• Skúška dospelosti

     • Našich maturantov čakajú tri náročné dni. V utorok začína externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu sa bude maturovať z anglického jazyka a vo štvrtok z matematiky.

      Myslíme na našich študentov a kamarátov a modlíme sa za úspešné zvládnutie prvej časti skúšky dospelosti.

     • 2% z vaších daní

     • Prosíme našich rodičov a sympatizantov o darovanie 2% zaplatenej dane. Tlačivá  vám radi pošleme do vašej emailovej schránky. Stačí nám napísať na adresu czsvranov@gmail.com. Tlačivá Vám poskytneme aj osobne v každej budove.

      Údaje o prijímateľovi potrebné pre vyplnenie :

      Obchodné meno alebo názov : Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia Vranov nad Topľou

      Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo : Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

      Právna forma : občianske združenie

      Identifiačné číslo prijímateľa (IČO/SID) : 37937120

       

      ĎAKUJEME v mene všetkých našich detí.

      PS : Napísať nám môžete aj prostredníctvom tejto www stránky. Kliknite vľavo na lište na odkaz Napíšte nám.

     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) vám oznamujem, že dňa  13.marca 2013 t.j. v stredu udeľujem voľno žiakom 5.-8.ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.Dominika Savia a všetkým žiakom Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi,  ktoré sú organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy  Vranov nad Topľou z dôvodu konania písomnej časti maturitnej skúšky žiakov oktávy a IV.AG gymnázia a taktiež Monitoru 9 žiakov deviateho ročníka základnej školy.

      PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy.

      Pozn. : Žiaci prvého stupňa v budove na B 92 sa riadne učia podľa platného rozvrhu hodín.

     • Sekunda na výstavách

     • Dňa 7.marca 2013 sme hodinu výtvarnej výchovy strávili na výstavách MsKD. Veľmi sa nám páčila výstava abstraktných obrazov Vladimíra Vislockého z chránenej dielne VAV KREATÍV a zbierka krojov z nášho regiónu. Oplatí sa vám tieto výstavy navštíviť. Fotografie nájdete vo Fotoalbume II.
      Mgr.Cyril Melničák

    • Pozvánka na besedu
     • Pozvánka na besedu

     • Srdečne Vás pozývame na zaujímavú besedu s významnou osobnosťou Marcelou Laiferovou. Beseda sa uskutoční 11.02.2013 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n. T. o 16.00 hod. Tešíme sa na všetkých záujemcov.

      Mgr.E.Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice.

       

     • Psychosociálny výcvik

     • V rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaného MPC Prešov sme sa zapojili do programu s názvom Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach.

      Ďakujeme  psychologičkám Maťke a Janke, ktoré tento výcvik viedli, za krásnu atmosféru a vzájomné spoznávanie seba samých, žiakov a kolegov. Vzdelávanie sa uskutočnilo v našej škole v budove na Rodinnej oblasti, ktorá má zriadenú učebňu kontinuálneho vzdelávania a spolupracuje s MPC Prešov.

    • Modlili sme sa krížovú cestu
     • Modlili sme sa krížovú cestu

     • Je čas pôstu a tak sme dnes spolu pomodlili krížovú cestu. Ďakujeme všetkým žiakom základnej školy, ktorí nám pripravili pri rozjímaní nádherné chvíle a učiteľom za prípravu spoločnej modlitby.

     • Foto z lyžiarskeho

     • Naši lyžiari nám posielajú pozdravy z nádherných, slnkom zaliatych Vysokých Tatier. Majú sa vynikajúco a prežívajú nádherné dni lyžiaráku. Poslali nám aj fotografie. Môžete si ich pozrieť v našom Fotoalbume II. v galérii LVK 2013.

    • Začal sa "lyžiarák"
     • Začal sa "lyžiarák"

     • Dnes t.j. v nedeľu 3.marca t.r. sa pre našich študentov z kvinty a 1.AG začal týždeň strávený na lyžiach v prekrásnych Vysokých Tatrách. Zdokonaľovací lyžiarsky výcvikový kurz začal sv.omšou, ktorú celebroval pán kaplán Marián Halas v kaplnke nášho gymnázia. No a potom sa už išlo do slnkom zaliatych tatranských končín. Naši žiaci sú ubytovaní v Starej Lesnej a lyžovať budú na svahoch v Tatranskej Lomnici. Majú tam nádherné počasie a dnes si už zalyžovali a rozdelili sa do družstiev. Sme s nimi v spojení a tak vám stále napíšeme krátku správičku, ako sa majú a čo všetko už zažili.

      Prajeme im krásne dni naplnené hlavne zdravím a peknými zážitkami.

     • Testovanie deviatakov

     • V stredu 13. marca 2013 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2013.

      Deviataci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Držíme im palce!

    • Slovenskóoo...
     • Slovenskóoo...

     • Už zajtra t.j. v piatok 1.marca 2013 nás čaká hokejový zápas v Steel Aréne v Košiciach medzi HK Košice a HK 36 Skalica so začiatkom o 18.00 hod. 

      Vďaka veľkému záujmu sa naplnili dva autobusy, ktoré z Vranova vyrazia o 16.00 hod a žiaci môžu nastúpiť v Hencovciach, na Lúčnej a v Čemernom .

      Pedagogický dozor budú vykonávať PaedDr. Kľučárová, Mgr. Kľučár, Mgr. Haňov a PaedDr. Babej.  Návrat závisí od vývoja zápasu.

      Všetkým prajeme pekný športový zážitok a príjemné prežitie popoludnia.

       

    • Ďakujeme Benedikt XVI.
     • Ďakujeme Benedikt XVI.

     • Za Svätého Otca Benedikta XVI. sme sa v stredu 27.februára  modlili Krížovú cestu v budove na Rodinnej oblasti. Zavládla nádherná pôstna atmosféra, ktorú sme zavŕšili krátkou prezentáciou o Svätom Otcovi - priblížili sme si jeho život a dielo.

      Bola to vďaka za jeho pontifikát. Od zajtra od 20. hodiny sa začína obdobie uprázdneného Apoštolského stolca a my sa budeme úpenlivo modliť za vyvolenie nového pápeža.

      V Ríme bude počas konkláve pôsobiť aj cirkevný analytik Imrich Gazda, na ktorého sme mimoriadne hrdí. Je to náš bývalý žiak, ktorý hrdo reprezentuje aj našu školu a naše mesto.

     • Pracovná porada

     • Vo štvrtok 28.februára sa o 14.00 hod. uskutoční v budove na Rodinnej oblasti pracovná porada pre učiteľov II.stupňa ZŠ a gymnázia.

    • Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca
     • Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca

     • 1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža: 

       
      a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva. 
      (napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie: „Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú  po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším biskupom M.  i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
      b ) V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
      c) Na úmysel Svätého Otca sa nemodlí modlitba „Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža M., ...“ Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).

      2. S povolením miestneho ordinára je vo feriálne dni vhodné použiť omšový formulár „Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo dňa). Odporúča sa, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia nového pápeža.
       
      3. Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou začína svoj pontifikát).


      Liturgická komisia KBS
      lkkbs@kbs.sk

     • Máme zlato

     • Dnes sa uskutočnilo obvodové kolo súťaže v stolnom tenise stredných škôl. Naši chlapci nám urobili veľmi veľkú radosť. Vyhrávali zápas za zápasom a v boji o prvé miesto porazili družstvo zo štátneho gymnázia. Máme teda zlato a vo vrecku postup na krajské kolo súťaže.

      Ďakujeme zlatému družstvu v zložení :

      Dávid Jackanič - II.AG, Jozef Antolík  - kvinta, Peter Babinský - oktáva a Rasťo Kurec - III.AG.

      Naše poďakovanie patrí aj pánovi učiteľovi Mgr.V. Jedinákovi, ktorý pripravoval žiakov na súťaž.

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

     • V stredu 27.marca sa na tretej vyučovacej hodine budú žiaci II.stupňa gymnázia spolu modliť Krížovú cestu.