Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda III.AG

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Slavomíra Kisilová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 17
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika Bubnárová
2    Jaroslav Dudáš
3    Ľubica Dulovcová
4    Jana Feničinová
5    Karin Ferková
6    Anna Gajdziková
7    Noemi Halasová
8    Mária Ivanková
9    Daniela Jenčová
10    Dávid Karpáč
11    Branislav Kerlík
12    Róbert Kočiš
13    Kristián Kotuľák
14    Martin Kušnír
15    Simona Lengyelová
16    Dominik Liber
17    Helena Markovičová
18    Michaela Neupauerová
19    Dominik Novák
20    Erika Olahová
21    Sebastián Soták
22    Damiána Šandorová
23    Daniel Tomáš
24    Viktória Tomková
25    Ivo Tongel
26    Janka Truchanová
27    Anna Ungradyová
28    Martin Vaľak
29    Laura Zámborská

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016