Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Počítačový krúžok

Mgr. Peter Lojan
Vedúci: Mgr. Peter Lojan
Meno PriezviskoTrieda
Ján Feri V.B
Radoslav Ferko V.B
Erik Franek tercia
Gregor Halas V.A
Róbert Kollár V.A
Jozef Maľar V.B
Tomáš Vaverčák V.A
Tomáš Vida tercia

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016