Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Angličtina navyše

Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
Vedúci: Mgr. Ewa Agnieszka Grajcarová
Termín: streda 13.35-15.35 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Jaroslav Dudáš III.AG
Jana Feničinová III.AG
Karin Ferková III.AG
Dominik Liber III.AG
Dominik Novák III.AG
Viktória Tomková III.AG
Janka Truchanová III.AG
Martin Vaľak III.AG

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016