Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Ďuríková
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Júlia Babjačková
2    Adam Berta
3    Nikola Bielová
4    Terézia Cenknerová
5    Ema Gamratová
6    Alžbeta Haňová
7    Tobias Gabriel Janok
8    Daniel Kľučár
9    Adela Kosturová
10    Alžbeta Koščová
11    Alžbeta Lojanová
12    Šimon Štefanko
13    Kristína Tušimová
14    Jozef Varga

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016