Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda II.AG

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Eduard Nadzam
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Baník
2    Dávid Benčo
3    Valéria Buzášová
4    Tomáš Čieško
5    Kristián Dindák
6    Simona Dziváková
7    Diana Fajčáková
8    Daniel Fecenko
9    Filip Fiala
10    Mária Gošová
11    Peter Kasanický
12    Lukrécia Lecáková
13    Laura Lokšíková
14    Marek Lukáč
15    Štefan Ocilka
16    Zuzana Pivarníková
17    Tobiáš Soták
18    Lukáš Šimkanin

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016