• Rok 2010

    •  

     ROK 2010

     Novinky

      

     Úžasný mail...

     15.9.2010

     Dnes nám prišiel nádherný mail, ktorý nás povzbudil a stojí za to, aby ste ho všetci prečítali. Mail nám napísala osoba, ktorú si veľmi vážime a ktorá pôsobi v našej škole.

      

     Neprestaňte robiť dobro kvôli hlúpym a zbytočným poznámkam. Ak narazíte na nerozumných ľudí, ktorí si robia žarty z práce Božích detí, schuti sa im zasmejte a pokračujte v začatom diele. Božský Majster nesľúbil odmenu tým, ktorí dobre začnú, ale tým, ktorí vytrvajú až do konca. Nech vám stačí príklad Judáša: dobre začal i pokračoval v dobrom, ale nevytrval do konca - a tak prehral.

     Z LISTU VIOLANTE MASONEOVEJ, 19. MÁJ 1921
     Páter Pio
      
     Oslovilo ma to, lebo viem, ako sa všetci snažia a je ťažké vytrvať, ale verím, že Boh má plán aj s našou školou.
     S pozdravom ...

     Naši gymnazisti zabojovali na 100%

     14.9.2010

     V školskom roku 2009/2010 maturovalo na našom gymnáziu 26 žiakov a z toho 25 prejavilo záujem študovať ďalej na vysokej škole. 

     Podľa zistených informácií bolo všetkých (!!!) 25 našich absolventov úspešných na prijímacích skúškach na vysokú školu a dnes sú z nich už vysokoškoláci.

     Nuž je to riadna radosť! Veľmi sa z toho tešíme a prajeme im veľa úspechov a hlavne pomoc Ducha Svätého pri ich ďalšom štúdiu.

     Milí exmaturanti, nesklamali ste naše nádeje!!!

     Krúžky v tomto školskom roku

     14.9.2010

     Aj v tomto školskom roku dostali všetci naši žiaci vzdelávacie poukazy a na škole začínajú pracovať rozmanité krúžky. Nuž vyberte ten, ktorý vás najviac oslovil. Kliknite si vľavo na lištu na priečinok Krúžky a vyberajte.

     Prerušenie dodávky elektriny

     14.9.2010

     Východoslovenská distribučná a.s. Košice nám listom oznámila, že dňa 29.septembra 2010 t.j. v stredu bude v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v našej budove školy na Rodinnej oblasti.

      

     Vyučovanie bude plánovaného rozvrhu hodín.

     Sedembolestná Panna Mária

     13.9.2010

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra.

     Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však ustanovil až pápež Benedikt XIII. roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. Jej národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám, opradený mnohými zázrakmi na Máriin príhovor.

     Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť. Mariánski ctitelia vymenúvajú aspoň sedem najznámejších bolestí Božej Matky.

     Prvou je proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že "jej vlastnú dušu prenikne meč".

     Druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.

     Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov.

     Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.

     Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako matku plnú bolesti.

     Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Omšové texty zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že "ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna".

     Aktualizácia údajov

     13.9.2010 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Rozvrh hodín I.stupňa

     12.9.2010

     Ták a je to tu. V pričinku Rozvrh vľavo na lište nájdete teraz rozvrh hodín I.stupňa.

     Aktualizácia údajov

     12.9.2010 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

     Z knihy 365 zamyslení

     9.9.2010

     Na našej stránke môžete v priečinku 365 zamyslení (vľavo na lište) nájsť krásne myšlienky z knihy nášho bývalého učiteľa Janka Račka.

     Pán učiteľ už nie je medzi nami, ale jeho myšlienky nás naplňajú radosťou a šťastím každý deň.

     V dnešný deň sa môžeme zamyslieť nad týmto príbehom :

      

     Nejaký záhradník si vďaka čestnej práci zaistil vinicu. Z nej čerpal prostriedky, aby šťastne žil. Pred smrťou okolo svojej postele zhromaždil svojich troch synov a povedal im :

     Drahé deti, kým zomriem, chcem vám prezradiť veľké tajomstvo. V našej vinici je ukrytý poklad. Nájdite ho a bratsky si podeľte.“

                 Hneď po otcovej smrti všetci traja synovia dali sa do hľadania pokladu. Pôdu rýľovali, prekopávali, prehadzovali z miesta na miesto, ale poklad nájsť nemohli. Nebolo kúska zeme, ktorý by nebol prehľadaný, nebolo hrudy, ktorá by nebola rozbitá, a predsa nenašli to, čo hľadali.

     Rýľovaním, kyprením, prehadzovaním pôdu tak pripravili, že sa stala peknou a začala vypúšťať nové výhonky. Len vtedy pochopili význam slov, ktoré im na smrteľnej posteli povedal otec : starostlivo obrobená vinica stane sa vaším pokladom.

                 Od tohto dňa už nepochybovali, že najväčším bohatstvom človeka je ovocie jeho statočnej práce. ( L.N.Tolstoj)

      

     Ak sa vám tieto slová páčia, kliknite si každý deň na 365 zamyslení a povzbuďte seba a aj ľudí vo svojom okolí.

     Rozpis modlitieb za školy

     9.9.2010

     Aj v tomto školskom roku nás naši otcovia biskupi vyzývajú k modlitbám za školy.

     Rozpis modlitieb nájdete aj našej stránke, ak si kliknete vľavo na priečinok Ako sa modliť.

     ĎAKOVNÝ LIST

     Otec biskup Mons. Alojz Tkáč udelil nášmu pánovi učiteľovi PaedDr.Ing.Petrovi Orendáčovi ĎAKOVNÝ LIST.

     Citujeme :

     Bože, ďakujeme Ti, že si v srdci tohto človeka zažal svetlo viery.

     Ty sám mu buď odmenou za to,

     že si toto svetlo nenechal pre seba,

     ale ho rozdáva deťom.

     ĎAKUJEM VÁM za 20 rokov práce na poli katechézy.

     Nech dobrý Pán dá vzrast zasiatemu Slovu a Vaše srdce nech naplní pokojom.

     Mons. Alojz Tkáč

     Ako zvoní?

     3.9.2010

     Keďže si naši žiaci druhého stupňa pomaly zvykajú na nové priestory v budove na Rodinnej oblasti dávame im do pozornosti aj to, kedy zvoní... a odkedy dokedy trvajú jednotlivé vyučovacie hodiny.

      

            1.hodina                            7.55 hod.    –         8.40 hod.

     2.hodina                            8.50 hod.    –         9.35 hod.

     3.hodina                            9.50 hod.    –       10.35 hod.

     4.hodina                           10.45 hod.   –       11.30 hod.

     5.hodina                           11.40 hod.   –       12.25 hod.

     6.hodina                           12.30 hod.   –       13.15 hod.

     7.hodina                           13.45 hod.   –       14.25 hod.

     8.hodina                           14.30 hod.   –       15.10 hod.

     9.hodina                           15.15 hod.   _       16.00 hod.

     Ako fungujú školské autobusy

     3.9.2010

     Keďže sme Prešovský samosprávny kraj a Slovenskú autobusovú dopravu požiadali o školské autobusy, ktoré idú ráno z autobusovej stanice až na Rodinnu oblasť, dnes sme to boli overiť, ako to funguje. Autobusy idú načas, nie sú preplnené a dovezú našich žiakov tak z gymnázia ako aj zo základnej školy priamo ku škole, resp. spoj z Banského stojí na rázcestí na Rodinnej oblasti.

     Nový experiment sa teda vydaril a s cestovaním až na Rodinnu oblasť by nemali byť vážnejšie problémy.

     Televízia B 52 u nás

     3.9.2010

     Dnes k nám do školy zavítali redaktori z regionálnej televízie B 52. Zaujímali sa o začiatok nového školského roka a priestorové usporiadanie v budove na Školskej 650. Nuž nezabudnite pozerať vysielanie tejto televízie na kanále JOJ televízie.

     Viete, tak trochu sa tlačíme na Rodinnej oblasti, ale je nám tu dobre a veselo. Deti počas prázdnin vyrástli a opekneli. Prišli plné zážitkov a radosti. A to je to najkrajšie, čo si môžeme želať.

     Školský rok sa začal...

     2.9.2010

     Tááák a je to tu... Začal sa nový školský rok. Dnes sme sa všetci spolu stretli v amfiteátri pri kostole sv.Františka z Assisi, kde sa nám prihovoril pán riaditeľ a zaznela slovenská hymna.

     Potom sme sa všetci stretli v kostole na slávnostnej sv.omši, ktorú celebroval ThLic. Tibor Závadský, duchovný správca školy. Otec kanonik sa prihovoril prváčikom na základnej škole, prvákom na gymnáziu, maturantom, učiteľom, všetkým žiakom základnej školy a gymnázia a nezabudol ani na rodičov.

     Po sv.omši sa opäť prihovoril pán riaditeľ a privítal nových žiakov, ako aj učiteľov : Mgr. Jozefa Bubnára a sestru Editu Franekovú.

     Nuž a od zajtra už začíname učiť podľa rozvrhu hodín...

     Prajeme všetkým hojnosť pokoja, radosti, múdrosti a lásky.

     Ponúkame ŠKD aj ráno

     31.8.2010

     V tomto novom školskom roku ponúkame rodičom našich detí z I.stupňa otvorenie školského klubu detí od 7.00 hod. ráno.

     Ak bude záujem zo strany rodičov, tak školský klub detí by bol v prevádzke od 7.00 hod. do 8.00 hod. ráno a potom po skončení 4.vyučovacej hodiny (podľa rozvrhu hodín).

     Záujem hláste zástupkyni riaditeľa školy PaedDr.Janke Tirpákovej alebo priamo vychovávateľke v ŠKD.

     POP na šk.r.2010/2011

     31.8.2010

     Znenie Pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok nájdete v plnom znení aj na našej stránke v priečinku POP šk.r. 2010/2011. Zdroj : www.minedu.sk

     Prečo dať dieťa do našej materskej školy?

     30.8.2010

     Každý rok prinášame pre naše deti v cirkevnej materskej škole a rodičov nové ponuky. Nuž a od septembra pokračujeme v inováciách. Našim škôlkárom ponúkame raz týždenne hodinu náboženstva, nebude chýbať angličtina hravou formou a novinkou je aj logopédia. Keďže máme na škole kvalifikovanú logopédku, bude sa venovať aj našim najmenším v materskej škole.

     Viac o našej škôlke sa dozviete priamo v priestoroch škôlky a na prvom rodičovskom združení.

     ROZVRH HODÍN už je zverejnený

     27.8.2010

     Oznamujeme všetkým žiakom, že rozvrh hodín pre II.stupeň základnej školy a gymnázia už nájdete na našej stránke (vľavo v priečinku Rozvrh). Rozvrh hodín I.stupňa zverejníme už čoskoro.

     Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

     27.8.2010

     Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v piatok 3.septembra 2010. S rozvrhom hodín oboznámia žiakov triedni učitelia vo štvrtok 2.septembra 2010.

     OBEDY v prvé dni školského roka

     27.8.2010

     OZNAMUJEME všetkým rodičom a žiakom, že obedy vo štvrtok 2.9.  a piatok 3.9. 2010  pre žiakov nebudú. Školská jedáleň nám bude podávať obedy od pondelka 6.septembra 2010.

     V piatok 3.9.2010  musia nahlásiť žiaci záujem o stravovanie svojim triednym učiteľom.

     Kontakt na školskú jedáleň : 44213 64, mail. : skolska.jedalen.lucna@post.sk

     Nahlásiť a odhlásiť sa z obeda môžete aj prostredníctom internetu.

     DOPRAVA pre žiakov - oznam pre rodičov a žiakov

     27.8.2010

     Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že po rokovaní s dopravným podnikom bude zabezpečená doprava pre  našich žiakov od 2.septembra 2010 do konca školského roka tromi autobusmi, ktoré budú označené žltou farbou a to nasledovne :

     odchod z autubusovej stanice o 7.20 hod. ( pre žiakov z Banského pôjde autobus z Banského priamo na RO - rázcestie bez prestupovania)

     odchod z autobusovej stanice o 7.26 hod. - MHD - doprava príde pred budovu školy na Rodinnej oblasti o 7.40 hod.

     odchod z autobusovej stanice o 7.30 hod. - MHD - doprava príde pred budovu školy na Rodinnej oblasti o 7.45 hod.

     Tieto autobusy budú výlučne prepravovať žiakov našej Cirkevnej spojenej školy až na Rodinnu oblasť.

     Program na prvý deň v škole

     27.8.2010

     Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že vyučovanie v novom šk.r. začína je vo štvrtok  2.9.2010.

     Program na tento deň :

     1) 8.00 hod - Zraz žiakov pri kostole sv.Františka z Assisi Vranov - JUH - AMFITEÁTER

     Slávnostné otvorenie školského roka - hymna SR

     2) 8.30 hod. - Veni sancte - slávnostná sv.omša v kostole

     3) Príhovor riaditeľa školy

     4) Záver dňa

     Školský rok začína vo štvrtok 2.9.

     26.8.2010

     Prázdniny nám pomaly vrcholia a predo dvermi je nový školský rok 2010/2011. Začíname tak ako každý rok. Všetci sa spolu stretneme vo štvrtok pri kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH o 8.00 hod.

     Sledujte denne našu stránku, lebo vám budeme prinášať vždy nové, aktuálne informácie... Už zajtra upresníme program prvých dvoch dní nového školského roka, prinesieme info o autobusovej doprave školskými autobusmi a iné novinky.

     Prihovára sa k nám otec kanonik : Prečo je dôležité cirkevné školstvo

     24.8.2010

                 Prenášam sa v duchu do školských liet, tých počiatočných aj tých neskorších stredoškolských. Viem, že aj keď sme s túžbou čakali prázdninový oddych, vždy som sa tešil na školu. Aj keď v nej nebolo to, čo sme tak veľmi potrebovali. Aj chceli. Boli to časy, keď sme začínali týždeň v pondelok ráno nie modlitbou –ako dovtedy bolo zvykom –a pekným!!! ale… piesňou práce, „slávne vznešenej, ktorá jediná vie ľudstvo k blahu viesť...“ a tak ďalej –plno plytkých a bezbožných sloganov. Doma sa nám snažili vyjasňovať, ako to s tou slávne vznešenou oslavou práce, jedinej vraj k blahu vedúcej vlastne je. a tak sa nám snažili udržiavať stabilitu, aby sme neupadli do ošiaľu herézy činnosti.

                 Hovoriť o Bohu bolo vtedy priam vlastizradou, ak nie aspoň hlbokým tmárstvom a zastaralou nemódnou neznalosťou, či „pánskym bičom na útlak pospolitej triedy“ –z vtedajšej básne M.Rázusovej-Martákovej Teba vraj niet. Ťažké to bolo veru vtedy, keď aj učitelia, čo nás mali na starosti, cítiac vo svedomí zodpovednosť pred Bohom, mnohí radšej nezabŕdali do náboženstva a nechávali tento priestor duše ľudskej viac rodine, sami pritom opatrne chodiac na bohoslužby kdesi do štvrtého okresu, skrývajúc sa za stĺpy kostolov... ale chodili (v dosť veľkej miere chodili) .

                 Sám som obdivoval svojho prvého učiteľa (ktorého som potom –ešte za totality aj pochoval) a ktorý mal predsa len príťažlivosť múdreho pedagóga, hoci časy boli veľmi zložité. Ako sme obdivovali, keď prifrčal na motorke kňaz na hodiny náboženstva a s akou pozornosťou sme počúvali jeho zaujímavé reči o Bohu a udalosti z Biblie. Málo bolo tých hodín, lebo silnejúca ateizácia šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov postupne priškrtila možnosť vyučovania náboženstva až natoľko, že keď som ako trojročný kňaz prišiel do rodných Michaloviec a začiatkom školského roku som zašiel do škôl zisťovať počet detí prihlásených na náboženstvo, ironicky s citeľným a viditeľným úškľabkom sa páni riaditelia či panie riaditeľky pozerali na mňa ako predpotopný exemplár, keď sa zaujímam ešte v dnešnej dobe o vyučovanie náboženstva.

                 Pamätám si, veľmi dobre si pamätám zo školských čias, ako veľmi by padol vhod katechéta, kňaz či laik, ktorý by nám rozprával o tom, čo sme cítili v sebe ako dospievajúci mladí stredoškoláci, že máme v sebe ako „pole neorané“, no nebolo nám  dopriate nieže hĺbať vo viere, ale ani sa odvážiť prihlásiť k Bohu, lebo nasledovali –najmä na hodinách filozofie- skúšky, o ktorých sme dopredu mohli vedieť, že sadneme s pätorkou, lebo sme v tzv. anonymných testoch odvážili sa priznať, že veríme v Boha, že sa modlíme, či chodíme na sv. omšu.

                 Ach aké to bolo u niektorých učiteľov nepreniknuteľné tmárstvo, aká poľutovaniahodná úbohosť, len neviem, kto tu bol viac úbohejší a chudák, my veriaci školáci, zubami-nechtami chrániaci si svoje dedičstvo otcov, alebo tí, ktorí sa dali spoplatniť na kynoženie duchovna a krásy duše mladých ľudí a celej vtedajšej pospolitosti...

                 Priznám tu i takú úprimnú mladícku radosť, keď sa mi podarilo dostať poštou balíček knižiek z ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako som sa v pravde tešil tej knižke, ktorá ma voviedla do rozjímania a hlbšej modlitby. Ťažko sa dozrievalo a rástlo a neraz som to povedal už aj svojim žiakom či stredoškolským študentom, ako ozaj veľmi by nám v tých časoch bol vhod ktosi, kto by nás usmerňoval v poznaní najkrajšej vedy a najkrajšieho i najpotrebnejšieho štýlu života.             Spomínam na tie skutočnosti preto, že po odstupe času, keď vďaka Pánu Bohu už dnes sa nemusíme skrývať so svojou vierou a nemusíme sa báť zhoršenia známky, lebo nás ktosi prichytil v kostole, zdá sa, že nás mnohých diabol cez úlisné reči dnešných ľudí aj pedagógov- akoby stále dostával do klamu a tisne nám kdesi do popredia: a čo z toho budem mať, že chodím do kostola.

                 Primitívne otázky s ešte primitívnejšími odpoveďami žiaľ aj dnešnej doby. Zopár rokov je tomu, čo som bol zariaďovať vyučovanie náboženstva na jednej škole tu na juhu vo Vranove. Tam vtedy riaditeľa zastupujúca pedagogička povedala, že má dôležitejšie predmety riešiť ako náboženstvo. No hovorte s takouto osobou... Len toľko som povedal: každý dobrý učiteľ bude svoj predmet zdôrazňovať najpotrebnejší, ale žiaci majú právo na náležitú náboženskú prípravu na život;    na námietku, že je to vraj len alternatívny predmet, som jej povedal: Áno, ale keď si rodič alebo žiak zvolí alternatívu náboženstvo, tak treba rešpektovať jeho slobodné rozhodnutie.

                 A tu je aj dnes po dvadsiatich rokoch od pádu totality zdá sa, že narastajúci problém. Červená podšívka aj v dnešnej škole sa prediera stále viac na svetlo sveta. Vidíme to z toho, že sa predmet náboženstvo odsúva na posledné hodiny, alebo predsúva na tzv. nulté a to spôsobuje, že žiaci sú alebo ešte o siedmej neprebudení a teda napoly schopní vnímať alebo poobede už zase nie sú schopní vnímať, lebo sú unavení.

                 K tomu sa smutne pridáva aj tá okolnosť, že mnohým rodičom to už nerobí problém a pritom rodič môže ale nemusí súhlasiť s nultými hodinami. Konkrétne: minulý školský rok sa začal s poldruha mesačným oneskorením, čo sa týka vyučovania náboženstva. Za ten mesiac a pol, čo sme hľadali nejaké núdzové riešenie nedostatku katechétov, ktorí niekedy v zborovni nemajú ani stoličku a kam si povesiť kabát (nevymýšľam, je to realita dnešných dní...) tak až jedna pani si povzdychla: a to prečo moja vnučka nechodí na náboženstvo?... a na bolestne konštatovanie tejto veci zareagovala riaditeľka jednej zo škôl na vranovskom juhu pýtajúc sa katechétky, čo to farár hovoril v kázni o škole?

                 Povedal som katechétke: „Netrápte sa s tým, odporučte riaditeľke, nech príde za mnou, ja jej to presnejšie vysvetlím, o čom som kázal...“

                 Alebo to nepochopiteľné zredukovanie vyučovacej hodiny na polhodinu. Rozum sa zastavuje, kto toto vymyslel a ešte bolestnejšie je to, že rodičom to nevadí, že sa nedomáhajú, aby ich deti mali normálnu hodinu  – aspoň jednu v týždni; a prečo? opýtajte sa tých rodičov, ktorí už majú dospelé deti nedostatočne katechizované, ako ich vlastné deti vyháňajú z domov, ako sú k nim arogantné a podobne; tam sa dozviete, či je múdre viesť deti vo viere alebo či sa necháme nanovo presvedčiť, že je to prežitok a tmárstvo.

                 A ešte smutnejšie na tom je, že takto konajúci vodcovia škôl sa pekne zbožne tvária aj na našich bohoslužbách, majúc zvláštnu vlastnosť husieho či kačacieho peria, po ktorom stečie akákoľvek kritika, prosba napomenutie či usmernenie... proste bez hanby a studu!!! Preto konštatujem veľkú dôležitosť a nesmierny význam jestvovania katolíckych škôl – aj tej našej vo Vranove, jedinej v okrese!

                 Akýsi múdry člen mestského parlamentu vraj povedal: Načo nám treba cirkevnú školu, veď náboženstvo sa učí na štátnych školách. Pravda je: učí sa. Ale ako!!!

                 Už sme si čosi načrtli... Na latinčine sme sa učili axiómu: Sapienti sat = múdremu stačí. Ale to platí o múdrom... A potom, keby sme boli viacej učenliví a aspoň trochu aj katolíckejší, tak takúto vetu musíme zmietnuť zo stola.

                 Lebo katolícky, či veriaci rodič má právo ale aj povinnosť svoje deti viesť vo viere a v plnej zodpovednosti starať sa o jeho duchovný rast a dozrievanie vo viere, za ktoré každý rodič osobitne a v plnej zodpovednosti bude –a nielen v okamihu osobného súdu ale aj teraz dennodenne nesie zodpovednosť, čo robí s krstom a vierou svojou i svojich detí.

                 A práve, že doba je naozaj zložitá a veľmi náročná na rodičov, prichádza rodičom ale aj samým deťom a mladým v ústrety katolícka, či cirkevná škola.

                 Tá cirkevná škola, ktorej niet ochoty skoro žiadnej v tomto meste, aby mohla žiť, jednoducho žiť, byť tu pre tých, ktorí chcú žiť a byť vychovávaní v kresťanských hodnotách.

                 A majú na to právo, aj právo mať strechu nad hlavou.

                 Veď či ich rodičia neplatia statočne dane tomuto štátu a mestu?

                 Možno statočnejšie ako tí, čo si neorientujú svedomie podľa evanjelia...

                 A či tie kresťansky vychovávané deti a mládež nebudú raz zveľaďovať i toto mesto a túto spoločnosť?

                 A celkom smelo si kladiem odpoveď na vopred danú otázku, či nebudú ešte aj väčším požehnaním pre spoločnosť, keď budú a sú orientované evanjeliom???

                  Tak prečo niet trochu dobrej vôle dopriať žiť tejto škole?

                 Prečo sa tak sťahuje slučka všelijakých bočných zásahov, aby sa udusilo aj to dobré, čo by mohlo vzísť pre spoločný osoh?

                 Pripájam sa k pisateľke nášho Poverella, ktorá pred časom položila si otázku: Odpovie mi dakto solídne na tieto otázky?

                 Tí, ktorí tlačia s nezvládnuteľným zdaňovaním priestorov, kde doteraz škola jestvovala -a radi sa dávajú vidieť aj v kostole -, ďalej tí, ktorí nosia meno kresťan a nezdá sa zo skutkov a postojov, žeby to bol súlad s Pravdou... dali im ľudia dôveru keď ich volili za zastupiteľov a poslancov a teraz, keď sa treba zastať svojich ľudí a svojich požiadaviek a svojej Cirkvi - mlčia; jestvuje na to solídna odpoveď?                                                 

                                                                                                          ThLic. Tibor Závadský,  kanonik, duchovný správca školy

     Dvojsmennosť určite nebude!!!

     23.8.2010

     Keďže sa šíria rôzne nepravdivé informácie, chceme všetkých našich rodičov a žiakov ubezpečiť, že dvojsmenná prevádzka v našej škole nebude!!! Veľmi nás tento fakt prekvapil, lebo o takomto riešení sme nikdy neuvažovali.

     V novom školskom roku sa bude vyučovať nasledovne :

     prvý - piaty ročník v budove na Bernolákovej 92 (bývalé stredisko služieb),

     šiesty - deviaty ročník v budove gymnázia na Školskej 650.

     Všetky triedy sú už pripravené a čakáme na začiatok nového školského roka. Prajeme našim žiakom pokojné prázdninové dni naplnené radosťou a mnohými zážitkami.

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Kontakt : 4464281 alebo 0904509150.

     Všetkým učiteľom

     22.8.2010

     Oznamujeme všetkým učiteľom, že nástup do školy po dovolenkách je v stredu 25.augusta. Začíname ráno o 8.30 hod. v budove na Rodinnej oblasti.

     Prosíme, aby ste prišli oblečení v pracovnom úbore. Viac info na našej stránke, alebo na č.t. 0904509150, 4464281.

     Čo píše naša Simonka

     19.8.2010

     V najnovších Vranovských novinkách si môžete prečítať nádherný článok našej žiačky Simonky Novákovej, ktorá je nevidiaca. Nuž prečítajte si, čo píše...

                          

      

                   Brigáda v Slniečku

     Už koncom mája sa v našej triede hovorilo o brigádach.  Keď mi moji spolužiaci hovorili, kde budú pracovať, začala som rozmýšľať, či by som aj ja nemohla takto stráviť časť leta. August som mala preplnený aktivitami, ale nevedela som, čo s júlom.

     Každý deň ma niečo stále viac a viac hnalo dopredu, aby som sa snažila niečo si nájsť. Spolužiaci mi hovorili, že to majú veľmi ťažké, pretože nie sú miesta.

      

      Uvedomovala som si, že nevidiaci to majú s prácou ťažšie ako vidiaci, že keď si oni ťažko hľadajú miesto, ako sa  to môže podariť mne?

      Hľadala som na internete, pýtala som sa ľudí, jednoducho, stále som preto musela niečo robiť.

     Vedela som, že sa nebudem nudiť, pretože mám  veľa povinností ako dobrovoľníčka v organizácii Stopka pre nevidiacich, kde prekladám webovú stránku z angličtiny,  ale táto práca sa väčšinou robí na počítači a ja som sa chcela stretávať s ľuďmi.  

     Ako sa dalo očakávať, hľadanie brigády bolo veľmi ťažké. Keď som raz v škole hovorila môjmu dobrosrdečnému spolužiakovi, že som stále nič nenašla, rozosmial ma slovami:

     „Simonka, neboj sa, veď na stavbe sa určite niečo nájde“.

     Vďaka dobrým ľuďom z nášho gymnázia sv. Františka z Asissi a ďalším úžasným ľuďom sa moje želanie splnilo.

     Prvého júla som nastúpila na brigádu do Slniečka vo Vranove nad Topľou. Slniečko je materské centrum, v ktorom som pomáhala p. Kulichovej s administratívou. Prepisovala som články, kontrolovala elektronickú poštu a vytvorila som im webovú stránku.

     Dni v Slniečku boli vždy  zaujímavé. Popri práci sme utešovali trojročného Miška, ktorého dvojročná Simonka udrela s telefónom, dávali pozor na trojmesačného Šimonka, hrali sa s Riškom a jeho novým autíčkom a podobne. 

     P. Kulichová (vedúca) bola veľmi otvorená a vôbec jej neprekážalo, že som nevidiaca. Prijala ma bez predsudkov a vždy bola priateľská a zábavná.

     Ďalšou skvelou osobou je teta Vierka Ragančíková, ktorá ma každé ráno čakala na zastávke autobusu a poobede ma na ňu odprevádzala.  Brigádu mi spríjemňovali aj ostatné pracovníčky Slniečka, Monika, Janka a Dominika.

     Spoznala som tam veľa milých ľudí, nielen medzi pracovníčkami, ale aj medzi mamičkami.

     Malé deti si na mňa začali zvykať a ukazovali mi svoje hračky.  Prstami znázorňovali zvieratká, ktoré videli vo vode.

     V posledný deň sme oslávili narodeniny pracovníčky   Moniky a predčasne aj moje.

      Okrem iného som dostala krásne pletené rukavice a ponožky od pracovníčky Janky Miklošovej, ktoré ma skutočne potešili.

     Verím, že so Slniečkom budeme aj naďalej spolupracovať a že zostaneme v kontakte.

      Veľmi mi prirástli k srdcu a som vďačná Bohu za takúto úžasnú brigádu. Teraz viem, že tou hnacou silou, ktorá ma stále prenasledovala bol on.

       

     Simona Nováková

     Začíname nový školský rok

     17.8.2010

     Milí kolegovia!

     Srdečne vás pozdravujem pozdravom sv. Františka "Pokoj vám a dobro". Do začiatku nástupu do školy nám zostáva 8 dní. Nástup do práce po dovolenke je v stredu 25.8.2010 o 8.30 hod. v budove školy na RO-Školská 650. Platí to pre všetkých pedagogických zamestnancov všetkých organizačných zložiek: materská škola, základná škola, gymnázium. Prosím, aby ste prišli v pracovnom oblečení, pretože nás čaká ukladanie materiálov po sťahovaní.

      

     Prvá sv. omša v novom školskom roku 2010/2011 bude 26.8.2010 (štvrtok) o 8.30 hod. v kaplnke v budove nášho gymnázia - Školská 650.

      

     Prvá pracovná porada a pedagogická rada sa uskutoční dňa 26.8.2010 o 10.00 hod. v budove školy na RO- Školská 650. Účasť je povinná pre všetkých pedagogických zamestnancov všetkých organizačných zložiek. Zároveň po skončení pracovnej porady a pedagogickej rady sa uskutoční školenie pedagogických zamestnancov: PO a BOZP.

      

     Triednictvo v školskom roku 2010 / 2011:

     MŠ:

     I. - Tatiana Ficková

     II. - Gabriela Mošková

     III. - Mgr. Lucia  Hudáková      

     ZŠ:

     I.A - Mgr. Anna  Ďuríková

     I.B - Mgr. Jana  Medveďová

     II.A - Mgr. Lucia  Kentošová

     III.A - Mgr. Mária  Vargová

     III.B - Mgr. Zuzana  Hrubovská

     IV.A - PaedDr. Janka  Tirpáková

     V.A - Mgr. Darina  Babjačková

     V.B - Mgr. Mariana  Krajníková

     VI.A - Mgr. Jozef  Tušim

     VII.A - PaedDr. Ing. Peter  Orendáč

     VIII.A - Mgr. Katarína  Tomášová

     IX.A - RNDr. Gabriela Bradovková

     IX.B - PaedDr. Eduard  Nadzam

     Privítame v našich radoch nových kolegov

     18.8.2010

     Od 1.septembra privítame v našom kolektíve nových , resp. staronových kolegov. Z materskej dovolenky sa vráti Mgr. Henrieta Kľučárová a Mgr. Danka Tušimová.  Po výberovom konaní privítame v našich radoch Mgr. Jozefa Bubnára (anglický jazyk) a rehoľnú sestru Editu Mgr.Eriku Franekovú (slovenský jazyk - náboženstvo).

     OZNAM

     17.8.2010

     Milí rodičia, vážení kolegovia,

     napriek úsiliu, ktoré sme vynaložili spolu so zriaďovateľom našej školy, nedokázali sme rozhodnutie poslancov a primátora mesta zvrátiť. Na základe rozhodnutia Mesta Vranov nad Topľou musíme po desiatich  rokoch pôsobenia základnej školy v budove na Námestí Jána Pavla II. k 17.8.2010 z tejto budovy odísť. Prečo?

     Platiť 8 Eur za 1 m² v nebytových priestoroch, málo vyhovujúcich na vyučovanie v budove ZŠ Lúčna je pre nás likvidačné a neúnosné. Preto sa žiaci 6. ročníka až 9. ročníka  budú v školskom roku 2010/2011 učiť v budove gymnázia na Školskej ulici 650 (Rodinna oblasť). Žiaci 5. ročníka sa budú učiť v budove školy na Bernolákovej 92 ( v súčasnosti tam máme prvý stupeň).

     Toto riešenie je na jeden školský rok. Mesto Vranov nad Topľou chce vyriešiť do 31.12.2010 zámenu majetku so štátom tak, aby cirkevné školstvo malo po osemnástich rokoch " večného" riešenia tejto otázky už konečne vlastné priestory pre svoj pokojný rozvoj. 

     Mesto Vranov nad Topľou zamenilo pozemky v okolí školy na Bernolákovej ulici s Rímskokatolíckou cirkvou (pozemok na rozšírenie cintorína) a tak chce pomôcť cirkevnému školstvu v našom meste.

     Ďakujeme mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta PhDr. Tomášovi Lešovi za tieto kroky a máme nádej, že 20. výročie CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia si pripomenieme v budove školy na ulici Bernolákova 92. K tomu vyprosujeme Božie požehnanie a milosť na orodovanie patrónov našej školy: sv. Dominika Savia, sv. Františka z Assisi a sv. Kláry. 

     Výročie konsekrácie kostola

     16.8.2010

     V utorok 17. augusta 2010 si pripomenieme 13. výročie konsekrácie kostola sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH. Slávnostná sv.omša sa uskutoční o 18.30 hod.

     Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

     V nedeľu slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14).

     Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov. Odpustovú slávnosť budú sláviť aj veriaci vo farskom kostole v Čaklove. Ste srdečne pozvaní na slávnostnú sv.omšu o 11. hodine.

     DAKUJEME za foto

     14.8.2010

     Chceme vyjadriť naše poďakovanie pani Adriane Vidovej, našej mamičke, ktorá nám poslala emailom 140 fotografií z letného tábora vo Vysokých Tatrách. Všetky ich nájdete vo fotoalbume II. Je sa na čo tešiť :-)))

      

     Fotografie z letného tábora Stroj času

     13.8.2010

     V našom Fotoalbume II.  vám prinášame fotografie z letného tábora Stroj času v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Ak máte nejaké pekné foto z tejto akcie, pošlite nám ich na czsvranov@gmail.com a my ich radi zverejníme na našej stránke. Vopred vám ďakujeme.

     Pozvánka na odpustovú slávnosť

     12.8.2010

     V nedeľu slávime sviatok Nanebovzatej Panny Márie.  Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť do Čaklova. Bohatý duchovný program začne už v sobotu o 18.hodine akadémiou k našej mamke Panne Márie. Akadémiu pripravili naši bývalí, ale aj súčasní žiaci a verte, čakajú nás nádherné chvíle.

     Duchovný program vyvrcholí v nedeľu o 11.hodine slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať dp. Vincent Dráb, farár v Zemlínskom Branči.

     Aktualizácia údajov

     11.8.2010 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Ako si vybaviť čipovú kartu na autobus?

     5.8.2010

     Keďže sa nám prázdniny krátia a školský rok nám začne už od niekoľko týždňov chceme vám ponúknúť pár informácií o vybavovaní čipovej karty na autobus. Informácie máme priamo z autobusovej stanice.

     Na vybavenie novej (!!!) žiackej karty cestujúci potrebuje :

     a) žiadosť o vydanie karty, ktorá má byť potvrdená školou (tlačivo nájdete na našej stránke, resp. na stránke autobusovej spoločnosti, alebo priamo pri okienku na stanici)

     b) pri vybavovaní novej karty fotografiu rozmerov 2,5 cm x 3 cm (fotografiu naháňať nemusíte, vizuálne zosnímanie ponúka aj autobusová stanica priamo pri okienku)

     c) preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a u žiakov rodný list)

     d) poplatok za vybavenie karty je 5 € + minimálny vklad 3 € (tzv. dobitie čipky)

     Nové karty sa vybavujú na počkanie počas týchto letných dní. Pri okienku vám predlžia platnosť vašej karty o ďalší školský rok na počkanie, len je treba žiadosť , na ktorú vám škola potvrdí návštevu školy). Poplatok za predlženie platnosti karty je 1 €.

      

     Pracovná doba pri okienku na autobusovej stanici je následovná :

     pondelok - piatok : 6.30 hod. - 11.00 hod. a od 11.30 hod. do 18.00 hod.

     sobota, nedeľa : 13.30 hod. - 18.00 hod.

      

     Škola vám potvrdí žiadosť denne od 9.00 do 14.00 hod. v budove gymnázia na Rodinnej oblasti. V prípade, že bude väčší záujem zo strany rodičov a detí, prídeme za vami na autobusovú stanicu. Viac info na č.t. 4464281, mail : czsvranov@gmail.com.

     Pozdrav z Vysokých Tatier

     30.7.2010

     Stroj času sa napĺňa a našim deťom, ktoré sú v letnom tábore sa to už kráti. Sme s nimi denne v spojení a vieme, že sú zdraví, spokojní, vybláznení, veselí a "uturistikovaní"...

     Všetkých nás pozdravujú a odkazujú, že o rok si to chcú zopakovať. Dnes majú vojenský deň a tak "makajú" od rána. Nestíhajú ani telefonovať...

     Rodičom pripomíname, že naše deti sa nám z tábora vrátia zajtra t.j. v sobotu. Čakajme ich o 17.44 hod. na železničnej stanici.

     Rodičom našich detí v materskej škole

     28.7.2010

     Milí rodičia našich detičiek v materskej škole, v týchto dňoch sme vrátili na vaše osobné účty preplatky za stravu za obdobie január až jún 2010. V prípade akýchkoľvek otázok obráťte sa na ekonómku školy ( č.t. 4464281).

     Prosíme vás, aby ste platby za stravu nezasielali aj v mesiaci júl a august 2010 a prerušili trvalé príkazy.

     Variabilné symboly zostávajú v platnosti aj pre budúci školský rok. Novým deťom budú priradené nové variabilné čísla, ktoré sa dozviete začiatkom mesiaca september, kedy budú jasné počty žiakov a rozdelenie do tried.

     Taktiež vás prosíme, aby ste od septembra zvýšili pravidelné mesačné platby z 19,60 EUR na 20,00 EUR, nakoľko sa stravná jednotka zvýšila z pôvodných 0,98 EUR na 1,00 EUR za dennú stravu.

     Prajeme vám všetkým krásne letné dni naplnené oddychom a pokojom. Našim detičkám odkazujeme, že sa na nich veľmi tešíme. V škôlke je bez nich veľmi smutno :-)

     Stroj času sa spustil

     26.7.2010

     Taaaakkk. Dnes ráno sa stroj času spustil. Teda, aby ste rozumeli, ráno o ôsmej sa 65 deťom aj z našej školy začal letný tábor s názvom STROJ ČASU. Vláčikom odcestovali do Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Čaká ich nádherných šesť dní naplnených oddychom, hrami, súťažami a rôznymi aktivitami.

     Nuž milí naši prázdninujúci, prajeme vám krásne letné chvíle v tábore. Ak budeme mať fotografie, určite ich dáme aj na našu stránku.

     Nezabudnite na čipové karty!!!

     23.7.2010

     Milí žiaci, nezabudnite si skontrolovať platnosť vašich čipových kariet na autobusy. Viac informácií nájdete tu :

     http://sadhe.sk/index.php?jazyk=1&kategoria=6&podkategoria=64

      

     Na tejto stránke nájdete aj tlačivo - Žiadanku na vydanie karty (alebo aj tu : http://sadhe.sk/tlaciva/Ziadost%20o%20DK.pdf

      

     Škola potvrdzuje žiadosti každý deň v čase od 9. hodiny do 14. hodiny v budove na Rodinnej oblasti. V prípade záujmu sme ochotní potvrdiť žiadosti priamo v budove autobusovej stanice. Viac info na telefonnom čísle 4464281.

     Prajeme vám krásny zbytok prázdninových dní :-)))

     Pracovný poriadok

     16.7.2010

     Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok. Ministerstvo jeho vzor vydalo po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
         Na základe neho si  školy a školské zariadenia, ktoré sú zamestnávateľmi, ako aj zriaďovatelia, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl, vypracujú vlastné pracovné poriadky.
        

     Bratislava 16. júl 2010

     zdroj : http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6488

     Homília otca arcibiskupa

     14.7.2010

     Homília v deň začiatku služby diecézneho biskupa - Košice – katedrála sv. Alžbety, 10. júl 2010

     Drahý otec arcibiskup,
     moje prvé slová naplnené vďačnosťou patria Tebe za prejav dôvery, s ktorou si ma povolal do Košíc za svojho generálneho vikára. Spolu sme zdieľali radosti i trápenia, s ktorými je nevyhnutne spojená služba biskupa. Staral si sa príkladne o našu Košickú arcidiecézu, o kňazov a veriacich laikov. Dnes mi ju odovzdávaš zveľadenú o nové duchovné povolania, ešte viac o mnohé návraty ku Kristovi a zrelšiu vieru našich ľudí, pre ktorých slúžia desiatky nových a opravených kostolov spolu s obnoveným kňazským seminárom, cirkevnými školami, charitatívnymi zariadeniami a tiež je tu dozrievajúce ovocie diecéznej synody. Toto všetko a ešte oveľa viac tvorí základ mojej a našej vďaky a úcty k Tebe ako k opravdivému pastierovi s odvážnym a zároveň pokorným srdcom, ako k mužovi modlitby a húževnatosti v práci pre Božie kráľovstvo. Nech Ťa Pán Boh požehnáva ako požehnával Tvoju pastiersku službu.

     viac :

     http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2010071204

     Blahoželanie k narodeninám

     12.7.2010

     Dnes slávi sviatok narodenín náš duchovný otec ThLic.Tibor Závadský, kanonik. K jeho sviatku mu prajeme hojnosť zdravia, pokoja, radosti, darov Ducha svätého a vždy otvorené srdce.

     Nový minister školstva

     9.7.2010

     Do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes po prvý raz zasadol Eugen Jurzyca. Po vymenovaní prezidentom SR ho v popoludňajších hodinách slávnostne uviedla  do funkcie predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Na pôde ministerstva ich privítal odchádzajúci minister Ján Mikolaj.
          Ing. Eugen Jurzyca sa narodil 8. februára 1958 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú (VŠE) v Bratislave, absolvoval polročnú stáž na Georgetown University v USA (1993) a v rokoch 1991-92 študoval na Open University v Bratislave. Okrem toho participoval na viacerých kurzoch a školeniach organizovaných v rámci programov medzinárodných inštitúcií ako napríklad Svetovej banky a OECD.
          Pracoval na Protimonopolnom úrade, bol členom Bankovej rady NBS a od roku 2000 pôsobil v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorého bol zakladateľom. Prednášal na rôznych univerzitách a bol členom Rady Nadácie otvorenej spoločnosti.
          Spolu s novým ministrom sa funkcie ujal aj nový štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo. Vedúcim služobného úradu sa stal Miroslav Siváček.Do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes po prvý raz zasadol Eugen Jurzyca. Po vymenovaní prezidentom SR ho v popoludňajších hodinách slávnostne uviedla  do funkcie predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Na pôde ministerstva ich privítal odchádzajúci minister Ján Mikolaj.
          Ing. Eugen Jurzyca sa narodil 8. februára 1958 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú (VŠE) v Bratislave, absolvoval polročnú stáž na Georgetown University v USA (1993) a v rokoch 1991-92 študoval na Open University v Bratislave. Okrem toho participoval na viacerých kurzoch a školeniach organizovaných v rámci programov medzinárodných inštitúcií ako napríklad Svetovej banky a OECD.
          Pracoval na Protimonopolnom úrade, bol členom Bankovej rady NBS a od roku 2000 pôsobil v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorého bol zakladateľom. Prednášal na rôznych univerzitách a bol členom Rady Nadácie otvorenej spoločnosti.
          Spolu s novým ministrom sa funkcie ujal aj nový štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo. Vedúcim služobného úradu sa stal Miroslav Siváček.

     Priamy prenos

     8.7.2010

     TV Lux a rádio Lumen do svojho programu zaradili na sobotu 10. júla 2010 priamy prenos z Dómu sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti uvedenia do úradu nového arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Priame prenosy začínajú o 10.00 hodine.
      

     Zdroj: www.lumen.sk,

      www.tvlux.sk

     Vo svetle pravdy

     7.7.2010

     V pondelok 5.júla uviedla Slovenská televízia taliansky film natočený podľa skutočnej udalosti „Vo svetle pravdy.“ Bol to film o talianskom kňazovi, ktorého zavraždila mafia v roku 1993.

     Kňaz - otec Puglisi – vo svojej farnosti v obvode Palerma ovládaného mafiou pomáhal deťom dostať sa z bezútešného a nebezpečného života na ulici. Vo svojom kostole a na fare vytvoril prostredie  plné nádeje a spravodlivosti, čo bolo tŕňom v oku miestnej mafie. Jeho snahy mafia ukončila spôsobom jej vlastným – vraždou kňaza...

     Prečo to spomínam? Keď som pozerala tento film, akoby som videla na jednej strane snahy o udržanie a obhajobu cirkevného školstva vo Vranove a na druhej strane odpor mestského parlamentu voči tejto cirkevno-školskej ustanovizni.

     Tu vo Vranove to však prebieha „civilizovane“. „Mocní“ tohto mesta bojujú proti Cirkvi svojím spôsobom. Pod rôznymi zámienkami sa snažia zlikvidovať cirkevnú školu v meste a vytlačiť ju na perifériu alebo postupne aj celkom. Tak ako ani Ježiša neukrižovali Židia priamo v Jeruzaleme, ale až za mestom, tak manipuluje v týchto dňoch mestské zastupiteľstvo s cirkevnou školou.

     Pritom budova na Rodinnej oblasti má tiež len obmedzenú kapacitu. Žiadna škola neplatí nájom a cirkevnej škole poslanci schválili nájom na Lúčnej a Bernolákovej (bývalé Stredisko služieb) za 1 m2 z pôvodnej jednej slovenskej koruny na 8 EUR! Škola nie je predsa podnikateľský subjekt...

     Takáto snaha vedie nielenže k diskriminácii, ale priam k likvidácii cirkevnej školy. Bola som osobne prítomná na tomto zastupiteľstve a bolo mi do plaču, keď sa takto farizejsky voči cirkevnej ustanovizni zachovali aj poslanci – naši farníci – podnikateľ D.M. (hlasoval za takýto nájom!), pán učiteľ I.Š. (zdržal sa), pán doktor M.F. pred hlasovaním odišiel. Poznajú títo poslanci pätoro cirkevných prikázaní? V Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána je napísané: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci... Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3,15-16). Teda aj vy, páni poslanci, aj vaše zdržanie sa, predčasný odchod z rokovania, či neprítomnosť (pán poslanec M.S.), svedčí o mnohom. Nie je to jednorazová záležitosť. Je to mnohoročné snaženie o dôstojné postavenie cirkevnej školy v našom meste...

     Poslancov si volíme my. Mali by sme však aj vedieť, ako sa títo poslanci správajú. Väčšinou si volíme ľudí známych, ktorých stretáva a pozná viac ľudí – lekárov, učiteľov, podnikateľov a pod. Ak ich ešte vidíme v kostole, myslíme si, že sú to tí správni ľudia na správnych miestach. Opak je však pravdou. Títo ľudia bojujú proti cirkevnej ustanovizni, bojujú proti Cirkvi a teda aj proti Kristovi.

     Všetci sa zamyslime nad tým, čo robíme a kam spejeme. Odpovie mi niekto na otázku, prečo Vranov odmieta cirkevnú školu? Prečo diskriminuje deti a rodičov, ktorí sa slobodne rozhodli pre katolícku výchovu svojich detí?

      

     Marta Sabolčáková

     Nové fotografie

     6.7.2010

     V našom Fotoalbume II nájdete fotografie zo slávnostnej sv.omše na konci školského roka.

     17 miliónov eur na vzdelávacie projekty pre marginalizované rómske komunity

     6.7.2010

          Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila prvé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre operačný program Vzdelávanie s výškou finančnej pomoci 17 miliónov eur.
          Nová výzva s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania sa týka opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nadväzuje na pilotnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Záujemca o podporu z eurofondov môže projektové aktivity realizovať vo všetkých regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

     viac nájdete tu :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6420

     Kedy a kde nás nájdete počas prázdnin

     6.7.2010

     Kedže je čas prázdnin, učitelia si čerpajú dovolenky. Ak potrebujete niečo vybaviť, či potvrdiť, nájdete nás len v budove na Rodinnej oblasti. V prípade potreby zavolajte na 4464281 a dohodnite si termín návštevy. Ekonomický úsek teraz pracuje naplno, lebo je čas výplat, polročnej uzávierky, výkazov a vyúčtovaní.

     Slávnosť sv.Cyrila a sv.Metoda

     5.7.2010

     Neraz z úst sv. Otca Jána Pavla II. zaznelo, že naša slovenská krajina a jej ľud môže dať Európe mnoho. Môže a má dať Európe prejavy pravej viery. To však je možné iba v takom prípade, ak tú pravú vieru budeme skutočne žiť. Ak v duchu tejto viery dokážeme zo svojho prostredia odstrániť vzájomnú nenávisť, zvady, nepokoje a staneme sa kvasom v našom vlastnom národe, ktorý dokáže urobiť zo spoločného života v našej vlasti život znášanlivý, pokojný, podľa Kristovho Ducha. Urobme všetci a všetko pre to, aby sme čestne pokračovali v duchu pokory a jednoty na diele sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, ktorých sviatok dnes slávime.

     Význam  misie svätého Cyrila a Metoda a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil spolu so svätým Benediktom za spolupatrónov Európy.
      Naša bohatá písomnosť, konkrétne Život Konštantínov sa začína takto: „Boh milosrdný a dobrotivý čaká na pokánie človeka, aby všetci boli spasení a prišli k poznaniu pravdy, lebo nechce smrť hriešnika, ale pokánie a život.” - A podobne Život Metodov: „Milosrdný Boh chce, aby každý človek dosiahol spásu a prišiel k poznaniu pravdy.”


     Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás !

     Diskriminačné a likvidačné uznesenie Mestského zastupiteľstva

     2.7.2010

     Začiatok konca... Len pripomíname, že žiadna škola neplatí nájomné... len my máme platiť!

     U Z N E S E N I E č. 400/2010
     zo zasadnutia 52. Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou 24.6.2010 k majetkovým otázkam
     A.11/
     zníženie ceny nájomného na 1,-€/rok v nebytovom priestore na Budovateľskej ulici s. c. 2561 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Toplou c. 153/2010 čl. 9 bod 4. ako prípad hodný osobitného zreteľa písmeno k), l) na dobu určitú od 01.01.2010 do 31.12.2010 pre Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 31959270, DIČ 2020641601.
     11.
     schvaľuje/
     A.12/
     a/ nájom nebytových priestorov v budove Základnej školy Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou pre Cirkevnú spojenú školu, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou, IČO 17151627, DIČ 2020635815 o celkovej výmere 762 m2 (učebna velká 67,33 m2, učebna malá 22,72 m2, chodba 6,25 m2, šatňa 16,25 m2, schody 7,20 m2, podstupnica 8,58 m2, M102 ucebna 11,46 m2, M103 učebna 73,71 m2, M104 kabinet 18,60 m2, M105 schodisko 16,74 m2, sociálne zariadenie 23,54 m2,
     M123 chodba 78,66 m2, sklad 16,25 m2, sklad 51,84 m2, M112 sklad 43,50 m2, sklad 17,42 m2, M113 sklad chemikálií 17,08 m2, M114 údržbárska dielna 46,36 m2, M115 umyvárka 8,14 m2, M116 sprcha 7,13 m2, M118 šatňa 12,00 m2, M119 TV študio 15,60 m2, M120 učebňa 44,52 m2, M121 knižnica 15,90 m2, M122 rozmnožovňa 15,90 m2) na dobu 5 rokov za cenu 8,-€/m2/r so súčasne dohodnutou rozväzovacou podmienkou, že Cirkevná spojená škola zmení svoje sídlo na adresu Bernolákova 92 v termíne do 31.12.2010. (pozn. škola v žiadnom prípade nemôže zmeniť sídlo školy, môže tak urobiť iba Ministerstvo školstva!!! Uvedené priestory nie sú vhodné na vyučovanie, sú to väčšinou skladové priestory!!!)
     b/ zámenu nehnuteľnosti budovy s. č. 92 Ul. Bernolákova v 1/2 ktorá je vo vlastníctva SR v správe Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove n.T. za nebytový priestor s. č 819/7 Lúčna Vranov n.T a pozemku parc. c. 3006/9 zast. plochy a nádvoria o výmere 327 m2 vo vlastníctve mesta Vranov n.T. podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí a podľa čl. 8. ods. 18. písm. c)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 153/2010 ako prípad
     hodný osobitného zreteľa z dôvodu prevodu do vlastníctva štátu, nakoľko takýto prevod a zámena bude pre obe strany výhodná.
     c/ zmenu uznesenia č. 201/2005 zo dňa 08.12.2005 bod A/3 odst. b) v znení uznesenia c. 107/2007 zo dňa 20.09.2007 bod B/1 na prenájom priestorov pre Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Savia v budove bývalého SSŠ na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou takto :
     „MsZ nájom jednej polovice NP v budove s.č. 92 ulica Bernolákova o výmere pre CSŠ Námestie Jána Pavla II. 827/26, IČO 17151627 na dobu 5 rokov od 01.07.2010 v cene 8,- €/m2/rok s tým, že prostriedky sa použijú do opráv objektu so súčasne dohodnutou rozväzovacou podmienkou, že Cirkevná spojená škola zmení svoje sídlo v termíne do 31.12.2010.“ (Pozn. Škola má platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s nájmom 1 Sk za m2!!!)

     nájdete tu : http://www.vranov.sk/pics/texty_subory/Uznesenia_52_MsZ_2010.pdf?PHPSESSID=36515c5a1139a159a4f624725a400e84

      

     Hlasovanie - pozrite si hlavne 26 - 31

     http://www.vranov.sk/pics/texty_subory/Hlasovanie_52_MsZ_2010.html?PHPSESSID=32113ec15cff0353e02c7f84e0cffc2c

     Levočská púť

     2.7.2010

     Na sviatok Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie (2. júl), sa koná tradičná Levočská púť na Mariánsku horu. Slávnosť vrcholí 4. júla nedeľnou slávnostnou sv. omšou, ktorú bude tento rok celebrovať J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, predseda KBS.

     Blahoželáme k 50.narodeninám

     2.7.2010

     Dnes, 2. júla 2010, sa krásneho životného jubilea 50.narodenín dožíva náš pán zástupca riaditeľa školy Mgr. Cyril Melničák.

     Chceme mu pri tejto príležitosti popriať hojnosť zdravia, pokoja, radosti, porozumenia a Božích milostí. Nech vždy stretáva dobrých ľudí, aby mohol rozdávať to, čo je v ňom - dobro, láskavosť a múdrosť.

     Mimoriadne zasadnutie Rady školy

     1.7.2010

     Predseda Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole zvoláva na piatok 2.júla 2010 mimoriadne zasadnutie Rady školy.

     Na programe je prejednanie diskriminačného a likvidačného uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou dňa 30.6.2010.

     Foto z výletov

     1.7.2010

     Posledné júnové dni patria už tradične výletom. Ak chcete vidieť, čo všetko videli a zažili naše deti z prvého stupňa, kliknite si na Fotoalbum II a tam nájdete krásne foto z výletu.

     DNES v znamení vysvedčení

     30.6.2010

     Dnes sme zavŕšili vyučovanie v školskom roku 2009/2010 a v posledný deň vyučovania dostali naši žiaci vysvedčenia. Hádam najväčší zážitok mali naše prváčence, lebo v ich rukách bolo ozajstné vysvedčenie po prvýkrát.

     Blahoželáme všetkým, ktorí majú radosť zo svojho vysvedčenia a prajeme vám, milé naše deti, krásne slnečné prázdniny, naplnené pokojom, zážitkami a krásnymi dňami.

     Stretneme sa 2.septembra :-)))

     Slávnostné ukončenie školského roka

     29.6.2010

     Slávnostnou svätou omšou sme na sviatok sv.Petra a Pavla ukončili školský rok 2009/2010 v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. Zišli sme sa všetci. Sv.omšu slúžil pán kaplán Mgr. Peter  Šoltis. Nuž a ako je to zvykom, spevom a čítaniami nám ju spestrili naši deviataci. Po sv.omši sme zablahoželali k 50.narodeninám nášmu pánovi zástupcovi Mgr.Cyrilovi Melničákovi.

     Nuž a potom začala rozlúčka s deviatakmi, ktorí prežili v našej škole svoje detstvo i dospievanie a teraz odchádzajú na rôzne stredné školy. Sme radi, že mnohí z nich prídu od septembra do nášho gymnázia.

     Z dôvodu organizačných zmien, ale aj na základe vlastných rozhodnutí odchádzajú z našej školy aj títo učitelia : Mgr. Xénia Babjáková, Mgr. Ľubomír Bak, Mgr. Darina Blaščáková, Mgr. Jozefa Čišecká (sr.Dolores), Mgr. Peter Chytra, Mgr. Zuzana Krajčová, Mgr. Mariana Magurová. So odchádzajúcimi učiteľmi sa pán riaditeľ spolu s nami všetkými rozlúčil a poďakoval im za vykonanú prácu v prospech cirkevného školstva.  Nechýbala tiež rozlúčka s Mgr. Oľgou Balážovou, ktorá odchádza do dôchodku.

     Chvíle rozlúčky boli smutné, ale slová z úst niektorých našich učiteľov zneli ako balzam na dušu a presvedčili nás o tom, že naša škola má svoj význam a zostáva v srdciach mnohých, ktorí tú pôsobili.

     Po sv.omši nasledovala pre učiteľov duchovná obnova, spojená so sledovaním odovzdávania pália otcovi arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi z rúk sv.otca Benedikta XVI. vo Vatikáne.

     Dopravné vyplácame vo štvrtok!!!

     28.6.2010

     Oznamujeme všetkým rodičom, že dopravné žiakov II.stupňa základnej školy bude vyplácané vo štvrtok 1.júla 2010 od 10.00 hod. do 14.00 hod. v budove na Námestí Jána Pavla II. 827/26 (lúčna) vo Vranove nad Topľou. Náhradný termín je v piatok 2.júla 2010 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v tej istej budove.

     V prípade, že si rodičia dopravné neprevezmú, bude vrátené zriaďovateľovi, z dôvodu termínu účtovania výplaty!!!

     Prosíme všetkých rodičov, aby si peniaze prevzali v uvedených termínoch.

     Slávnostné Te Deum

     28.6.2010

     Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostná sv.omša pri skončení školského roka 2009/2010 sa uskutoční na prikázaný sviatok sv.Petra a Pavla - utorok 29.júna t.r. Začiatok sv.omše je o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH.

     Zmena názvu ministerstva školstva

     28.6.2010

     V zmysle Príkazu ministra č.15/2010 -I zo 17.júna 2010 o zmene názvu Ministerstva školstva vám oznamujeme, že Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa premenovalo s účinnosťou od 17.6.2010 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     Výlet plný zážitkov

     27.6.2010

     Dňa 23.6. 2010 sa žiaci VIII.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou RNDr. Gabrielou Bradovkovou a Mgr. Petrom Dzurjaninom zúčastnili školského výletu vo Vysokých Tatrách. Absolvovali golfový výcvik vo Veľkej Lomnici, navštívili Tatranskú Lomnicu, Starý Smokovec a dosýta sa vykúpali vo vodnom svete v AquaCity Poprad. Okrem nových zážitkov sa aj teplé slnečné počasie podpísalo pod veľmi dobrý pocit, s ktorým prišiel domov každý účastník výletu. Z tohto vydareného dňa si môžete pozrieť fotografie vo Fotoalbume II.

     Súdne pojednávanie naživo

     25.6.2010

     Stalo sa už tradíciou, že naši  ôsmaci sa na konci školského roka v rámci  predmetu občianska výchova,  zúčastňujú na súdnom pojednávaní na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Nebolo tomu inak ani túto stredu, keď mali naši  žiaci možnosť vidieť dva občiansko-právne spory riešené na okresnom súde. Súdu predsedal  JUDr. Milan Vaľuš, ktorému týmto ďakujeme za sprostredkovanie a výklad.

     Ako v novom školskom roku

     23.6.2010

     Organizácia školského roka 2010/11

          Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010 a v prvom polroku posledným vyučovacím dňom bude piatok 28. januára 2011.
          Školské vyučovanie v druhom polroku sa po polročných prázdninách začne v utorok 1. februára 2011 a skončí vo štvrtok 30. júna 2011. Vyplýva to zo schválených Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11.

      Prehľad termínov prázdnin

      

       Prázdniny

        Posledný deň  
       vyučovania
     pred 
     začiatkom  
     prázdnin

       Termín prázdnin

      Začiatok vyučovania  
        po prázdninách

       jesenné

     28. október 2010 (štvrtok)

     29. október -2. november 2010 

     3. november 2010 (streda)

       vianočné

     22. december 2010 (streda)

     23. december 2010 - 7. január 2011

     10. január 2011 (pondelok)

       polročné

     28. január 2011 (piatok)

     31. január 2011 (pondelok)

     1. február 2011 (utorok)

       jarné

      kraje:
      Banskobystrický,   
      Žilinský,
      Trenčiansky

     11. február 2011 (piatok)

     14. - 18. február 2011

     21. február 2011 (pondelok)

      kraje:
      Bratislavský,  
      Nitriansky,
      Trnavský

     18. február 2011 (piatok)

     21. - 25. február 2011

     28. február 2011 (pondelok)

      kraje:
      Košický,
      Prešovský

     25. február 2011 (piatok)

     28. február - 4. marec 2011

     7. marec 2011 (pondelok)

       veľkonočné

     20. apríl 2011 (streda)

     21. - 26. apríl 2011

     27. apríl 2011 (streda)

       letné

     30. jún 2011 (štvrtok)

     1. júl - 2. september 2011 

     5. september 2011 (pondelok)

      

     Bratislava 23. jún 2010

     zdroj : www.minedu.sk

     Smútočný oznam

     23.6.2010

     S hlbokým zármutkom v srdci, ale s nádejou na večný život vám oznamujeme, že dnes 23. júna v ranných hodinách zomrela vo veku 78 rokov veku Mária Fišmanová, mamička našej kolegyne Aničky Gazdovej.

     Pohreb zosnulej sa uskutoční v sobotu 26.júna o 10.00 hod. v Dome smútku vo Vranove nad Topľou.

     Vyslovujeme celej rodine úprimnú sústrasť.

     Odpočinutie večné, daj jej, Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. AMEN.

     ĎAKOVNÝ LIST našim žiakom

     21.6.2010

     Na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie v katolíckych školách Košickej arcidiecézy udelil v pondelok  21.júna t.r. po sv. omši v Košiciach Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup - generálny vikár Ďakovný list aj žiakom Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.
     Z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia boli ocenení deviataci  Anna Júlia Orendáčová a Lukáš Kotuľák. Z Gymnázia sv.Františka  z Assisi si ocenenie z rúk otca biskupa prevzali  Klaudia Fuňáková, Zuzana Šašalová, Pavol Lukča a Martin Mražik. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Nenuďme sa ani počas prázdnin

     Naša škola je úspešne zapojená do projektu TASR do každej školy. Keďže sa blížia prázdiny, bude času navyše, prišla aj výzva pre všetkých žiakov a učiteľov práve z tlačovej agentúry. Tu je v plnom znení :

     Chceme Vám pripomenúť, že školský servis TASR  bude vychádzať aj cez prázdniny. Keďže budete mať viac času  môžete naďalej posielať zaujímavé  články a pripravili sme pre Vás súťaž – FOTKA LETA. Bude mať 2 kategórie :

     1./ - foto zaujímavé miesto na  Slovensku  príp. vo svete, (neznáme, objavené  miesto,  povesť o nejakej zaujímavosti, rarita  z potuliek po Slovensku a svete, .pamätihodnosti.....)

     Najlepšiu fotku  vyberie  šéfredaktor TASR  a vedúci  redaktor obrazovej a video  redakcie.

     2./ - foto so zaujímavou osobnosťou(spevák, politik, herec, športovec.....) , letné  hudobné festivaly.

      Túto kategóriu si vyhodnotíte sami na   facebooku  v rámci   skupiny TASR redaktor školského servisu.

      Samozrejme v oboch kategóriách treba k fotke pripojiť krátku  správu.

     Výhercov čakajú zaujímavé ceny.

      V rodine našich prispievateľov školského servisu  radi privítame i nových pisateľov, pre ktorých platí, že po piatich príspevkoch získavajú novinársky preukaz školského servisu.

     Prázdniny sú spojené s tábormi, festivalmi, cestovaním, dobrodružstvom, novými zážitkami ....

     Napíšte nám, čo by ste radi priniesli zo zahraničia  na Slovensko ( vec, kultúru,  povahovú črtu ľudí...) prípadne, čo by ste chceli, aby sa  z našej krajiny  „exportovalo“ von ( pozitívne i negatívne veci). Porovnajte život v mieste bydliska  s  miestom, kde  ste trávili  prázdniny.  Pošlite pozvanie na zaujímavé akcie .... Podeľte  sa o svoje letné zážitky  s čitateľmi školského  servisu.

      

     PS : Ak máte záujem o spoluprácu viac vám povieme, ak nám napíšete na czsvranov@gmail.com.

     Rozlúčka s kaplánom Petrom Šoltisom

     16.6.2010

     V utorok 15.júna 2010 odslúžil pán kaplán Mgr. Peter Šoltis poslednú sv. omšu pre žiakov I. stupňa našej základnej školy na Bernolákovej ulici, pretože odchádza na nové pôsobisko. Pri tejto príležitosti pripravili pre neho učiteľky malú rozlúčku. Popriali mu na ďalšej kňazskej ceste veľa Božej milosti, múdrosti a prianie, aby Pán Boh vždy správne viedol jeho kroky.

     Drahý pán kaplán, ďakujeme vám za roky strávené medzi nami, za vaše slová povzbudenia, vždy ochotu pomôcť, vypočuť a povzbudiť. Budeme na vás spomínať s láskou. Verte, budete nám chýbať.

     S úctou a vďakou všetky deti a učitelia školy.

     Začne čas výletov

     14.6.2010

     Pomaly vrcholí tento školský rok. Po období skúšania a písomiek nastane čas výletov. Nuž a naše deti z prvého a štrvtého ročníka navštívia Bardejov. Druháci spolu s tretiakmi pocestujú až do Starej Ľubovne. Určite tam zažijú mnoho krásneho a my vám o tom napíšeme neskôr...

     Rozprávka tak trochu inak

     14.6.2010

     Dnes sa naše deti z prvého stupňa základnej školy tak trochu viacej nasmiali na rozprávke  Cisárove nové šaty, ktoré pre nich pripravilo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou.  Bola to celkom pekná rozprávka poňatá humorne. Nuž a najzaujímavejšie bolo to, že herci rozprávali vo veršoch. Dokonca tam boli aj naši škôlkári. Nechýbal foťák a tak sa už čoskoro budete môcť pozrieť na fotografie z tejto akcie v našom Fotoalbume II.

     Naša školská in-televízia aj na TASR

     11.6.2010

     Ešte sa len naša internetová školská televízia rozbehla a už o nej píše aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR).

     Ak si kliknete na web stránku tlačovej kancelárie www.tasr.sk  v časti TASR do každej školy zájdite na odkaz školské weby a média.

     Nuž a tam sa objavila aj naša školská televízia.

     Ďakujeme žiakom i učiteľom za príspevky, ktoré sú tam zverejnené.

     Pavol Hudák medzi našimi žiakmi

     10.6.2010

     V utorok  8. júna 2010  navštívil  našu školu a svojimi prednáškami obohatil Mgr. Pavol HUDÁK – rektor Domu Anky Kolesárovej – Centra mladých vo Vysokej nad Uhom.

     S dievčatami a chlapcami 7. - 9. ročníka rozprával o tom, ako plnohodnotne prežiť svoj život a zvlášť terajšie obdobie ich života – obdobie dospievania.

     Rok kňazov - vyhodnotenie projektov

     10.6.2010

      Na sviatok Božieho Tela a Krvi - 3.júna t.r. sa na druhom stupni našej základnej školy  uskutočnila prezentácia projektov našich žiakov, ktorá bola venovaná  Roku kňazov.

     Do projektu sa zapojilo 8 tried pod vedením svojich triednych učiteľov.

     V prvej časti nám žiaci 5.B prostredníctvom komixu predstavili život sv. kňaza z Arsu - patróna kňazov. 

     Žiaci 5.A nás oboznámili s košickou arcidiecézou a 6.A nám predstavila Vranovský dekanát.

     Starší žiaci pátrali po informáciách o výnimočných kňazoch, ktorí v ťažkých rokoch totality pôsobili v našom vranovskom dekanáte.

     Žiaci 7.A vo svojej prezentácii priblížili život a dielo Metoda Dominika Trčku - redemptoristu.

     8.A nám predstavila kňaza Gorazda Zvonického a 8.B Jána Hermanovského.

     Naši deviataci sa popasovali so životopismi kňazov Emila Stacha a Štefana Bečavera.

     Celú prezentáciu moderovala Veronika Kurišková z 8.B triedy.

     Na záver bola každá trieda odmenená pamätným listom, ktorý si zástupcovia z jednotlivých tried prevzali z rúk otca kanonika ThLic. Tibora Zavadského.

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     Školská internetová televízia ožíva

     9.6.2010

     Naša školská internetová televízia naberá na obrátkach. Ak si kliknete na http://www.welcome.to/csstv nájdete tam už príhovor riaditeľa školy ku spustenému projektu školskej televízie, tiež zábery z povodní ako aj televízny šot o slávnosti prikázaného sviatku Najsvätejšieho tela a krvi Pána Ježiša.

     Sme vďační všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľajú na tomto super projekte.

     Je dôležité dať o sebe vedieť. Nech aj iní vidia, že my žijeme, rozvíjame sa, sme naklonení novinkám v komunikačných technológiách a patríme medzi školy kvalitné, školy značkové.

     Odkaz na školskú televíziu nájdete stabilne dolu na lište.

     Narodil sa malý DÁVID

     8.6.2010

     Včera sa  v skorých ranných hodinách  narodil prvorodený synček DÁVID Nadzam. Šťastným oteckom sa tak stal náš pán učiteľ PaedDr.Eduard Nadzam. Malý Dávidko meria 55 cm a váži 3300 gramov. Teší sa plnému zdraviu a rozdáva radosť svojim rodičom.

     Malému Dávidkovi prajeme hojnosť zdravia, radosti a šťastia. Šťastnej rodine blahoželáme z úprimného srdca.

     Mons.Bernard Bober prevezme úrad arcibiskupa 10.júla

     8.6.2010

     Mons. Bernard Bober prevezme úrad košického arcibiskupa 10. júla o 10.00 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

     Samotnej slávnosti bude predchádzať vyhlásenie Mons. Bernarda Bobera pred Radou konzultorov o kánonickom prevzatí úradu arcibiskupa. Na slávnostnom zhromaždení v Dóme sv. Alžbety bude prečítaný oficálny dekrét a usadenie na katedru vo vlastnej katedrále. Nasleduje výmena s doterajším arcibiskupom a na predsednícke miesto nastúpi nový arcibiskup a pokračuje sv. omša homíliou. Medzi očakávanými hosťami nebudú chýbať apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana , J. E. Jozef Kardinál Tomko, kardinál Péter Erdö, či krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz a vzácní hostia z Ukrajiny , Čiech a Slovenska.

     zdroj www.rimkat.sk

     Projekt - Rok kňazov

     8.6.2010

     Minulý týždeň prebehlo vyhodnotenie projektu - Rok kňazov. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v našom Fotoalbume II.  

     35 rokov kňazstva

     7.6.2010

     "Ty si kňaz naveky..."

     V utorok 8.júna oslávi 35 rokov kňazstva náš otec kanonik ThLic. Tibor Závadský, duchovný správca školy.

     K jubileu mu vyprosujeme hojnosť zdravia, radosti, pokoja a láskavosti.

     Nech Pán žehná každý jeho krok, nech nás jeho slová napĺňajú múdrosťou a dávajú správny smer nášho života.

     S úctou a vďakou vinšujú všetci žiaci, učitelia a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.

     Rozhovor s novým arcibiskupom

     Rozhovor s novým arcibiskupom, kde zazneli nádherné slová nájdete, ak si kliknete tu :

     http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100605004

     Novým Košickým arcibiskupom sa stal Mons. Bernard Bober

     4.6.2010

     Svätý Otec Benedikt XVI. prijal dnes, v piatok 4. júna, zrieknutie sa úradu arcibiskupa Košickej arciediecézy, ktoré mu predložil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, podľa normy kán.401 Kódexu kánonického práva a menoval za nového Košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, doterajšieho pomocného biskupa.

     Mons. Bernard Bober, nový Košický arcibiskup-metropolita, sa narodil 3.novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave.

     Po Kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina /1975/ a Zborov /1977/.

     Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990-1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom.

     V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Otec Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa. Za biskupa ho vysvätil J.Em. Jozef kardinál Tomko dňa 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

     Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“.

     Ako člen Konferencie biskupov Slovenska vykonáva funkciu predsedu Rady pre pastoráciu Rómov a menšín a tiež je členom Komisie pre katechizáciu a školstvo.
      

     Nové fotografie z výletu a návštevy na B 92

     V našom FOTOALBUME II. nájdete nové foto z výletu našich detí z I.stupňa v Košiciach a tiež fotografie z hodiny informatiky.

     www.welcome.to/csstv

     S Božou pomocou začína nový projekt školskej televízie v rámci výučby predmetu mediálna výchova. Pozývame do spolupráce všetkých žiakov a zároveň vyhlasujeme konkurz na redaktorov televízie.

     DEŇ DETÍ

     1.6.2010

     Dnes slávime krásny sviatok patriaci našim deťom.

     Dieťa je dar, ktorý nevieme oceniť peniazmi  - len láskou.

     Darujme im svoj úsmev, radosť, múdrosť a pokoj, aby sme to aj my dostávali od našich ratolestí.

     Milé deti, prajeme vám len DOBRO. Nech ste obdarení zdravím, šťastím, radosťou a milosťou.

     Vaši rodičia, učitelia, priatelia a všetci ľudia dobrej vôle...

     Smernica o používaní štátnych symbolov

     1.6.2010

     Spôsob umiestnenia a veľkosti štátnych symbolov v školách upravuje smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programomPredpis vznikol na základe novely zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní z 27. apríla 2010.

      viac nájdetu tu :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6239

     I. stupeň v Košiciach

     31.5.2010

     Dnes sa vybrali naši žiaci I. stupňa základnej školy na výlet do Košíc. V pláne majú pozrieť si múzeum voskových figurín, botanickú záhradu a Dóm sv. Alžbety. Prajeme im pekné počasie a veľa pekných zážitkov.

     Pre miništrantov

     Celoslovenský miništrantský tábor Tymian 2010 sa bude konať v termíne od 12. do 18. júla 2010. Miestom konania bude RZ Poniklec v Hronci vo Veporských vrchoch v Osrblianskej doline (pri Brezne)

     Prostredie si môžete prezrieť tu: RZ Poniklec

     Prihlášku a viac informácii nájdete na: www.ministranti.sk

     Kontaktné osoby: Jozef Luscoň SDB a Peter Melišek ASC, e.mail: peter.melisek@bonet.sk, mobil: 0907397799

     zdroj : www.rimkat.sk

     Naše zdravotníčky získali bronz

     27.5.2010

     Dnes organizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov. Naše súťažné družstvo  v zložení Erika Kušnírová, Frederika Zámborská, Lukáš Kotuľák, Veronika Kurišková a Ľubica Kasanická  získalo pekné III.miesto.

     Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy a RNDr.Gabriele Bradovkovej za prípravu.

     Vo Fotoalbume II. nájdete niekoľko fotografií z tejto akcie.

     Výsledky písomnej časti maturitnej skúšky šk.r. 2009/2010

     26.5.2010


      

      

     V SR maturovalo v tomto školskom roku spolu 37 939 žiakov. Z anglického jazyka v úrovni B 2 maturovalo 3 953 žiakov.

     V týchto dňoch boli zverejnené oficiálne výsledky externej časti maturitných skúšok. Prinášame vám naše výsledky. Skúsme si ich porovnať s celoslovenským priemerom aj priemerom konkurečných gymnázií v našom meste.

      

     V našej škole maturovalo 26 žiakov z slovenského jazyka a literatúry,

     25 žiakov z anglického jazyka úroveň B 1 a 1 žiačka úroveň B 2

     a 6 žiakov z matematiky.

      

     Predmet     celoštátny cirkevné gym.    porov              štátne gym.   súkromné gym.

                             priemer                       s celoštátnym

     AJ B1                54,2       79,27 (25ž.)     + 25,07             64,30 (156 ž.)         82,30 (11ž.)

     AJ B2               70,3       93,30 (1 ž.)       + 23,00             68,40 (15ž.)            75,30 (8ž.)

     SJ                     60,6      69,60 (26 ž.)     +   9,00             69,00 (188ž.)          68,80 (20 ž.)

     M                     59,0       54,98  (6 ž.)       -   4,02             67,50 (54ž.)            58,20 (11 ž.)

     Vďaka za vzornú reprezentáciu školy i okresu

     24.5.2010

     Dňa 20.5. 2010 sa družstvo CSŠ v zložení: Veronika Kurišková( kapitánka), Erika Kušnírová, Lukáš Kotuľak, Peter Konfederák a náhradníci Ľubica Kasanická a Samuel Gazda pod vedením RNDr. Gabriely Bradovkovej zúčastnilo krajského kola súťaže Mladý záchranár CO v Kežmarku. Súťažilo sa  v deviatich disciplínach  v náročnom premočenom teréne . Naši žiaci obsadili 7. miesto spomedzi 12 zúčastnených družstiev. O vyrovnanosti súťažiacich svedčí aj to, že z 585 možných bodov získali naši žiaci 559. Súťaž bola dobre organizačne zabezpečená a v čase medzi sumarizáciou výsledkov vyplnili súťažiacim čas  miestni policajti ukážkami zbraní a zaujímavými informáciami z ich práce.

        Na tomto type súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a aj z tohto hľadiska sú dosiahnuté výsledky cenné. Vďaka žiakom  za poctivú prípravu a vzornú reprezentáciu školy.

     Fotografie zo súťaže nájdete v našom Fotoalbume II v priečinku Súťaž Mladý záchranár CO.

     Slávime sviatok Zoslania Ducha Svätého

     23.5.2010

     Nikdy nevieme, kam nás Duch Svätý zavedie, vanie si kam chce, zdanlivo bez logických súvislostí a bez nadväznosti.

     Hovorím - zdanlivo, pretože je tu Niekto, kto vidí ďalej než my...

     Nechať sa viesť Duchom Svätým nie je ľahké sústo.

     Prekonať zábrany, strach z neznámeho - riskovať...

     .Ale Boh za ten risk stojí.

      

     (z časopisu AHA)

     O nás aj na TASR

     21.5.2010

     Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou sa zapojila do projektu  TASR do každej školy. Denne si môžete prečítať nové zaujímavé informácie o živote v školách na Slovensku a častokrát aj o živote a úspechoch našej školy. Pre vstup do zóny môžete použiť prihlasovanie meno a heslo následovne :

     www.tasr.sk

     ponuka tasr

     TASR do každej školy

     vstup do školskej zony

     servis školský

     meno (username) : 544051nam2

     heslo / password) : HaTYWA.

     Veríme, že nový projekt prinesie nové informácie a život na školách budeme môcť  prežívať spoločne denno-denne.

     V celoslovenskom kole súťaže - BRONZ

     21.5.2010

     Súťaž Mladý Európan má prebudiť u mládeže záujem o európske témy, ktoré sa týkajú nás všetkých. Povedala to vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková Matisová na celoslovenskom  finále piateho ročníka súťaže Mladý Európan 2010 ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 20. mája t.r. v Banskej Bystrici.
     Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou v zložení Michaela Fabianová, Patrik Jonek a Milan Palenčík z  III.AG triedy.
     Spomedzi 13 víťazných družstiev z jednotlivých regiónov Slovenska získali naši žiaci nádherné tretie miesto a patrí im tak v celoslovenskej konkurencii bronzová priečka. Vďaka za vzornú reprezentáciu školy, okresu i kraja patrí žiakom cirkevného gymnázia ako aj pánovi učiteľovi Mgr.Petrovi Lojanovi, ktorý súťažné družstvo pripravoval.
      

     Duchovná obnova

     20.5.2010

     Pravidelná mesačná duchovná obnova sa uskutoční dnes 20.5.2010 o 14.15 hod. v katechetickej miestnosti farského úradu.

     Súťaž mladých záchranárov - krajské kolo

     19.5.2010

     Vo štvrtok 20.mája sa naše súťažné družstvo v zložení Erika Kušnírová, Veronika Kurišková,  Lukáš Kotuľák,  Peter Konfederák, Ľubica Kasanická a Samuel Gazda zúčastní v Kežmarku krajského kola súťaže Mladý záchranár CO.

     Pod vedením pani učiteľky RNDr.Gabriely Bradovkovej žiaci školy získali prvé miesto v obvodovom kole a tak reprezentujú náš okres i kraj v krajskom kole.

     Držíme im prsty a veríme, že budú úspešní.

     Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. O tom, ako sa im bude zajtra dariť vás budeme určite informovať na našej www stránke.

     2.kolo prijímacích skúšok na našom gymnáziu

     19.5.2010

     Z dôvodu neobsadenia všetkých miest sa v Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

     Termín prijímacej skúšky je 15.6.2010 (kritéria nájdete na stránke gymnázia).  Prihlášky je potrebné osobne doručiť alebo  zaslať poštou do 6. 6.2010 na adresu školy : Cirkevná spojená škola, org.zl. Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou.

     Počet voľných miest v 4-ročnej forme štúdia je 10.

     Bližšie informácie na č.t. 44642181 alebo 0904509150.

     Modlíme sa za našich maturantov

     17.5.2010

     Dnes začínajú maturity aj na našom cirkevnom gymnáziu. 26 mladých ľudí čaká skúška z dospelosti. Pred skúšobnými komisiami preukážu svoje vedomosti a znalosti.

     Modlíme sa za nich a prajeme im hojnosť darov Ducha Svätého.

     Medzinárodný deň rodiny

     15.5.2010

     15.máj je vyhlásený OSN za Medzinárodný deň rodiny. Prežívajme tento a nielen tento deň v radosti uprostred rodiny, kde vládne pokoj, radosť a Božia prítomnosť.

     Opäť úspešný projekt

     14.5.2010

     Dnes sme dostali super správu.

     V rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov vybrala výberová komisia našu školu na zriadenie učebne pre kontinuálne vzdelávanie, ktorá bude vybavená výpočtovou technikou - 21 notebookov, 1 dataprojektor, 1 wi-fi router. Výsledky zverejnil vypisovateľ Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. Ďakujeme za pomoc pri tvorbe projektu PaedDr.P.Orendáčovi a Ing.J.Vargovi.

     Kliknite na Fotoalbum II

     14.5.2010

     Do nášho Fotoalbumu II. sme pridali zaujímavé fotografie zo súťaže Pieseň pre sv.otca - Stropkov a zo slávnostnej sv.omše na sviatok Nanebovstúpenia Pána a Dňa katolíckych škôl s otcom arcibiskupom.

     Pozvánka na prvé sv.prijímanie

     14.5.2010

     V nedeľu 16.mája t.r. o 9.00 hodine sa v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou začne slávnostná sv.omša pri ktorej po prvýkrát pristúpia k sviatosti Oltárnej naši tretiaci. Na túto slávnosť sa teší našich 22 detí spolu so sestričkou Dolores a Mgr.Z.Hrubovskou, ktoré ich pripravovali.

     Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

     Sviatočný deň

     14.5.2010

     Vo štvrtok 13.mája sme oslávili prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Tento deň je zároveň Dňom katolíckych škôl. Ďakujeme za milosti, ktoré sa nám v tento deň dostali.

     Slávnostnú sv.omšu pre vyše šesťsto žiakov našej cirkevnej spojenej školy slúžil v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou otec arcibiskup Mons.Alojz Tkáč, metropolita, spolu s otcom kanonikom ThLic. Tiborom Závadským, otcom Mgr.Martinom Lehončákom, OSPPE, správcom Baziliky Narodenia Panny Márie a kaplánmi farnosti.

     Slová otca arcibiskupa sa mnohým z nás vryli hlboko do sŕdc.

     Sme aj my poslami Pána Ježiša? Sme šíriteľmi jeho učenia? Dávame ďalej to sme dostali? Sme apoštolmi viery v súčasnej dobe?

      

     Slávnostnú sv.omšu obohatili svojim spevom deti pripravujúce sa na prvé sv.prijímanie, ako aj školská hudobná skupina INSIDE a speváci, ktorí excelovali na diecéznej súťaži Pieseň pre sv.Otca. Počas celej sv.omši vládla pokojná a nádherná atmosféra jednoty a radosti.

     Po sv.omši mali jednotliví triedni učitelia pripravený program pre svojich žiakov. V budove na Námestí Jána Pavla II. bolo veselo, lebo tam sa začal Majáles.

     Prikázaný sviatok

     12.5.2010

     Vo štvrtok 13.mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. My všetci sa zídeme v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, kde o 8.30 hod. začne sv.omša, ktorú bude celebrovať Mons.Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita. Svätej omše sa zúčastnia aj všetci duchovní otcovia z dekanátu, ktorí takto začnú kňazské rekolekcie.

     Po sv.omši má pre svoje triedy pripravený program každý triedny učiteľ.

     Naši žiaci v Stropkove excelovali

     Práve sme sa dozvedeli výsledky súťaže Pieseň pre sv.otca a verte sme nadšení. Naši žiaci súťažili vo všetkých šťyroch kategóriách a získali sme tieto spevácke medaily :

      

     Števko Ocilka - IV.A ZŠ - 3.miesto

      

     Sofia Grittersová - III.A ZŠ - 2.miesto

      

     Soňa Metyľová - II.AO (sekunda gymnázia) - 1.miesto

      

     Duo Mário Jenčo (V.AO - kvinta gymnázia) a Peťa Murínová ( III.AO - tercia gymnázia ) - 1. miesto.

      

     ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena v celej našej arcidiecéze.

     Za prípravu patrí vďaka aj učiteľom - Mgr.Anne Ďuríkovej, Mgr. Márii Vargovej a Mgr. Matúšovi Haňovovi.

     POP na šk.r.2010/2011

     11.5.2010

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zverejnilo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011. Nájdete ich tu :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3992

     POP zverejníme aj na našej stránke v časti Dokumenty školy

     Čarovný štetec...

     11.5.2010

     Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou dnes organizuje súťaž v maľovaní Čarovný štetec, zázračná farbička. Našu školu reprezentujú Eugénia Ficková  z I.A, Emka Fialová z II. A, Rebeka Kľučárová z III.A a Kristínka Vašková zo IV.A.

     Držíme našim maliarom prsty a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Pieseň pre sv.otca

     11.5.2010

     Neodmysliteľnou súčasťou májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov v posledných rokoch patrí aj spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov. Jej prvý ročník sa konal v máji 1995 a bol určený základným a stredným školám, avšak kvôli zvyšujúcemu sa počtu katolíckych škôl bol z organizačných dôvodov neskôr obmedzený iba na základné školy a reálne gymnáziá (do veku 15 rokov), v posledných rokoch sa rozšíril na základné umelecké školy a centrá voľného času. Súťažiaci sú rozdelení do štyroch kategórií:

     I. kategória: sólo - žiaci vo veku 6-9 rokov,

     II. kategória: sólo - žiaci vo veku 10-12 rokov,

     III. kategória: sólo - žiaci vo veku 13-15 rokov,

     IV. kategória: duo (dvojhlas) - žiaci vo veku 6-15 rokov.

     Každá škola môže prihlásiť do jednotlivých kategórií jedného súťažiaceho (v IV. kat. jedno duo).

      

     Jubilejný 15.ročník tejto súťaže sa koná práve dnes 11.mája t.r. Našu základnú školu reprezentuje Sofia Grittersová z III. A a Števko Ocilka zo IV.A. Držíme našim spevákom prsty. Pripravovali sa veľmi zodpovedne a tak veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

     Naši futbalisti bronzoví

     Vo štvrtok 29.apríla t.r. usporiadalo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo  súťaže v Malom futbale. V kategórii starší žiaci, kde sa zúčastnilo 17 škôl získalo naše družstvo bronzové tretie miesto. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Úžasná nedeľa patriaca našim mamám

     10.5.2010

     Nedeľa patrila mamám. Ani naše deti nezabudli na tento sviatok a spolu s kolektívom učiteľov materskej školy a prvého stupňa základnej školy pripravili nezabudnuteľný program, ktorý našim mamičkám vyvolal, veru, aj slzičky na tvárach.

     Slávnosť Dňa matiek sa uskutočnila 9.mája v Školskej jedálni na Sídlisku lúčna. Najprv vystúpili so svojim programom naše najmenšie deti z materskej školy. Nechýbali pesničky - Mama je mama, Dnes má sviatok moja mama, pásmo básní - Za tvoju vďaku mamulienka, tančeky - Šu-šu-šu a Horehronie od Kristíny a nechýbali ani malé mažoretky. Malé deti završili svoj program divadielkom o Šípkovej ruženke. Potlesk a vďaka mamičiek boli najkrajším darčekom za námahu a úsilie, ktoré museli vynaložiť deti spolu so svojimi učiteľkami.

     Nuž a potom sa už predstavili žiaci prvého stupňa základnej školy nádhernou scénkou Mama je slnko, ktorej hlavnou myšlienkou bol boj dobra zo zlom. Nakoniec, ako to v rozprávkach býva, zvíťazilo dobro. Aj tento program si vyslúžil obrovský potlesk a poďakovanie.

     V závere slávnosti bolo vyše tristo mamičiek bolo obdarovaných nádherným kvietkom a malým darčekom.

     Už čoskoro vám prinesieme z tejto slávnosti aj fotografie.

     Nové fotografie z odpustovej slávnosti

     10.5.2010

     V našom FOTOALBUME II. nájdete nové krásne fotografie z odpustovej slávnosti sv.Dominika Savia, patróna našej školy. Určite si tam kliknite.

     Privítame otca arcibiskupa

     Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Tento deň je tiež Dňom katolíckych škôl.

     S radosťou v srdci vás chceme pozvať na slávnostnú sv.omšu o 8.30 hod., ktorú bude v Kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh celebrovať Mons.Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita.  Všetci sa opäť zjednotíme a budeme spoločne prosiť - chváliť - ďakovať.

     Prvé sväté prijímanie

     10.5.2010

     V nedeľu 16.mája budeme spolu s našimi tretiakmi prežívať slávnosť Prvého svätého prijímania. Svätá omša začne o 9.00 hod. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh.

     Pozývame vás všetkých na túto milú a nádhernú slávnosť. Prípravy sú v plnom prúde a radosť detí sa stupňuje zo dňa na deň.

     Dnes darujeme kvietok každej mamke

     9.5.2010

                    

      

     Za Tvoju nehu mamička,
     za Tvoju veľkú lásku,
     za starosť, bozky na líčka,
     za každú pribudnutú vrásku,
     na Tvojej tvári, na dlaniach,
     čo zrobené sú celé,
     nech táto malá básnička,
     tlmočí vďaky tisíceré.

     Všetky kvety do rúk mamy,
     skladám ako drahokamy.
     Za jej lásku, plnú nehy,
     za zelené detské brehy.

     Za jej štedrosť, starosť v hlave,
     za dni šťastné, za dni hravé,
     za rozprávky nad kolískou,
     za to, že vždy stojí blízko.

     Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

     Pripojme sa aj my

     7.5.2010

     Rada KBS pre mládež a univerzity v spolupráci s diecéznymi centrami pre mládež Vás pozývajú zapojiť sa do modlitebnej reťaze, ktorá spája. Koná sa v čase prijímacích pohovorov, maturít, záverečných skúšok, či skúškového obdobia. Nielen študenti, ale aj ich blízki sa v modlitbe obracajú zvlášť k Duchu Svätému a prosia o pomoc. Aj my, ktorí máme v Cirkvi poslanie v starostlivosti o mládež chceme vstúpiť do tohto obdobia s iniciatívou pod názvom 3xM – Modlitby mladých za mladých. Spolu s Vami by sme radi vytvorili čas vyhradený pre modlitby za mladých a za ľudí, na ktorých nám záleží. Chceme premodliť našu budúcnosť, aby naša mládež bola nielen vzdelaná, ale bola aj mládežou kresťanských hodnôt.

     Preto v rámci modlitieb mladých za mladých, v čase od 23. do 30. mája 2010, Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do modlitebnej reťaze.

     Ako? Je to úplne jednoduché – stačí sledovať stránku http://mladez.kbs.sk alebo www.premladez.sk a prihlásiť sa na mailovej adrese retaz@premladez.sk, kde uvediete svoje meno, farnosť, emailový kontakt a dátum, v ktorom sa chcete modliť (napr. 29.5.2010 a čas, napr. od 20.00 do 20.30).

     Nahlásiť sa môžete ako farnosť alebo ako jednotlivci. Sami si vyberiete čas – polhodinku (no môžete aj dlhšie, alebo opakovane viac dní) a dátum, kedy sa budete modliť. Je na Vás, akú formu si zvolíte (ruženec, ruženec Božieho milosrdenstva, čítanie sv. Písma, adorácia, modlitba chvál, modlitba vlastnými slovami, litánie a pod.). Postupne budeme na internete aktualizovať rozpis, aby sme spoločne vyplnili všetok čas modlitebnej reťaze. Nezabudnite prosím, že je dôležité, aby sme tento čas prežili s úmyslom modliť sa za mládež.

     Táto akcia sa druhýkrát pripravuje s celoslovenským pôsobením, preto sa už teraz tešíme, že sa aj Vy stanete ohnivkom v našej modlitbovej reťazi.

     Mgr. Peter Sepeši
     Moderátor ACM

     zdroj : www.rimkat.sk

     Prežili sme nádherný odpustový deň

     Aj keď vonku lialo ako z krhly, my všetci sme dnes prežili nádherný odpustový deň. Na sviatok sv.Dominika Savia, nášho patróna sme sa zišli v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. Celá slávnosť začala hymnou základnej školy a potom sme sa započúvali a zapozerali do krásnej akadémie o živote a duchovnom odkaze malého svätca sv.Dominika Savia v podaní našich detí. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ako aj pánom učiteľom Mgr. K.Tomášovej a Mgr. P.Dzurjaninovi.

     Po akadémii začala slávnostná sv.omša, ktorú celebroval Mgr.Peter Šoltis, kaplán v našej farnosti. Svätú omšu výrazne spestril spev v podaní bardejovskej hudobnej skupiny Slnovrat.

     Nuž a po sv.omši pokračoval koncert skupiny Slnovrat, ktorá je známa tým, že nahrala hudobné CD s pesničkami z JKS (Jednotný katolícky spevník). Počas koncertu sme si všetci mohli uctiť relikviár s relikviami sv.Dominika Savia, ktorý má škola vo veľkej úcte a opatere. Bodku za slávnosťou dala školská hudobná skupina INSIDE, ktorá prvýkrát odohrala svoje dve prvotiny - pieseň Poznanie a Nechcem dlho stáť.

     ĎAKUJEME sv.Dominikovi Saviovi za jeho ochranu a za to, že sme mohli dnešný obyčajný a pritom tak výnimočný deň prežiť v úžasnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť jednotu, lásku a veselosť všetkých našich detí a učiteľov.

     O budúcich prvákoch

     5.5.2010

     zdroj : www.minedu.sk

     Základné školy počas zápisov zaevidovali v tomto roku celkovo 55 741 detí. Oproti minulému roku je to nárast o 1 296 budúcich prvákov. O odložení začiatku povinnej školskej dochádzky sa rozhodlo v 4 744 prípadoch.
          Na základe týchto údajov by tak základné školy v školskom roku 2010/2011 mali otvoriť 2 835 samostatných a 657 spojených tried. Väčšina budúcich prváčikov navštevuje materské školy, z celkového počtu zapísaných detí bolo 91 % zaškolených v materských školách.
          Aj v tomto roku už tradične priviedli rodičia na zápis viac chlapcov ako dievčat, ktorých bolo z celkového počtu 26 114. Najviac detí bolo zapísaných v Prešovskom (9 390) a Košickom kraji (8 665). Najmenej budúcich prvákov bolo v Trnavskom (5 364) a Trenčianskom kraji (5 437). Najväčší nárast, o takmer 8 % oproti minulému roku, zaevidovali v Bratislavskom kraji, kde je zapísaných o 467 budúcich prvákov viac.
          Vyše 93 % detí z celkového počtu bolo prihlásených do štátnych základných škôl (52 124), do cirkevných približne 5,2 % (2 894) a do súkromných 1,3 % (723). Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov. 

     Prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2010/2011 podľa krajov:

      Kraj

      Počet detí

      Z toho odklad

      Bratislavský

      6 422

     562

      Trnavský

      5 364

     591

      Trenčiansky

      5 437

     645

      Nitriansky

      6 228

     474

      Žilinský

      7 469

     562

      Banskobystrický

      6 766

     628

      Prešovský

      9 390

     666

      Košický

      8 665

     616

      Spolu

      55 741

     4 744

     Bratislava 5. máj 2010

     Detský letný tábor vo Vysokých Tatrách „STROJ ČASU“

     5.5.2010

     Pozývame deti (od 8.rokov) a mládež  prežiť svoj  čas v nádhernom prostredí Vysokých Tatier v čase od 26. – 31. júla 2010. Cena pobytu je 75 €. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u Školských sestier de Notre Dame.

     Bližšie informácie u sestričiek, alebo na t.č. 057/4461112.  

     Tešíme sa na každého z Vás!

     Odpustová slávnosť sv.Dominika Savia - nášho patróna

     Vo štvrtok 6.mája oslávime odpustovú slávnosť patróna našej školy sv.DOMINIKA SAVIA.

     Chceme vás preto všetkých pozvať na slávnostnú sv.omšu, ktorá začne o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh. Po sv.omši je pre nás pripravený koncert známej hudobnej skupiny Slnovrat.

     Stanovisko pána ministra

     4.5.2010

     Na stránke ministerstva školstva môžete nájsť stanovisko k petícii učiteľov. Kliknite si na

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5999

     Púť Rádia LUMEN v Krakove


     Slovenskí pútnici sa už po šiestykrát vydajú v sobotu 8. mája 2010 na rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Jej cieľom je napĺňať ducha modlitby, obety a lásky, upriamiť pozornosť na tých, ktorí majú odvahu nasledovať Krista a chcú byť sluhami Kristovho poslania. Téma tohtoročnej púte preto znie: „Kristovo kňazstvo ako dar Božieho milosrdenstva“.

     Podrobnejšie informácie o rozhlasovej púti získajú poslucháči tento týždeň priamo vo vysielaní Rádia Lumen, v utorok a štvrtok v rubrike Čo vy na to od 13.30 do 14.00. Svoje otázky môžete v uvedenom časte telefonovať na čísla do štúdia 048/ 471 08 88 alebo 048/471 08 89, a taktiež na sms-kové čísla 0908 677 665 a 0911 913 933. Mimo vysielania získate informácie na telefónnych číslach 048/471 08 10 alebo 048/471 08 31, na Lumen linke vo štvrtok 6. mája od 16.00 do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144 alebo e-mailom na adrese: put@lumen.sk

     Program púte 8.mája 2010:

     09.00 – 09.30 Otvorenie púte a privítanie pútnikov
     09.30 – 10.30 Modlitba posvätného slávnostného ruženca
     10.30 – 12.30 Slávnostná svätá omša
     12.30 - 13.30 Obedná prestávka
     13.30 – 14.15 Hudobný program - hrá hudobná skupina Peter Milenky a Jozef Bubnár
     14.15 – 14.45 Pásmo o kňazovi - spovedníkovi sr. Faustíny Kowalskej – Božom Sluhovi Michalovi Sopočkovi
     14.45 – 15.00 Príprava na Hodinu milosrdenstva
     15.00 – 15.30 Hodina Božieho Milosrdenstva
     15.30 – 16.00 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, záver púte

     zdroj : www.rimkat.sk

      

     Na túto púť sa chystajú mnohí z nás. Prosíme o modlitbu za našu školu, naše deti, našich učiteľov, rodičov, priateľov, spolupracovníkov žičlivcov, ale aj nežičlivcov. Budeme vďační za každú vašu prosbu, vašu modlitbu za nás.


     O nás na www.rimkat.sk

     4.5.2010

     O úspechoch našej školy píšu na stránke nášho zriaďovateľa. Skúste si tam kliknúť :

     http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2010050307

     DEŇ MATIEK

     Milé naše mamičky!

     S veľkou láskou a otvoreným srdcom vás chceme pozvať na oslavy sviatku DŇA MATIEK v nedeľu 9.mája o 15.00 hod. v školskej jedálni na Sídlisku lúčna.

     Tešia sa na vás vaše deti z materskej školy a základnej školy, ktoré pre vás pripravili nádherný program a aj malé prekvapenie.

     Komparo 2010

     Projekt KOMPARO úspešne vstupuje do svojho piateho roka. Školy, ktoré chcú poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie, potrebujú nástroje umožňujúce objektívne posúdiť, do akej miery sa im to darí. Vo vyspelých krajinách preto už dlhé roky fungujú rôzne systémy periodického monitorovania výsledkov vzdelávania.

      

     Do tohto projektu sa zapojila aj naša základná škola. Žiaci VI.A, VIII.A a VIII.B sa tohto testu zúčastnia vo štvrtok 6.mája. Držíme im palce a veríme, že preukážu svoje vedomosti a schopnosti a budú vzorne hájiť farby našej školy.

     Kultúrne poukazy

     V týchto dňoch nám ministerstvo kultúry zaslalo Kultúrne poukazy na rok 2010. Do rúk žiakov sa dostanú tento týždeň. Všetko o týchto poukazoch nájdete na

     www.kulturnepoukazy.sk

     Pripomíname, že poukazy je treba uplatniť do 14.11.2010 a majú hodnotu 6 €.

     Správna voľba

     V pondelok 3.mája sa naši tretiaci zúčastnili besedy v rámci projektu Tvoja správna voľba na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou. Zaujímavou formou im boli sprístupnené informácie o škodlivosti drog, alkoholu či fajčenia. Projekt je určený všetkým  tretiakom na celom Slovensku.

     Deratizácia priestorov školy

     V zmysle žiadosti Mestského úradu vo Vranove nad Topľou o súčinnosť pri vykonávaní mestskej deratizácie sme v našej škole vykonali deratizáciu priestorov vo všetkých našich budovách - Dobrianskeho 1494, Bernolákova 92, Námestie Jána Pavla II. a Školská 650 Vranov nad Topľou.

     Deratizáciu vykonala firma Matta, s.r.o. Poša,  ktorá má na takúto činnosť odbornú spôsobilosť v zmysle Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

     Pracovná porada

     3.5.2010

     Pracovná porada učiteľov I.stupňa a II. stupňa ZŠ sa uskutoční v pondelok 3.mája t.r. o 14. hodine v budove na Námestí Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou.

     Prvé sv.prijímanie

     1.5.2010

     V nedeľu 16.mája t.r. o 9.00 hod. sa v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove uskutoční 1.sväté prijímanie našich detí - žiakov 3.ročníka. V týchto dňoch sa deti intenzívne pripravujú a chodia na nácviky.

     POĎAKOVANIE

     Z úprimného srdca vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom školy, rodičom, priateľom a žičlivcom, ktorí darovali nášmu Rodičovskému združeniu pri Cirkevnej spojenej škole 2% dane.  Verte, bolo nás nemálo, ktorí sme podporili našu - vašu školu. O presnej výške finančného príspevku, ktorý zašle Daňový úrad na účet rodičovského združenia vás budeme informovať .

     S úctou a vďakou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Mgr.Emília Antolíková, predsedníčka rodičovského združenia

     Minister školstva o výsledkoch testovania

     29.4.2010

     zdoj : www.minedu.sk

      

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na tlačovej konferencii informoval o výsledkoch Testovania 9 v školskom roku 2009/2010. Na celoslovenskom certifikačnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ sa v tomto roku zúčastnilo celkovo 47 533 žiakov zo 1 461 základných škôl.

         „Najväčší problém majú deviataci s tvorivosťou a kreativitou, nie s obsahom a množstvom vedomostí, ale s ich aplikáciou v praxi, a to treba zmeniť," skonštatoval minister školstva.

         Žiaci boli testovaní z matematiky, kde dosiahli priemernú úspešnosť 60,1 %, zo slovenského jazyka a literatúry (67,6 %) , slovenského jazyka a slovenskej literatúry (62 %), maďarského jazyka a literatúry (64,5 %) a ukrajinského jazyka a literatúry(79,2 %).  Najviac žiakov s úspešnosťou nad 90 % bolo v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. 

         V hlavnom termíne Testovania 9, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2010, sa zúčastnilo 1 461 základných škôl - s vyučovacím jazykom slovenským (1318), maďarským (137) a ukrajinským (6). Celkovo testovanie absolvovalo  47 533 žiakov, pričom  2 541 žiakov bolo so zdravotným znevýhodnením. V náhradnom termíne 30. marca 2010 sa zúčastnilo 65 žiakov.

         Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010 sú zverejnené na www.nucem.sk.

     Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi

     27.4.2010

     Vo štvrtok 6.mája oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. Pri tejto príležitosti bude slávnostná sv.omša a vystúpi nám hudobná skupina Slnovrat.

     Prípravou na náš sviatok je Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi. Prosíme, modlite sa s nami.

      

     Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi ( kliknite na viac...)
      


     Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boskovi naučil kráčať cestou mladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k Pánu Ježišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby sme aj my chceli radšej zomieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večné spasenie. Amen.     Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi


     1. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia, keď si sa mu kľaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj my vrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.


     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      

     2.deň

     Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľom Nepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a so synovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť, aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou v nebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.


     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...


     3.deň

     Svätý Dominik Savio, ty sisi urobil predsavzatie : "Radšej zomrieť ako zhrešiť" a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojej duše. Vypros aj nám  milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbali hriechu, zlým príležitosiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnu cnosť.


     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...


     4. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhal vystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskými ohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj, aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie a cirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...


     5. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanského sebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra, vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať naše náruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohu a žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...


     6. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiahol kresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj, aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov a vychovávateľofv a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami Ježiša Krista.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...


     7. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmi sníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich a odlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros aj nám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzi svojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebou urýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jediného pravého pastiera.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...


     8.deň

     Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svoje povinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojej radosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti a chrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať po svete slávu Božiu.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...


     9.deň

     Svätý Dominik Savio, ty si povedal : " Chcem sa stať svätým " a v škole svätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, aby sme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, aby sme víťaziac nad svetom, diablom  a náruživostiami, boli živým chrámom Ducha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.


     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

     Prečítali sme na www.minedu.sk

     21.4.2010

     Nový Centrálny informačný portál rezortu školstva bol predstavený na zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
         
     Portál, dostupný od 20. apríla 2010 na adrese www.iedu.sk, bude centrálne poskytovať informácie o fungovaní rezortu školstva s dôrazom na regionálne školstvo, pričom jeho hlavnými cieľovými skupinami sú učitelia, rodičia a žiaci.
          Členovia Kurikulárnej rady okrem toho diskutovali o návrhu Pedagogicko-organizačných pokynov na budúci školský rok, ktoré napríklad stanovujú aj termíny maturity či prázdnin.
          „V budúcom školskom roku bude 189 vyučovacích dní, 176 budú mať žiaci voľno," konštatoval v tejto súvislosti Ján Mikolaj. 

     Bratislava 19. apríl 2010

     zdroj : www.minedu.sk

     2% do konca apríla

     21.4.2010

     Zostáva nám ešte niekoľko dní na darovanie 2% z daní za rok 2009. Až do konca apríla sa môžu vyhlásenia podávať na daňovom úrade. Ak ste ešte nikomu 2% nedarovali a máte chuť podporiť našu školu - naše deti, prosíme vás, aby ste skontaktovali na mailovej adrese czsvranov@gmail.com. My vám pošleme tlačivá. ĎAKUJEME.

     Aktualizácia údajov

     20.4.2010 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Triedne rodičovské združenie

     20.4.2010

     Oznamujeme všetkým rodičom žiakov prvého až ôsmeho ročníka našej základnej školy, že triedne rodičovské združenie sa uskutoční v stredu 28.apríla od 16.00 hodiny v priestoroch školy - I.stupeň na Bernolákovej 92, II.stupeň na Námestí Jána Pavla II.

     Štátny smútok

     Státny smútok, ktorým si Slovensko uctí poľského prezidenta Lecha Kaczyńského a ďalšie obete leteckého nešťastia, bude v nedeľu 18. apríla 2010. Rozhodla o tom vláda.

     Modlime sa za duše zosnulých a aj silu pre pozostalých a celý poľský národ.

     Na mestskom zastupiteľstve aj o nás

     17.4.2010

     Na mestskom zastupiteľstve sa rokovalo aj o nás. Pozrite si to! Link prinášame v poslednom riadku.

     Budú tam čísla a odkazy na prílohu 3 a tiež 3a). Chceme len povedať, že príloha 3a) platí len pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátu mestám.

     Mestá majú svojim materským školám a školským zariadeniam prideľovať peniaze podľa  zákona NR SR č.  179/2009, ktorý mení a upravuje zákon 596/2003 kde  paragraf 6 písm. g) hovorí, že  v období rokov 2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.“

      

     http://vranov.intv.sk/media/file/444-5-vzn-o-urc-eni-vy-s-ky-dota-cie-na-mzdy-a-preva-dzku-s-ko-l/

     Opäť úspechy v Pytagoriáde

     V pondelok 12.apríla usporiadalo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo Pytagoriády. V kategórii P 8, ktorej sa zúčastnilo 11 škôl a 18 súťažiacich získala naša Veronika Klaciková prvé miesto s počtom 22 bodov.

     V kategórii P 7, kde súťažilo 24 žiakov z 15 škôl obsadil  Samuel Gazda 4. miesto. Obidvoch súťažiacich pripravoval Mgr.M.Chytra.

     Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu základnej školy.

     Pekné úspechy dosiahli aj naši gymnazisti v kategórii P 6.  Marek Venceľ nenašiel premožiteľa a bol najlepší z 23 súťažiacich zo 14 škôl. Pavol Zorvan získal v tejto kategórií 5. miesto. Žiakov pripravovala Ing.J.Babejová.

     Výberové konanie

     17.4.2010

     Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľa, aprobácia - nemecký jazyk.

     Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy. 

     Termín podania písomnej žiadosti: do 15.6.2010.

     Adresa na zaslanie prihlášky : Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02  Vranov nad Topľou

     Bližšie informácie môžete získať na tel.č. 057/4464281, 0904509150.

     Celoslovenské večeradlo

     Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi vo Vranove pozýva všetkých na Celoslovenské večeradlo s Pannnou Máriou v dňoch 24.apríla - 26.apríla t.r. Viac o tomto stretnutí, na ktorom prisľúbil svoju účasť aj otec biskup sa dozviete na stránke farského úradu.

     Zlatá Veronika Klaciková

     11.4.2010

     Máme pre vás super správu. Práve nám e-mailom prišli výsledky matematickej olympiády. 

     V obvodovom kole Matematickej olympiády, ktorú 7.apríla 2010 organizovalo Centrum voľného času získala v katerógii Z-8  naša Veronika Klaciková prvé miesto.

     Spomedzi pätnástich počtárov získala najväčší počet bodov - 13 b. Druhá v poradí získala 10 bodov a na treťom mieste sa umiestnila aj  naša Veronika Kurišková s 8. bodami. Súťažiaci na štvrtom meste získali po 6 bodov, na piatom mieste po 1 bode.

     Takže Veronika jednoznačne ukázala, že je najlepšia.

     My sa z toho veľmi tešíme. Blahoželáme Veronike a aj pánovi učiteľovi Mgr.M.Chytrovi, ktorý ju pripravoval.

     ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy.

     Nedeľa Božieho milosrdenstva

     11.4.2010

     Druhá veľkonočná nedeľa, ktorú dnes slávime je nedeľou Božieho milosrdenstva.

     "Keď si skutočne uvedomím, čo všetko mi Ježiš odpustil, zalejú ma slzy šťastia.
     Niet väčšej lásky ako Jeho láska. Je nesmierna."

     Čo nám Pán Ježiš prisľúbil?

     „Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“
     (Denník sv. Faustíny, b. 699)

     Súcitime s poľským národom

     10.4.2010

     Sobota - 10.apríl 2010 sa do dejín poľského národa zapíše čiernym písmom. Stala sa hrozná tragédia.  Pri Smolensku sa zrútil vládny špeciál na palube ktorého zahynuli všetci jeho pasažieri. Nikto neprežil. Poľsko smúti za zosnulým prezidentom Lechom Kaczyňskim a jeho manželkou, tiež za mnohými poprednými poľskými politickými osobnosťami, cirkevnými hodnostármi, poslancami, armádnymi veliteľmi a všetkými, ktorí boli na palube. 

     Poľskému národu kondoluje celý svet - prezidenti, premiéri, poslanci, ministri, veľvyslanci, ale aj obyčajní ľudia.

     Aj my chceme vyjadriť úprimnú sústrasť celému národu, ktorý prežíva v týchto chvíľach ťažké okamžiky. Modlime sa za zosnulých, ale aj za ich rodiny.

     Foto z morálneho ocenenia

     9.4.2010

     Ako sme už informovali, štyria naši učitelia boli morálne ocenení pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov otcom arcibiskupom. Fotky z tejto slávnosti nájdete vo Fotoalbume II.

     Fotky z Hviezdoslavovho Kubína

     9.4.2010

     Po menších technických problémoch sa nám predsa len podarilo zverejniť na našej webovej stránke nádherné fotografie zo súťaže Hviezdoslavov Kubín na I.stupni základnej školy. Kliknite si na Fotoalbum II a tam ich nájdete.

     Pracovná porada a pedagogická rada

     V pondelok 12.apríla t.r. sa v budove na Námestí Jána Pavla II. uskutoční od 14.00 hod. pracovná porada a pedagogická rada - I. a II.stupeň základnej školy.

     Morálne ocenenie

     7.4.2010

     Pri príležitosti osláv patróna katolíckych učiteľov uskutoční sa vo štvrtok Morálne oceňovanie učiteľov cirkevných škôl košickej arcidiecézy v Košiciach.

     Z rúk otca biskupa prevezmú symbolické morálne ocenenie aj naši učitelia :

     Mgr. Alena Tuľáková, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu a I.stupeň základnej školy,

     Gabriela Mošková, učiteľka materskej školy,

     PaedDr. Eduard Nadzam, učiteľ na II.stupni základnej školy a

     PaedDr.Róbert Majzlík, učiteľ gymnázia.


     Oceneným blahoželáme a ďakujeme im za vykonanú prácu v prospech cirkevného školstva.

     Deň katolíckych učiteľov

     7.4.2010

     Dnes slávime sviatok patróna katolíckych učiteľov sv.Jána Krstiteľa de la Salle. Pri tejto príležitosti sa zišli všetci zamestnanci školy na spoločnej sv.omši, ktorú celebroval otec Mgr. Martin Lehončák, OSPPE,  farár pri  Bazilike Narodenia Panny Márie a predseda Rady školy,  spolu s pánom kaplánom Mariánom Halasom.

     Pri slávnostnej sv.omši posvätil otec Martin nový relikviár s ostatkami patróna základnej školy sv.Dominika Savia.

     Po sv.omši spestrili program osláv Pašiovými hrami naši gymnazisti.

     Po nádhernom duchovnom zážitku sme sa zoznámili so životom a skutkami patróna katolíckych učiteľov.

     Potom sme všetci zasadli za slávnostný stôl pri spoločnom obede.

     Pane, ďakujeme ti, za tento nádherný deň.

     Riaditeľské voľno

     6.4.2010

                 V zmysle §-u 150 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov a Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 § 3 ods. 10 vám oznamujem, že  dňa 7.apríla 2010 (streda )  udeľujem voľno žiakom Cirkevnej spojenej školy, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou z dôvodu cirkevného sviatku sv.Jána De La Salle, patróna katolíckych učiteľov.  Vyučovanie začne 8. apríla 2010.

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Pašiové hry

     Chcete vedieť, ako sme prežívali dni plné očakávania? Pozrite si zábery z Pašiových hier, ktoré pripravili študenti nášho gymnázia. Kliknite si tu:

     http://magazinefactory.edu.fi/magazines/TheEuropeanBuzz/index.php?str=40&artCat=0&artID=583

      

     Aleluja, radujme sa

     Ó slávny deň, s Kristom víťazom!

     Radujme sa, veseľme sa v ňom!

     Dnes je slávne vzkriesený, Kristus náš, Pán, je oslávený!

      

     Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky naplnené radosťou a pokojom vám zo srdca vyprosujú všetci žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

     Biela sobota

     3.4.2010

     Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania sa začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov, konané na pamiatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred ktorými bol Ježiš ukrižovaný.

     Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.

     Veľký piatok

     2.4.2010

     Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

     Zelený štvrtok

     1.4.2010

     Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých.
     V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rapkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený.
     Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažené oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade.

     zdroj : www.velkanoc.cz

     Pašiové hry v angličtine

     31.3.2010

     My, kresťania, prežívame v týchto dňoch nádherné dni príprav na veľkonočné sviatky.

     Čo sa všetko stalo pred 2000 rokmi, ako to vlastne vtedy bolo?
     Prečo bol Pán Ježiš ukrižovaný?

     O tom všetkom rozpovedali študenti Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou svojim spolužiakom a učiteľom v pašiových hrách a to v anglickom jazyku v stredu 31.marca. Boli to úžasné chvíle prežité v tomto spoločenstve. Mnohým z nás vypadli slzy šťastia z toho, že máme tak nádherné a talentované deti, ktoré dokázali prežiť staré chvíle naplno a s láskou.Vďaka patrí Mgr.Z.Džurdženíkovej, Mgr. D.Babjačkovej, Mgr. E.Grajcarovej, všetkým účinkujúcim a školskej hudobnej skupine Inside.

     Nádherné fotografie nájdete na stránke nášho gymnázia.  Kliknite vľavo na lište na Gymn.sv.Františka a tam na Fotoalbum.

     Niečo o vynálezoch...

     Žiaci 8. ročníka našej školy  si  v rámci  vyučovania dejepisu  tématický celok  o vede a technike spestrili  projektom, ktorého cieľom bolo  predstaviť spolužiakom vynálezy  priemyselnej revolúcie, ktoré zmenili náš svet a posunuli ho o krok vpred. To, že naši ôsmaci sú šikovní  dokázali perfektnými kresbami  na hlavnej chodbe školy. Zastavte sa  v našej budove na Námestí Jána Pavla II. (lúčna) a sami uvidíte.......

     PaedDr.E.Nadzam

     PS : Fotografie prinášame v našom Fotoalbume II v priečinku Projektové vyučovanie dejepisu.

     Naši najlepší recitátori

     31.3.2010

     Včera sa v našej budove prvého stupňa na B 92 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Nuž a tu tú výsledky :

     Próza:

     1.miesto:  Zuzana Petrová(IV.A), 2.miesto: Matej Nota (III.A) a Hanka Hrubovská (IV.A), 3. miesto: Sofia Grittersová (III.A) a Štefan Ocilka (IV.A). 

     Poézia: 1.miesto: Rebeka Kľučárová (III.A), 2.miesto: Dávid Gajdzik (II.A) a Emka Fialová (II.A), 3. miesto: Bianka Vožňáková (II.A) a Kristína Vašková(IV.A).

     Jednotliví víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole 9.4. 2010.

     Všetkým recitátorom blahoželáme a tešíme sa na fotografie z tejto súťaže. Nájdete ich určite v našom Fotoalbume II.

     Čítajme si...2010

     31.3.2010

     Vo štvrtok 25.marca t.r. zažili naši žiaci z 5.A triedy netradičnú hodinu literatúry.

     Čím bola táto hodina výnimočná?

     Tým, že sa konala v Hornozemplínskej knižnici. Zapojili sme sa tak  do projektu Čitateľský maratón. Každý piatak tu mohol ukázať, aké sú jeho čitateľské kvality. Môžem prezradiť, že čítanie knihy Zverinec na 7.poschodí zvládli naše deti na jednotku.

     Mgr.I.Paľková, učiteľka slovenčiny.

     Program Dňa katolíckych učiteľov na našej škole

     29.3.2010

     V stredu 7.apríla 2010 oslávime aj na našej škole Deň katolíckych učiteľov. Všetkým žiakom udelil riaditeľ školy voľno.

     Zamestnancov školy pozývame v tento deň na slávnosť.  

     Program dňa :

     9.00 hod. - sv.omša v budove gymnázia - Školská 650

     10.00 hod - duchovná obnova a program, ktorý pripravili žiaci gymnázia

     12.00 hod - spoločný slávnostný  obed

     Deň katolíckych učiteľov

     26.3.2010

     V stredu 7.apríla oslávime Deň katolíckych učiteľov. V tento deň slávime sviatok sv.Jána De La Salle, patróna katolíckych učiteľov.

     Kto bol tento svätec?

     Narodil sa v Remeši (Francúzsko) 30. apríla 1651 v aristokratickej rodine. Veľmi skoro pocítil povolanie ku kňazskej službe a pripravoval sa naň na Sorbone i v rodnom meste. Neskôr sa stal doktorom teológie. Bol vysvätený za kňaza 7. apríla 1678. Pochopil veľkú potrebu kresťanskej výchovy detí z najnižších sociálnych vrstiev. Utvoril prvú komunitu učiteľov - bratov v roku 1680. Úplne obnovil základné školstvo, zakladal odborné a technické školy aj učiteľské ústavy. Podľa vzoru chudobného Krista rozdal celý svoj majetok. Pre Bratov kresťanských škôl napísal Pravidlá aj iné náboženské a pedagogické diela. Veľmi miloval Cirkev a mládež. V svojej práci sa stretával aj s rôznymi prekážkami zo strany súkromných učiteľov a cirkevnej vrchnosti. Zomrel 7. apríla 1719, jeho posledné slová boli: ,, Vo všetkom, čo sa mňa týka, klaniam sa vôli Božej". Bol blahorečený Levom XIII. 19. februára 1888 a tým istým pápežom bol svätorečený 24. mája 1900. Pápež Pius XII ho vyhlásil za patróna učiteľov 15. mája 1950. V roku 1964 bola socha Jána de La Salle umiestnená v centrálnej časti baziliky sv. Petra v Ríme. Telesné pozostatky sú uctievané v generálnom dome v Ríme. Jeho sviatok je pre celú cirkev 7. apríla a v Inštitúte 15. mája. okrem toho sa 26. januára spomína prenesenie jeho relikvií a 17. novembra posviacka Kostola sv. Jána de La Salle v Ríme.

     Modlitba:
     Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých a pravých kresťanov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

     zdroj : http://gsb.lasalle.sk/

     Prijatie u primátora

     26.3.2010

     Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, prijal dnes primátor mesta PhDr.Tomáš Lešo učiteľov vranovských škôl. Ocenenie z rúk primátora prijali aj naši učitelia - Mgr. Lucia Hudáková, učiteľka v materskej škole, PaedDr.Ing. Peter Orendáč, učiteľ základnej školy a Ing.Stanislav Petro, učiteľ gymnázia.

     Pasovanie do radov čitateľov

     25.3.2010

     V rámci týždňa slovenských knižníc pripravila v utorok 23. marca t.r. naša Hornozemplínska knižnica vo Vranove slávnostné Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj naši prváci spolu s pani učiteľkou Mgr. L.Kentošovou. Po pasovaní nasledovanie vystúpenie DDS Korálky.

     Noc s Andersenom

     25.3.2010

     Hornozemplínska knižnica, Knihovna B.B.Buchlovana, Uherské Hradiště, SKIP ČR, Spolok slovenských knihovníkov aj v roku 2010 organizujú medzinárodné podujatie na podporu detského čítania a na ukončenie akcie MAREC-MESIAC KNIHY A INTERNETU - NOC S ANDERSENOM.  Začiatok  v piatok 26. marca 2010 o 19:30 hod. a koniec 27. marca 2010 o 8.00 hod.

     viac info na www.vthk.sk

     ĎAKUJEME za 2 %

     Chceme vysloviť úprimné poďakovanie mnohým z vás, ktorí nám píšete a chcete darovať svoje 2 percentá práve našej škole. Ozývajú sa nám známi ľudia, ale aj osoby, ktoré možno ani nepoznáme, ale oni poznajú nás. Vďaka za dôveru a ochotu pomôcť našim deťom.

     Foto z krížovej cesty na B 92

     19.3.2010

     Do nášho Fotoalbumu II. sme pridali nádherné fotografie z hranej krížovej cesty v budove I.stupňa na B 92. Nájdeti ich v priečinku Krížová cesta na B 92 - pôst 2010.

     Krížová cesta na B 92

     18.3.2010

     Je čas pôstu, čas, kedy je treba zastaviť sa a rozjímať. Modlíme sa krížovú cestu nielen v našich kostoloch, ale aj v škole. Naši štvrtáci pripravili včera modlitbu krížovej cesty v budove I.stupňa na B 92. Čoskoro nájdete v našom fotoalbume aj fotografie z tejto akcie.

     Pozývame vás do gymnázia

     Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našom Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi, že v školskom roku 2010/2011 otvárame jednu triedu 4-ročného študijného odboru s počtom žiakov 30 a jednu  triedu 8-ročného študijného odboru s počtom žiakov max. 30. 

     Kritériá prijímacích skúšok nájdete na webovej stránke gymnázia (vľavo v odkazoch) v priečinku Prijímacie konanie.

     Príďte medzi nás! Sme otvorení každému.

     Bližšie informácie aj na czsvranov@gmail.com alebo telefonicky na 4464281 alebo 0904 509 150.

     Darujte nám prosím 2%

     25.2.2010

     Milí rodičia, priatelia našej školy. Prosíme vás o darovanie 2% dane pre našej Rodičovské spoločenstvo. Ak nám chcete  pomôcť tlačivá nájdete na internetovej stránke :

     http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=5864

      

     Tlačivá vám poskytneme v každej našej budove a tiež zašleme mailom.

     Kontaktujte nás prosím na č.t. 4464281, czsvranov@gmail.com, gfa1@post.sk.

      

     ĎAKUJEME!

      

     Údaje o prijímateľovi :

     Obchodné meno alebo názov :

     (12) Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo

     (13) Školská 650, 09302 Vranov nad Topľou

     Právna forma

     (14) Občianske združenie

     Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID)

     (15) 37937120

     Nádherné fotografie zo zápisu

     19.1.2010 Ešte stále nám pribúdajú fotografie zo Zápisu do 1.ročníka našej cirkevnej základnej školy. Atmosféru zápisu si môžete "vychutnať" aj vy. Kliknite si na na Fotoalbum II a vyberte si galériu Zápis do 1.ročníka.
     My teda budeme mať nádherných prváčikov!

     V budúcom školskom roku otvárame dve triedy prvákov

     17.1.2010 Slávnostný zápis je v plnom prúde ( je nedeľa 16.30 hod. ) a my máme čerstvú správu, že sa zapísal dostatok detí do prvého ročníka a tak v budúcom školskom roku otvoríme dve triedy prvákov.
     Vyslovujeme velikánsku vďaku všetkým rodičom, ktorí nám dôverujú a zveria nám svoje deti, aby sme ich vychovávali a vzdelávali v Duchu Evanjelia, s láskou, pokojom a kvalitne.

     Pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej, chce aj touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave zápisu do prvého ročníka. Počas celého zápisu vládne nádherná atmosféra a všetci sa u nás cítia veľmi dobre.

     No a ako to na zápise vyzeralo si môžete pozrieť v našom Fotoalbume II (galéria Zápis do prvého ročníka - 17.1.2010). Postupne tam pridáme fotografie a verte sú úžasné a krásne.

     Nové stupnice platových taríf platné od 1.1.2010

     5.1.2010 Ministerstvo školstva SR v nadväznosti na platnosť Nariadenia Vlády SR č. 578/2009 Z.z.vydalo Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.januára 2010.
     My vám tento dokument prinášame aj na našej webovej stránke v priečinku Dokumenty školy.
     zdroj : www.minedu.sk

     Ponúkame prácu učiteľovi

     25.11.2009 Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou ponúka pracovnú príležitosť v novom školskom roku učiteľovi s aprobáciou fyzika/chémia, resp. fyzika / informatika.
     Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky Vyhlášky 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov nás môžu kontaktovať na č.t. 4464281, 0904 509150 alebo mailom czsvranov@post.sk

     Duchovné obnovy v tomto školskom roku

     6.10.2009 Podľa Plánu duchovných akcií,ktorý vypracovala predmetová komisia náboženstva pravidelné duchovné obnovy zamestnancov školy sa v tomto školskom roku uskutočnia následovne :

     8. október 2009
     19. november 2009
     8. december 2009
     28. január 2010
     25. február 2010
     18. marec 2010
     15. apríl 2010
     20. máj 2010
     10. jún 2010
     Čas : 14.15 hod.
     Miesto : Katechetická miestnosť

     Krúžky na I.stupni

     18.9.2009 Aj na prvom stupni ponúkame našim žiakom činnosť v týchto krúžkoch :

     Mgr. Anna Ďuríková - Z každého rožka troška,
     Mgr. Lucia Kentošová - Brúsime si jazýček,
     Mgr. Mária Vargová - Pohybové hry,
     Mgr. Zuzana Hrubovská - Spevácky krúžok.
     Bližšie informácie vám radi poskytnú učitelia.

     Aký - kedy - kto vedie - jednoducho o krúžkoch

     17.9.2009 V tomto školskom roku ponúkame našim žiakov II.stupňa v budove na Námestí Jána Pavla tieto krúžky :

     Prírodopisný krúžok - utorok - 13:45-15:15 - RNDr. Bradovková - 5 – 9 roč.

     Literárno-dramatický krúžok - streda - 13:30-15:45 - Mgr. Paľková - 5 – 9 roč.

     Futbalový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr.Petro - 7 – 9 roč.

     Počítačový - internetový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - Mgr.Tušim - 5 – 9 roč.

     Matematika navyše - utorok - 13:45-15:15 - Mgr. Chytra - 5 – 9 roč.

     Spevácky krúžok - streda - 13:45-15:15 - Mgr. Tomášová - 5 – 9 roč.

     Praktická slovenčina - pondelok - 13:45-15:15 - Mgr. Krajníková - 9 roč.

     Filmový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr. Magurová - 5 – 9 roč.

     Mediálny krúžok - utorok - 13:45-15:15 - Mgr. Bak - 5 – 9 roč.

     Plavecký krúžok - bazén - utorok - 13:45-15:15 - PaedDr.Nadzam - 5 – 9 roč.

     Hudobný a gitarový krúžok - utorok - 13:45-15:15 - Mgr. Dzurjanin - 5 – 9 roč.


     Rozpis krúžkov nájdete aj v priečinku Oznamy rodičom. Prajeme všetkým príjemné chvíle strávené v krúžkoch.

     Oznam pre stravníkov

     3.9.2009 Riaditeľka Školskej jedálne, Sídlisko Lúčna Vranov nad Topľou oznamuje :
     Stravné sa platí :
     1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu vo vašej banke z vášho účtu na účet školskej jedálne 1637730953/0200. Je potrebné zadať sumu
     a) žiak I.stupňa ZŠ - 16,60 €
     b) žiak II.stupňa ZŠ - 17,92 €
     c) učitelia - 15,94 €
     d) gymnázium - (kvinta - oktáva a štvorročná forma) - 19,92 €.
     Príkaz zadajte mesačne vždy na 15-teho mesiac dopredu. Variabilný symbol obdržíte osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ

     2. bezhotovostne - cez internetbanking
     3. poštovou poukážkou - adresa príjemcu : Školská jedáleň, Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II., 093 01 Vranov nad Topľou

     Poplatky za stravu :
     I.stupeň - 0,82 € na deň
     II.stupeň - 0,89 € na deň
     Učitelia - 0,79 € na deň
     Gymnázium (kvinta - oktava) - 0,99 € na deň

     Poplatok za identifikačnú kartu na výdaj stravy - 1,66 €.

     Odhlásiť zo stravovania sa môžete aj prostredníctvom našej www stránky v časti Odhlásenie z obedov.
     Všetky informácie dostane písomne každý prihlásený žiak. Informácie pre rodičov a stravníkov sú súčasťou prihlášky na obed, ktorú obdrží každý stravník písomne.

     MODLITBA K ROKU KŇAZOV

     10.8.2009 Pane Ježišu,

     ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz teba a zosobnenie tvojej pastierskej lásky.

     Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento Rok kňazov.

     Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou; aké jednoduché je tvoje Božie slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijíma kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.

     Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili, aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa otvoria tvojmu volaniu.

     Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti, ktoré konáš, keď kňaz dokáže „priniesť lásku do svojej farnosti“.

     Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované tvojím Svätým Duchom.

     No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci mohli obracať na tvojho nebeského Otca rovnakými slovami, aké používal svätý Ján Mária Vianney, keď sa modlieval:

     „Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života.
     Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval.
     Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne...
     Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu.
     Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný;
     a pretože mi umožňuješ, aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi.
     Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil, že ťa milujem“. Amen.

     (porov. KKC, Trnava : SSV, 1999, 2658.)

     Kvalita priniesla úrodu

     19.6.2009 V týchto dňoch zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) výsledky externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Nuž a výsledky sú fantastické. Naši maturanti sa v anglickom jazyku umiestnili najvyššie v Prešovskom a Košickom kraji, ale čo je ešte úžasnejšie na celom Slovensku sme spomedzi gymnázií obsadili nádherné tretie miesto.
     Za nás hovoria výsledky ... A to je ten najkrajší dar pre všetkých učiteľov, ktorí sa naplno venujú žiakom.
     Veľmi sa tešíme z tohto úspechu.
     Ak chcete vedieť viac o maturite kliknite na stránku http://www.nucem.sk/sk/maturita#532.
     ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa pričinili o tento historický úspech.

     Cirkevné školy na maturitách obstáli najlepšie

     3.6.2009 To, že v našej škole ide o kvalitu sa jasne ukázalo. Nuž, nebojte sa dať dieťa do cirkevného gymnázia.

     Najprv výsledky našich žiakov v externej časti maturitnej skúšky - kód školy 573152 Gymnázium sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou:
     slovenský jazyk a literatúra - 80,4 %
     matermatika - 69,0 %.
     Nuž a teraz oficiálne výsledky zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR :

     V externej časti maturitnej skúšky obstáli gymnáziá v porovnaní so strednými odbornými školami (SOŠ) výrazne lepšie, a to vo všetkých predmetoch. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj: Je to prirodzené, lebo práve gymnáziá majú za úlohu najlepšie pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole. Úlohou stredných odborných škôl je vychovávať svojich žiakov najmä pre prax.

     Kým zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli gymnazisti 74,3 % úspešnosť, študenti SOŠ iba 57,4 %. Porovnateľný rozdiel bol zaznamenaný v predmetoch matematika (gymnáziá 56 %, SOŠ 39,6 %), ale aj maďarský jazyk a literatúra (gymnáziá 69,7 %, SOŠ 53,1 %)...

     Z hľadiska zriaďovateľa sa najvýraznejšie rozdiely prejavili medzi súkromnými a cirkevnými školami, a to v prospech cirkevných. Ide najmä o predmety slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika a nemecký jazyk úroveň B2. V ostatných predmetoch sú rozdiely medzi súkromnými a cirkevnými školami zanedbateľné. Rovnako sa nepotvrdili výrazné rozdiely medzi štátnymi a súkromnými, ako aj štátnymi a cirkevnými školami.
     zdroj : www.minedu.sk


     Ďalšie novinky nájdete v Archíve noviniek. Stojí zato prečítať si ich :-)


     Ako administrátor si môžete upraviť tieto stránky. Vaši návštevníci neuvidia túto časť stránky. Pozrite si aj návod.
     Stiahnite si PDF verziu návodu.
      Nastavenia všetkých stránok
      Upraviť túto stránku
      
      
      
      

      

      

     Veľký piatok

     Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

     Zelený štvrtok

     1.4.2010

     Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých.
     V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rapkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený.
     Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažené oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade.

     zdroj : www.velkanoc.cz

     Pašiové hry v angličtine

     31.3.2010

     My, kresťania, prežívame v týchto dňoch nádherné dni príprav na veľkonočné sviatky.

     Čo sa všetko stalo pred 2000 rokmi, ako to vlastne vtedy bolo?
     Prečo bol Pán Ježiš ukrižovaný?

     O tom všetkom rozpovedali študenti Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou svojim spolužiakom a učiteľom v pašiových hrách a to v anglickom jazyku v stredu 31.marca. Boli to úžasné chvíle prežité v tomto spoločenstve. Mnohým z nás vypadli slzy šťastia z toho, že máme tak nádherné a talentované deti, ktoré dokázali prežiť staré chvíle naplno a s láskou.Vďaka patrí Mgr.Z.Džurdženíkovej, Mgr. D.Babjačkovej, Mgr. E.Grajcarovej, všetkým účinkujúcim a školskej hudobnej skupine Inside.

     Nádherné fotografie nájdete na stránke nášho gymnázia.  Kliknite vľavo na lište na Gymn.sv.Františka a tam na Fotoalbum.

     Niečo o vynálezoch...

     Žiaci 8. ročníka našej školy  si  v rámci  vyučovania dejepisu  tématický celok  o vede a technike spestrili  projektom, ktorého cieľom bolo  predstaviť spolužiakom vynálezy  priemyselnej revolúcie, ktoré zmenili náš svet a posunuli ho o krok vpred. To, že naši ôsmaci sú šikovní  dokázali perfektnými kresbami  na hlavnej chodbe školy. Zastavte sa  v našej budove na Námestí Jána Pavla II. (lúčna) a sami uvidíte.......

     PaedDr.E.Nadzam

     PS : Fotografie prinášame v našom Fotoalbume II v priečinku Projektové vyučovanie dejepisu.

     Naši najlepší recitátori

     31.3.2010

     Včera sa v našej budove prvého stupňa na B 92 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Nuž a tu tú výsledky :

     Próza:

     1.miesto:  Zuzana Petrová(IV.A), 2.miesto: Matej Nota (III.A) a Hanka Hrubovská (IV.A), 3. miesto: Sofia Grittersová (III.A) a Štefan Ocilka (IV.A). 

     Poézia: 1.miesto: Rebeka Kľučárová (III.A), 2.miesto: Dávid Gajdzik (II.A) a Emka Fialová (II.A), 3. miesto: Bianka Vožňáková (II.A) a Kristína Vašková(IV.A).

     Jednotliví víťazi nás budú reprezentovať na okresnom kole 9.4. 2010.

     Všetkým recitátorom blahoželáme a tešíme sa na fotografie z tejto súťaže. Nájdete ich určite v našom Fotoalbume II.

     Čítajme si...2010

     31.3.2010

     Vo štvrtok 25.marca t.r. zažili naši žiaci z 5.A triedy netradičnú hodinu literatúry.

     Čím bola táto hodina výnimočná?

     Tým, že sa konala v Hornozemplínskej knižnici. Zapojili sme sa tak  do projektu Čitateľský maratón. Každý piatak tu mohol ukázať, aké sú jeho čitateľské kvality. Môžem prezradiť, že čítanie knihy Zverinec na 7.poschodí zvládli naše deti na jednotku.

     Mgr.I.Paľková, učiteľka slovenčiny.

     Moderná škola očami detí

     30.3.2010

     zdroj : www.minedu.sk

     Výtvarná súťaž Moderná škola, ktorú v týchto dňoch vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, je ďalšie zo série tematicky orientovaných podujatí zameraných na umelecké zachytenie modernej školy očami detí. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, ktoré uskutočňujú projekty schválené v rámci výziev vyhlásených v operačnom programe Vzdelávanie a spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu.


          „Pozitívna skúsenosť s minuloročným organizovaním fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív nás povzbudila k vyhláseniu ďalšej, tentoraz výtvarnej súťaže. Naším zámerom je cez umeleckú tvorbu detí priblížiť verejnosti rôznorodé aktivity a netradičné metódy vyučovania používané v rámci projektov škôl, motivovať žiakov a súťaživou formou ich podnietiť ku kreatívnej činnosti," povedala na margo vyhlásenej súťaže generálna riaditeľka agentúry Ing. Alexandra Drgová.


          Agentúra chce prostredníctvom výtvarných prác žiakov predstaviť verejnosti úspešné projekty a podporiť tvorivé prostredie na základných školách. Súťaží sa v dvoch kategóriách - prvá je určená pre žiakov 1. stupňa a druhá pre 2. stupeň základných škôl, pričom do výberu bude zaradená maximálne jedna výtvarná práca autora. Mladí výtvarníci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku i formát. Najdôležitejšími kritériami odborného hodnotenia budú tvorivosť, originalita a náročnosť použitej výtvarnej techniky. Výtvarné práce je potrebné zasielať poštou na adresu agentúry do 14. apríla 2010.
          Autorom víťazných prác odovzdá vecné ceny v podobe výtvarných potrieb podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Inšpiráciou pre ich ďalšiu prácu a rozvoj umeleckého nadania bude iste aj možnosť zúčastniť sa na tvorivých dielňach pod vedením umeleckých výtvarníkov. Najlepšie diela plánujú organizátori súťaže vystaviť v priestoroch agentúry a jej regionálnych informačných kanceláriách v rámci celého Slovenska.
          Prihlasovací formulár a bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

     Bratislava 30. marec 2010

     Program Dňa katolíckych učiteľov na našej škole

     29.3.2010

     V stredu 7.apríla 2010 oslávime aj na našej škole Deň katolíckych učiteľov. Všetkým žiakom udelil riaditeľ školy voľno.

     Zamestnancov školy pozývame v tento deň na slávnosť.  

     Program dňa :

     9.00 hod. - sv.omša v budove gymnázia - Školská 650

     10.00 hod - duchovná obnova a program, ktorý pripravili žiaci gymnázia

     12.00 hod - spoločný slávnostný  obed

     Deň katolíckych učiteľov

     26.3.2010

     V stredu 7.apríla oslávime Deň katolíckych učiteľov. V tento deň slávime sviatok sv.Jána De La Salle, patróna katolíckych učiteľov.

     Kto bol tento svätec?

     Narodil sa v Remeši (Francúzsko) 30. apríla 1651 v aristokratickej rodine. Veľmi skoro pocítil povolanie ku kňazskej službe a pripravoval sa naň na Sorbone i v rodnom meste. Neskôr sa stal doktorom teológie. Bol vysvätený za kňaza 7. apríla 1678. Pochopil veľkú potrebu kresťanskej výchovy detí z najnižších sociálnych vrstiev. Utvoril prvú komunitu učiteľov - bratov v roku 1680. Úplne obnovil základné školstvo, zakladal odborné a technické školy aj učiteľské ústavy. Podľa vzoru chudobného Krista rozdal celý svoj majetok. Pre Bratov kresťanských škôl napísal Pravidlá aj iné náboženské a pedagogické diela. Veľmi miloval Cirkev a mládež. V svojej práci sa stretával aj s rôznymi prekážkami zo strany súkromných učiteľov a cirkevnej vrchnosti. Zomrel 7. apríla 1719, jeho posledné slová boli: ,, Vo všetkom, čo sa mňa týka, klaniam sa vôli Božej". Bol blahorečený Levom XIII. 19. februára 1888 a tým istým pápežom bol svätorečený 24. mája 1900. Pápež Pius XII ho vyhlásil za patróna učiteľov 15. mája 1950. V roku 1964 bola socha Jána de La Salle umiestnená v centrálnej časti baziliky sv. Petra v Ríme. Telesné pozostatky sú uctievané v generálnom dome v Ríme. Jeho sviatok je pre celú cirkev 7. apríla a v Inštitúte 15. mája. okrem toho sa 26. januára spomína prenesenie jeho relikvií a 17. novembra posviacka Kostola sv. Jána de La Salle v Ríme.

     Modlitba:
     Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých a pravých kresťanov. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

     zdroj : http://gsb.lasalle.sk/

     Prijatie u primátora

     26.3.2010

     Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, prijal dnes primátor mesta PhDr.Tomáš Lešo učiteľov vranovských škôl. Ocenenie z rúk primátora prijali aj naši učitelia - Mgr. Lucia Hudáková, učiteľka v materskej škole, PaedDr.Ing. Peter Orendáč, učiteľ základnej školy a Ing.Stanislav Petro, učiteľ gymnázia.

     Pasovanie do radov čitateľov

     25.3.2010

     V rámci týždňa slovenských knižníc pripravila v utorok 23. marca t.r. naša Hornozemplínska knižnica vo Vranove slávnostné Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj naši prváci spolu s pani učiteľkou Mgr. L.Kentošovou. Po pasovaní nasledovanie vystúpenie DDS Korálky.

     Noc s Andersenom

     25.3.2010

     Hornozemplínska knižnica, Knihovna B.B.Buchlovana, Uherské Hradiště, SKIP ČR, Spolok slovenských knihovníkov aj v roku 2010 organizujú medzinárodné podujatie na podporu detského čítania a na ukončenie akcie MAREC-MESIAC KNIHY A INTERNETU - NOC S ANDERSENOM.  Začiatok  v piatok 26. marca 2010 o 19:30 hod. a koniec 27. marca 2010 o 8.00 hod.

     viac info na www.vthk.sk

     V nedeľu posúvame ručičky hodiniek o hodinu dopredu

     25.3.2010

     V nedeľu 28. marca o 02:00 si ručičky hodiniek posunieme na 03:00.

      

     Na stredoeurópsky čas tento rok opäť prejdeme 31. októbra.

     Na území Slovenska bol letný čas po prvý raz zavedený od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. V roku 1999 sa po prvý raz končil letný čas v októbri, dovtedy sa stredoeurópsky čas na Slovensku začínal v závere septembra.

     Cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energiou a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Kritici však tvrdia, že nejde o tak výraznú úsporu, naopak, niektorým ľuďom narúša biorytmus a spôsobuje zdravotné problémy. zdroj : www.noviny.sk

     Pozvánka na púť s rádiom LUMEN

     24.3.2010

     Rádio Lumen pri príležitosti Roku Kňazov pozýva na Šiestu rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove s mottom "Kristovo kňazstvo ako dar Božieho milosrdenstva", ktorá sa uskutoční v sobotu 8. mája 2010. Cieľom púte je napĺňať ducha modlitby, obety a lásky, upriamiť pozornosť na tých, ktorí majú odvahu nasledovať Krista a chcú byť sluhami Kristovho poslania.

     Program púte 8.5.2010:

     06.00 – 09.00 Ranné spojenie – priamy prenos z Krakova /len vo vysielaní Rádia Lumen/
     09.00 – 09.30 Otvorenie púte a privítanie pútnikov
     09.30 – 10.30 Modlitba posvätného slávnostného ruženca
     10.30 – 12.30 Slávnostná svätá omša
     12.30 - 13.30 Obedná prestávka
     13.30 – 14.15 Hudobný program - hrá hudobná skupina Peter Milenky a Jozef Bubnár
     14.15 – 14.45 Pásmo o kňazovi - spovedníkovi sr. Faustíny Kowalskej – Božom Sluhovi Michalovi Sopočkovi
     14.45 – 15.00 Príprava na Hodinu milosrdenstva
     15.00 – 15.30 Modlitba Hodiny Božieho Milosrdenstva
     15.30 – 16.00 Poďakovanie, požehnanie devocionálií, záver púte

     Podrobnejšie informácie o rozhlasovej púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove získate v pracovných dňoch:

     - na telefónnych číslach 048/471 08 10 alebo 048/471 08 31
     - na Lumen linke každý štvrtok od 16.00 do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144
     - e-mailom na adrese: put@lumen.sk

     zdroj : www.rimkat.sk

     Biele stužky

     25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.
      
     Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!

     viac nájdete na : http://www.25marec.sk/.

     ĎAKUJEME za 2 %

     Chceme vysloviť úprimné poďakovanie mnohým z vás, ktorí nám píšete a chcete darovať svoje 2 percentá práve našej škole. Ozývajú sa nám známi ľudia, ale aj osoby, ktoré možno ani nepoznáme, ale oni poznajú nás. Vďaka za dôveru a ochotu pomôcť našim deťom.

     Foto z krížovej cesty na B 92

     19.3.2010

     Do nášho Fotoalbumu II. sme pridali nádherné fotografie z hranej krížovej cesty v budove I.stupňa na B 92. Nájdeti ich v priečinku Krížová cesta na B 92 - pôst 2010.

     Dnes slávia svoj sviatok muži menom JOZEF

     19.3.2010

     Dnes slávia svoj sviatok všetci muži a chlapci s menom JOZEF. Prajeme im teda hojnosť zdravia, pokoja, radosti a vždy ochotu pomôcť a poradiť v každej chvíli, tak ako pomáhal a radil Pánovi Ježišovi sv.Jozef. Nech je vo vašich srdciach vždy veľa lásky.

     Krížová cesta na B 92

     18.3.2010

     Je čas pôstu, čas, kedy je treba zastaviť sa a rozjímať. Modlíme sa krížovú cestu nielen v našich kostoloch, ale aj v škole. Naši štvrtáci pripravili včera modlitbu krížovej cesty v budove I.stupňa na B 92. Čoskoro nájdete v našom fotoalbume aj fotografie z tejto akcie.

     Poďme k našim škôlkárom

     17.3.2010

     Dnes vás pozývame na virtuálnu návštevu našej škôlky. Na webovej stránke www.cmsvranov.edupage.sk máme nádherné fotografie z ich života. Skúsme si tam kliknúť a potešiť sa pohľadom na našich najmenších.

     Tento týždeň myslíme na našich maturantov

     15.3.2010

     Tento týždeň budeme myslieť a modliť sa za našich maturantov z nášho gymnázia. Čaká ich dôležitý maturitný týždeň.

     Sme s vami, milí maturanti. Všetci žiaci a učitelia našej základnej školy vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého.

     No a čo sa o písomných maturitách píše na stránke ministerstva školstva? 

     V utorok 16. marca 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní na otvorení týždňa písomných maturít v Strednej odbornej škole Na pántoch 7 v Bratislave. Do Maturity 2010 sa zapojí  spolu 62 338 žiakov zo 756 stredných škôl, z toho 690 s vyučovacím jazykom slovenským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), jedna s vyučovacím jazykom ukrajinským a 36 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
          Maturantov až do piatku čakajú externé testy a písomné práce na zadané témy (okrem matematiky). Prvý deň budú písať všetci maturanti externý test (čas na vyplnenie 90 minút) a slohovú prácu (150 minút) zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s VJM).
          V stredu 17. marca 2010 čaká všetkých maturantov jeden vybraný cudzí jazyk, z ktorého budú písať externý test (úroveň B2 - 120 minút, úroveň B1 - 100 minút)  a slohovú prácu (60 minút). Vo štvrtok 19. marca 2010 budú maturanti písať externý test z matematiky (120 minút) a celý týždeň uzavrie externé testovanie (90 minút)  a slohová práca  (150 minút) z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl národnostných menšín.
          Aj v tomto roku bude pokračovať pilotný projekt maturity on-line. Vo vybraných 37 stredných školách bude elektronickou formou maturovať z predmetov anglický jazyk a matematika takmer  1 500 žiakov. Všetky informácie sú zverejnené na portáli www.maturita-online.sk.
          Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu -zúčastniť tohto riadneho termínu maturitných skúšok, je určený náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti, ktorý sa uskutoční v dňoch  27. až  30. apríla 2010 v školách, ktoré určia krajské školské úrady.
          Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Výsledky externej časti maturitnej skúšky dostanú školy v priebehu mája 2010, najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. V júni 2010 budú zverejnené celkové výsledky za celé Slovensko.
          Témy na slohovú prácu z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované v priamom prenose vo vysielaní Slovenského rozhlasu a následne zverejnené na internetových stránkach www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.modernaskola.sk, www.rozhlas.sk, na stránkach krajských školských úradov  (www.ksuba.sk, www.ksutt.sk, www.ksutn.sk, www.ksunr.sk, www.ksuza.sk, www.ksubb.sk, www.ksupo.sk, www.ksuke.sk) a školských výpočtových stredísk (www.svsba.sk, www.svsbb.sk, www.svspn.sk, www.svslm.sk, www.svsmi.sk). Témy na slohové práce z cudzích jazykov budú zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.
         Všetky informácie a pokyny k Maturite 2010 sú zverejnené na internetovej  stránke NÚCEM www.nucem.sk

     Účasť ministra: SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava, 8:30 hod.

     Počet prihlásených maturantov podľa predmetov

      Predmet

     Počet prihlásených maturantov

      Slovenský jazyk a literatúra

     59 715

      Slovenský jazyk a slovenská literatúra

     2 623

      Maďarský jazyk a literatúra

     2 623

      Ukrajinský jazyk a literatúra

     27

      Anglický jazyk

     42 713
     (B2 - 4 134, B1 - 38 579)

      Nemecký jazyk

     16 849
     (B2 - 893, B1 - 15 956)

      Francúzsky jazyk

     249
     (B2  - 105, B1 - 144)

      Ruský jazyk

     1 782
     (B2 - 31, B1 - 1 751)

      Španielsky jazyk

     83
     (B2 - 19, B1 - 64)

      Taliansky jazyk

     12
     (B2 - 4, B1 - 8)

      Matematika

     9 787


     Bratislava 15. marec 2010

     zdroj : www.minedu.sk

      

     Modlitby matiek

     14.3.2010

     V dňoch 12.-.14.marca 2010 sa konalo pravidelné modlitbové stretnutie matiek z celého Slovenska vo Svite, ktoré sa koná vždy raz ročne v pôstnom období. Tohto roku sme sa v modlitbách zvlášť zamýšľali nad tým, aké zámery má s našimi deťmi Boh. Nie je to práve najľahšia modlitba, lebo všetky si myslíme, že vieme, čo je pre naše deti najlepšie. Mali by sme sa modliť za milosť, aby sme čoraz lepšie chápali, ktorým smerom sa podľa Pánovej vôle má uberať náš vlastný život i život našich detí. Nesmieme dovoliť, aby Božia vôľa bola zahmlená našimi predstavami o tom, čo je pre naše deti najlepšie.

     Zamýšľali sme sa nad starozákonným čítaním z knihy proroka Daniela o tom, ako sa Daniel napriek zákazu modlil k svojmu Bohu a kvôli modlitbe sa ocitol v jame levovej. Aj s nami matkami je to tak. Modlíme sa k Bohu za svoje deti a napriek tomu sa ocitáme v rôznych problémoch, ťažkostiach, sme nepochopené, sme akoby v jame levovej. Je to naša krížová cesta, v cieli ktorej však nie je kríž a hrob, ale víťazstvo kríža – zmŕtvychvstanie. Preto sa nám Ježiš prihovára na našej krížovej ceste a pripomína nám, aby sme mu dôverovali.

     Zaujímavá bola prednáška českej spisovateľky, psychologičky Kateřiny Lachmanovej, pretože nás obohatila aj svojimi poznatkami a duchovne nás povzbudila, aby sme správne viedli svoje deti aj tým, že im ponecháme slobodu. Nemôžeme viesť svoje deti podľa svojich predstáv a už vôbec nie modliť za to, čo by sme si my priali, pretože to je príčinou mnohých zranení a takáto modlitba je skôr kliatbou.

     Počas stretnutia sme mali priestor na spoločné zdieľanie i na svedectvá, na modlitby matiek spoločné i v tichosti.

     Sv.omšu v sobotu celebroval náš pomocný biskup Mons.S.Stolárik, ktorý zdôraznil, že matky hýbu kolískami. Matky sú tie, ktoré prvé učia správne viesť svoje deti, ktoré formovujú ich svedomie. Matka je tá, ktorá ide tou krížovou cestou výchovy svojich detí. Je to cesta mnohých pádov, ale i vstávaní. Láska je však trpezlivá, dobrotivá... Napriek tomu láska nemôže byť klamlivá, dôležité je žiť ju v pravde.

     Po sv.omši nás všetkých o.biskup prekvapil – a to nielen nás, ale i organizátorky – tým, že ohlásil príchod ďalšieho hosťa. Popri svojich povinnostiach nás prišiel pozdraviť otec kardinál Jozef Tomko, ktorý sa nám prihovoril na „materskú tému“, pri ktorej je možné vyriešiť neriešiteľné problémy a na záver nám udelil pápežské požehnanie.

     Ďakujeme Bohu, že nás pozval na toto stretnutie modlitieb matiek vo Svite, kde sme sa duchovne posilnili a načerpali potrebných síl do našich životov.

     Marta Sabolčáková

     Pozývame vás do gymnázia

     Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našom Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi, že v školskom roku 2010/2011 otvárame jednu triedu 4-ročného študijného odboru s počtom žiakov 30 a jednu  triedu 8-ročného študijného odboru s počtom žiakov max. 30. 

     Kritériá prijímacích skúšok nájdete na webovej stránke gymnázia (vľavo v odkazoch) v priečinku Prijímacie konanie.

     Príďte medzi nás! Sme otvorení každému.

     Bližšie informácie aj na czsvranov@gmail.com alebo telefonicky na 4464281 alebo 0904 509 150.

     Monitor pod dohľadom inšpektora

     10.3.2010

     V týchto chvíľach prebieha celoslovenské testovanie žiakov IX.ročníka vo všetkých základných školách. Testovania deviatakov na našej škole sa zúčastňuje okrem dvoch externých pozorovateľov aj zástupca Štátnej školskej inšpekcie z Prešova.

     Celý priebeh je teda dôkladne monitorovaný. Sme vďační aj za túto inšpekciu. Za deviatakov sa modlíme.

     MONITOR 2010

     9.3.2010

     Zajtra sa začne aj na našej škole certifikačné testovanie žiakov našich deviatakov. Ide o test čitateľskej a matematickej gramotnosti.

     Nuž milí deviataci, myslíme na vás, modlíme sa za vás a veríme, že preukážete najlepšie ako viete svoje vedomosti a odvďačíte sa  svojim učiteľom, ale aj  rodičom za celé roky mravenčej práce. Prajeme, aby ste sami sebe dokázali, že ste naozaj dobrými deťmi a žiakmi.

     Priemér na návšteve ministerstva školstva

     5.3.2010

      

     Na dnešnej kontrolnej návšteve na Ministerstve školstva SR podporil predseda vlády SR Róbert Fico snahu podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja zabezpečiť kvalitné vysoké školy na Slovensku.

          Vo svojom vystúpení sa dotkol všetkých oblastí spadajúcich pod tento rezort - regionálne školstvo, oblasť športu či práca s mládežou. Fungovanie legislatívnej činnosti ministerstva označil za excelentné, ocenil aj čerpanie eurofondov a snahu, ktorú ministerstvo vyvíja v rámci rozvoja vedy a výskumu. Zároveň vyjadril názor, že ministerstvo školstva naďalej zostane rezortom, v ktorom sa nebudú znižovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

     zdroj : www.minedu.sk

     Z tlačovej konferencie ministra školstva

     3.3.2010

     O týždeň - 10. marca 2010 sa uskutoční hlavné certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Ako informoval na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, zúčastní sa ho 48 tisíc deviatakov na takmer 1 500 základných školách. Okrem toho sa na vybranej vzorke 109 škôl uskutoční 29. apríla 2010 testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti. Jeho cieľom je overiť, ako dokážu naši žiaci využiť získané vedomosti pri riešení praktických úloh.
          Externá maturitná skúška stredoškolákov sa začne 16. marca 2010 slovenským jazykom a literatúrou a slovenským jazykom a slovenskou literatúrou, pokračovať bude cudzím jazykom 17. marca. O deň neskôr budú maturanti písať test z matematiky a 19. marca sa uskutoční maturitná skúška z vyučovacieho jazyka pre žiakov škôl národnostných menšín. Aj v tomto roku bude pokračovať pilotný projekt maturity on-line. Vo vybraných 37 stredných školách bude elektronickou formou maturovať z predmetov matematika a anglický jazyk takmer 1500 žiakov.
          Na stretnutí minister Ján Mikolaj podčiarkol význam celonárodných testovaní našich žiakov, pretože „poskytujú  informáciu o úrovni vzdelávania a vývoji školstva na Slovensku. A práve úroveň vedomostí žiakov vypovedá o kvalite našich škôl."

     zdroj : www.minedu.sk

     Príprava na MONITOR

     3.3.2010

     Naši deviataci prežívajú teraz náročné dni plné učenia sa a nasávania vedomostí. Na budúci týždeň ich totižto čaká MONITOR 2010.

     Nuž milí deviataci, myslíme na vás a prajeme vám, aby ste sa čo najviac naučili a dokázali, že ste dobre pripravení na štúdium na strednej škole.

     Púť učiteľov

     1.3.2010

     Združenie kresťanských pedagógov Slovenska a Klub kresťanských pedagógov v Prešove nás pozývajú na 7. celoslovenskú púť učiteľov, ktorá sa uskutoční v Prešove, v sobotu 8.mája v Konkatedrále sv.Mikuláša.

     Program :

     9.20 hod. - Dvadsať rokov činnosti ZKPS

     9.30 hod. - Príhovor : Kresťanstvo a súčasný relativizmus - SVEDOMIE - Prof.doc. ThDr.Jozef Leščinský, PhD.

     10.00 hod. - Modlitba posvätného ruženca

     11.00 hod. - Slávnostná sv.omša - celebruje J.E.Mons.Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup a generálny vikár

     13.30 hod. - Návšteva gréckokatolíckej Katedrály sv.Jána Krstiteľa

      

      

     Víkend v znamení duchovných cvičení

     26.2.2010

     Od piatku do nedele strávia naši učitelia dni plné duchovných slov a cvičení v Juskovej Voli. Duchovné cvičenie povedie duchovný otec z rádu verbistov - Spoločnosti Božieho Slova.

     Slovensko je v EÚ......

     25.2.2010

     Poviete si, no  kto by toto ešte nevedel....., a tak sme sa rozhodli  na hodinách OV práve hodiny o Európskej únii a Slovensku vyučovať  trocha netradične. Žiaci si na hodiny pripravili projekty o EÚ a Slovensku, ktoré  postupne prezentovali na hodinách  a teraz ich chceme ukázať vám všetkým. Nájdete ich na hlavnej chodbe  a môžete sa v nich dočítať aj to koľko obyvateľov má EÚ, či ktoré krajiny sem patria, alebo aké inštitúcie má EÚ? PaedDr.E.Nadzam

     Nuž a foto z projektov nájdete v našom Fotoalbume II.

     Darujte nám prosím 2%

     25.2.2010

     Milí rodičia, priatelia našej školy. Prosíme vás o darovanie 2% dane pre našej Rodičovské spoločenstvo. Ak nám chcete  pomôcť tlačivá nájdete na internetovej stránke :

     http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=5864

      

     Tlačivá vám poskytneme v každej našej budove a tiež zašleme mailom.

     Kontaktujte nás prosím na č.t. 4464281, czsvranov@gmail.com, gfa1@post.sk.

      

     ĎAKUJEME!

      

     Údaje o prijímateľovi :

     Obchodné meno alebo názov :

     (12) Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo

     (13) Školská 650, 09302 Vranov nad Topľou

     Právna forma

     (14) Občianske združenie

     Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO/SID)

     (15) 37937120

     Narodil sa človiečik

     23.2.2010

     Práve v tejto chvíli sme sa dozvedeli úžasnú správu. Dnes o 11.50 hod. prišiel na svet malý človiečik FILIP Majzlík. Tešíme sa spolu s jeho mamičkou našou pani učiteľkou Mgr. Mariankou Majzlíkovou a oteckom pánom učiteľom PaedDr.Róbertom Majzlíkom.

     Nuž milý Filip, vitaj na tomto svete. Prežívaj nádherné dni plné radosti, pokoja, zdravia, lásky, pohody a Božích milostí.

     Blahoželáme!!!

     Viete, čo máme nové?

     22.2.2010

     Milí žiaci,

     radi by ste sa dozvedeli niečo o známych osobnostiach nielen z našich, ale aj svetových dejín? Tak práve teraz sú hlavnej chodbe našej školy  v budove na Námestí Jána Pavla II.  (lúčna) práce našich deviatakov, ktorí  si v rámci hodín dejepisu s pánom učiteľom PaedDr.E.Nadzamom  pripravili referáty  o známych historických osobnostiach.

     Ako to vyzerá si môžete pozrieť aj v našom Fotoalbume II. v galérii Referáty o známych osobnostiach.

     Prvá pôstna nedeľa

     21.2.2010

     Prvú Prvú pôstnu nedeľu v období 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou slávia dnes katolíci, evanjelici a kresťania ďalších cirkví. Je to obdobie stíšenia, pokánia, modlitieb, kedy sa veriaci pripravujú na slávenie veľkonočných sviatkov.

     "Cieľom pôstu je, aby ľudia skutkami kajúcnosti a sebazaprením pracovali na sebe a smerovali k vyššej kvalite svojho života. Cirkev odporúča veriacim viac času ako inokedy venovať modlitbám, čítaniu Božieho slova, pokániu, orientovať sa na dobré skutky," povedal pre TASR pri príležitosti prvej pôstnej nedele generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek. "Pôst treba chápať v širšom slova zmysle, nielen ako zdržiavanie sa určitých jedál, najmä mäsitých pokrmov, ale celkove sa snažiť o sebazaprenie, zrieknutie sa rôznych zlozvykov, napríklad alkoholu či fajčenia. Je takisto žiaduce viac sa venovať iným ľuďom, navštíviť chorých, pomáhať tým, ktorí to potrebujú," pripomenul Mons. Formánek.

     V rímskokatolíckej cirkvi sa na prvú pôstnu nedeľu obvykle v kostoloch koná zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Počas pôstneho obdobia sa veriaci zúčastňujú na krížových cestách v kostoloch a na kalváriách, ktoré sa zvyknú konať najmä v piatok. Pripomínajú si takto utrpenie Ježiša Krista. Chrámové rúcho počas pôstu je fialové.

     Novou aktivitou vo farnostiach je podujatie s názvom Podeľme sa. Katolícke ženy po štvrtý raz pripravujú v pôstnom období polievky a druhý chod si odrieknu. Čiastku v približnej cene druhého jedla venujú na pomoc rodinám v núdzi.

     Súčasťou predveľkonočného pôstu je šesť pôstnych nedieľ. Známa je posledná, šiesta pôstna nedeľa, nazývaná aj Nedeľa utrpenia Pána či Kvetná nedeľa. Touto nedeľou sa týždeň pred Veľkou nocou začína Veľký alebo Svätý týždeň.

     Tento rok budú po štyroch rokoch všetky kresťanské cirkvi, vrátane pravoslávnej, sláviť Veľkonočnú nedeľu v rovnakom termíne - 4. apríla.

     Granty pre cirkevné školy

     20.2.2010

     TK KBS: Program vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku, ktorý funguje na základe spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a nemeckej nadácie Renovabis, ponúka verejnosti novú webstránku www.skolyrenovabis.sk.
     V sekcii Na stiahnutie návštevník nájde zoznam schválených projektov, či harmonogram aktivít programu v roku 2010. Uzávierka podávania projektov pre 1. kolo 2010 v rámci tohto programu je 23. februára 2010.

     Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

     E-mail: granty.bb@rcc.sk 
Mob: 0908 148 878

     Zápis detí do materskej školy

     10.2.2010 Riaditeľstvo CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2010 – 2011.

     1. Miesto a termín podávania žiadostí:

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2010 – 2011 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ na Dobrianskeho ulici 1494 dňa 24. februára 2010 v čase od 9.00 do 16.00 hod.
     Forma a priebeh zápisu:
     Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní zástupkyni riaditeľa MŠ.
     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD), predloží do 15. 4.2010 rozhodnutie o odklade PŠD.

     2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

     Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov, avšak možno prijať aj deti vo veku od dvoch rokov.
     Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
     Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch a to do 15. marca 2010 v čase od 10.00 - 16.00 hod. ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

     Jarné prázdniny

     10.2.2010 Huráááá. Už od pondelka čakajú na naše deti JARNÉ PRÁZDNINY. Nuž, užite si ich, zažite krásne dni plné snehu, lyžovačky, oddychu, zábavy a zdravia.

     Nové foto z karnevalu

     10.2.2010 O tom, že na karnevale vládla super nálada sa môžete presvedčiť vo Fotoalbume II, kde sme opäť pridali nové fotografie. Uvidíte, ako to vyzeralo na karnevale "malých ale aj veľkých".

     Zomrel vzácny človek

     10.2.2010 V utorok 9. februára 2010 Boh plný milosrdenstva povolal k sebe doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., m. prof. KU, bývalého dekana Filozofickej fakulty KU, spoluzakladateľa Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý ju budoval do poslednej chvíle svojho života utrpením, láskou, modlitbou, spomienkou. Veríme, že on je už v lepšom živote, že Pán Boh mu dal tú odmenu, ktorú svet dať nemôže.

     Budeme spomínať predovšetkým na dobrého človeka, na veriaceho muža, žičlivého a usmiateho profesora, ktorému záležalo na univerzite, na jej kvalite a katolicite, čoho symbolom bola jeho kancelária naplnená biblickými obrazmi prof. Hložníka. Nešlo len o dekoráciu, čo teraz lepšie chápeme, ale o jeho vzťah so svätcami Starého i Nového zákona, o osobné napĺňanie sa ich duchom a obsahom ich života pre službu univerzite.

     Človeka, ktorý miloval svoju rodnú zem, Slovensko, šľachetný slovenský národ a jeho kultúru, pieseň, báseň, rozprávky a vietor, ktorý ich rozniesol po celej slovenskej zemi od srdca Milana Rúfusa, Ladislava Hanusa či Janka Magu. Možno teraz sú tam spolu.

     Človeka, ktorý miloval hory, rád sa pred nimi skláňal, lebo nám ich dal Boh. Ktorý miloval lesy, potoky, pramenistú vodu, ktorej chuť opäť objavil v posledných dňoch svojho života na Spišskej Kapitule, kde sme ho viacerí z univerzity navštevovali. Niektorí zostávali s ním aj v noci: rodina, priatelia i kňazi.

     Všetci sme sa obohatili jeho hlbokou vierou, prežívaním prítomnosti Boha, modlitbou ruženca, túžbou po Eucharistii, pokojom v srdci i napriek zomieraniu a blízkej smrti, čo podľa neho je posledná návšteva Pána Ježiša, ktorý ho berie k sebe. Odišiel od nás dobrý, múdry a svätý človek, profesor, ktorý nám bude pomáhať z neba.

     Zádušná svätá omša sa uskutoční v stredu 10. februára 2010 o 12.00 h v Univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli.

     Pohrebná svätá omša a následné pohrebné obrady sa budú konať vo štvrtok 11. februára 2010 o 12.00 h v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

     V mene celej akademickej obce
     prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

     prevzaté z www.ku.sk

     Karneval aj na druhom stupni

     9.2.2010 V štvrtok sa chodba našej školy premenila na krásnu tanečnú sálu. Počas 4 hodín spevu a tanca sa nám predstavili naši žiaci ako veselé masky. Tie najkrajšie boli ocenené. Mnohí šťastlivci si domov doniesli aj výhry z tomboly.
     Do tanca hrala školská hudobná skupina INSIDE.
     Všetkým učiteľom ďakujeme za prípravu vydarenej akcie.
     To, ako sme sa zabávali, si pozrite vo Fotoalbume II.

     Karneval bol úžasný a krásny

     8.2.2010 V nedeľu sme prežili spolu s našimi deťmi z materskej školy a prvého stupňa základnej školy nádherné karnevalové popoludnie. V našom Fotoalbume II nájdete krásne fotografie z tejto vydarenej akcie.

     Daj hlas svojmu favoritovi

     7.2.2010 Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Prešove spustilo hlasovanie o naj fotografiu súťaže POVOLANIE. Na svojej webovej adrese ponúkajú prvú (A) skupinu fotografií. Hlasovanie za túto skupinu bude ukončené v nedeľu 14. februára o 24.00 hod. V pondelok, 14. 2. 2010, o 12.00 sa začne hlasovanie za skupinu B. Všetky bližšie informácie nájdete na www.premladez.sk
     zdroj : www.rimkat.sk

     KARNEVAL sa blíži!!!

     3.2.2010 Milé deti, všetkých vás srdečne pozývame na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.februára 2010 od 15.00 do 18.00 hod. v školskej jedálni Lúčna. Na všetky super masky čakajú pekné ocenenia. Nuž a naše pani učiteľky spolu s pánom riaditeľom vás opäť prekvapia... Chcete vedieť ako??? Príďte na karneval a uvidíte.

     Otec arcibiskup v Čaklove požehnal novú farskú budovu

     1.2.2010 Košický arcibiskup metropolita Alojz Tkáč požehnal v sobotu novú farskú budovu v obci Čaklov vo vranovskom dekanáte.
     Ide o mladú farnosť zriadenú 1. júla 2004.
     Doteraz mal duchovný správca fary v prenájme od miestnych obyvateľov starší domček, aby nemusel do farnosti dochádzať a mohol byť medzi svojimi veriacimi. Nová farská budova umožní rozšíriť pastoračné aktivity vo farnosti.
     Košický arcibiskup metropolita Alojz Tkáč v príhovore k prítomným uviedol, že duchovný otec sa má na fare dobre cítiť a farská budova má byť pre neho domovom, kde sa vždy rád a skoro vracia. „Keď prichádzajú do fary veriaci, má ich vľúdne prijať. Fara má byť miestom jeho odpočinku, relaxu, ale zároveň aj miestom štúdia, modlitby a prípravy na homílie a katechézu.“ Košický arcibiskup, metropolita Alojz Tkáč, ďalej vo svojom príhovore zdôraznil, že fara by mala byť večer osvetlená, aby veriaci videli, že je ich duchovný otec medzi nimi. Má dbať aj na okolie fary, aby bolo upravené a nezarastalo v lete burinou. Nech sa tam každý dobre cíti.
     Vo farnosti Čaklov a v jej filálke Zamutov žije spolu približne 2 500 rímskokatolíckych veriacich. Podla farára Iva Jakubíka, s výstavbou fary sa začalo v roku 2006. „Projekt rok predtým nám spracoval Ing. Ján Zajac.
     Farská budova je členená na administratívnu, pastoračnú a obytnú časť. Zariadenie priestrannej pastoračnej miestnosti potrvá azda aj niekoľko rokov, pretože v prvom rade je potrebné splatiť dlhy spojené s výstavbou fary.“
     Autorka: Mária Čigášová
     zdroj : www.rimkat.sk

     Nová výzva Ministerstva školstva

     1.2.2010 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Agentúra plánuje v tomto roku vyhlásiť štyri dopytovo-orientované výzvy s celkovou alokáciou finančných prostriedkov 92 miliónov eur. Predpokladaný mesiac vyhlásenia prvej priebežnej výzvy zameranej na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít je február 2010. V máji a októbri budú nasledovať výzvy orientované na premenu tradičnej školy na modernú pre stredné a základné školy. Výzva určená pre vysoké školy bude aktuálna v júli.
     Bližšie informácie k opatreniam, v rámci ktorých budú výzvy vyhlásené, plánované termíny vyhlásenia a uzávierok výziev, ako aj objem finančných prostriedkov je možné nájsť v časovom harmonograme. Ten bude zverejnený na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.
     zdroj : www.minedu.sk

     Zajtra je riadne vyučovanie

     1.2.2010 Dnes si užívame nádherné chvíle polročných prázdnin. Vonku je bielo a bielo a snehu je neúrekom.
     Nuž milí žiaci, užite si tento krásny deň. Nezabudnite však, že zajtra začína riadne vyučovanie. Aj napriek vyhlásenej kalamite l.stupňa v meste Vranov nad Topľou autobusy a mestská hromadná doprava jazdia podľa cestovného poriadku a tak vás čakáme oddýchnutých a plných síl do nového polroka školského roka.

     V matematickej olympiáde máme striebro

     29.1.2010 V stredu 27.januára sa uskutočnilo v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo matematickej olympiády na ktorej sa zúčastnilo v kategórii Z5 21 súťažiacich z 13 škôl.
     V tejto konkurencii obsadila krásne druhé miesto naša Erika Olahová z V.A triedy.
     Blahoželáme jej k tomuto úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Mgr.Dzurjaninovi, ktorý Eriku na olympiádu pripravoval.

     Zemetrasenie u nás

     27.1.2010 zdroj : www.rimkat.sk
     Pre porušovanie medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní vyšli Rady cirkevných škôl s prosbou o podporenie petície na zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských zariadení so štátnymi školskými zariadeniami.
     Toto nenapĺňanie zmluvy považuje biskup Košickej arcidiecézy Stanislav Stolárik za akési zemetrasenie ostatných dní, kedy dáva do pozornosti výzvu po zrovnoprávnení financovania cirkevných a štátnych škôl.:

     „Vari dane rodičov, ktorí majú svoje deti na cirkevných školách sú horšie ako dane tých, ktorí tam nemajú svoje deti?

     Treba sa postaviť voči diskrimináciám podobného charakteru, tu si treba uvedomiť, že pokiaľ len na všetko budeme prikyvovať, tak potom sa nečudujme, že mnohé neprávosti, mnohé tie zemetrasenia sa dejú.“ Ako ďalej uviedol, sú zemetrasenia, ktoré si vlastne mnohokrát privolávame a spôsobujeme my sami:

     “ Tak sa im vzoprime, postavme a živme v sebe túto nádej, že v solidarite a vo vzájomnosti je naša veľká sila a nádej, a mnohé veci prekonáme.“
     V prípade, že nepríde k náprave v našej legislatíve a medzinárodná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní bude aj naďalej porušovaná, bude spochybnený aj Čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí:
     „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky“, potom bude potrebné domáhať sa svojich základných ľudských práv v Európe, ktorej sme súčasťou.

     Pozvánka na ples

     25.1.2010 V sobotu 6. februára 2010 sa uskutoční v poradí už IX. ročník Rodičovského plesu v Školskej jedálni na Sídlisku Lúčna.
     Cena vstupenky je 20 Eur - v tom je zahrnutý prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, káva, alko, nealko, tombola, hudba - DJ Pavol Fejko. Vstupenky si môžte zakúpiť v budovách - Bernolákova 92, materská škola, RO - Školská 650.
     Bližšie informácie na t.č. 057/4464281, 0904509150.
     Tešíme sa na spoločenstvo, ktoré spolu vytvoríme!

     Pastiersky list

     24.1.2010 V dnešnú nedeľu sme si v našich chrámoch vypočuli Pastiersky list otcov biskupov. Prinášame vám ho v plnom znení:

     Drahí bratia a sestry,
     pred desiatimi rokmi, keď sme slávili Jubilejný rok 2000, sme sa vám prihovorili pri príležitosti vzniku Katolíckej univerzity so sídlom v Ružomberku, slovami: „Potrebu cirkevného školstva sme pocítili v nedávnom období totalitného komunistického režimu. Štátna moc si uzurpovala výhradné právo na vedu a poznanie a zneužívala celý školský systém, vrátane vysokých škôl a univerzít, na ateizáciu celej našej spoločnosti. Po tzv. nežnej revolúcii sa ukázala nevyhnutná potreba zriaďovať nielen základné a stredné katolícke školy, ale vynaložiť všetko úsilie aj na zriadenie katolíckej univerzity, ktorá by pomáhala celej spoločnosti k duchovnej obrode a k formovaniu vyspelej inteligencie na Slovensku v duchu opravdivého humanizmu a kresťanského svetonázoru“.
     Tešíme sa, že Katolícka cirkev na Slovensku len čo začala samostatne slobodne dýchať, začala realizovať túžbu po vzniku katolíckej univerzity. Jej existenciu a rozvoj garantovala prostredníctvom medzinárodnej zmluvy, ktorú uzatvorila Slovenská republika so Svätou stolicou, aby tak v spolupráci so všetkými slovenskými univerzitami aj katolícka univerzita riešila základný problém našej civilizácie, a to aby človek nebol ohrozovaný a aby veda slúžila dobru človeka.
     Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. v apoštolskej konštitúcii o katolíckych univerzitách Ex corde Ecclesiae (Zo srdca Cirkvi) zdôraznil: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca Cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. (...) Cirkev skúma pomocou svojich katolíckych univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich svetlom darovaného Zjavenia. (...) Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúžiť dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“
     Cirkev - ešte skôr než štát - zakladala školy farské, kláštorné, kapitulské, ale aj univerzity. Bola šíriteľkou nielen vedy, ale aj viery. Prispievala k vedeckému pokroku tým, že učila pravdu o človeku. Človeka necharakterizuje len inteligencia, ale aj vôľa. Boží sluha Ján Pavol II. svoju prvú encykliku Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) adresoval všetkým ľuďom dobrej vôle a upozornil v nej na hrozby a nebezpečenstvá, ktoré môže pre človeka priniesť sama veda a technika, ak chýba dobrá vôľa tých, ktorí majú v rukách osudy sveta. V praktickom živote má vždy prvenstvo vôľa nad konaním človeka a zvlášť v mravnom konaní. A práve tu sa stretá univerzita a Cirkev.
     Máme úprimnú radosť, že naše slová a očakávania spred desiatich rokov sa napĺňajú. Katolícka univerzita v Ružomberku má dnes štyri fakulty: filozofickú, pedagogickú, teologickú a zdravotnícku. Študuje na nej takmer 8 000 študentov, zväčša v dennej forme. Katolícka univerzita v Ružomberku sa nedávno stala členom medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, aby sa tak mohla zaoberať problematikou človeka vo svetovom meradle. Vďaka tomu Slovensko bude viditeľné aj vo veľkej akademickej obci s medzinárodným charakterom. S uspokojením sme prijali vyjadrenie rektora Katolíckej univerzity, že boli prijaté opatrenia, ktorých cieľom je trvalo plniť kritériá komplexnej akreditácie požadované pre univerzity.
     Dúfame, že srdcom Katolíckej univerzity bude moderná knižnica, ktorá bude slúžiť nielen študentom a pedagógom, ale vďaka digitalizácii aj celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj Slovákom na celom svete.
     Chceme vás, ako vaši biskupi, poprosiť o morálnu i finančnú podporu Katolíckej univerzity. Naším zámerom je, aby sa každoročne posledná januárová nedeľa slávila ako Nedeľa Katolíckej univerzity, aby sa v tento deň Slovensko modlilo za svoju jedinú katolícku univerzitu. Želáme si, aby univerzita v spomínanú nedeľu vyslala do čo najväčšieho počtu farností svojich vyučujúcich a študentov, ktorí by mohli priamo hovoriť o univerzite. Pri tejto príležitosti sa bude každoročne čítať list rektora univerzity. Po prvýkrát sa Nedeľa Katolíckej univerzity bude sláviť na budúcu nedeľu. V jej rámci sa uskutoční vo všetkých našich kostoloch zbierka na podporu rozvoja tejto našej univerzity. Takýmto spôsobom sa vytvorí hlboké spojenie medzi slovenským národom a jeho univerzitou, medzi Katolíckou cirkvou a jej univerzitou.
     Katolícku univerzitu zverujeme pod ochranu našich nebeských patrónov a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a spolu s vami prosíme Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku nášho národa, aby stála pri nej a sprevádzala ju svojou láskavou ochranou a orodovaním.
     Nech trojjediný Boh – Otec i Syn i Duch Svätý - žehná vás i našu Katolícku univerzitu v Ružomberku.
     zdroj : www.rimkat.sk

     Vyhlásenie zbierky na pomoc Haiti

     22.1.2010 Svätý Otec pápež Benedikt XVI. na audiencii 13. januára 2010 krátko po hrozivom zemetrasení na Haiti vyzval všetkých veriacich, aby sa spojili v modlitbe za zomrelých pri tomto veľkom nešťastí a aj za pozostalých, aby mali dostatok duchovnej sily prekonať všetky následné ťažkosti. Zároveň vyslovil nádej, že veľkodušnosť veriacich sa prejaví v konkrétnych skutkoch solidarity a činnej podpory, aby týmto bratom a sestrám v núdzi nechýbala naša pomoc.

     V duchovnom spojení so Svätým Otcom Benediktom XVI. a na základe jeho výzvy, predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský, vyhlásil na nedeľu 24. januára 2010 celoslovenskú finančnú zbierku na pomoc postihnutým na Haiti. Táto zbierka sa uskutoční vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy.

     Mons. Alojz Tkáč
     arcibiskup
     zdroj : www.rimkat.sk

     Nádherné fotografie zo zápisu

     19.1.2010 Ešte stále nám pribúdajú fotografie zo Zápisu do 1.ročníka našej cirkevnej základnej školy. Atmosféru zápisu si môžete "vychutnať" aj vy. Kliknite si na na Fotoalbum II a vyberte si galériu Zápis do 1.ročníka.
     My teda budeme mať nádherných prváčikov!

     Čo nás čaká v týchto dňoch

     19.1.2010 Tento týždeň je bohatý na akcie. Pripomíname všetkým, že vo štvrtok nás čaká rodičovské združenie a to v čase od 14.00 do 17.00 hod. v každej z našich budov.
     V piatok bude zasadať Pedagogická rada a zhodnotia sa výchovnovzdelávacie výsledky za prvý polrok školského roka 2009/2010. Nezabudnite si preto kliknúť na elektronickú žiacku knižku...

     Comenius - Multilaterálne partnerstvá škôl

     18.1.2010 V rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius ( Multilaterálne partnerstvá škôl) financovaného Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu a Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania sa v čase od 18. januára do 22. januára 2010 zúčastňujú prípravnej návštevy v Škótsku PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy a PaedDr.Róbert Majzlík.
     Cieľom tejto zahraničnej pracovnej cesty je nadviazanie kontaktov a plnenie programu stanoveného Národnou agentúrou. V rámci tejto časti projektu získala škola finančný príspevok vo výške 1 129,00 €.

     Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

     18.1.2010 "Hľadanie jednoty – úloha na celý rok"

     Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa koná tradične od 18. do 25. januára. Tento termín navrhol v roku 1908 Paul Wattson, lebo sa nachádzal medzi sviatkami Katedry sv.Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo podujatiu dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli,kde je január mesiacom prázdnin, slávia cirkvi Týždeň modlitieb v inom termíne,napríklad v blízkosti sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo hnutie Viera a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
     Hľadanie jednoty sa však nemôže obmedziť na jeden týždeň v roku. Povzbudzujeme veriacich, aby si nielen pružne prispôsobili termín, ale aby počas celého roka hľadali príležitosti poukázať na už dosiahnuté spoločenstvo medzi cirkvami a spoločne sa modlili za dosiahnutie plnej jednoty podľa želania samého Krista.

     Výročie tragickej smrti kňaza

     18.1.2010 V nedeľu 17.1.2010 si veriaci z Vranova nad Topľou pripomenuli sv. omšou 5. výročie tragickej smrti kňaza Jána Hermanovského rodáka z Vranova nad Topľou

     V nedeľu 17.1.2010 si veriaci z Vranova nad Topľou pripomenuli sv. omšou 5. výročie tragickej smrti kňaza Jána Hermanovského rodáka z Vranova nad Topľou, ktorý pôsobil vo farnosti Brjansk v Rusku. Na okraji mesta sa mu podarilo kúpiť opustený dom - bývalú družstevnú pekáreň chleba s dvomi miestnosťami, ktorú s nesmiernym nasadením 40 tamojších veriacich katolíkov, premenil na kostol. Založiť novú rímskokatolícku farnosť, do mesta Brjansk bol vyslaný arcibiskupom Tadeuszom Kondrusiewiczom, ktorý mal spolu s košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom celebrovať aj spomienkovú sv. omšu vo Vranove nad Topľou. Na Slovensko však napokon nepricestoval. Po sv. omši v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou, ktorá bola zároveň odpustovou slávnosťou sv. Pavla, 1. pustovníka patriarchu Rádu Pavlínov, nasledovala modlitba sv. ruženca a zloženie kvetov na hrobe kňaza Jána Hermanovského.
     Zdroj : www.rimkat.sk

     Rodičovské združenie

     18.1.2010 Milí rodičia, nezabudnite, že vo štvrtok 21.januára 2010 bude Rodičovské združenie v čase od 14.00 do 17.00 hod. vo forme individuálnych konzultácii.

     Nové foto v našom Fotoalbume

     18.1.2010 Keďže u nás sa stále niečo deje, prinášame vám neustále nové fotografie z rôznych akcií.
     Pozrite si fotoalbum nielen na našej stránke, ale aj na stránke materskej školy.

     Petícia za zrovnoprávnenie financovania

     18.1.2010 Vážení rodičia a priatelia našej školy. Na základe výzvy nášho zriaďovateľa vás prosíme o podporu Petície za zrovnoprávnenie financovania cirkevných školských zariadení so štátnymi školskými zariadeniami ( ide o materské školy a školské kluby detí). Všetko nájdete v priečinku Oznamy rodičom.

     Rodičovský ples

     18.1.2010 Stalo sa už tradíciou, že vo februári vždy organizujeme Rodičovský ples. Nuž a IX.ročník Plesu ľudí dobrej vôle sa uskutoční v sobotu 6.februára 2010 v Školskej jedálni lúčna so začiatkom o 19.hodine.
     Lístky budú v predpredaji v tomto týždni. Cena 1 lístku je 20 €. Bližšie informácie vám podá Ing.Jozef Varga v budove gymnázia na Rodinnej oblasti a každý zástupca riaditeľa školy.

     V budúcom školskom roku otvárame dve triedy prvákov

     17.1.2010 Slávnostný zápis je v plnom prúde ( je nedeľa 16.30 hod. ) a my máme čerstvú správu, že sa zapísal dostatok detí do prvého ročníka a tak v budúcom školskom roku otvoríme dve triedy prvákov.
     Vyslovujeme velikánsku vďaku všetkým rodičom, ktorí nám dôverujú a zveria nám svoje deti, aby sme ich vychovávali a vzdelávali v Duchu Evanjelia, s láskou, pokojom a kvalitne.

     Pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej, chce aj touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave zápisu do prvého ročníka. Počas celého zápisu vládne nádherná atmosféra a všetci sa u nás cítia veľmi dobre.

     No a ako to na zápise vyzeralo si môžete pozrieť v našom Fotoalbume II (galéria Zápis do prvého ročníka - 17.1.2010). Postupne tam pridáme fotografie a verte sú úžasné a krásne.

     Lyžiarák skončil, zostali nádherné zážitky

     17.1.2010 Včera, t.j. v sobotu sa naši siedmaci a terciáni vrátili domov z celotýždňovej lyžovačky vo Vysokých Tatrách. Lyžiarsky výcvikový kurz sa síce skončil, ale zážitky zostanú dlho zapísané v srdciach našich detí. Všetci inštruktori - PaedDr.Marián Babej, Mgr. Cyril Melničák, PaedDr.Zuzana Viňanská a PaedDr.Bartolomej Petro ďakujú žiakom za úspešné zvládnutie lyžovania a za vynikajúcu náladu počas celého kurzu.

     Nádherná nedeľa, ako stvorená na zápis do 1.ročníka

     17.1.2010 Dnes sme sa zobudili do nádherného dňa. To , čo dokázala vykúzliť s našou prírodou pani zima, nedokáže ani najlepší maliar. V duchu sme si pomysleli : "Pane, si taký úžasný. Sme vďační, že môžeme vidieť tú nádheru!"
     No a práve v takýto krásny biely deň máme Zápis do prvého ročníka našej základnej školy. Nuž milí rodičia a budúci prváci, nezabudnite, že vás čakáme v našej budove prvého stupňa na B 92 od 15.hodiny. Všetko je už pripravené... Zápis môže začať.

     POĎAKOVANIE

     15.1.2010 Rozdávaním radosť rastie,
     mať vždy úsmev - to je šťastie...

     Chceme sa poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa s nadšením a bez akýchkoľvek výhrad zapojili do nášho spoločného projektu Otvor srdce - daruj hračku. Urobili ste šťastnými mnoho detí našej materskej školy, ktoré sa po vianočných prázdninách s veľkou radosťou pustili do rozbaľovania darčekov , ktoré si našli od Vás pod vianočným stromčekom.
     Ešte raz, vrelá vďaka.

     Mgr. Alenka Tuľáková a všetci zo škôlky.

     Čo je nové na lyžiarskom?

     15.1.2010 Naši lyžiari sa nám opäť ozvali. Včera ich čakal oddychový deň a tak zamierili na lanovku a Skalnaté pleso, kde ich čakal nádherný výhľad na Vysoké Tatry a nechýbali nezabudnuteľné zážitky, aj na pohľad na Lomničák stál zato.
     Dnes už lyžujú. Majú nádhernú modrú oblohu a slniečko. O 17. hodine už budú na hokejovom štadióne v Poprade a čaká ich hokejový zápas Poprad : Trenčín.
     Podľa slov pána riaditeľa sú všetci zdraví a nechýba dobrá nálada a super lyžovačka.
     My len pripomíname, že návrat je naplánovaný zajtra t.j. v sobotu v odpoludňajších hodinách.

     Fotografie z lyžiaráku

     13.1.2010 Dnes nám prišli krásne MMS-ky od nášho pána riaditeľa, ktorý je spolu so siedmakmi na lyžiaráku. Nuž kliknite si na Fotoalbum II. a tam ich nájdete v priečinku LVK január 2010.

     Dôležité termíny v mesiaci január

     13.1.2010 Mesiac január je nabitý povinnosťami a udalosťami. Prinášame vám tie najdôležitejšie:

     Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 7.ročníka - 11.1.2010 - 16.1.2010 (Tatranská Lomnica)

     Zápis do l.ročníka - nedeľa 17.1.2010 od 15.00 hod. v bude nášho prvého stupňa na B 92

     Rodičovské združenie vo forme individuálnych konzultácii - 21.1.2010 (štvrtok od 14. do 17. hod.)

     Pedagogická rada a pracovná porada - 22.1.2010 (13.45 hod.)

     Duchovná obnova - 28.1.2010 o 14.15 hod. v katechetickej miestnosti

     Naši lyžiari už na vlekoch

     13.1.2010 " Je nádherné ráno, nasnežilo nám, obloha je krásne modrá, svieti slniečko a je -4 stupňov. Sme všetci zdraví a veselí. No a vlek je náš kamarát. Už nám to lyžuje super..."
     Takto sa nám ozvali dnes ráno naši lyžiari a v ich slovách bolo šťastie a radosť. Najlepší lyžiari sú v plnom prúde na vlekoch a lyžujú a lyžujú.
     Takže milí rodičia, buďte spokojní.

     Pozdrav od našich lyžiarov

     12.1.2010 Práve sa nám ozvali naši lyžiari. Sú krásne naraňajkovaní, vyspinkaní a už šliapu na Ždiar kde ich čaká veríme že super lyžovačka. Počasie je nádherné, slnečné, mínus 4 stupne C. Snehu je dostatok. Všetci sú zdraví a prekypujú radosťou a smiechom.
     No a čo je dôležité, pozdravujú všetkých!!!

     Prípravy na zápis sú v plnom prúde

     12.1.2010 V týchto dňoch sa všetci sústredíme nielen na vyučovanie, lebo sa blíži klasifikačná porada a tiež polročné vysvedčenia. Naši učitelia z I.stupňa finišujú aj s prípravou Slávnostného zápisu do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17.januára v našej budove na B 92.
     Ak sa chcete niečo opýtať môžete nás kontaktovať na t.č. 4421300, 0904509150 alebo mailom czsvranov@post.sk.
     Už teraz sa tešíme na naši budúcich prváčikov a rodičom ďakujeme vopred za prejavenú dôveru.

     Aktualizácia údajov

     10.1.2010 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

     V pondelok začína pre našich siedmakov lyžiarák

     6.1.2010 V pondelok ráno 11. januára - hneď po prázdninách,začínajú naši siedmaci s lyžiarskym výcvikovým kurzom v Tatranskej Lomnici. Lyžovať sa bude na svahu Ždiar a my všetci im tak trochu závidime krásne počasie a kopec snehu, ktorý je v Tatrách.
     Tak vám teda naši siedmaci prajeme krásny týždeň strávený vo Vysokých Tatrách, veľa zážitkov, dobrú lyžovačku a hojnosť zdravia.

     Dnes slávime sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov

     6.1.2010 Sviatok Zjavenia Pána slávili kresťania na Východe už v 3. storočí, a tak je starší než samé Vianoce. Prípominali si v ňom tri biblické udalosti, v ktorých sa Boh dal svetu spoznať vo svojom Synovi: príchod mudrcov z Východu, Ježišov krst v Jordáne a prvý zázrak na svadbe v Káne.

     Časovo i obsahovo tento sviatok nadviazal na Vianoce a tak do popredia vystúpila prvá z udalostí - poklona mudrcov z Východu.

     Ľudová tradícia postupne urobila z mudrcov troch kráľov a dala im aj mená Gašpar, Melichar a Baltazár. Okolo ich života vzniklo mnoho legiend.
     Títo traja muži sa vraj po návrate do domoviny stali horlivými misionármi. Ako starci sa stretli s apoštolom Tomášom, na jeho ceste do Indie. Ten ich vysvätil za biskupov. Keď potom krátko po sebe všetci traja zomreli, boli pochovaní do spoločného hrobu.
     V 4. storočí ich pozostatky vyzdvihla sv. Helena, matka cisára Konštantína a odviezla ich do Talianska. Neskôr ich venovala milánskemu biskupovi Eustargiovi, ktorý ju o ne prosil. Eustargiov nástupca na biskupskom stolci Protasius dal pre ostatky zhotoviť kamenný sarkofág, ktorý umiestnil na Eustargiov hrob.

     Hoci Cirkev oficiálne úctu k trom kráľom ako svätcom nikdy neuznala, pre sviatok Zjavenia Pána sa zaužíval sviatok Troch kráľov.
      

     Nové stupnice platových taríf platné od 1.1.2010

     5.1.2010 Ministerstvo školstva SR v nadväznosti na platnosť Nariadenia Vlády SR č. 578/2009 Z.z.vydalo Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.januára 2010.
     My vám tento dokument prinášame aj na našej webovej stránke v priečinku Dokumenty školy.
     zdroj : www.minedu.sk

     Slávnostný zápis do 1.ročníka

     4.1.2010 Oznamujeme všetkým rodičom, že slávnostný zápis do Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia sa uskutoční v nedeľu 17.januára 2010 o 15.00 hod. v budove I.stupňa ZŠ - Bernolákova 92 ( bývalé stredisko služieb).
     Už sa na vás tešíme, drahé naše prváčence.
     Rodičom vyslovujeme vopred vďaku za prejavenú dôveru v našu výchovu.

     Zapísať vaše dieťa do prvého ročníka, môžete aj denne od 15. januára do 15.februára 2010. Bližšie informácie na č.t. 4421300 alebo 0904 509150.

     Plánovací kalendár na rok 2010

     4.1.2010 Začal sa nový kalendárny rok a pre mnohých z nás je nevyhnutný plánovací kalendár. Preto vám ho prinášame aj na našej stránke. Nájdete ho v Dokumentoch školy v podpriečinku Plánovací kalendár na rok 2010.

     Novoročný vinš

     1.1.2010 "Vinčujem vam vinčujem ščešlivi Novy rok,
     žebi vam Pan Boch pomuch tot prežic,
     druhoho še dožic, pri ščejscu pri zdravju,
     pri hojnim bošskim požehnaňu."

     No a teraz trochu vážnejšie. Dnes prežívame prvý deň kalendárneho roka 2010. No a práve tento deň je zasvätený Panne Márii Bohorodičke. Nech nás teda naša mamka ochraňuje v každej chvíli tohto roka, nech nám neustále vyprosuje milostí - zdravie, pokoj, lásku, porozumenie, pokoj a múdrosť.
     Dnes nám po svätej omši tak trochu netradične vinšoval aj náš duchovný otec. Vytiahol starý vinš jedného staručkého kňaza.

     "Vinšujem vám všetkým nové ZVONY. Také zvony, ktoré by zvolávali všetkých veriacich do kostolíka. Také zvony, ktoré bude počuť na celé mesto či dedinu a ktoré nám budú pripomínať, že sa máme stretnúť pri oltári a osláviť tak nášho Boha.
     Vinšujem vám nové AUTÁ. Autá, v ktorých bude vždy voľné miesto pre chorého či starého človeka, aby ich mohli odviesť do kostola na sväté omše.
     Vinšujem vám kvalitné CHLADNIČKY, ktoré dokážu schladiť horúce hlavy a horúce myšlienky, tak aby sme konali vždy len dobro, nikde nie zlo.
     Vinšujem vám dostatok LEPIACEJ PÁSKY, ktorá by vždy zalepila ústa klebetníc, či ústa mladého človeka, či manžela, ktorý neustále nadávajú a šomrajú.
     Vinšujem vám najmodernejší rontgen, ktorý by dokázal odhaliť v našom vnútre nepokoj, hriech a zlo, ktoré v nás zakotvilo.