Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Prírodovedný krúžok

Mgr. Henrieta Kľučárová
Vedúci: Mgr. Henrieta Kľučárová
Termín: pondelok, streda 13.30 -14.30 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Emília Anna Bradovková I.AG
Mária Timea Bubnárová sexta
Patrícia Bubnárová sexta
Karolína Čolláková sexta
Vanesa Davidová V.A
Sofia Grittersová I.AG
Hana Hrubovská sexta
Rebeka Kľučárová I.AG
Viktória Kosová sexta
Miriam Michalovová kvarta B
Patrícia Petrová sexta
Patrícia Popaďaková kvarta B
Mária Alžbeta Štefanová sekunda
Lucia Šuľaková sexta
Júlia Tomášová sexta
Kristína Vašková sexta
Andrea Vaverčáková sexta
Laura Virbová sekunda

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016