Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AGMŠIMŠIIMŠIIIprímaII.AII.AGsekundaIII.AIII.AGterciaIV.Akvarta Akvarta BV.AV.BsextaVII.A
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Majcherová
Odbor: základná škola 2. stupeň
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vanesa Davidová
2    Matej Demčák
3    Laura Fabianová
4    Pavol Gazda
5    Ema Grošíková
6    Gregor Halas
7    Terézia Haňová
8    Šimon Jackanič
9    Diana Kľučárová
10    Róbert Kollár
11    Adam Kundrát
12    Sára Kušnírová
13    Tomáš Miškovič
14    Šimon Nagy
15    Miriam Nemčíková
16    Oliver Puškár
17    Jozef Šimko
18    Jakub Štefaňák
19    Terézia Štefanová
20    Ondrej Tomáš
21    Jakub Varichaj
22    Tomáš Vaverčák
23    Šimon Vida

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016