Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda MŠII

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Hudáková
Odbor: materská škola
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viktória Baranová
2    Amy Bartková
3    Tomáš Bíž
4    Kamil Činčera
5    Zara Drobňáková
6    Ester Ficková
7    Filip Firda
8    Ema Gajdošová
9    Hugo Michael Hlad
10    Bianka Kudlová
11    Oliver Novosiadly
12    Peter Oráč
13    Lenka Postiháčová
14    Alex Slávik
15    Ester Šándorová
16    Sabína Tkáčová
17    Tomáš Tušim
18    Jozef Veliký
19    Richard Vícen

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016