Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda MŠIII

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Jedináková
Odbor: materská škola
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Timea Adamová
2    Bianka Baranová
3    Ema Čurlíková
4    Viktória Draxlerová
5    Filip Dulovec
6    Gabriel Goliáš
7    Aurel Illéš
8    Tamara Jenčová
9    Karol Kaščák
10    Ondrej Konečný
11    Michal Košč
12    Amélie Claire Mitaľová
13    Šimon Paluba
14    Laura Pivovarníková
15    Michaela Rakociová
16    Anna Rebjaková
17    Veronika Štefanková
18    Barbora Zolovčíková

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016