• Archív v roku 2006

    • ARCHÍV našich noviniek za roky 2006, 2007, 2008 a 2009 si môžete vybrať hore na lište.


     Rok 2006 

     Rok 2007 tu : http://czsvranov.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1  

     Rok 2008 tu :  http://czsvranov.edupage.sk/text/?text=text/text1&subpage=2& 
      

     V tomto priečinku budeme archivovať novinky, ktoré denne zverejňujeme na našej stránke. Po čase sú menej aktuálne, ale určite majú archívny charakter. Aj tieto riadky budú podkladom pre našu knihu, ktorú určite vydáme.

          Čítajte preto až dokonca túto stránku, aktuality sa snažíme ukladať podľa dátumov.

      

     Sme tu pre Vás...

     Hneď na začiatku : Pochválený buď Ježiš Kristus !
     Sme nesmierne radi, že sa s Vami môžeme stretnúť aj takouto formou. Vítame vás na stránke Cirkevnej základnej školy sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.
     Na našej stránke vám ponúkneme veľa rôznych informácií a zaujímavostí.
     Nakoľko stránka bola aktivovaná 9. júna 2006 snažíme sa nej neustále pracovať a dopĺňať ju o najnovšie informácie.
     Dúfame, že budete spokojní so všetkým, čo tu nájdete.
     Veľmi radi prijmeme Vaše návrhy a pripomienky. Kontakt : czsvranov@post.sk
     S úctou
     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.


     .

     Havária - únik vody

     7.7.2006 Aby sme to nemali počas prázdnin také jednoduché, tak sa nám v budove na Bernolákovej 92 objavila vážna porucha v potrubí s vodou. Je to havarijný stav, lebo únik vody denne predstavuje okolo 20 "kubíkov" , čo je nehorázne veľa. Snažíme sa robiť čo môžeme, dúfame, že sa nám to podarí dotiahnúť do víťazného konca. Je to strastiplná cesta a sú nám hádzané mnohé "polená pod nohy". Ale nevadí, zvládli sme už aj horšie veci. Myslíte na nás.

     Na ihrisku nové zmeny !!!

     4.7.2006 Ak si myslíte, že počas prázdnin všetci oddychujú, tak sa mýlite. Na našom novom ihrisku pri budove I.stupňa Bernolákova 92 sa urputne pracuje. Ťahajú sa čiary a vymedzuje sa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko. Pomaly to začína ožívať. PS : Pán učiteľ tam pripravuje aj jedno prekvapenie. Zatiaľ ho neprezradíme, ale bude super!!! Skúste uhádnuť, čo to môže byť! Čakáme na vaše maily na adrese czsvranov@post.sk

      

            Od začiatku školského roka prebiehala súťaž o najlepšieho športovca školy - budova Sídlisko lúčna. Na základe hodnotenia športových výkonov na hodinách telesnej výchovy a po posúdení účasti žiakov na okresných a diecéznych súťažiach boli spočítané všetky body a stanovené toto poradie chlapcov a dievčat :

     Najlepší športovec
     l. miesto : Roško Vladimír VIII.A
     2. miesto : Husár Tadeáš VII.B
     3. miesto : Vodila Vladimír VIII.B
     Najlepšia športovkyňa
     1. miesto : Palenčíková Zuzana VII.B
     2. miesto : Borová Valika VI.B a Dzurovčínová Juliána VI.A
     3. miesto : Fedorková Marta VI.B a Smolejová Veronika VIII.A
     Víťazom blahoželáme !

      

     Dnes tj. 23 júna, sa uskutočnilo športové dopoludnie na susednej Združenej škole drevárskej s názvom "Športom proti nude".
     Do súťaže sme sa zapojili aj my s družstvom 10 chlapcov. Nielen že nás úspešne reprezentovali ale získali aj zaujímavé umiestnenia.
     Stolný tenis Grajcar Michal 3. miesto
     Atletika Roško Vladimír 3. miesto
     Vodila Vladimír 4. miesto
     Všetkým naším reprezentantom ďakujeme za reprezentáciu.
     Včera t.j. v stredu sa našej pani učiteľke PaedDr.Lýdii Kľučárovej narodila nádherná Dianka. Blahoželáme aj šťastnému ocinkovi Mgr.Rudolfovi Kľučárovi. Tešíme sa s Vami!
     Vo štvrtok o 13.00 zasadala Pedagogická rada, ktorá definitívne rozhodla o známkach, ktoré budú na vysvedčeniach našich žiakov za II.polrok šk.r. 2005/2006. Prehodnotila sa taktiež správanie a dochádzku žiakov a navrhla žiakov na odmeny i pokarhania. Uvidíme na vysvedčeniach...

     Svadba na obzore

     3.7.2006 S radosťou oznamujeme všetkým, že v sobotu 8.júla t.r. uzavrie sviatosť manželstva v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou naša pani učiteľka Mgr.Janka Kotuľáková s Mgr. Petrom Lojanom. Mladomanželom vyprosujeme hojnosť lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania. :-)

     Ó, koľký to kľud

     3.7.2006 Ó, koľký to kľud zavládol na tejto škole. Dokonca počuť aj šum papradia. Sú prázdniny... Žiaci a učitelia zavesili svoje povinnosti na klinec a venujú sa oddychu a relaxu. My ostatní sme zavalení prácou, lebo sú uzávierky, výkazy a je treba pripraviť budovy už na nový školský rok. Aktívne sa pracuje v materskej škole. Školský život ide ďalej a nekončí zvoncom 30. júna.

      

     Naj deviatak ...

     29.6.2006 Je zvykom na konci školského roka odmeniť naj... deviataka. Na slávnostnej svätej omši bol dnes tento titul udelený Zuzane Moškovej a Michalovi Hudackému. Úprimne blahoželáme!

     Slávnostná svätá omša - ukončenie školského roka

     29.6.2006 Vo štvrtok 28. júna 2006 na slávnosť sviatku sv. Petra a Pavla sa zišli v kostole sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh na slávnostnej svätej omši pri príležitosti ukončenia školského roka 2005/2006 všetci žiaci cirkevnej základnej školy a cirkevného gymnázia. Spoločne sme poďakovali Pánovi za dary , ktoré nám počas celého roka daroval a napĺňal tak naše túžby a očakávania. Vďaka ti Pane, za všetkých našich žiakov i zamestnancov! Zároveň sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorí začnú od 1.septembra študovať na stredných školách rôznych typov. Z rúk riaditeľa školy dostali odmeny naši najlepší a najúspešnejší žiaci.
     Na slávnostnej svätej omši odovzdal riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej kytičky kvetov vďaky učiteľom, ktorí odchádzajú z našej školy väčšinou do zahraničia - Mgr.Katarína Nahajová, Ing.Anastázie Čapová a Mgr. Martina Jakubová. Prajeme im veľa úspechov.

     A je to tu !

     28.6.2006 Práve nám bolo doručené ROZHODNUTIE z Ministerstva školstva SR č. CD-2006-6758/14808-1:096, ktorým sa definitívne zaradila Cirkevná materská škola sv.Kláry Vranov nad Topľou do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1.septembra 2006. Boh žehnaj tomuto dielu ! PS : Ak máte dieťa, ktoré môže navštevovať materskú školu od 1.septembra t.r. radi ho prijmeme k nám.

     Pochvaly riaditeľa školy

     27.6.2006 Na Pedagogickej rade školy 22.júna 2006 boli udelené pochvaly riaditeľom školy za výborné plnenie povinností v školskom roku 2005/2006 týmto žiakom : V.B - Denisa Feherová,Martina Bilíková, Marek Povražník,Patrik Pasulka, Dana Čabalová, VI.B - Valéria Borová, Dominika Lukáčová, Michaela Pasulková, VIII.A - Mária Orendáčová, Júlia Bradovková, Elena Bradovková, Zuzana Tutková, Vladimír Roško, VIII.B - Stanislav Nadzam, Mária Gašparová, Veronika Nábožná, Mária Gajdošová, Anna Zmudová, Daniela Ferencová, IX.A - Klaudia Konfederáková, Zuzana Mošková, IX.B - Dominik Popaďák, Pavol Vasiľ, IX.C - Viktor Holomančin, Michal Dudáš, Milan Kočiš.


      

           Vďaka za surfovanie (4.7.2006) Drahí moji žiaci a návštevníci stránky. Vidím, že sa stránka rozbehla a návštevnosť stúpa aj počas prázdnin. Ďakujeme vám za návštevy a sledovanie našej stránky. Denne na nej pracujeme a dopĺňame nové a nové údaje. Možno ste si všimli, že už je urobený prechod do nového školského roka, preto si všímajte pravú hornú lištu, ktorá ponúka prehľad v šk.r. 2005/2006 a už aj 2006/2007. Tešíme sa na Vaše ohlasy a návštevnosť.
     Ak by ste chceli niečo doplniť, alebo vylepšiť napíšte nám na adresu czsvranov@post.sk. Budeme čakať.
     Aj ked tomu veľa vecí pred pár dňami nenasvedčovalo a sami sme tomu neverili, dnes je ten VEĽKÝ DEŇ, keď sa po prvý krát otvorili dvere našej novej škôlky, pre naše najmenšie drobce. Za pár dní sa urobil kusisko práce. Chýbalo len jediné.Slávnostné otvorenie a posvätenie priestorov, ktoré vykonal pom. biskup Mons. Stolárik. Tak naše drobce môžu rozdávať radosť, smiech a šťastie. Aktuálne foto vo fotoalbume.
     Dnes je l.september - Deň ústavy SR a v kalendári je vyznačený červenou farbou - štátny sviatok. Mnohí oddychujú, ale nám to nedá a makáme na škôlke, dolaďujeme a dokončujeme...
     Chceme z úprimného srdca poďakovať všetkým , ktorí priložili ruku k dielu a akýmkoľvek spôsobom pomohli našej rodiacej sa Cirkevnej materskej škole sv.Kláry. Úprimná vďaka!
     Nedá nám však osobitnú vďaku vysloviť Alenke, Tatiane, Aničke, Jarke, Majke, Štefanovi, Petrovi, Vilovi, Marte, Martinke, Danke, Márii ... ( a zoznam pokračuje .-)
     Aktuálne foto školky nájdete vo fotogalérii. Na škôlke sa naplno pracuje a tak sa máme na čo tešiť. My dospeláci sa tešíme už teraz na naše drobce:-)

     deň.

     Krúžky sa rozbehli

     10.10.2006 Tak ako každý školský rok, tak aj tento sa na našej škole znovu rozbehla krúžková činnosť žiakov a ich vedúcich.
     Na našej škole je možnosť výberu veľkého množstva krúžkov, podľa záujmu žiakov.
     A tak sa z rôznych kútov školy už niekoľko dní po vyučovaní ozýva veselý smiech či vážna debata o všetkom, čo naše deti zaujíma. My všetci sa tomu tešíme a držíme palce, aby im ich záujem a nadšenie vydržalo celý školský rok.

     Október patrí sv.ružencu - nádherná reakcia

     10.10.2006 Len v piatok sme vtvorili nový priečinok - Ako sa modliť a už vidíme, že vás zaujal. Pripájame mail, ktorý nám prišiel na našu adresu czsvranov@post.sk. Je venovaný sv.ružencu a nám všetkým, ktorí sa ho modlíme, či sa ho len začneme modliť.
     V knihe od Fultona Sheena "V plnosti času" je v 2.kapitole s názvom "Modlitba lásky" napísané /nie je to doslovne, je to výber jeho
     myšlienok/:
     Mnohí namietajú, že v ruženci sa veľa opakuje, lebo modlitba Pána a Zdravas Mária sa stále opakuje. Preto je monotónna. Nádherná
     pravda však spočíva v tom, že v týchto modlitbách hovoríme Bohu, Trojici, vtelenému Spasiteľovi, Panne Márii: "Milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa..." Vždy to znamená niečo iné, lebo pri každom desiatku sa naša myseľ presúva k novým prejavom Spasiteľovej lásky. Láska nikdy nie je monotónna v jednotvárnosti svojich prejavov. /Aj muž a žena, keď sa milujú, chcú od svojho partnera stále počuť "tie isté"
     slová: "milujem ťa..." Podobne je to vo vzťahu matky a detí atď./
     Ruženec pozýva naše prsty, naše pery a naše srdce do jednej veľkej symfónie modlitby. Je to najlepšia liečba pre roztržité, nešťastné,
     bojazlivé a frustrované duše, lebo v sebe zahŕňa využitie troch síl zároveň: fyzickej, hlasovej a duchovnej. Prsty sa dotýkajú zrniek, pery
     sa pohybujú jednotne s prstami. Ak sú prsty a pery v súlade, to duchovné sa čoskoro dostaví a modlitba napokon skončí v srdci.
     V ruženci nerecitujeme modlitby, premýšľame o nich. Betlehem, Galilea, Nazaret, Jeruzalem, Golgota, Kalvária, Olivová hora, nebo...

     Ako sa modliť - nový priečinok

     6.10.2006 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že sme vytvorili nový priečinok. Vľavo na lište hneď pod 365 zamysleniami nájdete odkaz AKO SA MODLIŤ. Začíname modlitbou svätého ruženca.
     Sľubujeme, že tento priečinok budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať. Možno pomôže mnohým z nás veriacich, i tým, ktorí našu stránku navštívia len náhodou, a nepoznajú silu modlitby. Možno ich to "naštartuje".
     Vaši tvorcovia stránky

     Úžasný pocit - spoločne sme lúskali sv.ruženec

     6.10.2006 Bol to úžasný pocit. Dnes o desiatej sme všetci – učitelia i žiaci – pokľakli a spoločne sa pomodlili tajomstvá bolestného ruženca. Aj keď sme boli roztrúsení po jednotlivých budovách, predsa sme boli zjednotení.
     Zajtra slávime sviatok Ružencovej Panny Márie. Celý október je zasvätený svätému ružencu. Máme v nebi veľkú Ochrankyňu, Orodovnicu a Pomocnicu – našu mamičku Pannu Máriu. Nezabudnime na to. Denne ju preto prostredníctvom „korálok“ na svätom ruženci prosiť a nezabudnime ďakovať!

     Navštívte aj stránku nášho gymnázia

     6.10.2006 Dnes sme opäť pracovali na našej stránke a podarilo sa nám prepojenie našej stránky so stránkou Gymnázia sv.Františka z Assisi. V ľavej lište nájdete odkaz na gymnázium. Stačí kliknúť a ste tam. Prajeme príjemné surfovanie. Vaši tvorcovia stránky.

     Aktualizácia údajov

     6.10.2006 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

     Zbierka na misie

     5.10.2006 Nedeľa 22. októbra t.r. je misijnou nedeľou. Každoročne prispievame aj mi svojou čiastkou na tento úmysel. Prosíme preto rodičov, aby prispeli malou finančnou čiastkou na zbierku na misie v škole. Vyzbierané peniažky každoročne posielame šekom na tento účel. ĎAKUJEME!

     Pozvánka na rodičovské spoločenstvo

     4.10.2006 Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov našich žiakov na celoškolské a triedne rodičovské spoločenstvo, ktoré sa uskutoční následovne :
     budova Hencovce - 10. októbra 2006 - utorok - 16.00 hod.
     budova Bernolákova - 12. októbra 2006 - štvrtok - 16.00 hod.
     budova Námestie Jána Pavla II ( Sídlisko lúčna) - 12. októbra 2006 - štvrtok - 16.30 hod.

     Nové fotografie z utorkových sv.omší

     29.9.2006 Dnes sme pridali do Fotoalbumu nový podpriečinok Utorky na I.stupni B 92 - sv.omša.
     V budove na Bernolákovej 92 začíname pravidelne utorkové vyučovanie sv.omšou v kaplnke školy. Prinášame niekoľko záberov z úžasnej atmosféry týchto sv.omší.

     Poplatky za obedy

     2.10.2006 Riaditeľka školskej jedálne oznamuje rodičom výšku poplatkov za stravu v jednotlivých mesiacoch. Viac nájdete v Oznamoch rodičom v podpriečinku Poplatky za obedy.


     Krúžky už po novom

     22.9.2006 O krúžkoch na našej škole sa dozviete viac v podpriečinku Krúžky. Dnes sme ho aktualizovali a platí pre tento školský rok.

     Jedálny lístok

     20.9.2006 S radosťou vám oznamujeme, že sa nám podarilo "nahodiť" nový priečinok - Jedálny lístok. Nájdete ho vľavo na lište. Týždenne ho budeme aktualizovať. Veríme, že naša stránka sa tým opäť zlepší.

     Poďakovanie

     7.9.2006 Tento krásny mail prišiel na našu adresu. Ďakujeme a uverejňujeme v plnom znení :
     Pripájam sa k tým, ktorí sa chcú podeliť so svojou radosťou. Svätý Pavol hovorí, aby sme sa ustavične radovali... A v prvý deň školského roka som prežila naozaj veľkú radosť. Zažili sme naozajstné spoločenstvo s Ježišom uprostred. Teším sa, že nás svojou prítomnosťou povzbudil o.biskup Mons. Stolárik, ale aj náš pán dekan Mons. František Šándor. Jemu patrí vďaka za zasiate semeno cirkevného školstva vo Vranove, ktoré už teraz stojí na pevnej trojnožke, ako to výstižne vyjadrila predsedníčka nášho rodičovského spoločenstva Mgr. Emília Antolíková. Teším sa z novej materskej školy sv. Kláry, i keď moja najmladšia dcéra je už druháčka. Cítim však, že všetci tvoríme jedno spoločenstvo či už máme deti v cirkevnej škole, škôlke, alebo gymnáziu.
     Vďaka pánu riaditeľovi PaeDdr.M. Babejovi a všetkým, ktorí sa pre cirkevnú materskú škôlku obetovali...
     Bohu vďaka za tvorcov tejto stránky... Marta

     Sídlime na Námestí Jána Pavla II.

     28.7.2006 S radosťou vám oznamujeme, že listom 1853-3/2006 Mesta Vranov nad Topľou nám bola oznámená zmena adresy, na ktorej sa nachádza jedna z našich budov.
     Pôvodná adresa Lúčna 827/26 sa mení na novú : NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 827/26 Vranov nad Topľou.
     Máme úžasného patróna, ktorému naplno dôverujeme.
     2006"

     Jesenné prázdniny

     31.10.2006 V stredu 1. novembra slávime sviatok všetkých svätých a v utorok je pamiatka zosnulých. Školáci majú vo štvrtok a piatok jesenné prázdniny. Prajeme všetkým, aby si oddýchli a strávili čo najviac času v kruhu svojich rodín.
     Nezabudnime, je dušičkové obdobie, ktoré by malo byť pokojné a vľúdne. Stíšme sa na chvíľu a prosme za našich zosnulých...

     Stužková slávnosť

     31.10.2006 S veľkou radosťou v srdci oznamujeme, že naši žiaci oktávy Gymnázia sv.Františka z Assisi budú mať v sobotu 4.novembra t.r. stužkovú slávnosť. Je to naša prvá stužková, ktorá sa navždy zachová v našich mysliach i spomienkach. Je to až neuveriteľné, že ich osemročné štúdium už pomaly finišuje a že už máme maturantov. Úprimne im blahoželáme a zároveň za nich prosíme.

     Dnešný deň patrí exkurziám

     31.10.2006 Dnešný deň patrí exkurziám. Žiaci II.stupňa našej školy sú dnes na exkurziách a spoznávajú prakticky to, čo sa teoreticky naučili na vyučovacích hodinách. Žiaci navštívia Bardejovské kúpele, Zborov, Botanickú záhradu a Technické múzeum v Košiciach,čističku odpadových vôd vo Vranove nad Topľou, zúčastnia sa Dňa otvorených dverí na Združenej strednej škole drevárskej.

     Cesty - bicykel - kolobežka - trochu inak

     27.10.2006 V spolupráci s Autoškolou Madura sa naši žiaci 1.-5. ročníka vzdelávajú aj v oblasti dopravnej výchovy. V týždni od 16.10. do 20.10. t.r. sa všetky spomínané ročníky zúčastnili teoretickej a praktickej časti dopravnej výchovy.
     V rámci teoretickej prípravy oboznámili učitelia autoškoly žiakov so základnými pravidlami cestnej premávky a niektorými dopravnými značkami. Toto všetko potom deti zúročnili praktickou jazdou na bicykli alebo kolobežke na cvičisku autoškoly, kde si zahrali aj úlohu chodcov aj úlohu cyklistov.
     Podľa prísľubu pána Maduru, trochu netradičná a zaujímavá dopravná výchova bude pokračovať aj v jarných mesiacoch.

     Máme dvoch "synčekov"

     27.10.2006 Sme veľmi radi, že sa "naša rodinka" rozrástla o ďalších dvoch členov. Našej pani učiteľke Mgr.Marianke Magurovej sa narodil synček Martin a Mgr.Evke Grajcarovej synček Ondrej. Obetavým mamičkám a hrdým oteckom blahoželáme a vyprosujeme všetkým hojnosť zdravia a požehnania. :-)

     Aj naša materská škola ma svoju www stránku

     27.10.2006 S radosťou Vám oznamujeme, že aj naša Cirkevná materská škola sv.Kláry má už svoju www stránku.
     www.cmsvranov.edupage.org
     Nájdete tam informácie o škole, učiteľoch, deťoch, fotogalériu, oznamy rodičom a ďalšie potrebné informácie.
     Máme z toho veľkú radosť. Na stránke našej škôlky sa dostanete aj prekliknutím sa z našej stránke vľavo na paneli.

     Naši strelci na súťaži

     25.10.2006 Dnes sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnila okresná súťaž V streľbe zo vzduchovky.
     Na tejto súťaži nemohli chýbať ani naše súťažné družstvá
     chlapcov: Vodila V., Pavlišin M., Michalov V. dievčat: Taščicová J., Tomášová M., Hudáková D.
     Z 9 škôl obsadili naši chlapci "zlaté" prvé miesto a postupujú na krajskú súťaž. Dievčatá si zobrali "strieborné" druhé miesto.
     Blahoželáme!

     Aktualizácia krúžkov

     23.10.2006 Dnes sme aktualizovali databázu Krúžky. Všimnite si prosím, aké krúžky máme na škole a ktorí žiaci ich navštevujú.

     Účelové cvičenie 2006

     23.10.2006 V piatok na našej škole prebehlo Účelové cvičenie žiakov II.stupňa našej školy. Počasie nám celkom prialo a tak sa vydarili aj fotozábery, ktoré nájdete vo fotogalérii, v záložke Účelové cvičenie 2006

     Rozjímania nad svätým ružencom

     16.10.2006 Je mesiac október - mesiac zasvätený svätému ružencu. Skúsme jeden mesiac z dvanástich a jednu hodinu z 24 hodín denne venovať tejto modlitbe.
     V pričinku Ako sa modliť sme vytvorili nový podpriečinok - ROZJÍMANIA nad svätým ružencom. Možno nám pomôžu pri našej dennej modlitbe.

     Účelové cvičenie - Putovný pohár pre IX.B

     13.10.2006 V piatok sa uskutočnilo Účelové cvičenie žiakov II.stupňa základnej školy - praktická časť. Trasa viedla od budovy školy na Sídlisku lúčna do lesíka na Viniciach.
     Najlepšie sa darilo IX.B triede, ktorá zároveň získala Putovný pohár účelového cvičenia. Uvidíme, kto vyhrá nabudúce.

     Nový priečinok - Dokumenty školy

     12.10.2006 Dnes sme na našej stránke vytvorili nový priečinok DOKUMENTY ŠKOLY. Ak kliknete vľavo na lište na tento odkaz otvoria sa vám podpriečinky s internými dokumentami školy.
     Po rozbalení tohto priečinsku si všimnite hore na lište Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a Edukačný plán a úlohy na školský rok 2006/2007.
     Prajeme vám pekný požehnaný deň.

      


     Každý štvrtok sa žiaci spolu s učiteľmi v budove na Sídlisku lúčna stretávajú na slávení svätej omše v priestoroch školy.
     Naša škola sa tak na hodinku stáva chrámom, v ktorom sa odohráva posvätná premena.
     Viac aj vo fotoalbume.
     Tak ako každoročne, aj v tomto roku sme "spustili" proces inventarizácie majetku školy v zmysle zákona o účtovníctve. Všetci členovia v 16 komisiách usilovne pracujú a vykonávajú fyzickú inventúru majetku.
     Včera sa uskutočnilo jednanie zástupcov našej školy s prednostom Krajského školského úradu PaedDr.Kollárom a zástupcami Pedagogicko-psychologickej poradne vo Vranove nad Topľou. Boli rozoberané otázky nájomného vzťahu v budove na Bernolákovej 92 Vranov nad Topľou.
     V piatok 10.novembra t.r. sa stretli pedagógovia katolíckych škôl na Metodickom dni katolíckych škôl košicej arcidiecézy v Belej nad Cirochou. Stetnutie sa začalo svätou omšou, ktoré celebroval otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. V nádhernej homílii vyzval k jednote a modlitbe za nás a naše deti. Cirkevné školy sú vlastne malou "Alma mater" , tvoria korene a pevné základy budúcich generácií. Po svätej omši sa prihovoril ku skoro päťstovke prítomných riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr. Miroslav Jacko.
     Metodický deň pokračoval v cirkevnej škole, kde zasadali jednotlivé sekcie : Sekcia l.-2.ročník,, sekcia 3.-4.ročník, sekcia ŠKD, sekcia Slovenského jazyka a literatúry, sekcia spoločensko-vedných predmetov, sekcia náboženstva, sekcia matematiky a informácií, sekcia telesnej výchovy, sekcia riaditeľov škôl, sekcia hudobnej výchovy, sekcia prírodovedných predmetov, sekcia cudzích jazykov, sekcia ekonómov, sekcia výtvarnej výchovy, sekcia vedúcich jedálni a sekcia výchovných poradcov.
     Z metodického dňa prinášam v našom fotoalbume aj zaujímavé fotografie. Nezabudnite si ich pozrieť.
     Dnes to majú naši deviataci trošku rušnejšie. 52 deviatakov sa zapojilo do projektu KOMPARO - overenie vedomostí žiakov v SR. Je to vlastne pokusný monitor. Držíme im palce a veríme, že to dopadne veľmi dobre a výsledky budú super

     Je advent. Čas očakávania. Máme byť naplnení pokojom. Skúsme sa na chvíľu zastaviť. Veď život okolo nás sa nezmení, ak zabudneme na stres, nepokoj, nepohodu, naháňanie sa.
     My v škole máme nádhernú tradíciu. Počas adventu hráme ANJELA. Dnes ráno sme vhodili lístky s menami zamestnancov do malého "klobúčika" a každý si vytiahol jeden lístoček. Na lístku bolo meno človeka, ktorému počas adventu budeme robiť anjela. Budeme sa o neho starať tak, aby o tom nevedel. Je to úžasný pocit, keď viete, že počas celého adventného obdobia na vás myslí jeden človek, modlí sa za vás, obetuje za vás svoje radosti i kríže. Nazbudneme si každý deň urobiť radosť aj nejakou tou sladkosťou či ovocím, alebo malým darčekom. Ak sa vám zapáčila táto myšlienka, pridajte sa k nám. :-)
     V priečinku Dokumenty nájdete Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2005/2006, ktorá bola prerokovaná a schválená zriaďovateľom - Arcibiskupským úradom v Košiciach.
     Na krajskom kole súťaže v streľbe zo vzduchovky si dnes naši chlapci Vlado Vodila, Matúš Pavlišin a Vlado Michalov "vystrieľali" 7. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.
     Vo fotoalbume aktuálne foto "Krajská súťaž v streľbe zo vzduchovky"
     Streda a štvrtok sa nesú v znamení Pytagoriády. Školské kolo tejto previerky vedomostí z matematiky prebieha v triedach III., IV. a V. ročníka v stredu a v triedach VI., VII., a VIII.ročníka vo štvrtok. Zapojili sa všetci žiaci týchto tried. Držíme našim žiačikom - matematikáčikom palce.
     ROK 2007 pokračuje ďalej. Nájdete ho tu : http://czsvranov.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1