Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda I.AG

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Ing. Terézia Mašlanková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adrián Berta
2    Emília Anna Bradovková
3    Matúš Bratko
4    Sebastián Čech
5    Dávid Dzurovčin
6    Juliána Gazdová
7    Sofia Grittersová
8    Andrea Illéšová
9    Terézia Jarinkovičová
10    Rebeka Kľučárová
11    Peter Kos
12    Alžbeta Krajčová
13    Viktor Kundrát
14    Matej Nota
15    Adam Oslovič
16    Marek Pivarník
17    Ján Polák
18    Daniel Sabo
19    Emma Saksunová
20    Petra Sedláková
21    Jakub Smolák
22    Natália Sukovská
23    Ján Šimko
24    Simona Šviderská
25    Dominika Trebuňáková
26    Mária Zelenayová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016