Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 pokračovanie Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Archív v roku 2006

Archív noviniek

Rok 2010 pokračovanie

NOVINKY

Zápis do 1.ročníka v nedeľu 23.januára

2.1.2011

S radosťou v srdci pozývame všetkých budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.januára 2011 od 15.00 hod. v budove I.stupňa ZŠ na B 92.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904 509 150 alebo mailom czsvranov@gmail.com

Požehnaný rok 2011 vinšujeme vám

1.1.2011

Šťastlivý Nový rok zo srdca vám hlásam,
keď ja vám môj vinšok do domu prinášam.

Starodávna krásna obyčaj panuje,
keď jeden druhému Nový rok vinšuje.

I ja teraz k nebu srdce pozdvihujem
a od Pána Boha pre vás toto vyprosujem:

Šťastie, zdravie, život dlhý,
úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.

Dietkam prajem svornosť, poslušnosť k rodičom,
nevinnú veselosť pannám i mládencom.

Manželom, manželkám radosť obapolnú,
jeden ku druhému oddanosť nezlomnú.

Starcom i starenám život dlhý milý,
by sa dobre cítili v každej roka chvíli.

A po tejto časnosti,
aby sme sa dostali do nebeskej radosti.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Polročné vysvedčenia budú...

30.12.2010

Prezident SR Ivan Gašparovič vrátil poslancom NR SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na opätovné prerokovanie. Školy budú preto naďalej postupovať podľa v súčasnosti platných právnych predpisov.
     V prípade polročných vysvedčení to znamená, že v školskom roku 2010/2011 budú žiakom a študentom vydané polročné vysvedčenia v zmysle platného zákona a metodických pokynov č. 7/2009, čl. 1 ods. 11 a č. 8/2009, čl. 25 ods. 2.
     Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň verí, že poslanci na opätovnom rokovaní túto novelu zákona podporia a schvália.

Bratislava 30. december 2010

zdroj : www.minedu.sk

Jasličková akadémia

26.12.2010

Pred Vianocami pripravili naše deti z I.stupňa nádhernú jasličkovú akadémiu. Krásne fotografie nájdete vo Fotoalbume II.

Vianočný vinš pána riaditeľa

23.12.2010

Milovaní, rok 2010 končí svoju púť. Bol to rok kresťanskej kultúry. Na jeho konci sú Vianoce - územie najväčšieho zázraku, tajomstvo presahujúce náš rozum.

Ježiš sa narodil, aby ho každý človek mohol nájsť.

Všetkým vyprosujem múdrosť, lásku i požehnanie, pokojný a šťastný rok 2011. PaedDr. Marián Babej

Vianočné prázdniny

22.12.2010

Od štvrtka 23. decembra 2010 sa pre takmer 440-tisíc žiakov základných škôl, približne 35-tisíc žiakov v špeciálnych školách a 273-tisíc stredoškolákov v dennom štúdiu začínajú vianočné prázdniny. Tie potrvajú až do 7. januára 2011. Do školských lavíc si opäť zasadnú v pondelok 10. januára 2011.

zdroj : www.minedu.sk

Volejbalový turnaj už aj v našej televízii

22.12.2010

Na našej internetovej televízii si môžete pozrieť nový videoklip z Vianočného volejbalového turnaja. Kliknite si na ikonku CSSTV (dole na lište) a uvidíte, aká atmosféra vládla v našej telocvični počas turnaja.

Úžasná sviatočná atmosféra

22.12.2010

Blížia sa Vianoce. Dnešný deň bol tak trochu zvláštny a pritom tak krásny. V škole vládne pokojná, úžasná sviatočná atmosféra. V jednotlivých budovám sme mali Vianočné akadémie - spievalo sa, hralo, nechýbalo divadielko a scénické tance. No krása.

V našom Fotoalbume II. vám prinášame fotografie z dnešného dňa.

Lyžiarsky výcvikový kurz

20.12.2010

Hneď po vianočných prázdninách odchádzajú naši žiaci  siedmeho ročníka základnej školy a tercie gymnázia na  lyžiarsky výcvikový  kurz. Ten sa uskutoční v dňoch 10.-15. januára 2011 (pondelok - sobota). Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Lesná v Starej Lesnej. Lyžuje sa v Tatranskej Lomnici alebo Bachledovej doline.

Viac informácií vám radi poskytnú učitelia telocviku. Lyže pre žiakov sa budú vydávať v stredu 22.decembra 2010 v budove gymnázia.

Pozdrav z ďalekej Ameriky

20.12.2010

Na našu e-mailovú adresu prišiel pozdrav až z ďalekej Ameriky, kde je na študijnom pobyte náš žiak Jožko Baran zo VII.AO (septima).

Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán zástupca a celý učiteľský zbor. Ani som sa nenazdal a uplynulo už pár  mesiacov  môjho študijného pobytu v Amerike. Od prvých dní môjho pobytu  sa mnoho zmenilo. Nielen čo sa týka zlepšenia v angličtine, ale takisto aj tým, že mám možnosť stretávať  nových kamarátov ako aj príležitosť spoznávať odlišnú kultúru.

Občas mi chýba domov a priatelia, ale to je len takzvaný „kultúrny šok“. Aj napriek tomu neľutujem, že som tu. Určite to odporúčam každému.

Na záver vám želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

S pozdravom  Váš študent

Jozef Baran     

POZOR, vyplácame dopravné!!!

17.12.2010

Oznamujeme rodičom žiakov základnej školy, ktorí majú nárok na preplatenie dopravného, že dopravné za obdobie 9-12/2010 sa bude vyplácať dňa 22.12.2010 (streda) v čase od 10.00 do 15.30 hod.

Vyplácanie pre žiakov 1.-5. roč. sa uskutoční v budove školy na Bernolákovej 92, pre žiakov 6.-9. roč. v budove školy na ulici Školská 650.

Žiadame všetkých rodičov, aby si finančné prostriedky vyzdvihli v stanovenom termíne, nakoľko vyúčtovanie dopravného sme povinní zaslať do 27.12.2010.

Neprevzaté peňažné prostriedky budú vrátené na účet krajského úradu!!! Preto prosíme rodičov, aby si zariadili svoje povinnosti tak, aby mohli peniaze za dopravné prevziať v stanovenom termíne. ĎAKUJEME za pochopenie.

Vianočný futbalový turnaj

16.12.2010

V našej škole v budove na Rodinnej oblasti žijeme v týchto dňoch aj športom. Konajú sa totiž vianočné turnaje vo volejbale, volejbale a futbale tak starších ako aj mladších žiakov.

V našom Fotoalbume II nájdete mnoho krásnych fotografií z týchto športových akcií.

V dnešnom futbalovom dueli vyhrala trieda IV.AO (kvarta), druhú priečku si vybojovali futbalisti z III.AO (tercia) nuž a bronz patril našim ôsmakom zo základnej školy. Blahoželáme!

Zápis do 1.ročníka

15.12.2010

S radosťou v srdci pozývame všetkých budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23.januára 2011 od 15.00 hod. v budove I.stupňa ZŠ na B 92.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na č.t. 4421300, 0904 509 150 alebo mailom czsvranov@gmail.com

Sviatočný predvianočný obed

14.12.2010

Riaditeľ školy pozýva všetkých zamestnancov školy na slávnostný predvianočný obed, ktorý sa uskutoční v utorok 21.decembra 2010 o 14.30 hod. v školskej jedálni lúčna. Sviatočné chvíle nám svojim programom spestria naši žiaci z prvého stupňa z budovy B 92.

sv.Lucia - 13.december

12.12.2010

Meno sv. Lucie je v Cirkvi veľmi slávne. Narodila sa koncom tretieho storočia v Syrakúzach na Sicílii. Jej rodičia boli zemania a dobrí kresťania.

Od malička bola vychovávaná zbožnou matkou, ktorá ju vodila k hrobom svätých mučeníkov. Zvlášť si obľúbila sv. Agátu, ktorá bola umučená v sicílskom meste Katánii a ju si vyvolila za vzor.

Tajne zložila sľub, že ostane pannou po celý život, ktorý venuje službe Spasiteľovi. Po otcovej smrti ju chcela matka vydať. Lucia prosila Boha, aby prekazil toto spojenie. Jej matka upadla do ťažkej choroby, ktorá ju trápila štyri roky. Lucia prehovorila svoju matku, aby išli k hrobu sv. Agáty. Tá sa jej v spánku zjavila a oznámila, že matka sa uzdravila. Jej sľub panenstva sa páčil Bohu a preslávil mesto Syrakúzy. Sv. Lucia vyrozprávala svojej matke, čo jej zjavila sv. Agáta a prosila ju, aby jej umožnila splniť sľub daný Bohu. Po návrate začali predávať majetok a pomáhať chudobným a biednym. Ohrdnutý ženích ( pohan ) zahorel hroznou nenávisťou a obžaloval Luciu pred vladárom Paschasiusom z márnenia majetku a z kresťanstva.

Bola to doba krvavého prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Uväznená panna sa odmietla vzdať viery. Rozbesnený vladár ju chcel dať odviesť, zneuctiť a usmrtiť. Ale ona sa nepohla z miesta, hoci robili všetko možné. Pokúsili sa ju na mieste upáliť, ale plameň vytvoril oblúk a ani sa jej nedotkol. Na rozkaz jej kat prebodol mečom hrdlo.

Zápasiac so smrťou modlila sa za stálosť kresťanov a obrátenie pohanov.

Umrela 13. decembra 304. Jej mučiteľ Paschasius bol u cisára obžalovaný z utláčania, uväznený a popravený.

sv.Mikuláš u nás

10.12.2010

Dňa 6.12.2010 navštívil sv. Mikuláš aj naše deti v budove CSŠ na ul. Bernolákovej spolu s dvoma anjelmi - čert sa asi bál lebo neprišiel, alebo je to tým že sú naše deti dobré??? Ráno počas vyučovania rozdal deťom sladkosti, za ktoré mu deti poďakovali. Na pamiatku z návštevy sme si urobili zopár fotiek (nájdete ich vo Fotoalbume II).

Dňa 9.12. o 10:00 sme kráčali z našej budovy prvého stupňa do CVČ na opätovné stretnutie s Mikulášom. O pol jedenástej sa  začalo predstavenie pod názvom Pesničkový Mikuláš. Na tomto podujatí naše deti pod vedením učiteliek sa nielenže stretli s Mikulášom, ale mali možnosť vidieť aj čertov či princa ba aj samotného Lucifera. Sv. Mikuláš nám pekne vysvetlil,  prečo máme byť dobrí, čo je láska. Spevom a piesňami z rozprávok nás potešil princ a princezné. Odniesli sme si veľmi pekné zážitky. Mgr.D.Babjačková

NAJ škola

10.12.2010

Vo štvrtok 9.decembra t.r. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove uskutočnilo vyhodnotenie čitateľov za uplynulý školský rok.

Knižnica udeľovala aj ocenenie NAJ ŠKOLA.

A tu je hodnotenie knižnice :

V tomto roku bola vyhodnotená ako najaktívnejšia škola:

Cirkevná spojená škola – a jej organizačné zložky – gymnázium a základná škola.

Dlhé roky spolupracuje s knižnicou pri podujatiach  a systematicky pracuje na tom, aby sa zo žiakov stávali čitatelia.

Vždy aktuálne a výstižne  prezentuje podujatia knižnice na webe školy.

Pozýva pracovníkov knižnice na svoje aktivity, ktoré slúžia na podporu knihy a čítania.

V tomto roku sa žiaci a študenti aktívne zúčastňovali  besied, stretnutí so spisovateľmi, prezentácií kníh, autorských literárnych súťaží,  výmeny kníh a iných podujatí organizovaných knižnicou. Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín organizuje práve v priestoroch Hornozemplínskej knižnice.

A čo je výnimočné – v roku 2010 venovali do knižnice najviac kultúrnych poukazov.

ĎAKUJEME za toto vzácne ocenenie a všetkým našim žiakom vyslovujeme obdiv a ďakujeme za lásku ku knihám.

Foto z Mikuláša

Svätý Mikuláš zavítal aj k nám, medzi naše deti v budove na I.stupni - B 92. Fotografie z návštevy Mikuláša u nás, ako aj z Pesničkového  Mikuláša nájdete v našom Fotoalbume II.

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

8.12.2010

Dnes slávime Prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Slávnostná sv.omša sa pre nás začala v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh o 8.30 hod. Po nej pripravili naši žiaci druhého stupňa pod vedením Mgr.K.Tomášovej krásnu akadémiu. Deň pokračoval individuálnym programom jednotlivých tried a bude završený Duchovnou obnovou pre učiteľov o 13.00 hod. v katechetickej miestnosti.

Na misijnej dražbe sme získali vyše 1 000 €

6.12.2010

Tak... a stalo sa to, v čo sme ani nedúfali. Na misijnej dražbe sa podarilo vyzberať vyše 1 000 € ( fakticky vyše tisíc eur). NEUVERITEĽNÉ... Ponuky učiteľov boli také lukratívne, že dražba naberala na obrátkach každú minútu. Do poslednej chvíle sa spočítavali misijné peniaze a taktizovalo sa. Nuž a vyplatilo sa. Noc v škole sa vydražila za 150 000 misijných korún...

Dražili aj ostatné zaujímavé ponuky učiteľov a úspech mali zákusky, pizza, netradičná hodina slovenčiny, duchovná obnova pre celú triedu a inééééééééééééé.

Nálada v škole bola úžasná... A takto to má byť. Všetci sme svojou troškou pomohli tým najchudobnejším. Všetky vydražené euríky totiž poputujú na misijné dielo.

Vďaka všetkým učiteľom za ponuky, vďaka žiakom za štedrosť a super náladu, ktorá je neopísateľná, nádherná, úžasná...

A aby to bolo o to zaujímavejšie na konci dražby prišiel aj sv.Mikuláš... Nuž a keďže sme boli dobrí, doniesol aj nejakú tú dobrotku.

Aktualizácia údajov

6.12.2010 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Dnes je sv.Mikuláš

6.12.2010

Či sme malí, či sme veľkí, na dnešný deň mnohí z nás čakali s radosťou v srdci. Dnes slávime sviatok sv.Mikuláša. My, v našej škole to prežívame oveľa intenzívnejšie, lebo dnešný deň je spojený s Mikulášskou dražbou, o ktorú je mimoriadny záujem zo strany žiakov i učiteľov a veríme, že prekonáme rekord z minulého roka, kedy sme na dražbe vyzberali niekoľko tisíc slovenských korún. Nuž a po dražbe príde možno aj sv.Mikuláš...

No a kto bol sv.Mikuláš?

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho popularite však o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra v južnom Turecku).

Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka legendám aj patrónom, námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať.

Dražba alebo netradičná pomoc misiám

2.12.2010

Pozývame všetkých v pondelok 6.decembra  na dražbu, ktorou pomôžeme misiám a tak sa staneme aj my pomocníkmi sv. Mikuláša.

Niečo viac...

 • predmetom  dražby sú  zmenky našich  učiteľov
 • peniaze na dražbu získate zámenou Eur za misijný šek

   výmenný kurz:

   0,50 € =  500 misijných korún

       1 € = 1000 misijných korún

   1,50 € = 2000 misijných korún

 

AKCIA!!!  Každý kto si zakúpi misijný šek v minimálnej hodnote 1,50 € automaticky získava 1 ŠANCU (žiak môže získať max 2 šance, na každý polrok jednu)

 

 • prispieť na misie môžete u predsedu svojej triedy
 • v deň dražby vám budú vydané MISIJNÉ ŠEKY ako aj ŠANCE

 

ČO je ŠANCA ? – šancu môže využiť každý žiak ak nechce ísť odpovedať alebo písať malú písomku na jednej ľubovoľnej vyučovacej hodine

ČO  JE ZMENKA? – ponuka učiteľa, zaujímavý príspevok do dražby.

    

ČO PONÚKAJÚ NAŠI UČITELIA ? (no super veci)

 1. Zabezpečenie pizze (3ks) v ktorýkoľvek deň vyučovania
 2. Odvoz domov pre jednu osobu po vyučovaní
 3. Desiata na celý týždeň pre jedného žiaka
 4. 12 litrov minerálky pre celú triedu
 5. Pripraviť darček k Vianociam pre žiaka/-čku, alebo pre rodinného príslušníka
 6. Pripraviť pre celú triedu (1ks na žiaka) GOFREE so šľahačkou
 7. Pozvanie na bowling – pre 3 osoby na 1hodinu
 8. Pozvať na spoločné posedenie – pizza + nealko – 2 osoby
 9. Prísť na rodinnú oslavu a odohrať pri danej príležitosti súkromný koncert pre oslávencov (asi hodinový)
 10. Zabezpečiť dvom študentom príjemne strávený večer v ľubovoľnej reštaurácii vranovského okresu pri ľubovoľnom jedle
 11. Pozvánka na pokec a horúcu čokoládu  pre 2 žiakov v kabinete telesnej výchovy
 12. Jednodňová víkendová lyžovačka v lyžiarskom stredisku, zabezpečíme dopravu + lyžiarsky výstroj + ski pas (1 žiak)
 13. Pre celú triedu usporiadať noc plnú prekvapení v škole ... zaujímavý program športové turnaje s guľášom, prekvapenie....
 14. Hodina pokusov z chémie
 15. Ovocný balíček pre dvoch žiakov
 16. Kniha v anglickom jazyku
 17. Upliesť súpravu – čiapka + šál , podľa návrhu; materiál zdarma
 18. S tortou v ruke odspieva učiteľ žiakovi vinš k narodeninám

 19. Dvaja angličtinári odpustia test z angličtiny

 20. Pozvánka na pizzu pre jedného žiaka

 21. Učiteľ upečie tortu  k narodeninám

 22. Riaditeľské voľno na 1 deň pre dvoch žiakov....... a iné ... :-)

 23. Učiteľ pripraví počas veľkej prestávky čerstvý popcorn pre jednéhío žiaka + kola

 24. Voľný výber športovej činnosti na jednej hodine telesnej výchovy

 25. Učiteľ daruje bicykel (vhodný pre 10 - 14.r.)

 26. Učiteľ zaplatí lístok na 3D film pre 2 osoby

 27. Guľovačka na jednej hodine

 28. Učiteľ uvoľní svoju učiteľskú pozíciu na ľubovoľnej hodine v ľubovoľnej triede z vlastného rozvrhu na ľubovoľnú aktivitu

 29. Učiteľ napíše písomku z akéhokoľvek predmetu za žiaka

 30. Učiteľka upečie pre celú triedu 2 plechy zákuskov

 31. Učiteľka daruje salonky na vianočný stromček

 32. Učiteľ uprace triedu, zdvihne stoličky, povyberá papiere  1 x v IX.B alebo v VIII.A po 6.hodine

 33. Učiteľ zabezpečí 3 ks bagiet v ktorýkoľvek deň vyučovania

 34. Učiteľka sa pomodlí 7 ružencov za žiaka

 35. Slovenský jazyk a literatúra odučené 5 zmyslami (2 vyučovacie hodiny) - torta, gospel, dramatoterapia...

 36. Učiteľka spracuje jedno dielo do čitateľského denníka

 37. Učiteľka uhradí víkendový pobyt vo Vysokej nad Uhom

 38. Učiteľka zaplatí 4 lístky na študentský Valentínsky ples

 39. Pozvanie na zmrzlinový pohár pre 4 osoby

 40. Učiteľka upečie jablkovo-tvarohovú štrudľu pre jednu triedu

 41. Hodina brušných tancov pre dievčatá

 42. Učiteľky usporiadajú duchovnú obnovu pre celú triedu...

Objednávanie učebníc

1.12.2010

zdroj : www.minedu.sk

Základné a stredné školy, ako aj špeciálne školy a osemročné gymnáziá si môžu oddnes 1. decembra 2010 objednávať učebnice na školský rok 2011/2012 prostredníctvom testovacej elektronickej prevádzky na edičnom portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.edicny-portal.sk. Kým doteraz sa tento proces uskutočňoval papierovou formou (objednávací list) aj elektronickou formou, ministerstvo zavádza objednávanie učebníc pre nastávajúci školský rok po prvýkrát výlučne prostredníctvom edičného portálu. Hlavným cieľom tohto postupu je zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť objednávanie učebníc.
     Školy si majú objednať učebnice prostredníctvom edičného portálu do 21. decembra 2010. Do tohto termínu musia poslať aj potvrdenú záväznú objednávku vytlačenú z edičného portálu na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Na obálku je potrebné uviesť heslo: „Objednávka učebníc".
     Každá škola si môže priebežne ukladať do systému vybrané učebnice, kým neskompletizuje záväznú objednávku. Za školu je možné poslať iba jednu objednávku. Podrobná metodika objednávania je dostupná na edičnom portáli. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok je možné osloviť zodpovedných pracovníkov, ktorých kontakty sú uvedené v záložke „Pomoc".

Bratislava 1. december 2010

Misijná dražba

1.12.2010

Aj v tomto roku organizujeme na našej škole v budove na Rodinnej oblasti misijnú DRAŽBU. Učitelia už pripravujú misijné zmenky a verte, ponuka vyzerá byť veľmi zaujímavá... Určite vám o nich napíšeme v najbližších hodinách niečo viac.

Nuž, milí žiaci, kupujte misijné peniaze a vymeniť za fantastické ceny ich budete môcť na sviatok sv.Mikuláša 6.decembra, kedy sa veľká dražba uskutoční na chodbe školy.  Nuž a po dražbe príde možno aj Mikuláš...

Celý výťažok z dražby bude zaslaný na misie.

Divadielko O zlatej rybke

Dnes sa naši žiaci prvého až piateho ročníka z budovy na B 92 zúčastnili divadielka O zlatej rybke, ktoré pripravili herci z divadla Portál v Prešove. Predstavenie bolo  poňaté humorne. Deťom sa to páčilo. Pekná bola aj myšlienka rozprávky :  máme si vážiť to, čo máme a tešiť sa aj z maličkostí, hlavne že sme zdraví a šťastní navzájom.

 

Počet návštev - 1 milión

30.11.2010

Práve dnes sa objavilo na počítadle návštev našej stránky magické číslo 1 000 000 (jeden milión).

Ďakujeme všetkým za vaše návštevy a veríme, že vám naša stránka prináša vždy čerstvé informácie a nové fotografie. (vaši tvorcovia stránky)

Čo nás všetko čaká v decembri

29.11.2010

V mesiaci december nás čakajú aj tieto úlohy a akcie :

6.december - sviatok sv.Mikuláša

6. december - Misijná dražba (budova RO)

7.december - ukončenie inventarizácie majetku školy

7.december - ukončenie objednávania učebníc (učitelia ZŠ konzultujte prosím s p.Gazdovou)

7.december - Olympiáda z anglického jazyka

8. december - Prikázany sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Program : 8.30 hod. - sv.omša v kostole sv.Františka z Assisi (pripravuje I.stupeň ZŠ)

                 10.00 hod. - Slávnostná akadémia žiakov II.stupňa základnej školy ( pripravuje Mgr.K.Tomášová)

                 13.00 hod. - Duchovná obnova zamestnancov školy ( budova gymnázia alebo katechetická miestnosť)

10.december - Basketbalový turnaj (telocvičňa RO)

13.december - Vianočný futbalový turnaj - starší žiaci

16.december - súťaž Palma a Pytagoriáda

16.december - Vianočný  futbalový turnaj - mladší žiaci

17.december - Prvé chvály v tomto školskom roku (chodba RO)

21. december - Slávnostný predvianočný obed všetkých zamestnancov školy (program pripravuje I.stupeň ZŠ) - 14.30 hod. Školská jedáleň lúčna

23.december - Začiatok vianočných prázdnin, nástup do školy 10.1.2011

10.1 -. 15.1.2011 - Lyžiarsky výcvikový kurz  Vysoké Tatry  (žiaci 7.ročníka a III.AO)

Súťaž pre recitátorov

29.11.2010

Regionálna súťaž Šaliansky Maťko sa uskutoční  20. januára  2011 o 8,00 hodine v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

/Prezentácia účastníkov od 7.30 h. do 8,00 h. na oddelení pre deti./

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2 . – 7 . ročníka ZŠ ako aj žiaci reálnych gymnázií /prima, sekunda/. Každá škola môže poslať do súťaže jedného žiaka z každej kategórie .

I . kategória    žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II . kategória  žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

III . kategória  žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Viac informácií u jednotlivých zástupcov riaditeľa školy.

Pracovná porada

28.11.2010

Pracovné porady sa uskutočnia nasledovne : 

I.stupeň ZŠ - pondelok 29.11.2010 o 14.00 hod. - budova  Bernolákova 92

Gymnázium - utorok 30.11.2010 o 14.00 hod. - budova Školská 650

II.stupeň ZŠ - streda 1.12.2010 o 14.00 hod. - budova Školská 650

Program :

1. Otvorenie, úvodná modlitba

2. Vyhodnotenie plnenia úloh za mesiac november

3. Plán práce na mesiac december

4. Inventarizácia majetku

5. Rozpočet školy na rok 2010 a rok 2011

6. Diskusia

7. Záverečná modlitba

Rok sv. Ondreja

27.11.2010

Otec arcibiskup Mons.Bernard Bober vyhlásil  v našej arcidiecéze cirkevný rok od 27.novembra 2010 do 30.novembra 2011 za ROK sv.ONDREJA.

Bol to práve sv.Ondrej, apoštol, ktorý ako prvý prišiel za Pánom Ježišom. Nebolo ho treba pozývať, nútiť, volať, pripravovať mu pôdu.

Išiel sám a tým sa stáva vzorom pre nás všetkých.

Kto bol sv.Ondrej? Viac nájdete tu :

http://www.knazi.sk/svati/osvaty.php?svid=8

Uchaľák v našej televízii

Naša školská televízia pracuje na plné obrátky. Nezabudnite si kliknúť na ikonku   (dole na lište) a uvidíte, aká zábava vládla na našej škole počas UCHAĽÁKU.

Viac aj tu :

http://www.welcome.to/csstv

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

25.11.2010

Dnes  sa v Cirkevnej základnej škole sv.Košických mučeníkov v Košiciach uskutoční celoarcidiecézna súťaž  "Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane". Našu školu budú reprezentovať  Dominika Miklošová ml, Samuel Gazda a  Michaela Gajdošová (všetci z VIII.A). Držíme nášmu družstvu prsty a myslíme na nich.

Nedeľa Krista Kráľa

21.11.2010

Táto nedeľa je poslednou v cirkevnom roku. Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí slávnosťou Krista Kráľa. Posledná novembrová nedeľa už bude prvou adventnou a začne sa ňou nový cirkevný rok.

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roka 1925 ako svedectvo lásky Cirkvi voči svojmu božskému Ženíchovi, preto bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali vzbudzovať v srdciach veriacich túžby a predsavzatia naprávať svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. Modlitba zasvätenia ľudstva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou od začiatku bola a je obdarená úplnými odpustkami. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť - najvyšší stupeň slávenia a bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú tzv. "cezročnú" nedeľu v roku.

Liturgický rok sa začína adventom - prípravou na slávnosť Narodenia Pána - a končí sa oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Biblický základ slávnosti Krista Kráľa je v Modlitbe Pána - "príď kráľovstvo Tvoje..." Navyše, hlavným dôvodom Ježišovho ukrižovania bol titul "židovský kráľ'. V štvrtom evanjeliu Ježiš priznáva, že je kráľ, ale jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, a že sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravdy.

Super úspech v matematickej súťaži

19.11.2010

Dnes sa naše družstvo v zložení Veronika  Klaciková (IX.A), Marek  Venceľ (III.AO), Pavol Zorvan (III.AO) a Matej Krajňák (IV.AO)   zúčastnilo matematickej súťaže Lomihlav , ktorá sa konala v Košiciach. V konkurencii 48 súťažiacich družstiev obsadili naši žiaci základnej školy a gymnázia nádherné 5. miesto. Súťažné družstvo pripravovala Ing.Jaroslava Babejová. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

Blahoželanie k narodeninám

17.11.2010

V dnešný krásny historický deň 17.novembra -  slávi svoje 56.narodeniny zakladateľ cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou, vzácny človek,kňaz, dekan Mons.ThLic.František Šándor.
Chceme sa pridať ku gratulantom a vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM za vzácne chvíle prežité v spoločnosti tohto úžasného človeka.

Navždy zostane v našich srdciach zapísaný zlatými písmenami.
Pane, vďaka ti za to, že si nám dožičil stretnúť sa s pánom dekanom. Vďaka za jeho nádherné slová, ktoré vždy povzbudili a boli plné nádeje. Vďaka za jeho úsmev a radosť, ktorú nám denne rozdával počas svojho pôsobenia v našej škole.
Pane, prosíme ťa za dary  zdravia, pokoja, porozumenia, radosti a milosti pre pána dekana. Nech ešte dlho rozdáva svoje srdce nám veriacim.
Aj keď už nie je blízko nás, predsa ho máme radi a žijeme z vyklíčených semienok ním zasiatej úrody.

Pripravujeme lyžiarák

16.11.2010

Oznamujeme všetkým žiakom siedmeho ročníka, že lyžiarsky výcvikový  kurz sa uskutoční v dňoch 10.-15. januára 2011 (pondelok - sobota). Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Lesná v Starej Lesnej. Lyžuje sa v Tatranskej Lomnici alebo Bachledovej doline.

Viac informácií vám radi poskytnú učitelia telocviku.

Šanca pre stredoškolákov

16.11.2010

Návštevu Štrasburgu spojenú s rokovaním v budove Európskeho parlamentu majú aj v tomto školskom roku možnosť vyhrať žiaci stredných škôl zo Slovenska v rámci projektu Euroscola 2011. Ide už o 6. ročník podujatia organizovaného Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku. Je určená pre žiakov vo veku 16 - 18 rokov a školy sa do nej môžu prihlásiť do 15. januára 2011.
     Podmienkou je, aby  študenti danej školy usporiadali podujatie, na ktorom sa bude diskutovať o Európskej únii, jej ďalšom smerovaní, výhodách a nevýhodách členstva Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v zjednotenej Európe. Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy.
     Dokumentáciu o podujatí je potrebné zaslať do uvedeného termínu na adresu Informačnej kancelárie EP na Slovensku. Komisia všetky aktivity vyhodnotí a každá zo šiestich najlepších škôl získa právo vyslať 24 vybraných študentov a dvoch pedagógov do Štrasburgu.
     Projekt Euroscola organizuje Európsky parlament od roku 1989 s cieľom oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach a poukázať  na význam znalosti cudzích jazykov v EÚ. V školskom roku 2009/10 sa do projektu zapojilo 23 stredných škôl zo Slovenska a žiaci z ôsmich najlepších škôl si mohli vyskúšať prácu europoslancov v Štrasburgu.

Viac informácií na stránke Informačnej kancelárie EP na Slovensku

Bratislava 15. november 2010

Vyučovanie v utorok

15.11.2010

Z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na pohrebných obradoch organizácia vyučovania v utorok 16.novembra 2010 bude nasledovná :

Vyučovanie bude podľa rozvrhu hodín do 12.30 hod. vrátane obeda.

Popoludňajšie vyučovanie sa neuskutoční.

Školský klub detí je v plnej prevádzke.

PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

Smútočný oznam

13.11.2010

S hlbokým zármutkom v srdci, ale zároveň s nádejou na večný život vám oznamujeme, že dnes nás navždy opustil v mladom veku 34 rokov manžel našej pani učiteľky Ewky Agnieszky Grajcarovej - Miloš Grajcar.

Pohreb zosnulého bude v utorok o 13.00 hod.  v Dome smútku v Sedliskách.

Milá Ewka a Ondrík, vyslovujeme vám úprimnú sústrasť a zároveň sa modlíme za vášho vzácneho manžela a otecka. Naše modlitby budú prosebné a zároveň budú vyjadrovať nádej.

Nech vám Pán pomáha v tejto ťažkej chvíli.

Odpočinutie večné, daj, mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Duchovná obnova

11.11.2010

Dnes sa o 14.20 hod.  uskutoční pravidelná mesačná duchovná obnova v budove gymnázia na Rodinnej oblasti.

Pasovanie prvákov

10.11.2010

V utorok 9.novembra  sme pasovali našich prvákov do "cechu školského". Pristrihli sme im tzv. somárske uši a stali sa z nich už veľkí školáci. Pasovanie sa konalo za účasti kráľovnej z Kráľovstva kníh alias p. Antolíkovej, ktorá deti vtiahla do zázračnej krajiny rozprávok a kníh.

Nádherné fotografie nájdete v našom Fotoalbume II.

O exkurzii našich piatakov

10.11.2010

Vo štvrtok 4.novembra sa  našich  38 piatakov zúčastnilo exkurzie  vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Cestovali sme na exkurziu vlakom zo stanice vo Vranove nad Topľou.Väčšina žiakov cestovala daným dopr. prostriedkom po prvý krát - takže to bol ich prvý zážitok - boli naozaj úžasní. Potom sme boli v múzeu kde sme si prezreli dejepisné, prírodopisné a remeselné expozície - ako je to aj na fotkách (tie nájdete v časti Fotoalbum II). Remeselné činnosti si mohli žiaci vyskúšať prakticky. Celá  exkurzia v múzeu bola do 11:45 a potom sme sa prešli opäť na vlakové nástupište v Hanušovciach.

Prekvapená som bola najmä zručnosťou našich žiakov ba aj slušným správaním. V expozícii dejepisnej sa žiaci dozvedeli od doby kamennej až po časy našich starých mám a otcov o obliekaní, šperkoch, obydliach....V expozícii prírodopisnej: sme videli čo a aké kamene či zvieratá žijú v našom regióne ba aj aké kamene sa ťažili, či skameneliny a odtlačky
pravekých morských zvierat.... Remeselná: ukážky prác našich starých mám a otcov - niektoré si vyskúšali aj prakticky.

Mgr. Darina Babjačková, triedna učiteľka

Pozor, zmena jedálneho lístka

9.11.2010

Dnes nám pani vedúca jedálne oznámila zmenu jedálneho lístka. Kliknite si na našej stránke na Jedálny lístok a zistite, na čo sa môžete tešiť.

Ako to bolo na mestskom zastupiteľstve???

8.11.2010

Konečne sa na stránke mestskej internetovej televízie objavila nahrávka zo zasadnutia mestského zastupiteľstva na ktorom sa jednalo o nás.  Kliknite si tu :

http://vranov.intv.sk/media/file/519-3-majetkove-ota-zky-3/

Blahoželanie k meninám

10.11.2010

Desiaty novembrový deň patrí v našom kalendári menu TIBOR. Toto meno nesie aj náš drahý duchovný otec ThLic. Tibor Závadský, dekan, duchovný správca školy.

Chceme mu pri príležitosti jeho sviatku menín popriať hojnosť pokoja, zdravia, radosti,  lásky  a vždy plnú priehršť povzbudivých slov.

S úctou žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.

Dnes je u nás veselo

8.11.2010

Dnes vládne u nás na škole super atmosféra. Teda prvé štyri hodiny bol kľud, ale na piatej hodine naši "ostužkovaní" maturanti, ktorí mali v sobotu svoju stužkovú slávnosť spríjemňujú chvíle svojim spevom všetkým učiteľom a spolužiakom. Chodbou sa rozlieha krásny spev a nechýbajú ani zákusky.

Naši štvrtáci sa tešia a my sa tešíme s nimi.

Stužková slávnosť

5.11.2010

Naši štvrtáci z gymnázia " vstúpia bránami dospelosti" a oslávia svoju stužkovú slávnosť v sobotu 6.novembra t.r.

 Slávnosť sa začne sv. omšou v kostole sv. Františka z Assisi o 16.30 hod. ( pozor zmena - nie o 18.00!!!) a bude pokračovať odovzdávaním stužiek a pohostením v  jedálni ZŠ Lúčna.

Prajeme našim maturantov krásne prežité chvíle.

Minister školstva príde do Vranova

5.11.2010

zdroj : www.minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskum a športu SR Eugen Jurzyca sa stretne v pondelok 8. novembra 2010 s učiteľmi základných a stredných škôl vo Vranove nad Topľou.

Následne navštívi Gymnázium v Snine, kde bude s jeho pedagógmi, ako aj učiteľmi základných škôl diskutovať o budúcnosti osemročných gymnázií a ďalších aktuálnych otázkach v oblasti výchovy a vzdelávania.

Program:

Vranov nad Topľou
13.00 h - zasadacia miestnosť Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera 87

Hľadáme vychovávateľku

5.11.2010

Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou hľadá kvalifikovanú vychovávateľku, ktorá by prijala prácu na zastupovanie počas práceneschopnosti v školskom klube detí. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie a podmienky dohody o pracovnej činnosti vám podá riaditeľ školy PaedDr.Marián Babej na č.t. 0904509150.

Mons. Bernard Bober sa dožíva 60–tich rokov života

3.11.2010

K okrúhlemu životnému jubileu prajeme nášmu košickému arcibiskupovi, Mons. Bernardovi Boberovi, veľa zdravia, hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého a aby nás viedol jediným správnym smerom - smerom ku Kristovi.

 

Z príležitosti životného jubilea 60- tich rokov Mons. Bernarda Bobera košického arcibiskupa – metropolitu sa v sobotu 06. novembra 2010 uskutoční slávnostné zhromaždenie, ktoré začne ďakovnou sv. omšou jubilanta v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej 89 o 12.00 napoludnie

Dnešný jubilant chce vo vedení diecézy klásť predovšetkým dôraz v zmysle svojho biskupského hesla S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom na novú evanjelizáciu. Poznať dnešného človeka a vyzdvihujúc jeho dôstojnosť, ísť mu v ústrety podľa jeho potrieb . Skláňať sa k dnešnému človeku , načúvať mu a cítiť jeho dych a jeho problémy. Plánuje sa tiež viacej venovať patrónovi košickej arcidiecézy Sv. Ondrejovi , získať jeho relikvie a vyhlásiť Rok Sv. Ondreja. V nasledujúcom období v košickej katedrále zriadiť kaplnku sv. Cyrila a Metoda na prehĺbenie úcty k našim vierozvescom i slovanskej histórii a podla ich odkazu učiť ľudí odísť od novodobého pohanstva a zachovávať Boží poriadok. Mons. Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom . Po gymnaziálnych štúdiach absolvoval Teologickú fakultu v Bratislave , kde 8. júna 1974 prijal kňazskú vysviacku. Po troch rokoch kaplánskeho pôsobenia v Humennom, Snine a Zborove sa v roku 1978 stáva na dvanásť rokov farárom v Kecerovciach . Krátko pred príchodom na vtedajší biskupský úrad v Košiciach za generálneho vikára, je dekanom v Humennom a 28.12. 1992 je menovaný za biskupa. Po biskupskej vysviacke 30. januára 1993 pôsobí v diecéze ako pomocný biskup a po menovaní za košického arcibiskupa 4. júna 2010, sa ujal úradu košického arcibiskupa 10. júla 2010.

Modlitba za nenarodené dieťa

2.11.2010
Modlitba za ešte nenarodené dieťa
 

 

 

Ó, Matka Mária,
Ty, čo poznáš všetko o radosti
a šťastí a neistote,
ktorú cíti každá matka
vo vzťahu ku svojmu ešte
nenarodenému dieťaťu.

Žehnaj rodičov
a žehnaj aj toto dieťa
také maličké a drobné.

Priprav mu život
plný pokoja a radosti,
lásky a šťastia.
Ochraňuj tento malý život
so všetkou tvojou silou
so všetkou tvojou pozornosťou.

Najdrahšia Matka, Mária
bdej, aby toto malé srdce
tlčúce v živote svojej matky
nikto neranil
skôr ako sa narodí
a skôr ako uskutoční svoju misiu
v tomto svete
ktorý nám daroval
náš dobrotivý Otec.
Amen.

Blahoslavená Matka Terézia z Kalkaty

Pokyny na metodický deň

27.10.2010

Odchod autobusu na metodický deň v Sabinove je v stredu 3.11.2010 o 7.00 hod.

Zastávky autobusu : Kostol sv.Františka -  Poliklinika  - lekáreň Aesculap.

Štvrtáci v planetáriu a múzeu

27.10.2010

Naši štvrtáci  dnes v rámci exkurzie navštívili Planetárium v Prešove a potom zavítali aj do Vlastivedného múzea v Hanušovciach. Fotografie z tejto super akcie nájdete vo Fotoalbume II.

Štvrtok v znamení exkurzií

27.10.2010

Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnia exkurzií. Šiestaci, siedmaci a ôsmaci navštívia Prešov - Solivar a deviataci zavítajú do židovského múzea v Prešove.

Navždy sa zachová, v pamäti stužková...

25.10.2010

Tak táto pesnička od skupiny Elán je teraz určite in. Je čas stužkových slávností. Aj my prežívame prípravy na stužkovú našich kamarátov - maturantov z nášho cirkevného gymnázia.

Pre oktávanov bude deň D v sobotu 30.októbra. Slávnostná sv.omša, ktorou sa už tradične naša stužková slávnosť začína bude o 16.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh. Nuž a krásny večer bude pokračovať odovzdávaním stužiek a zábavou spolu s učiteľmi a rodičmi v reštaurácia OÁZA.

O týždeň neskôr pokračujeme. Naši maturanti zo IV.A budú svoju stužkovú slávnosť sláviť v sobotu 6.novembra. Slávnosť sa začne slávnostnou sv.omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh o 18.00 hod. Nuž a stužky budú odovzdané a zábava bude pokračovať v Školskej jedálni lúčna vo Vranove.

Blahoželanie

25.10.2010

V utorok oslávi svoje krásne okrúhle štyridsiatiny naša pani učiteľka Mgr.Lucia Kentošová.

Chceme jej k tomuto životnému jubileu vyprosiť hojnosť milostí, radosti, pokoja, lásky, darov Ducha svätého a trpezlivosti.

S láskou tvoji kolegovia a kolegyne.

Školský psychológ

22.10.2010

Oznamujeme všetkým rodičom aj žiakom, že v tomto školskom roku bude u nás poskytovať externé služby školského psychológa Mgr.Ivana Feriančiková.

Viac informácii u riaditeľa školy a výchovných poradcov.

Púť učiteľov katolíckych škôl

22.10.2010

Náš zariaďovateľ nám dnes e-mailom zaslal informácie o plánovanej púti učiteľov katolíckych škôl.

Plán a program púte nájdete na našej stránke v priečinku Dokumenty  školy a sú k dispozícii u jednotlivých zástupcov riaditeľa školy. Počet účastníkov z jednotlivých škôl a školských zariadení nie je určený. Predbežný počet z každej školy bude zisťovaný na metodickom dni v Sabinove dňa 3.11.2010.

Podľa informácií z ABŠÚ sprevádzať pútnikov by mal zväčša Mons. Majerník.

Naša televízia prináša opäť niečo nové

20.10.2010

Naša školská internetová televízia nám prináša v poslednom období množstvo nádherných klipov z diania u nás. Takto začína najnovšia novinka :

Dňom „D“ sa stal jeden z prvých októbrových dní – konkrétne piatok ôsmeho – a takmer všetci študenti osemročného a štvorročného gymnázia, ako aj základnej školy, sa pod vedením triednych učiteľov vybrali na blízky kopec, aby spolu so spolužiakmi okúsili krásu (za)vranovskej prírody a overili si silu svojich vedomostí, aj fyzických síl...

Tak a teraz rýchlo kliknite na ikonku CSŠ TV (dole na lište) a pozerajte.

Metodický deň

19.10.2010

Celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy sa uskutoční

v stredu 3. novembra 2010 v CZŠ sv. Jána Krstiteľa, ul. 9. mája 7, Sabinov. 

Viac informácií nájdete v priečinku Dokumenty školy v časti Metodický deň 3.11.2010

Termíny prázdnin do roku 2014

19.10.2010

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude zverejňovať na svojej internetovej stránke termíny prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky. Doteraz sa táto informácia poskytovala len na jeden školský rok. Rezort školstva tak vychádza v ústrety všetkým subjektom verejnej i podnikateľskej sféry, pre ktoré sú termíny školských prázdnin dôležité. Viac nájdete tu :

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7039

zdroj : www.minedu.sk

Exkurzie vo štvrtok

17.10.2010

V zmysle Plánu exkurzií na tento školský rok sa jednotlivé exkurzie pre žiakov II.stupňa základnej školy uskutočnia vo štvrtok 28.októbra 2010.

www stránka, ktorá nás oslovila

14.10.2010

Niekedy človek klikne omylom na najakú ikonku a naraz objaví super stránku. Stalo sa to aj nám. Nuž a preto vám odporúčame kliknite si tu :

http://www.scheva.estranky.sk/clanky/ti_-co-ostali-v-pamati/ti_co-ostali-v-pamati

Spoločná modlitba sv.ruženca

14.10.2010

Mesiac október patrí svätému ružencu. Aj my sme sa dnes všetci spoločne - žiaci a učitelia II.stupňa ZŠ v budove na Rodinnej oblasti pomodlili päť desiatkov radostného sv.ruženca.

Mnohí z nás obetovali svoje zdravasy za svojich rodičov, súrodencov, učiteľov, žiakov,  či kamarátov, alebo za úplne neznámych ľudí, možno aj za 33 vyslobodených baníkov z podzemia v Čile.

 

Vďaka ti Matka naša, za spoločnú modlitbu a nádherné chvíle strávené pri nej i za požehnanie otca kanonika, ktorý nechýbal pri našej spoločnej modlitbe.

Dnes je DUCHOVNÁ OBNOVA

14.10.2010

Dnes sa uskutoční pravidelná mesačná DUCHOVNÁ OBNOVA pre učiteľov školy.

Miesto : budova Školská 650 (RO) Vranov

Čas : 14.15 hod.

Ste srdečne pozvaní!

Stretnutie riaditeľov katolíckych škôl

12.10.2010

zdroj : www.minedu.sk

Zástupcovia katolíckych škôl sa dnes a zajtra (12. - 13. októbra 2010) zídu v Poprade na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl.

Na podujatí, v rámci ktorého si účastníci pripomenú 20. výročie obnovenia katolíckeho školstva na Slovensku, sa zúčastní aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. Prítomným predstaví Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti regionálneho školstva, ako aj aktuálne zámery rezortu v tejto oblasti.

Miesto a čas: Hotel Satel, Poprad, začiatok podujatia o 12.30 hod.

PS : Stretnutia riaditeľov katolíckych škôl sa zúčastňuje aj náš pán riaditeľ PaedDr.Marián Babej.

Prváci u pána primátora

11.10.2010

V obradnej sieni vo Vranove nad Topľou prijal dnes pán primátor PhDr. Tomáš Lešo našich prvákov. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr.A.Ďuríkovou a Mgr.J.Medveďovou prežili krásne dopoludnie, zapísali ich  do pamätnej knihy a každý žiak si odniesol malý darček.

Fotografie z tejto akcie nájdete vo Fotoalbume II.

Výsledky tzv. účelového cvičenia

11.10.2010

piatok sme strávili celý deň v prírode v rámci tzv. účelového cvičenia. Žiaci aj učitelia zdolali asi 5 kilometrovú trasu a súťažili v štyroch kategoriách.

Nuž a dnes vám prinášame výsledky :

 

 

Stanovište

 

 

Trieda

ZP

PaP

DV

CO

Body spolu

Poradie

GFA

I.AO

25

5,5

9

14

53,5

7

III.AO

25

8,5

9

12

54,5

6

IV.AO

30

10

8

14

62

1

VI.AO

27

10

10

10

57

5

VII.AO

x

x

x

x

0

x

VII.BO

26

10

10

12

58

4

VIII.AO

x

x

x

x

0

x

I.AG

27

9,5

10

15

61,5

2

II.AG

30

9

9

13,5

61,5

2

III.AG

27

10

10

11,5

58,5

3

IV.AG

x

x

x

x

0

x

 

CZŠ

 

VI.A

15

8

10

15

48

4

VII.A

22

9

10

8

49

4

VIII.A

30

10

10

13

63

1

IX.A

29

8,5

7

12

56,5

3

IX.B

28

9,5

10

14

61,5

2

 

PaP – pobyt a pohyb v prírode

DV – dopravná výchova

ZV – zdravotná výchova

CO – civilná ochrana obyvateľstva

 

       
             
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             
             
             
             
             

Naša školská televízia opäť s novými príspevkami

10.10.2010

Sme veľmi radi, že náš tzv. televízny štáb pracuje naplno a tak , ak si kliknete na

http://www.welcome.to/csstv uvidíte opäť nové príspevky z nášho života.

Dnešok v znamení turistiky

8.10.2010

Dnešný piatok patril prírode a ochrane človeka a zdravia. Praktická časť tzv.účelového cvičenia žiakov II.stupňa ZŠ a gymnázia sa vydarila naplno. Krásne počasie, zaujímavá trasa a štyri stanovištia - zdravotnícka príprava, dopravná výchova, civilná ochrana a streľba zo vzduchovky a geografický test.
Ďakujeme všetkým organizátorom a aj žiakom za zvládnutie dnešného náročného, ale veríme, že super dňa.

Keďže ani dnes nechýbal náš "televízny" štáb určite si kliknite aj na našu školskú televíziu a uvidíte, ako to dnes u nás vyzeralo.

Nový školský portál

8.10.2010

zdroj : www.minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a v stredu 6. októbra 2010 spustilo nový portál školského športu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní športových súťaží a pohybových aktivít na školách, ale aj sprehľadniť celý systém školského športu. Tento projekt zároveň umožní zjednodušiť a spropagovať kvalitnú prácu pedagógov na verejnosti.
     Vďaka internetovému portálu sa budú môcť školy prihlasovať nielen na účasť v športových súťažiach, ale aj na ich samotnú organizáciu. Obsahovať bude spracované výsledky zo súťaží, prehľady o účasti žiakov v jednotlivých druhoch športu či legislatívne, koncepčné a metodické materiály pre učiteľov telesnej a športovej výchovy. Jeho súčasťou je aj možnosť publikovania fotografického materiálu a videonahrávok z uskutočnených podujatí. Nový portál je prístupný na  www.skolskysport.sk.

Od 1.9.2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo garanciu nad školským športom, keďže jeho podpora sa stala jednou z priorít vlády SR. V školskom roku 2010/2011 vyhlasuje ministerstvo športové súťaže žiakov v spolupráci s národnými športovými zväzmi, ktoré sú garantmi jednotlivých druhov športov po odbornej stránke. Zároveň bude v tejto oblasti spolupracovať so školami, školskými zariadeniami, obcami, samosprávnymi krajmi, súkromným sektorom a ostatnými subjektmi, ktoré budú mať záujem podporovať školský šport.

Bratislava 7. október 2010

Arcidiecézne stretnutie MZ a PK

7.10.2010

Na základe usmernenia zriaďovateľa sa arcidiecézne stretnutie MZ a PK pre základné školy sa uskutoční tohto roku v Sabinove v stredu 3.novembra 2010. Vyučovanie na základnej škole v tento deň nebude.

Exkurzie 28.októbra

7.10.2010

V zmysle plánu na tento školský rok sa exkurzie uskutočnia vo štvrtok 28.októbra 2010. Za organizáciu sú zodpovední jednotliví vedúci predmetových komisií.

Nezabudnite na rodičovské združenie

6.10.2010

Vážení rodičia, nezabudnite, že dnes t.j. v stredu sa uskutoční Rodičovské združenie v budove na B 92 - 1.-5.ročník a zajtra t.j. vo štvrtok bude rodičovské združenie v budove na Rodinnej oblasti - II.stupeň ZŠ a gymnázium. Začiatok o 16.00 hod. Po celoškolskom rodičovskom združení bude nasledovať triedne rodičovské združenie.

V piatok je praktická časť Ochrany života a zdravia

6.10.2010

Keďže žiaci II.stupňa ZŠ mali  v pondelok teoretickú časť Ochrany života a zdravia,  tzv. Účelové cvičenie, praktická časť bude nasledovať v piatok.

Program dňa :

7.45 hod. - zraz v budove na Rodinnej oblasti

8.00 hod. - sv.omša v kaplnke školy

9.00 hod. - začiatok cvičenia - po 5 minútových intervaloch odchod na stanovištia v prírode

13.15 - koniec cvičenia, návrat do školy

Obedy budú riadne podávané vo výdajni stravy.

Krúžky v budove I.stupňa

5.10.2010

Prinášame vám prehľadnú tabuľku krúžkov v budove B 92 v školskom roku 2010/2011

 

Vedúci krúžku

Názov krúžku

Deň

Hodina

 

Vargová Mária

 

Pohybové hry

 

 

utorok

 

14.00 – 16.00

 

Kentošová Lucia

 

Tanečný krúžok

 

 

štvrtok

 

13.00 – 15.00

 

Ďuríková Anna

 

 

 

Počítačový krúžok

 

pondelok

utorok

štvrtok

 

12.45 – 14.45

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

 

Babjačková   Darina

 

Cestujeme s angličtinou

 

 

pondelok

 

13.45-15.45

 

Tirpáková  Jana

 

 

Dramatický krúžok

 

streda

 

 

12.45-14.45

 

Dzurjanin Peter

 

 

 

Hudobný a gitarový krúžok

 

 

streda

 

13.30 – 15.30

Tak trochu netradičná super hodina

1.10.2010

Keď počujete názov predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý sme v rámci školského vzdelávacieho programu začali vyučovať na našom gymnáziu,  tak spozorniete a poviete si – tak toto je otrasný predmet.

Ale opak je pravdou.

Dokázali to aj naši tretiaci v piatok na hodine, kedy prezentovali svoje firmy. A verte, bolo sa načo pozerať a aj čo počúvať. Nápady boli originálne a dokázali, že naši tretiaci už rozmýšľajú ako podnikatelia, či manažéri a že v budúcnosti majú veľkú šancu uplatniť sa aj v biznise.

Vypočuli sme si prezentáciu Ľuba Kočiša, ktorý by bol profesionálnym anketárom.

Katka Monoková prezentovala svoju módnu agentúru a zamerala by sa aj na šaty pre dámy s problémovými postavami. Martinka Barnová by si otvorila cestovnú kanceláriu a Natália Dravecká masážny japonský salón, kde by prezentovala slovenské kozmetické výrobky.

Janka Taščicová by sa stala súkromnou psychologičkou a v reštaurácii u Moniky Koritkovej by sme si mohli objednať exotické jedlá. Masážny salón by vlastnil aj Peter Fedor. Martinka Tomášová nás oslovila ako vlastníčka kníhkupectva a vlastne vyberať z rôznych titulov sme už mohli aj priamo na hodine. Nuž a ak budete chcieť mať nádherný dvor či záhradku, obráťte sa na Andreja Ungradyho, ktorý túži po záhradníckej firme.

           

            A svoj podnikateľský sen si splnila aj pani učiteľka, ktorá túži po vlastnej cukrárni.  A že to myslí vážne, dokázala aj tým, že celú triedu pohostila domácimi zákuskami.

            Tak trochu netradičná hodina bola vzácnou chvíľou pre všetkých. Nuž, ak chcete prežiť takéto hodiny príďte na naše gymnázium a zažite tú krásnu atmosféru.

Úspešný Jurko Ficko

1.10.2010

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhodnotila súťaž o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu ROZPRÁVKA 2010. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 12.októbra o 8.00 hod. v priestoroch knižnice. Nuž a cenu získal aj náš žiak Juraj Ficko zo IV.A.

Prinášame jedno z jeho diel.

 

O kohútovi

 

Bolo raz jedno gazdovstvo, na ktorom žilo veľa zvierat. Všetky zvieratká boli užitočné, len o kohútovi si mysleli, že z neho nemá gazda žiaden úžitok a tak chceli, aby ho gazda vyhnal.

Kohút bol veľmi smutný z toho, že každé zvieratko na dvore je užitočné, iba on nie. Sliepka znáša vajíčka, z prasiatka sú klobásky, krava a koza  dávajú  mlieko, pes odháňa zlodejov a z ovečky je kožuch. A z neho, kohúta?

Hútal kohút, hútal a takto zadumaný sa dostal až na koniec dediny, na jeden dvor, kde práve zháňali kohúta. Tak tam zostal, no  smutne spieval každý deň a rozmýšľal nad svojimi kamarátmi z gazdovstva.

No a v gazdovstve zvieratká robili to, čo každý deň, len gazdov syn už tretí deň zaspal do školy a tak prišiel s dlhou poznámkou v žiackej knižke. Gazda premýšľal, prečo jeho syn vždy zaspí.

Po dlhom premýšľaní prišiel na to, že mu chýba ranný budík – kohút, ktorého vyhnal. A tak sa ho vybral hľadať. Našiel ho smutného vyspevovať na konci dediny. Hneď  ho od radosti schytil a už nikdy ho nepustil, pretože nielen on, ale aj všetky zvieratká na gazdovstve pochopili, že kohút je tiež užitočný rovnako ako oni, pretože každé ráno budí ľudí do práce.

 

Juraj Ficko

III.A, 9 rokov

Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou

Slávnosť sv.Františka - patróna gymnázia

27.9.2010

V pondelok 4.októbra budeme spolu s našimi gymnazistami sláviť sviatok patróna školy sv.Františka z Assisi. Program na tento deň je nasledovný :

8.00 hod. - zraz pred kostolom sv.Františka ( žiaci II.stupňa ZŠ a gymnázia)

8.30 hod. - slávnostná sv.omša

9.30 hod. - akadémia k sv.Františkovi

10.00 hod. - 10.20 hod. presun do budovy Školská 650

Od 10.20 hod. do 13.20 hod. - účelové cvičenie žiakov - teoretická časť

Žiaci prvého stupňa z B92 sa zúčastnia slávnostnej sv.omši len v prípade priaznivého počasia. Informovať vás budú triedni učitelia.

Pozvánka na odpustovú slávnosť

1.10.2010

Naša farnosť sv.Františka bude sláviť odpustovú slávnosť patróna farnosti sv.Františka z Assisi. Srdečne vás pozývame na chvíle strávené spolu v kostole.

Prinášame vám podrobný program na nasledujúce dni.

Program:

od 24.9 - do 2.10. 2010-  Novéna ku sv. Františkovi  denne o 1815h;       
         v nedeľu o 1430h vo farskom kostole Vranov n.T.-Juh

 

Sobota 2.10. 2010

 

    7.00 hod.    FATIMSKÁ SOBOTA (radostný ruženec)

  17.00 hod.    modlitba svätého ruženca (ruženec svetla)

 18.00 hod.    Vigílna svätá omša o. pavlíni

                     (spieva spevácky zbor LUMEN z baziliky)                 

19.30 hod.    Prvé Vešpery - Mgr. Marián Halas, kaplán

20.00 hod.    Pobožnosť Krížovej cesty – vo farskom areáli

21.00 hod.    Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej -mladí pre mladých

                     s mladými – Mgr. Jozef Kuľha, kaplán

 

NEDEĽA  3.10.2010

 

7.00 hod.    Ranné chvály - Mgr. Marián Halas, kaplán

7.30 hod.    svätá omša; celebruje: ThLic. Tibor Závadský, kanonik                                                                                  

8.45 hod.    Svätá liturgia východného obradu

10.00 hod.    BOŽÍ ÚBOŽIAČIK (mládež cirkevného gymnázia)

 

10.30 hod.    SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA           
                       celebruje: Mgr. Stanislav FEDOR, farár v Topoľovke           

                       (spieva zbor sv. Františka z Assisi, Vranov – Juh)

    18.30 hod.    Večerná sv. omša s vešperami

                        -celebruje Mgr. Jozef Kuľha, kaplán

 

 

 

PONDELOK  4.10.2010   SLÁVNOSŤ SV. FRANTIŠKA

 

  6.30 hod.    sv. omša spojená s Rannými chválami

                                           –celebruje  vdp. kanonik

8.30 hod . Slávnostná svätá omša pre žiakov Cirkevnej spojenej školy spojená s akadémiou k sv.Františkovi, patrónovi gymnázia

18.00 hod.    slávnostný ruženec (Bratstvo sv. ruženca z Juhu)

18.30 hod.    slávnostná sv. omša – celebruje Mgr. Marián Halas, kaplán

                 Pax ef bonum  -  pokoj a dobro!

Konzultačné hodiny výchovného poradcu

1.10.2010

Konzultačné hodiny výchovného poradcu PaedDr.Ing.Petra Orendáča v školskom roku 2010/2011 sú nasledovné :

streda 14.15 hod. - 15.00 hod.

štvrtok 7.45 hod. - 8.30 hod.

Výchovného poradcu nájdete v kancelárii v budove na Rodinnej oblasti.

 

Viac nájdete v priečinku Výchovné poradenstvo (vľavo na lište)

Nové fotografie zo súťaže Mladý záchranár CO

29.9.2010

Vo Fotoalbume II nájdete nové fotografie zo súťaže Mladý záchranár CO, kde naše súťažné družstvo získalo prvé miesto.

Duchovné obnovy

27.9.2010

V zmyslu plánu duchovných akcií sa v školskom roku 2010/2011 uskutočnia duchovné obnovy nasledovne:

 

14. októbra 2010 (štvrtok)

11.novembra 2010

8.decembra 2010

13.januára 2011

17.februára 20100

10.marca 2011

14.apríla 2011

19.mája 2011

29.jún 2011

Pracovné porady v mesiaci október

27.9.2010

Informácie pre učiteľov

Pracovné porady sa v jednotlivých budovách uskutočnia nasledovne :

Pondelok 4.októbra 2010 - I.stupeň ZŠ a V.ročník - budova B 92 - 14.00 hod.

Utorok 5.októbra 2010 - gymnázium - budova RO Školská 650 - 14.00 hod.

Streda 6.októbra 2010 - II.stupeň ZŠ - budova RO Školská 650 - 14.00 hod.

Účelové cvičenie ZŠ a G

27.9.2010

Teoretická časť účelového cvičenia sa pre žiakov II.stupňa ZŠ a gymnázia uskutoční v pondelok 4.októbra 2010.

Praktická časť sa uskutoční v prípade priaznivého počasia v piatok 8.októbra 2010.

Celoškolské rodičovské združenie

27.9.2010

Oznamujeme všetkým rodičom, že celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční nasledovne :

materská škola - 29.september 2010 (streda) - 15.30 hod. - budova MŠ

základná škola I.stupeň - 6.október 2010 (streda) - 16.00 hod. - budova B 92

základná škola II.stupeň - 7.október 2010 (štvrtok) - 16.00 hod. - budova RO

gymnázium - 7.október 2010 (štvrtok) - 16.00 hod. - budova RO

Prvé miesto našich žiakov

23.9.2010

Dnes sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo Obvodové  kolo súťaže Mladý záchranár CO. Naši žiaci získali pod vedením pani učiteľky RNDr.Gabriely Bradovkovej prvé miesto. Z celkového počtu 585 bodov získali v 5 disciplínach  557 bodov. Súťaže sa zúčastnilo celkom 9 škôl nášho okresu. Naše družstvo obhájilo prvenstvo z minulého roka a postupuje na krajské kolo súťaže.

Víťazné družstvo :

Veronika Kurišková - kapitánka (IX.B)

Erika Kušníková - člen (IX.A)

Peter Konfederák - člen (IX.A)

Samuel Gazda - člen (VIII.A)

Ľubica Kasanická - náhradník (IX.B)

Marek Gajdzík - náhradník (VIII.A)

BLAHOŽELÁME a tešíme sa  z úspechu.

Modlime sa spolu s našimi gymnazistami

23.9.2010

V pondelok 4.októbra oslávime sviatok patróna nášho Cirkevného gymnázia sv.Františka. Na tento sviatok sa pripravujeme už teraz a preto vás prosíme o modlitbu Deviatnika k sv.Františkovi z Assisi spolu so žiakmi a učiteľmi gymnázia. Čím nás bude viac prosiť, viac dostaneme.

Modlitba sv. Františka o pokoj
 

 

 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;

odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú;

nádej tým, co si zúfajú;

svetlo tým, co tápu vo tmách;

radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame;

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;

len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.
Amen.

Prijatie našich gymnazistov na VŠ

23.9.2010

V Dokumentoch školy nájdete analýzu prijatia na vysoké školy našich gymnazistov, ktorí maturovali v máji tohto roku na našom Cirkevnom gymnáziu sv.Františka z Assisi. 

Verte nám, je to super.

Jedálny lístok aj na našej webovej stránke

20.9.2010

Školský rok sa už rozbehol a všetci pracujeme na plné obrátky. Nuž a kto pracuje, ten musí aj jesť. Aktuálny jedálny lístok nájdete už aj na našej stránke. Kliknite si vľavo na lištu Jedálny lístok.

Prajeme vám dobrú chuť!