Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Vargová
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Eliška Burešová
2    Šimon Demčák
3    Cyril Demeter
4    Dávid Demeter
5    Tobiáš Dindák
6    Silvia Dravecká
7    Lucia Dulovcová
8    Richard Feri
9    Róbert Ferko
10    Mikuláš Gazda
11    Ondrej Grajcar
12    Daniela Hajníková
14    Gregor Jackanič
15    František Lojan
16    Kamila Emília Macková
17    Stella Emmanuele Mitaľová
18    Sebastián Rak
19    Ema Sopková
20    Valér Tokár
21    Patrik Venceľ

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016