Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda kvarta B

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Tušim
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana Bertová
2    Martina Dargajová
3    Ján Demeter
4    Benedikt Dilik
5    Ema Dragulová
6    Tobias Hlad
7    Samuel Homrok
8    Matúš Iľko
9    Leo Jackanič
10    Kristián Jakubko
11    Martina Jenčová
12    Richard Kentoš
13    Zuzana Krajčová
14    Kristína Klára Mašlanková
15    Miriam Michalovová
16    Aneta Mitrišinová
17    Anna Motýľová
18    Kristián Polaščík
19    Patrícia Popaďaková
20    AnnaMária Šuľaková
21    Rebeka Tkáčová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016