Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda kvarta A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Róbert Majzlík
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Laura Babinská
2    Anna Mária Cipová
3    Ján Damián Dráb
4    Ema Fialová
5    Dávid Gajdzik
6    Vanesa Hurná
7    Lucia Jakubová
8    Anna Jarinkovičová
9    Angelika Mária Jenčová
10    Martin Klacik
11    Laura Krajňáková
12    Dominik Kušnír
13    Ján Olexa
14    Filip Puškár
15    Vanesa Rezanková
16    Michal Šimko
17    Peter Štovka
18    Lea Tomašiková
19    Kamila Uhrinová
20    Marianna Valčová
21    Pavol Vaško
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016