Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda VII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Matúš Haňov
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Magdaléna Bogárová
3    Daniel Bužo
4    Antónia Ferencová
5    Natália Ferková
6    Viktória Ferková
7    Natália Gáborová
8    Matúš Jakub
10    Michal Kotlár
11    Anna Maľarová
15    Veronika Franeková
16    Júlia Iľková
17    Mário Feri
18    Ján Tomáš

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016