• Rok 2011

    • Novinky v roku 2011

      

     .

     Obdarúvajte ľudí okolo seba

     30. 12. 2011

     Bliži sa koniec roka 2011 a všetci už čakáme na Nový rok. Prinášame vám myšlienky z knihy nášho vzácneho kolegu Jána Račka, ktorý už nie je medzi nami.

      

     Osemdesiat darov, ktoré môžete rozdávať každý deň

      

     1.    Usmievajte sa.

     2.    Poskytnite rameno, o ktoré sa možno oprieť.

     3.    Potľapkajte niekoho priateľsky po chrbte.

     4.    Hovorte často: Ďakujem.

     5.    Neobávajte sa povedať: "Vyzeráš dnes veľmi dobre."

     6.    Pomasírujte unavený chrbát.

     7.    Keď máte depresiu, zapískajte si.

     8.    Spomeňte si na svojho bývalého učiteľa a pošlite mu pohľadnicu.

     9.    Hovorte "Dobré ráno", aj keď nie je dobre.

     10.   Napíšte list starému priateľovi, aj keď ho nečaká.

     11.   Zatelefonujte niekomu, kto na vás už zabudol.

     12.   Umyte riad, aj keď nie ste na rade.

     13.   Vyneste smeti, aj keď nie ste na rade.

     14.   Ignorujte nemiestne poznámky.

     15.   Zavolajte milovanej osobe, aj keď len jedinú vetu...

     16.   Každý deň začnite nejakým vtipom alebo veselým príbehom.

     17.   Uvarte niekomu kávu, napríklad svojmu kolegovi.

     18.   Pozvite starú mamu alebo starého otca na obed.

     19.   Pošlite niekomu pohľadnicu s textom "Myslím na Teba".

     20.   Zamávajte a usmejte sa na známeho na ceste.

     21.   Podarujte obnosené šatstvo niekomu, kto ho potrebuje.

     22.   Rozšírte nejakú dobrú správu. Nerozširujte klebety.

     23.   Povedzte niekomu niečo pekné.

     24.   Oceňte myšlienku, úvahu, vtip, prácu svojho kolegu.

     25.   Pomôžte tak, že nájdete riešenie, nie tak, že múdro poradíte.

     26.   Napečte koláče a zoberte ich do práce.

     27.   Navštívte starého samotára.

     28.   Povedzte svojej manželke, priateľke, že je krásna.

     29.   Doneste jej raňajky do postele.

     30.   Porozprávajte o svojich snoch.

     31.   Zachovajte tajomstvo.

     32.   Pousilujte sa pochopiť mládež. Skúšajte to znova a znova. Uvidíte, že to bude mať úspech.

     33.   Povedzte niekomu, že vykonal kus dobrej práce.

     34.   Ak stojíte v rade, pustite niekoho pred seba.

     35.   Hovorte často "Prosím".

     36.   Povedzte áno, hoci by ste radšej povedali nie.

     37.   Vysvetľujte trpezlivo.

     38.   Hovorte pravdu, ale láskavo a opatrne.

     39.   Povzbuďte niekoho, kto je smutný.

     40.   Šírte okolo seba radosť.

     41.   Urobte anonymne dobrý skutok.

     42.   Položte niekomu na stôl vtipnú kartičku.

     43.   Nalepte si doma na chladničku alebo v práci nejakú peknú myšlienku.

     44.   Nezáviďte a nebuďte zlomyseľní.

     45.   Povzbudzujte mládež.

     46.   Nájdite si pre niekoho čas.

     47.   Premýšľajte.

     48.   Počúvajte.

     49.   Vždy hľadajte tú svetlejšiu stránku problému.

     50.   Buďte priateľskí.

     51.   Buďte optimistickí.

     52.   Buďte láskaví.

     53.   Dajte najavo svoju vďačnosť.

     54.   Ak vidíte na zemi papier, zodvihnite ho. Nekomentujte to.

     55.   Buďte úprimní.

     56.   Choďte vzpriamene.

     57.   Prejavte svojim blízkym lásku.

     58.   Hľadajte každý deň v ľuďoch niečo dobré.

     59.   Pozvite niekoho nečakane niekam si posedieť, na výlet.

     60.   Porozprávajte dieťaťu rozprávku na dobrú noc.

     61.   Darujte niekomu maličkosť.

     62.   Pošlite niekomu báseň.

     63.   Povedzte svojmu partnerovi, že svet je nádherný

     64.   Tolerujte chyby iných.

     65.   Berte do úvahy aj názory iných.

     66.   Zabudnite na dávnu krivdu.

     67.   Otvorte niekomu dvere.

     68.   Milo sa prihovorte staršiemu človeku, dieťaťu.

     69.   Usmejte sa na predavačku a prihovorte sa jej.

     70.   Neponáhľajte sa niekoho kritizovať.

     71.   Na ceste do práce si všímajte svet okolo seba.

     72.   Zastavte sa pri strome, kríku, kvete a obzrite si ho.

     73.   Podeľte sa o svoju radosť.

     74.   Darujte bezdomovcovi deku.

     75.   Tešte sa z pekného rána.

     76.   Tešte sa z práce a robte ju s radosťou.

     77.   Tešte sa so svojou rodinou.

     78.   Povedzte svojim blízkym, aký ste rád, že ich máte.

     79.   Verte, že ľudia sú dobrí a tak sa k nim správajte.

     80.   Tešte sa zo všetkého okolo a hľadajte vo všetkom dobro a potešenie.

     Zápis do 1.ročníka

     27. 12. 2011

     Oznamujeme rodičom, že slávnostný zápis do 1.ročníka cirkevnej základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 9.februára 2012 v čase od 14.30 hod. do 18.00 hod. v budove školy I.stupňa ZŠ  na B 92.

     Ste srdečne pozvaní.

     Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904509150 alebo mailom czsvranov@gmail.com

      

     Zapísať svoje dieťa môžete aj denne od 15.1.2012 do 15.2.2012 u riaditeľa školy PaedDr.Mariána Babeja alebo zástupcu riaditeľa školy Mgr.Cyrila Melničáka.

     Požehnané Vianoce, vinšujeme vám

     24. 12. 2011

     Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
     Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
     Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
     Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

     Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
     Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
     Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
     Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.

     Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
     Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
     Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
     Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

      

     Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou vám z úprimného srdca želá

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Vianočná atmosféra

     23. 12. 2011

     V posledný deň vyučovania pred odchodom na vianočné prázdniny bolo u nás veľmi rušno. Všade vládla nádherná predvianočná nálada, ktorú dopĺňala Vianočná burza a misijný jarmok v budove B 92 a Vianočná pošta v budove na Rodinnej oblasti.

     Prežite s nami túto atmosféru a pozrite si fotografie v našom Fotoalbume II.

     Projekt Euroscola s "našimi riaditeľmi"

     21. 12. 2011

     Tretie podujatie v rámci projektu Euroscola 2012 máme úspešne za sebou. Dnes sa naši žiaci prvého stupňa gymnázia dozvedeli nové informácie o fungovaní Európskej únie  a  jej inštitúcií. Stretnutie sa nieslo v predvianočnom duchu a svojou prítomnosťou nás poctil, pre dnešný deň pán riaditeľ Martin Kušnír z triedy Sekunda, ktorý si uplatnil misijnú zmenku vydraženú od ozajstného  pána riaditeľa.

     PaedDr.Eduard Nadzam, garant projektu

     Euroscola 2012

     20. 12. 2011

     V rámci projektu  Euroscola 2012 sa zajtra stredu 21. decembra uskutoční  na hlavnej chodbe našej školy prezentácia Európskej únie a jej inštitúcií, ktorú si pripravili žiaci nášho gymnázia zapojení do tohto projektu. Prezentácie  sa na prvej vyučovacej hodine zúčastnia žiaci prímy, sekundy a kvarty. Pre pozorných žiakov sú pripravené aj sladké odmeny.

     PaedDr.Eduard Nadzam

     Slávnostný obed

     19. 12. 2011

     Pripomíname všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, že slávnostný predvianočný obed sa uskutoční v utorok 20.decembra t.r. v školskej jedálni lúčna o 14.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

     Zomrel Václav HAVEL

     18. 12. 2011

     Vo veku 75 rokov zomrel dnes  Václav Havel,  posledný československý a prvý český prezident, ktorého zdravotný stav sa v ostatných rokoch výrazne zhoršoval.

     Havel podľahol svojim dlhotrvajúcim zdravotným problémom v nedeľu v ranných hodinách. Stalo sa tak v rodinnom kruhu v jeho letnom sídle Hrádeček u Trutnova.

     " V jeho poslednej chvíli s ním bola jeho manželka Dagmar a jedna zo sestier boromejok, ktoré sa o neho v posledných mesiacoch taktiež starali," uvádzajú Havlove internetové stránky.

     Odpočinutie večné, daj, mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji . AMEN

     Prosíme o vašu modlitbu

     16. 12. 2011

     V pondelok 19. decembra sa na Krajskom školskom úrade v Prešove uskutoční rokovanie o riešení už 20 ročného priestorového problému našej školy. 

     Rokovania sa zúčastní štátny tajomník MŠVVaŠ Mgr. Jaroslav Ivančo, prednosta Krajského školského úradu v Prešove Mgr. Vladimír Kaliňák, primátor  Mesta Vranov nad Topľou Ing.Ján Ragan, riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr.Miroslav Jacko, prednostka Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PaedDr.Mária Jakubová  a riaditeľ školy.

     Prosíme preto všetkých našich žiakov, rodičov, zamestnancov a priaznivcov o modlitby na tento úmysel - za správne a spravodlivé závery z rokovania, ktoré by s konečnou platnosťou vyriešili nedostatok priestorov pre našu základnú školu. ĎAKUJEME.

     S úctou a vďakou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

     Vyplácame dopravné

     16. 12. 2011

     Oznamujeme všetkým rodičom žiakov  základnej školy, ktorí majú nárok na dopravné, že ho budeme vyplácať v jednotlivých budovách dňa 21.12.2011 (streda) v čase od 9.00 do 15.00 hod.

     Prosíme rodičov, aby si dopravné vyzdvihli v stanovenom termíne, nakoľko do 22.12.2011 musíme zaslať vyúčtovanie na Arcibiskupský školský úrad v Košiciach.

     Nevyplatené finančné prostriedky budú vrátené do štátneho rozpočtu!!!

     Piataci obdivovali motýle

     15. 12. 2011

     V pondelok 12.decembra 2011 žiaci V.A triedy obdivovali krásu motýľov z rozsiahlej jedinečnej zbierky JUDr.Petra Poliaka.Výstavu môžete navštíviť v priestoroch Vysunutého pracoviska múzea Hanušovce vo Vranove nad Topľou (budova Osvety) .
     Mgr.C.Melničák

     Beseda so vzácnymi hosťami - projekt Euroscola 2012

     14. 12. 2011

     Dnes sme na pôde našej školy privítali  nových vzácnych hostí -  prednostku obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PaedDr. Máriu Jakubovú ako aj poslankyňu mestského zastupiteľstva a riaditeľku  Hornozemplínskej knižnice  Mgr. Emíliu Antolíkovú.

     V  rámci  projektu EUROSCOLA 2012, do ktorého sa zapojilo naše gymnázium,  podporili úsilie žiakov a prijali pozvanie na besedu. V rámci svojho vystúpenia hostia predstavili svoje pôsobenie a ponúkli naším žiakom   svoje pohľady na aktuálne témy  a problémy, ktoré nás v súčasnosti trápia.

     Srdečne im ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. PaedDr.Eduard Nadzam

     Dnes - vianočný futbalový turnaj

     14. 12. 2011

     Dnes sa v našej telocvični konal Vianočný futbalový turnaj - futbalová miniliga  starších žiakov školy.  Medzi sebou bojovalo 7 družstiev, nuž a prvenstvo získali futbalisti zo IV.AG, striebornú priečku obsadili futbalisti s kvinty  a bronz patril septime.

     Víťazom blahoželáme!

     Ďakujeme organizátorom športových súťaží PaedDr.Bartolomejovi Petrovi a Mgr.Viliamovi Jedinákovi ako aj publiku a fanúšikom.

     Ďakujeme za otvorené srdcia

     12. 12. 2011

     Minulý týždeň sme v budove na Rodinnej oblasti zorganizovali niekoľko akcií.

     V misijnej dražbe sa vyzberalo celkom 600 €, cvičná firma venovala svoj zisk vo výške 27 € nášmu chorému spolužiakovi Paľkovi a vo verejnej zbierke pre Paľka sa vyzberalo 25 €. Všetky vyzberané peniažky poputujú k tým, ktorí to najviac potrebujú.

     Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým darcom a ďakujeme za ich otvorené srdcia.

     Vianočný basketbalový turnaj

     12. 12. 2011

     V piatok bolo v našej telocvični veľmi veselo. Hral sa totiž vianočný basketbalový turnaj. Po urputných bojoch a finálovom súboji si prvenstvo odnieslo zmiešané družstvo III.AG+IV.AG, na striebornom mieste sa umiestnili basketbalisti z oktavy A a bronz patril oktave B.

     Blahoželáme a ďakujeme za peknú športovú atmosféru.

     Euroscola 2012

     9. 12. 2011

     Druhým podujatím organizovaným v rámci programu  Euroscola 2012 je  stretnutie s prednostkou obvodného  úradu vo Vranove nad Topľou  PaedDr. Máriou Jakubovou ako aj   poslankyňou mestského zastupiteľstva a riaditeľkou Hornozemplínskej knižnice   Mgr. Emíliou Antolíkovou.

     Stretnutie sa uskutoční v stredu 14. novembra 2011 na hlavnej chodbe našej školy, kde žiaci  druhého stupňa gymnázia budú spolu s hosťami debatovať o vybraných aktuálnych témach. Aj takýmto spôsobom sa snaží naša škola spestriť vyučovanie žiakov a snaží sa zviditeľniť našu školu aj za brány nášho mesta.

     PaedDr.Marián Babej, garant projektu

     Prikázaný sviatok

     8. 12. 2011

     Dnes sme oslávili prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätú omšu v kostole sv.Františka z Assisi pre žiakov základnej školy odslúžil pán kaplán Peter Kuľha a pre žiakov gymnázia v kostole na Vŕšku pán kaplán Marián Halas. Po sv.omši nasledovala akadémia a pre učiteľov duchovná obnova v katechetickej miestnosti.

     Objednávka učebníc

     8. 12. 2011

     zdroj : www.minedu.sk - Od utorka 6. decembra 2011 si školy môžu objednávať učebnice, ktoré budú potrebovať v nasledujúcom školskom roku 2012/2013. Môžu tak urobiť výlučne prostredníctvom elektronickej objednávky cez internetovú stránku www.edicnyportal.sk, a to do 21. decembra 2011.
           Učebnice v ponuke edičného portálu sú rozdelené do troch kategórií - základné školy, stredné školy a špeciálne základné školy. Pokyn, metodiku k objednávaniu učebníc a zoznamy ponúkaných učebníc sú uvedené v sekcii metodika.

     Bratislava 8. december 2011

      

     Zvíťazili deviataci

     7. 12. 2011

     Dnes sa v telocvični odohrali napínavé zápasy v rámci Vianočného futbalového turnaja mladších žiakov.

     Prinášame vám výsledky :

     1.miesto - IX.A

     2. miesto - sekunda

     3.miesto - kvarta

     4.miesto - prima

     5.miesto - VI.A

     Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkých futbalovým nadšencom za krásne strávené športové popoludnie.

     Pripomíname, že v piatok 9. 12. sa v telocvični uskutoční Vianočný basketbalový turnaj a na budúcu stredu 14.12.  sa stretnú na Vianočnom futbalovom turnaji starší žiaci.

      

      

     Netradičný Mikulášsky deň

     6. 12. 2011

     Dnes sme oslávili sviatok sv.Mikuláša a deň bol tak trochu netradičný. Sv.Mikuláš zavítal medzi naše deti z materskej školy i žiakov I.stupňa základnej školy v budove na B92. Nuž a najmenší sa nedali zahanbiť a sv.Mikulášovi spievali, recitovali a za odmenu dostali balíčky plné sladkosti.

     Malí veľkí školáci prežili spolu so sv.Mikulášom netradičnú tombolu a výhry boli naozaj lukratívne.

     Nuž a v budove na Rodinnej oblasti sa dnes dražilo v Misijnej dražbe niekoľko zaujímavých a atraktívnych misijných ponúk našich učiteľov.

     Nezaháľala ani cvičná firma z III.AG a bufet frčal na plné obrátky. V škole sa dnes jednoducho žilo naplno a tak trochu netradične.

     Fotografie z dnešného dňa nájdete vo našom Fotoalbume II (návšteva sv.Mikuláša v materskej i základnej škole, misijná dražba, školský bufet).

     Školský bufet dnes na plné obrátky

     5. 12. 2011

     Projekt cvičnej firmy III.AG - Školský bufet sa dnes rozbehol na plné obrátky. Za peniaze získané z predaja akcií v triede III.AG, ktoré zabezpečovalo finančné oddelenie firmy  bol zakúpený tovar. Garantom bolo oddelenie nákupu firmy. Medzi tovarom nechýbali džúsy, cola, oplátky, keksy, mafiny, domáce zákusky a koláčiky, čapovaný čaj, lízatka, venčeky, slaninkové rožky, buchtičky s tvarohom i lekvárom a mnohé, mnohé dobroty. Marketingové oddelenie odviedlo skvelú prácu a tak náš školský bufet predstavoval útulnu, síce maličkú, ale o to krajšiu predajničku. Nuž a oddelenie predaja dnes "makalo" na plné obrátky. Celý projekt bol oficiálne spustený prestrihnutím pásky, ktorú prestrihol PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy spolu s pani zástukyňou Mgr.Katarínou Nemcovou.

     Náš bufet mal od spustenia plno zákazníkov a tovar mizol z pultu veľmi rýchlo. Ešte zajtra si môžete zakúpiť desiatu, sladkosti a čapovaný čaj, lebo dvojdňový projekt cvičnej firmy sa končí. Nekončí však mravenčia práca spojená s inventúrou a zosumarizovaním príjmov a výdavkov malej firmy. Nuž a zisk bude určite použitý na dobrý účel.

     V našom fotolbume II. nájdete niekoľko pekných fotografií z tejto vydarenej akcie.

      

     Lyžiarák

     4. 12. 2011

     Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 7.ročníka základnej školy a sekundy  gymnázia sa uskutoční od 9.januára 2012 (pondelok) do soboty 14.januára 2012.

     Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Lesná v Starej Lesnej. Lyžovať sa bude v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica a Ždiar. Viac informácií u telocvikárov.

     Vianočné športové turnaje

     4. 12. 2011

     Stalo sa už tradíciou, že obdobie pred vianocami patrí na našej škole aj športu a vianočným športovým turnajom. Bude tomu aj v tomto roku. Všetci športom nadšení športovci a fanúšikovia sú pozvaní na tieto akcie.

     Basketbalový turnaj

     Pre koho ? Kvinta až oktáva, I.AG až IV.AG 

     Kedy ? Piatok 16.decembra

     Kde? V telocvični

     Futbalový turnaj

     Kto?  Prima až kvarta, VI.A až IX.A

     Kedy? Streda 7.decembra (13.30 hod.)

     Kde? V telocvičnii

     Futbalový turnaj

     Kto? IX.ročník, kvinta až oktáva, I.AG až IV.AG

     Kedy? Streda 14.decembra (13.30 hod.)

     Kde? V telocvičnii

      

     Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácii u telocvikárov.

     Prečo sa zúčastniť misijnej dražby

     2. 12. 2011

     Chceme vás všetkých povzbudiť v aktívnej účasti na našej Mikulášskej dražbe a zároveň uvádzame niekoľko dôvodov prečo to urobiť:
     1. Zažijete úžasnú atmosféru napätia a zábavy na dražbe
     2. Vydražíte jednu z týchto úžasných cien:

     a) dvaja šťastlivci sa vďaka vydraženej zmenke môžu dostať na koncert určitých gospelových kapiel v akomkoľvek meste na Slovensku,

     b) nemusíte si týždeň nosiť desiatu, pretože vám ju zabezpečí  pán učiteľ,

     c) celá trieda si môže pochutnať na guláši,

     d) môžete zažiť tri dni turistiky v Slánskych vrchoch pod stanmi,

     e) vďaka zmenke získate 2 GB USB a iné hodnotné, ale aj zábavné ceny ako :

     noc v škole, víkendový pobyt v kláštore, salónky na stromček, opatera o syna pani učiteľky, riaditeľské voľno, lístok do kina, predplatné časopisu, orechovo-čokoládový zákusok pre celú triedu, 1 kartón coca-coly, kebab, dovoz a odvoz zo školy, 2GB USB, misa pukacov, desiata, darček pod stromček, mafiny, náušnice, drevený hlavolam, CD, DVD, torta, odpustenie písomky, odvičenie na telesnej výchove, modlitba sv.ruženca, upratanie triedy učiteľom...

     Máme striebro

     2. 12. 2011

     Dnes t.j. piatok 2.decembra sa naša žiačka kvarty  Lydka Kušnírová zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z  deviatich súťažiacich  obsadila krásne druhé miesto.

     Súťaž mala veľmi vysokú úroveň. Všetky súťažiace úspešne absolvovali písomnú i ústnu časť. Boli medzi nimi minimálne bodové rozdiely. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a vynikajúcu prípravu Mgr. Džurdženíkovej.

     Nové foto

     2. 12. 2011

     V našom Fotoalbume II nájdete pekné fografie z činnosti krúžku Škola hrou (tvorivá dielňa) - radosť z práce pod vedením Mgr.Janky Medveďovej.

      

     Pasovanie prváčikov

     1. 12. 2011

     V stredu 30.novembra  2011 oslávili  významný deň naši prváčikovia. Boli pasovaní  za princov a princezné 1.A - morského kráľovstva.

     Presvedčili svojimi znalosťami - písmenkami, počítaním, spevom ,... kráľovnú morí, že už nie sú ušatí  "somárici", ale ozajstní prváci. Kráľovná (Mgr.E. Antolíková) im porozprávala krásnu rozprávku, po ktorej nasledovalo odstrihnutie somárskych uší do krásnej koruny.

     Na záver strávili prváčikovia  príjemné chvíle  pri  tanci, speve no i rôznymi hrami so svojou triednou učiteľkou Mgr.Darinkou Babjačkovou.

     Krásne fotografie nájdete vo Fotoalbume II v priečinku Pasovanie prvákov 2011.

     Oznam rodičom detí MŠ!!!

     1. 12. 2011

     Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že dňa 5. decembra 2011 (pondelok), nebude prevádzka v materskej škole z  dôvodu prerušenia distribúcie elektriny od 7.50 hod do 15.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

     Školský bufet - čo ponúkaš???

     30. 11. 2011

     Prípravy na spustenie projektu cvičnej firmy z III.AG - Školský bufet - sú v plnom prúde. Už v pondelok cez veľkú prestávku a potom počas prestávok v pondelok a utorok si budete môcť nakúpiť sladkosti, čipsy, džúsy, čapovaný čaj, mafiny, desiatu ..... a aj nejaké prekvapká...

     Stačí ak prídete na veľkú chodbu oproti zborovni, kúpite si tovar a budete spokojní.

     Pri každom nákupe dostanete doklady o nákupe. Ak urobíte nákup nad 1 euro, môžete na bločik napísať svoje meno a triedu a vhodiť doklad do pripravenej pokladničky.

     Tieto bločky budú automaticky zaradené do zlosovania.

     No a výhrou je KAMERA !!!, ktorú sponzorovali dvaja darcovia z našej školy.

     Tešíme sa na vás!!!

     Už čoskoro nový školský časopis

     30. 11. 2011

     S veľkou radosťou oznamujeme širokej žiackej a rodičovskej verejnosti, že dňa 21.12.2011 vyjde 1. číslo obnoveného školského časopisu.

     Za redakčnú radu PaedDr. Róbert Majzlík.

      

      

     Plán na mesiac december

     30. 11. 2011

     5.12.   Beseda žiakov s Ing. J.Hudackým,štátnym tajomníkom o Európskom parlamente. Zodpovedný :  PaedDr.Nadzam      

     5.12. - 6.12  Školský bufet - cvičná firma   

     6.12.   sviatok sv.Mikuláša : mikulášske balíčky budú rozdané na 5. a 6.vyučovacej hodine (budova RO).

       Zodpovední :  Mgr.Haňov

     6.12 Misijná dražba. Zodpovedný : Mgr. Lojan   

     8.12.   Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok .

                 Program:

     Gymnázium - sv.omša Na vŕšku (8.30), po sv. omši sa uskutoční program pre žiakov gymnázia

     CZŠ -   sv. omša  pre žiakov v kostole sv. Františka na Juhu o 8.30 hod.        

     DUCHOVNÁ OBNOVA o 11.00 hod.

     12.12 – 15.12.   Zasadnutia predmetových komisií  / tvorba školských vzdelávacích programov na budúci školský rok /

     20.12.  Predvianočný slávnostný obed pre zamestnancov školy v školskej jedálni na Lúčnej o 14.30 hod.

     23.12.  Začiatok Vianočných prázdnin /od 23.12- do 5.1.2012/. Nástup do školy 9.1.2012. Čerpanie dovolenky a NV - 9 dní.

      

     Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

     30. 11. 2011

     V utorok 29.11.2011 sa dve družstvá našej školy zúčastnili Arcidiecéznej súťaže „Dedičstvo otcov zachovaj nám,Pane!“, ktorá sa uskutočnila v CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove pod patronátom arcidiecézneho pomocného biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

     V silnej konkurencii 15 družstiev sa potvrdilo okrídlené „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, a tak družstvo gymnázia v zložení Klára Demčáková, Lukáš Vida a Pavol Zorvan (všetci kvarta) skončilo na 8.mieste, čo je oproti minulému roku polepšenie o 3 miesta a družstvo CZŠ v zložení Klaudia Baníková, Kristína Kažíková a Dominika Miklošová obsadilo 14.miesto.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Vyvrcholenie roku sv.Ondreja

     30. 11. 2011

     Dnes, na sviatok sv.Ondreja, budeme putovať.

     Dve  víťazné družstvá celoškolskej súťaže o sv. Ondrejovi  z kvarty a III.AG spolu s farníkmi Farnosti sv. Františka z Assisi  zavítajú do katedrály sv. Alžbety v Košiciach, kde si spoločne s veriacimi košickej arcidiecézy uctia relikviu patróna našej arcidiecézy, sv. Ondreja. Zároveň sa zúčastnia slávnostnej sv.omše. Naši žiaci majú tú česť, že ponesú obetné dary.

      

     Mikulášsky školský bufet

     28. 11. 2011

     Naši študenti z III.AG pripravili pre svojich spolužiakov veľké prekvapko. Na hodine Aplikovanej ekonómie založili cvičnú firmu, ktorá sa naživo rozbehne pred sviatkom sv.Mikuláša. Čaká na vás všetkých MIKULÁŠSKY ŠKOLSKÝ BUFET.

     Vo firme máme vrcholový manažment, oddelenie financiií, predaja, nákupu a aj marketingové oddelenie. Všetky oddelenia už pracujú naplno a veríme, že vás všetkých prekvapíme. Sledujte našu stránku, letáky, oznamy, školskú telku a dozviete sa čoraz viac...

     Nová súťaž - Euroscola 2012 - ďalšie novinky

     28. 11. 2011

     Prvým podujatím v rámci projektu Euroscola bude 5. decembra 2011 diskusia so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pánom Jánom Hudackým. Žiaci sa zapoja do projektu takým spôsobom, že napíšu najzaujímavejšiu otázku  z  okruhu tém na tento rok a  opýtajú sa ju pána štátneho tajomníka. Druhou možnosťou je pripraviť prezentáciu v programe Power point k vybranej téme max. na 20 snímok. Pre vyhodnotenie otázky a prezentácie zasielajte do 3. decembra 2011 /piatok/  na adresu: eduard.nadzam@gmail.com

     Okruhy možných tém sú nasledovné:

     • Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a končiaci Európsky rok dobrovoľníctva
     • Zvýšené právomoci EP po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti
     • Nový viacročný finančný výhľad EÚ 2014-2020- aké priority treba podporovať?
     • Dlhová kríza v eurozóne
     • Boj s klimatickými zmenami a energetika
     • Európsky parlament a ľudské práva a Sacharovova cena
     • LUX-Prize

     Misijná dražba

     28. 11. 2011

     Milí  žiaci, oznamujeme vám, že dňa v utorok  6. decembra 2011 sa na pôde našej školy v budove na Rodinnej oblasti uskutoční tradičná Mikulášska dražba.

     Misijné Eurá si  môžete za reálne Eurá zameniť počas  prestávok do pondelka (5. 12. 2011) u svojich predsedov tried.

     Predsedovia ich v piatok zamenia u pána učiteľa Mgr.Petra Lojana alebo u pani učiteľky PaedDr. Lýdie Kľučárovej.

     Aktualizácia údajov

     28. 11. 2011 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Nová súťaž - Euroscola 2012

     28. 11. 2011

     Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku  vyhlásila  súťaž organizovanú v rámci programu Euroscola. Do súťaže sa zapojilo aj naše Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi  .

     V rámci tohto  projektu usporiadame  niekoľko veľmi zaujímavých podujatí. Cieľom projektu je oboznámiť  mládež vo veku od 16 rokov s fungovaním Európskeho parlamentu. Školy, ktoré sa zhostia tejto súťaže čo najlepšie  vyberú 24 aktívnych študentov a tí navštívia  Štrasburg  a budú rokovať v budove EP.

     Sledujte denne našu webovú stránku a informačné tabule v budove školy na Rodinnej oblasti a určite sa dozviete viac. Informácie vám rád poskytne garant súťaže PaedDr.Eduard Nadzam.

     Pracovná porada

     24. 11. 2011

     Pracovná porada učiteľov gymnázia a II. stupňa ZŠ sa uskutoční vo štvrtok 1.12.2011 o 14.00 hod.

     Program :

     1. Úvodná modlitba a meditácia k adventu

     2. Oboznámenie sa s internou smernicou

     3. Oboznámenie sa návrhom novely zákona NR SR č. 317/2009

     4. Vianočné prázdniny - pracovné činnosti učiteľov

     5. Úlohy na mesiac december

     6. Diskusia, návrhy a opatrenia

     7. Záverečná modlitba

     Prvá adventná nedeľa

     27. 11. 2011

     Zapálená prvá svieca na adventnom venci, symbolizujúca začiatok adventu - duchovnej prípravy kresťanov na slávenie Vianoc, fialová farba chrámového rúcha charakterizujú atmosféru dnešnej prvej adventnej nedele v katolíckych kostoloch.

     "Adventné obdobie má dva rozmery. Je to duchovná príprava na slávenie sviatkov Narodenia Pána - Vianoce. Zároveň sa v tomto čase myseľ veriaceho človeka viac upriamuje aj na očakávaný druhý príchod Ježiša Krista na konci vekov. Je to teda obdobie nábožného a radostného očakávania".

     Blahoželáme Katarínam

     25. 11. 2011

     Dnes oslavujú svoje meniny všetky dievčatá a ženy nesúce meno KATARÍNA.

     Prajeme všetkým našim Katkám hojnosť zdravia, pokoja, lásky, pohody, trpezlivosti a darov Ducha svätého.

     Oznam od zriaďovateľa

     24. 11. 2011

     Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ!

     Na základe predbežných počtov prihlásených účastníkov (prihlásilo sa 22 účastníkov) a po dohode s Mons. Majerníkom sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku budeme organizovať púť počas jarných prázdnin.

     V prílohe Vám posielam definitívny program, ako aj ďalšie podmienky. Žiadam Vás, aby ste všetkým, ktorí sa predbežne prihlásili, odovzdali program púte a zároveň oznámili aj ostatným zamestnancom školy, že je ešte možnosť prihlásiť sa na púť. Takisto oboznámte s uvedenou ponukou aj kňazov, pôsobiacich vo Vašich školách. Púť bude pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika.

     Ponuku, ktorú Vám posielam v prílohe (všetko nájdete u pána riaditeľa) vyveste v škole na obvyklé miesto.

     V prípade ďalšieho záujmu stačí poslať mail, aby som zarezervoval ďalšie miesta.

     Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

      

     Mgr. Miroslav Jacko, ABŠÚ Košice

     Výsledky súťaže

     24. 11. 2011

     Porota celoškolskej súťaže ku sv.Ondrejovi nám dnes zaslala výsledky súťaže.

     I.kategória - mladší žiaci

     1.miesto - kvarta

     2. miesto - VI.A

     3. miesto - prima

      

     II.kategória - starší žiaci

     1.miesto - III.AG

     2. miesto - septima

     3.miesto - I.AG

     Víťazom blahoželáme!

     Úspechy našich prvákov

     21. 11. 2011

      

     Naši žiaci 1. AG sa znova majú čím pochváliť. Minulý týždeň  bol Dávid Jackanič  primátorom mesta Michalovce p. V. Záhorčákom vyhlásený ako najúspešnejší športovec mesta v stolnom tenise. A aby toho nebolo málo v sobotu si Petra Serafínová  priniesla z Bratislavy  1. miesto v lige junioriek juda za rok 2011.

     Srdečne im blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov, ktorými reprezentujú aj našu školu.

     PaedDr.Eduard Nadzam, triedny učiteľ

     Prežívame pekné chvíle s priateľmi z Európy

     15. 11. 2011

     Medzinárodný projekt sa dnes rozbehol na plné obrátky a spolu so 49. učiteľmi a žiakmi z deviatich krajín Európy sme prežili nádherný deň. Po raňajkách sme sa spolu stretli v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Pri výklade v anglickom jazyku sa naši hostia dozvedeli množstvo informácii o histórii baziliky a jej krásach. Od desiatej hodiny začalo slávnostné oficiálne otvorenie projektu v Obradnej sieni. Nechýbala čata vlajkonosičov, privítanie zo strany nášho pána riaditeľa PaedDr.Mariána Babeja i primátora mesta Ing.Jána Ragana a zápis účastníkov do pamätnej kroniky mesta Vranov nad Topľou.

     Bohatý kultúrny program bol balzamom na naše uponáhľané duše. Nevidiaca Simonka rozcítila naše srdcia nádhernou básňou o dare očí, potom nám úsmevy na perách vyčarili naše deti z materskej škôlky veselým vystúpením v angličtine. Hudobná skupina nesklamala a naši speváci Majo a Petra sa hneď po prvých tónoch pesničiek stali miláčikmi publika. Spoločenské tance nabudili naše emócie a aj temperament Talianov či Španielov. Nuž a ALEGRIA spôsobila doslova zastavenie dychu všetkých prítomných. Neutíchajúci potlesk si vyslúžilo aj záverečné ALELUJA v podaní nášho pána učiteľa Mgr.J.Bubnára a  speváckeho zboru pod vedením Ing.J.Babejovej.

     Naozaj sa nemáme za čo hanbiť. To čo predviedli naši učitelia a žiaci si zaslúži veľký obdiv a poďakovanie.

     Všetci účastníci sa cítili veľmi príjemne a blesky fotoaparátov a kamier neustávali ani po oficiálnej časti.

     Po slávnostnom obede, kde zavládla veľmi milá, priateľská atmosféra a zrazu sme všetci mali k sebe bližšie, nasledovali zoznamovacie prezentácie jednotlivých škôl zo Španielska, Talianska, Rumunska, Grécka, Holandska, Turecka, Fínska, Poľska. Naše farby reprezentovali Beáta Tkáčová a Janka Grejtáková z I.AG.

     Nuž a poobede všetci vyrazili do Vysokých Tatier, kde ich čaká veľmi zaujímavý a bohatý program. Určite sa zajtra o tom dozviete viac.

     Medzinárodný projekt odštartovaný

     14. 11. 2011

     Medzinárodný projekt EcoTour 2.0 v rámci projektu Comenius je odštartovaný. Dnes sme privítali 49. zahraničných účastníkov - žiakov a učiteľov z deviatich krajín Európy.

     Zajtra sa ich program začne prehliadkou Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - Sever od 9.15 hod.

     O 10.00 hod. začne slávnostné otvorenie projektu a privítanie primátorom mesta Ing.Jánom Raganom a ďalšími funkcionármi mesta i okresu v Obradnej sieni.

     Nebude tu chýbať prezentácia našej školy a bohatý kultúrny program.

     Po slávnostnom obede v hoteli Patriot  začne od 13.00 hod. prezentácia jednotlivých škôl z Talianska, Rumunska, Fínska, Grécka, Poľska, Španielska, Turecka, Holandska a hosťujúceho Slovenska.

     Následne odcestujú všetci účastníci do Vysokých Tatier.

     Quo vadis

     14. 11. 2011

     V piatok 18.novembra 2011 sa zúčastnia naši zamestnanci divadelného predstavenia Quo vadis v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

     Odchod autobusu bude v piatok  o 16.30 hod. od budovy školy na Rodinnej oblasti. Ďalšia zastávka bude pri kostole sv.Františka z Assisi na Lúčnej a pri obchodnom dome Jednota.

     Welcome to Slovakia

     11. 11. 2011

     Welcome to Slovakia. We are looking forward to being with you in our project EcoTour 2.0.

     Ako nám je na turistickom krúžku

     11. 11. 2011

     Pekné jesenné počasie využívame na poznávanie okolia Vranova. Vo štvrtok 10.novembra sme sa vybrali na pamätné  miesta Cholerového povstania.V blízkom okolí Vranova je ešte veľa zaujímavých , neprebádaných miest a príroda je v tomto období mimoriadne pekná. Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.
     Mgr.Cyril Melničák

     Blíži sa začiatok medzinárodného projektu

     9. 11. 2011

     V pondelok 14.novembra 2011 zavítajú do nášho mesta Vranov nad Topľou  zástupcovia 8. škôl z krajín Európskej únie a Turecka. Cirkevnú spojenú školu vo Vranove nad Topľou budú reprezentovať naši žiaci: Peter Pastir, Daniel Kuľbak, Matúš Porvažník, Štefan Čollák, Petra Murínová, Veronika Murínová, Peter Gazda, Dávid Jackanič, Beáta Tkáčová, Frederika Zámborská, Erika Kušnírová, Jana Grejtáková, Terézia Nábožná, Michaela Durkajová, Kristína Demetrová, Dominika Miklošová. 

      

     Žiaci našej školy - účastníci projektu Comenius - Ecotour 2.0 žrebovali, do ktorej krajiny v nasledujúcich 2 rokoch urobia mobilitu.

     Žrebovanie dopadlo takto:

     Peter Pastir, Matúš Porvažník - Grécko

     Kristína Demetrová, Dominika Miklošová - Taliansko

     Beáta Tkáčová, Jana Grejtáková - Rumunsko

     Daniel Kuľbak, Štefan Čollák, Petra Murínová, Veronika Murínová, Peter Gazda, Dávid Jackanič, Frederika Zámborská, Erika Kušnírová, Terézia Nábožná, Michaela Durkajová - Španielsko

     Plavecký krúžok v utorok nebude

     7. 11. 2011

     Oznamujeme všetkým žiakom, že plavecký krúžok v utorok 8.novembra nebude z dôvodu neprítomnosti učiteľa v škole.

     Za pochopenie ďakuje PaedDr.Eduard Nadzam.

     Zasadnutie pedagogickej rady

     6. 11. 2011

     Zasadnutie pedagogickej rady sa uskutoční v pondelok 7.novembra o 14.00 hod. v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.

     Stretli sme sa v Stropkove

     3. 11. 2011

     Dnes sa v Cirkevnej základnej škole sv.Petra a Pavla v Stropkove uskutočnil metodický deň zamestnancov cirkevných základných škôl košickej arcidiecézy. Program začal slávnosťnou sv.omšou v Sanktuáriu Panny Márie v Stropkove, ktorú celebroval košický vikár spolu s duchovnými otcami z rôznych kútov arcidiecézy. Po sv.omši sa ku všetkým prihovoril Mgr.Miroslav Jacko, riaditeľ arcibiskupského školského úradu. Nasledovali zasadnutia jednotlivých sekcií.

     Ďakujeme všetkým organizátorom z CZŠ sv.Petra a Pavla v Stropkove za priateľskú a rodinnú atmosféru.

     JESEŇ PANI BOHATÁ FARBÍ STROMY DO ZLATA......

     3. 11. 2011

     Celý uplynulý týždeň sme sa v budove na Bernolákovej venovali štyrom ročným obdobiam a to zvlášť jeseni. Urobili sme si aj výstavku z plodov jesene- ozdobné tekvičky, gaštany, zelenina.
     Na hodinách matematiky sme počítali koľko máme zeleniny i ovocia. Porovnávali sme čoho je viac. Na hodinách SJL sme zasa hľadali písmenká, ktoré už poznáme v slovách jednotlivých druhov ovocia i zeleniny. Na hodine prírodovedy sme rozdeľovali ovocie od zeleniny a aj sme si spravili ochutnávku ovocia. Počas výtvarnej výchovy sme si vymodelovali najobľúbenejšie ovocie i zeleninu.
     Boli to zaujímavo strávené hodiny. Pripojil sa k nám aj ŠKD, v ktorom si zasa žiaci vyrobili pekných šarkanov.

     Ďakujeme Bohu, že stvoril taký krásny svet a veľa užitočných vecí v ňom. Čo osoží duchu poh+adom na farebnú jeseň, to osoží aj telu zdravými vitamínmi v plodoch ovocia i zeleniny.

     Mgr. Darina Babjačková

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Odchod na metodický deň

     2. 11. 2011

     Oznamujeme všetkým učiteľom, ktorí sa zajtra zúčastnia Metodického dňa v Stropkove, že zraz je o 7.00 hod. v budove na Rodinnej oblasti. Autobus odchádza o 7.10 hod. spred budovy gymnázia priamo do Stropkova.

     Smútočný oznam

     29. 10. 2011

     S hlbokým zármutkom v srdci, ale s nádejou na večný život vám oznamujeme, že dnes zomrel pán Michal Jenča, otec nášho maturanta Mareka Jenča z oktávy A.

     Milý Marek, prijmi našu úprimnú sústrasť. Vieme, že tieto chvíle sú pre teba, tvoju mamku a rodinu veľmi ťažké, ale vedz, že sme s tebou, modlíme sa za tvojho otca, za jeho večný odpočinok a zároveň tebe a tvojej rodine vyprosujeme hojnosť síl.

     Tvoji učitelia a spolužiaci.

     Modlitby za zosnulého budú v pondelok od 15.00 do 16.00 hod. a v utorok od 17.00 do 18.00 hod. v Dome nádeje vo Vranove nad Topľou. Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu o 12.30 hod.

     Stíšme sa na chvíľu

     29. 10. 2011

     Prvý november – deň,  kedy pod záplavou pestrofarebných chryzantém sa schovávajú hroby na cintorínoch, deň kedy všade dookola začnú blikať plamene sviečok a kahancov.

     Tento sviatok sa slávi od roku 837, kedy pápež Gregor IV. vyhlásil 1. november za sviatok Všetkých svätých a neskôr v 10. – 11. storočí sa z toho vyvinula aj Pamiatka zosnulých – Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra.

     Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom všetkých vrstiev spoločnosti. Ľudia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok, či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých 

     Je to príležitosť myslieť nielen na tých, čo nosíme vo svojom srdci, ale je to aj čas, keď je dobré zamyslieť sa aj nad hlbším zmyslom ľudského života. Nad tým, čo má v našom každodennom naháňaní skutočný význam.

     Pozor - ZMENA ČASU

     28. 10. 2011

     Čas sa zmení z letného na zimný v noci zo soboty 29. októbra na nedeľu 30. októbra o 3:00, keď si presunieme ručičku hodín na 2:00.

     Spíme teda o jednu hodinu viac.

     Nová predsedníčka Rady školy

     27. 10. 2011

     Dňa 25.10.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy, na ktorom bola za predsedu Rady školy zvolená Mgr. Emília Antolíková.

     Otec arcibiskup príde do Čaklova

     23. 10. 2011

     Pri príležitosti osláv 10.výročia konsekrácie Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove odslúži slávnostnú sv.omšu v piatok o 18.00 hod. otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ste všetci srdečne pozvaní.

     Zapojili sme sa do projektu

     27. 10. 2011

     Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechetizáciu a školstvo v spolupráci s nemeckou nadáciou Renovabis aj tento rok vyzýva na predkladanie projektov v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku (obdobie 2011 - 2013). Najbližšia uzávierka na podávanie projektov v rámci druhého kola roku 2011 je 31.10.2011. Naša škola sa do tohto 2. kola zapojila s projektom "SOS človek - učíme deti chrániť život".

     Sviatosť zmierenia

     26. 10. 2011

     Duchovný správca školy ThLic.Tibor Závadský oznamuje, že vo štvrtok 27.10.2011 sa od 9.00 hod. bude vysluhovať v kaplnke školy na Rodinnej oblasti sv.spoveď.

     Narodil sa malý Tomáško

     26. 10. 2011

     S veľkou radosťou vám oznamujeme, že v utorok 25.októbra 2011 sa narodil malý Tomáško, syn našich pánov učiteľov Mgr. Danky Tušimovej a Mgr. Jozefa Tušima.

     Tomáško je zdravý "chlap", ktorý váži 3900 gramov a meria 53 cm.

     Prajeme celej rodinke všetko len to dobré, radosť, pokoj, lásku, zdravie, pohodu a život naplnený pohodou.

     Projekt Ecotour - partner Holandsko

     25. 10. 2011

     Posledným zo skupiny našich partnerov je holandská škola Oosterlicht College. Ide o verejnú strednú školu nachádzajúcu sa v strede Holandská neďaleko mesta Utrecht. Škola je situovaná v dvoch budovách, v meste Nieuwegein a Vianen a v tomto školskom roku má približne 2200 študentov.

     V projekte má Holandsko za úlohu zmapovať využívanie vôd s ohľadom na ekoturizmus.

     Viac o škole na: http://www.oosterlicht.nl/

     Celoslovenská porada riaditeľov škôl

     25. 10. 2011

     V dňoch 18.10.-19.10.2011 sa konala v Poprade celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl. Pri tejto príležitosti boli z rúk Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa, ocenení títo riaditelia za 20 rokov práce pre cirkevné školstvo: Mgr. Pavol Ďugoš, RNDr. Anna Futóová a PhDr. Melánia Balúnová.

     Prijatie u primátora

     25. 10. 2011

     Dňa 15.11.2011 o 10.00 hod. prijme primátor Mesta Vranov nad Topľou, Ing. Ján Ragan, všetkých partnerov projektu Comenius - EcoTour 2.0 na pôde Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, kde zároveň naša škola bude prezentovať výsledky 20 ročnej existencie. Po skončení sa pozvaní hostia zúčastnia na slávnostnom obede v hoteli Patriot.   

     Organizačné pokyny k metodickému dňu

     24. 10. 2011

     Rímskokatolícky arcibiskupský školský úrad nám dnes zaslal organizačné pokyny na celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ košickej arcidiecézy. Všetky pokyny nájdete aj na našej stránke v priečinku Dokumenky školy v podpriečinku Metodický deň 3.1.2011.

     Misijná nedeľa

     23. 10. 2011

     Ako každý rok, tak aj v tomto roku dnes 23.10.2011 slávime Misijnú nedeľu.  A tak vám ponúkame pár slov o tom, čo to misijná nedeľa vôbec je...

     Svetový deň modliteb za misie začal svoju históriu v roku 1926. Odvtedy sa tento deň, u nás a v niektorých ďalších krajinách nazývaný aj „Misijná nedeľa“, slávi každý rok na predposlednú nedeľu v mesiaci október. Sv. otec vydáva každý rok na tento deň posolstvo, v ktorom povzbudzuje k misijnej horlivosti za šírenie viery. V jednom z nich pripomína veriacim Ján Pavol II zmysel tohto dňa slovami: „Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína Božiemu ľudu neustálu platnosť jeho misijného poslania, pretože misie sú vecou všetkých kresťanov...“

     V tento deň veriaci v každej diecéze, farnosti či kresťanskej inštitúcii po celom svete osobitne pamätajú vo svojich modlitbách na misionárov a misijné dielo Cirkvi. Ide hlavne o prosby počas sv. omší, ale aj o iné pobožnosti či adorácie pred Sviatosťou Oltárnou.

     Tento deň je však okrem modlitieb spojený aj s finančnou zbierkou na podporu misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí skrze misionárov, ochotných zrieknuť sa vlastnej domoviny a ísť ohlasovať evanjelium do vzdialených končín zeme, kde o Kristovi buď vôbec nepočuli, alebo počuli veľmi málo. Z takto nazbieraných finančných prostriedkov sa podporujú projekty Pápežského misijného diela šírenia viery (PMD) v približne 1100 diecézach sveta, ktorého začiatky siahajú až do roku 1818. Ide o skoro 650 000 biskupov, kňazov, rehoľníkov, katechétov, bohoslovcov a laických spolupracovníkov, ktorí posielajú svoje požiadavky do centrály PMD v Ríme. Jedná sa hlavne o katechetické, vzdelávacie, charitatívne a sociálne projekty, školy, nemocnice, domovy pre siroty alebo starých ľudí, stavby a opravy kostolov a mnoho ďalších.

     zdroj : www.misie.sk

     Milión detí sa modlilo sv.ruženec

     20. 10. 2011

     Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vyzval všetky cirkevné školy, aby sa v utorok pripojili do celosvetovej akcie : Milión detí sa modlí sv.ruženec. Prinášame vám niektoré slová ktoré zaslal otec biskup aj nám :

     Na celom svete v utorok, 18. októbra od 9. hodiny deti všetkých vekových kategórií prerušia vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe.

      Akcia „Detský ruženec“ vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

     Pripojili sme sa k tejto výzve a všetci žiaci sa spoločne spojili pri modlitbe sv.ruženca v našej školskej kaplnke.  Modlitba sv.ruženca zaznela v anglickom, nemeckom, latinskom, straroslovenskom a slovenskom jazyku.  Bolo o to krajšie, že sa snami modlil aj náš duchovný správca školy otec kanonik ThLic. Tibor Závadský.

     Projekt EcoTour - partner - Taliansko

     18. 10. 2011

     IPSSAR „G. Matteotti“ je verejná stredná škola nachádzajúca sa v Toskánsku v strede Talianska v turisticky známom meste– Pisa - presláveného najmä svojou „šikmou vežou“.

     Škola ponúka širokú škálu odborných študijných predmetov, najmä však so zameraním na hotelierstvo, turizmus a marketing.

     V súčasnosti školu navštevuje približne 1100 študentov, medzi ktorými je zastúpených viac ako 30 rôznych národností.

     V projekte má Taliansko za úlohu zmapovať možnosti využitia geotermálnej vody ako aj spracovať DVD predstavujúce typické produkty jednotlivých partnerov týkajúce sa ekoturizmu.

     Taliansko je zároveň aj hostiteľskou krajinou a svojich partnerov by malo privítať v októbri 2012.

     Viac o škole na: http://www.matteotti.it/

     Beseda so spisovateľmi

     18. 10. 2011

     V piatok 14.októbra 2011 sa žiaci IV.A a V.B zúčastnili besedy so spisovateľmi Romanom Bratom a Gabrielou Futovou, ktorí predstavili žiakom svoju literárnu tvorbu a vzájomnú spoluprácu na knihách pre deti a mládež.

     Ďakujeme Hornozemplínskej knižnici za vydarené podujatie a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     Projekt EcoTour - partner - Rumunsko

     18. 10. 2011

     Palatul Copiilor Bistrita z Rumunska nie je školou v pravom slova zmysle. Ide o inštitúciu venujúcu sa formálnym voľno časovým aktivitám, ktorá je prvotinou svojho druhu v rámci rumunského školského systému. Toto zariadenie je rozdelené do troch hlavných oddelení – prírodovedné, umelecké a hudobné. V súčasnosti poskytujú svoje služby pre 1592 študentov. Mesto Bistrita sa nachádza v severnej časti Rumunska.

     V projekte má rumunský partner za úlohu zanalyzovať klimatické zmeny a ich súvis s vodným hospodárstvom ako aj výrobu hodnotiacich hárkov celého projektu.

     Rumunsko je zároveň aj hostiteľskou krajinou projektu a v júni 2012 privíta zástupcov všetkých partnerov vo svojich priestoroch.

     Viac na: http://infopcbistrita.club.edu.ro/

     Doplňujúce voľby do Rady školy

     16. 10. 2011

     Na základe doplňujúcich volieb do Rady školy - zástupca rodičov za materskú školu  v o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou  oznamujeme tieto výsledky: najvyšší počet hlasov získlal p. Lehončák, ktorý sa však tejto funkcie vzdal z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Novým členom Rady školy sa tak stal p. Janok, ktorý získal ako ďalší v poradí najvyšší počet hlasov.

     Zasadnutie pedagogickej rady - zmena termínu

     13. 10. 2011

     Oznamujeme všetkým členom pedagogickej rady, že došlo k zmene termínu zasadnutia. Z dôvodu organizovania medzinárodného projektu Comenius sa pedagogická rada uskutoční v pondelok 7.11.2011 o 14.00 hod. v budove gymnázia.

     Arcidiecézne zasadnutie MZ a PK

     13. 10. 2011

     Arcidiecézne zasadnutie MZ a PK cirkevných základných škôl sa v tomto roku uskutoční vo štvrtok 3.11.2011 v Stropkove. Akonáhle budeme mať bližšie informácie zverejníme ich aj našej stránke.

     Exkurzie

     13. 10. 2011

     Exkurzie v  jednotlivých triedach našej základnej školy a na gymnáziu sa uskutočnia v piatok 4. novembra 2011. Plán exkurzií nájdete aj našej stránke v priečinku Dokumenty školy v podpriečinku Plán exkurzií.

     Rodičovské združenie

     13. 10. 2011

     Rodičia nezabudnite, dnes je rodičovské združenie v budove na Školskej 650. Začiatok o 16.00 hod.

     Projekt EcoTour - partner - Turecko

     13. 10. 2011

     Tureckým partnerom je škola s názvom 75. Yil Anadiku Lisesi nachádzajúca sa v meste Adana na juhu Turecka. Na škole sa nachádza približne 600 študentov, ktorý pochádzajú z rodín s rôznym spoločenským postavením. Táto škola je školou verejnou a prijíma žiakov prevažne z okolia mesta Adana.

     Škola zatiaľ nemá skúsenosti s Comenius projektmi.

     V rámci projektu EcoTour 2.0 má za úlohu zanalyzovať stupeň dezertifikácie (proces degradácie územia na púštnu oblasť) krajiny vo svojom regióne.

     V projekte chce škola zrealizovať minimálne 12 učiteľských a 12 žiackych mobilít.

     Viac o škole na: http://www.adana75al.k12.tr/

     Praktická časť účelového cvičenia

     13. 10. 2011

     V utorok 11. októbra t.r.  sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia našich žiakov II.stupňa spolu s gymnazistami. Keďže pršalo do hry vstúpil tzv. mokrý variant. Jednotlivé triedy si medzi sebou zmerali svoje vedomosti a zručnosti zo štyroch oblastí : zdravotnícka príprava, civilná ochrana, dopravná výchova a streľba zo vzduchovky vrátane hodu loptičkou. Nuž a tu sú výsledky :

     Poradie mladších ročníkov:

     1. VIII.A - 66,50 b

     2. Kvarta - 64 b

     3. IX.A - 61 b

     4. Sekunda - 60,5 b

     5. VII.A - 58 b

     6. VI.A - 57 b

     7. Príma - 46 b

      

     Poradie starších ročníkov:

     1. III.AG - 76 b

     2. I.AG - 66,5 b

     3. II.AG - 62 b

     4. Kvinta - 60 b

     Projekt EcoTour - partner - Grécko

     12. 10. 2011

     4th Junior High School of Mytilene je verejná stredná škola nachádzajúca sa v meste Mytilene, hlavnom meste ostrova Lesvos. Lesvos je druhý najväčší ostrov Egejského súostrovia na východe Grécka.

     Škola má približne 200 študentov vo veku 12 až 15 rokov. V minulosti (2005, 2007) škola už realizovala Comenius projekty, kde jeden z nich bol zameraný na životné prostredie a národnú kuchyňu.

     Grécko je jednou z 5 krajín, ktoré budú hosťovať ostatných účastníkov projektu. Mobilita v Grécku je plánovaná na apríl 2012.

     V projekte má Grécko za úlohu zanalyzovať hrozby možných katastrof spôsobených vodou.

     Viac o škole: http://4gym-mytil.les.sch.gr/

     Aktualizácia údajov

     11. 10. 2011 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Rok sv.Ondreja vrcholí

     10. 10. 2011

     Vrcholí rok sv. Ondreja a v triedach našej školy sa uskutočnia triedne kolá súťaže k sv. Ondrejovi do 15.11.2011. Celoškolská súťaž "Rok sv. Ondreja" sa uskutoční 18.11.2011. Materiály k roku sv. Ondreja nájdete na stránke http://www.ke-arcidieceza.sk/rok-sv-ondreja/ . 

     Školská televízia priniesla opäť niečo nové

     10. 10. 2011

     Naša školská televízia nám prináša vždy niečo nové. Kliknite si na stránku našej televízie 

     http://csstv.szm.com/ a nájdete tu správy z prijatia našich prváčikov u primátora mesta.

     Projekt EcoTour - partner - Fínsko

     10. 10. 2011

     Škola Kiuruveden yläkoulu sa nachádza v meste Kiuruvesi, takpovediac v srdci Fínska. Je to jediná stredná škola v tomto regióne a svojim študentom ponúka vzdelanie so zameraním na prírodné vedy a IKT. Pre študentov zaujímajúcich sa o masmédia a anglický jazyk škola ponúka osobitné kurzy týchto predmetov.

     Z dôvodu geografickej členitosti tohto regiónu, nie je výnimkou pre viacerých študentov denne dochádzať do školy aj 30 km cez krajinu význačnú hustými lesami a menšími jazerami.

     V projekte má táto škola za úlohu spracovať rôzne spôsoby využitia vody vo svojom regióne.  Študenti majú taktiež za úlohu navrhnúť a graficky spracovať spoločné logo celého projektu.

     Modlitba sv.ruženca

     7. 10. 2011

     Dnes, v prvý piatok v mesiaci, na sviatok Ružencovej Panny Márie sme sa spojili v spoločnej modlitbe sv.ruženca. Žiaci 6.-9.ročníka v budove na RO preberali spoločne zrnká sv.ruženca s otcom kanonikom ThLic. Tiborom Závadským. Táto modlitba má v sebe úžasnú moc a túto sme pociťovali počas odriekávania zdravasov aj v našej škole.

     Vďaka.

     Projekt EcoTour - partner - Poľsko

     7. 10. 2011

     Gimnazium Nr 16 z Oddzialami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej je verejná stredná škola, ktorá sa vo vzdelaní a výchove venuje prevažne študentom s určitým stupňom telesného postihnutia. Škola sa nachádza v meste Katowice, neďaleko od mesta Krakow a v súčasnosti má približne 250 študentov a 40 zamestnancov. Škola má za sebou sériu úspešných projektov ako napr. „Škola pre eko rozvoj“, „Zelený certifikát“ a iné. V rámci projektu má škola za úlohu zmapovať vyrovnanosť vodného systému vo svete. Zároveň je zodpovedná za úpravu aktivít tak, aby boli vhodné aj pre postihnutých študentov. Ďalej má zabezpečiť tlač knihy ako finálneho produktu z 1. fázy projektu.  Viac o škole na: http://www.gimnazjum16katowice.cba.pl/

     Partneri medzinárodného projektu

     6. 10. 2011

     V najbližších dňoch budeme na stránkach našej školy predstavovať partnerov projektu EcoTour 2.0. Prvým poradí je koordinátor projektu - Španielsko. Ies Torre Almenara je škola situovaná v meste La Cala de Mijas, neďaleko od známeho letoviska Málaga v regióne Andalúzia.  Škola má do 300 študentov a približne 40 zamestnancov. Školský rok sa na tejto škole začal 15. septembra a skončí 22 júna budúci rok. Úlohou tohto partnera je najmä koordinovať celý projekt a dozerať, aby sa realizoval podľa schváleného harmonogramu. Mimo toho, je priamo zodpovedný za realizáciu výskumu v oblasti znečistenia vôd vplyvom ekoturistiky. V máji 2013 bude hostiteľskou krajinou a v rámci projektu chcú realizovať minimálne 14 študentských a 10 učiteľských mobilít. Viac o škole na: www.iestorrealmenara.es

     Ako sa zmení príjem zamestnanca po reforme

     5. 10. 2011

     Na webe sme našli zaujímavú stránku, ktorá ponúka kalkulačku na výpočet mzdy po novom. Kliknite si tu :

     http://ekonomika.sme.sk/c/6077414/ako-sa-zmeni-prijem-zamestnanca-po-reforme-kalkulacka.html

     Projekt EcoTour 2.0

     5. 10. 2011

     Multilaterálny projekt školských partnerstiev Comenius sa dostáva do ďalšej fázy. Budúci mesiac bude naša škola hosťovať zástupcov z rady pedagógov a študentov zo všetkých 8 partnerských škôl. Program sa začne 14. novembra, kedy sa s jednotlivými partnermi stretneme v Košiciach. V utorok, po privítaní primátorom na pôde mesta, sa presunieme do Vysokých Tatier, kde na nás bude čakať bohatý program. Celu návštevu ukončíme v piatok 18. novembra rozlúčením sa a s pocitom očakávania ďalšieho spoločného stretnutia, tentoraz už v Grécku.

     Víťazi Rozprávky 2011

     5. 10. 2011

     Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlásila v rámci projektu Čítačka s písačkou literárnu súťaž Rozprávka 2011. Nuž a víťazmi sa stali vo svojich kategóriach aj žiaci našej školy :

     "Chorý jesenný vietor" - Lucia Olčáková, 4.A

     "Prečo lastovičky odlietajú do teplých krajín" - Juraj Ficko 4.A.

     V utorok 11.októbra preberú víťazné ceny priamo v knižnici.  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú repezentáciu školy.

     Zlatisté farby jesene

     5. 10. 2011

     Dnes zažili naši piataci spolu s pani učiteľkou PaedDr.Lýdiou Kľučárovou netradičnú hodinu biológie - v prírode. Na vychádzke si spolu zopakovali ako sa dá rozlíšiť bylina od dreviny, strom od kra. Žiaci si potom doma nazbierané vzorky stromov vylisujú a zhotovia herbár.

     Vo fotoalbume II. v galérii Netradičná hodina biológie u piatakov nájdete fotografie z nádherne stráveného času, kde nechýbal humor a sranda.

     Slávili sme odpust spolu s gymnazistami

     4. 10. 2011

     Dnes sme slávili spolu s našimi gymnazistami odpustovú slávnosť ku cti sv. Františka z Assisi, patróna nášho gymnázia.

     Program sa začal modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mgr. Marián Halas. Po sv. omši potom pripravili žiaci II. stupňa nášho gymnázia akadémiu. Učitelia zakončili slávnostný deň spoločnou duchovnou obnovou s pátrom Štefanom.

     Zasadnutie rady školy

     4. 10. 2011

     Najbližšie zasadnutie Rady školy sa uskutoční 6.10.2011 (štvrtok) o 16.00 hod. v budove školy Školská 650. Na základe doplňujúcich volieb sa novou členkou rady školy za org. zložku CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia stala RNDr. Gabriela Bradovková

     Divadelné predstavenie pre učiteľov

     3. 10. 2011

     Oznamujeme všetkým učiteľom a zamestnancom školy, že sa organizuje návštevu divadelného predstavenia Quo Vadis v DJZ v Prešove dňa 18.11.2011 o 18.30 hod. Záujemci nech sa prihlásia u Ing.Jedinákovej do stredy 4.10.2011 z dôvodu rezervácie vstupeniek. Cena vstupenky  12 €  je hradená zo sociálneho fondu. Divadlo ponúka možnosť  využiť kultúrne poukazy, ktoré sú platné iba do 13.11.2011.

     Odpustová slávnosť

     3. 10. 2011

     V utorok budeme sláviť odpustovú slávnosť spolu s našimi gymnazistami na sviatok sv.Františka z Assisi. Zraz všetkých je o 8.00 hod. v kostole sv.Františka vo Vranove nad Topľou - Juh. Po sv.omši bude akadémia s názvom Sv. František a Saracéni.

     Duchovná obnova pre učiteľov začne po ukončení slávnosti od 11.00 hod. v katechetickej miestnosti.

     Na maratóniku sa našim darilo

     3. 10. 2011

     V piatok zorganizovali Mesto Vranov nad Topľou spolu s Mestským športovým klubom už 11.ročník Vranovského mládežníckeho maratóniku. Naši žiaci boli úspešní.

     V kategórii 5.-6.ročník získali piatačky  V.Biliková, Š.Šviderská, L.Olčaková a M.Hricová pekné tretie miesto.

     Nuž a zlato si odniesli našich chlapci z 3.-4.ročník D.Kušnír, F.Puškár, R.Gaži a M.Šviderský, ktorí vo svojej kategórii nenašli premožiteľov.

     Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným športovcom z našej školy. Vo Fotoalbume II. nájdete aj foto.

     Stužková slávnosť

     3. 10. 2011

     V tomto roku sa uskutočnia na našom gymnáziu až tri stužkové slávnosti.

     Oktáva A - sobota 5. novembra 2011

     IV.AG - sobota 12. novembra 2011

     Oktáva B - sobota 19. novembra 2011.

     Nádherné vyznanie

     29. 9. 2011

     Nemôžem tomu uveriť, ale je to už 12 rokov, čo sme sa prvý krát stretli. Sedeli v laviciach vo "veľkej" škole  a ich nedočkavé pohľady plné očakávaní a túžob sledovali dianie okolo seba. Spolu sme sa učili prvé čiary, číslice, písmená... Boli to moji malí štrbaví prváci.

     Práve dnes som ich opäť stretla, no už ako krásnych mladých ľudí - budúcich maturantov, ktorí sa chystajú na jednu z nezabudnuteľných udalostí vo svojom živote - stužkovú slávnosť. Trochu sme si zaspomínali na chvíle ktoré sme spolu strávili. Dodnes mám doma odložené ich kresby aj básne, ktoré sme spolu vymýšľali.

     Prajem im veľa krásnych chvíľ, ktoré ešte strávia na našej škole, ktorá im určite okrem množstva vedomostí dala do vienka aj lásku, porozumenie, čestnosť, úprimnosť a mnoho iných potrebných "maličkostí", ktoré sú dôležité na správnej ceste životom.    

     Mgr. Alena Tuľáková, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu.

     Účelové cvičenie

     29. 9. 2011

     Teoretická časť účelového cvičenia sa uskutoční v pondelok 3.10.2011 na piatej a šiestej hodine pod vedením triednych učiteľov.

     Praktická časť účelového cvičenia nás čaká v utorok 11. októbra.

     Rodičovské združenie

     28. 9. 2011

     Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 12.10.2011 o 16.00 v budove školy na Bernolákovej 92 a vo štvrtok 13.10.2011 o 16.00 v budove Školská 650.

     Program:

     1. Otvorenie. Modlitba.

     2. Správa o hospodárení Rodičovského združenia za šk. rok 2010/2011.

     3. Návrh výšky členského príspevku na šk. rok 2011/2012.

     4. Školský vzdelávací program na šk. rok 2011/2012.

     5. Diskusia. Závery.

     6. Triedne rodičovské združenie.

     Mgr. Emília Antolíková, predseda Rodičovského združenia pri CSŠ vo Vranove n.T.

     Duchovná obnova dnes nebude

     28. 9. 2011

     Oznamujeme všetkým zamestnancom, že plánovaná duchovná obnova dnes NEBUDE!!! z dôvodu neprítomnosti duchovného správcu školy. Ďakujeme za pochopenie.

     Aktualizácia údajov

     26. 9. 2011 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

     Smútočný oznam

     25. 9. 2011

     S hlbokým zármutkom v srdci, ale s nádejou na večný život oznamujeme, že dnes popoludní zomrela  vo veku 56 rokov mamka našej sestričky Edity (pani učiteľky Mgr.Eriky Franekovej) ANNA FRANEKOVÁ.

     Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

     Pohreb  zosnulej Aničky sa uskutoční v utorok o 14.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie  v Čaklove.

     Odpočinutie večné, daj jej ó,Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

     Rada školy zasadne

     24. 9. 2011

     Oznamujeme všetkým členom Rady školy, že najbližšie zasadnutie  sa uskutoční vo štvrok 6.októbra 2011  o 16.00 hod. v budove školy na Rodinnej oblasti -  Školská 650.

     Prijatie prvákov u primátora

     24. 9. 2011

     V našom Fotoalbume II. nájdete krásne fotografie z prijatia našich prvákov u primátora mesta Vranov nad Topľou v piatok 23. septembra 2011.

     Bronz pre našich mladých záchranárov

     23. 9. 2011

     Vo štvrtok 22. septembra 2011 sa uskutočnilo Oblastné kolo súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR CO v Zámutove na strelnici. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev vranovského  okresu. Naša škola obsadila v silnej konkurencii 3.miesto, ktoré je o to cennejšie, že bolo dosiahnuté s novým družstvom v zložení : kapitán Samuel Gazda (IX.)A, Marek Gajdzík  ( IX.A), Renáta Oľhová (VIII.A) a Katka Zeleňáková ( VII.A).

     Ďakujeme RNDr.Gabriele Bradovkovej za prípravu a súťažiacim za vzornú reprezentáciu.

     Fotografie zverejníme v našom fotoalbume už čoskoro.

     Duchovná obnova

     22. 9. 2011

     Duchovná obnova zamestnancov školy sa uskutoční v stredu 28.septembra 2011 o 14.30 hod. v katechetickej miestnosti.

     Modlitba deviatnika

     22. 9. 2011

     Oznamujeme všetkým žiakom a učiteľom, že sa od 21.septembra 2011 pripájame k modlitbe deviatnika k sv. Františkovi z Assisi, patrónovi nášho gymnázia.

     Modlitba deviatnika :

     Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi


     Otče náš ...

      

     Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

     Daj, aby som vnášal lásku, kde je nenávisť;

     odpustenie, kde sa množia urážky,

     jednotu, kde vládne nesvornosť.

     Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;

     vieru tým, čo pochybujú;

     nádej tým, čo si zúfajú;

     svetlo tým, čo tápu vo tmách;

     radosť tým, čo smútia.

     Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

     než aby mňa potešovali;

     skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

     skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

     Pretože len keď dávame, nadobúdame;

     keď zabúdame na seba,

     nachádzame seba samých;

     len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie;

     len keď odumierame sebe,

     povstávame k večnému životu. Amen

     Noc výskumníka

     22. 9. 2011

     Pozývame všetkých žiakov na podujatie Noc výskumníka, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2011 v nákupnom centre Optima v Košiciach.

     Rok chémie alebo akú vodu pijeme, ako pracuje ľudský mozog, ako na parazity, populárne prednášky a besedy s vedcami, Živé knihy, astronomický program, v priamom prenose: operácia človeka, urýchľovač častíc LHC.Košice sa po roku znova zapoja do celoeurópskej siete vedecko-popularizačných podujatí Noc výskumníkov a bude to opäť bomba! Košická Optima sa v piatok 23. 9. premení na obrovskú herňu, v ktorej slovenskí vedci predvedú malým aj veľkým, mladším i starším, že veda vie byť zábavná, dobrodružná aj pútavá.

     V bohatom programe na vás čaká množstvo zaujímavých pokusov, experimentov, prednášok, diskusií a expozícií. Uvidíte na vlastné oči, vyskúšate si vlastnými rukami a odvážnejší aj na vlastnej koži, ako s robia vedecké pokusy. Pobavíte sa, ako oklamať naše zmysly. Malých odvážlivcov, ktorí sa zapoja do súťaží a kvízov, budeme odmeňovať rôznymi darčekmi - rozdávať budeme logické, vedecké aj normálne hračky ...

     Bližšie informácie nájdete na stránke:
     http://www.sovva.sk/noc-vyskumnika-2011/kosice.html

     Národná banka Slovenska vzdeláva

     22. 9. 2011

     V priestoroch Národnej banky Slovenska sa  21. septembra 2011 uskutočnilo školenie učiteľov k stredoškolskej súťaži Eurosystému s názvom Generácia €uro - Súťaž pre študentov.  Pozvánku na školenie prijalo 70 učiteľov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola aj naša učiteľka Ing. Jaroslava Babejová. Učiteľom v rámci školenia prednášali experti NBS z oblasti výskumu a menovej politiky.

     Cieľom školenia je poskytnúť učiteľom informácie potrebné na podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže, a to najmä pri vypracovaní eseje k rozhodnutiu o stanovení výšky základnej úrokovej sadzby Eurosystému.

     Súťaž sa oficiálne začína 1. októbra 2011. Od tohto dátumu sa budú môcť študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetových stránok www.generationeuro.euwww.generaciaeuro.sk

     Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke (ECB) a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB  a národných centrálnych bánk  k  finančnému vzdelávaniu.

     Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže majú študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Národní víťazi získajú cenu, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky. Zároveň sa môžu tešiť na hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka.

     Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch úrovní. Prvou je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. Najúspešnejší študenti zostavia súťažné tímy a postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje. V eseji  súťažný tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba bude založená na aktívnom zapájaní študentov do obhajoby a diskusie, pričom hodnotiť sa bude prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentácia, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalita prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie všetkých členov tímu do prezentácie.

     zdroj: www.nbs.sk

     Odpustová slávnosť sv.Františka

     22. 9. 2011

     Odpustová slávnosť ku cti sv. Františka z Assisi bude dňa 4.10.2011 v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou so začiatkom o 8.30 hod. Po nej bude akadémia s názvom Sv. František a Saracéni. V tento deň vyučovanie na našej škole nebude. 

     Prváci ku primátorovi

     22. 9. 2011

     V piatok 23. septembra 2011 sa uskutoční slávnostné prijatie našich prváčikov u primátora Mesta Vranova nad Topľou Ing.J.Ragana.

     Krúžky, ktoré ponúkame

     19.9.2011

     Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom za odovzdané vzdelávacie  poukazy pre našu školu a ponúkame širokú škálu  krúžkovej činnosti.

     O ponúkaných aktivitách mimo vyučovania sa dozviete viac, ak si kliknete vľavo na lište na priečinok Krúžky.

     Oznam

     19.9.2011

     Na základe pokynu zriaďovateľa školy a v zmysle Interného štatútu Rady školy pri CSŠ vo Vranove nad Topľou čl 5) vyhlasujem doplňujúcehe voľby člena Rady školy za pedagogických zamestnancov v org. zložke CZŠ s MŠ sv.Dominika Savia na miesto Mgr. Mariany Krajníkovej, ktorej členstvo v rade zaniklo 7.9.2011.

     Voľbu člena Rady školy nariaďujem vykonať do 30 dní od zániku členstva a určujem 3-člennú komisiu v zložení :

     Ing.Jozef Varga - predseda volebnej komisie

     PaedDr.Bartolomej Petro - člen

     Anna Gazdová - členka.

            PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

      

     Pracovná porada

     19.9.2011

     Pracovná porada pre učiteľov gymnázia a II. stupňa základnej školy sa uskutoční v pondelok 3.10.2011 o 14.00 hod. v budove školy Školská 650.

     Pracovná porada pre učiteľov 1. - 5. roč. základnej školy sa uskutoční v stredu 5.10.2011 o 14.00 hod. v budove školy Bernolákova 92.

     Kurz ochrany a zdravia

     19.9.2011

     Kurz ochrany a zdravia - teoretická časť sa bude konať dňa 3.10.2011 na 5. a 6. hodine a 4.10.2011 po sv. omši.

     Turistický kurz

     19.9.2011

     Turistický kurz pre žiakov sexty a II.AG sa uskutoční v termíne 5.10. - 7.10.2011 vo Vysokých Tatrách. Bližšie informácie - Mgr. V. Jedinák.

     Aktualizácia údajov

     19.9.2011 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

     Aktualizácia údajov

     18.9.2011 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Myslím ekonomicky

     16.9.2011

     Od nedele 11. septembra do štvrtku 15. septembra 2011 sa konal v Hornom Smokovci  vzdelávací projekt Myslím ekonomicky pod záštitou Nadácie Slovenskej sporiteľne a vydavateľstva TREND.

     Už piaty rok iniciuje projekt na stredných školách realizáciu pravidelných diskusných klubov. Učitelia absolvovali tréning a získali metodickú príručku a učebné osnovy predmetu. Študenti, ktorí budú zapojení do tohto projektu získajú netradičnú učebnicu a bezplatné celoročné predplatné ekonomických titulov TREND a PROFIT. Do tohto projektu sa zapojilo aj naše gymnázium.

     Nové fotografie

     9.9.2011

     V našom Fotoalbume II. nájdete nové fotografie z prvého dňa v škole našich prváčikov.

     Ministerstvo školstva vyjadruje sústrasť

     8.9.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadruje úprimnú sústrasť príbuzným a ľútosť nad tragickou smrťou slovenského hokejového reprezentanta Pavla Demitru, ktorý v stredu zahynul pri leteckom nešťastí ruského hokejového tímu KHL Lokomotiv Jaroslavľ neďaleko ruskej Jaroslavli.  
          Kapitán nášho hokejového mužstva sa rozlúčil so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvách sveta v hokeji v máji tohto roka. Jeden z najlepších útočníkov NHL reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta v rokoch 1996, 2003, 2004, 2005 a 2007. Predstavil sa aj na ZOH 2002 v Salt Lake City. Na ZOH 2006 v Turíne bol kapitánom slovenského mužstva. Reprezentoval aj na Svetovom pohári v rokoch 1996 a 2004. Celkovo odohral 77 zápasov a strelil 27 gólov.
          Úmrtie hokejového reprezentanta je pre Slovensko veľkou športovou aj osobnostnou stratou.

     Bratislava 7. september 2011

     zdroj : www.minedu.sk

     Pracovná porada v piatok

     7.9.2011

     Pracovná porada učiteľov sa uskutoční v piatok 9.9.2011 o 14.00 hod. v budove školy Školská 650. Porady sa zúčastnia všetci učitelia, t.j. učitelia gymnázia, II. stupňa ZŠ a I. stupňa ZŠ (z Bernolákovej 92).

     Termíny pedagogických rád

     7.9.2011

     Termíny zasadnutí pedagogických rád v CSŠ Vranov nad Topľou v tomto školskom roku budú nasledovné :

      

     Štvrťročná : 15.11.2011

     Polročná : 23.1.2012

     Trištvťročná : 12.4.2012

     Koncoročná : 25.6.2012

     Ocenenie otcom arcibiskupom

     6.9.2011

     V piatok 2.septembra 2011 bolo v Košiciach slávnostné otvorenie nového školského roka - Veni Sancte. Pri tejto príležitosti bola otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom ocenená naša pani učiteľka Mgr. Katarína Tomášová za desaťročnú prácu katechétky v našom dekanáte.  

     Jedálny lístok na našej stránke

     6.9.2011

     Jedálny lístok už nájdete aj našej stránke v priečinku Jedálny lístok vľavo na lište. Viac informácii o stravovaní nájdete aj  na stránke školskej jedálne

     www.sjlucnavt.sk

     Fotografie zo začiatku jubilejného 20. školského roka

     5.9.2011

     V našom Fotoalbume II nájdete fotografie zo slávnostnej sv.omše, ktorou sme otvorili jubilejný dvadsiaty školský rok.

     Rozvrh hodín zverejnený

     5.9.2011

     Oznamujeme všetkým žiakom prvého až piateho ročníka, ktorí navštevujú našu školu v budove na B 92, že aktuálny rozvrh hodín nájdu na našej stránke   v priečinku Rozvrh (vľavo na lište). Žiaci šiesteho až deviateho ročníka nájdu rozvrh hodín na stránke Gymnázia sv.Františka (vľavo na lište) alebo tu :

     http://gfavranov.edupage.org/timetable/?

      

     Veni Sancte

     5.9.2011

     Tak a je to tu. Nový školský rok nám začal. Všetci sme sa stretli v koloseu pri kostole sv.Františka a po slovenskej hymne sme sa presunuli do kostolíka.  Slávnostnú sv.omšu celebroval duchovný správca školy ThLic. Tibor Závadský. Po sv.omši privítal nových žiakov a hlavne prváčikov riaditeľ školy. Predstavil tiež nových učiteľov a oboznámil nás všetkých so základnými informáciami o novom školskom roku a so školským vzdelávacím programom. Pre nás je tento rok o to výnimočnejší, že začíname už jubilejný 20. školský rok.

     Začiatok školského roka

     2.9.2011

     Slávnostné otvorenie šk.r. 2011/2012 pre všetkých žiakov ZŠ a G :  Pondelok 5.9.2011 o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi, Námestie Jána Pavla II. - Veni Sancte.

     Príhovor pána ministra

     2.9.2011

     Pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka 2011/2012 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca prihovorí učiteľom, žiakom i rodičom.
          Príhovor ministra odvysiela v predvečer začiatku školského roka v nedeľu 4. septembra 2011 Slovenská televízia (STV) po skončení hlavnej spravodajskej relácie Správy STV na Jednotke. Súčasne bude na Dvojke simultánne tlmočený do posunkovej reči pre sluchovo znevýhodnených divákov.
          V deň začiatku školského vyučovania, v pondelok 5. septembra 2011, odznie príhovor v Slovenskom rozhlase na okruhu Rádio Slovensko ráno cca o 9.00 h.

     Bratislava 2. september 2011

     zdroj : www.minedu.sk

     Zákonník práce od 1.9.2011

     30.8.2011

     S účinnosťou od 1.9.2011 vstúpi do platnosti novelizovaný Zákonník práce. Keďže ide o super veľkú novelu, ktorá v sebe obsahuje vyše 150 zmien prinášame vám nové znenie aj na našej stránke. Nájdete ho v priečinku Dokumenty školy (vľavo na lište) v podpriečinku Zákonník práce od 1.9.2011.

     Rozpis modlitieb za školy

     26.8.2011

     Na nový školský rok 2011/2012 nám zaslal zriaďovateľ nový rozpis  modlitieb za školy. Kliknite na slovíčko viac...

     Dátum (od - do):

     Názov školy, školského zariadenia

     5.9.2011 – 11.9.2011

     Základná škola s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna

     12.9.2011 – 18.9.2011

     ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov Košice

     19.9.2011 – 25.9.2011

     Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce

     26.9.2011 – 2.10.2011

     Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice

     3.10.2011– 9.10.2011

     Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov – Dlhá Lúka

     10.10.2011 – 16.10.2011

     Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou

     17.10.2011 – 23.10.2011

     Cirkevná materská škola sv. Terezky Michalovce

     24.10.2011 – 30.10.2011

     Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

     31.11.2011 – 6.11.2011

     Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti Snina

     7.11.2011 – 13.11.2011

     Cirkevná základná škola sv. Martina Radatice

     14.11.2011 – 20.11.2011

     Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice

     21.11.2011 – 27.11.2011

     Gymnázium sv. Košických mučeníkov Košice

     28.11.2011 – 4.12.2011

     Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Prešov

     5.12.2011 – 6.12.2011

     CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

     12.12.2011 – 18.12.2011

     Materská škola sv. Márie Goretti Fintice

     19.12.2011 – 8.1.2012

     Všetky materské a základné školy Košickej arcidiecézy

     9.1.2012 – 15.1.2012

     Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov Ždaňa

     16.1.2012 – 22.1.2012

     Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy  Svidník

     23.1.2012 – 29.1.2012

     Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice

     30.1.2012 – 5.2.2012

     CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov

     6.2.2012 – 12.2.2012

     Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov

     13.2.2012 – 19.2.2012

     Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice

     20.2.2012 – 26.2.2012

     Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov

     27.2.2012 – 4.3.2012

     Všetky stredné školy a školské zariadenia Košickej arcidiecézy

     5.3.2012 – 11.3.2012

     SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník

     12.3.2012 – 18.3.2012

     Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov

     19.3.2012 – 25.3.2012

     CSŠ - Gymnázium a ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné

     26.3.2012 – 1.4.2012

     Cirkevná základná škola bl. Jána Pavla II. Hencovce

     2.4.2012 – 8.4.2012

     Cirkevná základná škola sv. Egídia Bardejov

     9.4.2012 – 15.4.2012

     Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany

     16.4.2012 – 22.4.2012

     Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

     23.4.2012 – 29.4.2012

     Materská škola Kráľovnej Pokoja Prešov

     30.4.2012 – 6.5.2012

     Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou

     7.5.2012 –13.5.2012

     Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy Košice

     14.5.2012 – 20.5.2012

     Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. Prešov

     21.5.2012 – 27.5.2012

     Gymnázium sv. Moniky Prešov

     28.5.2012 – 3.6.2012

     CSŠ - Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda Snina

     4.6.2012 – 10.6.2012

     Cirkevná materská škola sv. Bernadety Košice

     11.6.2012 – 17.6.2012

     Cirkevné centrum voľného času Snina

     18.6.2012 – 24.6.2012

     Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov

     25.6.2012 – 30.6.2012

     Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou


     Vypracoval : Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ Košice

      

     Školský pohár má motivovať k pohybu

     26.8.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa dnes zúčastnil na tlačovej konferencii, na ktorej Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavili spoločný projekt pod názvom Školský pohár 2011/2012.
          Ide o školskú súťaž v malom futbale chlapcov a dievčat základných škôl do 13 rokov, ktorá chce motivovať žiakov k pohybovej aktivite. Do turnaja sa môžu školy prihlásiť do 16. septembra 2011 prostredníctvom portálu školského športu www.skolskysport.sk.   
          „Poznáme štatistiky, ktoré hovoria, že deti sa u nás hýbu čoraz menej a majú stále viac chorôb. Cesta, ako proti tomu bojovať, je práve „rozpohybovať" ich. Chceme, aby sa na Slovensku športovalo masovo. Zdá sa mi až neuveriteľné, koľko detí má doň byť zapojených. Považujeme za veľmi dobré, že SFZ sa sústreďuje aj na dievčatá," uviedol na tlačovej konferencii minister Eugen Jurzyca.
          Do konca roka 2011 sú naplánované školské a obvodné kolá, neskôr krajské a v termíne 28. - 30. mája 2012 záverečné vyvrcholenie za účasti šestnástich chlapčenských a rovnakého počtu dievčenských družstiev. Víťazné družstvá na okresných a krajských kolách môžu okrem pohárov a medailí vyhrať aj zaujímavé vecné ceny. Prvé tri družstvá na celoslovenskom finále získajú pre svoje školy finančné odmeny, a to za 3. miesto 1 000 eur, za 2. miesto 2 000 eur a víťazi prilepšia svojej škole sumou 3 000 eur.

     Bratislava 26. august 2011

     zdroj : www.minedu.sk

     Nový oznam ku komisionálnym skúškam

     25.8.2011

     Komisionálne skúšky dňa 26.8.2011 sa uskutočnia v budove školy na Rodinnej oblasti, Školská 650 vo Vranove nad Topľou podľa harmonogramu.

     Organizačné pokyny pred začiatkom šk.roka

     17.8.2011

      

     Koniec prázdnin a dovoleniek sa blíži. Riaditeľ školy preto vydáva niekoľko organizačných pokynov :

      

     1)  Šk.rok 2011/2012 začína 1.9.2011.

      

     2) Slávnostné otvorenie šk.r. 2011/2012 pre všetkých žiakov ZŠ a G :  Pondelok 5.9.2011 o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi, Námestie Jána Pavla II. - Veni Sancte.

      

     3) Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 6.9.2011.

      

     4) Začiatok prevádzky materskej školy 5.9.2011 o 7.00 hod.

      

     5)  Začiatok činnosti ŠKD na B 92 - 5.9.2011 – zapisné lístky. Zodpovední : Mgr.Belinská, Mgr. Krajníková, Bc.Kovalíková.

             

     6) Obedy budú v jednotlivých výdajňach od 7.9.2011.

       V dňoch 5.9. a 6.9. sa žiaci prihlásia na odber obedov  u riaditeľky školskej jedálni lúčna ( 4421364, skolska.jedalen.lucna@post.sk alebo prostredníctvom internetu).

      

     7) Žiadosti na vydanie dopravnej karty sa potvrdzujú každý deň počas prázdnin v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. v budove gymnázia (Školská 650).

      

     8) Nástup učiteľov do školy po ukončení dovoleniek je 25.8.2011. Tí, ktorí sa nezúčastnia záverečnej obhajoby prídu na svoje pracoviská v jednotlivých budovách a budú sa venovať triednickym prácam.

      

     9) V piatok 26.8.2011 sa stretnú všetci pedagogickí zamestnanci v budove gymnázia na Školskej 650. Svätá omša začne o 8.00 od. Po nej sa uskutoční pracovná porada s týmto programom :

     a) Informácia o pripravenosti organizačných zložiek na nový školský rok. Z: riaditeľ školy

     b) POP na šk.r.2011/2012.

     c) Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

     d) Školský vzdelávací program na šk.r.2011/2012.

     e) Legislatíva

     f) Informácie z porady riaditeľov katolíckych škôl.

     g) Úväzky a triednictvo na nový šk.r.

     i) Diskusia

     j) Závery a opatrenia.

      

      

      

     Komisionálne skúšky

     17.8.2011

     Komisionálne skúšky sa uskutočnia podľa plánu v zmysle Rozhodnutí riaditeľa školy, ktoré boli doručené jednotlivým rodičom žiakov v termíne od 25.8. do 31.8.2011.

     Finančná gramotnosť - definitívne potvrdenie termínu a miesta

     17.8.2011

     Na základe telefonického rozhovoru a upresnenia termínov oznamujeme všetkým učiteľom, ktorí absolvujú kontinuálne vzdelávanie Finančná gramotnosť, že záverečná obhajoba sa uskutoční vo štvrtok 25.augusta 2011 od 8.00 v budove gymnázia na Školskej 650 vo Vranove nad Topľou. Termíny a miesto uvedené v pozvánkach, ktoré prišli na adresu každého učiteľa, sú len orientačné.  V prípade otázok kontaktujte riaditeľa školy na č.t. 4464281 alebo na 0904509150.

     Letná škola ekonómie

     12.8.2011

     Je síce čas prázdnin a mnohí nechcú o škole nič počuť. Sú však aj výnimky. Je to tridsiatka študentov stredných škôl 23 učiteľov  zo všetkých kútov Slovenska . V nedeľu začala Letná škola ekonomie pod záštitou Nadácie  F.A. Hayeka.

     Nuž a tí, ktorí sa prihlásili a prešli výberom naozaj nemajú čo ľutovať. V nádhernom tichom prostredí hotela Remata v Ráztočne pri Handlovej zažívajú bohatý program s úžasnými ľuďmi.

     Od 7.augusta do 13. augusta ich čakajú prednášky na témy : Vzácnosť statkov, Moderná ekonómia v 21. storočí, Čo je škola a vzdelávanie, Trhy v akcii, Ponuka dopyt a kvalita,  Hodnotenie vo vzdelávaní, Externality na trhu, Finančná ekonómia, Cesta k bohatstvu,  Hádanky a paradoxy v ekonomii, Reforma systému školstva,  Konkurencia a trhové sily, Tvorba a životný cyklus tímu, Sociálna politika a trh práce či Myslím ekonomicky.  Nechýbajú ekonomické hry, ktoré spestrujú vyučovanie odborných predmetov a zaujímavé stretnutia.

     Učitelia a študenti sa mohli stretnúť s mladými úspešnými lídrami – Michele Bolognom, top manažerom Slovenských elektrárni či Michalom Králom úspešným podnikateľom.   Prednáša aj Mike Ellerbrock, profesor na Virginia Tech University, či topmanažérka Tamara Štrbáková z Tatrabanky, Ľuboš Pástor, profesor na  Chicago Booth University. Nechýbajú aj prednášky poslancov NR SR Martina Chrena a Ivana Švejnu. Nuž a v piatok všetci očakávame stretnutie s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom.

     Nemyslite si, že sa tu len učí a pracuje. Nechýba bazén , sauna, túry a hry v prírode.

     Nuž aj takto zaujímavo a netradične sa dá prežiť jeden týždeň prázdnin. Berka Jedináková

     Výberové konanie na miesta učiteľov

     12.8.2011

     Výberové konanie na miesta učiteľov s aprobáciami anglický jazyk, nemecký jazyk a fyzika sa uskutoční dňa 30. augusta 2011 o 10.00 hod. v budove Cirkevnej spojenej školy na ulici Školská 650.

     Školský vzdelávací program CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia - školský rok 2011/2012 - novinky

     12.8.2011

     V školskom vzdelávacom programe na nový školský rok máme niekoľko noviniek :

     20 rokov existencie

     Na sv. patróna školy sv. Dominika Savia 6. mája 2012 si pripomenieme 20. výročie od vzniku cirkevného katolíckeho školstva na území nášho mesta po Novembri 89. 

      

     Sväté  omše v školských kaplnkách

     Bernolákova 92 - utorok 8.00 hod.,

     Rodinná oblasť, Školská 650 - štvrtok 8.00 hod.

     Pripomíname, že školská sv. omša je súčasťou školského vzdelávacieho programu.

      

     Pedagogický zbor 

     V novom školskom roku opäť vykážeme 100% kvalifikovanosť učiteľov.

     Vedenie CZŠ s MŠ :

     Zástupca riaditeľa školy - Mgr. Cyril Melničák

     Výchovný poradca - PaedDr. Ing. Peter Orendáč

     Triedni učitelia na Bernolákovej 92

     I.A - Mgr. Darina Babjačková

     II.A - Mgr. Anna Ďuríková

     II.B - Mgr. Jana Medveďová

     III. A - Mgr. Lucia Kentošová

     IV.A - Mgr. Anna Belinská

     IV.B - Mgr. Zuzana Hrubovská

     V.A - Mgr. Petra Gazdová

     V.B - Mgr. Mariana Krajníková

     Školská 650

     VI.A - RNDr. Gabriela Bradovková

     VII. A - Mgr. Jozef Tušim

     VIII.A -  PaedDr.Ing.  Peter Orendáč

     IX.A - Mgr. Katarína Tomášová

      

     Školský klub detí pri CZŠ s MŠ

     I. oddelenie - Bc. Simona Kovalíková

     II. oddelenie - zatiaľ neobsadené, závisí od počtu prihlásených žiakov do ŠKD

     O ďalších novinkách vás budeme priebežne informovať.

      

      

     Pozdrav od riaditeľa školy

     11.8.2011

     Pokoj, dobro a srdečný pozdrav vám všetkým želám v tento požehnaný dovolenkový a prázdninový čas...

      

     Milí pedagógovia!

     Čingov je pripravený na váš príchod. Podľa pozvánky na Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vzdelávanie začína v pondelok 22.8.2011 a končí v stredu 24.8.2011. 

     Vo štvrtok 25.8.2011 sa stretneme pri ukončovaní vzdelávania Finančnej gramotnosti o 8.30 hod. v budove školy na ulici Bernolákova 92.

     Narodil sa malý Miško

     11.8.2011

     S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že v stredu podvečer prišiel na svet Miško Hudák, synček našej pani učiteľky v materskej škole Mgr. Lucie Hudákovej.

     Miško sa má k svetu, váži 3560g a meria 52cm. Blahoželáme šťastnej rodinke a želáme veľa zdravia, radosti a pokoja.

     Mail od Simonky

     31.7.2011

     Práve sme dostali nádherný mail od našej prázdninujúcej Simonky Novákovej. Prinášame vám ho v plnom znení. Prosím chyby si nevšímajte. SImonka je totiž naša nevidiaca gymnazistka, od septembra maturantka.

     pekny den!

     pozdravujem vsetkych z Holandska. mam sa tu velmi dobre, su tu ludia z 10. krajin Europy a prekladam pre niektorych Slovakov.
     sme tu ako dobrovolnici a kazdy robi nieco ine. niektori pracuju v stajni, v lese, utulku, domacnosti a podobne. ja som aj so svojou skupinkou v lese. zbierame odpadky, konare a tak. nie je to velmi zaujimave, ale snazime sa na tom najst nieco pozitivne. vikendy mame volne, takze super. do prace chodime na bicykli. pre nevidiacich su bicykle tandemy, cize dvojbicykle. vidiaci sedi v predu aa nevidiaci za nim. obidvaja pedaluju, len s tym rozdielom, ze vidiaci soferuje.  je to velmi zabavne a ked budem poznat lepsie cestu, tak skusim soferovat aj ja:).
     su tu celkom mili ludia a som tu velmi spokojna.
     oslavovali sme narodeniny a kamarati  ma  presvedcili, aby sme isli na  kolotoc. povedali, ze nebude rychly, ze taky vpohode a az ked som si sadla, zacali ma pripravovat, ze nebude celkom vpohode. ked nechceli, aby som si nechala okuliare, tak som uz tusila, ze to asi fakt nebude vpohode. ked to zacalo, bolo to nieco hrozne! kamarat stratil ciapku a vsetci mame modriny. bolo to aj velmi zabavne, ale som rada, ze sme to prezili:).  bolo to take silne, ze sa moje okuliare zlomili, aj ked ich mal kamarat. prosto, pekna spomienka:).
     dalsou zabavnou vecou bolo to, ako sme sa skoro zabili na eskalatoroch:).  stupila som niekde medzi schody a ked som sa zavesila na jedneho kamarata, skoro sme spadli na dalsieho nevidiaceho za nami:). ale tiez sme to prezili.

     myslim na vas a prajem este krasne a  pestre  leto vsetkym!
     S. Novakova

     Prečítali sme si na stránke ministerstva školstva

     28.7.2011

     Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadruje hlbokú ľútosť nad stratou takej významnej osobnosti, akou bol biskup Rudolf Baláž.
          Naša spoločnosť prišla o veľmi významného človeka, ktorý sa ako člen komisie pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska výrazne angažoval aj v oblasti vzdelávania. Svojimi životnými postojmi a morálnymi kvalitami bol príkladom i pre mladú generáciu, ktorej osud mu nikdy nebol ľahostajný. Dokazoval to svojím všestranným záujmom o jej duchovný rozvoj a vzdelávanie.

     Bratislava 28. júl 2011

     zdroj : www.minedu.sk

      

     Zomrel biskup Mons. Rudolf Baláž

     27.7.2011

     Dnes popoludní o 16-tej zomrel na následky krvnej embólie banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.

     Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr.


     Biskup Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom. 
1958-1963 študoval na RK CMBF v Bratislave. 

Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.

     Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963.

     1963-1965 kaplán Brezno
     1965-1967 kaplán Krupina
     1967-1968 kaplán Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko
     1968-1970 aktuár BÚ Banská Bystrica
     1970-1971 správca farnosti Pitelová
     1971-1982 bez štátneho súhlasu, mimo pastorácie, pracuje ako traktorista JRD, neskôr vodič nákladného auta.
     1982-1990 správca farnosti Turčiansky Peter
     1990 14. februára menovaný za biskupa

     Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990 v Banskej Bystrici.

     Od 13.4.1994 do 31.8.2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska.

     zdroj : www.kbs.sk

     Modlime sa zomrelého otca biskupa aj my.

     Odpočinutie večné, daj mu o Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

     Minister chce rozhýbať deti

     25.7.2011

     „Chceme rozpohybovať deti, pretože rastie množstvo civilizačných chorôb u detí a odborníci sa zhodujú na tom, že dobrou prevenciou je pohyb, športovanie," povedal na úvod dnešnej tlačovej konferencie minister školstva, vedy výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Podľa štatistík sa už dlhodobo zvyšujú počty žiakov, ktorých jediným miestom na pohyb je vyučovanie telesnej výchovy, ale aj žiakov, ktorí sú od telocviku oslobodení. Súčasným trendom je nárast počtu školopovinných detí, ktoré cvičia len na hodinách telesnej výchovy, a to z 8 až na 25 percent školákov.
          Keďže najlepšou prevenciou porúch zdravia a obezity detí je pravidelný pohyb, od školského roku 2012/2013 by mali žiaci vo všetkých školách cvičiť na telesnej výchove o hodinu viac než v súčasnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce, aby deti cvičili 3 hodiny týždenne, pričom dôraz sa bude klásť na zážitkovú formu telesnej výchovy. Novinkou bude aj jej povinné hodnotenie, pričom ohľad sa nebude brať len na výkon žiaka, ale hodnotiť sa bude najmä jeho zlepšenie a snaha. „Nejde o to, aby bol o sekundu rýchlejší, ale aby mal radosť z pohybu, naším cieľom je vtiahnuť deti do športových aktivít," vysvetlil Eugen Jurzyca. Viac atraktívnych športov sa plánuje zaviesť do škôl aj pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, pre ktoré chce ministerstvo pripraviť špeciálne programy.
          Okrem zatraktívnenia cvičenia na hodinách telesnej výchovy chce ministerstvo zvýšiť intenzitu pohybových aktivít mimo vyučovania. V tomto smere zvažuje prostredníctvom výzvy finančne podporiť užšiu spoluprácu škôl s národnými športovými zväzmi a športovými klubmi. Zároveň uvažuje o zavedení športových poukazov na rozvoj pohybových aktivít detí.
          Pre učiteľov v súvislosti s týmito zmenami pripravuje rezort školstva potrebné kontinuálne vzdelávanie a elektronické učebnice telesnej výchovy.

     Bratislava 25. júl 2011

     Zdroj :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8740

     Viac slobody pre základné školy

     24.7.2011

     Voľnosť pri tvorbe rozvrhu hodín, zaraďovaní žiakov so zdravotným postihnutím do tried či plánovaní výcvikov a exkurzií. To všetko prináša novela vyhlášky o základnej škole, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2011.
          Novela tak zohľadňuje požiadavky škôl so zámerom zvýšenia ich autonómnosti, ako aj zníženia administratívnej záťaže a ďalšie zmeny súvisiace so schválením nových všeobecne záväzných právnych predpisov. Úpravy sa týkajú najmä organizácie vyučovania, materiálno-technického zabezpečenie škôl a pedagogickej dokumentácie.
          Základné školy si budú môcť pri tvorbe rozvrhu samé stanoviť poradie hodín podľa svojho vzdelávacieho programu. V kompetencii škôl bude aj plánovanie obdobia i dĺžky výcvikov, výletov a exkurzií, ako aj ročníka, v ktorom ich žiaci absolvujú.
          V právomoci riaditeľa bude po novom určenie počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede, pričom však bude platiť pravidlo, že za každého takého žiaka sa zníži maximálny počet žiakov v triede o dvoch. Riaditeľ školy taktiež určí po prerokovaní s pedagogickou radou a s radou školy začiatok vyučovania medzi 7.00 - 9.00 hod.
          Rušia sa obmedzenia pri materiálno-technickom zabezpečení školských priestorov. Predmety svet práce a technika sa v rámci štátneho vzdelávacieho programu učia v rozsahu troch hodín, nie je preto potrebné mať v školách zabezpečené prípravne materiálu, sklady, cvičné kuchyne a školské políčka stanovené v pôvodnom znení. Ak sa škola rozhodne v rámci voliteľných hodín pre túto vzdelávaciu oblasť, zabezpečí si podmienky na vyučovanie.
          Rozširuje sa možnosť vyučovať predmety na prvom stupni okrem triedneho učiteľa aj iným pedagogickým zamestnancom, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady, nielen na vyučovanie predmetov uvedených v pôvodnom znení (výchovné predmety a cudzí jazyk).
          Zníženie administratívnej záťaže a byrokracie na školách sa zrealizuje zrušením potreby informovaného súhlasu zákonných zástupcov pri predĺžení výletu o 2 dni  a pri zaradení žiaka s nadaním. Zákonný zástupca bude môcť vyjadriť informovaný súhlas s uskutočnením viacerých aktivít súčasne. Zrušením niektorých zápisníc a prehľadov o činnosti sa taktiež zjednodušuje dokumentácia súvisiaca s riadením školy. Školám sa umožňuje označovať triedy okrem rímskych aj arabskými číslicami, čím sa zjednoduší spracovanie dát v informačných systémoch.

     Bratislava 22. júla 2011

     zdroj :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8735

     Narodila sa malá KLAUDIA

     15.7.2011

     S veľkou radosťou v srdci oznamujeme všetkým, že sa dnes narodila KLAUDIA Bubnárová, prvorodená dcéra nášho pána učiteľa Mgr. Jožka Bubnára.

     Blahoželáme a celej rodinke prajeme zdravie, pokoj, lásku, pohodu, dary Ducha svätého.

      

     Blahoželanie

     12.7.2011

     V utorok 12.júla 2011 oslávil svoje 59. narodeniny náš pán dekan-kanonik ThLic.Tibor Závadský, duchovný správca školy.

     Pripájame sa ku gratulantom a vyprosujeme mu  hlavne dostatok Božích milostí, pevné zdravie, lásku v srdci a pastiersku starostlivosť o jemu zverených žiakov a zamestnancov našej školy.

     Svadobné oznámenie

     4.7.2011

     PaedDr.Janka TIRPÁKOVÁ a Ing. Peter HUDÁČEK

     dovoľujú si oznámiť, že dňa 9.7.2011 o 16.00 hod.

     uzavrú manželstvo v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

     Novomanželom chceme aj my popriať hojnosť radostí a požehnania.

     Sviatok svätých Cyrila a Metoda

     4.7.2011

     V utorok oslávime sviatok svätých Cyrila a Metoda -  mníchov, slovanských vierozvestcov a  spolupatrónov Európy. Viac sa o týchto významných svätcoch dočítate tu :

     http://www.knazi.sk/svati/csvaty.php?svid=14

     Nuž a keďže meno Cyril nesie náš pán zástupca Mgr. Melničák, chceme mu popriať k meninám hojnosť zdravia, lásky, pokoja, veselosti a počas prázdnin pekné dni naplnené oddychom a pohodou.

     Koniec školského roka

     3.7.2011

     Stalo sa už tradíciou, že so školským rokom sa slávnostne lúčime na spoločnej sv.omši na sviatok sv. Petra a Pavla.

     A tak tomu bolo aj teraz. V stredu sme sa všetci zišli v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, aby sme hlavne ďakovali - za našich žiakov, učiteľov, za pekné dni strávené v škole, za známky a pochvaly a zároveň prosili o príjemné prežitie prázdnin a správne naštartovanie nového školského roka.

     Pri slávnostnej sv.omši, ktorú celebrovali Mgr.Martin Lehončák, OSPPE (predseda Rady školy) a pán kanonik ThLic. Tibor Závadsky sme si vypočuli povzbudivé slová viery a zároveň sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Tí nám na záver pripravili nádhernú rozlúčku. Zároveň sme sa rozlúčili s pedagógmi, ktorí u nás pôsobili na dobu určitú - PaedDr.Martinom Pinkošom, Mgr. Petrom Dzurjaninom a Bc. Simonou Kovalíkovou.

     Nuž a padli aj slzy dojatia, pretože po 17.rokoch pôsobenia v cirkevnej škole sa s nami rozlúčila naša pani zástupkyňa PaedDr.Janka Tirpáková, ktorá v najbližších dňoch prijme sviatosť manželstva a odchádza za manželom do Rožňavy. 

     Janka, ďakujeme ti za všetku tvoju obetavú prácu, za lásku a úsmev, ktoré si rozdávala denne svojim kolegom a deťom.

      

     Záver patril vyhodnoteniu najlepších futbalových družstiev, ktoré súperili počas celého školského roka. Na najlepších čakali futbalky, poháre, ale aj atraktívne kopačky.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

      

     Ďakujeme nášmu rodákovi

     3.7.2011

     Tento týždeň nám prišla zásielka kníh a CD z vydavateľstva Lúč. Ide o dar, ktorého iniciátorom je pán minister Ing.Ján Figeľ, rodák z Čaklova. Aj takouto formou chce podporiť cirkevné školy a byť nápomocný pri upevňovaní pravdivého poznania o histórii Slovenska.

     Za tento dar sa chceme úprimne poďakovať a vyprosiť mu hojnosť zdravia, pokoja, vždy len správne rozhodnutia a "zdravé sedliacke myslenie".

     Rozlúčková párty

     V utorok 28. júna mali naši štvrtáci rozlúčkovú párty s 1. stupňom. Veľmi sa na ňu tešili a naozaj nálada bola perfektná. Prajeme im aspoň také pekné roky strávené v laviciach a s učiteľmi, ako to bolo na 1. stupni. Triedna učiteľka PaedDr.Janka Tirpáková.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

      

     50.výročie kňazskej vysviacky

     28.6.2011

     Dnes si v katedrále sv.Alžbety v Košiciach pri slávnostnej sv.omši pripomína emeritný arcibiskup Mons.Alojz Tkáč 50.výročie kňazskej vysviacky. Sviatosť kňazstva prijal otec aricibiskup v Bratislave 25.júna 1961.

     Viac o živote nášho emeritného otca arcibiskupa sa dozviete aj tu : http://www.ke-arcidieceza.sk/arcidieceza/biskupi-2/

      

      

     60.výročie kňazskej vysviacky

     28.6.2011

     Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, 29. júna, si Svätý Otec pripomenie 60. výročie svojej kňazskej vysviacky. Kongregácia pre klerikov pozýva všetkých veriacich a kňazov na celom svete, aby oslávili túto udalosť šesťdesiatimi hodinami modlitby za posvätenie kňazov a za nové kňazské povolania. Oslava by sa mohla ukončiť 1. júla, na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho svetovým dňom modlitieb za kňazov.

     Je to príležitosť zomknúť sa okolo Svätého otca a vyjadriť mu blízkosť, jednotu s ním a všetku podporu a vďačnosť za jeho veľkú službu Cirkvi, za svetlo Božej pravdy, ktorú ľuďom sprostredkuje.

     Ďakujeme nášmu Otcovi za dar kňazstva a za nášho sv.otca Benedikta XVI. Vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí, zdravia a pokoja.

     Záchranári u nás

     28.6.2011

     V piatkové dopoludnie 24.júna  nás navštívili ozajstní záchranári. Svoj príchod ohlásili sirénou z majáka záchranného vozidla. Ukázali nám vybavenie, ktoré záchranná služba k svojej práci potrebuje, mohli sme si vyskúšať rôzne pomôcky, ktoré pomáhajú pri záchrane ľudského života. Vysvetlili nám ako postupovať v situáciach, v ktorých sa môže kedykoľvek ocitnúť každý z nás, ako poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý to potrebuje. Deti si vyskúšali záchranné vesty, ako sa leží na nosidlách a v záchrannom vaku, kyslíkovú masku, asistovali pri znehybnení "pacienta", sedeli priamo v sanitke a pomáhali pri ošetrovaní . Veľké ďakujem za to všetko, čo sme mohli vidieť, počuť a čo sme si mohli vyskúšať, patrí záchranárke Martine Halasovej a jej kolegovi Paľovi Koščovi za ich skvelý prístup a za to, že povolanie záchranára je pre nich aj poslaním, ktoré vykonávajú s rozvahou, trpezlivosťou a láskou.

     PaedDr.Janka Tirpáková

     Fotky nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Záchranári u nás - jún 2011

     Morálne ocenenie

     28.6.2011

     V piatok 24.6.2011 sa uskutočnilo v Košiciach morálne ocenenie žiakov cirkevných škôl košickej  arcidiecézy. Z rúk nášho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, si prevzali ocenenie aj žiaci Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou  - Veronika Klaciková, Veronika Kurišková, Patrik Zeleňak, Peter Konfederák, Petra Mitaľová a Lukáš Fabian. 

     Smútočný oznam

     27.6.2011

     S veľkým zármutkom v srdci, ale s nádejou na večný život vám oznamujeme, že dnes 27.6.2011 zosnul vo veku 75 rokov otec našej pani učiteľky Mgr. Anny Ďuríkovej - Bartolomej ĎURÍK. Odišiel vzácny človek, ktorý celý svoj život zasvätil službe v škole. Učil mnohých z nás a aj naše deti. V školstve pôsobil celý svoj život. Srdce oslabené ťažkou chorobou dnes dotĺklo.

     Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu o 12.30 hod. v Čemernom.

     Odpočinutie večné, daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

     Beseda s ornitológom a spisovateľom

     27.6.2011

     Dňa 23.6.2011 sa žiaci III.AO a I.AG zúčastnili v pobočke Vlastivedného múzea vo Vranove nad Topľou prednášky s ornitológom RNDr. P. Pjenčákom.

     Dňa 25.6.2011 sa žiaci VIII.A ,III.AO a IV.AO zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Holkom.Podujatie organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Mgr. Cyril Melničák

     Narodila sa malá Danielka

     24.6.2011

     Dnes predpoludním prišla na svet malá Danielka, dcéra našej pani učiteľky Mgr.Márie Vargovej a pána ekonóma Ing.Jozefa Vargu. Ďakujeme za jej príchod na tento svet a vyprosujeme Danielke najmä hojnosť zdravia a lásky. Rodičom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.

     Dopravné vyplácame vo štvrtok

     22.6.2011

     Dopravné rodičom žiakov základnej školy vyplácame vo štvrtok 30.júna 2011 od 9.00 hod. do 14.00 hod. a to nasledovne :

     6.-9.ročník - budova školy na Rodinnej oblasti

     1.-5.ročník - budova školy na Bernolákovej 92

     V prípade, že si rodičia dopravné neprevezmú, škola finančné prostriedky vráti  na účet Krajského školského úradu.

     Program na nasledujúce dni

     22.6.2011

     Čo náš čaká v nasledujúcich dňoch?

     Štvrtok 23.jún - prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     8.30 hod - sv.omša v kostole sv.Františka z Assisi ( ZŠ + GY)

     10.00 - 12.00 - individuálny program pod vedením triednych učiteľov

     Piatok 24.jún

     8.00 sv.omša - budova RO (II.st.ZŠ + GY)

     Športové dopoludnie pod vedením  triednych učiteľov

     Futbalový turnaj chlapcov - telocvičňa

     Výlety podľa plánu

     Morálne oceňovanie žiakov otcom arcibiskupom v Košiciach - začiatok o 10.00 hod. sv.omšou

     Ocenení žiaci :

     Gymnázium - Petra Mitaľová, Peter Klimčo, Lukáš Fabian

     Základná škola -  Veronika Klaciková, Peter Konfederák, Adam Fehér,  Veronika Kurišková

     Pondelok a utorok 27.6. - 28.6.

     Odovzdávanie učebníc podľa harmonogramu

     Fotografovanie podľa harmonogramu

     Streda 29.6. sviatok sv.Petra a Pavla

     8.30. hod. - sv.omša v kostole sv.Františka z Assisi

     10.00 hod. - Hodnotenie školského roka 2010/2011

     11.00 hod - Duchovná obnova zamestnancov školy v katechetickej miestnosti

     Štvrtok 30.6.

     8.00 - 10.00 hod - Odovzdávanie vysvedčení a hodnotenie práce tried a jednotlivcov

     Piatok 1.7.

     Finančná gramotnosť - kontinuálne vzdelávanie pod vedením Ing.Škatulára

     8.30 hod. - budova RO - chodba pri kaplnke

     Poznámky :

     Čerpanie dovoleniek od 4.7.2011.

     Hodnotenie pedagogických zamestnancov pokračuje do 31.8.2011. Zodpovední : ZRŠ

     Prosíme všetkých žiakov a učiteľov, aby sa nezabudli odhlasovať z obeda počas dní, kedy obed neodoberú!!!

      

      

      

     Hodnotiaca pedagogická rada

     22.6.2011

     Dnes, t.j. v stredu 22.júna 2011 sa od 13.30 hod. začína záverečná hodnotiaca pedagogická rada.

     Gymnázium - budova školy na RO - zborovňa

     Základná škola - budovy školy na RO - trieda VIII.AO

     Po skončení pedagogickej rady sa uskutoční pracovná porada na hlavnej chodbe pri kaplnke školy.

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Rozlúčka s deviatakmi

     22.6.2011

     V utorok 21.júna t.r. sa uskutočnila Rozlúčková párty našich deviatakov. Všetkých 41 žiakov deviateho ročníka je prijatých na stredné školy a opúšťa brány našej základnej školy.  Riaditeľ školy vyslovuje veľké ĎAKUJEM triednym učiteľom RNDr.G.Bradovkovej a PaedDr.E.Nadzamovi na niekoľkoročnú triednicku prácu. Všetkým žiakom praje do ďalšieho života hojnosť zdravia, múdrosti, dobrých rozhodnutí, pokoja a lásky.

     Netradičný výlet

     21.6.2011

     Nyíregyháze - Állatpark -  hlavný  cieľ piatkového školského výletu - III.B,IV.A,V.A,V.B, prima, tercia.

     Pán Boh nám doprial krásne počasie a tak sme vZOO Nyíregyháza pozorovali 2300 jedincov 250 druhov živočíchov, z piatich kontinentov. V podzemnej časti budovy s názvom Zelená pyramída sa pred  našimi očami rozprestrel očarujúci svet živočíšnej ríše Indického oceána a dažďový prales. Prechádzkou v sklenenom tuneli sme pohodlne pozorovali svet žralokov, rají, koralov a iných živočíchov. Nad priestormi Ocenária je vybudovaný Dom dažďového pralesa, ktorý svojou atmosférou poskytuje ojedinelý zážitok.Cítili sme sa ako v ozajstnej džungli.

     Obrovským zážitkom pre nás bola aj  tulenia show a veľmi atraktívne verejné kŕmenie zvierat. Každý z účastníkov výletu si tu prišiel na svoje. 

     Nyíregyháza Állatpark prekvapil a v porovnaní s Tropicariom v Budapešti , kde sme boli minulý rok so žiakmi z gymnázia, ponúkol o dosť viac . Najmä ZOO. Nám trvala prehliadka presne 5 hodín!!!. Aj to máme pocit, že sme to rýchlo prešli. Vrelo takýto výlet odporúčam všetkým.

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Mgr.Darina Babjačková

     Turistický pochod otcov nebude!!!

     19.6.2011

     Je nedeľa ráno. Všetko na turistický pochod pri príležitosti osláv Dňa otcov je pripravené do detailov, ale ako sa hovorí "človek mieni, Pán Boh mení".

     Počasie nám zmarilo naše plány. Vonku prší a výrazne sa ochladilo. Preto plánovaná akcia pre otcov dnes nebude! Program sa odkladá. Chceme však všetkých otcov a ich rodinky pozvať na sv.omšu obetovanú za otcov do kostola sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh o 9.30 hod.

     Ďakujeme za pochopenie.

     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Pozdrav z výletu

     Internet je super vec. Naši žiaci sú na výlete, ďaleko v Pienape, ale my vám môžeme priniesť pozdrav, ktorý nám poslali do nášho e-mailu.

     "Posielam srdečné pozdravy od tried VI.A, VII.A, VIII.A CZŠ sv.Dominika Savia. Máme sa skvele, počasie je super a príroda nádherna.  Jožko, Katka a Peťo :-)"

     (Mgr.Jozef Tušim, Mgr.Katarína Tomášová a PaedDr.Ing.Peter Orendáč).

     ĎAKUJEME za milý pozdrav a aj za fotografie, ktoré nájdete vo Fotoalbume II. v priečinku Výlety 2011.

     Bez elektriny

     15.6.2011

     Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že v budove školy Školská 650 Vranov (Rodinna oblasť) bude dňa 16.6.2011 (štvrtok) v čase od 13.20 hod. do 19.30 hod.  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

     Stanovisko ministersta školstva

     15.6.2011

     V súvislosti s vyhlásením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k riešeniu mzdových otázok v školstve uvádza ministerstvo nasledovné stanovisko.
          Pedagogickí zamestnanci sú jediní zamestnanci v štátnej správe, ktorým neboli krátené mzdy na rok 2011. MŠVVaŠ SR poslalo na mzdy v školstve rovnaký objem peňazí ako v minulom roku. Zriaďovatelia však v prvom štvrťroku tohto roku vyplatili o niečo menej na mzdy ako v prvom štvrťroku 2010. Tieto prostriedky sú zriaďovatelia povinní vyplatiť v priebehu roka. V školstve teda v roku 2011 nedôjde k zníženiu miezd. 
         
     Priemerná mzda v národnom hospodárstve v 1. štvrťroku tohto roka dosiahla podľa Štatistického úradu SR výšku 746 eur. Priemerná úroveň mzdy pedagogických zamestnancov za rovnaké obdobie je 749,2 eur, teda už dnes o niečo vyššia. Priemerná úroveň miezd v školstve vrátane nepedagogických zamestnancov dosiahla v uvedenom období výšku približne 90,7 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
          MŠVVaŠ SR si je vedomé, že v krajinách s najkvalitnejším vzdelávacím systémom je tento pomer vyšší (mzdy pedagógov sú 1,2 až 1,4 krát vyššie než priemer v národnom hospodárstve), a práve preto sa aj naďalej bude snažiť približovať týmto krajinám aj v oblasti odmeňovania učiteľov.

     Bratislava 10. jún 2011

     zdroj : http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8515

     Netradičný hosť v škole

     14.6.2011

     V pondelok nás navštívil Mark - slovák žijúci v USA. Prišiel žiakom z prvého stupňa a piatakom v budove na Bernolákovej 92 porozprávať ( v angličtine ) o USA. Žiaci sa dozvedeli o prezidentovi, o najväčšom meste v USA, samozrejme aj čo sa týka športu a NHL. Pozreli si videoukážky New Yorku, NHL, basketball a dokonca aj prezidenta s jeho  osobnou strážou.

     Všetci účastníci mali možnosť, a aj to pekne využili, pýtať sa nášho hosťa to, čo ich najviac zaujímalo. Takouto netradičnou formou si vyskúšali svoje rečové znalosti a spoznávali USA nielen žiaci ale aj učitelia. Marka  príjemne prekvapili a preto nám dovolil pozrieť aj jeho auto, ktoré si kúpil v USA. Touto formou sa chcem poďakovať nášmu hosťovi za jeho trpezlivosť a čas, ktorý si pre nás našiel. Mgr.D.Babjačková.

     Vo Fotoalbume II nájdete aj fotografie z tejto netradičnej akcie.

     Mladí za mladých

     zdroj : www.rimkat.sk

     3xM – Modlitby mladých za mladých - Rada KBS pre mládež a univerzity v spolupráci s diecéznymi centrami mládeže pozýva všetkých mladých ďakovať a prosiť za mladých ľudí na Slovensku v rámci Modlitieb mladých za mladých a to od 12.júna do 19.júna 2011.

     Modlitbovú reťaz, ako po minulé roky, budete môcť sledovať na webovej stránke ACM www.premladez.sk , kde zároveň bude mať možnosť vybrať si čas aj na svoju modlitbu.

     Začíname na Zoslanie Ducha Svätého, takže nahlasujte sa čo najskôr na acm@premladez.sk.

     Nové fotografie

     7.6.2011

     Vo Fotoalbume II. nájdete nádherné fotografie zo školy v prírode.

     Prerušenie distribúcie elektriny

     6.6.2011

     Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že v budove školy Školská 650 Vranov (Rodinna oblasť) bude dňa 16.6.2011 v čase od 13.20 hod. do 19.30 hod.  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

     Finančná gramotnosť do škôl

     6.6.2011

     Od štvrtka 2. júna 2011 do soboty 4.júna 2011 sa 33 učiteľov našej školy zúčastnilo kontinuálneho vzdelávania Finančná gramotnosť do škôl v Tatranskej Štrbe, ktorú organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Lektormi vzdelávania boli Ing.L.Smoroň a Ing. R.Strenk - odborníci na financie, poistenie, sporenie, riziko, trhy - jednoducho finančne gramotní mladí ľudia, ktorí nám vysvetlili ako byť múdrymi a vzdelanými a správne zaobchádzať s vlastnými peniazmi.

     Učiteľov tak zároveň pripravili na odovzdávanie cenných vedomostí svojim žiakom.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tohto vzdelávania podieľali, najmä však Ing.M.Škatulárovi z Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

     Vzdelávanie bude pokračovať ďalšími stretnutiami a ukončené záverečnou prezentáciou pred skúšajúcim a účastníkmi.

     Riaditeľské voľno

     1.6.2011

     Z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na trojdňovom kontinuálnom vzdelávaní Finančná gramotnosť do škôl v dňoch 2.6. - 4.6.2011 v Tatranskej Štrbe udelil riaditeľ školy v piatok 3.júna 2011 všetkým žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začne v pondelok.

     Vo štvrtok je prikázaný sviatok

     1.6.2011

     Vo štvrtok slávi cirkev prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Stretneme sa všetci spolu o 8.00 hod. v kostole sv.Františka na slávnostnej sv.omši. Po nej čaká na našich žiakov kultúrny program v Dome kultúry.

      

     Oslávili sme Deň detí

     1.6.2011

     Na celom svete patrí prvý júnový deň našim deťom. Nuž aj my sme dnes prežili veľmi pekný deň spolu s našimi deťmi. Oslava sviatku začala sv.omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove - Juh, kde sme sa stretli všetci spolu - I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ a aj gymnázium.

     Po sv.omši našich najmenších z prvého až štvrtého ročníka čakal turistický pochod cez Bilu huru spojený so zábavou a hrami.

     Všetci ostatní sme boli pozvaní do amfiteátra za kostolom kde nám vystúpila gospelová kapela S2G band. O zábavu sa postarali všetci hudobníci, ale hlavne sólista náš pán učiteľ Mgr. Jožko Bubnár a gitarista, tiež náš pán učiteľ Mgr.Peter Dzurjanin.

     Vďaka za krásne chvíle strávené spolu s našimi deťmi!

     Úspech mladých zdravotníkov

     1.6.2011

     V posledný májový deň  31.5.2011 sa konalo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci, ktoré organizoval Slovenský Červený kríž vo Vranove nad Topľou.

     Družstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia obsadilo v kategórii II.stupeň základné školy pekné druhé miesto. Naši gymnazisti excelovali a vyhrali v obdivoch kategóriách.

     Všetkým našim súťažiacim žiakom blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     Čitateľský maratón

     31.5.2011

     V posledný májový deň sa naša trieda III. B  zúčastnila celoslovenskej akcie ČITATEĽSKÝ MARATÓN, do ktorého sa zapojila aj naša Hornozemplínska knižnica vo Vranove. V čítaní rozprávkovej knihy sa nás v priebehu 45 minút vystriedalo dvadsať a za svoj čitateľský výkon sme si vyslúžili diplom a malú odmenu. Sme radi, že sme mohli aspoň troškou prispieť k zmysluplnej myšlienke čítania kníh a zároveň sa stať súčasťou veľkej čitateľskej rodiny. Mgr. Zuzanna Hrubovská, triedna učiteľka III.B

     Fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

     Bronz pre naše maliarky

     31.5.2011

     V stredu 25.mája t.r.  sa konala v Centre voľného času súťaž  Čarovný štetec a zázračná farbička. Súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky a obsadili pekné miesta :

     Zuzka Fialová (1.B) - 3. miesto,

     Eugenika Ficková (2.A) - 3. miesto.

     Súťažila aj Emka Fialová (3.A).

     Všetkým trom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reperezentáciu školy.

     Deň otcov - nultý netradičný ročník

     31.5.2011

     Tretia júnová nedeľa patrí našim otcom. Aj my chceme prispieť k oslave tohto sviatku, preto organizujeme nultý ročník Dňa otcov.

     Program pre našich oteckov, ockov,  tatíkov sa začne v nedeľu 19.júna o 9.30 hod. sv.omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh. Potom už bude program pokračovať turistickým zábavným pochodom cez Bilu huru (ockovia spolu so svojimi deťmi) k Bazilike Narodenia Panny Márie.

     Pri troch krížoch bude na všetkých čakať chutný guľáš.

     Nuž a dúfajme, že podarený program sa skončí pri zmrzline v cukrárni.

     Milí oteckovia, ste všetci srdečne pozvaní aj so svojimi deťmi.

     Ako bolo v škole v prírode?

     31.5.2011

     Hodnotiaca správa z pobytu v Škole v prírode

     Stará Lesná

      

     Škola: CSŠ, Školská 650,  Vranov nad Topľou

     Termín : 23.5.2011 – 27.5.2011

     Počet žiakov : 49

     Pedagogický vedúci : PaedDr. Jana Tirpáková

     Pedagogický dozor: Mgr. Zuzana Hrubovská

                      Mgr. Lucia Kentošová

                     Mgr. Peter Dzurjanin

     Zdravotník : Martina Halasová

     Kňaz : Mgr. Marián Halas

      

       Školy v prírode sa zúčastnilo 49 žiakov z II.A, III.A, III.B a IV.A triedy. Ich zdravotný stav bol dobrý a pravidelne sledovaný zdravotníkom.

     Žiaci väčšinu času strávili vychádzkami zameranými na poznávanie našich veľhôr, na sledovanie prírody i zaujímavých prírodnín. Počas piatich dní sme navštívili Tatranskú Lomnicu a Múzeum tatranskej prírody, Popradské a Štrbské pleso, Beliansku jaskyňu a absolvovali sme aj túru na Hrebienok.

     Popri tom mali žiaci množstvo iných aktivít- súťaže, futbalové turnaje, opekačka či karneval. Samozrejme mali čas aj na oddych, počas ktorého si mohli čítať alebo hrať rôzne spoločenské hry.

     Celá Škola v prírode sa niesla v duchu myšlienky „ Radosť rozdávaním rastie“. Každý deň sme si ráno povedali heslo dňa a snažili sme sa ho aj dodržiavať,  napr. Radosť je, keď pomáham, keď som priateľom všetkých, keď je so mnou Ježiš, keď spoznávam nové veci.

     Popri bohatom programe sme nezabúdali ani na duchovnú stránku. Každý deň sme mali sv. omšu pod vedením pána kaplána.

     Verím, že pekné chvíle, ktoré sme zažili v Škole v prírode nám zostanú ešte dlho v pamäti.

     Všetkým učiteľom, kaplánovi i zdravotníčke patrí veľká vďaka za ich vynaložené úsilie, trpezlivosť a obetavosť!

     PaedDr.  Jana Tirpáková

     Prišiel nám nádherný e-mail

     30.5.2011

     Práve pred niekoľkými minútami nám prišiel nádherný e-mail od pani zdravotníčky Martiny Halasovej, ktorá bola celý týždeň spolu s našimi žiakmi v škole v prírode. Zverejňujeme ho v plnom znení :

     Poďakovanie

     Keď som dostala ponuku zastrešiť zdravotnícku starostlivosť Školy v  prírode s 50 deťmi, môj súhlas nebol hneď jasný a istý.

     Aj po dvanástich rokoch odpracovaných na záchranke, rešpekt voči detskému pacientovi pretrváva a zostáva zároveň. Strach a obavy z výletu sa rozplynuli celkom rýchlo a to zásluhou nielen zdravých, šťastných detí, ale hlavne personálu tejto školy, ktorý nad nimi držal ochrannú ruku počas celého pobytu.

     Maximálna príprava, trpezlivosť a obetavosť, to je len málo vlastností, ktoré vystihujú týchto ľudí. Dokázali deťom nielen vyplniť celý čas tam strávený, ale každý deň sa niesol v duchu myšlienky, ktorú deti mali prežívať celý deň a na ktorú nezabudol ani pán kaplán pri každodennej svätej omši, začo mu patrí nesmierna vďaka.

     Prítomnosť kňaza ocenil určite každý z nás, o to viac chlapci pri futbale. Potvrdila sa moja viera v to, že čo ja ako rodič deťom nestihnem dať- budú na to upozornení v škole, ktorej som ich zverila.

     Aj keď svoju robotu by som nemenila, pokiaľ to nebude nutné, klaniam sa pred prácou učiteľa, lebo nie každý dokáže aj po 10 minútovom vysvetľovaní a následnom opýtaní sa detí na to isté, s trpezlivosťou a obetavosťou odpovedať na otázku ako p. uč. Janka Tirpáková. 

     Lebo nie každý dokáže dať deťom až skoro materinskú istotu, že všetko bude dobré, ako bolo cítiť od p. uč. Lucky Kentošovejp. uč. Zuzky Hrubovskej.

     A nedá sa nespomenúť aj prísny pohľad v očiach, ale zato jemnejšie slovo napomenutia od p.učiteľa Dzurjanina.

     Týmito postrehmi zo Školy v prírode prežitými medzi žiakmi a Vaším personálom,  chcem vysloviť veľké ĎAKUJEM ako rodič za týchto ľudí, ktorým som zverila svoje deti.

     Nech Pán Boh žehná celú školu, ktorá nám pomáha vychovať z našich detí dobrých ľudí a zdravých kresťanov.

     S pozdravom  Martina Halasová, ZZS Hanušovce nad Topľou, Záchranná služba Košice

     Krajská súťaž - Mladý záchranár CO

     30.5.2011

     V stredu 25.mája 2011 sa naše družstvo v zložení Veronika Kurišková z IX.B - kapitánka a členovia družstva Erika Kušnírová (IX.A), Peter Konfederák (IX.A) a Samuel Gazda (VIII.A) a náhradníci Ľubica Kasanická (IX.B) a Marek Gajdzík (VIII.A)  zúčastnili krajského kola súťaže Mladý záchranár CO v rekereačnom zariadení Opalex na Sigorde.

     Súťažilo sa deviatich disciplínach a naše družstvo získalo z 11 súťažných družstiev pekné 6. miesto.

     Z celkového počtu 585 bodov sme získali 555 bodov, čo tiež poukazuje na to, že súťaž bola veľmi vyrovnaná a medzi súťažnými družstvami boli len minimálne rozdiely.

     Ďakujeme súťažiacim a RNDr. G.Bradovkovej za vynaložené úsielie a vzornú reprezentáciu školy.

     Fotografie nájdete vo fotoalbume II.

     Oznam školskej jedálne

     26.5.2011

     Školská jedáleň Sídlisko Lúčna oznamuje, že v pondelok 6. júna 2011 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nezabezpečí prípravu a podanie obedov pre žiakov a zamestnancov školy.

     Pracovná porada

     25.5.2011

     Pracovná porada sa uskutoční v pondelok 30.5.2011 o 14.00 hod. v zborovni RO - spolu ZŠ II. stupeň a gymnázium. 

     Pracovná porada I. stupňa Bernolákova 92 sa uskutoční  v utorok 31.5.2011 o 14.00 hod na Rodinnej oblasti v riaditeľni školy.

     Beseda s europoslancom

     25.5.2011

     V piatok 27.5.2011 zavíta na našu školu poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik. V čase od 12.00 do 13.00 hod. bude besedovať so žiakmi gymnázia a základnej školy na tému: "Slovensko v Európskej únii - ako ďalej?" Besedy sa zúčastnia ročníky gymnázia - VI.AO, VII.AO, VII.BO, I.AG, II.AG, III.AG a ročníky základnej školy - VIII.A, IX.A, IX.B.

     Zapojili sme sa do projektu

     25.5.2011

     Cirkevná základná škola s materskou školou aktívne zareagovala na výzvu Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne forny EU v rámci Operačného programu Vzdelávania a zapojila sa do projektu Premeny tradičnej školy na modernú.

     V súčasnosti naplno pracujeme na jednotlivých častiach žiadosti a veríme, že náš projekt s názvom SPOLU PREMENÍME NAŠU ŠKOLU NA KVALITNÚ A MODERNÚ bude úspešný. 

     Rozlúčka s maturantmi

     20.5.2011

     V pondelok sa začal maturitný týždeň sv.omšou a dnes, sme sa už opäť na sv.omši rozlúčili s našimi maturantmi. Všetkých 44 mladých ľudí úspešne zložilo svoju prvú vážnu životnú skúšku a vyletia spod našich krídel do sveta - za štúdiom, kariérou, životnými skúsenosťami.

     Nuž milí naši maturanti, verte, bude nám za vami smutno, ale vieme, že vy sa v živote nestratíte a veríme,  že budete s láskou spomínať na roky strávené medzi nami - na našej škole.

     Prajeme vám POKOJ a DOBRO, radosť a úspech, pokoru a požehanie, múdrosť a zdravie.

     S láskou vaši učitelia, spolužiaci, kamaráti a všetci, ktorí na vás mysleli a boli s vami počas vášho štúdia na našom gymnáziu i základnej škole.

     OZNAM pre všetkých v budove na RO

     18.5.2011

     Oznamujeme všetkým žiakom II.stupňa základnej školy a gymnázia, ktorí sa vyučujú v budove na Rodinnej oblasti, že v piatok 20.mája 2011 sa začne sv.omša o 8.00 hod. v kaplnke školy. Spolu s pánom kaplánom Mgr. Mariánom Halasom sa všetci slávnostne rozlúčime s našimi maturantmi z VIII.AO a IV.AG.

     Pieseň pre sv.otca

     Dnes sa v Stropkove uskutočnila arcidiecézna súťaž Pieseň pre sv.otca.

     Našu základnú školu s materskou školou reprezentovali v kategórii 6-9 ročné deti sólo - Natálka Tuľáková a získala strieborné pásmo.

     V kategórii 10.-12 ročné deti sólo - Sofia Grittersová  získala strieborné pásmo. Pripravovala Mgr.Z.Hrubovská.

     Blahoželám a srdečne ďakujem za vzornú repezentáciu školy. PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

      

     Začali sa ústne maturity

     16.5.2011

     Pre 46 našich maturantov budú tri dni tohto týždňa veľmi výnimočné. Dnes t.j. pondelok 16.mája 2011 sa začali ústne maturitné skúšky. Sv.omšu za účasti všetkých maturantov , učiteľov a predsedov maturitných komisií celebroval pán kaplán Mgr. Marián Halas. Nuž a po nej už začala naozajstná prvá vážna skúška života.

     Myslíme na našich maturantov, modlíme sa za nich a veríme, že táto škola im dala do života naozaj veľmi veľa.

     Deň rodiny

     15.5.2011

     Verejnosť po celom svete si v nedeľu 15.5. pripomína Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.

     Viac o tomto sviatku nájdete na

     www.denrodiny.sk

     NOvý metodický pokyn na hodnotenie

     11.5.2011

     S účinnosťou od 1.mája 2011 začal platiť nový Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

     Znenie pokynu nájdete tu :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7707

      

      

     Program na budúci týždeň

     11.5.2011

     Oznam pre všetkých žiakov v budove Školská 650 (RO):

     16.5.2011 (pondelok) - z dôvodu priebehu maturitných skúšok - riaditeľské voľno

     17.5.2011  (utorok) - praktická časť účelového cvičenia, žiaci sa zhromaždia v telocvični o 7.45 hod.

     18.5.2011 (streda) - triedy VI.AO, VII.AO, VII.BO, I.AG, II.AG, III.AG, VIII.A, IX.A, IX.B - Pásmo o Štúrovi v Mestskom dome kultúry vo Vranove n.T. so začiatkom o 9.00 hod.

          - trieda IV.AO - program v Hornozemplínskej knižnici, Vranov n.T.

          - ostatné triedy sa učia podľa rozvrhu

     Peter Bažík s našimi deťmi

     11.5.2011

     Dnes sa všetci naši žiaci z prvého stupňa v budove na B 92 žúčastnili koncertu Petra Bažíka. Bol to zároveň hudobný i výchovný koncert, pretože cez piesne deťom pripomenul, že najdôležitejšie v živote je zdravie a život, ktoré si musíme vážiť. cez vlastné zážitky z detstva a cez piesne im porozprával, kde,s kým a ako sa majú hrať, aby to bolo bezpečné a neohrozovali tým svoj život a ni život druhých..

     Po koncerte nasledovala autogramiáda a fotenie.  Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

     Fotografie z osláv Dňa matiek

     9.5.2011

     V nedeľu 8.mája 2011  pripravili žiaci našej základnej školy nádhernú oslavu Dňa matiek pre svoje maminky. Krásne fotografie z osláv nájdete vo Fotoalbume II.

     Zmena sídla školy

     9.5.2011

     V zmysle Dodatku číslo 2 k Zriaďovacej listine číslo S-1131/2011 a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2011-664/185:1-916 sa s účinnosťou od 1.mája 2011 mení sídlo školy nasledovne :

     Názov školy :

     Cirkevná spojená škola

     Školská 650

     093 02 Vranov nad Topľou

     org.zložky :

     1) Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia

     Bernolákova 92

     093 01 Vranov nad Topľou

     2) Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi

     Školská 650

     093 02 Vranov nad Topľou

      

      

      

     Nádherná slávnosť

     6.5.2011

     Dnes sme oslávili sviatok sv.Dominika Savia, patróna našej základnej školy. Slávnostnú sv.omšu celebroval pán kaplán Mgr. Marián Halas. Po nej vystúpili v nádhernej akadémii naši žiaci druhého stupňa, ktorí priblížili život a svätosť malého svätca. Ďakujeme všetkým, ktorí túto akadémiu pripravili za nádherný zážitok.

     Pri sv.omši sme sa rozlúčili aj s našimi maturantami a medzi obetými darmi nechýbali ich tablá (oktáva a IV.AG). Začína akademický týždeň a príprava na maturitné skúšky.

     Úspešní mladí futbalisti

     5.5.2011

     V utorok 3.mája t.r. sa uskutočnilo obvodové kolo minifutbalu - najmladších žiakov McDonald´s. Spomedzi ôsmich škôl získali naši najmenší futbalisti 4.miesto. 

     Nuž a tu sú úspešní športovci :

     Filip Puškár - 3.A, Ján  Olexa - 3.A, Matúš Iľko - 3.B, Tobias Hlad - 3.B, Kristián Polaščik -3.B, Leo Jackanič - 3.B, Richard Kentoš - 3.B, Dávid Dzurovčin - 4.A, Ján Polák - 4.A a Matúš Jakub - 2.A. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Týždeň modlitieb za našu školu

     4.5.2011

     Od pondelka 2.mája do nedele 8.mája sa všetky cirkevné školy modlia práve za našu základnú školu s materskou školou v zmysle Rozpisu modlitieb za školy otca biskupa. ĎAKUJEME všetkým, ktorí na nás myslia a vyprosujú nám dobro a pokoj.

     Litánie k bl.Jánovi Pavlovi II.

     4.5.2011

     Máme v nebi nového orodovníka blahoslaveného Jána Pavla II. V priečinku Ako sa modliť (vľavo na lište) nájdete Litánie k tomuto blahoslavenému.

     Odpustová slávnosť

     3.5.2011

     V piatok oslávime sviatok patróna našej základnej školy - sv.DOMINIKA SAVIA. Slávnostná svätá omša sa začne o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh. Po nej si svätosť sv.Dominika pripomenieme v akadémii, ktorú pre nás pripravili žiaci II.stupňa ZŠ pod vedením Mgr. K.Tomášovej.

     Ste všetci srdečne pozvaní!

     Pozvánka na Deň matiek

     2.5.2011

     Povedz mi, mamička, aké to rúčky máš, keď ty svoju prácu ,vždy dobre vykonávaš?

     Povedz mi mamička, aké to srdce máš. Keď sa s toľkou láskou so mnou zaoberáš?

     Ja v svojom srdiečku vždy budem túžbu mať.  Mamulienka drahá, chcem sa ti podobať.

     Každý deň mamička zlatá, vždy a vždycky znova, žiada sa mi povedať ti tie najkrajšie slová.

     Jemné, nežné ako dúha a prekrásne ako kvietky, ale márne hľadám slová, neschopné sú všetky.

     Vyjadriť ,čo v srdci chovám ako ťa ja rada mám. Daj mi líčko, miesto slov  ťa vrúcne pobozkám.

      

     Pozývame všetky naše mamky, mamičky a mamulienky na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 6.mája 2011 v Školskej jedálni na lúčnej so začiatkom o 15.00 hod.

     Zápis do nášho gymnázia

     2.5.2011

     Oznamujeme všetkým rodičom deviatakov, že zápis do štvorročnej formy nášho Cirkevného gymnázia sv.Františka sa uskutoční v stredu 4.mája t.r.

     Zápis piatakov do osemročnej formy Cirkevného gymnázia sa uskutoční v utorok 10.mája t.r.

     Nezabudnite si prosím priniesť zápisné lístky.  V prípade otázok nás kontaktujte na č.t. 4464281.

      

     Rodičovské združenie

     2.5.2011

     Oznamujeme všetkým rodičom, že vo štvrtok 12.mája 2011 sa usktutoční Rodičovské združenie formou individuálnych konzultácii v čase od 14.00 hod do 17.00 hod.

     Otvárame dve triedy na štvorročnom gymnáziu

     29.4.2011

     Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že na základe zvýšeného záujmu žiakov o 4-ročný študijný odbor nášho gymnázia a po schválení zriaďovateľom školy otvoríme po zápise 2 triedy 4-ročnej formy štúdia so zameraním na jazyky, informatiku a mediálnu výchovu.

     PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

     Pracovná porada a pedagogická rada

     29.4.2011

     V pondelok 2.mája t.r. sa uskutoční pracovná porada pre základnú školu a gymnázium v budove na Rodinnej oblasti so začiatkom o 14.00 hod.

     Záverečná klasifikácia maturantov - žiakov VIII.AO a IV.AG  bude hlavným bodom zasadnutia Pedagogickej rady od 14.30 hod. v budove gymnázia.

     Deviatnik k nášmu patrónovi

     29.4.2011

     V piatok  6.mája oslávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. Pri tejto príležitosti bude o 8.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi slávnostná sv.omša. Po nej sa uskutoční akadémia k nášmu patrónovi a potom bude nasledovať teoretická časť účelového cvičenia.

     Prípravou na náš sviatok je Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi. Prosíme, modlite sa s nami.

      

     Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi
      

      

     Svätý Dominik Savio, ktorý si sa pri Don Boskovi naučil kráčať cestou mladíckej svätosti, pomôž nám , aby sme ťa nasledovali v láske k Pánu Ježišovi, v úcte k Panne Márii a v horlivosti za duše, a daj, aby sme aj my chceli radšej zomieť ako zhrešiť, a tak dosiahli naše večné spasenie. Amen.

      

      

     Deväťdňová pobožnosť k nášmu patrónovi

      

     1. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si sa s neobyčajnou vierou a láskou vinul k Pánu Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej a neraz si upadol i do vytrženia, keď si sa mu kľaňal. Vypros nám podobnú vieru a lásku, aby sme sa aj my vrúcne klaňali Sviatostnému Spasiteľovi a hodne ho do srdca prijímali.

      

     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      

     2.deň

     Svätý Dominik Savio, ty si od útleho veku bol vrúcnym ctiteľom Nepoškvrnenej Matky Božej, jej si zasvätil svoje nevinné srdce a so synovskou láskou si rozširoval okolo seba jej úctu. Vypros nám milosť, aby sme synovsky milovali Nebeskú Matku, ktorá nám bude pomocnicou v nebezpečenstvách a najmä v hodine smrti.

      

     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      

     3.deň

     Svätý Dominik Savio, ty sisi urobil predsavzatie : "Radšej zomrieť ako zhrešiť" a hrdinsky si si zachoval nedotknutú anjelskú čistotu svojej duše. Vypros aj nám  milosť, aby sme sa podľa tvojho príkladu vyhýbali hriechu, zlým príležitosiam a a by sme si vždy zachovali túto prekrásnu cnosť.

      

     Otče náš..., Zdravas Mária.., Sláva Otcu...

      

     4. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si pre slávu Božiu a pre spásu duší neváhal vystaviť nebezpečenstvu ani svoj život. Opovrhujúc všetkými ľudskými ohľadmi, neohrozene si bojoval proti preklínaniu a Božej urážke. Daj, aby sme aj my premáhali ľudské ohľady, nebojácne bránili Božie a cirkevné práva a horlivo pracovali na spáse duší.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      

     5. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si pochopil veľkú cenu kresťanského sebazaprenia, zdokonaľoval a zoceľoval si svoju vôľu konaním dobra, vediac sa pritom vždy milo usmievať. Pomáhaj aj nám ovládať naše náruživosti, znášať všetky skúšky a protivenstvá života z lásky k Bohu a žiť stále v zhode s jeho svätým zákonom.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      

     6. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si sa hrdinsky boril, aby si dosiahol kresťanskú dokonalosť, ako ti tu predkladali tvoji vychovávatelia. Daj, aby sme aj my vždy zodpovedali milosti Božej, námahám našich rodičov a vychovávateľofv a aby sme vždy a všade boli smelými svedkami Ježiša Krista.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      

     7. deň

     Svätý Dominik Savio, ty si okrem apoštolátu medzi svojimi spoločníkmi sníval aj o ďalekých misiách. Túžil si po návrate blúdiacich a odlúčených bratov do pravej Cirkvi a veľa si sa za to modlil. Vypros aj nám takého misionárskeho ducha. Daj, aby sme boli apoštolmi medzi svojimi bratmi vo svojom prostredí i vo svete a aby sme spolu s tebou urýchlili deň, keď sa všetci veriaci zjednotia pod vedením jediného pravého pastiera.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      

     8.deň

     Svätý Dominik Savio, vzor zbožnosti, ty si každý deň plnil svoje povinnosti z lásky k Bohu, nestrácajúc pritom ani na chvíľu jas svojej radosti. Nauč nás modliť sa, konať si svedomite svoje povinnosti a chrániť sa zlého, aby sme aj my mohli s úsmevom na perách rozširovať po svete slávu Božiu.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      

     9.deň

     Svätý Dominik Savio, ty si povedal : " Chcem sa stať svätým " a v škole svätého Jána Bosca si už ako mladík dosiahol lesk svätosti. Daj, aby sme aj my až do konca vytrvali vo svojich dobrých predsavzatiach, aby sme víťaziac nad svetom, diablom  a náruživostiami, boli živým chrámom Ducha Svätého a došli raz do večnej blaženosti.

      

     Otče náš... , Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

     Testovanie deviatakov

     28.4.2011

     Dnes aj na našej škole prebieha testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9.ročníka. Patríme k jednej z 305 vybraných škôl na Slovensku, kde sa toto testovanie uskutočňuje.

     Testovanie má dve časti (test matematickej a test čitateľskej gramotnosti) a nemá náhradný termín. Jeho cieľom je jednak overiť schopnosť žiakov aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnych životných situáciách a následne prostredníctvom výskumnej správy poukázať na potrebu zavádzania nových spôsobov a foriem vyučovania do našich škôl.

     Na testovaní je  prítomný aj exterýí dozor - traja učitelia z ostatných škôl vranovského okresu.

     Výsledky budú zverejnené aj  na webovej stránke www.nucem.sk a dostane ich každá škola, kde testovanie prebiehalo.

     Myslíme teda na našich deviatakov.

     Blahorečenie Jána Pavla II.

     27.4.2011

     Krátko po tohtoročnej Veľkej noci bude v nedeľu 1. mája 2011 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne blahorečený pápež Ján Pavol II. Už počas pohrebnej svätej omše zosnulého pápeža Jána Pavla II. (občianskym menom Karol Jozef Wojtyla), ktorý skonal 2. apríla 2005, v prvú sobotu po Veľkej noci, sa objavili nápisy a zvolania: Santo subito! – Ihneď svätý!. A teraz sa túžby a želania veriacich naplnia. Na blahorečenie pôjde veľa pútnikov z celého Slovenska, aj z nášho regiónu a mesta. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať svätý otec Benedikt XVI., ktorý vyhlási svojho predchodcu za blahoslaveného.

     Ján Pavol II. – K. J. Wojtyla (18. mája 1920, Wadowice pri Krakove – 2. apríl 2005, Vatikán) bol 264. pápež, prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší od roku 1846. Obdobie jeho pontifikátu trvalo od roku 1978 až do jeho úmrtia. Počas neho absolvoval 104 pútnických ciest do 129 krajín a veľa ďalších ciest po Taliansku. Celkovo precestoval 1 271 000 km – akoby 31-krát obišiel zemeguľu a absolvoval na cestách väčšiu vzdialenosť ako ostatní pápeži dohromady. Slovensko navštívil trikrát – v roku 1990, 1995, kedy bol aj v blízkej Levoči, a 2003. Napísal mnoho cirkevných textov a predniesol nespočetné množstvo príhovorov a kázní. Svätorečil 482 a blahorečil 1338 ľudí.

     V cirkevných prameňoch sa uvádza: Dielo pontifikátu Jána Pavla II. je také veľké, že si ho možno vysvetliť len jeho svätosťou – úplným oddaním sa Kristovi cez Máriu – Totus tuus (Celý Tvoj). Jeho blahorečenie bude obrovským sviatkom pre všetkých veriacich.

     Pochvala riaditeľa školy

     27.4.2011

     Riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej udeľuje pochvalu žiakom, ktorí vzorne reprezentovali našu školu v obvodovom kole Pytagoriády.

     Pochvalu udeľuje týmto žiakom:

     Diana BERTOVÁ - kategória P3 - 5.miesto

     Ján POLÁK - kategória P4 - 6.miesto

     Maroš VIDA - kategória P5 - 2.miesto

     Júlia TOMÁŠOVÁ - kategória P5 - 6.miesto

     Marek VENCEĽ - kategória P8 - 3.miesto.

      

      

     Veľkonočný vinš

     Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, Aleluja! 

     Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl zo srdca praje PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

     Veľkonočný futbalový turnaj

     18.4.2011

     V pondelok a utorok bude v našej telocvični mimoriadne rušne. Začína sa veľkonočný futbalový turnaj. V pondelok si zmerajú sily starší žiaci a v utorok mladší. Na hráčov a divákov čaká vyše 40 zápasov.

     Darujte nám 2%

     15.4.2011

     Do konca apríla máme všetci možnosť darovať 2% zaplatenej dane. Prosíme vás, ak ste našim priaznivcom - darujte tieto peniaze našim deťom. Potrebné tlačivá vám zašleme, ak nám napíšete na czsvranov@gmail.com.

     V prípade, že si tlačivo stiahnete z internetu ponúkame vám údaje o prijímateľovi :

     Obchodné meno alebo názov : Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo : Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

     Právna forma : občianske združenie

     IČO : 37937120

      

     ĎAKUJEME :-)

      

     Modré z neba aj o našej Simonke

     14.4.2011

     Včera odvysielala televízia Markíza reláciu Modré z neba. O splnenom sne našej žiačky Simonky sme si mohli pozrieť krásne zábery. Mnohým z nás vypadli slzy dojatia, lebo sen vysnívala Simonke naša bývalá kolegyňa, pani učiteľka Mgr. Oľga Balážová.

     Máme prvenstvo

     8.4.2011

     Vo štvrtok 7.apríla 2011 sa v Základnej umeleckej škole v Bojniciach konala Medzinárodná gitarová súťaž pod záštitou Mesta Bojnice a Ministerstva školstva SR.

     Naša žiačka Emília Anna Bradovková zo IV.A triedy  obsadila nádherné 1. miesto.

     Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Kolíska a kríž

     7.4.2011

     Kolíska a kríž  - to je pôvodná hudobno - dramatická skladba o narodení Krista, inšpirovaná tradíciami ľudového divadla a symbolikou kresťanskej kultúry. Je to hra o narodení, hra o spasení, hra poučná, hra úsmevná, ale i hra o slzách.

     A práve na sviatok sv.Jána Krstiteľa de la Salle, kedy slávime Deň katolíckych učiteľov sa s týmto predstavením predstavil PUĽS (Poddukelský ľudový súbor) v Dome kultúry aj nám. Bolo to nádherné predstavenie, ktoré oslovilo tak žiakov, ako aj učiteľov.

     Vďaka za túto nádheru, umelecký zážitok, ktorý práve v čase pôstu naplnil naše srdcia.

     Aktualizácia údajov

     6.4.2011 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

     Foto z krížovej cesty

     6.4.2011

     V stredu 30.marca pripravili naši štvrtáci spolu so sestrou Katarínou netradičnú modlitbu krížovej cesty. Nádherné fotografie vám prinášame v našom Fotoalbume II v galérii Krížová cesta

     Blahoželanie

     4.4.2011

     Dnes slávi okrúhle 40.narodeniny naša sestra Katarína. Pripájame sa aj my ku gratulantom a chceme našej drahej sestričke vyprosiť hojnosť zdravia, Božích milostí, pokoja, Lásky, porozumenia, trpezlivosti a vždy úsmev na tvári a radosť v srdci.

     PaedDr.Marián Babej a všetci zamestnanci školy.

     Deň učiteľov katolíckych škôl

     4.4.2011

     Vo štvrtok 7.apríla oslávime Deň učiteľov katolíckych škôl. Pri tejto príležitosti prevezmú z rúk otca arcibiskupa morálne ocenenie aj naši učitelia : Tatiana Ficková, Mgr. Darina Babjačková, Mgr. Viera Hušlová,  Mgr. Rudolf Kľučár a Mgr. Mária Vargová.

     Vyučovanie na prvom stupni nebude. Na základe záujmu rodičov otvoríme jedno alebo dve oddelenia školského klubu detí.

     Žiaci druhého stupňa základnej školy a gymnázia (celá budova na RO) sa zúčastnia divadelného predstavenia v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou so začiatkom o 9.00 hod.

     Spoločná Krížová cesta

     1.4.2011

     Stalo sa už tradíciou, že sa v pôstnom období modlíme v škole spoločne Krížovú cestu. Dnes sa žiaci a učitelia základnej školy a gymnázia spolu s otcom kanonikom ponorili do nádherných slov Krížovej cesty, ktorú sme obetovali na svoje úmysly, ale hlavne na večnú česť a pamiatku sv.otca Jána Pavla II., ktorý nás opustil pred šiestimi rokmi.

     Veľký sv.otec Jána Pavol II.

     1.4.2011

     ... Prichádza posledný deň. Posledný na tejto zemi. 2.apríl 2005. Tísicky ľudí sa zhromažďujú na námestí pod oknami, v ktorých ešte stále svieti svetlo – znak toho, že ešte žije. Pred niekoľkými hodinami odmietol akékoľvek umelé predlžovanie života. Lúči sa o 21:37 večer. Svet nachvíľu stíchol.  

     O týždeň sa koná pohreb. Čísla očakávanej návštevy sa rôznia. Skutočnosť vyráža dych – odhaduje sa 3 milióny prítomných. Vedľa seba sedia štátnici, ktorí voči sebe rozdúchavali nenávisť po celé desaťročia. Dielo zmierenia, o ktoré Ján Pavol tak usiloval, sa napĺňa v tejto chvíli. Na truhle je položené Sväté Písmo, v ktorom si listuje vietor. Na koniec obradu sa symbolicky zabuchlo. Skončil jeden ľudský život. Ako to raz niekto pekne vyjadril, nebol to len veľký pohreb, ale najmä pohreb veľkého Človeka.

     Duchovná obnova pre rodičov

     1.4.2011

     Pozývame všetkých rodičov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v stredu 6.apríla 2011 o 16.00 hod. v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Duchovnú obnovu bude viesť otec  Róbert.

     Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

     Pasovanie do radov čitateľov

     31.3.2011

     Dnes - vo štvrtok 31.marca boli naši prváci slávnostne pasovaní za čitateľov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo Fotoalbume II. v galérii Pasovanie do radu čitateľov.

     Prečítali sme na www.minedu.sk

     31.3.2011

     Už viac ako 16 600 kliknutí zaznamenala stránka wiki.skoly.org určená na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl. Prostredníctvom tejto on-line komunikácie so školami chce ministerstvo školstva prispieť k debyrokratizácii práce na školách a podnety súvisiace so zvýšenou administratívnou záťažou implementovať priamo do praxe.
          Na webovej wiki stránke sa zaregistrovalo 320 učiteľov, ktorí zmapovali niekoľko stoviek administratívnych činností a úkonov. Práve na základe podnetov od učiteľov sa vedenie ministerstva už rozhodlo zefektívniť administratívu okolo tzv. informovaného súhlasu, ktorý sú učitelia povinní vyžiadať od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov v prípade, že sa rozhodnú zorganizovať exkurziu alebo školský výlet. Túto povinnosť zaviedol školský zákon v roku 2008, dovtedy postačoval oznam v žiackej knižke. Po novom sa v prípadoch, kde to bude možné, požiadavka na informovaný súhlas zmení na požiadavku na podanie informácie. Okrem toho sa zavedie lehota 14 dní na archiváciu písomnej podoby informovaného súhlasu od uskutočnenia aktivity a zavedie sa možnosť získať informovaný súhlas na viacero plánovaných aktivít súčasne. Zároveň sa sprehľadnia ďalšie pravidlá a zavedie sa odporúčaný vzor informovaného súhlasu.
          Zajtra 31. marca bude ukončená prvá z troch fáz projektu, ktorou je mapovanie situácie na školách z pohľadu učiteľov. Po tomto termíne sa uskutoční analýza získaných informácií, komunikácia vo vnútri rezortu, ale aj s ostatnými orgánmi štátnej správy a následne prijatie potrebných opatrení.

     Bratislava 30. marec 2011

     Ocenenie z rúk primátora

     28.3.2011

     Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov prevzali dnes z rúk primátora Ing. Jána Ragana morálne ocenenie Gabriela Mošková, RNDr.Gabriela Bradovková a Mgr. Peter Lojan.

     Deň katolíckych učiteľov

     28.3.2011

     Vo štvrok 7.apríla oslávime patróna katolíckych učiteľov - sv.Jána Krstiteľa de La Salle a pripomenieme si tak Deň katolíckych učiteľov. Pri tejto príležitosti otec arcibiskup morálne ocení aj našich učiteľov :  Mgr. Rudolfa Kľučára, Tatianu Fickovú, Mgr. Darinu Babjačkovú, Mgr. Máriu Vargovú a Mgr. Vieru Hušlovú  (sestra Katarína).

      

     Duchovné cvičenia

     21.3.2011

     Od piatka 25.marca 2011 (17.00 hod.) až do nedele 27.marca 2011 sa zúčastnia naši učitelia duchovných cvičení v Kláštore Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek – ženskej rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (Ordo Sanctissimi Redemptoris – OSsR) vo Vranove nad Topľou – Lomnici.

     Duchovných cvičení sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú každoročne. Sú súčasťou duchovnej prípravy pre pôsobenie v cirkevnej škole.

     Súťažili malí recitátori

     17.3.2011

     V stredu 16.marca t.r. sa v budove na Bernolákovej 92 uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre I.stupeň ZŠ. Vo Fotoalbume II. vám prinesieme fotografie z tejto súťaže. No a tu sú mená najlepších recitátorov :

     Poézia:
      
     1. miesto: Rebeka Kľučárová IV.A
      
     2. miesto: Jakub Smolák IV.A
      
     3. miesto: Dávid Gajdzik III.A
      

     Próza:

     1. miesto: Juraj Ficko IV.A
      
     2. miesto: Matej Nota IV.A
      
     3. miesto: Sofia Grittersová IV.A
      
      
     Víťazi získali krásne knižné i sladké odmeny a tí, ktorí sa umiestnili na 1. miestach, pôjdu reprezentovať našu školu na okresné kolo 24.3.2011. Držme im palce!
     PaedDr.Janka Tirpáková
      

     Deň ľudovej rozprávky

     V deň výročia narodenia významného rozprávkara Pavla Dobšinského, 16.marca 2011 (183. výročie) sme sa my,  žiaci III.B triedy Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia zúčastnili s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Hrubovskou súťaže pre deti, rodičov a knihovníkov, zameranú na slovenské ľudové rozprávky z pera Pavla Dobšinského venované Dňu ľudovej rozprávky – 16. marca 2011 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

     Hľadali sme hrdinov rozprávok, ktorých sme si  počas hodín čítania zapisovali do súťažných hárkov a zoznámili sme sa s tvorbou nášho najväčšieho rozprávkara. Vyhodnotenie súťaže prebehne 28. marca 2011 v Košiciach.

     Fotografie z tejto vydarenej akcie nájdete vo Fotoalbume II v priečinku Tretiaci v knižnici.

     Vyplácame DOPRAVNÉ

     16.3.2011

     Oznamujeme rodičom žiakov základnej školy, ktorí majú nárok na preplatenie dopravného, že dopravné za obdobie 1-2/2011 sa bude vyplácať takto :

     Budova školy - Školská ulica (RO) - žiaci 6.-9. roč. -  18.3.2011 (piatok) v čase od 12.30 do 15.00 hod.

     Budova školy  -  Bernolákova 92 - žiači 1.-5. roč. -   21.3.2011 (pondelok) v čase od 13.00 do 15.30 hod.

     Žiadame všetkých rodičov, aby si finančné prostriedky vyzdvihli v stanovenom termíne! ĎAKUJEME za pochopenie.

     Začínajú písomné maturity

     14.3.2011

     Externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa v utorok 15. marca 2011 začne týždeň písomných maturít. V tomto školskom roku sa na skúšku dospelosti prihlásilo celkovo  60 667 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 764 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Testy absolvuje aj 991 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

     V stredu 16. marca 2010 budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Vo štvrtok 17. marca 2011 čaká na nich externý test z matematiky a celý týždeň uzavrie v piatok 18. marca 2011 externé testovanie a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl národnostných menšín.
          Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v Slovenskom rozhlase -Rádio Slovensko a následne zverejnené na internetových stránkach krajských školských úradov, školských výpočtových stredísk, www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.iedu.sk. Témy slohových prác z cudzích jazykov budú vyžrebované a zverejnené len prostredníctvom internetových stránok.
          Najvyšší počet maturantov - 58 189, bude maturovať zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a slovenská literatúra čaká 2 478 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,  ktorí takisto budú maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra. Iba 19 maturantov bude písať test a slohovú prácu z ukrajinského jazyka a literatúry. Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 9 736 žiakov.
          Z cudzích jazykov si najviac študentov zvolilo maturitnú skúšku z anglického jazyka, ide o  42 365 maturantov. V poradí záujmu nasleduje za angličtinou nemecký jazyk, ktorý si vybralo spolu 15 100 žiakov. Najmenej maturantov sa opäť prihlásilo na taliansky jazyk - 18.
          Aj v tomto školskom roku budú žiaci z vybraných škôl maturovať elektronickou formou. Do projektu Maturita on-line sa zapojí celkovo 240 žiakov z 12 stredných škôl. Žiaci budú maturovať on-line zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky. Viac informácií o projekte je zverejnených na stránke www.maturita-online.sk.
          Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2011 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania http://www.nucem.sk/sk/maturita.

     Bratislava 14. marec 2011

     zdroj  : www.minedu.sk

      

      

     Aj napriek tomu... ideme do toho

     11.3.2011

     Pod týmto titulkom nájdete článok vo Vranovských novinkách číslo 10 :

     Skupina piatich mládežníkov a vedúcej skupiny (A. Lukčová, V.Borová, N. Karchňáková, M Kováč,J. Dargaj a Mgr. M. Majzlíková) navštevujúcich Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi vo Vranove sa pred viac ako pol rokom rozhodli chopiť zodpovednosti a urobiť niečo so svojou budúcnosťou. Výsledkom tohto ich rozhodnutia je dnes už schválený a práve...

     viac tu :

     http://www.vranovskenovinky.sk/archiv/2011/Vranovske_novinky_c_10_2011.pdf

     strana 5

     Prosíme o 2%

     Vážení rodičia, priatelia našej školy i náhodní návštevníci tejto stránky !

     Prosím pomôžte našej škole, naším deťom  tým, že darujete vaše 2% z dane nášmu rodičovskému spoločenstvu.

     Verte, za váš dar vám budeme vďační a rodičia použijú tieto peniažky podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v prospech našej školy, našich detí.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať : 

      telefón/ fax 4464281

     mail : czsvranov@gmail.com

     Informácie a tlačivá sú v každej budove našej školy u zástupcov riaditeľa školy!

      

     ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ ZA VAŠE ŠTEDRÉ SRDCE

      

     Poď študovať na naše gymnázium

     10.3.2011

     Hľadáš pokoj a dobro?

     Poď študovať na Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou!

     Ponúkame  svätosť, múdrosť a Lásku, kvalitné vyučovanie náboženstva, cudzích jazykov, programovania,  informatiky a mediálnej výchovy.

     V školskom roku 2011/2012 otvárame 2 triedy gymnaziálneho štúdia.

     Osemročná forma – 1 trieda – 30 žiakov (žiaci 5.ročníka ZŠ)

     Štvorročná forma – 1 trieda – 30 žiakov (žiaci 9.ročníka ZŠ)

      

     Prihlášky vám pomôžu vypísať výchovní poradcovia vašej základnej školy.

     Kritéria nájdete na www.gfavranov.edupage.sk

     Kontakt : 44 64281, 0904 509150, gfa1@post.sk

      

                 Pokoj a dobro!

                                                                                       PaedDr.Marián Babej

                                                                                           riaditeľ školy

     Zaťažkávajúca skúška deviatakov

     9.3.2011

     Dnes prebehlo Testovanie 9 tzv. monitor aj v našej základnej škole. Spolu 41 deviatakov preukázalo svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie prebehlo v pokojnej atmosfére za účasti troch externých pozorovateľov : RNDr.Katarína Feniková, Mgr. Ján Vasiľ, Mgr.Miroslav Chytra.

     Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave žiakov a aj našim deviatakom za ich výsledky.

      

     Testovanie 9

     8.3.2011

     V stredu 9. marca 2011 absolvujú všetci žiaci 9. ročníkov základných škôl celoslovenské certifikačné Testovanie 9. Pôjde o takmer 46 000 deviatakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (2 375), okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Do testovania sa zapojí 1 451 základných škôl.
          Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí  žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra) a zo štátneho jazyka (žiaci s vyučovacím jazykom národnostných menšín) pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú učiteľom a riaditeľom škôl, ako aj odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach žiakov v testovaných predmetoch a zároveň slúžia ako jedno z kritérií pre prijatie žiakov na strednú školu.
          Školy dostanú výsledky riadneho termínu testovania svojich žiakov v elektronickej forme  dňa 28. marca 2011. Pre žiakov, ktorí sa na testovaní v hlavnom termíne z objektívnych dôvodov (najmä zo zdravotných) nezúčastnia, je určený náhradný termín 29. marca 2011.
          Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Všetky informácie o Testovaní 9-2011 sú uvedené na jeho stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

     Bratislava 8. marec 2011

     zdroj : www.minedu.sk

     Popolcová streda

     8.3.2011

     Začíname pôstne obdobie. Možno sa pýtame: aký zmysel má pôstne obdobie? Keď počujeme slovo pôst, vyvoláva to v nás predstavu hladu. Na čo je dobré trápiť sa hladom?

     Avšak zmyslom tejto doby nie je predovšetkým hladovať, zmyslom tejto doby je konať pokánie. A konať pokánie to znamená prijať obmedzenie, ktoré patrí k ľudskej prirodzenosti. A teda občas aj hladovať.

     Cirkevní otcovia svorne tvrdili, že prikázanie o pôste je tak staré ako sám svet. Prvé prikázanie, ktoré Boh dal ľuďom, bolo prikázanie postiť sa. (Gn 2,17). Už v raji bolo dané ľuďom prikázanie zdržanlivosti, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Nebolo to prikázanie absolútneho pôstu, pretože zo všetkých ostatných stromov v raji mohol človek jesť a nezhrešil. Toto prikázanie sa týkalo jedného konkrétneho stromu. Sv. Bazil Veľký hovorí: „Pretože sme sa nepostili, boli sme z raja vyhnaní. Budeme sa postiť, aby sme znovu do raja mohli vrátiť". V pôste ide o múdre sebaobmedzenie v záujme sebazachovania. Človek sa prehrešil tým, že toto múdre sebaobmedzenie neprijal a tým si veľmi ublížil a v každom hriechu stále ubližuje.

     Láska sa nám zdá ťažká, ale iná cesta ku Spáse neexistuje. Len keď svoje srdce očistíme od všetkých opačných postojov, keď dovolíme Bohu, aby On sám v nás konal, potom sa v srdci spojíme s tou nesmiernou láskou, ktorá nás stvorila, ktorá nás vykupuje a posväcuje. Možno je to len jeden človek, ktorého nemilujeme a možno si to vieme aj spravodlivo odôvodniť. A predsa táto jedna neláska z našej strany je prekážkou toho, aby skrze naše ľudské srdce mohol prúdiť životodárny Boží Dych, Duch Svätý. 
         Obráťme sa teda celým srdcom k Bohu, roztrhnime si srdce. Oľutujme každú nelásku, ktorá sa zmocnila našich bytostí a prosme Boha, aby sa vrátil do nášho srdca, aby nám nikto a nič nebolo ľahostajné. Prijmime Ježiša, lebo v ňom je všetka sila pozitívnej zmeny. On je Vtelená láska. Tá istá láska sa chce vteliť do nás.
         Na záver ešte niekoľko napomenutí z múdrosti sv. Františka: „Pán hovorí: „Milujte svojich nepriateľov!“ Svojho nepriateľa miluje skutočne ten, kto sa nezarmucuje nad bezprávím, ktoré mu nepriateľ robí, ale kto sa pre lásku Božiu trápi nad hriechom v jeho duši a preukazuje mu svoju lásku skutkami.“

     Rozvojový projekt Zdravie v školách

     7.3.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2011 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom Zdravie v školách 2011.

          Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, 6 ods. 1 a 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

          Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov spolu s prílohou k žiadosti a požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

          Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného krajského školského úradu) je 21. marec 2011.

          Krajský školský úrad predloží skompletizované žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 4. apríla 2011.

      

     viac nájdete tu :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7742

     Pracovná porada

     7.3.2011

     Pracovné porady budú v tomto mesiaci takto :

     II.stupeň ZŠ a gymnázium - utorok 8.marca 2011 - 14.00 hod. budova Školská 650

     I.stupeň ZŠ a V.ročník - streda 9.marca 2011 - 14.00 hod. budova B 92

     Nezabudnite, že vo štvrtok 10.marca je plánovaná duchovná obnova zamestnancov školy.

     Jarné prázdniny

     25.2.2011

     Od pondelka 28.februára 2011 do piatku 4.marca 2011 si budú naši naši žiaci užívať čas jarných prázdnin. Prajeme im preto veľa oddychu, zábavy, dni naplnené pohybom, lyžovačkou, sánkovačkou, guľovačkou, športom ale aj učením sa prípravou na Monitor 9 a maturity.

     KARNEVAL

     24.2.2011

     V nedeľu 20.februára 2011 sme pripravili pre našich žiakov I.stupňa a materskej školy KARNEVAL.

     Nálada bola výborná. Masky boli nádherné, takže sme mali problém vybrať tie najkrajšie. Ocenené boli preto všetky masky.

     Novinkou tohto roku bolo ocenenie skupinových masiek. Za naj skupinové masky boli vyhlásené - rocková skupinu zo IV.A a PAT a MAT z  V.A .

     Fotografie nájdete vo Fotoalbume II v priečinku KARNEVAL 2011.

     Testovanie 9

     22.2.2011

     V stredu 9.marca 2011 čaká našich deviatakov celoslovenské testovanie T 9-2011.

     Viac informácii nájdete tu :

     http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

     Valentínsky ples

     22.2.2011

     Na Valentína u nás šarapatila chrípka a Valentínsky ples sa musel zrušiť. Ale máme dobrú správu. PLES pre žiakov bude!

     Uskutoční túto sobotu  26.februára 2011  v priestoroch školskej jedálne lúčna. Zatancovať a zabaviť sa žiaci  môžu od 15.hod.  do 22. hod.

     Na všetkých čaká školská kapela INSIDE, občerstvenie, voľba kráľa a kráľovnej plesu, tombola, veľa tanca a zábavy.

     Nezabudnite na spoločenské oblečenie a dobrú náladu.

     Dve tisícky testov

     22.2.2011

     Zakúpením aktualizácie programu aSc Agenda 2011 získala naša škola možnosť využívať 2000 hotových testov určených pre žiakov základnej školy a 1. stupňa gymnázia.

     Stačí, aby sa učiteľ svojim heslom z internetovej žiackej knižky prihlásil na stránku školy www.cssvranov.edupage.sk a tam svoje heslo zaktualizoval.

     Tým získa môžnosť využívať aSc Edupage Premium, kde je možné hotové testy využívať resp. veľmi ľahko nové testy vytvárať a používať ďalšie zaujímavé funkcie .

     V piatok sa fotíme

     21.2.2011

     V piatok 25.februára t.r. majú naši žiaci  možnosť fotenia sa v hokejovom drese s hokejkou v ruke v čase od 9.00 hod. v budove na Rodinnej oblasti.

     Sada fotiek stojí 10€, ale dajú sa objednať aj individuálne fotografie, resp. si žiaci vôbec nemusia zakúpiť fotografie.

     Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok

     18.2.2011

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2011 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom

     ENVIROPROJEKT 2011.

          Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, 6 ods. 1 a 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v súlade s výzvou na rok 2011.
          Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov spolu s prílohou k žiadosti a požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
          Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného krajského školského úradu) je

     15. marec 2011.

          Krajský školský úrad predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 30. marca 2011.

     viac sa dozviete na :

     http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7692

     Blížia sa jarné prázdniny

     18.2.2011

      

     V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov nás ešte v tomto školskom roku čakajú tieto prázdniny :

      

      

      

     Prázdniny

     Posledný deň

     vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jarné

     Košický kraj,

     Prešovský kraj

     25. február 2011 (piatok)

     28. február –

     4. marec 2011

     7. marec 2011 (pondelok)

     veľkonočné

     20. apríl 2011 (streda)

      

     21. apríl –

     26. apríl 2011

      

     27. apríl 2011 (streda)

      

     letné

     30. jún 2011 (štvrtok)

      

      

     1. júl –

     2. september 2011

      

     5. september 2011 (pondelok)

      

      

      

     Duchovné obnovy

     18.2.2011

     V zmyslu plánu duchovných akcií sa v školskom roku 2010/2011 uskutočnia duchovné obnovy nasledovne:

      

     14. októbra 2010 (štvrtok)

     11.novembra 2010

     8.decembra 2010

     13.januára 2011

     17.februára 2011

     10.marca 2011

     14.apríla 2011

     19.mája 2011

     29.jún 2011

     Lyžiarák začína v pondelok

     V pondelok 14.februára začína Zdokonaľovací lyžiarsky kurz pre žiakov II.stupňa nášho gymnázia. Spolu 42 žiakov prežije 6 dní vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní budú v hoteli Lesná v Starej Lesnej, nuž a lyžovať sa bude na Čučoriedkách v Tatranskej Lomnici. Prajeme im krásne dni naplnené lyžovačkou a inými aktivitami, ktoré na študentov už čakajú.

     Nástup po chrípkových prázdninách v utorok

     11.2.2011

     Oznamujeme všetkým žiakom, že tzv. chrípkové prázdniny  sa končia v pondelok 14.februára. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začína v utorok 15.februára.

     ...bol raz jeden výborný kolektív...

     11.2.2011

     Vo Vranovských novinkách číslo 6, ktoré nájdete ak si kliknete na doleuvedený link je nádherný článok Bol raz jeden výborný kolektív (strana 4). Začína takto :

     Rozprávkový úvod, lebo išlo naozaj o rozprávku na parkete, a to aj zásluhou nášho páru Simona Topolčaniová a Daniel Kuľbak, ktorý v najmladšej vekovej skupine do 15 rokov dominoval s absolútnou prevahou.Bolo to 22.januára tohto roku na Tanečnej črievičke 2011 v Nitre. Je to už tradičná súťaž absolventov kurzov tanca s celoslovenskou účasťou. Ich starší kamaráti boli tiež úspešní. V kategórii nad 15 rokov veľké prekvapenie pripravili Kristína Uhrínová s Pavlom Tomášom, keď skončili na 3. mieste a 6. priečku obsadili Lucia Dlugošová s Jakubom Štefankom. V tejto kategórii divákov aj trénerov svojím výkonom, ale aj zjavom upútala Júlia Bradovková. Keďže končí štúdium, nebude môcť pokračovať v budúcnosti v reprezentácii nášho klubu, čo je typický problém malého mesta. Na tej istej súťaži si po kurzistoch zmerali sily aj súťažné páry. Už v minulosti sme tam
     mali zástupcov, ale pre nás najdôležitejšie slovo „finále“ bolo len snom.Túto začarovanú bariéru tentokrát s udivujúcou presvedčivosťou prekonali Kristína Karabinová s Ondrejom Štefankom. Ich úspech nám všetkým dodal sebadôveru. Už nemáme strach z konfrontácie s veľkomestskými klubmi. Cítime, že je to nová kapitola vo vranovskom tanci. Tešíme sa, že úspech prišiel práve na tejto súťaži, ktorá narastá do významu aj počtom párov. Celkovo ich bolo 65. Usporiadala ju Slovenská únia tanca a tanečného športu a mladí ľudia, ktorým nechýba odvaha.Raritou je, že z našich 14 účastníkov nadpolovičnú väčšinu tvorili žiaci cirkevného gymnázia.

     Celý článok nájdete tu :

     http://www.vranovskenovinky.sk/archiv/2011/Vranovske_novinky_c_06_2011.pdf

     "Chrípkové prázdniny!

     7.2.2011

     Oznamujeme rodičom, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou sú na Cirkevnej spojenej škole (vo všetkých budovách) od 08.02.2011 – 14.02.2011 vyhlásené chrípkové prázdniny.

     Nástup do školy je v utorok 15.2.2011.

     Minister vnútra u nás

     4.2.2011

     Dnes k nám zavítal vzácny hosť. Medzi študentov Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi a Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou zavítal minister vnútra Slovenskej republiky JUDr.Daniel Lipšic v sprievode prednostky Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou PaedDr.Márie Jakubovej a ostatných vzácnych hostí.

     Študenti ho privítali potleskom a prednáška pána ministra o kriminalite a korupcii na Slovensku zaujala všetkých. Nechýbala diskusia a pán minister odpovedal na otázky jednak dospelých, jednak študentov. 

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na príprave tejto návštevy i za netradičné spestrenie vyučovania u nás.

     Nový videoklip

     2.2.2011

     Aj keď sú Vianočné sviatky za nami, oplatí sa spomenúť si na nádhernú atmosféru,ktorá vládla na škole pred týmito sviatkami. Úžasné spomienky nám priniesla naša školská televízia. Kliknite si na ikonku školskej televízie (dole na lište) a tešte sa s nami.

      

     Ples ľudí dobrej vôle

     30.1.2011

     Rodičovské združenie pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy, že pripravuje PLES ľudí dobrej vôle, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.februára 2011 od 19.00 hod.  v školskej jedálni lúčna.

     Bližšie informácie vám poskytnú :  predsedníčka Rodičovského združenia Mgr.Emília  Antolíková alebo  riaditeľ školy PaedDr. Marián Babej.

     Lístky v hodnote 18,00 € budú v predaji od štvrtka 20. januára v jednotlivých budovách školy nasledovne :

     materská škola ( za Bazilikou) - Mgr. Alena Tuľáková ( tel. 44 621 52).

     základná škola ( Bernolákova 92 - budova bývalého Strediska služieb škole) - Mgr. Zuzana Hrubovská (tel . 44 213 00).

     gymnázium (Rodinna oblasť ) - Ing.Bernardína Jedináková ( tel. 44 64 281).

     Rodičovské združenie sa teší na každého z vás. Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka.

     Čas nezastavíš...

     28.1.2011

     Hodnotenie prvého polroka šk.r.2010/2011

     „Každý človek je šťastný, keď ho obdivujeme, pre neho samého, ale ešte častejšie je dojatý, keď úprimne oceníme veľkosť jeho diela. Ak je otcom, najviac sa poteší, keď mu chválime deti. Božia sláva hovorí sv.Irenej, „To je žijúci človek.“ Život človeka, to je Boh“.

                                                                                                                           Michel Quoist

     Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

                 Uplynul polčas školského roka 2010/2011 za ktorý chcem poďakovať Nebeskému Otcovi a hlavne ďakovať za vás, kolegov a nám zverených žiakov.

                 Chcem pochváliť každého z vás za vykonanú prácu v uplynulom polroku a vyjadriť nádej na lepší a šťastnejší druhý polrok.

                 Po prerokovaní v Pedagogickej rade a na návrh triednych učiteľov udeľujem pochvalu za výborný prospech a vzorné správanie týmto žiakom z našej základnej školy a gymnázia :

      

     základná škola

     I.A        Diana Pavurová, Anna Mária Vaverčáková

     I.B       Martin Polák, Terézia Vargová

     IV.A    Emília Anna Bradovková, Juraj Ficko, Sofia Gritersová, Rebeka Kľučárová,

                 Alžbeta Krajčová, Matej Nota, Simona Šviderská, Dominika Trebuňáková, Ján Polák

     V.A     Veronika Jenčová, Zuzana Trellová, Maroš Vida, Viktória Kosová, Júlia Tomášová

     V.B      Kristína Vašková

     VI.A    Patrícia Bilíková, Jozef Cipa, Michaela Dzurinová, Lenka Tomášová

     VII.A  Katarína Kolečavová, Renáta Oľhová

     VIII.A Samuel Gazda

     IX.A    Veronika Klaciková, Anna Tomášová, Katarína Ondková, Simona Višňovská,

                 Erika Kušnírová, Frederika Zamborská

     IX.B    Ľubica Kasanická, Katarína Bartková, Veronika Kurišková

     gymnázium

     I.AO    Miriam Fabianová, Daniel Jenčová, Erika Olahová, Lívia Sabolčáková,

                 Damiána Šándorová, Anna Gajdziková, Dominka Ha Dacová, Noemi Halasová,

                 Mária Ivanková

     III.AO Lýdia Kušnírová, Soňa Metyľová, Klára Popaďáková, Jozef Antolík,

                 Klára Demčáková, Viktória Fabianová, Miroslava Kentošová

     IV.AO Diana Širotníková

     VI.AO Petra Vašková, Zuzana Karasová, Annamária Marcinčinová, Miriam Monoková,

                 Ema Sabolčáková, Mária Dulovcová, Miroslav Gajdzik, Mária Gazdová,

                 Simona Hurná, Michal Hurňák

     VII.AO Mária Babejová, Amália Antolíková, Marcela Vaľková

     VII.BO Matúš Šašala, Michaela Čižmarová

     VIII.AO Marianna Bačovčinová, Eva Ďurková, Peter Klimčo

     I.AG    Anežka Popaďáková, Rastislav Kurec, Ján Pivovarník

     II.AG   Anna Lukčová, Martina Lukčová, Bibiána Macková, Katarína Dzurjaninová,

                 Matúš Pivovarník

     III.AG Katarína Monoková, Simona Nováková, Ondrej Štefanko, Ondrej Barna

     IV.AG Patrik Jonek, Michaela Fabianová, Michaela Valčová

      

                 Milujme svätosť, múdrosť a Lásku!

                 Na orodovanie našich nebeských patrónov sv.Kláry, sv.Dominika Savia a sv.Františka z Assisi a patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja vyprosujem spoločenstvu našej Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou pokoj a dobro.

      

                 Požehnané polročné prázdniny.

                                                                                      

                                                                                       PaedDr.Marián Babej

                                                                                           riaditeľ školy

      

     Valentínska súťaž

     27.1.2011

     PK cudzích jazykov vyhlasuje v čase od 21.1.2011 do 11.2.2011 súťaž o najkrajšiu Valentínku napísanú v cudzom jazyku (ANJ alebo NEJ).

     Úlohou je:

     a)   zhotoviť spomínanú Valentínku v akomkoľvek formáte,

     b) vložiť ju do obálky s určením autora Valentínky, kategórie súťaže a odovzdať Mgr. E. Grajcarovej (ANJ) alebo Mgr. S. Kisilovej (NEJ)

     NEVHADZOVAŤ DO SCHRÁNKY NA CHODBE!!!

     c) každá súťažná Valentínka musí obsahovať krátku báseň alebo vyznanie napísané v cudzom jazyku,

     d) odborná porota bude hodnotiť jazykovú, ale aj vizuálnu stránku každej Valentínky.

        Súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií:

     Kategória A – 5.9. ročník CZŠ a PrímaKvarta GFA

     Kategória B – I.AGIV.AGKvintaOktáva GFA

     Ceny

                                                                                                                                      Kategória A                                                                   

     1. miesto - Joystick Black Hawk                

     2.miesto - Mp3 prehrávač 

     3.miesto - USB kľúč a Slovník ANJ

      

     Kategória B

                                                                                                                 1.miesto - sada bezdrôtovej klávesnice a PC myši

                                                                                                                2.miesto - Mp3 prehrávač

                                                                                                                3.miesto - USB kľúč a Slovník AJ

      

     Ceny budú slávnostne odovzdané 18.2.2011 po sv. omši

     Polročné vysvedčenia

     27.1.2011

     Takmer 750-tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych, si v piatok 28. januára 2011 prevezme z rúk triednych učiteľov polročné vysvedčenie.

     Pôjde o 470 906 žiakov základných škôl a 279 057 stredoškolákov. 
     Po prvýkrát si domov odnesie svoje vysvedčenie 54 231 prváčikov. Na štátnych školách to bude 50 918, súkromných 712 a cirkevných 2 601 žiakov.
     Po polročnom hodnotení čakajú školákov v pondelok jednodňové prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia v utorok 1. februára 2011.

     zdroj : www.minedu.sk

     Matematická olympiáda

     27.1.2011

     V stredu 26.januára 2011 usporiadalo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou obvodové kolo Matematickej olympiády. V kategórii Z5 spomedzi 19 účastníkov získala Júlia Tomášová, V.A pekné 4.miesto  a Maroš Vida, V.A  7.miesto (pripravoval Mgr. P.Dzurjanin).

     V kategórii Z9  súťažilo 13 žiakov a Veronika Klaciková, IX.A obsadila 4.miesto (pripravovala Ing.J.Babejová).

     Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Nové fotografie zo zápisu

     25.1.2011

     V našom Fotoalbume II vám prinášame dve stovky fotografií zo zápisu do 1.ročníka našej základnej školy v nedeľu 23.januára 2011.

     Zápis do našej materskej školy

     25.1.2011

     CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. Č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2010/2011.

      

     1. Miesto a termín podávania žiadostí:

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2010/2011  vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ na Dobrianskeho ulici 1494, Vranov nad Topľou

     dňa  16.  februára 2010 v čase od 9.00 do 16.00 hod.

      

     Forma a priebeh zápisu:

     Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorú s potvrdením  všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, predloží do 15.4.2011 rozhodnutie o odklade PŠD.

     2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

                 Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou. Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v čase od 15.2.2011 – do 15. 3.2011. v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta

     ĎAKUJEME

     23.1.2011

     Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.

     Tešíme sa na deti a veríme, že naplníme vaše požiadavky.

     Výchova a vzdelávanie sa bude niesť v duchu školského vzdelávacieho programu : Vychovávať k svätosti - učiť múdrosti - všetko s Láskou.

     FOTOGRAFIE zo zápisu nájdete v našom Fotoalbume II. v priečinku Zápis do prvého ročníka 2011

     Zmena času pedagogickej rady

     23.1.2011

     Oznamujeme všetkým učiteľom,  že z dôvodu účasti na  pohrebe sa prekladá pedagogická rada 2. stupňa základnej školy a gymnázia na 11.30 hod. 

     Zároveň prosíme všetkých učiteľov  o účasť na pohrebe.

     Smútočný oznam

     23.1.2011

     S hlbokým zármutkom v srdci, ale zároveň s nádejou na večný život vám oznamujeme, že v sobotu nás navždy opustil otec nášho pána učiteľa Mgr. Jozefa Tušima.

     Pohreb zosnulého bude v pondelok o 13.30 hod. v Dome smútku a nádeje v Dlhom Klčove.

     Odpočinutie večné, daj, mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

     Ples ľudí dobrej vôle

     17.1.2011

     Rodičovské združenie pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy, že pripravuje PLES ľudí dobrej vôle, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.februára 2011 od 19.00 hod.  v školskej jedálni lúčna.

     Bližšie informácie vám poskytnú :  predsedníčka Rodičovského združenia Mgr.Emília  Antolíková alebo  riaditeľ školy PaedDr. Marián Babej.

     Lístky v hodnote 18,00 € budú v predaji od štvrtka 20. januára v jednotlivých budovách školy nasledovne :

     materská škola ( za Bazilikou) - Mgr. Alena Tuľáková ( tel. 44 621 52).

     základná škola ( Bernolákova 92 - budova bývalého Strediska služieb škole) - Mgr. Zuzana Hrubovská (tel . 44 213 00).

     gymnázium (Rodinna oblasť ) - Ing.Bernardína Jedináková ( tel. 44 64 281).

     Rodičovské združenie sa teší na každého z vás. Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka.

     POZOR! Nová súťaž

     21.1.2011

     Riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej  vyhlasuje súťaž o najlepšiu prezentáciu na tému život sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy.

     Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách:

     Kategória A: 5. - 9. roč. základnej školy, triedy I.AO - IV.AO gymnázia

     Kategória B: 2. stupeň gymnázia

     Hodnotiaca komisia: Mgr. Katarína Nemcová, Mgr. Cyril Melničák, Ing. Jozef Varga, Mgr. Viliam Jedinák, Ing. Stanislav Petro

     Termín ukončenia súťaže: 20. 5. 2011

     Dĺžka prezentácie: 3 minúty

     Vyhodnotenie: v každej kategórii bude vyhodnotené 1.-3. miesto

     Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia arcidiecéznej púte do mesta Amalfi (Taliansko), odkiaľ budú prinesené relikvie sv. Ondreja, patróna arcidiecézy. 

     Zasadnutie rodičovskej rady

     21.1.2011

     Mgr. Emília Antolíková, predsedníčka Rodičovského združenia zvoláva všetkých triednych dôverníkov na zasadnutie Rady rodičov, ktoré sa uskutoční v utorok 25.1.2011 o 16.00 hod. v budove Cirkevnej spojenej školy na ulici Bernolákova 92. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     Nová tvár našej televízie

     20.1.2011

     Naša školská televízia má nový imidž. Kliknite si na odkaz csstv (dole na lište) a uvidíte, ako to vyzerá po novom.

     Môžete kliknúť aj tu :

     http://csstv.szm.com/

     Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

     17.1.2011

     Pre tých, ktorí sa rozhodli aktívne zapojiť do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v tomto roku 2011 - ponúkame pripravený materiál. Kliknite tu:

     http://www.kbs.sk/?cid=1291271588

     Modlitba k sv.Ondrejovi

     17.1.2011

     Prežívame rok sv.Ondreja. Prinášame vám preto modlitbu k tomuto svätcovi.

     Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
     osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
     S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
     objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.
     Vypros nám milosť milovať námahu,
     kríže a utrpenia tejto zeme,
     aby sme skrze ne stále istejšie
     kráčali k večným dobrám neba.
     K tebe, sv. Ondrej, sa utiekame
     ako k nášmu nebeskému patrónovi,
     aby si nám svojím orodovaním pomohol
     nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch
     v takom apoštolskom nadšení a hrdinskom mučeníctve,
     v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku k nášmu Pánovi.
     Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze,
     aby sme stále viac túžili po svätosti života a dosvedčovali to
     naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici Pánovej.
     Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovaný, zvelebený
     a oslávený Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen.
     Imprimatur: ABÚ Košice č. 1217/10 zo dňa 16.12.2010

     Predpokladaný návrat lyžiarov

     14.1.2011

     Podľa informácii od inštruktorov na lyžiarskom výcvikovom kurze sa naši žiaci vrátia v sobotu okolo 16.00 hod. Z ubytovne v Starej Lesnej je plánovaný odchod o 14.00 hod. Autobus príde so žiakmi k budove školy na Rodinnej oblasti.

     Prosíme rodičov, aby rešpektovali usmernenia inštruktorov. Po pristavení autobusu budú žiaci povinní odniesť požičané školské  lyže a lyžiarky do skladu lyží. Až potom bude povolený odchod. Ďakujeme za pochopenie.

     Vždy sa niečo deje...

     14.1.2011

     O tom, že na našom lyžiaráku sa vždy niečo deje a vládne super nálada svedčí vyše stovka fotiek vo Fotoalbume II. Kliknite si tam a užívajte atmosféru s našimi žiakmi.

     Dnes Skalnaté pleso a aj 3D film

     13.1.2011

     Zo skúsenosti vieme a múdre knihy o tom píšu tiež, že tretí deň lyžovačky je kritický. Preto majú naši lyžiari dnes tzv. voľný deň. Práve sme sa s nimi skontaktovali a sú v Tatranskej Lomnici a čakajú na lanovku, ktorou sa vyvezú na Skalnaté pleso. Po obede ich čaká sv.omša a potom výlet do Popradu. V kine CINEMAX premietajú 3D film Narnia. Po večeri bude družstvo baviť družstvo, teda bude zábava a smiech.

     Inštruktori a aj deti pozdravujú všetkým doma. Nestíhajú ani telefonovať. Asi je im dobre...

     Čo čaká našich lyžiarov

     12.1.2011

     Dnes je streda a naši lyžiari sú nadšení zo včerajšej lyžovačky na Ždiari a tiež z bobovej dráhy v Tatranskej Lomnici, či "večernej didžiny".

     Je ráno a my sme sa s nimi skontaktovali.  Sú na ceste na svah. Čaká ich lyžovačka. O 17.hod. budú mať sv.omšu a po večeri ich čaká Aqua relax v hoteli Titris v Tatranskej Lomnici.

     Zajtra je voľný deň a tak namiesto lyžovačky idú všetci lanovkou na Skalnaté pleso a potom večer do Maxu v Poprade - podľa výberu nákupy darčekov pre rodičov alebo predstavenie v kine MAX.

     Sledujte náš Fotoalbum II.

     Foto z lyžiarskeho výcviku

     12.1.2011

     Plníme svoj sľub a prinášame vám fotografie z Lyžiarskeho výcvikového kurzu, ktoré nám prišli "mmskou"  a taktiež sa podarilo nájsť na ubytovni pripojenie na net, tak pán učiteľ vkladá fotky rovno na stránku priamo z Tatier. 

     Nuž kliknite si na Fotoalbum II a tešte sa spolu s nami.

     Prvé info z lyžiarského...

     11.1.2011

     Našich 38 detí je momentálne v Tatrách. Včera dorazili na miesto okolo obeda, ubytovali sa, napapali a šup ho na lyže. Inštruktori im podali základné informácie o upínaní a vypínaní lyží a po malom spustení sa na svahu rozdelili do 4 družstiev. Poobede mali ešte sv.omšu, vraj super večeru a po večeri prednášku o správaní sa na svahu a bezpečnosti pri lyžovaní. Nechýbal film a športové aktivity.

     Dnes ráno sme sa s lyžiarmi opäť telefonicky spojili a už mali po raňajkách a po sv.omši. Každý dostal jablko a už sú na ceste na svah v Ždiari. Lyžovať sa bude do 14. hodiny. Po obede ich čaká návšteva Tatranského múzea a večer zábavný program - Družstvo baví družstvo.

     Lyžiarák naštartoval

     10.1.2011

     V pondelok ráno bolo u nás veľmi rušno. Spolu 38 detí zo VII.ročníka základnej školy a tercie (III.AO) gymnázia vyrazilo do Vysokých Tatier na lyžiarsky výcvikový kurz, ktorý potrvá do soboty 15.januára 2011. Spolu so žiakmi išli aj inštruktori, zdravotníčka a duchovný otec.

     My vám budeme denne prinášať nové informácie a ak nezlyhá internet, tak určite aj fotografie. Program je pripravený do detailov a na žiakov čaká nielen lyžovačka, ale aj aqua relax, návšteva kina, tatranského múzea, netradičné športy a iné prekvapenia, ktoré nemôžeme prezradiť.

     Prosím, myslite na naše deti a inštruktorov vo svojich modlitbách.

     Odovzdávanie vysvedčení

     10.1.2011

     Vysvedčenia v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov sa budú žiakom vydávať v piatok 28.januára 2011. V pondelok 31.januára 2011 sú polročné prázdniny. Vyučovanie sa začne v utorok 1.februára 2011.

     Duchovná obnova

     10.1.2011

     Duchovná obnova učiteľov sa uskutoční vo štvrtok 27.januára 2011 o 14.30 hod. v budove na Rodinnej oblasti.

     Pracovná porada a pedagogická rada

     10.1.2011

     Pracovná porada a pedagogická rada ročníkov 1.-5. základnej školy sa uskutoční v pondelok 24.januára 2011 o 12.30 hod. v budove B 92.

     Pracovná porada a pedagogická rada ročníkov 6. - 9. základnej školy sa uskutoční v pondelok 24.januára 2011 o 12.30 hod. v budove Školská 650 (Rodinna oblasť).

     Pracovná porada a pedagogická rada gymnázia  sa uskutoční v pondelok 24.januára 2011 o 14.00 hod. v budove Školská 650 (Rodinna oblasť).

     Rodičovské združenie

     10.1.2011

     Oznamujeme všetkým rodičom, že Rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 20.januára 2011 vo forme individuálnych konzultácií v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.  v jednotlivých budovách ( 1. - 5. roč. ZŠ - budova B 92,  5.-9.roč. ZŠ a gymnázium - budova Školská 650 ).

     Na svet prišiel malý PETER

     6.1.2011

     V dnešný sviatočný deň prišiel na svet PETER VIŇANSKÝ, prvorodený synček našej pani učiteľky PaedDr.Zuzky Viňanskej.

     Práve sme dostali SMS-ku s touto radostnou správou : "Dnes a nám narodil Peter. Ďakujeme, že sa tešíte s nami."

     Nuž milý Petrík, vitaj medzi nami. Prajeme ti len dobro a pokoj, hojnosť zdravia a Lásky. Mamičke Zuzke vyprosujeme hojnosť milostí a veľa radostí z svojho synčeka. Zuzka, tešíme sa s vami a modlíme sa za vás.

     V pondelok začína LYŽIARÁK

     5.1.2011

     Hneď v pondelok ráno 10.januára 2011 začína našim siedmakom na základnej škole a terciánom (III.AO) z gymnázia Lyžiarsky výcvikový kurz v Starej Lesnej, ktorý potvrvá až do soboty 15.januára 2011.

     Nezabudnite si preto pribaliť do batožiny aj kartičku poistenca a Informovaný súhlas rodičov!!! Okrem toho všetko ostatné a hlavne veľa radosti, úsmevov a dobrej nálady. Ak sa chcete ešte niečo viac dozvedieť napíšte nám na našu e-mailovú adresu czsvranov@gmail.com.

     Zápis do 1.ročníka v nedeľu 23.januára

     2.1.2011

     S radosťou v srdci pozývame všetkých budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.januára 2011 od 15.00 hod. v budove I.stupňa ZŠ na B 92.

     Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904 509 150 alebo mailom czsvranov@gmail.com

     Požehnaný rok 2011 vinšujeme vám

     1.1.2011

     Šťastlivý Nový rok zo srdca vám hlásam,
     keď ja vám môj vinšok do domu prinášam.

     Starodávna krásna obyčaj panuje,
     keď jeden druhému Nový rok vinšuje.

     I ja teraz k nebu srdce pozdvihujem
     a od Pána Boha pre vás toto vyprosujem:

     Šťastie, zdravie, život dlhý,
     úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.

     Dietkam prajem svornosť, poslušnosť k rodičom,
     nevinnú veselosť pannám i mládencom.

     Manželom, manželkám radosť obapolnú,
     jeden ku druhému oddanosť nezlomnú.

     Starcom i starenám život dlhý milý,
     by sa dobre cítili v každej roka chvíli.

     A po tejto časnosti,
     aby sme sa dostali do nebeskej radosti.

     Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!