Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda MŠI

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Gabriela Mošková
Odbor: materská škola
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matias Babinčak
2    Peter Balog
3    Lukáš Cvejkuš
4    Alexandra Dudjaková
5    Terézia Ficková
6    Patrícia Hajduchová
7    Mia Mária Janoková
8    Simon Karpáč
9    Barbora Kľučarová
10    Vivien Kubová
11    Ema Majzlíková
12    Michal Michalov
13    Alex Nadzam
14    Zuzana Nemčíková
15    Diana Oravcová
16    Tamina Tomory
17    Simona Verčimáková

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016