Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda tercia

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal Cipa
2    Viktória Davidová
3    Eugénia Ficková
4    Erik Franek
5    Katarína Gazdová
6    Klára Halasová
7    Miriam Hoľková
8    Martin Karabin
9    Daniel Makranský
10    Samuel Mirek
12    Tamara Sukeľová
13    Damián Šimko
14    Mária Šimková
15    Martin Šviderský
16    Jolana Tirpáková
17    Šimon Varichaj
18    Tomáš Vida
19    Marek Zmuda
20    Jakub Zubko
21    Blažej Rebják

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016