• Rok 2007

    • Novinky rok 2007

      

     Požehnané a milostiplné vianočné sviatky24.12.2007 Prajem všetkým učiteľom, žiakom a priaznivcom školy, aby nezabúdali na pravú podstatu Vianoc. Ježiš sa zrodí aj v našich srdciach - v srdciach moderných ľudí a dotkne sa nás svojou láskou.
     Milostiplné a požehnané vianočné sviatky.
     PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

     Duchovná obnova

     19.12.2007 Duchovná obnova všetkých učiteľov a zamestnancov školy sa uskutoční vo štvrtok o 14. hodine v budove na Námesti Jána Pavla II. (lúčna).

     Vianočná akadémia

     19.12.2007 (14.00 hod ) V našej škole je práve teraz veľmi rušno. To naši žiaci nacvičujú Vianočnú akadémiu, s ktorou sa predstavia vo štvrtok 20.decembra po svätej omši o 8.00 hod. Verte, bude to niečo krásne a zaujímavé. Príďte medzi nás!

     Vianoce sú predo dvermi

     19.12.2007 Vianoce sa blížia. Je to požehnaný čas. Kliknite si na priečinok Aktuálne slová. Nájdete tam viac.

     Vianočný strom pre Svätého Otca

     19.12.2007 Vianočný strom pre Svätého Otca Benedikta XVI. tento rok priviezli z lesov talianskeho regiónu Južné Tirolsko. Jedľa vysoká tridsať metrov je ozdobená 2000 guľami, a spolu s ňou bolo darovaných aj 50 malých stromčekov pre pápežov apartmán, Aulu Pavla VI. a kancelárie Rímskej kúrie. Neďaleko vianočného stromu bude stáť betlehem: zo sedemnástich postáv v nadživotnej veľkosti je deväť originálnych, vytvorených roku 1842 sv. Vincentom Pallottim. Túto tradíciu zaviedol pápež Ján Pavol II. v roku 1982.

     Tri veci sú potrebné

     18.12.2007 Tri veci musíš sebe aj druhým želať: zdravie, priateľov a radosť.
     Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk
     a svoje správanie
     Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blížnemu
     Tri veci musíš dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžia.
     Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti a nevďačnosti.
     Tri veci musíš obdivovať: krásu prírody, deti a starých ľudí.
     Aj napriek týmto prvým želaniam chcem vysloviť ešte jedno želanie, iba pre Teba: aby si slovo "musíš" dokázal(a) zmeniť vo svojom živote na slovo "chcem".
     Nech Ti v tomto pomáha a sprevádza ťa Božie požehnanie počas celého Adventného obdobia...

     Projekt Otvorená škola v plnom prúde

     13.12.2007 Náš projekt Otvorená škola beží v plnom prúde. Denne k nám prichádzajú študenti i rodičia, aby si zadarmo zasurfovali na internete a našli dostatok informácií. V stredu sme začali so školeniami našich učiteľov. Bližšie sa zoznámili s programom Asc, pomocou ktorého vytvárame databázu našich žiakov, vysvedčenia a od polroka by sme mali spustiť aj elektronickú žiacku knižku. Tieto školenia budú pokračovať vo štvrtok popoludní a na budúci utorok popoludní. V budúcom týždni ešte organizujeme kurz pre Charitný dom vo Vranove nad Topľou.

     V piatok - štipendiá

     13.12.2007 Oznamujeme všetkým rodičom žiakov, ktorí majú nárok na motivačný príspevok, že tento vyplácame v piatok 14.novembra t.r. v pokladni školy v budove na Sídlisku lúčna v čase od 8.00 - 14.00 hod.

     Niekoľko básní z knihy Martina Čeľovského

     V tomto roku vydal zosnulý kňaz Martin Čeľovský (+ 4.12.2007) knihu svojich básní s názvom Nepreskúmaná zem.
     Básne dokážu osloviť všetkých, sú popratkávané smútkom, bolesťou ale zároveň nádejou a silnou vierou. Niekoľko básni sme z tejto knihy vybrali a nájdete ich v priečinku Aktuálne slová.

     Pesničkový Mikuláš

     10.12.2007 Keďže bolo vo štvrtok sv.Mikuláša, naše deti z prvého stupňa z budovy na B 92 navštívili v Dome kultúry aj pesničkového Mikuláša.
     Pesničkovým Mikulášom sa po celý čas tiahla myšlienka rozprávky a Rozprávkového Superstar. Rozprávkové spievajúce bytosti priniesli v piesňach deťom radosť a odkaz, že najťažšie v dnešnej dobe je byť dobrý a robiť dobro ako to nezištne a tajne robil sv. Mikuláš.

     Prinášame krásne foto z návštevy sv.Mikuláša

     7.12.2007 V našom Fotoalbume nájdete krásne fotografie z návštevy sv.Mikuláša u nás. Kliknite si tam a vyberte galériu sv.Mikuláš u nás - 6.decembra 2007. Neoľutujete.

     Huráááá, je tu svätý MIKULÁŠ

     6.12.2007 No nie je to super. Svätý Mikuláš zavítal aj k nám. Prišiel najprv k našim deťom na Bernolákovej a potom zavítal na lúčnu, Rodinnú oblasť a do Hencoviec. Nuž a deti v škôlke ho čakajú s veľkou láskou a bázňou po obede. Každému z nás priniesol sladké potešenie.
     Ďakujeme, svätý MIKULÁŠ.

     Prečítali sme si na www.rimkat.sk

     5.12.2007 + Martin Čeľovský
     Vydané dňa 04. 12. 2007

     S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 4. decembra 2007 vo Vranove nad Topľou zaopatrený sviatosťami zomrel Dp. Martin Čelovský

     Narodil sa 23. februára 1976 vo Vranove nad Topľou. Kňazskú vysviacku prijal 16. júna 2001 v Košiciach. Miesta kňazského pôsobenia: Vranov nad Topľou - Juh, Prešov – Kráľovnej pokoja, Zborov, Vranov nad Topľou - Čemerné. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú vo štvrtok 06. decembra 2007 o 11.00 hod. v Hencovciach. Requiescat in pace! Rodičia, súrodenci, príbuzní Arcibiskupský úrad v Košiciach

     Zomrel kňaz - Martin Čeľovský

     4.12.2007 S veľkým smútkom a bázňou v srdci, no zároveň s nádejou vo večný život vám oznamujeme, že dnes 4.decembra o 11.51 hodine dotĺklo srdce kňaza, priateľa Mgr. Martina Čeľovského, ktorý pôsobil ako pomocný duchovný vo farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné.
     Zomrel kňaz s veľkým srdcom, ktorý dokázal zvládať mnohé ťažkosti a kríže. Choroba popretkávala celé jeho mladé telo. Bojoval statočne, s pokojom, s nádejou a vlieval aj nám veľa síl.
     Pane, prijmi ho k sebe, do svojho kráľovstva.
     Prosíme vás aj o vaše modlitby za dušu zomrelého kňaza Martina.
     Odpočinutie večné, daj mu, ó Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
     Pohreb zosnulého Martina sa uskutoční vo štvrtok 6.decembra o 11. hodine v Hencovciach.

     Chcete sa naučiť na počítači???

     4.12.2007 Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že na našej škole prebieha rozvojový projekt Otvorená škola 2007, ktorý vyhlásilo
     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
     Projekt je zameraný na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.
     Projekt bude prebiehať:
     - v učebniach informatiky v budove RO, Školská 650 Vranov(2. poschodie)
     - každý deň v čase od 14:00 do 17:30 hod.
     - zameranie – MS Office, internet, e-mail, iné – podľa požiadaviek

     Všetci ste srdečne vítaní!
     Tešíme sa na Vás!

     Ako vypočítať životné minimum

     3.12.2007 Neviete, či vaše dieťa má nárok na dávky v hmotnej núdzi ( obedy za l Sk, štipendiá a učebné pomôcky)? Kliknite si na priečinok Oznamy rodičom a tam na podpriečinok Všetko o hmotnej núdzi. Dozviete sa viac.

     Modlitby za školy

     3.12.2007 Pre úspešnosť projektu pokračujeme v treťom ročníku Modlitieb za školy. Cieľom projektu je zvýrazniť dôležitosť kresťanských hodnôt pri výchove mladej generácie v našej spoločnosti, ekumenicky prehĺbiť spolupatričnosť mladých kresťanov a poukázať na ich zodpovednosť za evanjelizáciu školského prostredia.
     • tretí ročník sa uskutoční od 1. decembra do 24. decembra 2007
     • projekt je určený žiakom a študentom základných, stredných i vysokých škôl,
     • prostredníctvom vyučovania náboženstva na školách, rôznych kresťansky zameraných mládežníckych centier, ako aj viacerých hnutí a združení pracujúcich s deťmi a mládežou budú ponúknuté katechézy o potrebe svedectva a modlitba za žiakov a učiteľov svojej školy.
     text projektu nájdete v priečinku Výchovné poradenstvo - vľavo na lište, v podpriečinku Modlitby za školy - na hornej lište)
     zdroj : www.kpkc.sk

     Svätý MIKULÁŠ

     3.12.2007 Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku).

     Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom.
     O svätom Mikulášovi sa dočítate viac v našom priečinku Aktuálne slová v podpriečinku sv.Mikuláš ( na lište hore)

     Pastiersky list otcov biskupov

     3.12.2007 Drahí bratia a sestry,
     v každodennom víre povinností ľahko strácame orientáciu o tom, čo je v živote najdôležitejšie. Začínajúca príprava na Vianoce prebúdza v nás túžbu po rodinnom kruhu, po vzájomnej láske, po pokoji a po radosti. V adventom období si zvlášť uvedomujeme dôležitosť medziľudských vzťahov.
     Každý človek je akoby uzlíkom vo veľkej sieti vzťahov... ( celé znenie nájdete v priečinku Aktuálne slová - vľavo na lište)

     Pozvánka na vianočnú výstavu

     29.11.2007 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Vás pozýva na vianočnú výstavu Betlehemská hviezda v priestoroch vysunutého pracoviska vo Vranove nad Topľou v budove Hornozemplínskeho osvetového strediska. Výstava potrvá od 3.12.2007 do 15.1.2008. Vernisáž výstavy 30.11.2007 o 14.00 hod.

     Ako na euro

     27.11.2007 Na stránke Národnej banky Slovenska nájdete veľa informácií o krokoch pri prechode na euromenu. Kliknite si na www.nbs.sk a vpravo hore nájdete logo ( zavedenie eura v SR). Ak vás táto téma zaujíma, dozviete sa veľa.

     Výzva na podávanie projektov

     27.11.2007 Ministerstvo školstva SR v zmysle platnej právnej úpravy Výnosu M�SR z 12. apríla 2006 č.CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti M�SR, Smernice č.14/2007-RI z 10. septembra 2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti M�SR a Usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2008.
     Výzva obsahuje postup a náležitosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva SR v oblasti športu v roku 2008.
     Žiadosti je potrebné poslať v termíne do 21. decembra 2007 na adresu:
     Ministerstvo školstva SR, sekcia štátnej starostlivosti o šport, Stromová ul.1 813 30 Bratislava 1
     Náležitosti a tlačivá na stiahnutie :
     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1616.
     Bratislava 23. november 2007
     zdroj : www.minedu.sk

     Ceny mesta za rok 2007

     26.11.2007 Od roku 2005 mesto Vranov nad Topľou udeľuje svojim občanom verejné ocenenia ako prejav verejného uznania za mimoriadne zásluhy a rozvoj mesta. Cenu mesta za rok 2007 odovzdal primátor mesta Vranov nad Topľou aj otcovi Leandrovi Tadeuszovi Pietrasovi OSPPE za šírenie kresťanských hodnôt na území mesta s osobitným zreteľom na formáciu detí a mládeže, duchovnú starostlivosť o rodiny a za pomoc osamelým, chorým a núdznym občanom mesta, ako aj za jedinečné knižné dielo o kostole Narodenia Panny Márie a kláštore pavlínov vo Vranove nad Topľou.
     Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou udelil PhDr.Tomáš Lešo aj Juliane Melkovej ( našej bývalej pani učiteľke, ktorá je toho času už na zaslúženom dôchodku), za dlhoročnú pedagogickú a metodickú činnosť v meste Vranov nad Topľou a angažovanosť v prednese umeleckého slova.
     Srdečne sa tešíme a blahoželáme!

     Oznam

     26.11.2007 S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 23.novembra t.r. v Košiciach zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca v 88.roku života milovaná mama, stará a prastará mama Júlia STOLÁRIKOVÁ rod. Kočišová. Pohrebné obrady budú v stredu 28.novembra t.r. o 14.30 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach. Pohrebná sv.omša bude v seminárnom kostole o 12.45 hod.
     Panna Mária Škapuliarska, oroduj za ňu!
     syn Stanislav, biskup
     sestra Katarína, FDC
     deti a zať s rodinami

     Neplechy školníčky Agneše

     26.11.2007 V utorok sa naši žiaci veľmi ponáhľali do knižnice. Bola tu totiž predstavená kniha Alžbety Verešpejovej Neplechy školníčky Agneše za účasti samotnej autorky. Po krátkom úryvku a scénke z tejto knihy, nasledovala autogramiáda. Minuloroční piataci, ktorí sa zapojili do súťaže Rozprávka 2007, získali túto peknú knihu aj s autorkiným podpisom.

     Slová povzbudenia

     23.11.2007 Ryba je zviera, ktoré žije na dne. Všetci sme povolaní vyťahovať ľudí zo dna, aj z nášho srdca (srdce = more). Vyťahovať znamená loviť ľudí i hriechy. Sami to nezvládneme... viac si prečítajte v priečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

     Testovanie žiakov 9.ročníka

     20.11.2007 Monitor 9 - testovanie žiakov 9.ročníka sa uskutoční aj v tomto školskom roku. Viac informácií vám prinášame v priečinku Výchovné poradenstvo (vľavo na lište) v podpriečinku Monitor 9 ( nájdete hore na lište v záložke).

     Rozprávka 2007 - vyhodnotenie

     20.11.2007 Dnes bola v Hornozemplínskej knižnici vyhodnotená súťaž Rozprávka 2007. Dostali sme od riaditeľky knižnice celkové hodnotenie súťaže. Prinášame vám všetky informácie v priečinku Oznamy rodičom ( vľavo na lište)

     Získali sme 10 tisíc korún za umiestnenia v súťažiach

     20.11.2007 Za veľmi dobré výsledky žiakov, ktoré dosiahli v školskom roku 2006/2007, rozdelilo Ministerstvo školstva SR po prvýkrát 295 základným a stredným školám viac ako 11 miliónov korún.
     Medzi mimoriadne výsledky žiakov patria: najvyššie umiestnenie, ktoré žiaci dosiahli v celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiádach a súťažiach, zapojenie školy do aktivít v rámci medzinárodných projektov a programov vyhlasovaných Európskou úniou a ocenenie v projekte Detský čin roka.
     Sumu poskytnutých finančných prostriedkov pridelených každej škole na rok 2007 určilo M�SR v závislosti od počtu bodov, ktoré schválil príslušný krajský školský úrad. Hodnota jedného bodu na rok 2007 je 5 tis. Sk.
     Na základe uvedených kritérií získala naša škola za umiestnenia na celoslovenských súťažiach 10 tisíc korún. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.
     Viac nájdete na stránke M�SR www.minedu.sk

     Najlepší v zbere papiera

     20.11.2007 Po úspešnom jarnom kole v zbere papiera sme si zopakovali aj jesenné kolo tejto zaujímavej súťaže. Naše drobce z I.stupňa základnej školy v budove na B 92 statočne zberali papier počas celého mesiaca október. Spolu sme vyzbierali 2225 kg papiera a to následovne :
     I.A - 553,5 kg
     II.A - 279,5 kg
     III.A - 774 kg
     IV.A - 618 kg.
     Do zberu sa zapojilo celom 49 žiakov no a tu sú najlepší " papierozberači":
     Dominik Krupa III.A - 360 kg papiera
     Adriánka Jedináková IV.A - 232 kg papiera
     Emka Bradovková - I.A - 183 kg.
     Nuž a pochvalu si zaslúžia aj žiaci, ktorí vyzbierali viac ako 100 kg : Viktor Bujko IV.A - 134 kg, Terezka Jarinkovičová I.A - 124 kg a Hanka Hrubovská II.A - 111 kg.
     Tešíme sa veľmi, že máme také šikovné a zodpovedné deti, ale aj rodičov, ktorí im pri zbere určite pomáhali.

     17. november 1989 - štart nežnej revolúcie

     16.11.2007 Mnohí si to pamätáme. Ukrutná zima, sneženie,mráz. Ale v našich srdciach bolo plno tepla a odvahy. Chceli sme a postavili sme sa zlu tvárou v tvár. Vtedy, v tie novembrové dni osemdesiatdeviateho roku, sme mali plno plánov, nádejí, mysleli sme dopredu, hľadeli na novú lepšiu budúcnosť. Prišla sloboda...
     Dnes, po osemnástich rokoch už môžeme hodnotiť. Stálo to za to? Sme slobodní? Máme viac nádeje? Máme budúcnosť? Odpovedzme si na tieto otázky každý sám. A nezabúdajme... prosím...

     Priania z úprimného srdca k narodeninám

     15.11.2007 Z úprimného srdca a s veľkou radosťou chceme k sviatku narodenín popriať nášmu drahému pánovi dekanovi Mons.Františkovi Šándorovi k jeho narodeninám.
     Drahý pán dekan, posielame vám naše úsmevy, naše radosti i bôle. Ste v našich srdciach a máte tu pevné miesto. Aj keď už nie ste teraz priamo s nami, myslíme na vás, čerpáme z vašich myšlienok, vašich slov, vašich rád. Denne sa snažíme žiť váš pokoj, vašu radosť. K vašim narodeninám, ktoré oslávite v sobotu 17.novembra vám vinšujeme hojnosť zdravia, more pokoja, plnosť lásky a nekonečnosť Darov Ducha Svätého. Myslíme na vás. S úctou a vďakou všetci z cirkevnej školy vo Vranove nad Topľou.

     Konzultačné hodiny výchovného poradcu

     15.11.2007 Konzultačné hodiny výchovného poradcu CZ�s M�sv.Dominika Savia , Vranov nad Topľou sú v pondelok : 14.00 - 15.00 hod.
     štvrtok - 9.00 - 10.00 hod.
     Viac o výchovnom poradenstve nájdete v priečinku s týmto názvom vľavo na lište.

     Rozpis modlitieb za školy

     14.11.2007 Na metodickom dni katolíckych škôl vyzval otec biskup Mons.Stanislav Stolárik, k modlitbe škôl za školy. V dokumentoch školy ( vľavo na lište) nájdete rozpis modlitieb za školy. Prosím, pripojte sa k nám.

     Dnes - rodičovské združenie rodičov deviatakov

     14.11.2007 Pripomíname všetkým rodičom našich deviatakov, že dnes - v stredu 14.novembra t.r. o 16. hodine sa v budove na Námestí Jána Pavla II. ( lúčna)uskutoční rodičovské združenie. Na rodičovskom združení sa zúčastnia aj zástupcovia stredných škôl, ktorí budú rodičov informovať o možnosti štúdia na stredných školách a profesionálnej orientácii detí.

     Týždeň - Cirkev pre mladých

     14.11.2007 Práve tento týždeň , v čase od 12.novembra do 18.novembra má prívlastok - Týždeň - Cirkev pre mladých.
     Práve Cirkev dýcha pre mladých a s mladými. Otcovia biskupi pripravili pre nás všetkých Pastiersky list, venovaný mládeži.
     " Je možné milovať?" - aj to je otázka, na ktorú odpovedá list biskupov. My ho prinášame v plnom znení v priečinku Aktuálne slová.

     Príma párty

     14.11.2007 Vo štvrtok 15.novembra sa v školskej jedálni na Sídlisku lúčna uskutoční PRIMA PARTY ( spojená s tzv.uchaľakom) pre našich nových primanov. Zábava potrvá od 15. do 18. hodiny.

     Naše úspechy v rozprávkovej súťaži

     14.11.2007 Dnes sme dostali takýto krásny mail z Hornozemplínskej knižnice z Vranova :
     Vážený pán riaditeľ,
     srdečne blahoželáme k umiestneniu vašich žiakov v literárnej súťaži Rozprávka 2007 a zároveň prosíme o ich uvoľnenie dňa 20.novembra 2007 o 9.00 hod.
     Umiestnili sa nasledujúci žiaci
     Zajac Dominik - V.A
     Klaciková Veronika - VI.A
     Filip Zubko - tercia
     celá tieda VI.A
     Tešíme sa na vašu účasť.
     No a my srdečne blahoželáme. Ste super, rozprávkári. :-)

     Termíny maturít a prevencia šikanovania na školách

     12.11.2007 Na stánke Ministerstva školstva SR sme našli veľmi zaujímavé oznamy. Môžete si ich prečítať aj našom priečinku Oznamy rodičom.

     Prijatie našich prvákov primátorom mesta - nové foto

     12.11.2007 Stalo sa už zvykom, že primátor mesta privíta prvákov vranovských škôl a odovzdá im malé spomienkové darčeky. Aj v tomto šk.roku prijal pán primátor PhDr.Tomáš Lešo našich prváčikov spolu s triednou pani učiteľkou PaedDr.Jankou Tirpákovou. Po príhovore odovzdal pán primátor našim prváčencom darček a osobne potriasol rukou každému žiačikovi. Ďakujeme, pán primátor.
     Vo fotoalbume nájdete krásne fotografie z tejto akcie, ktoré nám na našu mailovú adresu zaslali z Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

     Dnes - stužková

     10.11.2007 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že dnes majú stužkovú slávnosť naši oktavania - maturanti.
     Milí maturanti, sme s vami v tejto pre vás nádhernej chvíli. Prajeme vám hojnosť radosti, pokoja a zdravia. Myslíme na vás aj v tejto chvíli. Vaši učitelia a žiaci z cirkevnej základnej školy i materskej školy. :-)

     Mamkám, mamičkám, mamulienkam

     9.11.2007 Prosím pohlaďte srdcia našim mamkám. Kliknite si na Aktuálne slová...

     Prinášame fotky z exkurzie

     9.11.2007 Vo štvrtok boli naši žiaci II.stupňa na exkurzii. Navštívili aj Hasičský a záchranný zbor vo Vranove nad Topľou. Vo Fotoalbume v priečinku Exkurzie 2007 - Návšteva HaZZ Vranov prinášame krásne fotky z tejto akcie. Kliknite si tam.

     Oficiálne výsledky súťaže Primátorska míľa

     9.11.2007 Dnes sme dostali oficiálne výsledky súťaže Primátorska míľa. Prinášame vám ich v priečinku Oznamy rodičom. Drahí naši rodičia, presvečte sa aké máme super deti.

     Naše šachistky postupujú na krajské kolo

     8.11.2007 Na obvodovom kole súťaže v šachu, ktoré sa uskutočnilo v posledný októbrový utorok nám naši šachisti urobili veľkú radosť. Prinášame vám umiestnenia :
     Dievčatá
     Veronika Klaciková, VI.A - 1.miesto
     Anna Tomášová, VI.A - 2.miesto
     Frederika Zamborská, VI.A - 3.miesto
     Chlapci
     Peter Chytra - kvinta - 3.miesto
     Pavol Popaďak - kvarta - 4.miesto
     Reprezentovali nás ešte Kamil Čečko - kvarta, Lukáš Semko - V.A, Peter Semko - VI.B a Jakub Jančik - V.A.
     Na krajské kolo súťaže postupujú Veronika Klaciková a Anna Tomášová.
     Všetkým našim šachistom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov. Zároveň ďakujeme Mgr. Miroslavovi Chytrovi, ktorý žiakov na túto súťaž pripravoval.

     Kytička kvetov pre nášho pána kanonika Tibora

     7.11.2007 S veľkou bázňou a úctou chceme popriať nášmu drahému otcovi kanonikovi ThLic.Mgr.Tiborovi Závadskému k jeho meninám, ktoré oslávi v sobotu 10.novembra t.r.
     Drahý otec kanonik, vyprosujeme vám veľa Božích milostí, požehnania, radosti a zároveň pokoja. S úctou a vďakou všetci žiaci a zamestnanci našej Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

     Príma párty

     6.11.2007 Vo štvrtok 15.novembra sa v školskej jedálni na Sídlisku lúčna uskutoční PRIMA PARTY ( spojená s tzv.uchaľakom) pre našich nových primanov. Zábava potrvá od 15. do 18. hodiny.

     Aktualizácia údajov

     6.11.2007 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Exkurzie

     6.11.2007 Vo štvrtok 8.novembra bude naša budova na lúčnej patriť iba deviatakom a testu Komparo. Žiaci II.stupňa totiž absolvujú exkurzie. A čo všetko navštívia?
     V.A, VI.A - Hasičský a záchranný zbor Vranov nad Topľou a Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou
     V.B, Vi.B,VII.A a VII.B - Hasičský a záchranný zbor Vranov nad Topľou
     VIII.A, VIII.B - Dóm sv.Alžbety Košice, Miklušova väznica, Urbanova veža.

     Komparo - príprava na Monitor 9

     6.11.2007 Vo štvrtok 8.novembra t.r. píšu naši deviataci prípravný test na Monitor 9 - Komparo. Myslíme na nich a vyprosujeme im veľa darov a múdrosti, aby tento test zvládli s pokojom a čo najúspešnejšie.

     Pedagogická rada a pracovná porada

     6.11.2007 Oznamujeme, že v utorok 6.novembra t.r. sa o 14. hodine uskutoční Pedagogická rada spojená s pracovnou poradou na Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi.
     Pedagogická rada a pracovná porada bude na základnej škole v stredu 7. novembra a to o 13.30 hod.v budove na B 92 ( I.stupeň) a v budove na lúčnej o 14.15 hod. ( II.stupeň)

     Stužková slávnosť

     5.11.2007 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že naši maturanti z Gymnázia sv.Františka budú mať stužkovú slávnosť v sobotu 10.novembra t.r.
     Pozývame v mene maturantov všetkých žiakov, rodičov i sympatizantov na slávnostnú sv.omšu, ktorá bude v sobotu 10.novembra o 16 hodine v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh.

     Modlitbový zápas za katolícke školy v našej arcidiecéze

     5.11.2007 Počnúc dnešným dňom 5.novembra t.r. po výzve otca biskupa Mons.Stanislava Stolárika, pomocného biskupa, ktorá zaznela v homílii počas svätej omše metodického dňa v Košiciach začíname modlitbový zápas za naše katolícke školy. V čase od 5. novembra do 9. novembra t.r. sa modlíme za Spojenú školu sv. Košických mučeníkov v Košiciach a od 12. novembra do 16. novembra t.r. za Strednú zdravotnú školu sv.Alžbety v Košiciach.
     Prosíme všetkých žiakov a pedagógov, rodičov i priaznivcov o modlitby za katolícke školy našej arcidiecézy.

     Celodiecézny metodický deň

     5.11.2007 V utorok 30. októbra t.r. sa uskutočnil Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy. Hostiteľskou školou sa stala Spojená škola Košických mučeníkov , Čordákova ulica Košice. Metodický deň začal slávnostnou sv.omšou, ktorú celebroval Mons.Stanislav Stolárik, pomocný biskup. Potom už začal oficiálny program a pracovalo sa celkom v 17 sekciách podľa stanoveného programu.
     Zaujímavosť : V príhovore riaditeľa Diecézneho školského úradu v Košiciach Mgr.Miroslava Jacka zazneli zaujímavé čísla :
     V našej arcidiecéze máme spolu 9 cirkevných materských škôl, 8 cirkevných základných škôl, 9 cirkevných gymnázií, 2 cirkevné ZUŠ, 2 centrá voľného času, 2 stredné zdravotnícke školy, 18 oddelení ŠKD, 13 školských jednálni, 8 stredísk záujmovej činnosti a 1 domov mládeže.

     Riaditeľské voľno a jesenné prázdniny

     29.10.2007 Upozorňujeme všetkých rodičov a žiakov, že v utorok 30.októbra t.r. udelil riaditeľ školy "riaditeľské voľno" z dôvodu účasti všetkých učiteľov na Metodickom dni škôl košickej arcidiecézy v Košiciach.
     Od stredy do nedele t.j. od 31.10. do 4.11. t.r. máme jesenné prázdniny. Vyučovanie začína od pondelka 5.novembra 2007.
     Prajeme vám požehnané dni oddychu spojené so spomienkou na všetkých svätých a návštevou hrobov našich blízkych zosnulých.

     Cena Félix aj do Košíc

     26.10.2007 Na Slovensku je takmer 10 000 budov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Veľká časť z nich je stále v kritickom stave, mnohé už zanikli. Najlepším, ktorí sa zaslúžili o ich rekonštrukciu, udelili ocenenie: Kultúrna pamiatka roka 2006. Cenu za zreštaurovanie získala aj kaplnka sv.Michala v Košiciach, kde kus dobrej práce odviedol aj Mons.ThLic.František Šándor, dekan farnosti sv.Alžbety v Košiciach. Táto historická pamiatka bola jednou zo 4 ocenených pamiatok. Informácia prevzatá z www.stv.sk ( http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/spravy-stv)- názov príspevku Kultúrna pamiatka roka.

     Našli sme na stránke ministerstva školstva

     26.10.2007 Na stránke ministerstva školstva SR sme našli zaujímavé dokumenty :
     Legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní
     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1061
     Legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov
     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=934
     Kariérový rast pedagógov
     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=189
     Ak vás problematika školstva zaujíma, kliknite si na uvedené oznamy.

     Odchod na metodický deň

     26.10.2007 Oznamujeme všetkým prihláseným, že odchod na Metodický deň učiteľov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy 30.10.2007 ( utorok) je o 6.45 hod. od budovy školy na Námestí Jána Pavla II. 827/26 Vranov a o 6.50 hod. od budovy Jednoty Vranov nad Topľou.

     Knižnica našim deťom

     25.10.2007 Dnes k nám prišiel mail od našich priateľov z knižnice. Keďže informácie sú veľmi zaujímavé, zverejňujeme ich aj na našej stránke.
     Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ponúka stále vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia:
     Pre 1.a 2. stupeň Z�– Bibliograficko-informatické prípravy
     1. stupeň Z�- Ďakujeme, pán Feldek! /4. roč./
     Keby som bola bosorka – čítanie úryvkov z kníh Gabriely Futovej
     2. stupeň Z�– Ďakujeme, pán Feldek ! /pre 5. roč./
     Voda čo ma drží nad vodou- súčasná poézia a moderné texty piesní-
     Š. Moravčík, B. Filan, K. Peteraj, J. Urban, P. Nagy /6.a 7. roč./
     Kto má kľúč?- ľúbostná poézia M. Válka /8. roč./
     Plachý akord ... - život a dielo I. Kraska /9. roč./
     Slobodienka moja - štúrovská poézia /8. a 9. roč.
     Tešíme sa na Vašu účasť!
     Na podujatia je potrebné nahlásiť sa vopred na odd.pre deti a mládež HK vo Vranove n.T.
     Kontakt: tel.: 446 4468 e-mail: detske@vthk.sk

     Duchovná obnova

     25.10.2007 Oznamujeme všetkým učiteľom, že dnes o 14.15 hod. sa uskutoční Duchovná obnova v katechetickej miestnosti. Duchovnú obnovu vedie Mgr.Marek Kunder.

     Misionár z Indonézie medzi nami

     22.10.2007 Dnes sme privítali v našej škole, v budove na lúčnej vzácnu návštevu -misionára z Indonézie Thomasa Tulunga. Thomas pôsobi na Slovensku už 6 rokov. Tri roky študoval teológiu v rodnej Indonézii a školu dokončil na Slovensku. Dnes je členom Spoločnosti Božieho slova - verbistom. Pochádza z Indonézie, z jedného zo 17 500 ostrovov, ktoré tvoria túto krajinu. Jeho rodiskom sa stal ostrov Flores, ktorý má 3,5 milióna obyvateľov.
     O svojej krajine nám dokázal nádherne rozprávať pred našimi žiakmi II.stupňa. Nezabudol nám ukázať typické indonézske oblečenie. Ďakujeme otcovi Andrejovi Lojanovi, za to, že po misijnej nedeli , hneď v pondelok zavítal k nám, do školy, práve spolu s misionárom. Vo fotoalbume prinášame krásne fotky z tejto akcie.

     Sme úšpešní v projekte - získame tak 109.000 Sk

     22.10.2007 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 2 Smernice č. 6/2005-R, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty, vyhlásilo tematický okruh na rozvojové projekty pod názvom „Otvorená škola 2007" na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

     Predložené projekty boli posudzované a hodnotené podľa nasledovných kritérií:

     súlad projektu s prioritnými oblasťami programu
     prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy
     kvalita spolupráce žiakov, učiteľov, rodičov, miestneho obyvateľstva a odborníkov v predmetnej oblasti na riešení a podpore projektu
     nápaditosť a originalita
     kvalita rozpočtu, ekonomická efektívnosť projektu.

     Do projektu sa zapojilo 3589 škôl z celej republiky. V takejto konkurencii sme obstáli a získali sme na náš projekt čiastku 109.000 Sk. No nie je to super?!.
     Viac informácii môžete nájsť na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo - výzva na podávanie projektov ( http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=909

     Program celoživotného vzdelávania

     22.10.2007 Na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk sme našli nový oznam o programe celoživotného vzdelávania spoločne s výzvou na podávanie prihlášok na rok 2008.
     Viac si prečítajte v priečinku Dokumenty školy ( vľavo na lište).

     Hurá, máme prvé, druhé i tretie miesta v súťaži

     19.10.2007 S veľkou radosťou vám oznamujeme, že práve sa končí VII. ročník súťaže Primátorská míľa. Naše deti boli úžasné a brali medaily skoro v každej kategórii.
     Ako nás reprezentovali naši prvostupniari z budovy B 92 ?
     Kategória I.ročník
     Daniel Sabo, Martin Belej, Sebastián Čech, Juraj Ficko, Emília Anna Bradovková, Mária Kažiková, Sofia Grittersová, Simona Šviderská - úspešne reprezentovali
     Kategória II.ročník:
     2. miesto dievčatá - Patrícia Petrová, Patrícia Balogová, Laura Lokšíková, Veronika Jenčová
     3. miesto chlapci - Kristián Babinský, Róbert Žiga, Kristián Hreňo, Maroš Vida
     III. ročník:
     2. miesto chlapci - Ivo Tongel, Martin Kušnír, Tibor Červeňák, Marek Belej
     3. miesto dievčatá - Noemi Halasová, Ľubica Dulovcová, Daniela Jenčová, Erika Olahová
     IV. ročník:
     1. miesto chlapci - Jakub Hrubovský, Peter Štefaňák, Jozef Antolík, Tomáš Dráb
     3. miesto dievčatá - Klára Demčáková, Lýdia Kušnírová, Monika Turčíková, Ivana Dravecká
     Keďže súťaž ešte pokračuje a súťažia naši žiaci z II.stupňa, výsledky vám prinesieme ihneď , ako ich budeme mať k dispozícii.
     Nuž a našim medailistom blahoželáme!!!:-)
     vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
     Prešlo niekoľko minút a máme ďalšiu úžasnú správu . Naši chlapci - deviataci - vyhrali zlato. P.Fedor , IX.A, T.Husár, M.Ivanov a M.Tribula z IX.B to "poriadne natreli" všetkým ostatným a suverénne vyhrali.
     Všetkým, ktorí reprezentovali našu školu udelil riaditeľ školy pochvalu riaditeľa školy za vzornú reprezentáciu školy.

     Výsledky účelového cvičenia

     19.10.2007 Vo štvrtok a v piatok sa našej škole uskutočnilo Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody. Štvrtok patril teoretickej príprave a v piatok si naši žiaci II.stupňa z lúčnej a gymnazisti preverili teoretické znalosti priamo v teréne.
     Nuž a tu sú výsledky :
     l.miesto - VI.A - 99 bodov
     II. miesto - VIII.B a IX.A - 98 bodov
     III.miesto - VI.B a IX.B - 97 bodov
     IV.miesto - VIII.A - 95 bodov
     V.miesto - VII.A - 94 bodov
     VI.miesto - VII.B - 91 bodov
     VII.miesto - V.A - 87 bodov
     VIII.miesto - V.B - 54 bodov.
     Víťazovi blahoželáme!

     Prvé rodičovské spoločenstvo za nami

     19.10.2007 Tento výždeň sa niesol v znamení zasadnutí Rodičovského spoločenstva pri našej cirkevnej spojenej škole. V utorok sa stretli rodičia v Hencovciach, v stredu na Bernolákovej a na lúčnej a vo štvrtok rodičia gymnázia na Rodinnej oblasti.
     Rodičia prejednali návrh nových Stanov rodičovského združenia, oboznámili sa s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za uplynulý školský rok, tiež so správou o hospodárení školy a rodičovského spoločenstva a zvolili si novú Kontrolnú komisiu. Po celoškolskom zasadnutí nasledovalo triedne rodičovské spoločenstvo, v ktorých už triedni učitelia oboznámili rodičov s výsledkami ich detí.

     Poďakovanie

     19.10.2007 Na adresu našej školy sme dostali tento ďakovný list :
     Drahí misijní priatelia z Vranova nad Topľou z Cirkevnej spojenej školy, v mene chudobných z Haiti, v mene sestier a kňazov, ktorí im slúžia a v mene celej vincentskej rodiny sa Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste prejavili pri finančnej zbierke s názvom " Boj proti hladu".
     Pomohli ste tak ľuďom jednej z najchudobnejších krajín sveta. Nech Pán, ktorý prisľúbil odmenu aj za pohár vody podaný z lásky, požehná Vašu dobročinnosť i každé Vaše úsilie pri šírení dobra!
     Pán Boh zaplať!
     V Košiciach, 10.10.2007
     " Kto v živote miloval chudobných, nemusí sa obávať smrti."

     Modlime sa za duše zosnulých

     18.10.2007 Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci... Takto začína modlitba sv.Mechtildy za duše zosnulých. Celú nádhernú modlitba nájdete v priečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

     Zasadnutie rodičovskej rady

     17.10.2007 Oznamujeme všetkým predsedom triedneho rodičovského združenia , že zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v utorok 23. októbra 2007 o 16.00 hodine v budove na lúčnej.

     Krúžky v plnom prúde

     17.10.2007 Krúžková činnosť sa našej škole už rozbehla. Nakoľko sme už skompletizovali databázu, kliknite si prosím na priečinok Krúžky ( vľavo na lište) a nájdete tam informácie o krúžkoch na našej škole, o vedúcich krúžkov, čase krúžku a tiež menný zoznam žiakov, ktorí krúžok navštevujú.

     Sviatosť manželstva príjmu naši učitelia

     17.10.2007 S veľkou radosťou v srdci vám oznamujeme, že v sobotu 20. októbra t.r. príjmu sviatosť manželstva v kostole sv.Františka vo Vranove nad Topľou naši učitelia Mgr.Danka Kentošová a Mgr. Jozef Tušim. Našim kolegom a budúcim manželom vyprosujeme hojnosť milostí, Darov Ducha Svätého, radosti , pokoja a vzájomného manželského šťastia.

     Brány škôl sa otvorili

     15.10.2007 Vo Vranovskom hlásniku č. 8/2007, ktoré vydáva Mestský úrad Vranov nad Topľou zhodnotil PaedDr.Štefan Orol, z oddelenia školstva prípravu na nový školský rok 2007/2008.Článok Brány škôl sa opäť otvorili prinášame v plnom znení aj našej stránke. Nájdete ho v priečinku Oznamy rodičom, podpriečinok Brány škôl sa opäť otvorili.

     Primátorská míľa

     15.10.2007 Čas : piatok 19. 10. 2007 od 11.00 hod.
     Miesto: Pešia zóna Sídlisko juh, Vranov nad Topľou
     Trať pretekov: Bude sa pretekať na 200 a 400 m okruhu na jednosmerných peších komunikáciách uliciach na Sídlisku juh...
     viac nájdete v priečinku Oznamy rodičom...

     Rodičovské spoločenstvo

     15.10.2007 Oznamujeme všetkým rodičom našich žiakov, že 1. Rodičovské spoločenstvo v šk.r. 2007/2008 sa uskutoční následovne :
     1.stupeň Z�- Hencovce - 16.októbra 2007 (utorok) - 16.00 hod.
     1. stupeň Z�- Bernolákova 92 - 17.októbra (streda) - 15.30 hod.
     2. stupeň Z�- lúčna - 17.októbra 2007 (streda) - 16.15 hod.
     gymnázium - Školská 650 - 18.októbra 2007 (štvrtok) - 16.00 hod.
     Po celoškolskom rodičovskom spoločenstve sa následne uskutoční triedne RS.

     Vyzbierali sme 7.080 korún

     12.10.2007 V rámci akcie Boj proti hladu sme na našej škole vyzbierali celkom 7.080 Sk. Kúpou medovníkového srdiečka za symbolickú "dvacku" ( a nielen dvadsať korún) sme pomohli chudobným na Haiti. Všetkým, ktorí prispeli v rámci tejto akcie chceme úprimne poďakovať.

     Výchovné poradenstvo - nový priečinok

     12.10.2007 Denne sa snažíme prinášať vám na našej stránke nové a nové informácie. Dnes sme vytvorili nový priečinok Výchovné poradenstvo ( vľavo na lište). Svoje názory a skúsenosti tu bude prezentovať náš výchovný poradca, ale vlastne my všetci, ktorí vychovávame naše deti, našu mládež.

     Metodický deň 30.10.2007

     11.10.2007 Oznamuje všetkým učiteľom, že informácie o Metodickom dni 30.10.2007 nájdete v priečinku Dokumenty školy ( vľavo na lište) v podpriečinku Metodický deň.

     Foto z turistického výletu na hrad Čičva

     11.10.2007 V našom Fotoalbume ( vľavo na lište) v priečinku Turistický krúžok prinášame nádherné fotografie z turistickej túry na hrad Čičva, ktorý v rámci krúžku absolvovali naši žiaci spolu s vedúcim krúžkom Mgr.Petrom Lojanom túto sobotu. Kliknite si tam, neoľutujete.

     Edukačný plán na školský rok

     11.10.2007 Všetkým vám predkladáme Edukačný plán na školský rok 2007/2008. Nájdete ho v priečinku Edukačný plán 07/08. PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Účelové cvičenie

     11.10.2007 Vo štvrtok a v piatok sa našej škole uskutoční Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody. Štvrtok bude patriť teoretickej príprave a v piatok si naši žiaci II.stupňa z lúčnej a gymnazisti preveria teoretické znalosti priamo v teréne. Prajeme im príjemné jesenné dni venované človeku a prírode a hlavne jeho ochrane.

     Naši štvrtáci v planetáriu

     9.10.2007 Dnes si naši štvrtáci, v rámci upevnenia učiva z vlastivedy, zašli spoločne do Planetária v Prešove na malú exkurziu. Určite tam zažijú nádherné chvíle "uprostred" hviezd, planét a vesmírnych tajomstiev.

     Rodičovské spoločenstvo

     5.10.2007 Oznamujeme všetkým rodičom našich žiakov, že 1. Rodičovské spoločenstvo v šk.r. 2007/2008 sa uskutoční následovne :
     1.stupeň Z�- Hencovce - 16.októbra 2007 (utorok) - 16.00 hod.
     1. stupeň Z�- Bernolákova 92 - 17.októbra (streda) - 15.30 hod.
     2. stupeň Z�- lúčna - 17.októbra 2007 (streda) - 16.15 hod.
     gymnázium - Školská 650 - 18.októbra 2007 (štvrtok) - 16.00 hod.
     Po celoškolskom rodičovskom spoločenstve sa následne uskutoční triedne RS.

     Aktualizácia údajov

     4.10.2007 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Kytica pre nášho otca Františka

     4.10.2007 Kyticu pozdravov a milých spomienok v ktorej nechýba srdečné blahoželanie k meninám zasielame dnes nášmu otcovi Františkovi Šándorovi.
     Drahý pán dekan, k vášmu sviatku mena vám z úprimneho srdca vinšujeme hojnosť pokoja, radosti, srdce naplnené láskou a nezabudnuteľný úsmev na tvári. Nech Boh žehná každý Váš krok, každú Vašu myšlienku, každý Váš skutok lásky a dobra.
     Na skutočných velikánov sa nezabúda. My na Vás myslíme neustále a aj keď sme ďaleko od vás, sme s vami.

     Zasadnutie pedagogickej rady

     2.10.2007 V utorok 2. októbra t.r. o 14.00 hodine v budove gymnázia - Školská 650 a v stredu 3.októbra t.r. o 14.00 hodine v budove na lúčnej - zasadne Pedagogická rada školy. Hlavným bodom programu bude prerokovanie Edukačného plánu na šk.r.2007/2008.

     Spoločná modlitba sv.ruženca

     2.10.2007 Október patrí Panne Márii s prívlastkom ružencová. Preto sa všetci spoločne, v každej budove pomyselne spojíme s Pannou Máriou v modlitbe sv.ruženca v piatok 5. októbra o 10. hodine. Celá škola sa bude modliť a vyprosovať od našej mamičky hojnosť milostí, ktoré nám dokáže vyprosiť jedine naša dobrá Matka.
     Pripojte sa k nám! Aj keď budeme vzdialení, predsa budeme spolu.

     Štvrtok slávime sviatok sv.Františka z Assisi

     2.10.2007 Vo štvrtok 4. októbra t.r. slávime spoločne sviatok sv.Františka z Assisi, patróna nášho gymnázia. Stretneme sa všetci v kostole sv.Františka z Assisi Vranov - Juh na spoločnej sv.omši, ktorá začne akadémiou o 8.30 hodine.
     sv.František, oroduj za náš, za naše deti, za našich učiteľov a všetkých , ktorí si ťa ctia a vidia v tebe pomocníka a ochrancu!

     Október - mesiac Ružencovej Panny Márie

     1.10.2007 Na duchovných cvičeniach v Exercičnom dome v Prešove sme si všimli ruky nášho pátra Ladislava. Boli úplne obyčajné a predsa nezvyčajné. Na jeho prste sa vynímal ruženček - obyčajný prstienok, ktorý možno mnohým nepovie nič. No pre nás to bol vzácny prsteň. Vzácny preto, lebo bol "zošúchaný" a bolo vidno, že denne bol " používaný". Náš páter sa určite denne a často modlieval sv.ruženec.
     Ticho sme mu závideli jeho "tvrdohlavosť" v modlitbe sv.ruženca.
     Je október, mesiac, ktorý patrí tomu "zázraku" - zázraku modlitby sv.ruženca. Nezabudnime na to, zošúchajme naše guličky na nitke, ktorá spája jednotlivé desiatky. Modlievajme sa sv.ruženec s láskou a úctou, v pokore a s vďačnosťou.

     Boj proti hladu

     28.9.2007 Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU v dňoch 24.9 - 8.10.2007. Kúpou medovníkového srdiečka pomôžete chudobným na Haiti. Tieto srdiečka budú na predaj v nedeľu 7.októbra t.r. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou ( odpustová slávnosť).
     ĎAKUJEME.
     Viac sa dozviete aj na www.bojprotihladu.sk

     POZVÁNKA NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ

     26.9.2007 Farské spoločenstvo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou a duchovní otcovia pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na odpustovú slávnosť sv.Františka z Assisi.

     PROGRAM
     ŠTVRTOK 4. októbra na sviatok sv.Františka :
     6.10 Ranné chvály /Mgr. Štefan Oslovič, kaplán/
     6.30 Sv. omša ku cti sv. Františka /celebruje Mgr. Peter Šoltis/
     8.30 Slávnostná sv. omša - Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi / celebruje ThLic. Tibor Závadský/
     18.00 Vešpery – Večerné chvály s deviatnikom
     18.30 Slávnostná sv. omša /celebruje ThLic. Tibor Závadský(v závere každej sv. omše bude uctenie relikvií sv. Františka)

     SOBOTA 6. októbra :
     7.00 Večeradlo s Pannou Máriou – radostný ruženec
     7.45 Sv. omša k úcte Panny Márie anjelskej
     17.00 Ruženec Svetla /terciári sv. Dominika/
     18.00 Večerné chvály ku cti sv. Františka
     18.30 Vigílna sv. omša /o. pavlíni/- po sv. omši uctenie relikvií
     20.00 Krížová cesta - vo farskej záhrade
     21.00 Akadémia: Mladí južania so sv. Františkom v Porciunkule eucharistická poklona so záverečným požehnaním)

     NEDEĽA 7. októbra :
     7.00 Bolestný ruženec /Bratstvo sv. ruženca z Juhu /
     7.40 Ranné chvály
     8.00 Sv. omša /celebruje ThLic. Tibor Závadský, dekan a farár/
     9.15 Akadémia: Deti so sv. Františkom v Porciunkule
     9.45 Akadémia: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
     10.30 ODPUSTOVÁ SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
     /celebruje Mons. ThLic. František ŠÁNDOR, dekan a farár katedrálneho chrámu v Košiciach/
     15.00 Slávnostné vešpery
     18.30 Sv. omša /celebruje Mgr. Štefan Oslovič, kaplán/

     Naša utorková návšteva na B 92

     25.9.2007 V utorok ráno sme sa len tak vybrali medzi naše deti v budove na B 92. A povieme vám, zažili sme tam krásne chvíle. Prváci nás obklopili a okamžite rozprávali svoje zážitky so zvieratkami. Nuž, rodičia, keby ste vedeli koľko psíkov a mačičiek a zajačikov a škrečkov a rybičiek a myšičiek máte doma vy a aj starí rodičia... Detská fantázia je úžasná.
     Úžasná bola aj atmosféra na rannej svätej omši. Deti boli plné nadšenia a radosti. A keďže sme sa cítili medzi našimi "chrústikmi" veľmi dobre, urobili sme aj veľa fotozáberov. Prinášame vám ich v našom Fotoalbume ( vľavo na lište). Určite sa preklikajte do galérie Naša utorková návšteva na B 92. Neoľutujete, čakajú vás nádherné fotografie.

     Duchovná obnova

     25.9.2007 Oznamujeme všetkým učiteľom našej školy, že duchovná obnova sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra o 14.15 hodine v katechetickej miestnosti.

     Ďakujeme za dôveru

     14.9.2007 V týchto dňoch dostali všetci žiaci vzdelávacie poukazy na školský rok 2007/2008. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz našej škole za prejavenú dôveru. Činnosť krúžkov bude aj tohto roku veľmi bohatá a rôznorodá. Chceme sa čo najlepšie postarať o voľný čas našich žiakov.
     S vďakou - Vedenie školy.

     Našli sme na stránke ministerstva školstva

     14.9.2007 Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách. Nový model začne fungovať od budúceho školského roka. Materiál vypracoval rezort školstva v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.
     Koncepcia garantuje každému žiakovi kvalitné jazykové vzdelávanie. Usiluje sa zabezpečiť...

     Štát prostredníctvom štátnych výchovno-vzdelávacích programov určí základné požiadavky na obsah, rozsah a priebeh vzdelávania pre každú školu poskytujúcu stupeň vzdelávania. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak si bude môcť vybrať školu.........( pokračovanie nájdete v priečinku Oznamy rodičom - vľavo na lište)

     Sviatosť manželstva prijme náš pán učiteľ

     13.9.2007 V sobotu 15. septembra t.r. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie príjmu o 16. hodine v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh sviatosť manželstva Mgr. Miroslav Chytra ( náš učiteľ matematiky a náboženstva) a Mgr.Lenka Ivanová.
     Chceme im popriať veľa lásky a pokoja na ich spoločnej ceste. Nech ich cesty životom pretínajú len chvíle šťastia a pohody, naplnené darmi nášho Nebeského Otca.

     O Ľubomírovi Feldekovi tak trochu netradične

     13.9.2007 V stredu 12.septembra sa naši štvrtáci stretli v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou s tetami, ktoré tam pôsobia. Tie im priblížili spisovateľa Ľubomíra Feldeka tak trochu netradične. Formou básní im predstavili jeho život a dielo. Zábavnou formou sa naši štvrtáci zo IV.A dozvedeli veľa o jeho knihách. Ďakujeme za krásne prežité chvíle uprostred zaujímavých a milých ľudí v obklopení kníh.

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

     13.9.2007 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412... Viac si prečítajte v našom priečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

     MÁRIA - dnes je tvoj sviatok mena

     12.9.2007 Plnú náruč kvetov dnes kladieme pred oltár našej Mamičke, Márii.
     Všetkým našim babkám, mamkám, dievčatám, ktoré nesú to nádherné meno, prajeme veľa pokoja, radosti, zdravia a lásky.
     Milé Márie, nech Vás, Vaša veľká Opatrovníčka a Pomocníčka vedie cestičkami vášho života, nech vám pomáha, nech neustále cítite jej prítomnosť v krížoch, bolestiach, ale aj radostiach a chvíľach šťastia.
     Myslíme v tejto chvíli na naše Márie a obetujeme dnešný deň práve za nich.

     Odišiel navždy jeden úžasný človek...

     8.9.2007 Keď umierajú Velikáni, plače celý svet. Dnes tento svet plače...
     Vo veku 49 rokov nás opustil po ťažkej chorobe, ktorá prinášala kríž a bolesti, náš drahý priateľ a úžasný človek Laco Nemec. Tento svet opustil v tichosti. Usnul v čase, keď sa za neho slúžila svätá omša v kostole Narodenia Panny Márie. Usnul v čase veľkého sviatku - práve vo sviatok narodenia našej Mamky, ktorá je Patrónkou chrámu vo Vranove nad Topľou - Sever.
     Drahý Lacko, budeme na teba stále spomínať, ako na človeka, ktorý rozdával úsmev, radosť, ktorý bol vždy pripravený pomôcť. Pán ťa chce mať už pri sebe. Svoju misiu tu na tomto svete si splnil. Vieme, že si teraz blízko neho.
     Prosíme ťa, pros aj za nás!
     Odpočinutie večné, daj, mu ó, Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen
     Pohrebná svätá omša za zosnulého bude v utorok o 14.30 hodine v kostole Narodenia Panny Márie Vranov - Sever. Po jej skončení budú pohrebné obrady v Dome smútku a nádeje vo Vranove.

     Pozvánka na prezentáciu knihy

     6.9.2007 Rímskokatolícky farský úrad vo Vranove nad Topľou - Sever v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove srdečne pozývajú všetkých na prezentáciu knihy Pútnický farský kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou, ktorá sa uskutoční v sobotu 8.septembra o 9.00 hodine v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou.
     Prezentácia bude spojená s predajom tejto nádhernej knihy.

     Spojenie s nebom funguje...

     6.9.2007 Mailom k nám prišli krásne slová.
     ... Pred pár dňami ma prekvapil môj štyri a pol -ročný syn svojím veľmi originálnym nápadom - pred svojou večernou modlitbou sa natiahol pre svoj osobný mobilný telefón...
     Pokračovanie nájdete v priečinku Aktuálne slová ( vľavo na lište)

     Aby v našich srdciach vládol Kristov pokoj

     5.9.2007 Príhovor riaditeľa školy pri otvorení nového školského roka 2007/2008 prinášame v plnom znení aj na našej stránke.
     Nájdete ho v priečinku Dokumenty školy ( vľavo na lište) v podpriečinku Príhovor riaditeľa školy 3.septembra 2007 ( na lište hore).

     Nový rozvrh hodín už na našej stránke

     4.9.2007 Na našej stránke vám prinášame už nový rozvrh hodín pre žiakov II.stupňa - budova Námestie Jána Pavla II. 827/26 ( zatiaľ pracovný, ale výrazné zmeny už neočakávame). Bohužiaľ, to že sme vo viacerých budovách má za následok aj tvorbu osobitných rozvrhov hodín a preto nám program neumožňuje zobraziť naraz všetky rozvrhy po jednotlivých budovách. Ale rozvrhy budeme striedať, takže v najbližšom období nájdete aj rozvrh pre I.stupeň - budova Bernolákova i budova Hencovce.

     Jedálny lístok

     4.9.2007 Keďže škola sa nám už rozbehla, školská jedáleň už varí, prinášame vám aktuálny jedálny lístok. Nájdete ho vľavo na lište. Takže Dobrú chuť!

     S radosťou a pokojom začíname nový školský rok

     3.9.2007 Slávnostnou svätou omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh sme začali v pondelok 3.septembra t.r. nový školský rok 2007/2008. S veľkou radosťou sme privítali v našom kruhu našich nových žiakov - prváčikov základnej školy, primanov i prvákov gymnázia. Prišlo k nám aj veľa žiakov z iných škôl do rôznych ročníkov. Je nás už "požehnane" veľa a všetci sa tešíme, že naša škola rastie, že môžeme naše deti nielen vzdelávať ale hlavne vychovávať v Duchu Evanjelia, podľa vzoru nášho najväčšieho Učiteľa - Pána Ježiša.
     Vďaka ti Bože, za všetky naše deti, vďaka ti za všetkých našich učiteľov!
     Nádherné fotografie zo slávnostnej sv.omše nájdete vo Fotoalbume ( vľavo na lište) v galérii Začiatok šk.r.2007/2008.

     Ako to bude so stravovaním žiakov

     31.8.2007 Dnes sme dostali oznam od riaditeľky Školskej jedálne na Sídlisku lúčna, ktorá nám poskytuje stravovanie pre našich žiakov v budove na Bernolákovej 92 a Sídlisku lúčna. Nájdete ho v priečinku Oznamy rodičom ( vľavo na lište) v podpriečinku Aktuality.

     Začiatok školského roka 2007/2008

     30.8.2007 Oznamujeme všetkým žiakom, že školský rok 2007/2008 sa začína v pondelok 3.septembra t.r. slávnostnou svätou omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH o 8.30 hodine.
     Tešíme sa vás!

     Nádherný mail od bývalej kolegyne

     27.8.2007 Dnes sme do našej schránky czsvranov@post.sk dostali nádherný mail :

     Prajem prijemny den,
     zdravim tymto sposobom vsetkych svojich byvalych kolegov a kolegyne, s ktorymi som takmer tri roky ucila na CZS. Ti, ktori si ma este pamataju, ma poznali pod mojim rodnym menom Ceremsakova. Odvtedy sa vela zmenilo, prestahovali sme sa do Pozdisoviec, moj syn ma uz tri roky a od sept. nastupi do skolky a ja do prace-- na strednu zdravotnicku skolu do Michaloviec ako kvalifikovana anglictinarka a latincinarka. Splnil sa mi tym moj velky sen- vzdy som chcela ucit latinsky jazyk. Kedze je malo kvalifikovanych anglictinarov, moj uvazok na skole nabral obrie rozmery:)Pravidelne sledujem vasu internetovu stranku a musim uznat, ze je vskutku vyborne zvladnuta nielen po technickej, ale i po informativnej stranke.
     Osobitne pozdravujem pana riaditela Babeja, prajem vsetko dobre.Viera Gribova rod. Ceremsakova

     Milá Vierka, z úprimného srdca ďakujeme. Tvoj mail sme prečítali na pracovnej porade všetkým učiteľom. Ďakujeme a prajeme ti hojnosť požehnania a radosti.

     Nové foto - pedagogický zbor

     27.8.2007 Prinášame vám nové foto - vo Fotoalbume v galérii Pedgogický zbor nájdete fotky pedagogického zboru z 27.augusta 2007.

     Tak a začali sme...

     27.8.2007 No, už je tomu tak. Začali sme nový školský rok 2007/2008 a chválabohu je to už šestnásty rok pôsobenia cirkevnej školy. Teda, aby ste sa nezľakli. Začali iba učitelia, ktorí dnes po dovolenkách nastúpili do školy.
     Ako ináč, začali sme nádhernou sv.omšou, z ktorej mi rezonujú slová otca kanonika : Vy, pedagógovia, buďte ako sv.Monika, ktorej spomienku práve dnes slávime. Cez modlitbu žite svoju vieru, premieňajte vieru cez čnosti. Nebojte sa, Pán vyslyší Vaše modlitby a vaše prosby, aj keď sú skyté a prežívané v tichosti. Buďte ako svätá Monika, ktorej niekoľkoročné modlitby ( 16 ) sa premenili v skutok a jej syn - neverec - Augustín sa obrátil k viere a k Bohu a stal sa z neho kňaz , biskup, svätec. "

     Naša škôlka opeknieva

     24.8.2007 Vo štvrtok sme opäť zašli s foťákom do našej škôlky. V novej triede už máme ústredné kúrenie, nové plastové okná, dlažby, wecka naberajú konečnú podobu a v plnom prúde je výmaľovka. V našom fotoalbume prinášame nové foto. Viac nájdete na stránke Materská škola ( vľavo na lište).

     Všetko o hmotnej núdzi od 1.septembra 2007

     24.8.2007 Na našej stránke prinášame našim rodičom oznamy, ktoré ich upozornia i poučia o dávkach v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1.septembra 2007. Kliknite si na priečinok Oznamy rodičom (vľavo na lište) a v podpriečinku Všetko o hmotnej núdzi ( na hornej lište) nájdete, čo potrebujete.

     Angličtina zaznie aj v našej škôlke

     23.8.2007 S radosťou vám chceme oznámiť, že naše malé včielky v materskej škôlke sa od septembra začnú učiť po anglicky. Dve hodiny týždenne po 20 minút k nim bude chodiť naša pani učiteľka, aby si s nimi hravou formou "pokecala" po anglicky. Ak chcete vedieť viac o našej škôlke kliknite si na priečinok Materská škola ( vľavo na lište).

     Škola volá... ( prinášame oznamy učiteľom i rodičom)

     22.8.2007 Milí učitelia, nezabudnite, škola volá a nástup do zamestnania je v pondelok 27.augusta. V kalendári ( nájdete ho vľavo na lište) máme rozpis na celý týždeň. Nezabudnite sa tam preklikať. Prajeme vám ešte pekný zvyšok dovolenky. :-).
     V priečinku Oznamy rodičom ( vľavo na lište) nájdu rodičia potrebné informácie o začiatku šk.r. 2007/2008

     Kostol sv. Františka oslavuje dnes svoje 10.narodeniny

     17.8.2007 Bolo to presne pred desiatimi rokmi. Nádherná slnečná nedeľa. Mnohí sme ju prežívali ináč, ale Vranovčania na Sídlisku JUH slávili nádherný slávnosť.
     Presne 17.augusta 1997 bol vysvätený Kostol sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH. Dnes si túto slávnosť pripomenieme znova a to organovým koncertom o 18. hodine a slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, pomocný biskup.
     Všetkých vás srdečne pozývame!

     Novinky na našej stránke

     16.8.2007 Keďže sa snažíme byť stále aktuálni, prinášame vám na našej stránke Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2007/2008 a nový odkaz na Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou. Stačí ak si vľavo na hlavnej lište kliknete na tieto odkazy :
     POP šk.r.2007/2008 a Knižnica Vranov.
     PS : Vďaka, že ste našimi návštevníkmi.

     Položme ruže na oltár Nanebovzatej...

     14.8.2007 V stredu slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie, našej mamky, ktorá za nás oroduje u nášho Otca a denne je s nami v dobrých aj zlých časoch.
     Prinesme jej s vďakou na oltár ružu za to , že je našou MATKOU, ktorá v tichosti prežíva s nami každú chvíľku a pomáha nám, ako mamka svojmu maličkému dieťatku.
     Prinesme jej s vďakou na oltár ružu za to, že je našou PRIATEĽKOU, že dokáže vypočuť naše prosby, naše želania, naše trápenia a že vždy je s nami, keď to potrebujeme.
     Prinesme jej s vďakou na oltár ružu za to, že je našou UČITEĽKOU, ktorá nás učí pokore, k tichosti, lebo práve v tichu a ústraní dokážeme veľké veci a sme veľkí.

     Naši školníci pracujú ako usilovné včeličky

     9.8.2007 August patrí k mesiacom, kedy naši školníci a upratovačky majú najviac práce. Vo fotoalbume nájdete fotografie z prác počas prázdnin 2007. Postupne budeme dopĺňať foto z každej budovy.

     Prečítali sme si na www.rimkat.sk

     8.8.2007 �Martin Kandala

     * 18.9.1981
     + 6.8.2007

     Vydané dňa 07. 08. 2007

     „Tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení...“

     Oznamujeme Vám, že dňa 6. augusta 2007 nás neočakávane a náhle opustil diakon Martin KANDALA.
     Odišiel do večnosti vo veku 25 rokov. Diakonské svätenie prijal 22. júna 2007 v Košiciach.
     Jeho dušu odporúčame do modlitieb Cirkvi a vás, ktorí ste ho poznali.
     Pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú vo štvrtok 9. augusta 2007 o 14:00 hod. v Hlinnom (farnosť Soľ). Celebruje otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita.
     Requiescat in pace!
     Rodičia a najbližší príbuzní
     Arcibiskupský úrad v Košiciach.

     Bože, plný milosrdenstva,
     pokorne Ťa prosíme za tvojho služobníka,
     diakona Martina, ktorého si povolal k sebe,
     splň jeho nádej a vieru,
     uveď ho do nebeského domova a daj mu večnú radosť.
     Skrze Krista , nášho Pána. Amen.

     Vyhláška M�SR o organizácii školského roka

     8.8.2007 Vážení rodičia, v priečinku Oznamy rodičom ( vľavo na lište) vám prinášame úplné znenie VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. júla 2007 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách, ktorá platí od 15.augusta 2007.

     Profil katolíckeho učiteľa

     30.7.2007 Podmienky pre udelenie kánonického súhlasu učiteľovi katolíckej školy :
     a) vyniká pravou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením
     b) vedie usporiadaný osobný a rodinný život
     c) má potrebnú odbornú kvalifikáciu
     d) je zrelý ľudsky, psychicky a kresťansky
     e) usiluje sa o sviatostný život
     f) má korektný vzťah k deťom
     g) nebol trestaný za kriminálne prečiny

     Pomôžme rodine Polákovej (7.8.2007)

     Na pomoc rodine Polákovej, ktorá prežíva veľmi ťažké chvíle, keď pri autonehode v zahraničí zahynula malá šesťročná Sašenka, ktorá bola zapísaná do l.ročníka našej školy a ktorá už nikdy neprekročí bránu "veľkej školy" bol zriadený účet pomoci č. 2335973057/0200 , VÚB a.s.
     Prosím pomôžme tejto rodine, ktorej kríž nekončí, lebo otec malej Sašenky leží s ťažkými zraneniami v nemocnici v Chorvátsku a jeho liečba i prevoz na Slovensko je finančne veľmi náročný.
     ĎAKUJEME!

     Náš drahý diakon Martin Kandala zomrel (6.8.2007) 

     Dnes v čase hodiny milosrdenstva, navždy vydýchol po ťažkej dopravnej nehode náš drahý diakon Martin Kandala, rodák z Hlinného.
     Odišiel náhle, bez slova rozlúčky. V srdci mnohých zanechal bôľ a smútok.
     Martina sme poznali, ako skromného, úžasného mladého človeka, ktorý žil svoje kňazstvo v každej chvíli. Prosíme, vás o vaše modlitby za jeho dušu.
     Drahý Maťo, zbohom...
     Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
     " Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom."
     Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 9.augusta o 14.00 hod. v Hlinnom

     Púť radosti pre mladých (6.8.2007) 

     Už od roku 1999 sa konajú 4-krát ročne Púte radosti vo Vysokej nad Uhom, v rodisku Božej služobnice Anny Kolesárovej.

     Pozývame mladých už na 34. Púť radosti, ktorá sa uskutoční 16. – 20. augusta na tému: Poslušnosť ako odvaha. Hostia: Mons. Alojz Tkáč - arcibiskup, o. Ján Buc – kňaz pre mladých a o. Bartolomej Gábor – postulátor procesu blahorečenia A. Kolesárovej.
     Prihlásiť sa je potrebné do 9. augusta prostredníctvom internetu na stránke czm.rimkat.sk, kde nájdete bližšie informácie.

     Smútok a nádej. Máme v nebi svoju svätú... (3.8.2007)

     "Keď dieťa odchádza z domu, zostáva po ňom prázdne miesto pri stole i v našom srdci. Je to také zvláštne... Ako privyknúť?
     Sú veci nepochopiteľné. Niekedy sa nedá odpovedať na otázky, ktoré život kladie.
     Pane, pomôž našej nevere a daruj nám silnejšiu vieru, nekonečnú nádej a trpezlivú Lásku. Pane, zostaň s nami!"
     S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že posledná rozlúčka s Alexandrou Polákovou sa uskutoční dňa 4.8.2007 (sobota) o 15.00 hod. v Dome smútku a nádeje - Čemerné. Modlitby za zosnulú Sašku budú v piatok o 17.00 hod. v Dome smútku a nádeje v Čemernom.
     Saška mala nastúpiť do 1. ročníka v septembri tohto roka, ale mimoriadna udalosť náhle zasiahla do jej života. Prosíme všetkých o modlitby.
     Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Amen

     Pozvánka na významnú slávnosť (2.8.2007) 

     " Môj Boh, moje všetko." ( sv.František z Assisi)
     Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi vo Vranove a veriaci farnosti vás pri príležitosti 15. výročia ustanovenia farnosti a 10.výročia konsekrácie kostola sv.Františka z Assisi úctivo pozývajú dňa 17.augusta 2007 na organový koncert o 18.hodine a slávnostnú svätú omšu o 18.30 hodine, pri ktorej hlavný celebrant J.Ex.Mons. Bernard Bober, košický biskup požehná nový organ.

     Prosíme o vašu modlitbu (1.8.2007) 

     Každý z nás nesie svoj kríž. Kríž má rôzne podoby a my si myslíme, že ten náš je najťažší. Ale, keď zistíme, že náš sused, či priateľ prežíva oveľa ťažšie chvíle, zistíme, že naša bolesť a trápenia sú tak malicherné.
     V tejto chvíli myslíme na našich priateľov, ktorí v týchto chvíľach prežívajú neopísateľnú bolesť a trápenie zo straty svojho dieťaťa. Prosíme vás, spojme sa spoločne a modlime sa za rodinu, ktorá je súčasťou našej školy, prosme Pána o dostatok síl pri zvládaní bôľu a krížov, ktoré ich a aj nás trápia.
     Vedzme však, že po každej búrke, prichádzajú slnečné lúče, ktoré zohrejú a potešia.
     Vedzme, že Pán na nás dopustí, len toľko trápení, koľko zvládneme.
     Ak sme slabí, sme silní.
     Buďme vďační aj zo to najmenšie. Len tak budeme hodní aj väčších darov.

     Opäť týždeň bohatý na mená svätcov (31.7.2007)

     Ale aj tento týždeň je bohatý na mená - zvlášť známych svätcov. Včera bola spomienka na bl.sestru Zdenku, dnes je sv.Ignáca z Loyoly - zakladateľa jezuitov, zajtra je Alfonza Mariu Ligouri - zakladateľa rehole redemptoristov, ktorí boli aj u nás na misie (o.Michal Zamkovský), v piatok je zas sviatok sv.Jána Mariu Vianneyho (farára z Arsu), ktorý je patrónom kňazov... Vo štvrtok je sviatok Porciunkuly - možnosť získania odpustkov vo františkánskych a farských kostoloch za obvyklých podmienok... Na www.modlitba.sk je množstvo modlitieb za kňazov. Skúsme si nejakú vybrať. Porciunkula je jedným z prínosov sv.Františka z Assisi - nášho patróna...

     Opäť nové foto z tábora (30.7.2007)

     Podarilo sa nám získať ďalšie fotografie z tábora, ktoré fotila naša sestra Katarína. Nájdete ich v priečinku Letný tábor 2007.
     Keďže je fotiek veľmi veľa museli sme vytvoriť aj ďalšiu galériu - Letný tábor 2007 - pokračovanie :::)))

     Profil katolíckeho učiteľa (30.7.2007)

     Podmienky pre udelenie kánonického súhlasu učiteľovi katolíckej školy :
     a) vyniká pravou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením
     b) vedie usporiadaný osobný a rodinný život
     c) má potrebnú odbornú kvalifikáciu
     d) je zrelý ľudsky, psychicky a kresťansky
     e) usiluje sa o sviatostný život
     f) má korektný vzťah k deťom
     g) nebol trestaný za kriminálne prečiny

     Ako by to bolo, keby sme už nemali foto z tábora (28.7.2007)

     Tábor sa ešte len končí a my vám už prinášame nádherné fotografie, plné radosti, šťastia a pohybu našich detí. Kliknite si na Fotoalbum ( vľavo na lište) a potom si vyberte galériu Letný tábor 2007. Pre tých, ktorí sú na našej stránke po prvýkrát : po kliknutí na fotoalbum sa vám otvorí galéria Z každého rožka troška. Myškou prejdite na malý trojuholníček a kliknite, potom sa vám objaví ponuka s ďalšími galériami. Nuž a vyberajte, sťahujte, ukladajte, tešte sa s našimi deťmi.

     Letný tábor končí... (28.7.2007)

     Program posledných dní bol pre naše drobce veľmi pestrý, ako ostatne každý jeden deň. Vo štvrtok mali deti jarmok. Obchodovalo sa v jedenástich stánkoch, ktoré si postavili. V nich ponúkali vlastnoručne vyrobené výrobky. V piatok na deti čakala veľká športová olympiáda, skoro taká, aká sa chystá v Číne... Nuž a večer nechýbala diskotéka a nočná hra.
     Letný tábor 2007 končí, nech žije letný tábor 2008!!! Naša vďaka patrí sestra Kataríne i všetkým, ktorí sa o naše deti starali.

     V tábore - dnes túra za život, či o život? (25.7.2007)

     Naša zázračná pošta funguje a tak prinášame najnovšie správy o našich deťom v letnom tábore. Dnes ich "čaká život v Európe". Nuž a najkrajším symbolom Európy je boj za život. Preto naše deti pochodujú na Hanigolský hrad. Je to náročná pešia túra, ale čo človek neurobí v boji za život, v boji proti kultúre smrti. Počas túry neskandujú heslá ale spievajú nádhernú pieseň : Ak si štastný a vieš o tom... ( choď do tábora).
     Večer na deti čaká zábavný program.
     Máme aj odkaz : všetky deti sú zdravé a sú mimoriadne milé a statočné :-)))

     Blahoželáme oslávencom (25.7.2007)

     Tento týždeň je bohatý na mená, ktoré sú u nás veľmi obľúbené. Blahoželáme preto všetkým Oľgám, Vladimírom, Jakubom, Anna, Hanám, Boženám a Martám. Myslíme na vás na všetkých a posielame veľa pozdravov a prianie prežitia nádherných chvíľ.

     Čo nové v našom tábore ??? (24.7.2007)

     Podarilo sa nám zázračnou linkou spojiť s našimi deťmi v tábore v Lúčkach - Potoky. Sestra Katarína nám s radosťou oznámila, že našich 60 detí sa má supééér. Téma tábora - LETOM ŠÍRIM SVETOM. Deti objavujú nové kontinenty, spoznávajú život na nich, pomáhajú ľuďom i zvieratkám. Dnes k nim zavítal aj pán dekan a svätá omša bude slúžená netradične, vonku v prírode na Lúčke. Včera sa deti po príchode rozdelili do skupiniek, pochutili si na buchtách a vyrobili špeciálne pestrofarebné tričká. Nuž a večer mali "mini skákačku diskotéku".
     Dnes objavujú tajomstvá Afriky a večer ich čaká opekačka a po nej súťaž skupiniek v speve, tanci, recitovaní a tak...
     Zajtra sa spojíme s našim táborom opäť a prinesieme opäť novinky. Nezabudnite si kliknúť na našu adresu. Nuž a možno k nám doletia aj fotografie z dnešného dňa... Budeme ich postupne zobrazovať vo fotoalbume s názvom "Letný tábor 2007"

     Máme malého MIŠKA (24.7.2007)

     S radosťou vám chceme oznámiť, že do našej rodiny pribudol malý MICHAL, ktorý sa narodil našej pani upratovačke Martinke Palenčíkovej ( r.Prekrestovej)v pondelok 23.júla t.r. popoludní. Jeho miery : výška 49 cm, váha 2,80 kg. Mamka aj malý Miško sú zdraví a všetkých pozdravujú.

      

     HURÁÁÁ, ide sa do tábora (23.7.2007)

     Pozerám von oknom zo školy a pri fontáne na lúčnej je veľmi živo, veselo. Počut radosť, smiech, kúsok napätia i očakávanie. Zbiehajú sa naše deti z našej školy i z našej farnosti. Začína sa tábor. Celý týždeň strávia naše deťúrence v tábore Lúčky - Potoky, uprostred nádhernej prírody. Prajeme im nádherné chvíle. Sestre Kataríne a ostatným animátorom pevné nervy. Budeme s vami, drahé naše deti, skrz modlitby a prosby za vás, aby ste prežili dni naplnené slnkom, radosťou, pohodou a pokojom.

     Modlime sa za dážď so sv.Faustínou (20.7.2007) (

     22. mája 1937 , keď bolo veľké sucho a Faustína videla rastliny prahnúce po vode, predsavzala si modliť sa korunku tak dlho, kým Boh nezošle dážď. Modlila sa nepretržite tri hodiny na tento úmysel a naskutku – k večeru sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hustý dážď. Ježiš tak dal svojej tajomníčke najavo, že touto modlitbou sa dá vyprosiť všetko. Zdroj : www.boziemilosrdenstvo.sk

     Teplotný rekord (20.7.2007)

     V Želiezovciach zaznamenali v stredu na klimatologickej stanici SHMÚ najvyššiu nameranú teplotu na území Slovenska. Ortuť teplomera sa tu v stredu vyšplhala na 39,9 °C.
     Dnes má byť ešte teplejšie a včera meteorologóvia po prvýkrát oznámili štyridsiatku na ortuti teplomera v našich končinách. Nuž, máme sa na čo tešiť (!?).

     Dodržujme pitný režim (18.7.2007)

     Hodnoty teplôt na našich teplomeroch ukazujú neuveriteľne vysoké čísla a horúčavy, ktoré teraz prežívame lámu polstoročné i storočné rekordy. Nezabudnime na svoje zdravie a pitný režim. Aktuálne sme preto pridali na našu stránku priečinok s názvom Pitný režim ( nájdete ho vľavo na lište). Skúsme si to prečítať a hlavne pime veľa minerálok, či obyčajnej vody z našich studní, ktorá nám chutí najviac.

     Nezabudnite si potvrdiť preukážku na autobus!!! (18.7.2007)

     Oznamujeme všetkým našim žiakom, základnej školy, osemročného i štvorročného gymnázia, že potvrdenia o návšteve školy na tlačivo Slovenskej autobusovej dopravy, ktoré je potrebné pri vybavovaní preukážky dávame v pondelok - štvrtok v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. v budove na Sídlisku lúčna.
     V prípade akýchkoľvek informácií volajte 4464453 alebo mailujte na czsvranov@post.sk.
     PS : Prajeme krásne prázdninové dni :-)

     Našli sme na stránke ministerstva školstva (17.7.2007)

     Materskú školu navštevovalo viac ako 91 percent budúcich prvákov Do základných škôl zapísali v tomto roku rodičia 56 261 detí. Z nich 51 248, teda 91,1 percent, navštevovalo materskú školu. Miera zaškolenosti tak dosiahla rovnakú úroveň ako v roku 2006.
     Najvyššie percento prvákov, ktorí majú za sebou minimálne jeden rok prípravy v materskej škole, zasadne do školských lavíc v Bratislavskom kraji (97,6 %). Naopak, pod slovenským priemerom sa nachádzajú Banskobystrický kraj (89,8 %), Prešovský kraj (85,8 %) a Košický kraj (81,2 %).
     Spomedzi okresov nedosahuje priemernú mieru zaškolenosti 28 z nich, pričom až 20 sa nachádza na východe krajiny. Najhoršie je na tom okres Gelnica, kde prípravou v materskej škole prešli iba približne dve tretiny budúcich prvákov.
     Vo väčšine z týchto okresov miera zaškolenosti oproti minulému roku klesla. Pomôcť zvrátiť tento trend by mala nová koncepcia predškolskej výchovy, ktorá ráta s preplácaním mesačných príspevkov materskej škole rodičom 5 ročných detí.

     Bratislava 13. júl 2007
     zdroj : www.minedu.sk - oficiálna stránka Ministerstva školstva SR

     Infovekáčik na letné dni (6.7.2007)

     Čaute decká, je tu čas prázdnin a možno práve teraz je počasie trochu škaredšie a nedá sa ani bicyklovať ani plávať. Preto sme našu stránku pridali nový priečinok INFOVEKÁČIK. Nájdete tam hry, maľovanky, zábavu i oddych. Skúste sa tam prekliknúť a stačí len vyberať z ponuky.
     No a potom nezabudnite nasadnúť na bicykel, či obuť si kopačky alebo botasky a ísť si zabehať, zašportovať. Veď slniečko určite vykukne spoza mrakov.

     Rozlúčka s deviatakmi a slávnosť ukončenia šk.roka (4.7.2007)

     Záverečnou sv.omšou sme ukončili školský rok 2006/2007. Zároveň sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, s ktorými sme prežili nádherných deväť rokov v našom kruhu. Vo fotoalbume prinášame množstvo fotografií z tejto udalosti. Nedajte si ich ujsť a preklikajte sa vo Fotoalbume na galériu Rozlúčka s deviatakmi - jún 2007.

     Ako počas prázdnin (3.7.2007)

     V pondelok 2.júla t.r. sa v budove cirkevného gymnázia na Rodinnej oblasti uskutočnila pracovná porada nepedagogických zamestnancov z celej našej školy. Stretli sa upratovačky a školníci z materskej školy , základnej školy i gymnázia. Na pracovnej porade boli dohodnuté práce, ktoré sa budú počas prázdnin vykonávať pri údržbe jednotlivých budov, nechýbalo poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas prác. Oznamujeme všetkým, že v mesiaci júl a to od 6.7 do 31.7. t.r. budú budovy materskej školy, Bernolákova 92, Hencovce a Rodinna oblasť zatvorené a prevádzka tu nebude. Prevádzka bude zabezpečená len v budove na Sídlisku lúčna. V prípade potreby kontaktujte nás telefónom na t.č. 4464453.

     Blahoželanie k promóciám (2.7.2007)

     Po úspešnom ukončení rigorózneho štúdia na Katedre techniky a digitálnych kompetencií, Fakulty humanitných a prírodných vied bola 28. júna t.r. slávnostne promóvaná za doktorku pedagogiky naša kolegyňa, dnes už PaedDr. Silvia Stoláriková.
     Úprimne jej blahoželáme!

     Rozlúčková sv.omša s pánom kaplánom Petrom (28.6.2007)

     Ako každý štvrtok aj dnešný štvrtok sme začali svätou omšou v budove na Sídlisku lúčna. Ako obyčajne ju odslúžil pán kaplán Peter Kassai. No dnes mala sv.omša iný nádych - nádych rozlúčky. Pán kaplán odchádza z našej farnosti po dvojročnom pôsobení. Rozlúčka bola ťažká a smutná, lebo myšlienky, ktoré odznievali na "jeho" svätých omšiach u nás v škole boli naplnené múdrosťou a zanechali v našich srdciach hlboké dojmy.
     Sme vďační, pán kaplán, že vás Pán poslal k nám, a že sme mohli byť súčasťou vášho života. V novom pôsobisku vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, veľa pokoja, poruzumenia a vďačnosti za každý prežitý deň.

     Morálne ocenenie našich žiakov (27.6.2007)

     V utorok 26. júna t.r. prijal otec biskup Mons.Stanislav Stolárik v Dóme sv.Alžbety v Košiciach naj... žiakov cirkevných škôl košickej arcidiecézy , aby im odovzdal Morálne ocenenie za vynikajúce výsledky dosahované počas štúdia na našich školách. Z našich radov boli ocenení Veronika Klapáková, IX.A a Stanislav Nadzam, IX.B. Foto z tejto krásnej udalosti nájdete vo Fotoalbume v galérii Morálne ocenenie žiakov 2007

     Je čas školských výletov...

     19.6.2007 V týchto dňoch vrcholí školský rok a nastane čas úľavy. Takýmto časom je aj obdobie školských výletov. Pestrosť ponuky je výnimočná. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi spoznajú mnohé zákutia nášho blízkeho okolia, ale aj vzdialenejšie oblasti krásneho Slovenska. Prajeme im na výletoch mnoho zažitých krásnych chvíľ a upevnenie vzťahov v kolektíve.

     Bosáková desaťdolárovka

     18.6.2007 Vedomostná súťaž pre základné školy Bosáková desaťdolárovka bola vyhlásená pri príležitosti 100. výročia podpisu jediného slovenského bankára Michala Bosáka na amerických 5, 10 a 20 dolárovkách zo dňa 25.6.1907.
     Do tejto súťaže sa prihlásilo viac ako 4700 žiakov zo 102 škôl celého Slovenska. Krajského kola tejto súťaže sa dnes v Prešove zúčastnil náš žiak Milan Vaľuš z IX.ročníka. Držíme mu palce a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Hodnotiace pedagogické rady

     18.6.2007 Blíži sa koniec školského roka. To už cítime z každej strany. No a tak nastal čas hodnotenia výsledkov a snaženia našich žiakov. Záverečné hodnotiace pedagogické rady sa u nás uskutočnia takto : Vo štvrtok 21. júna zasadne pedagogická rada základnej školy a v piatok 22. júna zasadne pedagogická rada gymnázia. Nuž drahí naši žiaci, zapnite a naplno "makajte". Veď vysvedčenie je vašim pohľadom do zrkadla.

     Úprimné slová blahoželania

     18.6.2007 Vo štvrtok 21.júna slávia svoje meniny všetci Alojzovia. Aj náš drahý otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč nesiem meno tohto svätca. K jeho sviatku mu chceme z úprimného srdca popriať hojnosť Božích milostí, veľa lásky a pokoja na jeho neľahkej ceste vedenia našej arcidiecézy. Naše modlitby patria vám a za vás , drahý náš otec arcibiskup.

     Benedikt XVI. slovenským biskupom

     18.6.2007 " Drahí bratia v biskupskej službe! S veľkou radosťou vás stretávam všetkých pospolu pri príležitosti návštevy Ad Limina, ktorú ukončujete v týchto dňoch. Na každého z vás sa obraciam so srdečným pozdravom, ktorý s radosťou adresujem aj všetkým cirkevným spoločenstvám "... Týmito slovami začal svoj príhovor slovenským biskupom sv.otec Benedikt XVI. Celé znenie prinášame aj my na našej stránke. Kliknite vľavo na lište na priečinok Ad limina.

     Deti deťom

     14.6.2007 Od 14. do 17. júna t.r. sa vo Vranove nad Topľou uskutočňuje zborový festival XX.Vranovské zborové slávnosti. Naši žiaci zo základnej školy sa zajtra zúčastnia festivalového koncertu DETI DEŤOM v Dome kultúry vo Vranove. Predstavia sa : Detský spevácky zbor Ozvena, Detský spevácky zbor mesta Blagoevgrad, Bulharsko, Chlapčenský spevácky zbor SAUE, Estónsko. Všetko to začne o 9. hodine. Prajeme im krásny hudobný zážitok.

     Príďte medzi nás

     11.6.2007 Všetkým, ktorí chcú prísť medzi nás, do nášho gymnázia oznamujeme, že 2. kolo prijímacích skúšok na 4-ročný odbor so zameraním na cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, poľský, latinský jazyk) sa uskutoční zajtra dňa 12. júna 2007 so začiatkom o 7.30 hod. Radi privítame všetkých, ktorí majú záujem študovať na našej škole. Kritériá prijímacích skúšok pre 2. kolo nájdete v priečinku Gymnázium sv.Františka ( vľavo na lište ) v podpriečinku Prijímacie konanie.

     Naučili sa plávať

     8.6.2007 Dnes sa triedam 5.A a 5.B ukončil dvojtýždňový Základný plavecký výcvik. Môžeme sa spolu s nimi tešiť, že sa všetci naučili plávať. V záverečnej súťaži si navzájom zmerali sily a tak sa ukázal skutočne ten "NAJ NAJ" plavec-plavkyňa.
     V triede V.A na 1.mieste skončil Kovaľ Tomáš,2. miesto Olahová Veronika, 3.miesto Fenik Jozef.
     V triede V.B na prvom mieste skončila Ištočková Júlia, 2. miesto Čabala Patrik, 3. miesto Kasanická Ľubica.
     Všetkým plavcom blahoželáme, lebo ako je známe, najlepšia ochrana pred utopením je, naučiť sa plávať. A im sa to práve podarilo.

     Pomôžme Jakubkovi

     8.6.2007 Z úprimného srdca vás chceme poprosiť o pomoc pre nášho žiačika Jakubka. Čaká ho veľmi náročná operácia. Preto chceme jemu i jeho rodičom a blízkym vyjadriť silnú podporu. Našou kvapkou pomoci bude aj kvapka krvi. Nie symbolická, ale ozajstná. Všetci, ktorí máme túžbu pomôcť Jakubovi sa stretneme v utorok ráno o 7. hodine na hematologicko-transfúznom oddelení Vranovskej nemocnice, aby sme darovali krv práve pre nášho Jakubka.
     Ak môžete a chcete, príďte aj vy.

     Z vďaky, s vďakou ...

     8.6.2007 Z vďaky , s vďakou a láskou venujeme pri príležitosti 25.výročia kňazskej vysviacky vo Fotoalbume niekoľko fotografií nášmu pánovi dekanovi Františkovi Šándorovi.
     Kliknite si vo Fotoalbume na galériu s názvom Z vďaky pánovi dekanovi Mons.Františkovi Šándorovi. Mnohým z nás tieto fotografie veľmi veľa napovedia.

     S vďakou pánovi dekanovi Šándorovi

     8.6.2007 S veľkou radosťou v srdci vám chceme pripomenúť, že v stredu 13.júna si 25.výročie svojej kňazskej vysviacky pripomenie drahý náš duchovný otec, dekan Mons.František Šándor. Už štvrťstoročie rozdáva svoju lásku a charizmu nám, svojim ovečkám. Prežili sme s nim nádherné roky počas jeho pôsobenia v našej farnosti, ale aj v našej škole. Bol našim duchovným otcom a vodcom od vzniku našej školy. Prežíval s nami nádherné chvíle radosti, ale aj chvíle rôznych trápení a krížov.
     V našich srdciach ostáva navždy ako človek, ktorý rozsvietil svetlo tam, kde bola tma, rozdával úsmev a radosť tam, kde bol smútok, pomohol vždy, v každom čase, v každom trápení, v každej bolesti. Smial sa s nami, keď sme sa smiali aj my. Tešil sa, keď sme sa tešili aj my. Nezabudnuteľné pre nás, boli jeho duchovné obnovy uprostred nás, pre nás a s nami.
     Drahý náš otec František, s láskou na vás myslíme a vytrvalo prosíme za vás, za hojnosť darov Ducha Svätého, za požehnanie, za vaše zdravie, za pokoj, za lásku, za otvorené srdce. Chýbate nám... V týchto chvíľach sme s vami, pri obetnom stole, za ktorým slúžite svätú omšu a ďakujeme Pánovi, že ste, že sme dostali ten dar, spoznať vás, prežiť s vami kúsok svojho života. Vďaka ti , Pane, za nášho pána dekana. S úctou a vďakou vaši "školáci" z Vranova.

     Naše deti našim deťúrencom

     7.6.2007 Jedným z obetných darov, ktoré odniesli naše prvoprijímajúce deti z III. A 20.5. t.r. pred oltár počas slávnostnej svätej omši bol aj košík ( vláčik) plný hračiek. V košíčku boli najobľúbenejšie hračky našich tretiakov, ktorých sa vzdali v prospech našich škôlkárov. No a dnes, na sviatok Božieho tela a krvi tento veľký dar spolu so s.Katarínou a Mgr.L.Kentošovou odniesli našim najmenším.
     To bolo radosti a úsmevov. Veď uvidíte na fotografiách, ktoré čoskoro prinesieme v našom Fotoalbume.

     Naše aranžérky na obvodovej súťaži

     7.6.2007 V pondelok sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konala obvodová súťaž v aranžovaní kvetín. Z 18 súťažiach si naše žiačky počínali vynikajúco. V kategórii ročníkov 5. - 7. získala Mariana Švárna 4. miesto za svoju prácu s názvom Zásnuby. V kategórii ročníkov 8.-9. zvíťazila naša Monika Koritková a tak si odniesla prvenstvo za svoju prácu s názvom : Druhé výročie svadby.
     Marianke a Monike srdečne blahoželáme!
     Nádherné fotografie s prácami našich dievčat nájdete vo Fotoalbume , v galérii Súťaž v aranžovaní kvetov.

     Sviatok Božieho Tela a Krvi

     7.6.2007 Dnešný deň je dňom sviatostným. Slávime sviatok Božieho Tela a Krvi. Preto sme sa všetci spoločne stretli na slávnostnej svätej omši v kostole sv.Františka z Assisi - Vranov - Juh.

     Úprimné blahoželanie našej drahej Don Boske

     6.6.2007 Dnes sa nádherného životného jubilea 50. rokov dožíva naša drahá a nezabudnuteľná sestra Don Boska, ktorá pôsobila na našej škole od jej vzniku v roku 1992 až do roku 2002. Plných desať rokov svojho života venovala našim žiakom, rodičom i nám učiteľom na tejto škole. Patrí k tým ľuďom, na ktorých sa nezabúda. Bola našim "slniečkom" a denne rozdávala nádherné úsmevy a rady, ktoré nám veľmi pomáhali. Vďaka, naša drahá sestrička. Z úprimného srdca ti vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia, pokoja, radosti a lásky. Vedz, že tvoj úsmev a optimizmus je žriedlom pre nás aj v týchto dňoch. S láskou a úctou tvoji žiaci, učitelia, rodičia i všetci, ktorí sme ťa poznali.

     Deň detí s Maťkom a Kubkom

     4.6.2007 1. jún patril našim deťom a preto sme im pripravili tak trochu netradičný piatok. Kým žiaci II.stupňa súťažili uprostred prírody naši žiaci I.stupňa ( z budovy na Bernolákovej 92) sa kultúrne vyžívali v divadle na Malej scéne v Košiciach. No a potom nechýbala fontána - nádherná, hrajúca, plná života. Vo fotoalbume v galérii - Naši v divadle na Maťka a Kubka prinášame nádherné fotografie z tejto akcie. Určite si ich pozrite.

     Účelové cvičenie - jún 2007

     4.6.2007 Deň detí sme na našej škole na II.stupni oslávili tak trochu netradične - účelovým cvičením spojeným so súťažiami a radosťou z pohybu uprostred lesíka na Viniciach. No a tu sú výsledky :
     1. miesto - IX.B - 58 bodov
     2. miesto - VII. A - 56 bodov
     VIII. A - 56 bodov
     3. miesto - VIII. B - 55 bodov
     4. miesto - IX. A - 52 bodov
     5. miesto - VII. B - 49 bodov
     6. miesto - VI. B - 48 bodov
     7. miesto - V.B - 44 bodov
     8. miesto - VI. A - 41 bodov.
     Putovný pohodár Účelového cvičenia teda získava trieda IX. B pod vedením RNDr.G.Bradovkovej. BLAHOŽELÁME!

      

     Deň detí 31.5.2007

      

      Drahé naše deti, detičky. S láskou v srdci vám chceme popriať k vášmu zajtrajšiemu sviatku - Deň detí, veľa radosti a úsmevov na tvári, hojnosť pokoja, zdravia a veľa dobrých známok na vysvedčení. Myslíme na vás, veď ste naším najväčším pokladom, ktorý máme.
     Vďaka ti Bože, za každé dieťa...

     Dnes "Európa u nás"

     31.5.2007 S veľkou vďakou a radosťou dnes privítame v našich kruhoch európskeho komisára a nášho vzácneho rodáka Ing.Jána Figeľa. Spoločné stretnutie s ním začne o 14. hodine v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.

     112 u nás

     29.5.2007 Dnes stála pred našou školou záchranárska sanitka. Naštastie nič sa nestalo. Vďaka členovi záchranárskej zdravotnej služby Falck Michalovi Lehončákovi a Miriam Michalenkovej sa naši žiaci dozvedeli niečo viac o službe 112 u nás. Zaujímavé foto prinášame v našom fotoalbume v priečinku 112 u nás.

     Matúš Fišman štvrtý na krajskom kole súťaže

     29.5.2007 Víťaz okresného kola v atletike žiakov základných škôl v behu na 300 m Matúš Fišman, žiak IX.ročníka našej školy sa včera t.j. utorok 29.5.2007 zúčastnil na krajskom kole tejto súťaže. Úpenlivo sme mu držali prsty a priali veľa úspechov a čo najlepšie umiestnenie a reprezentáciu našej školy. Matúšovi to vyšlo a tak v silnej konkurencii bežcov obsadil 4. miesto. Blahoželáme:-)

     Príďte medzi nás

     29.5.2007 Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole - v gymnáziu - že 2. kolo prijímacích skúšok na 4-ročný odbor so zameraním na cudzie jazyky sa uskutoční dňa 12. júna 2007 so začiatkom o 7.30 hod. Termín podania prihlášky je 11. jún 2007.
     Radi privítame všetkých záujemcov, ktorí neuspeli v 1. kole prijímacích skúšok a chceli by študovať na našej škole. Kritériá prijímacích skúšok pre 2. kolo nájdete ak kliknete vľavo na lište na priečinok Gymnázium sv.Františka a tam na podpriečinok Prijímacie konanie.

     Plávam, plávaš, plávame...

     28.5.2007 Dnes začal pre našich piatakov základný plavecký výcvik. V dvoch skupinách denne počas dvoch týždňov budú "brázdiť" bazén pri Základnej škole Bernolákova Vranov. Tak veľa šťastia naši dnes možno ešte neplavci, ale za pár dni už úspešní plavci, či možno aj plavčíci.
     Denne prinášame aktuálne foto vo fotoalbume s názvom: "Plavecký 2007"

     Presný čas nájdete aj našej stránke

     25.5.2007 Neviem ako vy, ale my často zápasíme s nedostatkom času a tak každá minútka je veľmi drahá. Aby ste vedeli, aký je presný čas, priniesli sme vám nový odkaz - PRESNÝ ČAS ( nájdete ho vľavo na lište). Takže presne budeme vedieť, aký je čas a čo všetko dokážeme stihnúť. Prajeme vám požehnané dni oddychu.

     Naše úspechy v súťaži Pieseň pre sv.otca

     24.5.2007 V stredu 23.5. t.r. sa v Stropkove uskutočnila celoarcidiecézna súťaž v speve žiakov základných a stredných škôl - Pieseň pre sv. otca. A toto sú mená a umiestnenia našich žiakov :
     Š.Ocilka, I.A - strieborné pásmo ( sólo)
     V.Bujko a L.Kušnírová , III. A - bronzové pásmo (duo)
     M.Poláková, VIII.A - strieborné pásmo ( sólo).
     Blahoželáme našim spevákom k týmto krásnym umiestneniam a ďakujeme za reprezentáciu školy.
     Vo Fotoalbume - galéria Z každého rožku trošku nájdete fotografiu úspešných spevákov.

     Hliadka mladých zdravotníkov na striebornom piedestále

     23.5.2007 V Územnom kole súťaže Hliadok mladých zdravotníkov II.stupňa, ktoré organizoval Územný spolok Slovenského červeného kríža vo Vranove nad Topľou získali naši zdravotníci krásne II.miesto. K tomuto úspechu im blahoželáme.

     Matúš Fišman - víťaz v behu na 300 m

     23.5.2007 Naši chlapci nám urobili veľkú radosť na okresných majstrovstvách v atletike. Matúš Fišman v behu na 300 m získal najlepší čas spomedzi všetkých atlétov a získal krásne prvenstvo. Toto víťazstvo ho posunulo na krajské kolo súťaže, ktoré bude v utorok 29.mája. Matúšovi držíme prsty a prajeme úspech. V štafete 4 x 60 m získali naši chlapci 3.miesto. Školu reprezentovali : M.Fišman, V.Roško, T. Husár, V. Vodila, L. Haňov , P.Gaži a S. Migaľ.
     Foto bronzového družstva nájdete vo Fotoalbume v galérii Z každého rožku trošku.

     Fotogaléria z nedeľňajšej slávnosti

     22.5.2007 V nedeľu sme prežili nádherné chvíle s našimi tretiakmi. Vo Fotoalbume ( vľavo na lište) v galérii Prvé sv.prijímanie - III.A nájdete krásne fotografie z tejto slávnosti.

     Naši atléti bronzoví...

     22.5.2007 Dnes sa na ihrisku Základnej školy , Sídlisko II. konajú okresné majstrovstvá žiakov základných škôl v atletike - chlapci. Aj našu školu reprezentuje družstvo športovcov. Máme čerstvú informáciu, že v silnej konkurencii 10 zúčastnených škôl naši atléti získali v celkovom hodnotení krásne bronzové - 3. miesto. Blahoželáme!!!

     Aktualizácia údajov

     22.5.2007 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Maturita 2007

     21.5.2007 Dnes sa na našom cirkevnom osemročnom gymnáziu začínajú maturity. Sú to historicky prvé ústne maturity v histórii našej školy. Našim maturantom vyprosujeme hojnosť darov Ducha svätého, veľa múdrosti a pokoja pri tejto neľahkej skúške. Až teraz začína ten ozajstný život..., ktorý bude naplnený skúškami života a neľahkou, ale krásnou plavbou po mori zvanom ŽIVOT.

     Prvé sväté prijímanie

     17.5.2007 V nedeľu o 9. hodine sme sa v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh zišli spolu s našimi tretiakmi na slávnosti Prvého svätého prijímania. Po prvýkrát vo svojom živote, prijalo 25 našich tretiakov z III.A ( budova B 92) Telo nášho Pána Ježiša.
     Slávnosť bola úžasná a natrvalo sa zapíše do našich sŕdc. Vo svojich modlitbách vyprosujeme všetkým našim prvoprijímajúcim deťom hojnosť Božích milostí, darov Ducha Svätého, radosti a pokoja.

     Básne Jána Pavla II.

     17.5.2007 Je a bude navždy v našich srdciach. Náš milovaný v blahej pamäti svätý otec Jána Pavol II. S úctou prinášame na našej stránke zopár z jeho básni. Nájdete ich v priečinku Ako sa modliť.

     Letný tábor pre naše

     17.5.2007 Naše sestričky pripravujú pre naše deti letný tábor v dňoch 23. - 28. júla t.r. Viac si prečítajte v priečinku - Oznamy rodičom ( na lište vľavo).

     Sviatok - Nanebovstúpenie Pána

     17.5.2007 Dnes máme v našom katolíckom kalendári prikázaný sviatok - Nanebovstúpenie Pána. My všetci sme tento sviatok oslávili slávnostnou svätou omšou v kostole sv.Františka z Assisi, ktorú celebroval náš pán kanonik Tibor Závadský. Po slávnostnej svätej omši sa konal koncert skupiny Richarda Čanakyho a Márie Podhradskej.

     Deň matiek a naše úžasné deti

     11.5.2007 Nedeľa 13.mája nebola len takou obyčajnou nedeľou, ale patrila našim mamkám. Naše deti nám pripravili nádhernú slávnosť v podobe kytičky tancov, piesní, básničiek i úžasného divadielka.
     Vďaka vám, naše drahé deti. Vďaka aj všetkým učiteľom, ktorí dokázali pripraviť tak úžasný a zmysluplný program pre nás, mamy.
     Sme vďační, že vás máme.
     Vo fotoalbume nájdete krásne fotografie z tejto slávnosti v galérii Deň matiek 2007.

     A zázraky sa dejú...

     10.5.2007 Dnes sme mailom dostali nádherné vyznanie človeka, ktorý zažil Nováky v deň výbuchu. Je to priam neuveriteľné, čo prežil a ako to prežil. V jeho živote sa udial zázrak.
     Skúste si to prečítať v priečinku Ako sa modliť v podpriečinku A zázraky sa dejú...

     1. sv. prijímanie našich tretiakov z Hencoviec

     9.5.2007 Na sviatok sv.Dominika Savia 6.mája t.r. prijali sviatosť l. sv. prijímania naši tretiaci z budovy Hencovce. Nádherná slávnosť sa uskutočnila v nedeľu v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Hencovciach. Vo Fotoalbume prinášame fotografie z tejto slávnosti. Nájdete ich v galérii I.sv. prijímanie - Hencovce

     Účelové cvičenie - teoretická časť

     7.5.2007 V pondelok 7. mája sa koná na II.stupni našej školy teoretická časť Účelového cvičenia. Nechýbajú prednášky zo strany učiteľov na témy, ktoré sa bezprostedne dotýkajú ochrany zdravia a prírody.

     Odpustová slávnosť sv.Dominika Savia

     4.5.2007 V pondelok 7. mája t.r. sme sa zišli všetci na slávnostnej sv.omši pri príležitosti sviatku sv.Dominika Savia, nášho patróna.
     Svätá omša sa začala o 8.30 hodine v kostole sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - JUH, ktorú celebroval otec kanonik T.Závadský.
     Na príhovor nášho patróna prosíme o požehnanie pre našu školu.
     Svätý Dominik Savio, oroduj za nás!
     Pozrite si aj fotografie vo Fotoalbume z tejto slávnosti.

     Srdečné blahoželanie nášmu kolegovi k päťdesiatke (3.5.2007) 

     Nádherné okrúhle výročie narodenia si pripomienieme v sobotu 5.mája t.r. Náš pán učiteľ PaedDr.Ing.Peter Orendáč oslávi v tento deň svoje 50. narodeniny.
     Z úprimného srdca mu všetci blahoželáme a vyprosujeme veľa zdravia, hojnosť Božích milostí, radosť a úsmev na jeho tvári.

     Majstrovstvá sveta v hokeji Moskva 2007 (3.5.2007)

     Nevieme, ako vy, ale my žijeme hokejom a majstrovstvami sveta v Moskve. Priniesli sme preto aktuálnu linku aj na našej stránke. Stačí, ak si vľavo na lište kliknete na odkaz MS v hokeji 2007.
     Veríme, že naši nesklamú a budeme mať z ich výkonov len radosť.

     Komparo - príprava na Monitor 9 (3.5.2007)

     Aj keď v týchto dňoch mnohí z nás žijú hokejom, naši ôsmaci žijú celoslovenským testovaním žiakov základných a stredných škôl - KOMPAROm. Do tohto testovania sa zapojili všetci naši ôsmaci a je to vlastne generálka pred monitorom, ktorý ich čaká na budúci rok. Držíme im palce, aby výsledky ich práce boli čo najlepšie. Nuž a odpoludní sa už aj my tešíme na zápas našich s USA.

     Aktualizácia údajov (30.4.2007) 

     Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Sviatok nášho patróna - sv.Dominika Savia (30.4.2007) 

     V nedeľu 6.mája oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. Prosíme, na jeho príhovor, o požehnanie pre našu školu.
     Sv.Dominik Savio, oroduj za nás.

     Dnes bežecká súťaž (22.4.2007) 

     Dnes sa v poobedňajších hodinách uskutočnila bežecká súťaž s názvom "Vranovský mládežnícky maratónček", ktorý pod záštitou primátora mesta Vranov n/T., organizoval Mestský špotrový klub.
     Na súťaži sa samozrejme zúčastnili aj naši žiaci a tak sa môžeme poďakovať Drábovej Viktórii aj Zmudovej Anke za 3. miesto, Tongelovi Martinovi za 3. miesto, Hrubovskému Jakubovi a Halasovej Noemke za 4. miesto.
     Poďakovať sa však chceme aj všetkým našim zúčastneným žiakom, ktorí výborne reprezentovali našu školu. Vo Fotogalérii nájdete už aj "Maratónik 2007"

     Hurá na výlet (21.4.2007)

     Hurá na výlet si dnes povedalo niekoľko žiačikov našich škôl, ktoré patria do farnosti sv. Františka vo Vranove nad Topľou a vybrali sa pod vedením sestričiek na Kapušanský hrad. Celkom sa ich nazbieralo neúrekom, takmer 70 detí.
     Počasie im vyšlo skvele a niektorí zdolali nielen výstup na hrad, ale aj opekačku a šťastný návrat.
     Chceme sa aj touto cestou poďakovať sestričkám, ktoré organizujú výlety výborné akcie, výlety a stretká, za ich obetavosť, nápady a trpezlivosť.
     Sme radi že Vás máme.
     Foto z príprav nájdete vo Fotoalbume s názvom "Hurá na výlet"

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II.stupeň (20.4.2007) 

     20.4.2007 V stredu 18. apríla t.r. sa zišli naši recitátori - víťazi triednych kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín na školskom kole tejto súťaže. No a tu sú mená najúspešnejších :
     PRÓZA
     l. miesto - Michaela Pasulková, VII.B
     2. miesto - Dana Čabalová, VI.B
     3. miesto - Erika Kušnírová - V.A
     3. kategória - 8.-9.ročník
     POÉZIA
     1.miesto - Michaela Poláková, VIII.A
     2.miesto - Miriam Michalenková,
     VIII.A a Adrián Dzurovčín VIII.B
     3. miesto - Gabriel Polák, VIII.A
     PRÓZA
     2. miesto - Anna Eštoková, VI.B, Katarína Dzurjaninová, VII.A
     3.miesto - Katarína Bartková V.B, Frederika Zamborská , V.A
     Úspešným recitátorom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole 24. apríla t.r.

     Čakáme na vaše 2 % (19.4.2007) 

     Nezabudnite prosím, 2 % zo svojej dane môžete darovať ešte do konca apríla. Aj my chceme poprosiť o vašu štedrosť a požiadať, aby ste práve tieto peniažky darovali našej škole. Viac nájdete vľavo na lište v pričinku 2% z vašej dane. Radi vám však poradíme aj na č.t. 4464453 alebo 4464281. Vďaka.

     Morálne ocenenie učiteľov katolíckych škôl (18.4.2007) 

     V piatok 20. apríla t.r. sa uskutoční slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv Dňa katolíckych učiteľov a morálneho oceňovania v katolíckych školách Košickej arcidecézy. Po slávnostnej svätej omši v kostole Krista Kráľa v Košiciach prevezmú z rúk Mons. Alojza Tkáča, arcibiskupa - metropolitu morálne ocenenie aj naši učitelia : RNDr.Miriam Feretová, Mgr. Lucia Kentošová a Mgr.Viliam Jedinák.
     Toto ocenenie je výrazom vďaky za prácu vykonanú v prospech katolíckeho školstva v našej arcidiecéze i v našej škole. Srdečne blahoželáme. Foto s tejto udalosti nájdete vo Fotoalbume s názvom "Morálne ocenie 2007"

     Príďte si zacvičiť (17.4.2007) 

     Je po veľkonočných sviatkoch a určite všetci potrebujeme trochu pohybu, trochu námahy, trochu radosti z cvičenia. Pozývame preto všetky ženy a dievčatá na aerobic do telocvične v budove školy na Námestí Jána Pavla II. (Sídlisko lúčna). Aerobic predcvičuje každú stredu naša pani učiteľka Mgr.Zuzka Kušnírová v čase od 19.15 hod. do 20.15 hod. Určite je to hodinka, ktorá len prospeje nášmu organizmu a rozprúdi v nás chuť do života.
     Príďte a určite neoľutujete. Viac aj na č.t. 4464453.

     Blahoželáme sv.otcovi Benediktovi XVI. (16.4.2007) 

     S veľkou radosťou a láskou v srdci chceme dnes pridať aj náš vinš nášmu drahému svätému Otcovi Benediktovi XVI., ktorý dnes slávi svoje 80. narodeniny.
     Drahý náš Svätý Otec, vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí, radosť a pokoj vo Vašom živote. Modlime sa za Vás!

     Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

     V nedeľu 6.mája si pripomenieme sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. V priečinku Ako sa modliť ( vľavo na lište) nájdete Deväťdňovú pobožnosť k nášmu patrónovi. Prosím, proste spolu s nami za milosti a hojnosť darov pre našu školu u nášho sv. Dominika Savia. My budeme prosiť aj za vás. Ďakujeme.

     Blahoželáme Imrovi Gazdovi 

     V 3. ročníku súťaže Novinárska cena 2006, ktorú vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s hlavným partnerom Philip Morris Slovakia sa víťazom v kategórii Najlepší komentár v printových médiách stal náš bývalý žiak Mgr. Imrich Gazda. Cenu získal za svieži štýl príspevku 11. september 2001: Je zodpovedný Západ?, v ktorom autor kombinuje silný názor so snahou podporiť ho faktami.
     Komentár bol uverejnený na www.postoy.sk.
     Imrovi úprimne blahoželáme!

     Požehnané sviatky našej spásy

     Nech pohľad do prázdneho hrobu vnesie do Vašich sŕdc veľkú radosť a pokoj, veď Pán premohol všetku zlobu a priniesol do našich životov živú nádej a istotu, že je neustále s nami.
     Požehnané prežitie sviatkov našej spásy Vám vyprosujú a spolu s Vami stoja v tichej radosti pred prázdnym hrobom žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy Vranov nad Topľou

     Veľký piatok (Na deň Veľkého piatku, si žiaci našich škôl pripravili vlastnú Krížovú cestu pod vedením sestričiek našich škôl. Celý dej sa odohrával vonku na jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty roumiestnenej vo farskom areáli na pri kostole sv.Františka. Zábery Krížovej cesty nájdete vo Fotoalbume s názvom:"Veľký piatok 2007"

     Biela sobota (7.4.2007) Prežívame chvíle plné bolestí spolu s našim Pánom Ježišom. Je uložený v hrobe, jeho nevládne telo je symbolom našich slabostí a hriechov. No vieme, že hrob ožije a Pán Ježiš vstane zmŕtvych. A to je úžasný pocit, ktorý nás napriek smútku napĺňa nádejou a radosťou. Aj preto sú tieto sviatky také nádherné a také významné...

     Pytagoriáda a naši úspešní riešitelia (4.4.2007) V dňoch 26. marca a 27. marca t.r. sa v Centre voľného času uskutočnilo obvodové kolo pytagoriády . Naši žiaci súťažili vo všetkých kategóriách a tu sú naše výsledky :
     P 3 - Celkový počet súťažiacich 25, Lukáš Vida III. A - 6.miesto a Jozef Anotlík, III. A - 9. miesto.
     P 4 - celkový počet súťažiacich 32, Matej Krajňák - IV.A - 9.miesto, Peter Pastir - IV.A - 12. miesto.
     P 5 - celkový počet súťažiacich 32, Veronika Klaciková - V.A - 2. miesto, Miroslav Kočiš V. B - 7. miesto.
     P 6 - celkový počet súťažiacich 33, Lukáš Kotuľák - VI.A - 5.miesto.
     P 7 - celkový počet súťažiacich 33, Daniela Gajdošová VII.A - 7.miesto, Marek Štovka VII.A - 9.miesto.
     P 8 - celkový počet súťažiacich 30, Lukáš Marcinčin - VIII.A - 5.miesto, Zuzana Palenčíková - VIII.B - 12.miesto.
     Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

     Naše prváčence " pasované do rádu" čitateľov (29.3.2007) Naše prváčence, sa 28.marca 2007 na slávnostnom bezplatnom zápise stali čitateľmi Hornozemplínskej knižnice. Do čitateľského rádu ich pasovala rozprávková víla, pani riaditeľka Mgr. E.Antolíková, so svojimi dvornými dámami a čarodejníkmi....
     Deti prišli so svojou pani učiteľkou Mgr. Aničkou Ďuríkovou a pani vychovávateľkou Aničkou Belinskou a boli velmi poslušné, zvedavé a prekvapené....sľúbili že budú pravidelne čítat a to nielen sebe, ale aj svojim mladším súrodencom a knižočky nebudú ničiť, ale chrániť pred poškodením.... Deti prežili nádherné chvíle mali úžasný zážitok.
     Prinášame aj fotografie z tejto akcie. Nájdete ich vo Fotoalbume - Prváci v knižnici.

     Osmijankové rozprávky (29.3.2007) Kniha a dieťa - to patrí k sebe. Mnohé z našich detí prečíta veľa kníh práve vo veku, keď sú žiakmi I.stupňa.
     A práve druháci, tretiaci a štvrtáci dnes svoje vedomosti a znalosti preukážu na "čítacej súťaži", ktorú organizuje Okresná knižnica - OSMIJANKOVÉ ROZPRÁVKY. Myslíme na nich a držíme im prsty...

     Príďte si zacvičiť

     17.4.2007 Je po veľkonočných sviatkoch a určite všetci potrebujeme trochu pohybu, trochu námahy, trochu radosti z cvičenia. Pozývame preto všetky ženy a dievčatá na aerobic do telocvične v budove školy na Námestí Jána Pavla II. (Sídlisko lúčna). Aerobic predcvičuje každú stredu naša pani učiteľka Mgr.Zuzka Kušnírová v čase od 19.15 hod. do 20.15 hod. Určite je to hodinka, ktorá len prospeje nášmu organizmu a rozprúdi v nás chuť do života.
     Príďte a určite neoľutujete. Viac aj na č.t. 4464453.

     Blahoželáme sv.otcovi Benediktovi XVI.

     16.4.2007 S veľkou radosťou a láskou v srdci chceme dnes pridať aj náš vinš nášmu drahému svätému Otcovi Benediktovi XVI., ktorý dnes slávi svoje 80. narodeniny.
     Drahý náš Svätý Otec, vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí, radosť a pokoj vo Vašom živote. Modlime sa za Vás!

     Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

     16.4.2007 V nedeľu 6.mája si pripomenieme sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. V priečinku Ako sa modliť ( vľavo na lište) nájdete Deväťdňovú pobožnosť k nášmu patrónovi. Prosím, proste spolu s nami za milosti a hojnosť darov pre našu školu u nášho sv. Dominika Savia. My budeme prosiť aj za vás. Ďakujeme.

     Celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl

     12.4.2007 Na základe pozvania nášho zriaďovateľa Arcibiskupského školského úradu sa náš pán riaditeľ v dňoch 11. - 12. apríla t.r. zúčastnil na Celoslovenskej porade riaditeľov katolíckych škôl v Ružomberku.
     Program porady je veľmi bohatý. O výsledkoch tejto akcie vás budeme informovať.

     Blahoželáme Imrovi Gazdovi

     11.4.2007 V 3. ročníku súťaže Novinárska cena 2006, ktorú vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s hlavným partnerom Philip Morris Slovakia sa víťazom v kategórii Najlepší komentár v printových médiách stal náš bývalý žiak Mgr. Imrich Gazda. Cenu získal za svieži štýl príspevku 11. september 2001: Je zodpovedný Západ?, v ktorom autor kombinuje silný názor so snahou podporiť ho faktami.
     Komentár bol uverejnený na www.postoy.sk.
     Imrovi úprimne blahoželáme!

     Požehnané sviatky našej spásy

     Nech pohľad do prázdneho hrobu vnesie do Vašich sŕdc veľkú radosť a pokoj, veď Pán premohol všetku zlobu a priniesol do našich životov živú nádej a istotu, že je neustále s nami.
     Požehnané prežitie sviatkov našej spásy Vám vyprosujú a spolu s Vami stoja v tichej radosti pred prázdnym hrobom žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy Vranov nad Topľou

     Veľký piatok

     Na deň Veľkého piatku, si žiaci našich škôl pripravili vlastnú Krížovú cestu pod vedením sestričiek našich škôl. Celý dej sa odohrával vonku na jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty roumiestnenej vo farskom areáli na pri kostole sv.Františka. Zábery Krížovej cesty nájdete vo Fotoalbume s názvom:"Veľký piatok 2007"

     Biela sobota

     7.4.2007 Prežívame chvíle plné bolestí spolu s našim Pánom Ježišom. Je uložený v hrobe, jeho nevládne telo je symbolom našich slabostí a hriechov. No vieme, že hrob ožije a Pán Ježiš vstane zmŕtvych. A to je úžasný pocit, ktorý nás napriek smútku napĺňa nádejou a radosťou. Aj preto sú tieto sviatky také nádherné a také významné...

     Pytagoriáda a naši úspešní riešitelia

     4.4.2007 V dňoch 26. marca a 27. marca t.r. sa v Centre voľného času uskutočnilo obvodové kolo pytagoriády . Naši žiaci súťažili vo všetkých kategóriách a tu sú naše výsledky :
     P 3 - Celkový počet súťažiacich 25, Lukáš Vida III. A - 6.miesto a Jozef Anotlík, III. A - 9. miesto.
     P 4 - celkový počet súťažiacich 32, Matej Krajňák - IV.A - 9.miesto, Peter Pastir - IV.A - 12. miesto.
     P 5 - celkový počet súťažiacich 32, Veronika Klaciková - V.A - 2. miesto, Miroslav Kočiš V. B - 7. miesto.
     P 6 - celkový počet súťažiacich 33, Lukáš Kotuľák - VI.A - 5.miesto.
     P 7 - celkový počet súťažiacich 33, Daniela Gajdošová VII.A - 7.miesto, Marek Štovka VII.A - 9.miesto.
     P 8 - celkový počet súťažiacich 30, Lukáš Marcinčin - VIII.A - 5.miesto, Zuzana Palenčíková - VIII.B - 12.miesto.
     Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

     Prežívame VEĽKÝ TÝŽDEŇ

     Kvetnou nedeľou sa začal Veľký týždeň, ktorý pre nás kresťanov predstavuje najdôležitejšie udalosti Kristovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Prežime tieto dni v pokoji a pokore. Stíšme sa, skloňme pred krížom a očakávajme...
     Naši žiaci I.stupňa na B 92 pripravili Krížovú cestu tak trochu netradične. Pozrite si Fotoalbum - galériu Krížová cesta Bernoláková 2007.
     Starší žiaci si pripravili Krížovú cestu na Lúčnej.Pozrite si Fotoalbum - galéria Krížová cesta Lúčna 2007

     Dnes maturujeme z matematiky

     30.3.2007 V piatok píšu naši maturanti písomnú časť maturitnej skúšky z matematiky. Prajeme im " matematické myslenie", veľa logiky a úspešné vyriešenie určite neľahkých príkladov. Sme s vami...

     Máme tu prvý ohlas na našu výzvu

     29.3.2007 Po 9 mesiacoch zvyčajne nasleduje pôrod... Ale táto stránka má pôrod za sebou už pred 9 mesiacmi. Prajem Vám veľa nových nápadov, neutíchajúcu návštevnosť a stálu aktuálnosť stránky našej školy. Marta.
     PS : Pozrite si aj stránku venovanú Božiemu milosrdenstvu. Stačí uviesť www.faustinum.pl, potom stačí kliknúť na slovenskú vlajku, lebo tá
     odvolávka je na poľskú verziu.
     Na jednej piatkovej adorácii o.Róbert na Severe čerpal v súvislosti so Sviatosťou zmierenia z mystického života Cataliny Rivas.
     (www.magnificat.sk/mrosa/0605/sviatost.htm)
     Ďalší zaujímavý článok o videní tejto mystičky v súvislosti s Eucharistiou si pozrite na stránke www.svetlo.farnost.com a kliknite si vľavo na 2/2007 a článok je nižšie pod názvom Eucharistie znovu objevená. Po prečítaní týchto videní o spovedi a sv.omši si mnohé veci uvedomujem ináč ako predtým...
     Na sviatosť zmierenia sa kladie v tomto pôstnom období zvláštny dôraz...

     Marta ĎAKUJEME.

     Naše prváčence " pasované do rádu" čitateľov

     29.3.2007 Naše prváčence, sa 28.marca 2007 na slávnostnom bezplatnom zápise stali čitateľmi Hornozemplínskej knižnice. Do čitateľského rádu ich pasovala rozprávková víla, pani riaditeľka Mgr. E.Antolíková, so svojimi dvornými dámami a čarodejníkmi....
     Deti prišli so svojou pani učiteľkou Mgr. Aničkou Ďuríkovou a pani vychovávateľkou Aničkou Belinskou a boli velmi poslušné, zvedavé a prekvapené....sľúbili že budú pravidelne čítat a to nielen sebe, ale aj svojim mladším súrodencom a knižočky nebudú ničiť, ale chrániť pred poškodením.... Deti prežili nádherné chvíle mali úžasný zážitok.
     Prinášame aj fotografie z tejto akcie. Nájdete ich vo Fotoalbume - Prváci v knižnici.

     MONITOR 9 - 2007 - oficiálne výsledky

     29.3.2007 Ministerstvo školstva SR zverejnilo oficiálne výsledky MONITOR-u 9. Tohto monitorovania sa zúčastnili všetci žiaci deviateho ročníka v Slovenskej republike. Vľavo v priečinku MONITOR 2007 môžete nájsť vyhodnotenie výsledkov deviatakov.

     Osmijankové rozprávky

     29.3.2007 Kniha a dieťa - to patrí k sebe. Mnohé z našich detí prečíta veľa kníh práve vo veku, keď sú žiakmi I.stupňa.
     A práve druháci, tretiaci a štvrtáci dnes svoje vedomosti a znalosti preukážu na "čítacej súťaži", ktorú organizuje Okresná knižnica - OSMIJANKOVÉ ROZPRÁVKY. Myslíme na nich a držíme im prsty...

     Dnešný deň patrí nemeckému jazyku

     29.3.2007 Dnes naši maturanti maturujú z písomnej časti maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. Pri dnešnej svätej omši mnohí z nás mysleli na našich oktávanov a obetovali tieto chvíle práve za nich. Modlíme sa za vás, drahí naši maturanti...

     Kvetná nedeľa a ...

     28.3.2007 Blíži sa kvetná nedeľa - posledná nedeľa v pôstnom období. Prečítajte si niečo o tomto sviatku. A nielen o tejto nedeli. Stačí ak kliknete na lište vľavo na priečinok Ako sa modliť.

     "Naša stránka" má už deväť mesiacov

     28.3.2007 Naša internetová stránka dovŕšila v týchto dňoch deväť mesiacov "svojho života". Je to symbolické obdobie. Preto vás chceme poprosiť o vaše názory na našu stránku. Prosím napíšte nám, čo by sme mali zlepšiť, upraviť, doplniť, opraviť... Čakáme na Vaše názory a podnety. Píšte nám prosím na adresu : czsvranov@post.sk

     Dnes maturujeme z angličtiny

     28.3.2007 Dnes naši študenti z oktávy osemročného cirkevného gymnázia maturujú z písomnej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Myslíme na nich a obetujeme za nich tento deň. Prosíme o dary Ducha Svätého pre našich prvých maturantov. S láskou a modlitbou na perách všetci z cirkevnej základnej a materskej školy...

     365x rodičom - nový priečinok

     27.3.2007 OTCOM a MAMÁM
     Čo je krajšie, ako byť rodičom...?
     Čo je náročnejšie, ako byť rodičom...?
     Všetkým budúcim, čerstvým, skúseným, unaveným, preťaženým,šťastným, nervóznym, starým, ustarosteným, pyšným, nevyspatým,trpezlivým, milujúcim, opusteným, unaháňaným, chápavým, prísnym,liberálnym, dôverčivým, úžasným, nepochopeným, modliacim sa, pracovitým, kamarátskym, autoriatívnym, super ... OTCOM a MAMÁM prinášame nový priečinok na našej stránke.
     Lebo pre nijakého muža niet krajšieho, vznešenejšieho a cennejšieho titulu ako otec.
     Lebo pre nijakú ženu niet krajšieho, vznešenejšieho a cennejšieho titulu ako mama.
     Kliknite si prosím na 365 x rodičom a čítajte...

     Križová cesta - spolu v spoločenstve žiakov a učiteľov

     27.3.2007 V stredu 4.4. dopoludní, sa v budove na Námestí Jána Pavla II. ( lúčna) zapoja všetci žiaci spolu so svojimi učiteľmi do spoločnej modlitby Krížovej cesty. Viac informácii prinesieme v priebehu týždňa.

     Témy maturitných písomiek - SJ a L

     26.3.2007
     Dnes píšu maši maturanti z oktávy nášho osemročného gymnázia písomnú časť maturity. Myslíme na nich...

     Témy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre školský rok 2006/2007

     1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice

     2. Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť.
     (Charakteristika osoby)

     3. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja.
     (Úvaha)

     4. Miesto, kam sa stále rád vraciam.
     (Umelecký opis)

     Duchovná obnova učiteľov

     25.3.2007 Pane, daj mi odvahu a silu zrieknuť sa v mojom živote všetkého,čoho sa zrieknuť treba, a zmeniť všetko, čo zmeniť treba,aby som šiel k svojmu cieľu.
     Daj mi pokoru prijať všetko, čo zmeniť nemožno, alebo čo zmeniť netreba.
     Daj mi dosť múdrosti, aby som rozoznal, čo treba zmeniť a čo zmeniť nemožno.
     Daj mi lásku, vynaliezavú lásku, aby som všetkému porozumel a aby ma táto láska neoblomne viedla k cieľu,pre ktorý si ma ešte pred stvorením sveta vyvolil. Amen.
     Jedna z modlitieb, ktoré nás posúvali ďalej...
     Foto nájdete vo fotoalbume s názvom Duchovné cvičenia 2007

     Vzácna návšteva pri našich piatakoch

     22.3.2007 Dnes k nám zavítala riaditeľka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo Vranove nad Topľou Ing.Kavuličová. Pri príležitosti Dňa vody, ktorý si práve dnes pripomíname odovzdala našim žiakom z V.B triedy ve