Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda príma

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Ing. Jaroslava Babejová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniel Baník
2    Adam Emanuel Benčo
3    Laura Calková
4    Matej Dulovec
5    Timea Gajdziková
6    Veronika Gdovinová
7    Sebastián Grajcar
8    Lenka Hamorníková
9    Ján Hoľko
10    Barbora Hrubovská
11    Laura Jarková
12    Barbora Kľučárová
13    Kristína Kožejaková
14    Matej Krajč
15    Kristína Krajňáková
16    Bianka Katarína Kundravá
17    Juraj Lukáč
18    Daniel Mucha
19    Matej Nagy
20    Dominik Ocilka
21    Monika Rebjáková
22    Emanuel Michael Székely
23    Natália Varichajová
24    Imrich Vaško
25    Júlia Venceľová

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016