Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: RNDr. Marcela Cenknerová
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erik Bogár
2    Vojtech Bogár
3    Ján Feri
4    Radoslav Ferko
5    Dominika Ferková
6    Dávid Goroľ
7    Michaela Goroľová
8    Róbert Jakub
9    Emília Kotlárová
10    Natália Kotlárová
11    Jozef Maľar
12    Denisa Maľarová

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016