Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Hrubovská
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Denis Feri
2    Adam Grajcar
3    Matias Gritters
4    Theo Oliver Grocký
5    Dorota Haňová
6    Anna Mária Hoľková
7    Teodor Jackanič
8    Jana Kentošová
9    Kristián Kudla
10    Filip Majzlík
11    Dávid Nadzam
12    Barbora Puškárová
13    Adam Sopko
14    Timea Šmajdová
15    Mária Tancošová
16    Tadeáš Varichaj

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016