Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda sekunda

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Henrieta Kľučárová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 15
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bibiána Alžová
2    Branislav Babjačok
3    Martin Demčák
4    Mária Demetrová
5    Sebastián Dindák
7    Martin Hajník
8    Mária Hrubovská
9    Matúš Jakubko
10    Kristína Noémi Jenčová
11    Martin Kasanický
12    Karin Kosová
13    Monika Lupčová
14    Martina Nemčíková
15    Adam Nota
16    Iveta Olahová
17    Martin Polák
18    Ivana Rezanková
19    Mária Alžbeta Štefanová
20    Andrej Šuľak
22    Natália Tuľáková
23    Terézia Vargová
24    Dominika Vašková
25    Anna Mária Vaverčáková
26    Laura Virbová

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016