Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Kentošová
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lívia Barnová
2    Laura Kristine Bielová
3    Jozef Hamorník
4    Zuzana Kentošová
5    Dorothy Kľučárová
6    Adam Kollár
7    Šarlota Noemi Kundravá
8    Šimon Noel Kundravý
10    Leona Maľarová
11    Emanuel Sopko
12    Benjamín Ján Székely
13    Tamara Tuľáková
14    Daniela Vardžíková
15    Jasmína Vargová
16    Katarína Varichajová
17    Viktória Varichajová
18    Alena Vidová
22    Sebastián Karchňák
23    Kristián Piskor

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016