinášame vám krásne fotografie v našom FotoalbumeII.

Deviataci sa rozhodujú o svojom povolaní

3.4.2009 Včera a dnes bolo v našej budove II.stupňarušnejšie. Rodičia našich deviatakov prichádzajú k nášmu výchovnémuporadcovi a podpisujú prihlášky na stredné školy. Nuž veríme, že sanaši žiaci rozhodnú správne.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

3.4.2009 Včera sa uskutočnilo v našej škole školské kolosúťaže Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sa naši recitátori stretlinetradične v Hornozemplínskej knižnici, aby aj v týchto priestorochdokázali svoj talent. Nuž a tu sú výsledky :
Poézia - I. kategória
1.miesto Monika Turčíková
2.miesto Matúš Porvažník
Poézia - II. kategória
1.miesto Gabriel Kuľbak
2.miesto Simona Višňovská
3.miesto Ferderika Zamborská
Poézia - III.kategória
1.miesto Zuzana Šašalová
2.miesto Patrik Jonek
3.miesto Martin Kováč
Próza - I.kategória
1.miesto Adriána Jedináková
2.miesto Lýdia Kušnírová, Peter Pastir
3.miesto Júlia Mudráková, Petra Murínová
Próza II. kategória
1.miesto Juliana Dzurovčinová
2.miesto Erika Kušnírová
3.miesto Veronika Kurišková
Próza III.kategória
1.miesto Amália Antolíková, Simona Nováková
2.miesto Katarína Stanovčáková
3.miesto Františka Tomášiková
Cenu za netradičný text získala Juliana Dubasová.
Ďakujeme všetkým žiakom základnej školy a gymnázia za účasť na súťaži,víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Zároveň ďakujeme všetkým tetám z knižnice, ktoré pre nás pripravili nádhernú atmosféru.

Duchovná obnova pre rodičov

1.4.2009 Zajtra, t.j. vo štvrtok 2.apríla 2009 sa o 16.00hod. začne v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUHduchovná obnova pre rodičov.
Program:
16.00-16.45 - prednáška
16.45-17.45 - adorácia pri Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
18.00 - svätá omša.
Všetci ste srdečne pozvaní obnoviť si nielen telo, ale aj svojho ducha počas týchto pôstnych dní.

Radostná správa - narodila sa malá Alžbetka

31.3.2009 S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že sadnes 31.marca dopoludnia narodila Alžbetka Haňová - druhá dcéra nášhopána učiteľa Mgr. Matúša Haňova.
Srdečne blahoželáme rodičom a malej Alžbetke vyprosujeme hojnosť zdravia, pokoja, radostí a dni naplnené slnkom a úsmevom.

Deň učiteľov katolíckych škôl

30.3.2009 Na sviatok sv.Jána Krstiteľa de la Salle sinaši učitelia pripomínajú Deň učiteľov katolíckych škôl. Pri tejtopríležitosti v stredu 8. apríla 2009 vyučovanie žiakov našej školynebude.
Program osláv Dňa učiteľov katolíckych škôl:
(určený pre všetkých učiteľov našej spojenej školy)
8.00 hod. - sv.omša - budova gymnázia
9.30 hod. - zasadnutie Pedagogickej rady
11.30 hod. - slávnostný obed pre všetkých zamestnancov - výdajňa stravy - budova gymnáziaSuper úspech - Michal Bubnár najlepší na Slovensku

29.3.2009
Blahoželáme Michalovi Bubnárovi (oktáva), ktorý v súťaži v programovanív Bratislave na celoslovenskom kole obsadil vynikajúce 1. miesto. Je tokrásne ocenenie jeho práce ako aj práce učiteľov, ktorí ho na súťažpripravovali.
Pekné 12. miesto z 29 účastníkov súťaže obsadil Adam Antolík (oktáva),ktorému tiež blahoželáme. Michal Bubnár dosiahol výborné umiestnenie ajv celoslovenskom kole olympiády v informatike v Rajeckej Lesnej, kdeobsadil 8. miesto a postupuje na sústredenie na celoeurópsky resp.celosvetový výber.
Chlapcom ešte raz blahoželáme a ďakujeme za super reprezentáciu našej školy.

Stanovisko M�SR k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch

28.3.2009 Vzhľadom na to, že médiá uviedli dezinformácietýkajúce sa návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch, uvádza M�SRnasledovné:
Návrh dať pedagogickému zamestnancovi a odbornémuzamestnancovi v školách a v školských zariadeniach postavenie verejnéhočiniteľa bol prijatý na podnet organizácií zastupujúcich záujmypedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň je tento návrh určitýmspoločenským ocenením ich práce, ktorú považujeme za takú dôležitú aspoločensky prospešnú, že sa spoločnosť rozhodla týchto zamestnancovchrániť inštitútom „verejného činiteľa" obdobne, ako pri štátnychzamestnancoch, sudcoch, starostoch a podobne. Súčasne tento inštitútchráni aj dieťa alebo žiaka pred zneužitím postavenia učiteľa, čo je dourčitej miery naplnením ustanovenia § 144 školského zákona.
Tvrdenia, že učitelia môžu skončiť na súdoch pre zlé známky, ktoré dajúžiakom, sú do určitej miery konfabuláciou, nakoľko učiteľ nevykonávaštátnu správu v školstve, neuskutočňuje rozhodnutia zasahujúce dozákladných práv a slobôd a pod. Priebežné hodnotenie a ani celkovéhodnotenie, ktoré podpisuje na vysvedčení riaditeľ školy a jeprerokované v pedagogickej rade, nie je možné použiť ako zneužitieprávomoci verejného činiteľa.
Zároveň sú v zákone navrhnuté príslušné ustanovenia, ktoré riešia, abyprijatie bežného obvyklého daru (napríklad kvety alebo drobný dar pripríležitosti Medzinárodného dňa učiteľov alebo na konci školského roka)nemohlo byť považované za trestný čin.
Sme presvedčení, že postavenie pedagogického zamestnanca ako verejnéhočiniteľa je účinným opatrením na ochranu pedagogického zamestnanca azároveň aj ocenením ich dôležitosti pre spoločnosť.

Bratislava 25. marec 2009
zdroj : www.minedu.sk

Wifi na našej škole

27.3.2009 V rámci projektu M�SR, do ktorého bolovybraných 250 škôl z celého Slovenska, sa na našej škole v budove naNámestí Jána Pavla II. vo Vranove nad Topľou realizuje WiFi pripojeniena internet, čo je pripojenie bezdrôtovou technológiou, ktoré budevyužívané na výchovno-vzdelávací proces.
K tomuto projektu sa vo štvrtok 26.3.2009 konal v Žiline seminár preriaditeľov vybraných škôl, na ktorom sa zúčastnil aj náš riaditeľPaedDr.Marián Babej.

Duchovná obnova pre rodičov

27.3.2009 Vo štvrtok 2.apríla 2009 sa o 16.00 hod. začnev Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH duchovnáobnova pre rodičov.
Program:
16.00-16.45 - prednáška
16.45-17.45 - adorácia pri Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
18.00 - svätá omša.
Všetci ste srdečne pozvaní obnoviť si nielen telo, ale aj svojho ducha počas týchto pôstnych dní.

Deň učiteľov

27.3.2009 Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov prijal dnesprimátor mesta Vranov nad Topľou PhDr.Tomáš Lešo učiteľov nášho mesta.Našu školu zastupujú na tejto slávnosti Mgr.Lucia Kentošová, Bc.AnnaBelinská, Tatiana Ficková a Mgr.Monika Klaciková.

Týždeň boja proti rasizmu

25.3.2009 Žiaci a učitelia 2. stupňa našej školy sazapojili do Európskeho týždňa proti rasizmu, ktorý prebiehal od 14. do21. marca. Viac ako inokedy sa medzi našimi žiakmi rozprúdila debata sprotirasistickou tematikou, výzdoba tried hlásala existenciu jednejrasy - ľudskej rasy a rovnako farebné oblečenie je znakom toho, žerôzne farby patria do prírody a nie medzi ľudí. Pekné fotografie simôžete pozrieť vo Fotoalbume II.

Projekt o sv.Pavlovi

25.3.2009 V piatok 6. marca na druhom stupni vyvrcholil dlho pripravovaný projekt s názvom sv. Pavol.
O duchovné naplnenie duší sa postarali naši žiaci pod vedením svojichtriednych učiteľov. Listy a Skutky apoštolov predstavili formoudramatizácií, prezentácií, výtvarných projektov a súťaží s výraznoupomocou otca diakona Františka Telváka a pani učiteľky Mgr. KatarínyTomášovej.
Šikovnosť našich žiakov si môžeme pozrieť na fotografiách vo Fotoalbume II.

Chcete nám darovať 2% dane?

25.3.2009 Milí rodičia, drahí návštevníci našej stránky,ak chcete pomôcť našej škole, prosím darujte nám 2% vašej dane. Všetkypotrebné doklady vám zašleme mailom, ak nám napíšete naczsvranov@post.sk.
ĎAKUJEME.

Chrípkové prázdniny v budove I.stupňa

23.3.2009 Z dôvodu zvýšeného počtu ochorení na chrípkuvyhlásil riaditeľ školy chrípkové prázdniny pre žiakov , ktorínavštevujú budovu na Bernolákovej 92 do piatku 27.marca.
Nástup žiakov je v pondelok 30.marca t.r.


Benedikt XVI. predĺžil arcibiskupovi Tkáčovi mandát o 1 rok

21.3.2009 TK KBS: Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol opredĺžení biskupskej služby košickému arcibiskupovi Mons. AlojzoviTkáčovi o 1 rok. Po dovŕšení 75. roku života si totiž splnil povinnosťo zrieknutí sa úradu podľa kánonického práva. Oznámil to apoštolskýnuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana pri slávnostnej svätej omši vKošiciach v sobotu 21. marca.
zdroj:www.rimkat.sk

Deň počatého dieťaťa - Biela stužka

19.3.2009 25. marec je na Slovensku zákonom vyhlásený zapamätný "Deň zápasu za ľudské práva". Tie sú dnes práve odopieranépráve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú vtento deň spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta knenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácia po celé stáročia.
Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deňpočatého dieťaťa. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky naodeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec.
Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

V sobotu slávia svoje životné jubileá naši pastieri

19.3.2009 V sobotu 21. marca 2009 slávnostnou sv. omšou o10.00 hod. oslávia svoje životné jubileá v Košickej katedrále J.Em.Jozef kardinál Tomko 85 rokov života a J.Ex. Alojz Tkáč, košickýarcibiskup, 75 rokov života.
Zapojme sa do modlitieb za týchto našich vzácnych duchovných pastierov a význačných mužov Cirkvi.

Deň učiteľov

19.3.2009 Mesto Vranov nad Topľou pripravilo slávnostnýprogram pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa uskutoční 27.3.2009 o10.hodine v estrádnej sále Domu kultúry.
Na tento slávnostný program sú pozvaní aj vybraní učitelia našej školy, ktorí z rúk primátora prevezmú ocenenie.

ROZPRÁVKA 2009

19.3.2009 HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA vo Vranove nad Topľou
organizuje 10. ročník súťaže o najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu s regionálnou pôsobnosťou pod názvom ROZPRÁVKA 2009.
Literárny žáner a téma podľa vlastného výberu.
Odporúčaná téma: Moje mesto, Moja dedina
Kontaktná osoba - Elena Kladná
č. t. 4464468 kl. 103
Termín uzávierky prác je do 15. júna 2009


Najúspešnejšie práce budú hodnotené spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou a ocenené vecnými cenami.

Blahoželáme JOZEFOM

19.3.2009 Kytičku kvetov zviazanú z našich blahoželaníchceme dnes dať do rúk všetkým mužom a chlapcom, ktorí sa pýšia menomJOZEF.
Prajeme im hojnosť zdravia, pokoja, radostí, vždy úsmev na tvári a dni naplnené v zdravej rodinnej atmosfére.

Foto z hranej krížovej cesty - I.stupeň

17.3.2009 V piatok 13.marca t.r. sme sa spoločne modliliKrížovú cestu. Naše deti z I.stupňa v budove na B 92 pripravili hranérozjímanie o krížovej ceste Pána Ježiša. Nádherné foto nájdete v našomFotoalbume II - v galérii Krížová cesta

MATURITA 2009

17.3.2009 Tak ... A je to tu... Začali sa nám maturity.
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazykaa literatúry bude dnes 17. marca 2009 maturovať približne 61 700 žiakov.
Medzi nimi aj študenti našej oktávy.
Predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr.Katarína Lichmanová ipredsedníčka predmetovej maturitnej komisie slovenského jazyka aliteratúry Mgr. Beáta Korekaničová už sú v našej škole. Postupne saschádzajú aj naši maturanti. Všade vládne pokoj a očakávanie.
Myslíme v tieto chvíle na naše deti. Modlíme sa za všetkých maturantov.

Čo budeme prežívať na našom I.stupni

16.3.2009 Tieto dni budú pestré pre naše deti z I.stupňa.
Dnes idú poobede družinári do knižnice, kde sa koná akcia Deň ľudovejrozprávky, pretože 16.marec je dňom výročia narodenia PavlaDobšinského. Žiaci si doniesli knihy, ktoré napísal tento známyspisovateľ. Do každej knihy dostanú deti pamätnú pečiatku alebo značkua pri troche šťastia môžu žiaci vyhrať pri losovaní aj milú odmenu.
Zajtra o desiatej hodine pôjdu druháci do knižnice na podujatie Opice znašej police. Bližšie sa oboznámia s dielom a životom Kristy Bendovej.Už sa tešíme.

Spoločná modlitba krížovej cesty

16.3.2009 Aj keď sme vo viacerých budovách, dokážeme byťspolu skrz modlitbu. Takto sme sa v piatok spojili v modlitbe Krížovejcesty. O zastaveniach Pána Ježiša sme rozjímali tak v budove na lúčnejako aj na B 92 v piatok 13.marca.

Odišla vzácna žena, matka, priateľka

15.3.2009 S hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou navečný život vám chceme oznámiť, že v sobotu 14.marca 2009 nás navždyopustila vzácna žena, matka, priateľka Emília Širotníková.
Vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť jej deťom - žiakom našej školy i celej jej rodine, blízkym a priateľom.
Drahá Milka, budete nám chýbať. Aj napriek ťažkej chorobe, sterozdávali radosť, nádej, pokoj. Boli ste mnohým z nás vzorom. ĎakujemePánovi, že nám dožičil poznať vás a stretnúť sa s vami počas vášhoživota.
Dnes sa modlíme za vás a prosíme o večný odpočinok.
Pohreb zosnulej úžasnej ženy Emílie Širotníkovej sa uskutoční vpondelok 16.marca t.r. o 14.30 hod. v Dome nádeje vo Vranove nad Topľou- Sever.
Odpočinutie večné daj jej, Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

O Andersenovi tak trochu netradične

13.3.2009 V stredu 11.marca sa naši šiestaci zúčastnililiterárnej exkurzie v Hornozemplínskej knižnici vo Vranov. Netradičnouformou sa oboznámili so životom a dielom H.CH.Andersena.
Deň zavŕšili triednym kolom v prednese poézie a prózy - HviezdoslavovKubín. Tento pekný deň pripravila pre žiakov Mgr.M.Krajníková.
V našom Fotoalbume II nájdete aj fotografie z tejto peknej akcie šiestakov.

Ministerstvo školstva o testovaní deviatakov

12.3.2009 M�SR potvrdzuje, že celoplošné testovaniežiakov deviatych ročníkov základných škôl 2009 sa uskutočnilo bezproblémov. Nedošlo k žiadnemu úniku testov ani k inej skutočnosti,ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť priebeh celého testovania.
Približne 58-tisíc žiakov Z�na území Slovenska začalo testovanieriešením úloh z matematiky, pokračovali testom zo slovenského jazyka aliteratúry. V tom čase písali žiaci na školách s vyučovacím jazykommaďarským testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Nakoniecžiaci na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písali testyzo svojho vyučovacieho jazyka (maďarský jazyk a literatúra, ukrajinskýjazyk a literatúra).
Znenie testov z celoplošného testovania deviatakov základných škôl jezverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meranívzdelávania (NÚCEM) www.nucem.sk.
M�SR ďakuje všetkým riaditeľom, administrátorom a učiteľom za úspešnú spoluprácu pri testovaní.

Bratislava 11. marec 2009
zdroj : www.minedu.sk

V piatok končí plavecký výcvik piatakov

12.3.2009 Počas dvoch týždňov absolvovali naši piataci zV.A základný plavecký výcvik na Plaveckej učebni vo Vranove nad Topľou.Výcvik viedol PaedDr.Marián Babej a podľa jeho slov sú naši piataciúžasní - nebojácni, smelí, odvážni a cítia sa vode ako rybičky.
Zajtra, t.j. v piatok 13.marca plavecký končí. Deti si zasúťažia a natých najlepších čakajú diplomy. Nuž a všetci dostanú nádherné Mokrévysvedčenie. PS : A čaká ich aj prekvapko :-))
PS II - Ak si kliknete na Fotoalbum nájdete aj pekné fotografie z plavárne.

Aktualizácia údajov

11.3.2009 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka

9.3.2009 V stredu 11.marca t.r. sa uskutočníceloslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základnej školy. Spolu 42našich deviatakov preukáže svoje vedomosti zo slovenského jazyka aliteratúry a matematiky.
Testovanie sa uskutoční za účasti externého pozorovateľa.
Nuž, milí deviataci, myslíme na vás a veríme, že nás nesklamete.

Vynálezy menia svet - projekt našich žiakov

9.3.2009 Žiaci 8. ročníka základnej školy dostali taktrochu netradičnú úlohu vypracovať projekt k tematickému celku -Vynálezy menia svet. Na rozdiel od iných projektov však museli používaťviac umenie kresby. Ich úlohou bolo grafické stvárnenie vynálezov,ktoré ľudstvu pomohli a zmenili tak svet.
Ako si splnili svoju domácu úlohu to už posúďte sami a príďte sapozrieť na našu hlavnú chodbu, alebo si kliknite na náš Fotoalbum II.
Projekt pripravil PaedDr.E.Nadzam

Náš fotoalbum opäť bohatší

9.3.2009 Po doriešení technických problémov sa námpodarilo nahrať na našu stránku ďalšie desiatky nových fotografií zakcií, ktoré sme prežívali na II.stupni základnej školy v budove nalúčnej.
Kliknite si na Fotoalbum II a nájdete tam krásne foto.

V máji škola v prírode

6.3.2009 V čase od 25.mája do 29.mája t.r. organizujeme pre žiakov 2.- 4. ročníka Školu v prírode v Bystrej pri Humennom.
Bližšie informácie vám poskytneme na tel.č.4421300.

Ako bolo v Ríme

5.3.2009 V našom Fotoalbume II prinášame nádherné fotografie z duchovnej púte v Ríme.
Vzhľadom k tomu, že Fotoalbum na našej stránke je už naplnený na 100%,vymysleli sme to technicky tak, že sme prepojili našu stránku sostránkou spojenej školy a tak sme vytvorili nový fotoalbum.

Naši piataci na plavárni

4.3.2009 Naši piataci sú už od pondelka na plavárni aabsolvujú základný plavecký výcvik. Podľa slov pána riaditeľa, ktorývedie výcvik, sú deti veľmi odvážne a plávajú ako rybičky.
Nuž milí piataci, držíme vám prsty a prajeme vám, aby ste sa všetcinaučili perfektne plávať nielen vo vodách bazéna , ale aj vo vodáchživota.

Jubileum Mons.Alojza Tkáča, arcibiskupa

3.3.2009 Košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč sa v pondelok dožil jubilejných 75. narodenín.
Aj my sa chceme pripojiť ku gratulantom a vyprosujeme nášmu drahémuotcovi arcibiskupovi hojnosť zdravia, milostí a požehnania v jehokaždodennej práci pre Pánovu vinicu.

Narodil sa 2. marca 1934 v Ohradzanoch. Po maturite v Humennom študovalna Filozofickej fakulte UK v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval vštúdiu na CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupaAmbróza Lazíka 25. júna 1961.

Pôsobenie: 1961-1963 kaplán Zborov 1963-1964 základná vojenská služba1964-1975 archivár BÚ Košice 1975-1983 bez štátneho súhlasu, mimopastorácie, pracuje ako vodič električky a lesný robotník 1983-1990správca farnosti Červenica 14. februára 1990 je menovaný za biskupaBiskupská vysviacka: 17. marca 1990 v Košiciach 31. marca 1995 bolmenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. 2. júla v tom istom rokumu pápež Ján Pavol II. odovzdal pálium.

Jarné prázdniny v znamení duchovných cvičení

2.3.2009 Počas jarných prázdnin sme žili bohatýmduchovným životom. Naši učitelia sa zúčastnili duchovných cvičení vJuskovej Voli, ktorú viedol ThLic.Tibor Závadský, kanonik, duchovnýsprávca školy.
Nádherné chvíle prežili aj účastníci duchovnej púte v Ríme, keď navštívili miesta, ktoré dýchajú históriou cirkvi a viery.
Arcidiecéznej púte po stopách sv.Pavla spolu s otcom biskupomStanislavom Stolárikom sa zúčastnili taktiež aj naši učitelia, ktoríprišli s mnohými zážitkami.
Mnohí sme sa posilnili vo viere. Vďaka ti za to, Pane, Ježišu!

Začína sa týždeň modlitieb za našu školu

1.3.2009 Na základe rozpisu nášho zriaďovateľa sa vpondelok 2.marca začína týždeň modlitieb za naše Cirkevné gymnáziumsv.Františka z Assisi. Všetky cirkevné školy v našej arcidiecézy sabudú modliť práve za našich žiakov, učiteľov, rodičov a priaznivcov.
Prosíme preto aj vás o krátku modlitbičku práve za nás. Ďakujeme.
Na budúci pondelok 9.marca začne týždeň modlitieb za našu Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv.Dominika Savia.

Jarné prázdniny sa nám končia

1.3.2009 Nuž a je to tu. Jarné prázdniny sa nám končia...Nezabudnite, v pondelok začíname. Nuž a naši piataci a primaniazačínajú plavecký výcvik.

Jarné prázdniny aj v materskej škole

23.2.2009 Oznamujeme všetkým rodičom, že od 24.2.2009(utorok) začínajú jarné prázdniny aj pre deti materskej školy. Nástupdetí do školy po prázdninách je v pondelok 2.4.2009.

Jarné prázdniny

22.2.2009 Hurá... sú tu jarné prázdniny. Začínajú vpondelok 23. februára a končia v piatok 27.februára. Nuž milé deti,užite si krásne dni naplnené slnkom a zimnými radovánkami.
Piataci, nezabudnite, v pondelok 2.marca začína plavecký výcvik.

Ples ľudí dobrej vôle v plnom prúde

21.2.2009 Stovka našich učiteľov, rodičov a priaznivcovdnes plesá na Plese ľudí dobrej vôle, pod záštitou Jána Figeľa. Náladaje super, program výborný, hudba fantastická nuž a tombola je takábohatá, že môžete ľutovať, ak ste na ples neprišli.
Prajeme všetkým plesajúcim nádhernú zábavu. Určite budeme mať aj nejaké to foto. Radi sa s vami podelíme.

Riaditeľské voľno

19.2.2009 Riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej vyhlásil vpiatok 20.februára t.r. riaditeľské voľno z dôvodu zvýšeného počtuchrípkových ochorení. Vyučovanie sa začne až po skončení jarnýchprázdnin.

Obvodové kolo v plávaní

19.2.2009 V piatok 2O.februára organizuje naša školaobvodové kolo v plávaní, ktoré sa uskutoční v učebni plávania pri Z�Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Do súťaže sa prihlásilo osemzákladných škôl okresu a konkurencia bude silná. Súťažiť budú chlapci adievčatá v troch disciplínach - kraul, prsia a znak.
Našim plavcom držíme prsty a prajeme im čo najlepšie umiestnenia v súťaži. O výsledkoch vás budeme určite informovať.

Nádherné divadelné predstavenie

19.2.2009 Dnes sa naši ôsmaci a deviataci spolu so žiakminášho gymnázia zúčastnili na divadelnom predstavení František z Assisiv Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Bolo to niečo nádherné a všetci sme prežili úžasné tri hodiny sledovaním umeleckého stvárnenia života sv. Františka a sv.Kláry.
Výborné herecké výkony, zaujímavé kulisy, krásny spev - to všetkovyvolávalo v nás nádherné pocity. Mnohým z nás vypadli aj slzy dojatia.
Ďakujeme hercom a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto predstavení.

Nezabudnite sa odhlásiť z obedov

18.2.2009 Milí žiaci a učitelia, nezabudnite sa vyhlásiťz obeda v deň kedy nie ste v škole. Odhlásiť z obeda sa môžete ajprostredníctvom našej stránky, ak si kliknete vľavo na lište na odkazODHLÁSENIE z OBEDOV.

Rok sv.Pavla trochu inak

17.2.2009 Pri príležitosti vyhlásenia Roku sv. Pavla sme do procesu vzdelávania naprogramovali Projektové vyučovanie.
Zapojili sa žiaci V.A a IV.A. Počas celého mesiaca zbierali apripravovali materiál na vyhotovenie projektu, ktorý sa tvoril priamona vyučovacej hodine náboženstva.
Naše deti vytvorili veľmi pekné projekty po stránke obsahovej aj estetickej.
Nuž pozrite si v našom Fotoalbume, ako to všetko vyzeralo a čo všetko vytvorili naši štvrtáci a piataci.

Ples ľudí dobrej vôle - predávame posledné lístky

17.2.2009 V sobotu 21.februára organizuje naša škola podzáštitou Jána Figeľa, eurokomisára PLES ĽUDÍ DOBREJ VôLE. Chcem vámvšetkým oznámiť, že sme predali už skoro deväťdesiat lístkov a nazábavychtivých ľudí čakajú posledné lístky. Nuž neváhajte a kontaktujtenás, aby sme vám lístky zarezervovali. Viac info na 4464281 alebomailom czsvranov@post.sk.

KARNEVAL 2009

16.2.2009 V nedeľu 15.februára sa uskutočnil KARNEVAL predeti materskej školy a I.stupňa základnej školy. Bola to nádhera. Viacuvidíte v našom Fotoalbume v galérii Karneval 2009.

Prvý valentínsky ples - super vydarená akcia

16.2.2009 V sobotu 14.februára na sviatok sv.Valentína tonaša mládež pekne roztočila na prvom Valentískom plese. Riaditeľ školysa chce aj touto cestou poďakovať Žiackej rade, Mgr.P.Lojanovi aMgr.M.Majzlíkovej za veľmi dobre pripravenú akciu a super zábavu.
Veríme, že Valentínsky ples svojim prvým ročníkom začal písať novú históriu týchto plesov.
V našom Fotoalbume vám prinášame krásne fotografie z tejto super-akcie ( takto o tom hovoria naši žiaci).

Gospelová hudba v sobotu v Zámutove

15.2.2009 V sobotu 21.februára sa uskutoční v Zámutovegospelový koncert, na ktorom vystúpia tri gospelové skupiny. Stesrdečne pozvaní. Začiatok o l6.hodine.

Divadlo o sv. Františkovi - štvrtok 19.februára

11.2.2009 Vo štvrtok 19.februára navštívia naši deviatacidivadelné predstavenie sv.František z Assisi v Divadle JonášaZáborského v Prešove. Odchod autobusov je od budovy školy na Rodinnejoblasti ráno o 8.00 hod. Divadelné predstavenie začína o 10.00 hod. apotrvá do 13.00 hod. Predpokladaný návrat je o 15. hodine.
Prajeme všetkým nádherný umelecký zážitok.

Naši stolní tenisti vybojovali bronz

11.2.2009 Dnes sa na Základnej škole Juh vo Vranove nadTopľou koná okresné kolo súťaže v stolnom tenise žiakov základných astredných škôl.
Práve sme sa boli na našich tenistov pozrieť, nuž a prinášame čerstvésprávy. Naše dievčatá z gymnázia vybojovali krásne tretie miesto , nuža chlapci bojujú taktiež o bronz. Držme im teda prsty, aby to vyhrali.
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za prípravu a vzornú reprezentáciu školy.

KARNEVAL v nedeľu - vstup len v maskách!!!

11.2.2009 Dávame všetkým na známosť, že veľký KARNEVALpre deti z I.stupňa základnej školy sa uskutoční v nedeľu 15.februáraod 14.30 hodiny v školskej jedálni na lúčnej.
Pozor-pozor - vstup len v maske!!!:-)):*

Duchovná obnova

11.2.2009 Pripomíname všetkým učiteľom, že vo štvrtok o14.15 hod. začína pravidelná mesačná DUCHOVNÁ OBNOVA v katechetickejmiestnosti.

Základný plavecký výcvik pre žiakov 5.ročníka

11.2.2009
I. Termín: 2.3 – 13. 3. 2009
II. Miesto kurzu : Plavecká učebňa pri Z�Bernoláková
III. Čas odchodu: V stanovenom termíne denne od:
prvý týždeň 11.00 – 13.00 hod.
druhý týždeň 8.00 – 10.00 hod.
IV. Poplatok: 3,30 € celý kurz
Nezabudnúť:
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovania plaveckého výcviku - vydáva príslušný lekár.

POZOR: Potvrdenie a peniaze je potrebné doniesť v prvý deň Základného plaveckého kurzu!
V čase plaveckého výcviku denne mať zo sebou :
- Preukaz poistenca
- Plavky a kúpaciu čiapku ( kúpacia čiapka sa dá zapožičať na plaveckej učebni za 10 centov na deň)
- Ručník alebo osušku ( v prípade dlhých vlasov u dievčat – dva ručníky alebo sušič vlasov )
- Hygienické potreby ( mydlo, šampón )
Nepovinná výbava - plavecké okuliare
Poznámka:
Žiaci sa budú denne "po" , alebo "pred" plaveckým výcvikom riadne vyučovať podľa rozvrhu hodín!

Vláda schválila návrh zákona o pedagogických zamestnancoch

10.2.2009 Profesijný rozvoj a kariérový rast pedagógovrieši zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý na svojom dnešnomrokovaní schválila vláda SR. Nový právny predpis sa zaoberá ajstarostlivosťou o pedagogických a odborných zamestnancov, napr.prevenciou pred nárastom agresie, zdravotnou starostlivosťou aregeneráciou.
Zákon definuje štyri kariérové stupne - začínajúci asamostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou adruhou atestáciou. Ďalej sa zaoberá povinnosťami a právami súvisiacimis kontinuálnym vzdelávaním a princípmi hodnotenia učiteľov. Navrhuje ajupraviť postavenie pedagóga ako verejného činiteľa.

Bratislava 9. február 2009
zdroj : www.minedu.sk

Karneval vo štvrtok

9.2.2009 Všetci žiaci nášho II.stupňa v budove na NámestíJána Pavla II. - lúčna žijú v týchto dňoch prípravami na KARNEVAL,ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12.februára v čase od 14. hodiny nachodbe budovy. Vo veľkom sa chystajú masky a všetci sa tešia na zábavu.Hodnotiť sa budú kolektívne ale aj masky jednotlivcov. Na týchnajlepších čakajú odmeny. Nuž a chýbať nebude ani tombola.
Tešíme sa už na fotografie z tejto akcie...

Ples ľudí dobrej vôle - hlavná cena LCD televízor

9.2.2009 Je čas plesov. Aj naša škola organizuje užVIII.ročník. Ples ľudí dobrej vôle pod záštitou Ing.Jána Figeľa,eurokomisára sa uskutoční v sobotu 21.februára. Začiatok o 19. hodine.Vstupné 20 €. Lístky si môžete zakúpiť v budove školy. Bližšieinformácie na č.t. 4464281, 0904509150, mail : czsvranov@post.sk.
Spoluorganizátori plesu - Cirkevná spojená škola a Rodičovské združeniepre škole sa na vás tešia. Veríme, že na našom plese sa super zabavítes DJ Paľom Fejkom, našou hudobnou skupinou INSIDE.
Nuž a tombola bude tiež zaujímavá. Hlavná cena : LCD televízor a ešte mnohé iné...

Púť radosti - púť mladých

7.2.2009 Pozývame mladých na jubilejnú 40. Púť radosti,ktorá sa uskutoční 13.-15. februára 2009 na tému: Láska sa nevystatuje.Prihlasovanie je do 8. februára 2009. Viac na www.domcek.org.

Prinášame vyše stovky fotografií zo zápisu

6.2.2009 Svoj sľub plníme a rodičom i deťom prinášame vnašom Fotoalbume vyše sto fotografií zo zápisu do 1.ročníka, ktorý sakonal vo štvrtok 5.februára t.r.
Stačí, ak si kliknete vľavo na lište na Fotoalbum a vyberiete sigalériu Zápis do 1.ročníka - 5.február 2009 a tiež galériu Zápis do1.ročníka - 5.február 2009 - pokračovanie.
Veríme, že vás tieto fotografie potešia.

Naši deviataci na návšteve nášho gymnázia

6.2.2009 Naši deviataci zavítali dnes do nášho Cirkevnéhogymnázia sv.Františka z Assisi na Školskej ulici. Je prvý piatok a takžiaci zažili atmosféru svätej omše s poklonou Najsvätejšej OltárnejSviatosti.
Potom si spolu s pánom zástupcom prezreli priestory gymnázia - jazykovúučebňu, počítačové učebne, knižnicu, telocvičňu, priestory tried,výdajňu stravy, školský dvor a všetko to, čo ponúka naše gymnázium.
Veríme, že sa s našimi deviatakmi budeme stretávať aj naďalej, už ako s našimi gymnazistami.

Ďakujeme za zapísaných prvákov

5.2.2009 Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí vo štvrtok5.februára t.r. slávnostne zapísali svoje dieťa do prvého ročníka našejcirkevnej základnej školy.
Ďakujeme za prejavenú dôveru. S láskou budeme vychovávať a vzdelávať vaše - naše deti.

Čakáme na prvého zapísaného prváka

5.2.2009 Je 13.30 hod. a my sme plní očakávania. O polhodiny sa začína zápis do prvého ročníka. Čakáme na prvého zapísanéhoprváka...
Už sa na vás tešíme, milí naši budúci žiačikovia :-)

Prosíme o 2% dane

4.2.2009 Obraciame sa na všetkých našich zamestnancov,rodičov a priaznivcov s prosbou o poukázanie 2% z dane nášmuRodičovskému združeniu pri škole. Vami poukázané peniaze budú použitépre naše - vaše deti.
Tlačivá nájdete vľavo na lište v priečinku Dokumenty školy. V prípade potreby vám ich zašleme aj mailom či faxom.
tel./fax. 4464281
mail : czsvranov@post.sk

Deň "D" sa blíži - prípravy na zápis sú v plnom prúde

4.2.2009 Prípravy na slávnostný zápis do l.ročníka našejcirkevnej základnej školy vrcholia. Deň "D" sa blíži a už zajtraprivítame našich budúcich prvákov. Nuž milí, rodičia, drahé deti,tešíme sa na vás a očakávame vás. Príďte, čaká na vás veľa prekvapení...

O nás na rádiu LUMEN - streda 9.00 - 10.00 hod.

3.2.2009 V stredu v čase medzi 9.00 a 10.00 bude na rádiuLUMEN vysielanie aj o našej škole. Ak chcete vedieť čo je u nás novézapnite si tom čase rádio LUMEN.
Link : http://www.lumen.sk/program.php?IntDen=3

Bábikám dali naše detičky mená

3.2.2009 Určite máte doma bábiky, veď v ktorejdomácnosti, kde sú deti, by bábika chýbala. Nuž, ale bábiku, ktorá mámeno akože pokrstené kňazom Rastislavom, majú len naše detičky z našejvzácnej materskej škôlky.
Ak chcete vedieť, ako to všetko prebiehalo, tak si kliknite naFotoalbum našej materskej školy ( vľavo na lište si vyberte Materskáškola a potom Fotoalbum)

Poetická spomienka na básnika Milana Rúfusa

3.2.2009 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľoupozýva všetkých milovníkov Milana Rúfusa, majstra metafor a neobyčajnepôsobivých čistých obrazov na poetickú spomienku na tohto básnika10.februára t.r. o 16. hodine vo Vlastivednom múzeu vo Vranove nadTopľou.
Viac sa dozviete na www.vthk.sk

Ples ľudí dobrej vôle - hlavná cena LCD televízor

2.2.2009 Je čas plesov. Aj naša škola organizuje užVIII.ročník. Ples ľudí dobrej vôle pod záštitou Ing.Jána Figeľa,eurokomisára sa uskutoční v sobotu 21.februára. Začiatok o 19. hodine.Vstupné 20 €. Lístky si môžete zakúpiť v budove školy. Bližšieinformácie na č.t. 4464281, 0904509150, mail : czsvranov@post.sk.
Spoluorganizátori plesu - Cirkevná spojená škola a Rodičovské združeniepre škole sa na vás tešia. Veríme, že na našom plese sa super zabavítes DJ Paľom Fejkom, našou hudobnou skupinou INSIDE.
Nuž a tombola bude tiež zaujímavá. Hlavná cena : LCD televízor a ešte mnohé iné...

Nový cestný zákon

31.1.2009 S účinnosťou od 1.februára t.r. začína platiťnový cestný zákon. V priečinku Oznamy rodičom nájdete pár zaujímavostí,ktoré upravuje nový zákon.

31.január - sv.Ján Bosko, kňaz

31.1.2009 Don Bosko (1815-1888) je jednou znejpozoruhodnejších postáv 19. storočia. Celý svoj život zasvätilstarostlivosti o mladých ľudí, zvlášť o tých najzanedbanejších. Jehoviera, vynikajúce pedagogické schopnosti a dokonalá znalosť ťažkéhodetstva sa neskôr ukázali byť cennou devízou, ktorej úroky čerpajúmladí celého sveta dodnes.
Don Bosko je známy predovšetkým ako zakladateľ radu saleziánov. Je patrónom mládeže a katolíckych nakladateľstiev.
Dnes si pripomíname jeho sviatok

Polročné prázdniny

30.1.2009 Včera priniesli naše ratolesti domovvysvedčenia, nuž a dnes si zaslúžia trochu oddychu. V piatok 30.januárat.r. sú polročné prázdniny.
Nuž milé deti, oddychujte, užívajte si krásy zimy, šantite. Nezabudnite, v pondelok začíname...

Na mestskom zastupiteľstve aj o nás

29.1.2009 Dnes zasadá Mestské zastupiteľstvo vo Vranovenad Topľou. Jednalo sa aj o sídle našej školy. Mesto trvá na tom, abysídlo našej školy bolo na ulici Bernolákova 92. Žiada preto Krajskýškolský úrad v Prešove o vyjadrenie súhlasu.

Vysvedčenie za 1.polrok šk.roka

29.1.2009 Dnešný deň je tak trochu výnimočný. Na piatejvyučovacej hodine dostanú naši žiaci vysvedčenie za 1.polrokšk.r.2008/2009. Naše prváčence zažijú krásne chvíle, lebo takýto vzácnydoklad dostanú po prvýkrát.
Nuž milí rodičia, prežívajme aj my krásne chvíle s našimi deťmi.Prijmime naše deti s láskou, aj keď sa na vysvečku objaví nejaká táhoršia známka. Verme, že v druhom polroku sa to všetko zlepší. Venujmesa svojim deťom viac a viac a výsledky sa určite dostavia. Nuž a našimjednotkárom a vyznamenaným žiakom blahoželáme! Len tak ďalej, milížiaci!
Zároveň ďakujeme všetkým učiteľom, za ich prácu počas prvého polroka školského roka.

Dnes Duchovná obnova o 14.15 hod.

29.1.2009 Oznamujeme všetkým učiteľom, že dnes - štvrtok29.januára sa o 14.15 hod. uskutoční duchovná obnova v katechetickejmiestnosti Vranov nad Topľou - Juh.

Možnosť zapojiť sa do projektu

28.1.2009 Vážení učitelia, je tu možnosť zapojiť sa do nového projektu. Kliknite na http://www.ekofond.sk/ a nájdete tam viac.

Prihlášky na II.kvalifikačnú skúšku do 30.1.2009

28.1.2009 Všetkým učiteľom oznamujeme, žeMetodicko-pedagogické centrum v Prešove prijíma prihlášky na II.kvalifikačnú skúšku do 30.januára 2009.

Pozerajte regionálnu televíziu - bude to aj o nás

28.1.2009 Už sme vás na našej stránke informovali o tom,že u nás bola televízia. Nuž a od dnes až do utorka môžete vregionálnom vysielaní televízia B 52 vidieť krásne zábery aj o našejškole.
Nezabudnite si preto naladiť ráno alebo v podvečer TV Joj a pozrieť sa , ako sa nám vydaril reklamný šot.
Nuž a ak ste veľmi zvedaví, tak si tento šot môžete pozrieť aj na našejstránke. Ak si kliknete vľavo na lište na Prezentácie a nájdete tamPrezentácia - zápis do 1.ročníka.

Čítame s Osmijankom

28.1.2009 HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA M. R. Štefánika875/200, 093 01 Vranov nad Topľou pozýva všetky deti na súťaž Čítame sOsmijankom.
Súťaž je určená pre prvý stupeň ZŠ.
Kedy? 26. 3. 2009 o 9, 00 hod.
Kde? Oddelenie pre deti a mládež v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Nuž milí naši čitatelia, nezabudnite sa prihlásiť.

Svätá omša za nášho jubilanta

27.1.2009 Dnes sme v budove I.stupňa na B 92 mali ránosvätú omšu, ktorá bola obetovaná za zdravie a Božie požehnanie prenášho pána školníka Štefana Fedora, ktorý sa v týchto dňoch dožilkrásnych 50.narodenín.
Pri svätej omši zablahoželal nášmu jubilantovi pán riaditeľ a deti prispeli krásnym potleskom.

Karneval pre žiakov II.stupňa

27.1.2009 Chceme vám všetkým oznámiť, že sa chystáKarneval pre žiakov II.stupňa v budove na Námestí Jána Pavla II. voVranove nad Topľou - lúčna. Uskutoční sa vo štvrtok 12. februára od 14.hodiny.
Hrá naša hudobná skupina INSIDE spolu s našim DJ Aďom.
Ste všetci pozvaní!!!

V Halabala aj o nás

25.1.2009 Ak ste pravidelnými poslucháčmi nedeľnejrozhlasovej relácie pre deti Halabala, ktorú vysiela Slovenský rozhlas,určite ste počuli aj správu o našom zápise do 1.ročníka. Paniredaktorka Mariana Kovačechová oznámila všetkým, že sa všetci tešíme nanašich budúcich prvákov a prípravy sú v plnom prúde.
Tak nezabudnite, slávnostný zápis sa uskutoční vo štvrtok 5. februára.

Elektronická žiacka knižka

23.1.2009 V týchto dňoch sme spustili elektronickú žiackuknižku aj na základnej škole - II.stupeň. Rodičia dostanú prístupovémená a heslá a môžu si tak kontrolovať známky svojich detí ajprostredníctvom našej internetovej www stránky.
Stačí ak si kliknete na e-Žiacka knižka (vľavo na lište) a potom zadáte meno a heslo.
Táto služba určite pomôže našim rodičom, žiakom ale aj učiteľom.

Blahoželanie k 50.narodeninám

23.1.2009 Dnes sa krásnych 50.narodenín dožíva náš pán školník Štefan Fedor.
Chceme mu v tento deň vyprosiť hojnosť zdravia, pokoja, lásky, porozumenia a radosť z dobre vykonanej práce.
Milý pán Fedor, ďakujeme vám za prácu vykonanú v prospech cirkevného školstva.

Pedagogická dokumentácia a vysvedčenia

23.1.2009 Keďže práve finišujú práce s pedagogickouagendou a vysvedčeniami za 1.polrok šk.r. prinášame na našej stránkeaktuálne usmernenia.
Metodický pokyn nájdete v priečinku Dokumenty školy v podpriečinku Aktuálne.

Dnes zasadá pedagogická rada

22.1.2009 Dnes sa o 13.00 hodine začína zasadnutiePedagogickej rady na I.stupni Z�- budova Bernolákova 92 a o 14.00 hod.zasadá Pedagogická rada v budove II.stupňa na Námestí Jána Pavla II.Vranov nad Topľou.
Hlavným bodom bude hodnotenie a klasifikácia žiakov za 1.polrok šk.r.2008/2009.

Dnes je u nás televízia

21.1.2009 Dnes to máme u nás v škole veľmi veselé.Zavítala k nám televízia B 52, aby nakrútila krátky šot o našej škole,venovaný zápisu detí do 1.ročníka.
Nuž nezabudnite, a nalaďte si na budúci týždeň našu regionálnu televíziu a uvidíte krásne zábery z našej školy.

Zápis do 1.ročníka

19.1.2009 Slávnostný zápis do 1.ročníka našej cirkevnejzákladnej školy sa uskutoční vo štvrtok 5.februára t.r. v čase od 14.00do 17.00 hod.
Čakáme na všetky deti a ich rodičov. V prípade akýchkoľvek informáciívolajte prosím 0904 509150, alebo 4421300 či mailujte naczsvranov@post.sk.
PS : Prváčikov budú v prvom ročníku učiť Mgr.L.Kentošová, Mgr. X.Babjáková a Mgr. M.Vargová.
O počte otvorených tried sa rozhodne pri zápise, podľa počtu zapísaných žiakov - prvákov.

Súťaž Šaliansky Maťko

19.1.2009 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľouorganizuje súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky MaťkoJ.C.Hronského vo štvrtok 22.januára t.r. o 8.30 hod. vo svojichpriestoroch.
Pozýva nás všetkých.

Foto z lyžiaráku

18.1.2009 Lyžiarák sa skončil, naši žiaci sa vrátili domov plní zážitkov z nádherných dní strávených vo Vysokých Tatrách.
V našom fotoalbume vám v galérii Lyžiarsky výcvikový kurz 2009 prinášame fotografie z tejto vydarenej akcie.
Milí lyžiari, ak máte doma nejaké super fotografie, pošlite nám ich nanašu mailovú adresu czsvranov@post.sk. Veľmi radi ich zverejníme nanašej stránke.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18.1.2009 Tradičný termín konania Týždňa modlitieb zajednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tentotermín navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali vdňoch medzi sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo mudodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny,takže cirkvi slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad vblízkosti sviatku Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie previeru a poriadok v roku 1926), ktorý tiež symbolizuje jednotu Cirkvi.
zdroj : www.rimkat.sk

Naši lyžiari na webkamere

17.1.2009 Chcete vidieť našich lyžiarov priamo na svahuStrednica v Ždiari? Kliknite na www.zdiar.sk, potom na webkamery (vľavo na lište) a vyberte si Skicentrum Strednica. Nuž a potom sinastavte čas 12.00 hod.
Prekvapko sa teda vydarilo.

Návrat našich lyžiarov

17.1.2009 Naši lyžiari sa nám dnes vrátia. Doobeda ichčaká lyžovačka, potom obed, no a potom už návrat domov. Predpokladanýpríchod do Vranova je o 16.30 - 17.00 hod. Autobus bude stáť pri budovezákladnej školy na Sídlisku lúčna a potom pred budovou gymnázia naŠkolskej 650 (RO).
Chceme poprosiť rodičov, aby pomohli pri odovzdaní požičaných lyžípriamo do skladu lyží v budove na Sídlisku lúčna. Máme požičaných asi50 párov lyží a lyžiarok, a verte, práca pri ich ukladaní bude náročná.Vieme, že sa tešíte na svoje deti, ale prosíme o chvíľu strpenia apomoc. ĎAKUJEME:-))

Dnešok v znamení lyžovačky a hokeja

16.1.2009 Dnes máme už ráno čerstvé správy z TatranskejLomnice, kde je celý týždeň našich 66 žiakov - lyžiarov spolu sučiteľmi, lekárkou, kňazmi a vodičmi autobusov.
Máme čerstvé správy, že v Tatrách dnes sneží a pribudol čerstvý sneh.Dnešok bude v znamení lyžovačky na Ždiari. Poobede čaká naše detiprechádzka ku skokanskému mostíku a večer hokejový zápas v Kežmarku,kde si domáci zmerajú svoje sily so Senicou.
Všetci nás pozdravujú a odkazujú že sú zdraví, veselí, spokojní, plní energie...
Nuž a zajtra ( v sobotu) sa nám vrátia domov.

Čo je nové na lyžiarskom?

15.1.2009 Dnes sú naši lyžiari na lyžiarskom kurze užtretí deň. A keďže práve tento deň je kritický, dnes sa nelyžuje. Avšakčas na nudu nie je. Ráno sa všetci vybrali na prehliadku Belianskejjaskyne. Bolo tam nádherne a všetci odchádzali spokojní a plní energiez jaskyne. Nuž a potom navštívili Tatranské múzeum, ktoré predstavujenespočetne veľa obrázkov, zvieratiek, výstroje horolezcov a inézaujímavosti. Nechýbal ani film a tradičné malé svište.
Nuž a práve teraz nám telefonovali naši učitelia, že sa ide dorelaxačného centra v Tatranskej Lomnici - do nádherných horúcichbazénov, kde nechýba výrivka, topogán, hríbik a iné vodné atrakcie.
Nuž a odkaz pre rodičov, deti sú zdravé a spokojné. Nemajú čas ani telefonovať ( a nielen deti) a to je dobré znamenie.

Aktuálne správy z lyžiaráku

14.1.2009 Je síce neskoro večer, ale naši lyžiari sa námozvali. Bolo počuť hlasy, ruch, smiech a radosť. Po dnešnej lyžovačkeod pol deviatej ráno do druhej poobede si naše deti oddýchli, potom šlina korčuľovačku ( no žiaľ, klzisko z dôvodu , že pršalo, nefungovalo).Nuž a večer ich čakal ujo Edo - profesionálny člen záchrannej služby,ktorý všetkých rozosmial svojimi zážitkami.
Deti sa dozvedeli mnoho informácií o práci záchranárov, o pobyte v horách, bezpečnosti...
Nuž a zajtra ich čaká oddychový deň. Záleží od počasia, či navštívia Skalnaté pleso alebo Beliansku jaskyňu.
Zajtra sa dozvieme viac... Nezabudnite si kliknúť na našu stránku :-))

Rodičia nezabudnite - vo štvrtok je rodičovské združenie

14.1.2009 Vážení rodičia, nezabudnite, že vo štvrtok15.januára t.r. sa uskutoční rodičovské združenie formou individuálnychkonzultácií v čase od 14.30 do 17.00 hod.

Modlitbová reťaz za nenarodené deti

14.1.2009 Mons.Rudolf Baláž vyzval nás, veriacich, kmodlitbovej reťazi za nenarodené deti. Prosím prečítajte si jehopríhovor v priečinku Aktuálne slová.
Zapojme sa aj my!

Horúca správa od lyžiarov

13.1.2009 Je síce neskorý večer (19.45 hod.), ale my vámprinášame horúcu správu od našich lyžiarov. Práve vyšli z Popradskejšportovej haly. Dnes večer ich totiž zlákal hokejový zápas Poprad :Banská Bystrica. Nuž a dočkali sa krásneho a napínavého zápasu, kdePoprad vyhral 3 : 2. Zápas sa nerozhodol v riadnom čase, ani popredĺžení a tak nasledovali trestné strieľania.
Verte, že to bol zážitok pre naše deti.
PS : Posielajú nám pozdravy.

Ako platiť za obedy v eurách

13.1.2009 Odhlásiť z obeda sa môžete aj prostredníctvom našej stránky. Kliknite vľavo na lištu - Odhlásenie z obedov.
Poplatky za stravu sa uhrádzajú na č.ú. 1637730953/0200
I.stupeň Z�- 16,60 EUR ( 500 Sk)
II.stupeň Z�a prima - kvarta - do 15 rokov - 17,93 EUR ( 540 Sk)
Gymnázium - kvinta - oktáva, 1.A 2.A ( nad 15 rokov) - 19,92 EUR ( 600 Sk)
Zamestnanci - 15,93 EUR ( 480 Sk)
VS - dostanete v kancelárii ŠJ
KS - 0308
Popis transakcie - meno a trieda žiaka

Slnečný tatranský pozdrav od lyžiarov

13.1.2009 Prinášame vám nádherný slnečný pozdrav odvšetkých našich lyžiarov, ktorí sú v týchto dňoch na lyžiarskomvýcvikovom kurze v Tatranskej Lomnici.
Sme s nimi v telefonickom spojení a dnes ráno nám s nadšením volali.Pozdravujú všetkých - deti, rodičov, učiteľov. Majú sa vraj super.Tatry sú zaliate slnkom a dnes už idú všetci na vleky.
No a predstavte si, včera k ich ubytovni zavítala načaká návšteva. Nieneboli to medvede, tak ako sme to typovali my, boli to nádhernéjelenice. Priamo pod oknami chaty sa predvádzali ako na móle módnejprehliadky.
Nuž, my im ticho závidíme a prajeme krásny pobyt, plný slnka, zdravia, pohody.

Čo nás čaká v najbližších dňoch

12.1.2009 V najbližších dňoch nás čaká veľmi veľa akcií, nuž vám ich v krátkosti chceme pripomenúť.
Lyžiarsky výcvikový kurz : 12.január - 17. január 2009 - Tatranská Lomnica.
29. január 2009 - odovzdávanie polročných vysvedčení
30.január 2008 - polročné prázdniny
5.február 2009 - slávnostný zápis do 1.ročníka - budova I.stupňa Bernolákova 92 Vranov
14.február 200 - Karneval pre II.stupeň a ples mladých
15.február 2009 - Karneval pre deti materskej školy a I.stupňa základnej školy - školská jedáleň lúčna
21.február 2009 - Rodičovský ples - školská jedáleň lúčna
15. január - 15.február 2009 - zápis do 1.ročníka

Odhlásenie z obeda aj na našej stránke

10.1.2009 Ak sa chcete vyhlásiť z obeda, aleboskontrolovať stav svojho účtu môžete tak urobiť aj prostredníctvomnašej www stránky.
Vľavo na lište nájdete odkaz Odhlásenie o obeda.
Veríme, že aj takto sa nám podarilo vylepšiť našu stránku.

Zápis do 1.ročníka ZŠ

10.1.2009 Od 15. januára 2009 môžu školy oficiálne začaťso zápismi detí do prvého ročníka. Týka sa to detí, ktoré do 1.septembra dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto a čas určí zriaďovateľškoly. Zápisy sa končia 15. februára... viac nájdete v priečinku Oznamyrodičom vľavo na lište.
zdroj : www.minedu.sk
Bratislava 9. január 2009

Lyžiarsky výcvikový kurz

8.1.2009 Od pondelka sa začína pre našich žiakov siedmehoročníka základnej školy, tercie, sexty a I.A gymnázia lyžiarskyvýcvikový kurz.
Naši žiaci spolu s inštruktormi strávia nádherný týždeň uprostredtatranskej prírody. Ubytovaní budú v Tatranskej Lomnici a lyžovať sabude na Ždiari. Návrat je v sobotu v odpoludňajších hodinách.
Prajeme našim lyžiarom krásny pobyt, veľa lyžiarskych úspechov, zdravie a radosť z pobytu v prírode.

Rodičovské združenie - 15. januára 2009

7.1.2009 Oznamujeme všetkým rodičom, že rodičovskézdruženie sa uskutoční vo štvrtok 15.januára t.r. v čase od 14.30 hod.do 17.00 hod. vo forme individuálnych konzultácií zameraných naprospech a správanie žiakov v 1.polroku šk.r.2008/2009.
Posledný deň vyučovania v prvom polroku šk.r.2008/2009 - 29.1.2009 budúžiakom odovzdané vysvedčenia a v piatok 30.1.2009 budú polročnéprázdniny.
Začiatok vyučovania v druhom polroku šk.r. začne v pondelok 2.februára t.r.

Novoročný vinš riaditeľa školy

7.1.2009 Ustavične sa radujme v Pánovi, radujme sa. O ničnebuďme ustarostení, modlime sa a prosme! So vzdávaním vďakyprednášajme svoje žiadosti Pánu Bohu.
Požehnaj Pane, naše srdcia a mysle, i nám zverených milovaných mladýchľudí a daruj nám svoj pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť.
Sme povolaní pre slobodu a lásku. Všetko je dovolené.
Nie všetko osoží. Navzájom si slúžme v láske.
Pane, zostaň s nami a žehnaj nás v tomto roku 2009.
Požehnaný a milostiplný rok 2009 želám všetkým zamestnancom, žiakom a rodičom Cirkevnej spojenej školy.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

6. február - sviatok Zjavenia Pána - Traja králi

4.1.2009 Na Východe už od 3. storočia bol 6. januársviatkom Zjavenia Pána (Epifánia). Cirkev si v ňom pripomínala „trizázraky“: príchod mudrcov z Východu, Ježišov krst a jeho prvý zázrak vKána Galilejskej. V 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe,kde liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov zVýchodu. Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženskýchlegendách zobrazovaní ako „traja králi“ s menami Gašpar, Melichar aBaltazár, hoci evanjeliový záznam tohto príbehu (Mt 2, 1-12) o ichpočte, kráľovskej hodnosti a menách, nič nehovorí.
Zjavenie Pána je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, BožiehoSyna a Spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a so svadbouv Káne sa slávi poklona Ježišovi zo strany „mudrcov“, ktorí prišli zVýchodu.
zdroj : www.ministranti.sk

Ponuka pre animátorov

3.1.2009 V rámci projektu „pomoci animátorom“ a poúspešnej duchovnej obnove, ktorá bola v novembri pod vedením o. MarekaKundera sa Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove rozhodlo daťďalšiu ponuku. Ide o akciu určenú špeciálne pre animátorov v podobemetodického víkendu, ktorý sa uskutoční 23. – 25. januára 2009 .Víkendový program bude pozostávať z dvoch tém – Bioetika a Metodika.Bližšie informácie nájdete na www.premladez.sk.
zdroj : www.rimkat.sk

Novoročný vinš

1.1.2009 Rukám prácu, srdcu lásku,

deťom láskavých rodičov, rodičom radosť z detí,

všetkým hojnosť chleba, more šťastia,

dobrých susedov, nezištných príbuzných,

úsmev na tvári a Božie požehnanie

pre každý krok na budúci rok

i po celé tisícročie

všetkým praje

Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou