Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda sexta

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Viliam Jedinák
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 14
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristián Babinský
2    Mária Timea Bubnárová
3    Patrícia Bubnárová
4    Karolína Čolláková
5    Diana Dragulová
6    Alžbeta Gazdová
7    Kristián Hreňo
8    Hana Hrubovská
9    Veronika Jenčová
10    Kristián Kákoni
11    Viktória Kosová
12    Patrícia Petrová
13    Lucia Šuľaková
14    Júlia Tomášová
15    Zuzana Trellová
16    Kristína Vašková
17    Andrea Vaverčáková
18    Maroš Vida
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016